Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 10. marca 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve (rozprava)
 5.Európske dlhodobé investičné fondy (rozprava)
 6.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 7.Európske dlhodobé investičné fondy (pokračovanie rozpravy)
 8.Zmena programu: pozri zápisnicu
 9.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Hlasovanie
  10.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (hlasovanie)
  10.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (hlasovanie)
  10.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (hlasovanie)
  10.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (hlasovanie)
  10.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (hlasovanie)
  10.6.Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (hlasovanie)
  10.7.Európske dlhodobé investičné fondy (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (hlasovanie)
  10.8.Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (hlasovanie)
  10.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (hlasovanie)
  10.10.Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (hlasovanie)
  10.11.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (hlasovanie)
  10.12.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (hlasovanie)
 11.Slávnostná schôdza – Jordánsko
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Európske dlhodobé investičné fondy (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 - Oddiel III (rozprava)
 17.Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – Boj proti podvodom (rozprava)
 18.Globálna konferencia na vysokej úrovni o Ebole (rozprava)
 19.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 20.Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2014 (rozprava)
 21.Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 (rozprava)
 22.Správa o pokroku Srbska za rok 2014 (rozprava)
 23.Európsky integračný proces Kosova (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3290 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (10760 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia