Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 10. märts 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu avamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Ühenduses liikuvate maanteesõidukite maksimaalmõõtmed ja täismass (arutelu)
 5.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (arutelu)
 6.Presidentuuri teadaanne (vt protokoll)
 7.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (arutelu jätkamine)
 8.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 9.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 10.Hääletused
  10.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (hääletus)
  10.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (hääletus)
  10.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (hääletus)
  10.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (hääletus)
  10.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (hääletus)
  10.6.Ühenduses liikuvate maanteesõidukite maksimaalmõõtmed ja täismass (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (hääletus)
  10.7.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (hääletus)
  10.8.Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (hääletus)
  10.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (hääletus)
  10.10.2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (hääletus)
  10.11.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (hääletus)
  10.12.Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruanne (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (hääletus)
 11.Pidulik istung – Jordaania
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Ühenduses liikuvate maanteesõidukite maksimaalmõõtmed ja täismass (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Euroopa pikaajalised investeerimisfondid (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.2013. aastal Euroopa Liidus naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas saavutatud edu (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruanne (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.2016. aasta eelarve üldsuunised – III jagu (arutelu)
 17.Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2013. aasta aruanne (arutelu)
 18.3. märtsi 2015. aasta ülemaailmne kõrgetasemeline konverents ebola teemal (arutelu)
 19.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 20.Montenegro 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 21.Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 22.Serbia 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 23.Kosovo integreerumine Euroopaga (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3290 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (10760 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika