Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 10 marca 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty (debata)
 5.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (debata)
 6.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 7.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (ciąg dalszy debat)
 8.Zmiana porządku obrad: Patrz protokól
 9.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 10.Głosowanie
  10.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem) (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (głosowanie)
  10.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (głosowanie)
  10.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (głosowanie)
  10.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (głosowanie)
  10.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (głosowanie)
  10.6.Maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (głosowanie)
  10.7.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (głosowanie)
  10.8.Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (głosowanie)
  10.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (głosowanie)
  10.10.Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (głosowanie)
  10.11.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (głosowanie)
  10.12.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (głosowanie)
 11.Uroczyste posiedzenie - Jordania
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem) (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Wytyczne dla budżetu na rok 2016: sekcja 3 (debata)
 17.Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 18.Światowa konferencja wysokiego szczebla poświęcona eboli w dniu 3 marca 2015 r. (debata)
 19.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 20.Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2014 r. (debata)
 21.Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r. (debata)
 22.Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r. (debata)
 23.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3290 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (10760 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności