Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 10 maart 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Afmetingen en gewichten voor wegvoertuigen binnen de Gemeenschap (debat)
 5.Europese langetermijninvesteringsfondsen (debat)
 6.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad: zie notulen
 7.Europese langetermijninvesteringsfondsen (voortzetting van het debat)
 8.Wijziging van de agenda: zie notulen
 9.Samenstelling Parlement: zie notulen
 10.Stemmingen
  10.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (stemming)
  10.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (stemming)
  10.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2103/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (stemming)
  10.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (stemming)
  10.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (stemming)
  10.6.Afmetingen en gewichten voor wegvoertuigen binnen de Gemeenschap (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (stemming)
  10.7.Europese langetermijninvesteringsfondsen (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (stemming)
  10.8.Interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (stemming)
  10.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (stemming)
  10.10.Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (stemming)
  10.11.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (stemming)
  10.12.Jaarverslag 2013 van de Europese Centrale Bank (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (stemming)
 11.Plechtige vergadering - Jordanië
 12.Stemverklaringen
  12.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2103/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Afmetingen en gewichten voor wegvoertuigen binnen de Gemeenschap (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Europese langetermijninvesteringsfondsen (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.Jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Jaarverslag 2013 van de Europese Centrale Bank (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Richtsnoeren voor de begroting 2016 - Afdeling III (debat)
 17.Jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (debat)
 18.Wereldconferentie op hoog niveau over ebola van 3 maart 2015 (debat)
 19.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 20.Voortgangsverslag 2014 over Montenegro (debat)
 21.Voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 22.Voortgangsverslag 2014 over Servië (debat)
 23.Het Europees integratieproces van Kosovo (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3290 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (10760 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid