Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6. Προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2015) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als erster Tagesordnungspunkt folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates (19./20. März 2015) (2014/2941(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council. Mr President, I am glad to address you today on the forthcoming meeting of the European Council. It will be dedicated to three major topics: the Energy Union, the economy and external relations. They all require adequate attention at the highest political level.

Let me start with the Energy Union. Successful establishment of the European Energy Union with a forward-looking climate change policy is among the most important priorities of the Latvian Presidency. I am very satisfied to see that the energy union enjoys broad support among the Members of the European Parliament, which was reflected, among other things, by the discussion of 25 February 2015 in Parliament’s plenary in Brussels. We followed the debate very attentively and took note of the views expressed.

It is very important to keep the political momentum and to proceed without delay in making the energy union a reality. Over the last months there have been several fruitful and constructive discussions on the energy union at various levels. The first was the Riga Conference of 6 February 2015 and I am very proud that it is in Riga where we started ‘moving away from 28 different national policies to the good European one’, as it was stated by Vice—President Šefčovič.

The Council started immediately to work on all the five dimensions of the Energy Union. Let me briefly mention some preliminary views expressed in the Council to give Members an insight. The views expressed in the Council so far will be handed over to the President of the European Council thus contributing to the debate of the European Council.

First, on energy security, solidarity and trust, there were broadly—shared views among Ministers that reducing energy dependency and vulnerability, especially concerning gas supplies, is a priority. There was also general support for bolstering supply diversification strategies of sources, suppliers and routes and reinforcing strategic energy partnerships.

Second, on a fully—integrated European energy market, the Council underlined the necessity for strong and coordinated action to accomplish key infrastructure projects and to increase, reinforce and coordinate cross-border interconnections, as well as underlined the need to fully implement the legislation.

Third, on energy efficiency, the Council underscored its importance in support of energy security, competitiveness, decarbonisation and innovation, as well as bringing direct benefits to consumers through lower energy bills.

Fourth, on decarbonising the economy, the views in Council were in favour of using the potential of renewable energy sources more cost-efficiently and sustainably.

Concerning the fifth dimension – research, innovation and competitiveness – the discussions in the Council touched upon funding for research and innovation through Horizon 2020 that should be targeted effectively.

Let me be clear that overall there is a common view in the Council that all five dimensions are equally important and interconnected, and they should be mutually reinforcing. The Council expects from the European Council clear political guidelines for further work. The major focus of the March European Council will be on enhancing energy security, reaping the benefits of the internal energy market and pursuing climate diplomacy.

Traditionally, the Spring European Council is the economic rendez—vous. The European Council will conclude the first phase of the 2015 European Semester. This reformed and streamlined process requires from the European Council a clear steer to Member States for the preparation of their national reform and stability or convergence programmes. And that is what the European Council will do. The European Semester will also constitute an occasion to have a more general look at the Union’s economic situation.

In this context, I welcome the adoption by the Council yesterday of the general approach on the European Fund for Strategic Investments. I reiterate our full readiness to cooperate constructively with you to adopt the legislative act by June, so that the European Fund for Strategic Investments can be fully deployed from mid-2015.

On the economy, the European Council will also discuss the state of play in the negotiations with the United States on TTIP. This is a very timely and important debate which could give further impulse to the process of negotiations. Its economic and geopolitical importance was once again reiterated by the President of the European Council, Mr Tusk, when speaking to President Obama two days ago. I will turn to the European Semester in a more detailed manner during the joint debate in a while.

The third topic of this European Council will be external relations. Following the informal meeting of Heads of State and Government on 12 February and following a very fruitful exchange of views at Gymnich Foreign Ministers’ informal meeting, the European Council will discuss the recent developments on the implementation of the latest Minsk Agreement, the situation in Ukraine and relations with Russia. Based on the assessment of the situation, the Council is expected to agree on further steps.

This European Council will also give a steer to the preparation of the Eastern Partnership Summit. The Summit will take place in Riga on 21 and 22 May this year. We all want it to be a success. We all see at what cost comes the striving of some of the Eastern Partnership countries to build closer relationships with the European Union. It is paramount that the European Union shows adequate commitment.

The European Council will provide guidance in particular on the objectives of the Summit and on the way forward concerning some issues. Meaningful deliverables and clear vision for the development of the Eastern Partnership in coming years both in the multilateral field and in relations with each individual country are equally important.

The Riga Summit should send a strong political message reaffirming the strategic importance and our commitment to the Eastern Partnership Summit. This will also include implementation of the Association Agreements with Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine.

The Riga Summit should demonstrate the Union’s intention to strengthen, in a differentiated way, relations with each of its six partners based on the level of ambition and the goals to which they aspire in their relations with the European Union. More incentives for the most advanced partners and development of individual bilateral relations with other partners should be considered.

Particular efforts shall be devoted to advance cooperation in such areas as state building, people to people contacts, as well as economics. At the Riga Summit we should achieve progress in the mobility area, as well as use the current window of opportunity to deepen EU relations with Belarus. The Riga Summit should emphasise that the Eastern Partnership has achieved concrete results and it is advancing.

Finally, the European Council will have an exchange of views about Libya. We have seen some positive developments as regards the reconciliation talks in Rabat under the good offices of the UN Special Envoy, Bernardino Leon. The Council will continue closely monitoring the situation in order to respond adequately, when appropriate. The situation in Libya will also be discussed in the upcoming Foreign Affairs Council. The situation there is escalating and this has consequences not only for the region, but also for our own security.

We are concerned about the destabilising effect Libya has on the region, as well as illegal migration and terrorist threats that cannot be tackled without addressing the internal situation in the country. The European Council will revert to these issues in more detail in October in the context of a broader discussion on the Southern Neighbourhood.

To better manage migration flows it is important to continue to implement the comprehensive approach adopted by the Council on 10 October 2014. The Presidency will continue to closely monitor the situation and will address this issue at the upcoming Justice and Home Affairs Council this week and in June. I thank you very much for your attention and look forward to a very fruitful debate this morning.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Président de la Commission Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, Monsieur le Premier Vice-président, Mesdames et Messieurs, je tiens simplement à vous informer que la Commission est au travail, qu'elle travaille avec célérité et qu'elle essaye de travailler avec efficacité.

Nous avons soumis à votre examen et à votre approbation nuancée le plan d'investissement, qui a son importance. Nous avons adopté de nouvelles règles de transparence dont nous voulions que vous vous inspiriez: il y a du travail et des efforts à faire.

Nous avons publié un Livre vert sur l'union des marchés des capitaux, union qui est essentielle. Nous avons présenté nos premières idées sur l'union de l'énergie, nous avons pris des décisions en matière de surveillance dans le cadre du semestre européen – parfois contestées, je ne l'ignore pas – mais à lire les décisions en détail, vous verrez qu'elles se lisent comme un poème, elles parlent d'elles-mêmes, et il convient donc de les lire en entier.

Nous avons lancé le débat sur le programme européen en matière de migration. Nous avons avancé le calendrier: dans le programme de travail qui a été présenté, il était prévu de régler cette question du programme en matière de migration en juillet, mais vu les événements tragiques récents, le vice—président Timmermans a décidé d'avancer la présentation du programme au mois de mai. Enfin, nous avons entamé la révision de nos politiques de voisinage.

Je vous dirai, si vous le permettez, un mot sur l'union de l'énergie. L'objectif, qui doit nous réunir autour de ce concept de l'union pour l'énergie, consiste dans la nécessité de garantir l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. Il s'agit de faire en sorte qu'en matière énergétique, nous restions ou nous devenions compétitifs. Il s'agit de ne pas perdre de vue nos engagements en matière de politique climatique.

De fait, en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement, notre situation n'est pas optimale. Nous importons 53 % de l'énergie que nous consommons et le coût de cette importation s'élève à 400 milliards d'euros par an: nous dépensons plus d'un milliard d'euros par jour en important de l'énergie que nous ferions mieux d'économiser. Nos prix de l'électricité sont 40 % plus élevés que ceux pratiqués aux États-Unis, ce qui, en termes de compétitivité relative et comparée, nous enlève tous les moyens dont nous aurions besoin pour pouvoir évoluer à rang égal avec les États-Unis.

Il faut que nous réunissions les 28 marchés de l'énergie en une seule union de l'énergie. Il s'agit de prendre des mesures concrètes pour que nous puissions mettre en place un marché plus intégré, plus interconnecté et plus sécurisé. Tout cela est faisable, si nous avons la volonté ferme de réaliser ces objectifs. Nous l'avons constaté il y a une semaine, lors d'un mini-sommet à Madrid réunissant le président Hollande, les Premiers ministres espagnol et portugais et le président de la Commission et visant à désenclaver, du point de vue de l'approvisionnement énergétique, la péninsule ibérique qui est une véritable île en la matière.

Lors du Conseil européen de 2002 à Barcelone – auquel j'assistais en ma qualité de Premier ministre –, nous nous étions mis d'accord sur un objectif d'interconnectivité de 10 %. Nous en sommes loin, mais avec les décisions prises à Madrid, nous nous rapprochons de ce but. Je suis impressionné par le fait que les trois gouvernements concernés aient mis en place un groupe de travail qui suivra l'application de ces décisions. Si nous l'avions fait en 2002, nous n'aurions pas à le faire maintenant; il s'agit non pas de verser dans la littérature, mais d'agir de façon concrète. C'est ce que nous avons fait à Madrid, il y a une semaine, et c'est ce que nous devons faire pour mettre un terme à cet élément irrationnel dans notre paysage énergétique qui consiste à voir évoluer en parallèle, et très souvent les uns contre les autres, 28 régulateurs en matière d'énergie. Il faudrait mettre un terme à ce gaspillage.

J'aimerais insister, une fois de plus, sur la nécessité de respecter nos engagements en matière climatique. Le sommet de Paris approche à pas de géant et nous devons être prêts pour faire en sorte que les objectifs que nous nous sommes fixés – une réduction de 40 % – soient partagés par le plus grand nombre possible d'autres partenaires.

Cette année, le semestre européen a ceci de particulier que là encore, nous avons accéléré les procédures. Au lieu de présenter les rapports pays par pays aux mois de mai et de juin, nous avons avancé leur présentation au mois de février, afin de permettre au Parlement, au Conseil et également aux partenaires sociaux – puisque le dialogue social est particulièrement important – l'examen détaillé de ces rapports.

Je note avec satisfaction que le Conseil des ministres des finances a adopté hier à l'unanimité – chose rare en Europe – nos propositions concernant le fonds européen pour les investissements stratégiques. Il y a un an, au mois de mars 2014, qui aurait cru que nous serions à même de faire en sorte que l'Europe puisse s'appuyer sur un plan d'investissement qui portera sur 315 milliards d'euros?

Je note également avec satisfaction que l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France ont annoncé des contributions bilatérales au financement du fonds européen pour les investissements stratégiques, ce dont il convient de féliciter les pays en cause, après avoir invité tous les autres à faire de même. Pour une fois, que tous les autres pays imitent la France et l'Allemagne! Au lieu de se plaindre de l'influence débordante de ces deux pays, les autres gouvernements devraient les imiter.

En ce qui concerne ce fonds pour les investissements stratégiques et ce plan d'investissement, je voudrais inviter à nouveau le Parlement à agir avec conséquence et célérité. Je connais bien les débats qui se tiennent dans cette assemblée, je connais bien – pour n'en ignorer aucun détail – les attitudes des uns et des autres, et je voudrais dire ici – comme je l'ai fait ailleurs – que la Commission, c'est-à-dire l'Europe – sans faire d'équation entre les deux –, a besoin d'une garantie de financement solide. Nous ne pouvons pas, sans les 16 milliards, assurer aux investisseurs et à tous les autres que le plan d'investissement connaîtra des lendemains heureux. Par conséquent, je dois insister fermement sur la nécessité absolue de mettre à la disposition du fonds pour les investissements stratégiques un fonds de garantie qui portera sur 16 milliards d'euros. Je ne voudrais pas m'immiscer aujourd'hui dans le débat, entre ceux qui ont un penchant naturel et compréhensible pour les politiques de recherche, dont le volume ne sera pas entamé par la proposition de la Commission, et ceux qui, en matière d'interconnectivité, ont des ambitions qui portent loin, et que le fonds n'entame pas non plus. Je voudrais néanmoins que le Parlement sache qu'il faudra trouver à tout prix un mécanisme nous permettant de mettre en place une garantie solide qui ne soit pas soumise aux aléas de la procédure budgétaire annuelle.

Il est très probable, Monsieur le Président, que le Conseil européen aura demain un échange de vues sur les négociations de libre-échange que nous avons eues et que nous aurons avec un certain nombre de pays. Je n'entre pas dans le détail de ce débat, je souhaiterais simplement dire que, lors du Conseil européen, j'insisterai auprès des chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils nous disent très clairement les choses. J'observe que lorsque nous sommes réunis au sein du Conseil européen, tout le monde se prononce en faveur de la conclusion d'un accord avec les États-Unis, et quand chacun est de retour chez soi, je constate, en lisant les déclarations dans les presses nationales, que l'enthousiasme faiblit. Il y a quelques centaines de kilomètres de distance entre Bruxelles et les différentes capitales, mais il semble que ce trajet ne soit pas seulement source de bonnes inspirations mais aussi d'un affaiblissement des ambitions; par conséquent, je voudrais que nous tirions cette affaire au clair.

Sur le fond, je vous ai tout dit, mais sur la forme, qui n'est que la substance qui apparaît à la surface, je voudrais que les gouvernements disent clairement ce qu'ils veulent. Je ne voudrais pas que Frans Timmermans, qui est notamment en charge du partenariat transatlantique – puisqu'il est en charge de tout ce que fait et ne fait pas la Commission –, trouve une mort subite sur l'autel d'un accord dont, par la suite, il s'avérerait que personne ne voulait. Donc, nous demanderons, non pas des comptes aux Premiers ministres, mais un éclaircissement approximatif sur leurs intentions à court et à long terme. Le premier vice-président, avec l'autorité débordante qui est la sienne, vous informera, Monsieur le Président, des aspects qui concernent nos politiques de voisinage.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege Timmermans! Sie sind zwar auf der Rednerliste gar nicht vorgesehen. Aber da wir höfliche Menschen sind, lassen wir Sie natürlich reden, in der gebotenen Kürze.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission. Monsieur le Président, notre voisinage a beaucoup changé au cours des dix dernières années. De l'Est de l'Ukraine à la Libye, le moins qu'on puisse en dire est qu'il devenu beaucoup plus instable. Il nous confronte à des défis importants qui touchent au cœur de plusieurs de nos intérêts, notamment la sécurité des approvisionnements énergétiques et la gestion des flux migratoires. En outre, nos partenaires n'ont pas tous les mêmes ambitions et aspirations quant à leurs relations avec l'Union européenne. Nous devons faire face à un défi géopolitique de grande envergure.

Nous devons tenir compte de ces facteurs lorsque nous abordons le prochain sommet du partenariat oriental à Riga. Il s'agit de confirmer la dimension spécifique de ce partenariat au sein de notre politique de voisinage, mais aussi de réaffirmer que ce partenariat n'est dirigé contre personne. Il est l'expression de la convergence des intérêts et des valeurs dans le respect du droit de chacun des partenaires de choisir librement le niveau de ses ambitions dans ses relations avec l'Union européenne.

Chaque pays européen a le droit souverain de déterminer son destin sans soumission à d'autres États. Le débat au Conseil européen se focalisera sans doute sur la crise en Ukraine. Il s'agira de faire le point sur la mise en œuvre du dernier accord de Minsk ainsi que d'élaborer une stratégie qui incite toutes les parties prenantes au respect scrupuleux de ce qui a été agréé.

Les sanctions vis-à-vis de la Russie devront continuer à faire partie de notre stratégie. Nous savons que les éléments les plus difficiles de l'accord ne doivent être mis en place qu'en décembre, alors que les sanctions existantes arrivent à leur terme en juillet et en septembre. La Commission contribuera pleinement à la mise en œuvre de ces accords.

Nous avons repris les discussions trilatérales sur le gaz. J'espère que la prochaine rencontre, d'ici à la fin mars, abordera la question de l'approvisionnement de l'Ukraine en gaz jusqu'au printemps 2016.

Quelques mots sur la Libye. Nous soutenons les efforts diplomatiques menés par le représentant spécial des Nations unies, Bernardino León, et appelons à la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Libye.

La Commission croit beaucoup aux vertus du dialogue. Cela demande détermination et patience, mais nous devons tout faire pour que les canaux de discussion restent ouverts et pour ne pas se laisser entraîner dans une dangereuse spirale de confrontation.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mit der Energieunion beginnen, die ja eines der Schwerpunktthemen des Rates sein wird. Ich danke für die Ambition, mit der die Kommission ihre ersten Ideen auf den Tisch gelegt hat. Europa muss in der Energieversorgung unabhängiger werden. Das ist eine der Kernaufgaben, die wir zu meistern haben. Dabei ist natürlich der Wettbewerbsansatz, den die Kommission wählt, im Energiebereich der richtige Ansatz. Wir brauchen Partnerschaften mit anderen Energieproduzenten. Dabei sind die USA für uns ein Partner, mit dem wir zukünftig mehr über Energieaustausch reden wollen. Dabei ist TTIP eine Chance, mit den Amerikanern über Energiefragen gemeinsam zu reden. Ich unterstütze absolut die Position unseres Kommissionspräsidenten, dass wir Klarheit von den Mitgliedstaaten brauchen, wie sie zu TTIP stehen, vor allen Dingen von der Führungsebene. Wir wollen einen Erfolg von TTIP!

Bei der Energie möchte ich als Zweites dazusagen, dass die angesprochene Umsetzung der bisherigen Beschlüsse eigentlich die erste Aufgabe sein müsste, die sich der Rat vornimmt. Es wäre spannend, wenn die Kommission einmal einen Prüfbericht vorlegen würde, was denn der Rat bisher alles zugesagt hat und was nicht geliefert worden ist. Alleine das Beispiel, die Interkonnektoren zwischen Frankreich und Spanien zu stärken, ist ein Thema, das seit langem auf dem Tisch liegt und leider Gottes nicht angepackt worden ist. Deswegen sollte der Rat zunächst selbstkritisch an diese Fragen herangehen.

Ich möchte noch einen letzten Punkt zur Energiefrage aufwerfen, nämlich die Verbindung zum Klimaschutz und zu den Klimafragen. Die Europäische Union führt in dieser Frage global. Wir unterstützen, dass die Europäische Union in Paris die Führungsmacht ist, die beim Klimaschutz vorangeht. Aber ich möchte für die EVP-Fraktion auch zum Ausdruck bringen, dass wir uns bei aller Führung, bei allem Vorneweggehen, auch zwischendurch umschauen müssen, ob uns andere dabei folgen. Wir dürfen unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht ganz aus den Augen verlieren. Die Energiekosten hat der Kommissionspräsident in seinem Beitrag beleuchtet. Deswegen: Ja zur Ambition, Ja zum Mut, dass Europa vorangeht, auch eigenständige Wege geht, aber diese Ziele müssen nach wie vor global und realistisch bleiben.

Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, sind die Sorgen um die ökonomische Situation in der Europäischen Union und vor allem die Lage in Griechenland. Die EVP will, dass der Euroraum zusammenhält, die EVP will, dass Griechenland ein starker und stabiler Partner in Europa, in der Europäischen Union ist und bleibt. Die Hilfe, die bestätigt worden ist, die Programmverlängerung durch die Euro-Staaten, bestätigt, dass wir Europäer das wollen. Ich darf darauf verweisen, dass es im Deutschen Bundestag bisher noch nie eine so große Mehrheit für ein Programm gegeben hat wie bei dieser Programmverlängerung. Das heißt, die Parlamente in der Eurozone, auch die Mitgliedstaaten, wollen die Partnerschaft mit Griechenland. Wir brauchen allerdings einen griechischen Partner, der mit uns seriös arbeitet. Und wenn wir hören, dass in Brüssel die griechische Regierung zusagt, das Programm zu verlängern und dann in Griechenland, in Athen, behauptet wird, es gäbe kein Programm mehr, wenn in Brüssel die griechische Regierung zusagt, man sei bereit, weiter eine Überwachung in Form der Institution mit dem neuen Namen zu akzeptieren, und in Griechenland sagt man, es gibt keine Überwachung mehr, dann ist das kein seriöser Ansatz. Ich hoffe, dass die griechische Regierung sich umgehend wirklich als Regierung empfindet und aufhört, Wahlkämpfer zu sein. Das wäre für die weitere Entwicklung in diesem Zusammenhang extrem wichtig. Die Geduld – das muss ich schon sagen – ist sicher nicht unendlich, und Athen trägt hier eine große Verantwortung.

Ich möchte in diesem Gesamtzusammenhang noch zum Ausdruck bringen, was wir bei der Entscheidung zu Frankreich als EVP-Fraktion unterstreichen wollen: Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass in der Europäischen Union bei großen und kleinen Mitgliedstaaten unterschiedlich verfahren wird.

Das sind die Themen, die als Schwerpunkte auf der Tagesordnung stehen. Ich möchte zum Schluss noch sagen, dass wir bei Minsk die Hoffnung teilen, dass wir in der Ukraine Frieden sichern können. Im Mittelpunkt steht für uns, die Geschlossenheit zu halten und zum Zweiten die ökonomischen Probleme der Ukraine in den Blick zu nehmen. Europa tut dort viel, aber wir wissen, dass das noch nicht reicht. Wir müssen mehr tun, um der Ukraine jetzt auch wirtschaftlich über den Berg zu helfen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". Ρωτάω τον συνάδελφο Weber να ξεκαθαρίσει ακριβώς το θέμα. Ζητάει από τον ελληνικό λαό να ανατρέψει την ετυμηγορία του, ναι ή όχι;

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Wir haben mit den griechischen Partnern in der Vergangenheit Vereinbarungen getroffen. Diese Vereinbarungen wurden von den demokratisch legitimierten Vertretern des griechischen Volkes in der Vergangenheit unterschrieben, genauso wie bei Portugal und Irland. Wir haben die Partnerschaft praktiziert. Was die Europäische Union jetzt von der griechischen Regierung erwartet, ist, dass sie das, was in Brüssel vereinbart und unterschrieben wird, auch zu Hause umsetzt und den eigenen Bürgern erklärt. Das Doppelspiel müssen wir beenden, dann können wir auch zu einem vernünftigen Ansatz zurückkehren. Ich möchte ausdrücklich nochmals unterstreichen: Jeder, auch in unserer Fraktion, will, dass Griechenland als starker und stabiler Partner in der Eurozone bleibt.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, vicepresidenti tutti, vicepresidente vicario, onorevoli colleghi, io seguirò la scaletta della proposta della signora Kalniņa-Lukaševica con i tre punti, ma prima voglio dire molto affettuosamente a Manfred che è un po' recidivo nell'indicare i paesi non virtuosi. Il governo francese sta facendo importanti riforme, assumendo posizioni coraggiose e contro corrente, ed è paradossale che invece di elogiarlo lo si critichi.

Economia: Fondo di investimenti, bene il Consiglio ieri. Il Parlamento sta facendo il suo lavoro con i suoi due relatori Bullmann e Fernandes. Noi non siamo una sede che ratifica, ma non vogliamo nemmeno stravolgere la proposta; vogliamo rafforzarla e quindi la posizione del Parlamento sarà una posizione assolutamente costruttiva perché vogliamo che riesca l'operazione. Siamo stati coloro che l'hanno proposta, noi del Gruppo socialista e democratico, noi vogliamo difendere questa grande scommessa che stanno facendo Commissione e Parlamento per gli investimenti. E plaudiamo a quei governi che stanno contribuendo – lo ha ricordato il presidente Juncker – Italia, Francia, Spagna, Germania e incoraggiamo gli altri a scommettere su questo piano.

Sulla Grecia continuiamo a lavorare perché si raggiunga un accordo, nonostante le posizioni contraddittorie del governo greco. Sull'unione energetica io sottoscrivo le cose che sono state dette dal presidente Juncker e dalla signora Kalniņa-Lukaševica. L'unione energetica è un obiettivo importantissimo. Dobbiamo decarbonizzare l'Europa e puntare agli obiettivi di riduzione delle emissioni domestiche di almeno il 40 % entro il 2030 e possiamo fare anche di più, tenendo conto di alcune situazioni di difficoltà in alcune regioni che riguardano il comparto industriale, a cui vanno date alcune risposte positive. Dobbiamo e possiamo ridurre le bollette energetiche e la nostra dipendenza dalle importazioni esterne di energia.

Infine, la politica estera. Va bene, giustamente, Minsk, verifica, ma la centralità oggi è la Libia e sulla Libia dobbiamo sostenere con forza l'azione che sta svolgendo l'Alto rappresentante Mogherini: gli incontri, il tentativo di trovare un punto di ricomposizione attraverso la via diplomatica. I colloqui tenuti in Marocco e in Algeria stanno dando buoni risultati ma bisogna fare presto prima che il paese sia abbandonato all'anarchia e allo sfascio.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8 del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFDD), blue-card question. Mr Pitella, are you aware that if you succeed in decarbonising Europe, our crops will have no natural gas to grow from? We have to have carbon dioxide. What you are suggesting is absolute madness and our agricultural industry is going to suffer heavily if we attempt to bury carbon dioxide in the ground: it is absolutely mad.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". La ringrazio perché mi attribuisce la paternità di una proposta, di una scommessa che non è la mia ma di autorevolissime personalità del mondo politico, scientifico ed economico.

Si punta collettivamente a ridurre le emissioni di carbonio e questo mi pare che sia un obiettivo condiviso. Bisogna sostenere questa idea, sostenere l'energia da fonti rinnovabili e tenere conto di alcune situazioni nelle quali il comparto industriale subirebbe delle conseguenze negative, cui bisogna porre rimedio.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Duda, w imieniu grupy ECR. Szanowni Panowie Przewodniczący! Przysłuchuję się tej dyskusji i jeżeli chodzi o kwestię unii energetycznej, jasno wynika z niej jedno, proszę Państwa: jest sprawą oczywistą wobec danych, które usłyszeliśmy – 53% energii importujemy, jest ona droższa o 40% niż w Stanach Zjednoczonych – że postulat dekarbonizacji i polityka zmierzająca w tym kierunku, w kierunku wyłącznie w zasadzie odnawialnych źródeł energii, jest gaszeniem pożaru benzyną, bo doprowadzi do upadku gospodarki europejskiej i jeżeli chodzi o ceny, które płacą dzisiaj obywatele Europy za energię elektryczną, to zapewniam Państwa, że one nie spadną, tylko znacząco wzrosną, nie wspominając już o setkach tysięcy miejsc pracy, które utracimy w przemyśle europejskim.

Dlatego powinniśmy prowadzić politykę rozsądną, a polityka rozsądna w tym przypadku to polityka poszanowania neutralności technologicznej, korzystania z tych źródeł energii, które mają dzisiaj państwa członkowskie. I w tym kierunku powinno iść wydatkowanie, także funduszy unijnych, aby zostawić państwom europejskim możliwość samostanowienia, możliwość suwerennego decydowania o tym, w jakim zakresie będą prowadziły swój rozwój. Oczywiście uwzględniając konieczność rozwoju nowych technologii, ale te technologie już są, także w zakresie spalania węgla, i jednocześnie zmierzając w kierunku ochrony klimatu, ale w sposób rozsądny i bezpieczny dla europejskiej gospodarki. To jest mój wielki apel o realizację takich działań w ramach unii energetycznej w następnych latach. Unia powinna być suwerenna energetycznie w jak największym stopniu, to jest oczywiste, ale pamiętajmy, że oznacza to także zwiększenie produkcji naszej rodzimej energii. I to jest kwestia podstawowa – korzystanie w jak największym stopniu z posiadanych źródeł.

I druga sprawa, którą chcę poruszyć, to kwestia Ukrainy. Otóż ubolewam niezmiennie, że w Mińsku Unia Europejska nie była w sposób bezpośredni reprezentowana. Niemniej jednak porozumienie zostało zawarte. I teraz pozostała niezwykle ważna kwestia, a mianowicie zmierzanie ze wszystkich sił do przestrzegania tego porozumienia. Bo nie można mówić o tym, że porozumienie przestrzegane jest tylko w części. To nie może nam wystarczać. Nie dalej jak poprzedniej nocy pozycje ukraińskie były bombardowane dwanaście razy i to nie z lekkiej broni, tylko z ciężkiej broni o kalibrze 152 mm, której już dawno nie powinno tam być, i 9 żołnierzy ukraińskich zostało rannych.

Apeluję do Rady o jednomyślną politykę w tym zakresie, jedność Unii Europejskiej i solidarne działanie. Potrzebne nam jest zareagowanie na potrzeby Ukrainy, potrzebna jest pomoc, której Ukraina będzie oczekiwała, o której powinniśmy decydować wspólnie, pokazując zarazem siłę Unii Europejskiej i brak zgody na imperialną politykę Rosji, która oznacza atakowanie suwerennych i niepodległych krajów.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. Mr President, I would like to make three points on this third European Council of the year.

Firstly on Russia: I think that what you have to try to do in the Council is have unity on the issue of Russia; on the issue of Ukraine. What I see is a mess in the Council, with Mr Orban making an energy deal with Putin outside the Energy Union, and at the same time a Spanish Minister of Foreign Affairs going along with Mr Lavrov and saying that the sanctions are useless and not necessary. That is not the way to handle the European Union and to have a common foreign policy.

I think we need a two—track approach to Russia. On the one hand, like I said in the last debate with Mr Tusk, we need a proactive approach instead of waiting for the next step that Mr Putin will take. What is our strategy for the future? It has to be a strategy where maybe we strengthen sanctions – I think it shall be necessary in the future, unfortunately. But at the same time we also have to come up with a positive package for Russia and for the Russian population, where we make a clear distinction between the Putin regime on the one hand and Russia and the Russian population on the other. This is not a war against Russia; this is not a war against the Russian population, so why not decide on visa liberalisation for young people, for researchers, for businessmen of small and medium—sized companies inside Russia?

That is my first bit. The second is on the Spring Council. First of all, I want to say to Mr Rabbitte that he is right, as regards the semester, that there is the impression that there are two types of countries in the Union – the small countries who have to apply the rules of the Stability Pact and the bigger countries who do not. That is a mistake because we are in fact repeating the mistakes of 2003 and 2004.

That said – and I want to mention this especially for the representation of the Council – it is a Spring Council, it is about creating the most competitive knowledge—based economy in the world – that is the buzzword we always use in the Spring Council. There is one thing you can do in this Council, which is you can take a step in the direction of the digital single market and the telecoms market. You can, in fact, annul and eliminate the bad decision taken a few days ago by the EU ambassadors on roaming charges. That you can do. That should be a huge step in the right direction. India has today a fully digital single market with no roaming charges; with net neutrality. The Americans now have no roaming charges inside their country, they abolished it and at the same time net neutrality has been the key, the rule in use.

Why can we not do that in Europe? I find it a shame that it is at the level of EU ambassadors that a decision is taken to wait until 2018 for the digital single market, because that is the reality. I ask of you one thing. This third European Council will be a big success if, in a few days’ time in this Council, you decide to reverse the decision of the EU ambassadors, you decide not to give in to the interests of a few big telecoms companies in Europe and you decide finally to get rid of the roaming charges and to bring about net neutrality in Europe.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. Thank you, Mr Verhofstadt, that was very entertaining and eloquently put as always. You started your speech by pointing out the difficulties with sovereign states and their ambassadors having different views and different priorities when dealing with Russia. Does that not, out of your own words, condemn the whole idea of a common EU foreign policy to the rubbish bin, because there are too many different priorities? It can never work, can it?

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE), blue-card answer. I agree with you that, with 28 different diplomacies and 28 different armies, it is not possible.

(Heckling)

You can continue with your British army – that is no problem for me – but if you look at the world of today, if you look at the empires of India and China, and the United States, and also Russia, you will see that the time is very near when we are going to decide on a European army in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die bisherige Debatte zum Gipfel, der stattfindet, hat sich auf verschiedene Punkte bezogen. Ich möchte mich im Wesentlichen auf die Frage der Energieunion beziehen, da wir im Anschluss auch noch über das Europäische Semester diskutieren werden. Ich möchte es einfach ein bisschen grundsätzlicher machen, Herr Juncker, weil ich auch den Eindruck hatte, dass weder der Rat noch die Kommission die Fragen, die hinter der Debatte um die Energieunion stehen, noch weiter thematisieren. Es geht ja eigentlich um die grundsätzliche Frage, ob nicht der Zugang zur Energieversorgung für die Menschen im Vordergrund stehen sollte, anstatt die Frage von Preisstabilität und Versorgungsstabilität ausschließlich aus der Sicht der großen Unternehmen zu betrachten. Denn daraus ergibt sich ja dann auch die Frage nach der demokratischen Kontrolle der Verfügbarkeit von Energie.

Ich bedaure, dass wir genau über diese grundsätzlichen Fragen nicht weiter debattieren. Denn wenn wir diesem Raster weiter so verhaftet bleiben wie bisher, dann ändert sich nichts und Fragen wie Energiearmut – warum Menschen darunter leiden, dass sie hier in der Europäischen Union nicht genug Energie zum Heizen, zum Waschen, zum Kochen haben – bleiben praktisch völlig ausgeblendet und können auch nicht durch schöne Sprüche gelöst werden.

Herr Juncker, Sie haben mit Recht auf 53 % Importe verwiesen, Sie haben an einer anderen Stelle auch gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, dass die EU Nummer eins bei erneuerbaren Energien werden soll. Ich glaube aber, dass das, was jetzt im Rat vorgelegt wird, eben nicht in diese Richtung zielt, nicht darauf zielt, dass wir wirklich einen Wandel vollziehen können. Da ist es nicht ambitioniert genug zu sagen, die Klimaziele wollen wir nicht aus den Augen verlieren.

Ich möchte auf einen weiteren Zusammenhang aufmerksam machen. In der vergangenen Woche ist die Bundeskanzlerin in der Kommission gewesen und hat erklärt, dass sie sich stark dafür machen wird, dass TTIP noch in diesem Jahr unterzeichnet werden soll. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es zwischen TTIP und der Energieunion sehr wohl einen Zusammenhang gibt, und der heißt nicht zuletzt Fracking. Weder vom Rat noch von der Kommission wurde heute über Fracking geredet und dass Fracking einer der Gründe ist, weshalb Druck gemacht wird, dass TTIP beschleunigt wird. Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass wir Fracking für nicht geeignet halten, um tatsächlich einen Energiewandel voranzutreiben und auch zu sagen, wir stellen uns auf einer anderen Basis auf.

In Saal in Mecklenburg-Vorpommern wurden im Sommer des letzten Jahres die Testbohrungen eingestellt. Bis zum heutigen Tag haben wir keine Auskunft, was die Gründe für den Abbruch der Testförderung gewesen sind. Ich denke, es gibt genug Gründe, warum verhindert werden sollte, dass Fracking eingeführt wird und dass mit TTIP die Barrieren für die Einführung von Fracking beseitigt werden. Das ist meine Bitte an Sie, das näher in die Erwägungen mit einzubeziehen.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Stimată colegă, am văzut că ați început discursul adresându-vă Comisiei și Consiliului. Nu considerați că totuși Consiliul și Comisia ar trebui să țină cont mai mult de ceea ce facem noi, Parlamentul European, aici? Pentru că, până la urmă, noi dăm socoteală în fața cetățenilor europeni atunci când Comisia sau Consiliul ia o decizie greșită.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich gebe Ihnen da natürlich völlig Recht. Ich muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass oft genug durch den Rat und die Kommission die Positionen des Europäischen Parlaments zur Seite geschoben worden sind. Deshalb habe ich mich jetzt ausdrücklich an die beiden gewandt, um nochmals darauf hinzuweisen, dass zumindest ein Teil der Abgeordneten dieses Parlaments ja auch eine andere Position vertritt.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident, meine Herren Präsidenten, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Guy Verhofstadt hat gesagt: Das ist jetzt schon der dritte Gipfel in diesem Jahr. Ich würde hinzufügen: Es ist ein weiterer Gipfel, der, auch wenn Jean-Claude Juncker mit großer Ruhe vorgetragen hat – dafür wirst Du irgendwann berühmt sein! –, der erneut stattfindet in einer Phase, in der die Europäische Union unter enormem Druck von Fliehkräften in verschiedene Richtungen steht.

Griechenland ist nicht das prominenteste Thema auf dieser Gipfeltagesordnung. Aber jeder hier weiß, dass nicht nur in Griechenland, wenn die Leute nach Hause kommen, anders geredet wird als in Brüssel. Auch in Deutschland stelle ich fest, dass Leute, die in Brüssel zu Griechenland Stellung genommen haben, zu Hause anders reden und bei diesen Diskussionen die Einigkeit der Europäischen Union sehr leichtfertig aufs Spiel setzen.

Fliehkräfte gibt es aber eben meiner Meinung nach zunehmend auch in der Auseinandersetzung über die Haltung der Europäischen Union gegenüber der neuen und aggressiven Politik Russlands. Wir haben darüber schon oft geredet, aber für mich ist es wirklich klar, dass es auch in dieser Auseinandersetzung darum geht, ob wir als Europäer tatsächlich für das einstehen, was wir normalerweise mit den europäischen Ideen verbinden, ob wir dafür einstehen, dass auf diesem Kontinent Bürgerinnen und Bürger sich auch außerhalb der Europäischen Union für Freiheit und Demokratie entscheiden können oder nicht. Es geht darum, ob wir uns von einer Politik der Aggression und der Lüge, die eben zurzeit Moskau dominiert, erpressen lassen oder nicht. Ich will es an dieser Stelle noch mal sagen: Insbesondere nach diesem furchtbaren Mord an Boris Nemzow kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass wir an dieser Sanktionsidee etwas verändern. Diese Sanktionen sind notwendig, nicht als Erziehungsmaßnahme gegenüber Putin – da mache ich mir überhaupt nichts vor –, sondern das sind Sanktionen, das sind Veränderungen, die Ausdruck unseres Selbstverständnisses der Europäischen Union sind. Die Energieunion ist das Feld, das von Donald Tusk in dieser Auseinandersetzung ins Spiel gebracht worden ist. Leider ist es so – das haben Gabriele Zimmer und auch andere zu Recht in den Debatten angesprochen, auch schon in Brüssel –, dass wir dadurch, dass die Ideen des Gestern diese Energieunion wieder dominieren, Gefahr laufen, dieses Projekt an die Wand zu fahren. Statt tatsächlich auf Innovation, auf erneuerbare Energien, auf Effizienz zu setzen und ein Zukunftsprojekt für die Europäische Union zu definieren, verlängern wir die Interessenspolitik eigentlich nicht zukunftsfähiger Industrien. Diese ganze Debatte um Atomkraft und neue Subventionsmöglichkeiten ist wohl das beste Beispiel dafür.

Zur Ukraine: Wir müssen viel mehr machen, wir müssen in der Ukraine als eine Kraft auftreten, die tatsächlich für Veränderung steht. Eine wirkliche, gut koordinierte Taskforce, die den Ukrainern hilft, aus der Krise rauszukommen – das brauchen wir! Und lassen Sie mich eine Warnung aussprechen: Ich glaube nicht, dass ehemalige Minister oder ehemalige Kommissare oder aktuelle Bundestagsabgeordnete tatsächlich diejenigen sind, die mit ukrainischen Oligarchen und auch noch öffentlich finanziert ein Beratungsunternehmen „Aufbau Ukraine“ machen sollten. Das müssen Leute sein, die echte Erfahrungen haben in Transformationsprozessen in Osteuropa. Das dürfen nicht Leute sein, die etwas dazuverdienen wollen, sondern das müssen Leute sein, die wirklich arbeiten mit den Ukrainern, mit der Zivilgesellschaft, die nämlich weiß, wie man das Land verändert.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. Mr President, I have been wondering why David Cameron has been slashing our armed forces, will not commit to 2% and is happy for us not to be able to defend our islands. I think Mr Juncker has given us the answer. We are going to do it at an EU level. We are going to have a European army.

When I raised this last year with the Deputy Prime Minister, Liberal Democrat Nick Clegg, he said it was a ‘dangerous fantasy’ to even talk about an EU army. I hope every Liberal Democrat voter has heard Mr Verhofstadt today, the leader of the European Liberals, crying out for militarisation at an EU level. Of course, the truth is that it is already happening. We already have a European Defence Agency; we already have EU battle groups on active service all over the world; we already have an EU navy active against the Somali pirates; and who can forget Eurocorps here in Strasbourg last year virtually goose—stepping that ghastly flag round the courtyard outside? Article 28 of the Lisbon Treaty provides for all of this. Tony Blair was right when he said the European Union is not a project about peace, it is a project about power.

I think Mr Juncker is trying to seize on an opportunity. We ourselves in the European Union provoked the conflict through our territorial expansionism in Ukraine. We poked the Russian bear with a stick and, unsurprisingly, Putin reacted, and this is now to be used as an opportunity to build a European army.

Mr Verhofstadt, I know that by heckling you increase your hits on YouTube because, otherwise, nobody in Europe wants to listen to you. I think you really ought to let me speak.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Verhofstadt! Ich muss Sie wirklich bitten, sich zu mäßigen. Es mag ja sein, dass Ihnen die Rede nicht gefällt. Aber wir als Demokraten hören auch ihnen zu. Jetzt unterbrechen Sie nicht auch noch mich!

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. Mr President, we certainly are democrats; we never shouted you down, but you always try to shout us down. The point I was making is this, the opportunity is being seized and Mr Juncker said we must convey to Russia that we are serious. Who do you think you are kidding, Mr Juncker?

(Laughter from the EFDD Group)

We do not want any part of an EU army, and I doubt the rest of the peoples of Europe do either.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Farage! Jetzt haben wir Ihre Redezeit ausgedehnt, und Herrn Verhofstadt haben wir auch wieder zur Vernunft gebracht.

(Heiterkeit)

Nun gut, Vernunft ist immer eine Definitionsfrage. In meinen Augen zählen Sie bei der Vernunft nicht zur Expertengruppe. Aber ich habe Herrn Verhofstadt gebeten, Sie wenigstens anzuhören. Ich hoffe, dass er das in Zukunft tut. Wenn Sie aber alle im Hause vorhandenen Flaggen würdigen, Ihre eigene und alle anderen hier anwesenden, sind wir auch zufrieden.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. Mr Farage, what do you think we should do when Russia, for example, is supporting the separatists with very modern armaments? Should the European Union do something to support Ukraine in fighting in eastern Ukraine or do you think that we should wait to fight in western Ukraine for the stability of Europe? Do you not think that together we have to send a clear message of solidarity and unity from the European Union regarding this important subject?

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFDD), blue-card answer. We, through our territorial ambitions, provoked the overthrow of an albeit corrupt, but democratically elected, leader in Ukraine. We have provoked this crisis. Now the question you ask is ‘What do we do from here?’

I was in this Chamber at the time when Libya was attacked. I heard the Liberals and the Greens screaming, frothing at the mouth, for us to bomb Libya: for us to become militarily involved because we believed that would make things better. My view, sir, is that if you look at Afghanistan, if you look at Iraq, if you look at Libya, and if you look at the attempt to back the rebels in Syria – many of whom have now morphed into ISIS – you will see that our recent foreign military interventions have made things worse, not better.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff (NI). Voorzitter, op de agenda van de Europese Raad staat opnieuw de situatie in de Oekraïne. Ik maak me grote zorgen over de rol van de EU hierin. Voorzitter Juncker roept oorlogszuchtig om een Europees leger. Hij klinkt net als die andere voorzitter, voorzitter Mao, die met zijn Rode Leger het kwetsbare Tibet annexeerde. Onder Juncker wordt steeds duidelijker dat de EU een agressieve uitbreidingsagenda heeft. Maar de Commissie maakt een grote inschattingsfout: Rusland is geen Tibet. President Poetin is niet de Dalai Lama.

Juncker steunt Poroshenko, een oorlogsmisdadiger die in Lugansk burgers heeft gebombardeerd, en op dezelfde dag dat de Russische oppositieleider Nemtsov werd vermoord, werd de grote opponent van Poroshenko, de heer Chechetov, dood gevonden.

Grote roerganger Juncker moet niet roepen om een nieuw rood leger om steun te geven aan de Oekraïnse oorlogshitsers, maar in de Europese Raad roepen om een oorlogstribunaal voor de misdaden tegen de menselijkheid in de Oekraïne, waar ook Poroshenko verantwoordelijk voor is.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). Herr Präsident, Frau Präsidentin! Ich will über die Energieunion reden: Ich finde den Vorschlag der Kommission nicht in allen Teilen perfekt, aber interessant und gut, weil ich vernünftig finde, dass wir uns der Realität zuwenden und überlegen, was wir tatsächlich machen und verändern können und was wir getan haben. Beschlüsse haben wir genug gefasst. Es ist ja vielleicht mal an der Zeit, zu schauen, ob die Beschlüsse auch umgesetzt werden. Ich finde die Beispiele Spanien, Portugal und Netze bauen hochinteressant. Immer von mehr Netzen und Binnenmarkt reden, aber nicht in der Lage sein, ein ganz konkretes Projekt hinzusetzen, das desavouiert Europa. Das muss man hinkriegen, dann beweisen wir, dass wir etwas auf die Reihe bekommen.

Frau Zimmer, zu Ihrem Hinweis, dass die Anmerkungen der Kommission und des Kommissionspräsidenten zur Frage der Industrie an den Interessen der Menschen vorbeigeht – ich glaube, da ticken Sie nicht richtig, Entschuldigung! Die Menschen sind interessiert an günstigen Preisen. Sie haben es doch selber gesagt: Wenn die Energiepreise steigen und die Menschen ihre Energie nicht mehr bezahlen können und im Kalten sitzen, weil wir zu teure Energie haben, dann ist das ein Problem! Dann müssen wir schon nachdenken, warum in Amerika die Energiepreise günstiger sind. Das kann man nicht einfach damit abwerten, dass man sagt: Alles, was die machen, ist falsch. Die nutzen ihre Energiequellen, z. B. auch durch Fracking. Nur nein sagen hilft da nun auch überhaupt nicht weiter. Sich um Interessen von Industrie und Energiepreise zu kümmern, hat auch etwas mit Menschen zu tun. Denn wenn die Preise zu sehr steigen und die Jobs wegfallen, haben die Leute keine Arbeitsplätze. Und das finden die gar nicht interessant. Also auch das ist doch unrealistisch! Es steckt eine Riesenchance darin, die Politik in Europa in Energiefragen bei den Netzen zusammenzuführen. Nicht jeder macht sein Spiel, sondern man versucht, mehr zusammen zu machen, übrigens auch bei der Frage der Förderung von erneuerbaren Energien. Fröhlich neue Programme zu machen und Geld zu verschwenden, ist nicht besonders intelligent. Es in Europa effektiver einzusetzen, mit einer Förderungsmaßnahme bei erneuerbaren Energien, das hilft den Menschen!

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich nur ein paar Sätze sagen zur Außenpolitik, die beim Europäischen Rat eine Rolle spielen wird. Wir begrüßen es insbesondere, dass in Zukunft unsere Politik der Östlichen Partnerschaft sehr viel differenzierter angegangen werden soll, weil es auch notwendig ist. Wir haben die Gruppe derer, die mit uns ein Handelsabkommen abschließen, ein Assoziierungsabkommen, und schon innerhalb dieser Gruppe sehr unterschiedliche Partner. Wir haben die armenischen Partner, die in die Eurasische Wirtschaftsunion eintreten, und wir haben Aserbaidschan, das eine ganz andere Form von Partnerschaft sucht. Dass wir nach dem Motto „one size fits all“ in der Regel scheitern, zeigt auch hier, dass wir differenzierter vorgehen müssen, als wir es bisher getan haben. Ich würde auch Interesse daran haben, von Ihnen nach dem Europäischen Rat zu hören, ob wir weiterhin darauf warten wollen, dass der Herrscher in Weißrussland ein guter Mensch wird, bevor wir die Arbeit aufnehmen wollen, um in einem Dialog etwas zum Besseren zu verändern.

Zweitens: Wir gehen davon aus, dass der Rat selbstverständlich das Abkommen von Minsk und die Einhaltung und Umsetzung als eine besondere Priorität ansehen wird. Es ist eine EU-Initiative, auch wenn sie von zwei Staatschefs sozusagen ausgeführt worden ist. Es ist am Ende für uns wichtig, dass dieser friedliche Prozess vorangeht. Deshalb sollten sich alle Beteiligten bemühen, wenig Öl ins Feuer zu gießen.

Was die Menschen in der Ukraine brauchen, ist humanitäre Hilfe, und zwar schnell. Ich habe nicht den Eindruck, dass dies sichtbar genug und schnell genug geschieht, neben all den anderen Dingen, die wichtig sind zum Aufbau dieses Landes und zur Umstrukturierung. Wie immer, ist es ein Geben und Nehmen. More for more ist in diesem Fall angesichts der Notsituation wohl nicht richtig, aber wichtig ist, dass wir konkrete Reformforderungen haben, die damit verbunden sind, dass wir dem Land auch weiterhin ökonomisch und finanziell zur Seite stehen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie sind heute Morgen sehr aktiv mit blauen Karten. Zunächst mal Herr Reul und Frau Zimmer: Frau Zimmer hat ganz kurz vor Ende der Nachspielzeit – Sie waren ja schon in der Verlängerung – die blue card gezückt. Das konnte ich nicht sehen. Ich muss Sie angesichts der fortgeschrittenen Zeit bitten, das vielleicht bilateral zu klären. Ich glaube, die Partei Die Linke und die CDU verstehen sich so gut, dass sie das hinbekommen.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. Говорихте за външна политика, но не споменахте нищо за Ислямска държава. Не смятате ли, че основен въпрос на Европейския съвет трябва да бъде престъпленията на Ислямска държава, разследването на тези престъпления и на държавите, които ги подкрепят, като например Република Турция?

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Kollege, ich gebe Ihnen völlig recht, dass zwei Minuten Redezeit für mich absolut zu wenig sind. Aber ich kann nicht jedes Thema in zwei Minuten behandeln. Deshalb habe ich mich auf das andere konzentriert. Ich bin sicher, dass auch diese Diskussion zu gegebener Zeit im Rat stattfinden wird.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). Mr President, next week the Council will discuss the crisis in Ukraine and the EU’s plans for an energy union. The theme common to these subjects is Russia and the threat it poses.

Russia is providing military equipment, financial assistance and troops to the so—called separatists in Ukraine, sparking a conflict in which more than 5 000 people have died. Mr Putin talks peace but, at the same time, his government is doing everything possible to prevent it. As the British Defence Secretary noted, he is behaving like a 1930s tyrant. In these circumstances, we must remain resolute. Should Russia not abide by the latest ceasefire, then we should increase sanctions further. At a time when the solidarity and resolve of the NATO alliance is so vital, it is not helpful, Mr Juncker, Mr Verhofstadt, for you to start fantasising about an EU army.

Mr Putin also uses energy policy to threaten us, and here the EU can play a useful role. I welcome the Commission’s plans on the Energy Union. I want a continent—wide single market in both gas and electricity. This will increase competition and lower prices for consumers and businesses, and that will create the growth and jobs we all want. The EU needs to be in a position where it does not matter if Mr Putin turns off the gas taps because we can import as much gas as we need though our liquefied natural gas (LNG) terminals and transport it across the whole continent. That is real energy security.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD), blue-card question. Mr Fox, it is often stated by the federalists in this place that one advantage of a European Union is that it has kept the peace since 1945. Do you agree with me that Europe is possibly at a more dangerous precipice now than it ever has been since the end of that bloody war?

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR), blue-card answer. I think the European Community and the European Union have played a role in preserving peace on this continent. But I think the cornerstone of peace in Europe has been NATO, and I emphasise the importance of that military alliance, of our allies in the United States, Canada and Turkey. Talk of an EU army is very dangerous indeed.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, κύριε Juncker, η ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα για αποκόμιση κερδών προς όφελος των μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Είναι ένα βασικό κοινωνικό αγαθό. Γι' αυτό η ενεργειακή ένωση πρέπει πρώτιστα να καταπολεμήσει την ενεργειακή φτώχεια, να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση για όλους σε φθηνή ενέργεια και να προωθήσει ενεργειακές υποδομές και διασυνδέσεις προς όφελος των λαών. Αυτές τις προτεραιότητες πρέπει να θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η Ενωτική Αριστερά θα αντιταχθεί στη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης που θα εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα και θα επιτείνει τις ανισότητες και τους αποκλεισμούς. Έπειτα, η πρόταση που υπάρχει για την εκ των προτέρων ενημέρωση της Επιτροπής στις ενεργειακές συμφωνίες των κρατών μελών με τρίτες χώρες, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, καθώς περιορίζει την κυριαρχία των κρατών και υποβαθμίζει το ρόλο τους, αλλά, επίσης περιορίζει την εθνική ευελιξία στη διαμόρφωση αποδοτικών πολυδιάστατων διακρατικών ενεργειακών σχέσεων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οφείλει πρώτιστα να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα για την άρση της απομόνωσης κρατών μελών και να προωθήσει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό. Πρέπει να αντιληφθούμε πως για να λειτουργήσει θετικά μια ενεργειακή ένωση απαιτείται να συμβαδίζει με τον τερματισμό των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και την προώθηση μιας κοινωνικής, αναπτυξιακής πολιτικής.

Και ένα σχόλιο για τον κύριο Weber. Κύριε Weber, επιτέλους σεβαστείτε τη δημοκρατία! Σεβαστείτε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού! Δεν ζούμε σε αποικιοκρατικό καθεστώς. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίζει να αλλάξει μια πολιτική και να θέλετε να του επιβάλετε να συνεχίσει την ίδια καταστροφική πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  David Borrelli (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo semestre europeo, che si conclude nella sua prima fase, merita una particolare attenzione perché si svolge a cinque anni dall'adozione della strategia Europa 2020 ma soprattutto in concomitanza con l'avvio del quantitative easing.

Il quantitative easing è un'operazione di grande importanza, di ampio respiro e dotata di un carattere innovativo nel contesto istituzionale e finanziario europeo. È importante adesso che le altre istituzioni supportino lo sforzo fatto dalla BCE. Una sola cosa non sarebbe ora accettabile: che nulla accadesse e che nulla cambiasse, perché in tal caso come potremmo pretendere dalle realtà private una vera e concreta adesione agli obiettivi del quantitative easing, quando noi stessi non avremo adeguatamente risposto a tale iniziativa?

Sessanta miliardi al mese per almeno diciotto mesi sono un dato rilevate e ben chiaro. E deve essere ben chiaro soprattutto a coloro che sono sempre stati attenti ai conti, pretendendo in nome di questi l'austerità. Non possiamo giustificare ai nostri cittadini il paradosso che le banche siano destinatarie di cifre simili, mentre i comuni, anche se con bilanci sani, non possono spendere i soldi in investimenti per via del patto di stabilità.

Quanti sono stati così meticolosi nel tenere sotto controllo i bilanci in deficit, gli 0,1% in più o in meno, dimostrino ora di avere la stessa attenzione alla nuova e corposa possibilità che la BCE mette a disposizione per la crescita e dimostrino di avere altrettanta meticolosità per favorirne l'impatto, per fare in modo che i soldi giungano veramente ai cittadini e alle imprese e che queste non siano ridotte a numeri e cifre, ma che si sappia coglierne le potenzialità e la capacità di fare.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, θα ασχοληθούμε με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τις συστάσεις ανά χώρα, το σύμφωνο σταθερότητας, που αποτελούν μνημόνια διαρκείας με σιδηρά πειθαρχία, ενάντια στις ανάγκες των λαών. Ακόμα και η ισχυρή Γαλλία, χωρίς μνημόνιο, ετέθη υπό επιτήρηση. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, δεν έχουν πλέον μνημόνιο, έχουν όμως διπλή εποπτεία, η μία μετά το μνημόνιο και η άλλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ανεξάρτητα απ' τις όποιες διαφοροποιήσεις, όποιος δέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, δέχεται τους αντιλαϊκούς κανόνες και μηχανισμούς τους που υπηρετούν τα μονοπώλια. Όλοι όσοι ισχυρίζονται, όπως η ελληνική κυβέρνηση, ότι θα τους αλλάξουν υπέρ των λαών με διαπραγματεύσεις εντός των τειχών, παραπλανούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χειρότερη γίνεται, καλύτερη όχι. Δεν μπορεί να λύσει ούτε τα πιο επείγοντα προβλήματα επιβίωσης των λαών. Μόνο στην πάλη για αποδέσμευση από αυτήν και τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης υπάρχει ελπίδα για τους λαούς.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). Pani Przewodnicząca! Jak stwierdzono tutaj w imieniu Rady, marcowa rada jest przede wszystkim radą gospodarczą, ale wydaje mi się, że jest tu silny komponent polityczny, bowiem kwestia unii energetycznej to nie tylko wymiar gospodarczy, ale przede wszystkim wymiar polityczny, ważny dla wszystkich państw członkowskich. Potrzeba nam tej strategii, potrzeba nam bezpieczeństwa energetycznego, potrzeba nam również przyszłego kształtu energii, on powinien mieć zarówno swój wymiar zewnętrzny, ale również oparcie we własnym unijnym rynku energii. Ta Unia powinna być zbudowana na zasadach solidarności i przejrzystości. Mamy w pamięci te momenty, w których zabrakło tej solidarności i wiele państw członkowskich, wiele społeczeństw cierpiało wtedy z powodu niedoboru energii. Unia energetyczna nie może się też sprowadzać tylko do rewizji rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu. Tak na marginesie powiem, że wtedy było wiele wątpliwości, czy w takim kształcie, jaki je przyjęliśmy, ono w ogóle może funkcjonować. Okazało się, że mieliśmy rację, ale regulacje te są niewystarczające. Kluczowym elementem będzie przejrzystość i udział Komisji Europejskiej w negocjacjach i podpisywaniu umów energetycznych z państwami trzecimi, ale wydaje mi się, że docelowym modelem mogłoby być wspólne negocjowanie dostaw. Wiemy, że to jest trudne, że wielu ma tutaj inną opinię.

Powinniśmy mówić o integracji sieci energetycznych i rynku energii, integracji sieci gazowych, ale też rozwoju energii opartej na zasobach własnych. Nie eliminujmy tego, co jest siłą Unii Europejskiej, a więc również zasoby własne, również odnawialne, konwencjonalne, ale również alternatywne.

Polityka sąsiedztwa – partnerstwo wschodnie wymaga silniejszego wsparcia. Chciałbym, aby ten projekt nie był uznawany za projekt, który odchodzi w przeszłość, ale to ma być projekt, który ma budować przyszłość, w szczególności jeżeli chodzi o partnerstwo wschodnie i Ukrainę, o którą troszczymy się, aby była krajem, który mógłby wrócić do rodziny narodów europejskich (…).

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Már a Weber frakcióvezető úrtól is szerettem volna megkérdezni, de a néppárti kollégák elég sokat szólnak energiauniós kérdésekről. Az Önök sorában található az a Fidesz, amelyik jelen pillanatban is a magyar kormányt működteti, és éppen a minap 30 évre titkosítottak egy egyezményt, melynek nyomán egy igazi, komplett atomerőművet 10 milliárd euróért orosz pénzből építenek, orosz technológiával Magyarországon. Energiaunió szempontjából mit gondol erről a Néppárt?

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”. Panie Pośle! Historii Europy Środkowej i Wschodniej nie jesteśmy w stanie przekreślić, ani związków gospodarczych, które zostały wtedy zawarte. Natomiast każde z państw członkowskich buduje w oparciu o własne priorytety swoją przyszłość polityczną. Priorytetem dla Polski jest budowanie niezależności energetycznej, my to bardzo dobrze rozumiemy. Natomiast ja nie chciałbym być recenzentem postępowania rządu węgierskiego. Uważam, że rząd węgierski musi postępować również mając na uwadze to, że jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). Voorzitter, ik wil het vandaag ook hebben over de energie-unie, een van de drie belangrijke thema’s op de Raad. Toen commissaris Šefčovič dat gepresenteerd heeft hebben wij dat als hele fractie warm onthaald. Wij geloven immers dat dit een van de belangrijkste prioriteiten van deze Commissie moet worden omdat daar heel veel uitdagingen samenkomen: het klimaatbeleid en de vele ambities die we daar moeten hebben, de energieonafhankelijkheid - we besteden jaarlijks 420 miljard aan het aankopen van energie buiten de Europese Unie, een bedrag dat we beter op een andere manier kunnen besteden - en uiteraard de energiezekerheid, ook voor onze burgers.

Dat plan is een holistisch plan, gezamenlijk plan en daar mag je niet uit cherrypicken. In de vorige Raadsconclusies is er wel aandacht voor de energie-unie maar wordt er bijvoorbeeld met geen woord gerept over energie-efficiëntie, terwijl het toch eigenlijk een van de ruggengraten is van dat plan want bij energie-efficiëntie komen al die uitdagingen samen. Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen dan kunnen we dat doen door 40% in te zetten op de energie-efficiëntie. En het is ook om die reden dat in het investeringsplan waarmee we volop bezig zijn in het Parlement, ik als rapporteur voor de Commissie industrie, onderzoek en energie heel veel aandacht vraag voor energie-efficiëntie. Vandaag worden maar 5% van de initiatieven die door de lidstaten naar voren zijn geschoven, ingezet op energie-efficiëntie. Dat wil ik omturnen. Dus ik vraag u met aandrang om energie-efficiëntie in de energie-unie voorrang te geven.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, κύριε Juncker, η τρόικα και τα μνημόνια έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο κοινωνικό νεκροταφείο. Το 40% του ελληνικού λαού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ οι άνεργοι έχουν φτάσει το 1,5 εκατομμύριο. Οι ευθύνες οι δικές σας, ως πρώην προέδρου του Eurogroup, για την κατάσταση αυτή είναι τεράστιες. Άλλωστε, τις αναγνωρίσατε και εσείς ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή σας. Αντί λοιπόν να υπάρξει αλλαγή στάσης απέναντι στην Ελλάδα, η ιερά συμμαχία των δανειστών συνεχίζει την εκβιαστική της πολιτική. Έτσι, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκορπάει απλόχερα πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα αγοράζοντας κρατικά ομόλογα, ο Draghi σφίγγει τη θηλιά γύρω απ' την Ελλάδα, προκαλώντας μια επικίνδυνη πιστωτική ασφυξία.

Κύριε Juncker και κύριε Weber, πρέπει να το πάρετε απόφαση. Ο ελληνικός λαός στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου αποφάσισε να αλλάξει πορεία και παλεύει ενωμένος για διαγραφή του επονείδιστου χρέους και διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Κύριε Juncker, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται πλέον εντολές από τη διεθνή των δανειστών που εκπροσωπεί επάξια η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). Pone pirmininke, kolegos, prieš tris savaitės Europos Komisija iškilmingai paskelbė apie Energetikos sąjungos sukūrimą. Tai lyg ir žymėtų dar vieną žingsnį tolesnės Europos Sąjungos federalizacijos link. Bendra valiuta, bendra rinka, bendra energetinė sistema – tai vis sudedamosios Europos Sąjungos dalys, kurios turi ir pliusų, ir minusų, jei kalbėtume apie valstybių savarankiškumą ir jų piliečių gerovę. Šiuo atveju bendra energetika yra tas didelis pliusas, kuris jau seniai buvo reikalingas Europos Sąjungos valstybėms. Iš tiesų atskiros šalys nėra pajėgios pavieniui užsitikrinti energetinę valstybių nepriklausomybę, išteklių tiekimą geriausiomis kainomis. Šiuo klausimu vienu balsu kalbanti Europos Sąjunga – labai gerai. Tos vienybės ne tik energetikoj šiandien reikia kaip taikos. Bet mane neramina, kad, lyginant su užmojais, minėtos Sąjungos energetinės infrastruktūros sukūrimui numatyta pernelyg mažai lėšų. Prekių rinkoje paprastai būna arba pigu, arba gerai. Geros Energetinės sąjungos, ponai, pigiai tikrai nesukursime.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateiktą pakėlus mėlynąją kortelę (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 8 dalis))

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), Kékkártyás kérdés. Nyilvánvaló, Képviselő Úr, egyetértünk abban, hogy ha 40%-os mértékig az Európai Unió külső forrásból szerzi be az energiáját, akkor ez egy versenyképességi kérdés is. Azonban megdöbbent, amit Ön mond a föderalista célkitűzésekről. Nem tudja azt elképzelni, hogy ez a jelenlegi szerződéses keretek közt megvalósulhat úgy, hogy tagállami szuverenitásokat sem sért?

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD), atsakymas į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą Labai ačiū už klausimą. Kalbant apie federalistines ambicijas ar tikslus, aš noriu pabrėžti, kad aš aiškiai, konkrečiai, tiksliai pasisakau apie laisvų Europos valstybių sąjungą, ir, kur tas įmanoma padaryti nesiekiant federalistinio ar kitokio požiūrio, tą reikėtų padaryti.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI). Monsieur le Président, le plan Juncker censé relancer la croissance sera probablement un échec. Ne comportant que 21 milliards d'euros d'argent public, il ne permettra pas le déblocage de 300 milliards d'euros de fonds privés. Et c'est heureux, car ce plan offrirait à des capitaux privés bénéficiant de la garantie financière de l'Union européenne la maîtrise d'infrastructures publiques d'intérêt général.

L'accord sur le commerce des services – qui, j'espère, ne verra jamais le jour – généralise le processus de mise en concurrence obligatoire et systématique de tout service public entre des entreprises privées. La Commission essaie de parachever son œuvre en vidant de son sens la notion de service public et d'intérêt général.

En France, la SNCF fut un service public efficace. Avec la déréglementation, elle glisse chaque jour davantage vers le secteur privé avec des billets de plus en plus chers, des tarifs incompréhensibles et un choix de destinations qui se réduit.

La Commission est obstinée. Il s'agit toujours du même fil conducteur: démanteler furtivement les services publics pour les transférer au secteur privé, parfois avec l'argent des États en prime. Nous avons le devoir de nous y opposer avec fermeté.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE). Monsieur le Président, en cinq ans, voici le septième sommet que l'Union va consacrer à l'énergie.

En février 2011, il s'agissait de développer le marché européen de l'énergie. En juin 2012, il s'agissait d'achever ce marché. En mai 2013, c'était le lancement de la nouvelle stratégie énergétique. En décembre 2013, l'heure était à la relance de cette nouvelle stratégie. En mars 2014, retour à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie. Et octobre 2014 a vu l'arrivée du nouveau paquet "énergie-climat".

À chaque fois, il y a eu un effet de bulle: bulle des ambitions, bulle des objectifs. La bulle rhétorique gonfle. Mais, à chaque fois, l'Europe de l'énergie recule. Car, entre-temps, chaque pays a poursuivi sa politique nationale égoïste. L'Union est restée sans réaction efficace face à l'usage de l'arme du gaz par la Russie. Elle est restée sans réaction face au développement foudroyant des hydrocarbures non conventionnels, et le marché des droits d'émissions (SEQE) s'est effondré.

Grâce à la proposition de la Commission, pour la première fois, le Conseil est saisi d'un projet de politique globale. Adoptons-le une fois pour toutes et prévoyons que le huitième Conseil européen consacré à l'énergie se réunisse dans cinq ans pour constater l'application effective de la politique dont nous avons besoin.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D). Herr Präsident! Ich glaube, dass die Energieunion keine rhetorische Luftblase ist, sondern eine Chance, die wir nutzen sollten, um zu gestalten. Denn das ist ein Projekt, das uns vereinen kann, uns in der Europäischen Union nach vorne bringen kann und auch den Wohlstand absichern kann. Darum sollten wir alles tun, damit die Energieunion ein klarer Erfolg wird.

An dieser Stelle ist meines Erachtens wichtig, dass wir hier als Parlament ganz klar eingebunden werden und dass nicht im Zuge der Energieunion Dinge im Europäischen Semester organisiert und geregelt werden, sondern ganz klar das Ganze in ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erfolgt, dass hier das Parlament bei allen Schritten mit dabei ist. So wird nämlich ein Schuh daraus, und so gibt es auch eine ganz breite Legitimation für die Energieunion, die wir unbedingt brauchen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie mit Maroš Šefčovič an der Spitze ein Erfolg werden wird.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky (NI). Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die aktuelle Debatte zum Ratsgipfel zeigt einmal mehr, wie verquer eigentlich die Politik der Europäischen Union ist. Während auf der Agenda des Rates die Situation in der Ukraine und Russland zur Diskussion steht, fordert fast im selben Atemzug die Europäische Kommission in Person des Herrn Kommissionspräsidenten Juncker die Einrichtung einer EU-Armee und sagt auch noch dazu, dass diese EU-Armee gegebenenfalls gegen Russland in Stellung gebracht werden soll. Das ist schon erklärungsbedürftig. Vielleicht kann der Herr Kommissionspräsident, der im Anschluss das Wort ergreifen wird, präzisieren, wie er das meint mit der Einrichtung einer EU-Armee. Marschieren wir dann gegen Russland? Ich glaube, das ist der absolut falsche Weg.

Wir sollten mit jeder Faser unseres politischen Wirkens Friedensmaßnahmen unterstützen, es sollte nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen werden. Wenn Sie sich die aktuellen Entwicklungen in der Europäischen Union ansehen, wo heute der Euro fast schon in Parität zum Dollar ist, und Draghi davor gewarnt hat, dass er auf 85 % absacken wird, kann bald game over sein. Und Sie alle sind gut beraten, wieder eine Union in Richtung einer Gemeinschaft souveräner Staaten zu entwickeln, die miteinander kooperieren und die sich nicht durch Zentralismus in ihren Handlungsspielräumen einengen lässt.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Präsident! Herr Kollege Vilimsky, kennen Sie eigentlich die Studien aus dem Jahr 2007, die zeigen, dass durch eine gemeinsame europäische Armee auch deutlich mehr Sicherheit für weniger Geld erreicht werden könnte? Die Staaten der EU geben 50 % der Summe aus, die die USA ausgeben, bekommen dafür aber nur eine militärische Effektivität von 15 %. Da wäre es schon allein aus ökonomischen Gründen, aber auch aus Gründen der Sicherheitspolitik sinnvoll, über eine gemeinsame europäische Freiwilligenarmee nachzudenken. Ich finde den Vorschlag sehr gut.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky (NI), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich will Ihnen Ihre Meinung ja gar nicht nehmen. Wir leben in einer Demokratie. Aber ich entstamme einem neutralen Land, und ich kämpfe auch mit jeder Faser meines politischen Wirkens dafür, diese Neutralität zu erhalten. Ich möchte nicht, dass mein Heimatland Österreich hier in eine internationale Armee integriert wird, die vielleicht auch noch unter der Regie der Amerikaner da und dort als Spielball eingesetzt werden wird. Wer immer diese Euro-Armee machen will, soll sie machen, nur ja nicht mit Beteiligung Österreichs!

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). Señor Presidente, un 53 % de energía importada es una situación insostenible para la Unión Europea. Necesitamos un mercado europeo de la energía, pero no podemos hacerlo si no tenemos interconexiones como aquellas por las que apostaron en Madrid, en el mes de marzo, España, Francia, Portugal, la Comisión y, también, el Banco Europeo de Inversiones.

Sobre Rusia, es verdad que hay que apoyar el Tratado de Minsk. Y también es verdad lo que se ha dicho: esto no es una guerra contra el pueblo ruso. Esto es un freno al nacionalismo ruso. Y tenemos que seguir con las sanciones. Pero las sanciones no tienen por qué pagarlas los agricultores. La alta política que hacemos desde las instituciones europeas y desde los países no tiene por qué ser sufragada por los que están más abajo, por aquellos a quienes más les cuesta salir adelante. No tienen por qué los agricultores, desde el campo, pagar nuestra política de freno al expansionismo ruso.

Y coincido, sobre Libia, con lo que ha dicho el señor Timmermans. Hay que fomentar el diálogo. Hay que facilitar el diálogo. Pero digo, además, que no hay que olvidar que Libia está en riesgo de caer en manos del Estado Islámico y que no es lo mismo el Estado Islámico en Irak que el Estado Islámico a quince minutos de vuelo del sur de Europa.

Y aprovecho, señor Presidente, para recordar que hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Y, por lo tanto, pedir a todo el mundo que no olvidemos a las víctimas, que piden que se aclaren todos los crímenes, que se detenga a todos los terroristas, que se derrote a todas la bandas y que no se olvide nunca su dolor. Porque hoy, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, es el día para recordar que, si nos olvidamos de las víctimas, los terroristas, de alguna manera, ganan.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). Hr. Formand! Kære Juncker! Skal EU være en stærk og uafhængig stemme, eller skal vi ligge under for pres på grund af vores energiafhængighed? For Europa er allerede under pres fra et Rusland med en tung hånd på gashåndtaget til Europa. Et Rusland, der ikke holder sig tilbage fra at sende kampvogne og soldater ind over grænsen til dets europæiske naboer. Vi skal fri af det pres. Derfor kræves en grøn klima- og energiunion. Der skal være massiv satsning på energieffektiviseringer, vedvarende energi og CO2-reduktioner. Energiunionen er nøglen til Europa fri fra russisk pres, fri for afhængighed af fossile brændstoffer, men Kommissionen mangler at komme med konkrete svar. Svar på, hvad det betyder at være verdens førende inden for vedvarende energi, som Juncker lovede, at vi skal være. Hvornår får vi en samlet klar stærk Ruslandsstrategi, der omfatter både en energi-, sikkerheds-, udenrigs- og handelspolitik, og gerne i samarbejde med NATO, som er verdens stærkeste forsvarsalliance, i stedet for at skabe en egen Europahær?

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, s'agissant de l'union de l'énergie, il est temps d'agir. Mais vous n'agirez pas en cohérence si vous ne donnez pas un signal clair concernant le prix du carbone. Or, sur cet enjeu très concret, sur ce pas qui est devant nous, à portée de main, je vois au Conseil une grande réticence à mettre en œuvre la réserve de stabilité.

Alors, Madame la Présidente, si vous voulez que ce Conseil européen soit utile, y compris pour faire du sommet de Paris un succès, il faut avancer plus vite sur ce que ce Parlement vous demande de mettre en œuvre, à savoir la réserve de stabilité et une clarification pour permettre l'investissement à long terme en faveur de la transition écologique face à l'enjeu du prix du carbone.

S'agissant de l'accord transatlantique, Jean-Claude Juncker a évoqué les contradictions qu'il voit dans le comportement des capitales entre leur attitude au Conseil européen et leur attitude à leur retour chez elles. Je me rappelle ici de ses propos, exprimant toutes ses réserves sur le fonctionnement du règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) et je voudrais qu'il en reste à cet engagement qu'il avait pris devant notre assemblée.

Il nous semble que les plus fervents partisans de cet accord nous disent: "D'abord, lorsque nous aurons défini ensemble ces normes, elle deviendront les normes internationales". Ils nous disent aussi qu'il faut que nous soyons exigeants. Lors des négociations, je ne sais pas comment faire lorsqu'on nous dit, d'un côté, qu'il faut être exigeants et, d'un autre côté, qu'il faut conclure un accord à tout prix, à toute allure.

D'autre part, c'est sur les normes du RDIE que les Européens doivent peser. Ils doivent se servir de cet accord comme d'un levier pour traiter de cette question de manière fondamentale et ne pas permettre que les multinationales se servent de l'arbitrage pour défendre leurs seuls intérêts et leur seul profit au mépris de la démocratie.

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). Zanimivo bi bilo primerjati nosilne teme Evropskega sveta v preteklosti in sedaj. Kriza je prinesla evropskim državljanom ogromno gorja. Po drugi strani pa je iskanje izhoda iz krize sprožilo nekatere pozitivne procese. Še bolj nas je povezala, oziroma celo integrirala.

Ko danes govorimo o Evropski uniji, govorimo o uniji kapitalskih trgov, o bančni uniji, o digitalni uniji, o energetski uniji, da o evropskem semestru, ki omogoča nadzor nad proračunom držav članic sploh ne govorim. Pred krizo, ki smo jo, upam, že v glavnem preživeli, takšna enotna govorica ne bi bila mogoča. Mislim, da je ta novi val integracije smiseln odgovor na krizo, ki bo povečal tudi imunost na različne tresljaje.

Današnja razprava je pokazala, da se čuti potreba, da se Evropska unija lahko uveljavi kot globalni igralec le, če bo imela enotna stališča tudi glede varnostne in zunanje politike, torej usklajen odnos do Putina, Ukrajine, TTIP-ja in tako naprej.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης ( S&D). Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε σήμερα για ενεργειακή ένωση και ενεργειακή ασφάλεια και φυσικά όλοι μας έχουμε στο μυαλό τη μεγάλη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία και τα γεωπολιτικά παιχνίδια τα οποία παίζονται εκεί και τα οποία επηρεάζουν, φυσικά, αρνητικά την οικογένειά μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, εκείνο που θέλω να επισημάνω σε σας και στην Επιτροπή, αλλά και στους συναδέλφους μου, είναι ότι πρέπει να δείξουμε στην πράξη την αλληλεγγύη μας, αντιμετωπίζοντας αυτό το θέμα καθώς και αναβαθμίζοντας και αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε δικά μας κοιτάσματα. Βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε μια οικογένεια είναι μπροστά μας το χαρτί αυτό. Θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτηση από τη Ρωσία; Ας αναβαθμίσουμε τα δικά μας κοιτάσματα και ας αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν. Έτσι αποδεικνύουμε ότι πιστεύουμε σε αξίες ευρωπαϊκές και είμαστε όλοι στην ίδια οικογένεια.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, želim svojim istupom snažno podržati ambiciju Komisije da stvori jedinstvenu energetsku uniju. I to iz svih onih argumenata koje smo ovdje čuli: od rascjepkanosti tržišta, od potrebe za konkurentnošću, od prevelike cijene koju imamo unutar Europske unije, o ovisnosti o jednom snabdjevaču i svih onih ostalih argumenata koji su bili vrlo bitni.

Ali, želim gospodinu Timmermansu i Komisiji dati jedan prijedlog. Želim vas na neki način upozoriti da je Balkan pun zelene obnovljive energije. Potencijal Balkana je takav da zaista možemo proizvesti jako puno zelene energije relativno jeftino i to prije svega iz vodnih izvora. Na taj način možemo pripomoći zemljama koje su naše kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje da rastu ekonomski, a s druge strane imamo bliski izvor velikih kapaciteta zelene energije.

Razmislite dobro o toj ideji.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). Senhor Presidente, duas notas telegráficas sobre o Conselho Europeu.

Sobre a energia. O que a realidade vem demonstrando, e vem demonstrando com crescente acuidade, é a necessidade do controlo público deste setor estratégico, da produção e distribuição de energia. Só neste quadro a eficiência, a sustentabilidade, a dimensão social da política energética serão mais do que belas palavras para esconder o real aumento da fatura de famílias e empresas e o aumento dos lucros fabulosos dos grupos económicos que se apoderaram deste setor. Grupos que serão os grandes beneficiários do Plano de Investimento Estratégico, tal qual ele está desenhado.

Sobre a Ucrânia. A proposta do Presidente da Comissão Europeia sobre o exército europeu, que hoje não quis aqui repetir, mostra bem como o aprofundamento da exploração e opressão dos povos, que já sabíamos ser acompanhada da concentração de poder em instâncias supranacionais fora do seu controlo democrático, vem também associada à pulsão agressiva e militarista. Ora, um projeto de colonização económica e política, de retrocesso social e de guerra, não tem futuro. Será inapelavelmente derrotado.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, Vice-President of the Commission. Mr President, I can be very brief because having listened very carefully to the contributions of the Members of the European Parliament, it is clear to me that there is a great importance attached to the Energy Union and plans for the Energy Union. I think this is a strong message given by the European Parliament to the European Council.

It is also clear that we are encouraged to pursue our policies of creating European unity in tackling issues such as Ukraine and Libya, and also in our attitude towards Russia. The common thread in all these subjects is a traditional European position, but of the most acute importance today is that when we stand united on this issue we can actually deliver. If we are divided either on the Energy Union or on our foreign relations with other countries, we will open up the opportunity for those who want us to be divided, who want Europe to be weak, to exploit the differences between European nations. I emphatically want to underscore that I cannot imagine that some people here, by being divided, would rather see the way countries are run like Russia by the Russian President than having Europe unite stronger in trying to tackle challenges to our democracy, to the way we have our society.

I truly believe that European unity, both in terms of facing the necessity to create a sustainable society, where we are less dependent on fossil fuels, where we are not in a position to be blackmailed by outside fuel providers, where we are able to create an economy that does not depend as much on fossil fuels and does use more renewable fuel sources, that is a strong contribution to a better life of our citizens, leads to greater stability within our Member States, but especially to a stronger position in the evermore competitive world.

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council. Mr President, this morning’s debate demonstrated a wide convergence of views on where EU priorities lie. This gives us confidence that we are on the right track. I have listened attentively to your views and will transmit them to the President of the European Council.

Allow me to make some remarks on what has been discussed this morning. First, there seems to be general agreement between all of us on the need for Energy Union. We do need a real Energy Union. I would strongly agree with the view that we also need to avoid the risk of energy poverty. However, I dare to disagree that the initiatives put forward by the Commission and the Council will not achieve this goal. I believe they will achieve the goal. I believe that if implemented efficiently and effectively, the Energy Union will promote growth and jobs.

I am aware that discussion on closer convergence of our energy policies is a challenging one, and while keeping the energy mix a national competence, I am convinced that we can achieve the maximum from the 28 Member States being together. It has considerable strength and its potential should be used to the full extent. As regards energy efficiency, I am happy to confirm that the European Council will look into this issue. Moreover, during the Latvian Presidency, at the informal ministerial meeting, there will be a discussion on heating and cooling.

Developments in the Eastern Neighbourhood are one of the factors also making the creation of this Union more important and urgent. To me, the Energy Union is about enhancing our independence in the energy field. It is about greater solidarity in cases of a potential supply shortage, about a stronger and better interconnected internal market which encourages more competition and thus a better price for consumers.

The Energy Union is about strong energy diplomacy. As for Ukraine – so many of you discussed this question – we look forward to the in-depth discussion in the European Council giving comprehensive guidelines for further EU actions aimed at a sustainable political solution with respect to Ukraine’s independence. We should also not forget that other Eastern Partnership countries need our support. I fully share Mr Fleckenstein’s view that there may not be one-size-fits-all solutions. I also agree with Mr Pittella that the situation in Libya requires our closest attention. This is why the European Council will discuss it.

It is clear that there will be very crucial debates. The European Council will discuss the situation in Ukraine and relations with Russia, the Energy Union – all the topics that are so crucial for the future of the European Union and that are so crucial in taking account of our responsibility in an international context.

It is clear that Ukraine needs our support in every way that we can deliver it. It is clear that Libya also needs our support and that our citizens await concrete decisions, whether on the Energy Union, economics, external relations or our responsibility. I am sure that the European Council will take very important decisions and that it will take note of the discussions we have had here today. Members have made a lot of very important suggestions and pointed to the very crucial issues that the European Council will debate.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. Le prochain Conseil européen se fixe trois priorités: relations extérieures, semestre européen pour la croissance et l’emploi, et union de l’énergie. Sur ces trois priorités, le Conseil continue toujours plus sa fuite en avant.

Ainsi, sur l’énergie, il nous propose d’aller plus loin dans le marché unique, qu'il libéralisera toujours plus. Il nous engage aussi sur le développement des énergies renouvelables alors même que la Chine nous fait une concurrence déloyale et tue nos industries dans ce secteur.

Pour l’emploi et la croissance, l’Union refuse de voir la réalité en face. L’austérité qu’elle prône tue la croissance et empêche toute relance par l’investissement. Le plan Juncker n’est d’ailleurs pas à la hauteur des besoins nécessaires. Il devient vital de changer de politique économique en en finissant avec le dogme de la monnaie unique et en mettant en place un protectionnisme intelligent. Enfin, nous devons refuser catégoriquement le TTIP, qui mettra encore plus les peuples européens sous la coupe des multinationales et des velléités américaines.

Enfin, sur le cas ukrainien, l’Union aurait tout intérêt à s’allier à la Russie afin de ne pas s’aligner systématiquement sur les intérêts américains qui sont bien souvent en contradiction avec les demandes européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonás Fernández (S&D), por escrito. El Parlamento Europeo tiene que reforzar la propuesta de la Comisión Europea sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). El FEIE es una idea con un gran potencial. Hay un consenso general en la idea de que este instrumento es imprescindible para complementar la actividad tradicional del BEI, constreñida por la necesidad de mantener máxima calificación crediticia. Entonces, ¿por qué aceptar un esquema ambiguo, sin personalidad jurídica, sin claridad sobre su duración más de allá de las inversiones previstas hasta 2018, y sin contribuciones nacionales obligatorias? ¿Acaso no necesitamos un instrumento anti-cíclico con carácter permanente, dotado de flexibilidad, para concentrar inversiones en aquellos Estados, regiones o municipios que sufren un deterioro de su tasa de empleo? Tenemos una oportunidad de oro para elaborar un buen Reglamento desde el inicio, lo que no está reñido con una rápida aprobación del mismo, siempre que el Consejo muestre un grado de ambición comparable al del Parlamento y la Comisión y cierre para siempre estos años de miopía europea. Esto requiere otorgar personalidad jurídica al FEIE, explicitar su duración indefinida, permitir la emisión de títulos de deuda, y fijar en el reglamento contribuciones nacionales obligatorias y otras fuentes estables de financiación, así como la reinversión de los beneficios.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. Je suis d’accord avec M. Juncker quand il pointe, non sans humour ni diplomatie, la versatilité des chefs d’État et de gouvernement européens concernant le traité transatlantique. Il n’est pas tolérable en effet que les discours de ces derniers changent selon qu’ils sont à Bruxelles ou dans leur capitale. Il y a deux explications possibles. La première: en soutenant le TTIP à Bruxelles, ils mentent à la Commission. C’est irresponsable, certes, mais bien moins que confier aux fonctionnaires de Bruxelles le mandat de négocier en leur nom, et surtout à leur place, cet accord scélérat. La deuxième: de retour chez eux, ils mentent à leurs peuples, en leur faisant croire qu’ils ont encore la volonté et le pouvoir d’infléchir le cours des choses.

Vous avez raison, Monsieur Juncker: demandez-leur des éclaircissements, vous qu’ils écoutent alors qu’ils sont sourds aux aspirations de leurs citoyens. Ce n’est pas à vous, c’est à leurs peuples qu’ils mentent, mus par la sainte trouille des magistrales déculottées électorales qui s’annoncent. Nos gouvernants, surtout en France, ne font pas seulement profession de mensonges: ils le font dans une totale absence de vision politique et une soumission sans faille à des intérêts qui ne sont ni ceux de leurs nations ni ceux d’une véritable Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. Két technikai kérdésre kívánom felhívni a Bizottság és a Tanács figyelmét. Egyfelől, ha már éppen úgy történt, hogy a Horizont 2020 programból és a Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) források kerülnek átcsoportosításra az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) garanciaalapjába, és vissza nem térítendő támogatások helyett hitelkihelyezéssel kívánjuk ösztönözni a gazdaságot, figyeljünk arra, hogy a pályázó projektek párhuzamosan akár mindkét forrásból részesülhessenek.

A másik javaslatom az Ellátásbiztonsági Rendelet (994/2010) betartatásához kapcsolódik. Az Ellátásbiztonsági Rendelet szigorú, infrastruktúrához kapcsolódó alapelveket, szabályokat rögzít, mint például az N-1 alapelv, vagy a határkeresztező kapacitások kötelező kétirányúsítása 2013 decemberéig. Javaslom annak megfontolását, hogy azon tagállamok, akik nem tartották be jogi kötelezettségüket határidőre, és a meg nem valósított infrastruktúra-fejlesztési projekthez most kívánnak forrást szerezni, csak indokolt esetben juthassanak támogatáshoz a CEF vagy az EFSI keretében. El kell kerülnünk azt, hogy megérje esetleg időt húzni fontos energetikai infrastruktúra projektek megvalósításakor. Mindannyian tudjuk, hogy a határkeresztező infrastruktúrák tekintetében a tagállamok egymásra vannak utalva, és a Bizottságnak nem szabad megengedőnek vagy elnézőnek, esetleg jutalmazónak lennie a házi feladatot el nem végzőkkel.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. Az energiaunió Bizottság által most megjelentetett stratégiai kerete nagyban hozzájárul majd a 2030-as klíma- és energiapolitikai keret egyes céljainak eléréséhez, többek között a dekarbonizációs gazdasági átmenet megvalósításához, a gazdaság fenntarthatóvá tételéhez és a klímaváltozás elleni harchoz. Mindemellett segíti az uniós szintű megújuló energia és az energiahatékonysági elképzelések megvalósítását is, melyek együttesen az energiabiztonságot és az energiafüggőség csökkentését segítik elő. Álláspontom szerint a dekarbonizáció egyik fő megvalósítási eszköze az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatékony működése. Az EU ETS beárazza a szén-dioxid-kibocsátást, így elősegíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának költséghatékony csökkentését, és az ipart is érdekeltté teszi. Üdvözlendő továbbá, hogy az EU ETS alatti új kompenzációs mechanizmusok, az innovációs és modernizációs alapok megfelelő használata, a NER400 eszköz jelentősen segíthetik az energiaszektor fejlesztését az energiaunió prioritásait figyelembe véve.

Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni, hogy a tagállamoknak kellő rugalmasságot kell biztosítani a dekarbonizációs intézkedések megválasztásában, amelynek során figyelembe kell venni az eltérő gazdasági hátterüket és a választott energiamixet. A Párizsi Jegyzőkönyv kapcsán végül szeretném ismételten kiemelni, hogy a fő célnak továbbra is a szerződő országok minél szélesebb körű bevonását, vállalásaik ösztönzését tartom. Fontos továbbá, hogy ezek a csökkentési vállalások nemzetközi szinten jogilag kötelező erejűek legyenek.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. Sve tri teme koje se očekuju na sljedećoj sjednici Europskog vijeća su iznimno aktualne za budućnost našega kontinenta. Prva tema, europska energetska unija postala je prioritetna tema. Hitno trebamo stvoriti sve preduvjete za osnivanje zajedničkog europskog energetskog tržišta. EU uvozi 53 % svojih energetskih potreba i to iznosi oko 1 mlrd eura dnevno. Cijena struje u Europi je 40 % skuplja od one u SAD-u i to direktno ruši europsku konkurentnost. To je pogotovo bitno u svijetlu namjere potpisivanja TTIP-a. Očekujem da Europska komisija i Europsko vijeće hitno ponude sve dokumente kako bi se čim prije donijele potrebne odluke osnivanja europskog jedinstvenog tržišta. Druga tema, europski razvoj i s time u vezi pokretanje ulaganja pomoću novog Investicijskog fonda za strateška ulaganja je apsolutni prioritet. Bez ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta nema europske budućnosti. Zato snažno podržavam stvaranje novog fonda s početnih 315 milijardi eura. Treća tema, vanjska politika Europske unije sadrži stvaranje preduvjeta istočnog partnerstva za dugoročnu stabilnost na našim današnjim granicama EU-a s europskom perspektivom za zemlje u sklopu istočnog partnerstva. Također, katastrofalna situacija u Libiji i sve posljedice koje donosi ta kriza na Mediteranu moraju do kraja biti u fokusu naše vanjske politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. Coincido plenamente con el presidente Juncker en la necesidad de establecer unas fuerzas armadas europeas, lo que es vital para reforzar la diplomacia de la Unión, así como de avanzar en el proceso hacia la Europa federal. Respecto del Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE), creo que el Parlamento Europeo tiene que reforzar la propuesta de la Comisión Europea. El FEIE es una gran idea, con un gran potencial. Todos estamos de acuerdo en que este instrumento es imprescindible para complementar la actividad tradicional del BEI, constreñida por la necesidad de mantener la máxima calificación crediticia. Entonces, ¿por qué hemos de aceptar un esquema ambiguo, sin personalidad jurídica, sin claridad sobre su duración más de allá de las inversiones previstas hasta el 2018 y sin contribuciones nacionales obligatorias? ¿Acaso no necesitamos un instrumento anti-cíclico con carácter permanente, dotado de flexibilidad, para concentrar inversiones en aquellos Estados, regiones o municipios cuya tasa de empleo está muy deteriorada?

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. Im Rahmen der Tagung des Europäischen Rates am 19./20. März werden schwerpunktmäßig folgende Themen behandelt: die Energieunion, die Beziehungen zu Russland und die Lage in der Ukraine. Die Schaffung einer Energieunion ist dabei in wirtschaftspolitischer Hinsicht eine der Prioritäten für die laufende Periode. Grundpfeiler der Energieunion sind die Verbesserung der Energieversorgungssicherheit, der EU-Energiebinnenmarkt, der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. Ebenso soll die Abhängigkeit von Importen von Erdöl und Erdgas verringert und Energie grundsätzlich erschwinglicher werden. Die Staats- und Regierungschefs werden aber auch die allgemeine Wirtschaftslage diskutieren und den Mitgliedsstaaten Leitlinien zur Ausarbeitung ihrer nationalen Reformen sowie ihrer Stabilitäts- und Konvergenzprogramme vorgeben. Die Mitgliedsstaaten sind in der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen, d. h. insbesondere in der Umsetzung von Strukturreformen eher zögerlich. Bis jetzt wurden nur 22 Prozent der wichtigsten länderspezifischen Empfehlungen umgesetzt. Ohne die notwendigen Strukturreformen in den Mitgliedsstaaten werden jedoch die aktuellen geldpolitischen Maßnahmen der EZB verpuffen und die Effekte des niedrigen Euro-Wechselkurses und des niedrigen Ölpreises nicht nachhaltig sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. The fiscal and economic credibility of the EU lies in complying with the rules. Therefore I regret that France has for the third consecutive time failed to do so. I welcome the decision of the Commission to scrutinise further France, but I remind the Commission that a system of fiscal discipline, including penalties, has been established with collective efforts and political will. Everybody without exception has to respect it. The credibility of the euro will depend on each and every Member State meeting their commitments.

The euro area crisis started many years ago with looking away from breaches of the established criteria by the two biggest Member States. This provided a contagious example for the rest to follow on this slippery slope.

I am also alarmed about the Greek rhetoric. Instead of providing a list of measures about conducting crucial reforms, one has to listen to threats and insults towards particular Member States. The result will be undermining the EU as a whole. For me, it is problematic to explain to Estonian people why they should, during the next years, bail out a government that shows so little responsibility towards its own people and for the sacrifices of solidarity by Member States, some of them with a monthly minimum salary of less than EUR 350.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. Az energiaunió megteremtése az egyetlen út Európa energiafüggetlenségéhez. Az energiaunió szavatolja a tartós energiaár-csökkenést és a hatékonyabb energiafelhasználást. Érdemes lenne azonban még ambiciózusabb programot alkotni. Európának ugyanis közös nyersanyagvásárlásra van szüksége, amellyel növelhetjük a harmadik államokkal, elsősorban Oroszországgal szembeni alkuerőnket. A közös fellépés jelentős mértékben javítaná a tagállamok tárgyalási pozícióit, például a 10 milliós Magyarország az 500 milliós EU alkuerejét élvezve juthatna gázhoz. Gazdaságunk növekedésének záloga a megújuló energiákba való befektetés. Az új energia nemcsak több munkahelyet teremt, mint bármilyen atomerőmű-beruházás, hanem gazdasági növekedésünk alapja is. Németországban 2011 óta majd 400 ezer munkahely és évi 17 milliárd eurós gazdasági teljesítmény írható a megújulók számlájára. Svédország energiaellátásának több mint felét fedezi új energiából, míg Dánia esetében 30%-os ez a mutató.

A jelenlegi magyar kormány teljesítménye ezen a téren is lesújtó: 2010 óta nem tudta növelni az új energia részarányát, a napelemekre és a szélerőművekre nemrégiben termékdíjat vetett ki. A német energiafordulathoz hasonló reformra van szükségünk, ha Magyarországot újra az uniós éltanulók között akarjuk látni. Az új energia nemcsak a gazdasági növekedést, munkahelyeket és olcsó energiaellátást biztosít, hanem komoly kutatási lehetőségeket is rejt magában és még a környezetünket is óvja. Vegyük komolyan az európai megújuló energiákra vonatkozó célszámokat!

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. Accogliamo con favore la notizia che l'Unione energetica sarà al centro della prossima riunione del Consiglio europeo, il 19 e il 20 marzo. Nelle sue cinque dimensioni, essa rappresenta per certo una priorità per l'Unione europea, soprattutto considerando i recenti avvenimenti che hanno portato a mettere in dubbio la sicurezza dell'approvvigionamento durante i mesi invernali.

In modo particolare, è necessario creare fonti alternative instaurando un clima di fiducia e solidarietà tra gli Stati membri e investire fortemente nel campo dell'efficientamento energetico, dal quale si potrebbe ottenere un benefico effetto collaterale anche sul piano dell'aumento dell'occupazione.

Infine, rileviamo che la situazione in Ucraina rimane delicata e instabile e guardiamo al prossimo Consiglio europeo per conoscere gli sviluppi, che ci auguriamo includeranno un efficace monitoraggio degli accordi di Minsk e una discussione su eventuali ulteriori misure di supporto economico all'Ucraina.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Pozdravljam činjenicu da će se na nadolazećem sastanku Europskog Vijeća, uz ostale teme od izuzetne važnosti poput Europskog semestra i odnosima s Rusijom, prvenstveno raspravljati o energetskoj uniji. Smatram da upravo ova tema treba biti postavljena vrlo visoko na listi prioriteta Europske unije jer će se putem koordiniranog i koherentnog pristupa na razini Unije omogućiti lakše i skorije ostvarenje naših zajedničkih, prilično ambicioznih energetskih ciljeva. Tijekom ovog procesa trebamo uzeti u obzir nacionalne okolnosti svih država članica, kao i njihov potencijal da provedu potrebne reforme te im pružiti našu punu podršku. Politička realnost jest da je, osim sigurnosti, i energija postala kisik za demokraciju, stoga je pravo vrijeme da političku integraciju Europske unije nadogradimo i onom energetskom. Pozdravljam i odluku da šefovi država članica raspravljaju i o trgovinskom sporazumu EU i SAD-a jer su pregovori o tome već poprilično uznapredovali. Osma runda pregovora je za nama te je krajnje vrijeme da se o ovom sporazumu konstruktivno raspravi i postave okviri koji se moraju poštovati ukoliko se on bude usvajao. Ukoliko to uspijemo, TTIP ima potencijal da osigura otvaranje visoko kvalificiranih radnih mjesta i omogući rast i razvoj s obje strane Atlantika. Samo takav TTIP dobit će i moju podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. Szczyt europejski jest zawsze wydarzeniem oczekiwanym i analizowanym w zakresie przesłań, które z niego płyną. Efekty szczytu świadczą o jedności, spójności i solidarności Unii Europejskiej, a ten problem wzbudza wiele dyskusji, prowadzi do różnych wniosków i opinii. Dzisiejsze wystąpienie przewodniczącego Junckera pokazuje ważne obszary aktywności Komisji Europejskiej. To dużo, jak na taki okres działań, ale prawdziwe wyzwania są nadal przed nami.

Oczekiwałbym bardziej konkretnego harmonogramu dotyczącego tworzenia unii energetycznej. Bo jeżeli ceny energii w USA są o 40% niższe niż w UE, to co to mówi o naszej konkurencyjności, szczególnie w kontekście przyjęcia TTIP? Ambitne założenia polityki klimatycznej ograniczają nasz rozwój gospodarczy. Czy nie wymaga to ponownej analizy i oceny?

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. Χαιρετίζω με την σειρά μου την έγκριση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών. Το πακέτο αυτό, των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί ανάσα ζωτικής σημασίας για τα κράτη μέλη που πλήττονται κυρίως από την κρίση και βρίσκονται σε δημοσιονομικά δύσκολη θέση. Στην περίπτωση της πατρίδας μου, πρέπει όλοι να αναγνωρίσουν ότι ο Ελληνικός λαός, έχει αποδείξει με τις θυσίες και τον καθημερινό του αγώνα, πως δικαιούται μια καλύτερη πορεία για την χώρα, μια πορεία εξόδου από τη κρίση, πορεία ανάπτυξης και ευημερίας.

Αυτοί, άλλωστε, είναι και οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ταμείου επενδύσεων. Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να στηρίξουμε την δημιουργία αναπτυξιακών υποδομών, να ενισχύσουμε την βιωσιμότητα των οικονομιών μας και να δώσουμε ώθηση στην πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο με βασικό άξονα την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, που επί δεκαετίες αποτελεί την "ραχοκοκαλιά" της κοινωνίας. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής πρέπει να είναι οι νέοι μας, που σήμερα αντιμετωπίζουν αδιέξοδα. Η ΕΕ πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προτείνει λύσεις και διεξόδους στις εθνικές κυβερνήσεις, ώστε να οικοδομήσουμε από κοινού ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον στις χώρες μας, με ρεαλισμό και αίσθημα ευθύνης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου