Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 10 mars 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen (debatt)
 5.Europeiska långsiktiga investeringsfonder (debatt)
 6.Meddelande från ordförandeskapet: se protokollet
 7.Europeiska långsiktiga investeringsfonder (fortsättning på debatten)
 8.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 9.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 10.Omröstning
  10.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht) (omröstning)
  10.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann) (omröstning)
  10.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković) (omröstning)
  10.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu) (omröstning)
  10.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki) (omröstning)
  10.6.Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried) (omröstning)
  10.7.Europeiska långsiktiga investeringsfonder (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure) (omröstning)
  10.8.Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (omröstning)
  10.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan GF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada) (omröstning)
  10.10.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella) (omröstning)
  10.11.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt) (omröstning)
  10.12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain) (omröstning)
 11.Högtidligt möte - Jordanien
 12.Röstförklaringar
  12.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem (A8-0036/2015 - Jan Olbrycht)
  12.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (A8-0030/2015 - Iris Hoffmann)
  12.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (A8-0031/2015 - Andrej Plenković)
  12.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (A8-0035/2015 - Victor Negrescu)
  12.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar (A8-0033/2015 - Anneli Jäätteenmäki)
  12.6.Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen (A8-0032/2015 - Jörg Leichtfried)
  12.7.Europeiska långsiktiga investeringsfonder (A8-0021/2015 - Alain Lamassoure)
  12.8.Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner (A8-0022/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
  12.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan GF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (A8-0034/2015 - Liadh Ní Riada)
  12.10.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)
  12.11.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)
  12.12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (A8-0011/2015 - Pablo Zalba Bidegain)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Valprövning: se protokollet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III (debatt)
 17.Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 18.Internationella högnivåkonferensen om Ebola den 3 mars 2015 (debatt)
 19.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 20.2014 års framstegsrapport om Montenegro (debatt)
 21.2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 22.2014 års framstegsrapport om Serbien (debatt)
 23.Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (3290 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (10760 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy