Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 10 martie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea sesiunii anuale
 2.Deschiderea ședinței
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul Comunității (dezbatere)
 5.Fondurile europene de investiții pe termen lung (dezbatere)
 6.Comunicarea Preşedintelui: consultaţi procesul-verbal
 7.Fondurile europene de investiții pe termen lung (continuarea dezbaterii)
 8.Modificarea ordinii de zi: consultaţi procesul-verbal
 9.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 10.Votare
  10.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (vot)
  10.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (vot)
  10.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (vot)
  10.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (vot)
  10.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare- cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (vot)
  10.6.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul Comunității (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (vot)
  10.7.Fondurile europene de investiții pe termen lung (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (vot)
  10.8.Comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (vot)
  10.9.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (vot)
  10.10.Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (vot)
  10.11.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (vot)
  10.12.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (vot)
 11.Ședință solemnă - Iordania
 12.Explicații privind votul
  12.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare- cererea EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în interiorul Comunității (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Fondurile europene de investiții pe termen lung (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.Egalitatea între femei și bărbați în Uniunea Europeană în 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 14.Verificarea prerogativelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 16.Orientări pentru bugetul 2016 - Secțiunea III (dezbatere)
 17.Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei (dezbatere)
 18.Conferința mondială la nivel înalt privind Ebola din 3 martie 2015 (dezbatere)
 19.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 20.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Muntenegru (dezbatere)
 21.Raportul pe 2014 privind progresele realizate de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 22.Raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Serbia (dezbatere)
 23.Procesul de integrare europeană a Kosovo (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 25.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (3290 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (10760 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate