Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 10. marec 2015 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev letnega zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti (razprava)
 5.Evropski dolgoročni investicijski skladi (razprava)
 6.Sporočila predsedstva: gl. zapisnik
 7.Evropski dolgoročni investicijski skladi (nadaljevanje razprave)
 8.Sprememba dnevnega reda: gl. zapisnik
 9.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 10.Čas glasovanja
  10.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (glasovanje)
  10.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (glasovanje)
  10.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (glasovanje)
  10.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (glasovanje)
  10.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (glasovanje)
  10.6.Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (glasovanje)
  10.7.Evropski dolgoročni investicijski skladi (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (glasovanje)
  10.8.Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (glasovanje)
  10.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (glasovanje)
  10.10.Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (glasovanje)
  10.11.Letno poročilo o politiki konkurence EU (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (glasovanje)
  10.12.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (glasovanje)
 11.Slavnostna seja - Jordanija
 12.Obrazložitev glasovanja
  12.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Evropski dolgoročni investicijski skladi (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.Letno poročilo o politiki konkurence EU (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 14.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: glej zapisnik
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 16.Smernice za proračun za leto 2016 - oddelek III (razprava)
 17.Letno poročilo 2013 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (razprava)
 18.Svetovna konferenca na visoki ravni o eboli, 3. marec 2015 (razprava)
 19.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 20.Poročilo o napredku Črne gore za leto 2014 (razprava)
 21.Poročilo o napredku nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014 (razprava)
 22.Poročilo o napredku Srbije za leto 2014 (razprava)
 23.Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 25.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3290 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (10760 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov