Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα (συζήτηση)
 5.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (συζήτηση)
 6.Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (συνέχεια της συζήτησης)
 8.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (ψηφοφορία)
  10.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (ψηφοφορία)
  10.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (ψηφοφορία)
  10.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (ψηφοφορία)
  10.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (ψηφοφορία)
  10.6.Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (ψηφοφορία)
  10.7.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (ψηφοφορία)
  10.8.Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (ψηφοφορία)
  10.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (ψηφοφορία)
  10.10.Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (ψηφοφορία)
  10.11.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (ψηφοφορία)
  10.12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (ψηφοφορία)
 11.Πανηγυρική συνεδρίαση- Ιορδανία
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και βάρη για ορισμένα οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.Πρόοδος ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα III (συζήτηση)
 17.Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 18.Παγκόσμια Διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον Έμπολα στις 3 Μαρτίου 2015 (συζήτηση)
 19.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (συζήτηση)
 21.Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 22.Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία (συζήτηση)
 23.H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3290 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (10760 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου