Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

16. Ασταθής κατάσταση στη Λιβύη και οι επιπτώσεις της (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Elnök asszony. – Most pedig folytatjuk a vitát a Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatáról: A líbiai instabil helyzet és annak következményei (2015/2602(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Madam President, Libya was the first point I put on the agenda for the foreign ministers meeting last Friday and Saturday in Riga – in the very north and east of our European Union – to show very clearly that just as we are united when we look at the challenges and threats we have to our east, we do the same with the challenges and threats we have to the south of us.

Because the threats we are facing from Libya in these weeks are, more so than in all the past months and years, threats not only to the southern countries of our European Union but threats and challenges for the whole of the European Union itself.

Since we discussed the situation in Libya in this Chamber last January this has been, I would say, together with the Ukrainian crisis, the top priority of my personal work. Work that has been difficult, that is still very difficult, made up of creating the network of international and regional support for the efforts to support and to have political dialogue, under the auspices of the UN, in the dialogue that is currently ongoing in Rabat under the work of the UN Secretary—Generalʼs Special Envoy, Bernardino León.

I started to work on this international and regional framework a few weeks ago when in Washington. The European Union has promoted a meeting between the Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon, myself for the European Union, Secretary Kerry and Mr Shoukry, the Foreign Minister of Egypt, to try to build a framework that could keep all relevant actors – there are many others involved as well on a bilateral basis, but the main political actors, main relevant actors – together in full support of the internal dialogue in Libya.

That dialogue has restarted since January. It has restarted now in Rabat. I was in a session at one of these dialogues before, exactly four months ago today, in Tripoli. I was in the same Hotel Corinthia that was then attacked by terrorists at the end of January, together with not only Bernardino León but also Secretary-General Ban Ki-moon, in one of the last sessions of the dialogue before we restarted a couple of days ago.

I can say that the fact that the dialogue has restarted is something on which we would probably not have bet just a few months ago. This is the result of sometimes silent but constant and difficult diplomatic work we have done together with the UN, in an incredible way, in these months.

The European Union supports this dialogue not only politically but also financially. There are other tracks of dialogue going on. They do not always make the news headlines but I think it is fair for this Chamber to know and recognise the work that is done on parallel levels. There is currently a dialogue going on in Algeria between political parties.

On Monday – so just a few days ago – there was a meeting in Brussels of more than 40 businessmen from all different parts of Libya which produced a joint statement asking for the political dialogue to bring the result of a national unity government so that they can be put in the situation of restarting the reconstruction of their country and the improvement of the economic and social situation of all the Libyan people, united together.

We will host in the European Union institutions in Brussels in the coming days a dialogue between municipalities and mayors so that grass-roots local level dialogue can accompany the political dialogue that is taking place hopefully in Rabat again in these days.

I have talked to Bernardino León today about the state of play of this political dialogue. We were discussing that too with Secretary-General Ban Ki-moon on Monday in New York and this morning again with the Secretary-General of the League of Arab States. I will have a conversation later today with the Egyptian Foreign Minister. This is all to say that we need to make sure that all actors are pushing in the same direction.

I forgot to say, but that was not out of any political intention, that this was also a subject of my meeting with the Turkish Foreign Minister a few days ago in Riga.

We have to make sure that all relevant international, regional and local actors – local level, national level – push in the same direction. We have to make sure that the dialogue continues and we have to make sure that the dialogue brings the result of a national unity government.

Terrorism, confronting the threat of Daesh, uncontrolled migration, regional instability – these are only some of the challenges we have in front of us in Libya and the unity government in Libya is vital to addressing all these issues and many more. Libya is a rich country full of financial natural resources which if put together, if provided with authorities, can perform very well. What we need to do is ensure that there is a restart, a reset somehow, that allows a government to be in place that can work in all the territory and with all the people of Libya.

It will be vital to addressing these challenges, it will be vital first of all to giving all Libyans the security and the living conditions that the country can offer and that they deserve after so many difficult years.

As I have said, these are not only Libyan problems. They concern all of us. The international community must contribute in all possible ways and as a matter of urgency to solve these problems. Here, continued strong cooperation between the UN and the EU is crucial as well as is, as I have said, our cooperation with the countries neighbouring Libya and with the League of Arab States.

We need a unified and effective state authority all over Libya and I think that a national unity government is possible and desperately needed for the country and for the sake of the country.

The European Union is ready, with all its willingness and its support, to help this process. We are doing that already. When we have, and I hope it will be soon, a positive outcome from the dialogue we are ready to give support in all possible ways, in coordination with the UN and with the neighbouring countries.

This includes through missions and operations that are being explored at present. We started to discuss this with the Ministers for Foreign Affairs in Riga a couple of days ago. Libya will be one of the main issues on our agenda on Monday at the Foreign Affairs Council, to make sure that the European Union is ready to support any kind of outcome of the dialogue that is currently taking place.

We will also work with the ministers on Monday on migration and when talking about Libya it is impossible not to mention this issue. It is impossible first of all because the numbers of people crossing the Mediterranean through Libya – not from Libya, not Libyans, these are people coming from the Horn of Africa, from Syria, escaping from terrible situations in their own countries – are increasing compared to the same months last year and will probably do so even more when spring and summer come.

This is not just an issue of people crossing the Mediterranean, it is also an issue that affects greatly the countries neighbouring Libya: Tunisia, Chad, Algeria, Niger, Sudan and Egypt continue to receive migrants and asylum seekers from Libya. The EU is supporting organisations like the IOM which are trying to carry out voluntary repatriation.

A few days ago, through one of the EU funded programmes, the IOM facilitated the voluntary return of 400 Senegalese from Libya and these are 400 people that will not try to cross the Mediterranean, risking their lives, feeding terrorist networks probably with financial revenues that are, through criminal organisations, most probably also supporting criminal activities. These are most probably 400 people saved.

In the same way we are working with the UNHCR and according to them there are around 400 000 internally displaced persons in Libya. This is almost 10% of the country’s population. They are moving along tribal lines, seeking safety in rural areas and the tendency is to remain in Libya, trying to seek refuge in those parts of the country that are not yet touched by the conflict.

For these reasons, on 4 March, exactly one week ago, jointly with Vice—President Timmermans and Commissioner Avramopoulos inside the Commission we have steered the process that will lead to the adoption of a new EU agenda for migration. It was scheduled to come later in the summer, if not later still. I personally asked for this to be advanced to May because we cannot really wait for more months before acting and acting together and efficiently.

It will be built on four main objectives – an effective asylum policy, well managed regular migration, the fight against irregular migration and protection of our common external borders. In this framework I have decided, as I told you, to put migration on the agenda of the next Foreign Affairs Council on Monday where Foreign Ministers will have, for the first time, a discussion to complement the ongoing work of the Justice and Home Affairs Council that is taking place at the same time.

Together with Commissioner Avramopoulos, I have written to the Ministers to share some ideas already now on how we could step up our concrete action in the external dimension of our effort on migration in order to avoid tragedies at sea but also at land borders, securing protection for those in need and fighting the criminal networks controlling the trafficking and smuggling. We have also started to exchange views with the UNHCR and with High Commissioner Guterres on the most effective measures and policies to face these challenges together. It has to be a joint effort starting from the very helpful and useful experience that the UNHCR has developed over the years.

I proposed to the ministers that we discuss along three strands. Firstly, enhanced cooperation with third countries of origin and transit on the West African migratory route, the East African one and the so-called silk route in order to build capacities to fight smuggling and trafficking networks and protect stranded migrants in distress.

Secondly, step up refugee protection both in countries of origin and in neighbouring countries where asylum seekers and refugees have settled, using resettlement and humanitarian admission schemes and regional development and protection programmes in order to assist partner countries to become robust providers of effective protection in accordance with international law, as well as to provide safe alternatives to dangerous journeys.

Thirdly, to engage with our partners in third countries of origin on the potential of regular, well-managed migration. We should consider better targeted mobility partnerships as an instrument for economic and social development, accompanied by reflection on the role of remittances in development and on the mutual recognition of educational and professional qualifications.

Because we know very well that when people have regulated and safe ways this works better not only for themselves – we are talking about people first of all, we just finished a debate on human rights, let us remember that – but we are also talking about the development of their countries of origin and also of our own societies in the European Union.

Now these are things we need to do both in the short and in the long term when it comes to external action on our commitment to better management of migration, but we all know – and here I go back to Libya, our starting point –we all know that Libya is the immediate key element for facing the dramatic situation of people dying at sea and also to face the security and stability challenge we have very close to our borders.

We all know, and I can guarantee you that all Member States and all Commissioners know – here I am playing my dual role – that Libya is the number one issue we need to face in these weeks if we want to be sure that the European Union can have a stable and secure future and that our region can have a stable and secure future.

The impact of this continued situation in Libya on not only our sea and our European Union but also on neighbouring countries that are struggling themselves with difficult transitions could be really explosive.

I am looking forward to listening to your views in this respect. I will be happy to report also to the ministers. Let me send from here a strong message in view of what is happening in these days in Rabat. All parties need to be fully aware of the fact that all possible support will come from the European Union, including on a security level, but we need to have them taking the first step and to unite to save the country.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola, f'isem il-grupp PPE. Sinjura President, nixtieq nibda billi nirringrazzja lill-kollegi kollha li qablu li għandu jkollna dan id-dibattitu daqshekk importanti.

Illum, fil-Libja, hemm numru ta' kwistjonijiet li huma marbuta ma' xulxin. Il-fatt li l-fazzjonijiet differenti għadhom ma laħqux ftehim fuq gvern unitarju – u aħna napprezzaw kull sforz li jkun hemm kull tip ta' djalogu – ifisser li għad hemm nuqqas ta' sigurtà fil-pajjiż. Is-sitwazzjoni qed tagħti lok għall-gruppi terroristiċi, bħall-Istat Iżlamiku, sabiex jikbru fil-pajjiż. Dawn it-terroristi jistgħu jiġu megħluba biss jekk ikun hemm Libja b'saħħitha u magħquda. Fl-istess ħin irid ikun – dak li għadek kif għedt inti Sinjura Viċi President – il-poplu Libjan innifsu li jfassal id-destin tiegħu.

Kif sostna r-Re tal-Ġordan ilbieraħ, ikun żball jekk inqisu l-ġlieda kontra l-ISIS bħala waħda bejn reliġjonijiet differenti. L-ISIS ma tirrappreżentax l-Iżlam; din hija ġlieda kontra l-estremisti li qed jabbużaw minn reliġjon.

Is-sitwazzjoni qed tevolvi b'mod mgħaġġel. Eluf ta' nies jinsabu f'riskju li jiġu spustati u ser jaħarbu mit-terrur u l-vjolenza b'kull mod possibbli. Il-flussi migratorji ser ikomplu jippersistu. Wara li twaqqa' Gaddafi, l-Unjoni Ewropea, partikolarment Malta u l-Italja, kienu xhieda ta' influss ta' eluf. Irridu nkunu preparati u jkollna l-kuraġġ li nħarsu lejn kull possibilità li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel użu minnha. Dan jinkludi li nikkunsidraw iċ-ċaqliq ta' assi għall-Mediterran biex jiġu salvati l-ħajjiet u tiżdied is-sigurtà jew pereżempju li nħarsu kif nistgħu nutilizzaw id-Direttiva dwar il-protezzjoni temporanja tal-Unjoni Ewropea.

U fl-aħħar nett nixtieq nilqa' l-fatt li din il-kwistjoni dalwaqt ser tiġi diskussa fil-Kunsill Ewropew. Irrid ikollna din id-diskussjoni fuq il-prijorità tal-aġenda tagħna.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, em nome do Grupo S&D. Tem razão, Sra. Mogherini, a Líbia tem que ser a questão prioritária para a ação imediata dos governos europeus. O vazio de governação está a alimentar a escalada de violência e de sectarismo, tornando a Líbia numa quase Somália às portas da Europa. O acordo político entre líbios é indispensável, e a União Europeia tem de mobilizar diplomacia, sanções direcionadas e outros meios para apoiar os esforços do representante das Nações Unidas, Bernardino León, com vista ao estabelecimento de um governo de unidade nacional, como disse a Sra. Mogherini.

Uma Líbia desgovernada, entregando pessoas, instalações petrolíferas, património histórico da Humanidade às atrocidades de bandos criminosos como o DAESH ou o Ansar al-Sharia, constitui ameaça direta para a União Europeia. E a dimensão do problema não pode medir—se apenas pelo número de pessoas que fogem de conflitos e chegam à Europa embarcadas nas costas da Líbia. O problema do afluxo migratório não se combate com a Fortaleza Europa, como disse a Sra. Mogherini, mas com avenidas facilitadoras da migração legal, o envolvimento do ACNUR na triagem, proteção e apoio aos refugiados, e partilha mais equilibrada de acolhimento dos refugiados pelos Estados-Membros europeus.

Mas é verdade que o terrorismo tem hoje na Líbia ponte de acesso fácil e rápido ao continente europeu, e há desastres ambientais e culturais de proporções bíblicas no horizonte, a ameaçar todo o Mediterrâneo. Os Estados-Membros têm, por isso, de pedir e estar prontos para contribuir substancialmente para uma missão internacional mandatada pelo Conselho de Segurança que estabilize a Líbia, ajude a expurgá-la de terroristas. O Conselho de Segurança deve reformar e robustecer o mandato da missão UNSMIL que tem no terreno, assumindo a responsabilidade de ajudar a capacitar o país institucionalmente para a governação e para a segurança nacional e regional. E o horizonte tem que ser de longo prazo e o plano tem que implicar-nos a nós, União Europeia, e os parceiros regionais.

É preciso que nós, Europa, aprendamos com os nossos erros e omissões depois da queda de Kadhafi e nos empenhemos a fundo na segurança da Líbia. Isso passa por assumir que é da nossa responsabilidade e do nosso interesse investir na reforma do setor de segurança e na integração social das milícias, na proteção de infraestruturas críticas. Sem isto, nenhuma estratégia política poderá reavivar a governação democrática na Líbia. De nada servirão missões centradas na segurança das fronteiras.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie. Voorzitter, tijdens onze januarizitting was de aanwezigheid van IS in Libië nog maar net bekend. De maand erop werden we geconfronteerd met de schokkende beelden van de onthoofding van 21 Egyptische Kopten. Sindsdien versterkt IS zijn positie en paradeert het met gloednieuwe terreinwagens in mediterrane kuststeden.

Een adviseur van de speciale VN-gezant voor Libië, een landgenoot van mij, zegt in een Nederlandse krant dat ‘Libië de potentie heeft om uit te groeien tot een crisis die vele malen groter is dan Syrië. Vanuit Europees perspectief is Libië belangrijker dan Syrië. De meeste problemen met illegale migranten en sommige problemen met moslimextremisme kunnen worden herleid tot de chaos in Libië.’ Een overweging die te denken geeft!

De inspanningen van de VN-gezant Bernardino Leon, bieden de enige hoop. Maar het land is helaas een broeinest van milities. Het maakt het uitermate geschikt voor IS om aan gebiedsuitbreiding te doen. De Libische bevolking verdient het niet om opnieuw getiranniseerd te worden door een minderheid, die regeert met angst en geweld. Europa, moet daarom in samenwerking met de Arabische Liga alle mogelijke steun toezeggen aan de Libische bevolking. Libië heeft inderdaad die eenheidsregering nodig, die er enkel kan komen als er een inclusief vredesproces is.

 
  
MPphoto
 

  Fernando Maura Barandiarán, en nombre del Grupo ALDE. Señora Presidenta, Libia ha dejado de ser un Estado para convertirse en un enfrentamiento entre facciones que combaten entre sí. Sus intereses serían el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de personas. No les interesa la ideología. Tampoco la religión. No se trata de una guerra civil, sino de un combate entre bandas rivales.

Un estado de cosas que favorece la expansión del EIIL, instalado en el país desde mediados del año pasado. Están abiertas las negociaciones entre los diferentes bandos. Es un acuerdo muy difícil. Pero mientras tanto, el Estado Islámico avanza. Quiere llegar hasta Túnez y Argelia a través de sus porosas fronteras con el sur, cercadas de salafistas y grupos terroristas. Quiere llegar hasta donde se encuentra Boko Haram para asociarse a esta banda terrorista.

Estoy diciendo que esta descomposición de Libia puede alcanzar a toda la franja del Sahel, Túnez y Argelia. Es un foco de tensión y de inestabilidad muy grave, gravísimo. Debemos prestar, en consecuencia, la misma preocupación al norte de África que la que prestamos al este de Europa, como ha dicho la Alta Representante. Debemos estar preparados para lo peor, lo que quiere decir pasar de las palabras a los hechos, a un control de las fronteras, un control que sea efectivo.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli, a nome del gruppo GUE/NGL. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il direttore di Frontex, Leggeri, ha seminato paura il 6 marzo: un milione di migranti starebbero per giungere dalla Libia e forse tra loro ci sarebbero jihadisti dell'ISIS. Ha mobilitato in Europa le destre estreme e risvegliato volontà di intervento militare in Libia.

Le chiedo, Vicepresidente, se condivide questo allarme; se condivide l'appello del commissario Avramopoulos in favore di più cooperazione con le dittature, dunque di rimpatri forzati; se approva l'idea di Bernardino León, favorevole a un blocco navale dell'Unione lungo le coste libiche.

Un intervento in Libia somiglierebbe in peggio alle guerre sovietiche e americane in Afghanistan. Metteremmo le mani in terre geopoliticamente caotiche, accrescendo il caos scatenato col nostro primo intervento. Oggi l'unica via, a me sembra, è quella di creare corridoi umanitari legali, coordinati con l'ONU se possibile, come mi sembra lei abbia suggerito.

Politicamente si tratta di mettere fine – anche questo lei ha suggerito – a guerre intese a esportare la democrazia. Non si tratta di seminare panico senza prove attendibili. Chiedo se non sia il caso di esigere le dimissioni del direttore di Frontex se queste prove non vengono date.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Hohe Vertreterin Mogherini! Libyen steht am Scheideweg. Entweder der von der UN unterstützte Dialog zwischen den beiden verfeindeten politischen Lagern führt zu einer Einigung oder das Land versinkt weiter im Chaos. Dann müssen wir davon ausgehen, dass die radikalen Kräfte in Libyen weiter an Einfluss gewinnen werden. Es ist zu befürchten, dass vor allem dschihadistische Gruppen von einer Fortsetzung des bewaffneten Konflikts profitieren.

Angesichts dieser Bedrohung muss klar sein, dass es keine Alternative zu einer Verhandlungslösung gibt, die von den Libyern selbst zu vereinbaren ist. Die internationale Gemeinschaft kann allerdings den Verhandlungsweg unterstützen, z. B. durch die Fortsetzung und Einhaltung des UN-Waffenembargos. Auch sollte die EU deutlich gegen ein externes militärisches Eingreifen auch von Staaten in der Region stehen. Diejenigen Staaten in der Region sollten unterstützt werden, die sich um einen Dialog bemühen, insbesondere Tunesien und Algerien.

Abschließend möchte ich betonen, dass für eine dauerhafte Lösung des Konflikts in Libyen die Ahndung von Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts notwendig ist, wie wir bereits im Januar in unserer Entschließung gefordert haben. Die EU sollte Maßnahmen unterstützen, die Verbrechen, die sowohl während als auch nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes geschehen sind, aufzudecken und zu dokumentieren. Auch sollte die Bildung einer speziellen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen unterstützt werden, und im Internationalen Strafgerichtshof müssen angemessene Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um auch an den vom Sicherheitsrat überwiesenen libyschen Fällen zu arbeiten.

Erlauben Sie mir, die verbliebene Zeit zu nutzen, Ihnen zu danken, Hohe Vertreterin, für Ihr beständiges und intensives Engagement in diesem Konflikt.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. Signora Presidente, onorevoli colleghi, qualche mese fa definii la Libia un vaso di Pandora infranto. Oggi forse possiamo dire che i primi pezzi cominciano a ricomporsi. Il dialogo faticosamente sostenuto in questi mesi sta cominciando a dare i suoi frutti. All'orizzonte si intravede forse un governo di unità nazionale.

È proprio adesso, colleghi, che dobbiamo essere più vigili e non commettere passi falsi. Ecco perché non dobbiamo assolutamente cadere nell'appello delle sirene del generale Haftar, nuovo comandante in capo delle forze armate, il quale proprio lunedì ha chiesto di togliere l'embargo sulle armi verso il paese. Se ciò accadesse, Repubblica ceca, Serbia e Ucraina invierebbero immediatamente otto elicotteri, sei caccia, quattro cacciabombardieri, centocinquanta carri armati e tralascio le decine di migliaia di fucili e quant'altro.

Oltre al rischio concreto che, nel trasporto, finiscano nelle mani di Ansar al-Sharia o dell'ISIS, tali rifornimenti infiammerebbero in ogni caso la guerra per procura che ha condotto la Libia in questo caos, visto che gli sponsor di Libya Dawn si sentirebbero legittimati a rilanciare. E invece tutte le fazioni devono sapere che non esiste un'opzione militare e che non tollereremo alcuno scontro all'ultimo sangue ma solo una stretta di mano per un governo di unità nazionale a ogni costo.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (NI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei parlare mostrando la bandiera della Libia perché io sono stato nel paese. A differenza di chi ha parlato prima, io ci sono andato davvero e sono tornato stamattina e devo dire che quello che ho visto in Libia non è quello che ho sentito qua.

Ad esempio, l'Alto rappresentante ha detto di aver parlato con il ministro turco: ma lo sa l'Alto rappresentante che la Turchia è uno dei finanziatori dei terroristi che sono in Libia? Lo sa o non lo sa? Lo sa che anche il Qatar è un finanziatore dei terroristi in Libia? Lo sa che il Sudan è un finanziatore dei terroristi in Libia?

I libici del governo di Tobruk, dove sono stato – la base navale di Tobruk in cui ha sede il parlamento, in cui siedono ventitré deputate donne – hanno detto che è quasi un anno che non vedono un occidentale che vada a trovarli: non c'è un politico occidentale che va in Libia e qui si discute della Libia senza sapere che cosa succede!

Loro chiedono la revoca dell'embargo perché altrimenti hanno le mani legate mentre i terroristi e i fratelli islamici fanno quello che vogliono. E vi ricordo che il 50% dei clandestini che arrivano sono affetti da Aids o l'Ebola. Ricordatevi che chiamano l'Italia come un taxi con i barconi. Dovete andare in Libia a vedere. Alto rappresentante Mogherini, venga con me in Libia! Io ci sono andato coi miei soldi: venga con me!

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel (PPE). Madame la Présidente, Madame Mogherini, la résolution de la crise libyenne constitue clairement une priorité, voire une urgence, parce que nous sommes tous directement concernés et c'est pourquoi il nous faut une stratégie à la hauteur des enjeux.

Nous devons, d'abord, continuer à soutenir le processus de négociation mené sous l'égide des Nations unies, en vue d'une solution politique au conflit. Mais il faut aussi renforcer les efforts diplomatiques et trouver des leviers concrets qui nous permettent d'avancer vers l'union de toutes les parties contre l'expansion de l'État islamique.

Dans cette optique, quelques observations. Assurons-nous que tous les efforts vont dans le même sens et que les pays de la région ont aussi un leadership suffisant.

Deuxième remarque, nous devrions peut-être penser à un plan B qui pourrait aussi constituer un levier dans les discussions en cours. Que ferions-nous si les pourparlers ne menaient à rien? Ayons le courage de poser également cette question!

Troisièmement, j'insisterai sur l'enjeu de la réconciliation. Il faut parvenir à un accord au niveau national et surtout promouvoir la réconciliation et l'union au niveau local. Bravo aux maires et aux élus locaux! Et j'aimerais attirer l'attention sur les femmes. Il faut assurer la pleine participation des femmes libyennes afin qu'elles contribuent à la paix et à la sécurité durable pour les générations à venir.

Et enfin oui, l'Union européenne peut faire la différence dans la gestion des conséquences de la crise. Faire face à la situation humanitaire, soutenir pleinement les pays qui accueillent les réfugiés: c'est ce qu'on nous demande, parce qu'en fin de compte anticiper, c'est être mieux préparé, et c'est là où l'Union européenne peut faire la différence.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boștinaru (S&D). Madam President, I would say to the Vice—President/High Representative that theatre is not the solution for Libya – definitely not. We should refrain ourselves, and others also, from playing theatre in trying to solve the Libyan crisis. Time passes, and we do not yet have good news from Libya, with the threat of Daesh increasing and attacks conducted on Libyan territory, including the beheadings of 21 Egyptian Christian Copts. The official affiliation of Boko Haram to Daesh is already a fact which heavily increases the danger for the region. Meanwhile, hundreds of thousands of Libyans are crossing the Mediterranean.

In Libya institution-building is the key problem and here Europe should play a key role, together with the regional and interregional partners. I am very much encouraged by the fact that the two conflicting sides finally negotiated face to face in Morocco because a government of unity to control the entire country is very necessary; it is the most important step.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). Madam President, two months ago this House discussed the crisis in Libya. At that time the peace talks were between the two main factions and were being brokered by the UN in Geneva under the auspices of Bernardino Leon as Special Representative. Since then, ISIS has strengthened its position in Sirte, from where it has launched attacks against the Copts – murdering 21 men by beheading. Most recently, ISIS has destroyed an oil facility in al—Ghani where another eight Libyans were killed and where nine foreign nationals were kidnapped, two of whom are EU citizens.

The previous peace talks have broken down now and a fresh round of EU-funded talks, scheduled for Rabat in Morocco, looks set to be delayed at the request of the internationally—recognised government in Tobruk. Allowing Libya to fall into chaos will result in it becoming a failed state and a safe haven for jihadi terrorism very close to our own borders. This will not only jeopardise our security on our continent, but also lead to a massive influx of refugees across the Mediterranean. Member States need to look more seriously and closely now at a UN—mandated restarting of military options and to support our regional allies such as Egypt in containing this terrible problem.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). Madame la Présidente, je voudrais centrer mon propos sur les conséquences de la situation en Libye en matière de politique migratoire pour l'Union européenne. Si j'ai bien entendu l'interprétation, ce que vous avez appelé la menace pour l'immigration.

En 2014, plus de 270 000 franchissements irréguliers de frontières ont été enregistrés par FRONTEX. C'est plus qu'en 2011, et on sait que la Libye est, aujourd'hui, l'un des principaux points de passage, sinon le principal, vers l'Europe. La question, c'est pourquoi? Alors, oui, parce qu'il n'y a plus de débat en Libye. Mais, oui aussi, parce que les frontières européennes sont de moins en moins perméables, de mieux en mieux contrôlées, que l'on repère de plus en plus ceux qui passent les frontières. Oui aussi, en raison de la situation internationale: ces hommes, ces femmes, ces enfants qui fuient les conflits, mais aussi la répression. Des situations terribles, avez-vous dit. Ils sont Syriens mais aussi Érythréens, Éthiopiens, Somaliens, Soudanais. Ce sont des demandeurs d'asile potentiels, et c'est avec leur État, avec leur dictateur que l'on veut traiter en amont de cette immigration irrégulière et lutter contre les trafics, dont ces États sont parties prenantes.

Alors j'ai une seule question: que négociez-vous vraiment avec ces États dans le cadre du processus de Khartoum?

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). Voorzitter, laat ik dan verder gaan waar mevrouw Vergiat stopte. Dit is de vraag : wat doet u nu eigenlijk in die onderhandelingen in het Khartoum-proces, de samenwerking tussen Europese landen en landen in Afrika waaronder een heel aantal dictaturen? Die vraag die blijft toch ingewikkeld. De vraag is ook: wat verwacht u eigenlijk van uw gesprek met de ministers van Buitenlandse Zaken en de bijeenkomst van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie komende week?

Uw intentie is goed. Wij moeten zien aankomen dat de crisis in Libië weer tot meer migratie, meer vluchtelingen zal leiden. Maar eerlijk gezegd hebben we in 2011 niet gezien dat lidstaten bereid waren om over hun schaduw heen te stappen en ervoor te zorgen dat we bijvoorbeeld meer mensen hervestigen. Ik zie helemaal geen signalen dat er nu eenheid zou zijn tussen de lidstaten in Noord-Europa en Zuid-Europa, want het systeem blijft toch nog steeds: ‘Italië, vang ze maar op, dan hebben wij er geen last van!’

 
  
MPphoto
 

  Janice Atkinson (EFDD). Madam President, Libya has ceased to be a state thanks to the super war that the EU helped to create. People say they want dialogue. But which set of terrorists will they be talking to? The West intervened in Iraq, Afghanistan and Libya – and the result? Migration on an unprecedented scale leading to the most disgusting type of human trade: people trafficking.

The EU’s porous borders and unchecked travel in the Schengen area has led to the Calais crisis. Our own Prime Minister offers the French GBP 12 million of British taxpayers’ money to help alleviate the Calais crisis. Yet to do what? I have asked Mr Cameron the question, but I have received no reply to my letter of 17 January. I fear the lack of border controls will be responsible for the next ISIS attack, and on British soil, directly as a result of intervention in Libya, which is now lawless and is a fertile recruitment ground for exporting more terrorism caused by the West.

The King of Jordan said in this place yesterday that the Middle East problem is a regional one and I agree with him. Let us hope you all do too.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). Frau Präsidentin, verehrte Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin! Dies ist einer der Fälle, die ein Stückchen Hilflosigkeit bei uns verursachen. Wir haben dort, wie an anderen Stellen, inzwischen gewaltbereite Gruppen, die nicht verhandlungsbereit sind, weil sie alles, was eine andere Meinung hat, für vernichtungswürdig halten. Das ist die Dramatik der Situation. Wir müssen sehen, dass die auch noch gefördert worden sind von anderen Staaten oder teilweise immer noch gefördert werden und dass dadurch die Angelegenheit so schwer wird.

Ich bin auch der Auffassung, dass wir hier Ägypten ein Stückchen unterstützen sollten. Ich halte die Reaktion im Zusammenhang mit den koptischen Christen für richtig. Wir sollten auch sehen, dass dies einen großen Einfluss auf die Flüchtlingsproblematik hat. Seit dem 1. Januar gibt es 9 500 Migranten, die die Flucht über das Mittelmeer von Libyen aus versucht haben. Das sind 70 % mehr als im letzten Jahr. Wir sehen die Kaltherzigkeit der Schmuggler, die Flüchtlinge mit Kalaschnikows auf die brüchigen Boote zwingen. Ich glaube, dass wir in diesen Bereichen vielleicht auch näher an die Küste von gescheiterten Staaten herangehen müssen, um diese Schmuggler daran zu hindern, so mit Menschen umzugehen und so neuen Tod zustande zu bringen.

Dass darüber hinaus natürlich die Fragen eines Waffenstillstands und der Überwachung schutzwürdiger Infrastruktur und so weiter eine Rolle spielen, das wissen wir alle. Aber ich glaube, wir sollten hier den Kontakt suchen und sehen, dass die Fragen der Flüchtlingswelle und der Dramatik des Überlebens dieser Menschen im Mittelpunkt stehen und dass wir deshalb auch näher an die Küste heranrücken müssen, um unsere Verantwortung zu übernehmen, wie das schon mal vor einigen Jahren gemacht worden ist. Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, dies zum Schutz der Flüchtlinge auch zu tun.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, alla luce dei recenti sviluppi della situazione in Libia, le opportunità di risolvere pacificamente la crisi possono portare a sviluppi positivi e per questo è importante il dialogo politico in corso.

Senza un accordo politico, è difficile immaginare una risposta efficace alla minaccia terroristica che oggi non è solo un pericolo imminente per la popolazione libica, per la stabilità e l'unità della Libia stessa, ma è diventata una minaccia per tutta la regione. Vorrei ricordare anche al novello stratega Buonanno che togliere l'embargo sulle armi contribuirebbe solo a intensificare le ostilità e non necessariamente ad assicurare una vittoria militare.

Il dialogo politico resta la sola soluzione possibile e, anzi, è importante assicurare le parti che il solo, genuino interesse della comunità internazionale è di assistere la Libia a formare un governo di unità nazionale indipendente e tecnocratico, che rappresenta la sola soluzione alla crisi libica e la premessa istituzionale necessaria per un'efficace risposta al terrorismo e anche al tema dell'immigrazione.

 
  
MPphoto
 

  Amjad Bashir (ECR). Madam President, Libya used to be one of the Arab world’s wealthiest countries. Nearly four years after the fall of the Gadaffi regime, the nation lies in ruins. A power struggle has torn the country apart, as rival groups viciously fight to gain control of Libya’s vast resources.

The energy industry, which was supposed to be the cornerstone of Libya’s recovery and a success story of the Arab Spring, is on the brink of collapse. Oil revenue levels are critically low and could bankrupt the government. There are reports that up to 1 million migrants are ready to head towards Europe. This could cause a humanitarian disaster of unprecedented proportions.

UN-brokered discussions surrounding a unity government is good news. Nevertheless, a lasting outcome will require concessions, patience and, most significantly, Libyan solutions to Libyan problems.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). Minulý týden byla v Libyi unesena teroristy, pravděpodobně z Islámského státu, skupina asijských a evropských pracovníků. Provinili se především tím, že v této zemi pracovali. Dva z nich, Rakušan a Čech, se navíc provinili jen tím, že jsou příslušníky západní civilizace.

Dnes se potýkáme s únosy a vražděním civilistů nejen v Libyi. Je to výsledek použití brutálního bombardování v roce 2011, které zničilo brutální režim, ale zničilo i stát. Místo účinné pomoci Libyjcům ke stabilitě, k míru a obnově západní mocnosti použily pouze hrubou sílu.

Výsledkem je chaos, narůstající sociální nestabilita a vlna uprchlíků, kteří míří přes moře do EU. Unesení občané EU tak sklízejí důsledky za politiky, kteří nedokáží vymyslet nic jiného, než je rozbíjení, ničení a zabíjení. Chybí jim jakákoliv schopnost přivést zemi ke stabilitě a k trvale udržitelnému rozvoji. Libye, Sýrie až po Afganistán, to je vaše vizitka. Důrazně vás žádám: místo planých řečí zde konečně něco dělejme. Zatímco tu všichni hovoříme, na druhé straně moře umírají lidé.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). Madam President, to call the situation in Libya unstable is an understatement to say the least! The situation is complete and utter chaos with no foreseeable solutions and only dire consequences.

Colonel Gaddafi richly deserved his fate, but the intervention of Britain and France was done without thought for the consequences. The West started out by supporting Gaddafi’s opponents, only to find that what replaced him is even more savage and barbaric. The moral of the story is that Britain should not get involved in military adventures unless it is clearly in our national interest, has a clearly identified military objective and there is some idea of what the outcome and the unforeseen consequences might be. Instead, we allowed ourselves to get sucked into a piece of EU foreign policy vanity that has unleashed a vision of hell in the shape of armed and unrestrained Islamic extremists who know no moral or humanitarian restraints.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, Alto rappresentante, sebbene siano trascorsi tre anni dalla caduta di Gheddafi, la Libia è ben lontana dalla stabilità: due governi contrapposti, dozzine di tribù rivali, milizie e bande armate. La totale anarchia in una lotta fratricida le cui sorti sono difficilmente prevedibili.

A rendere questo scenario più inquietante vi è la recente avanzata dell'ISIS, che si sta rendendo autore di crimini contro l'umanità a cui abbiamo già assistito in Siria e in Iraq. L'incertezza da parte della comunità internazionale, in bilico tra la consapevolezza e la paura di agire, sta paradossalmente alimentando gli estremisti del Mediterraneo.

Se il governo di Tobruk non trova in fretta un compromesso con il governo di Tripoli e se l'Occidente stenterà a fornire in breve tempo una risposta attendibile, finiremo per consegnare nelle mani dell'ISIS anche il controllo del traffico di esseri umani e allora ci troveremo di fronte alla fusione di due fenomeni un tempo distinti: quello dell'immigrazione e quello dell'islamismo; un'inaccettabile miscela esplosiva che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dei nostri cittadini.

Siamo qui riuniti per tentare di capire dove intende collocarsi l'Europa in questo scenario e quale ruolo essa intende ricoprire nella prospettiva di ripristinare in Libia una situazione consona a uno Stato di diritto e le chiedo, Alto rappresentante, è giunto il momento di dimostrare l'incisività della diplomazia europea: vogliamo sentire da lei misure concrete e non un dialogo che rimane fine a se stesso di quest'Aula. Per piacere: misure concrete.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). Frau Präsidentin! Es gab Zeiten, da konnte man vielleicht sagen, was gehen mich Konflikte an, die weitab meiner Heimat passieren? Dieser schon immer unrichtige Befund ist heute unnötiger denn je. Gerade die Situation in Libyen zeigt das. Erst am Wochenende wurden im Ölfeld al-Ghanie von den Daesh-Terroristen Montagearbeiter entführt, darunter auch der Oberösterreicher Dalibor S. Sein Schicksal ist ungewiss. Die Menschen in meiner Heimat sind bestürzt, so geht es zurzeit vielen, überall in Europa. Um die Terroristen zu stoppen, braucht es den ganzen Einsatz von uns allen. Daesh können wir nur besiegen, wenn wir kompromisslos gegen sie vorgehen, bei uns in Europa und den Ländern, in denen Gebiete unter ihrer Kontrolle sind. Deshalb müssen wir alles tun, um in Libyen wieder Staatlichkeit herzustellen, und wir dürfen dabei keine Zeit verlieren.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). Señora Presidenta, estamos en presencia de un Estado fallido, de un terreno propicio para el Daesh; por eso apoyo las gestiones de mi compatriota Bernardino León y de la señora Mogherini, por eso apoyo que se consiga un gobierno de unidad nacional.

Hemos visto cómo la barbarie del mal llamado Estado Islámico produce muertes, secuestros, destrucción del patrimonio cultural, desplazamientos masivos de población, huida de territorios de peligro. El Mediterráneo. No vamos a poder impedir que salgan, señora Mogherini, ¿qué piensa usted hacer ante esta eventualidad?

Es necesario que demos una solución política, solidaria y conjunta; debemos colaborar con terceros Estados en materia de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, política migratoria y de seguridad.

Es necesario que facilitemos vías de escape legales para quienes necesitan salvar sus vidas. Yo apuesto por un reasentamiento comunitario y solidario, por un área única de asilo en Europa, en la que impliquemos de igual manera a todos los Estados miembros y, sobre todo, apuesto por que luchemos con determinación contra aquellos que, valiéndose de esas prácticas criminales, hacen negocio con la vida humana.

Apuesto por la mejora de Europol, Eurojust, Frontex y la EASO. Por la implementación de sus competencias y de sus presupuestos y por una mayor coordinación en todo el territorio de la Unión.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). Gospođo predsjednice, već gotovo čitavo desetljeće centralni Mediteran je jedna od glavnih ruta ilegalnog ulaska imigranata u Europsku uniju i svake godine vidimo da se taj broj povećava za 2015.

Isto tako se predviđa da će stići možda čak do pola milijuna izbjeglica, uglavnom iz Libije. Na žalost, mnogi od njih bi mogli izgubiti život kao što smo vidjeli da se to događalo. Financiranje akcija spašavanja na moru je limitirano. Frontex je najavio kako neće imati dovoljno financijskih i ljudskih kapaciteta kako bi se suočio s tom situacijom. Dakle, doista se treba usredotočiti na ovaj problem i pogotovo na izvor problema.

Libija je rastrgana danas između dvaju centara, u Tripoliju i u Tobruku i s ISIL-om koji prijeti da će koristiti zemlju kao poligon za napade na Europu. Stoga, trebamo političko rješenje i da se EU više angažira i podrži dijalog pod vodstvom UN-a.

U tom smislu pozdravljam prioritete koje je Visoka predstavnica ovdje i predstavila, ali treba također već sada razmišljati o dugoročnijem razvojnom rješenju koje jedino može osigurati dugoročan mir jer siromaštvo jest plodno tlo za radikalizam. A kroz razvojne programe pomoći moramo osigurati izgradnju institucija u Libiji. To je ključno. Na žalost, propuštena je prilika da se to učini odmah nakon svrgavanja Gaddafija s vlasti. No, sada ne smijemo pobjeći od te naše odgovornosti zbog sigurnost Europe.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). Irridu ntemmu l-instabilità li teżisti fil-Libja għaliex b'dan il-mod biss nistgħu nassiguraw stabilità fir-reġjun tal-Mediterran u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għandna ntemmu din l-instabilità anke għal miljuni ta' persuni innoċenti fil-Libja li emmnu onestament li kien se jkollhom bidu ġdid tliet snin ilu.

Kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa qed twassal biex ħafna persuni qed jippruvaw jaqsmu l-Mediterran u jekk il-pajjiżi li jħabbtu wiċċhom mal-problema tal-immigrazzjoni se jibqgħu jiġu injorati, il-Mediterran u l-Ewropa kollha kemm hi se jbatu riperkussjonijiet serji.

Hawnhekk nipproponi t-twaqqif ta' task force diplomatika Ewropea li tikkunsidra kwalunkwe soluzzjoni possibbli, kwalunkwe sitwazzjoni potenzjali, filwaqt li tfassal pjan li jindirizza xenarji possibbli. Din it-task force għandha twieġeb lilek, Viċi President Federica Mogherini.

Għandu jkollna miżuri preventivi li jaċċertaw li s-sitwazzjoni kurrenti ma tmurx għall-agħar, anzi tistabilizza ruħha bi ppjanar u impenn serju. Għandna ngħinu u nħeġġu biex fil-Libja jkun hemm gvern ta' unità nazzjonali.

Is-sitwazzjoni fil-Libja u fil-Mediterran ma tistax tibqa' tiġi injorata għal aktar żmien.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen herzlichen Dank, dass ich das Wort noch ergreifen darf. Die Situation in Libyen und in Bezug auf das, was uns ab dem Zeitpunkt erwartet, wenn die Winterstürme auf dem Mittelmeer vorbei sind, können wir derzeit überhaupt nicht einschätzen. Viele Menschen reisen nicht freiwillig in kaputten Booten zu uns, sondern werden inzwischen zum Teil gezwungen, in diese Boote einzusteigen. Aus diesem Grund stelle ich die ganz konkrete Frage: Welche konkreten Maßnahmen sehen Sie vor, um zu verhindern, dass ab dem Frühjahr Abertausende von Menschen ums Leben kommen werden, weil sie die Küsten der Europäischen Union nicht erreichen werden? Wie kann man verhindern, dass die Boote abfahren und versuchen, eine Einigung dahingehend zu finden, dass man geordnete Maßnahmen bis hin zu Rückführungsmaßnahmen ergreift und dort, wo es möglich ist, eine Bandbreite von Maßnahmen startet, um ein massenweises Sterben zu verhindern?

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, η κατάσταση στη Λιβύη πρέπει να μας οδηγήσει όλους στο συμπέρασμα ότι οι ένοπλες επεμβάσεις από ξένες δυνάμεις σε τρίτες χώρες συνήθως οδηγούν στο χάος. Ήδη η Λιβύη στην πράξη έχει διαλυθεί. Διάφορες δυνάμεις και φυλές συγκρούονται με στόχο την επικράτησή τους. Το λαθρεμπόριο όπλων και ανθρώπων ανθεί. Ταυτόχρονα, οι τζιχαντιστές προελαύνουν στοχεύοντας να ενωθούν με την Boko Haram.

Η κατάσταση χάους στη Λιβύη έχει προκαλέσει τεράστια κύματα προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προκλήσεις πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστιες και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με ειρηνικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να στηρίξουμε τις διαπραγματεύσεις στην περιοχή προκειμένου να επιλυθούν ειρηνικά τα οξυμένα προβλήματα.

Ποιος είναι άραγε ο ρόλος της Τουρκίας και του Κατάρ στη Λιβύη; Χρηματοδοτούν τους τζιχαντιστές, ναι ή όχι; Και τι μέτρα ενάντια στις χώρες αυτές πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Γιατί για άλλη μια φορά, όπως και στη Συρία, οι σχέσεις Τουρκίας και τζιχαντιστών είναι ιδιαίτερα στενές.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, poštovana gospođo povjerenice, nisam čovjek koji je apokaliptičan i pesimist. Po prirodi sam jako optimističan. Ali, u ovom konkretnom slučaju kao da je vrijeme isteklo. Bojim se da je ove tri godine kad smo se svi ponadali, nakon onoga što se dogodilo prije tri godine i revolucije, da će libijski narod uzeti svoju bogatu zemlju u svoje ruke i stvoriti prosperitetnu zemlju. Danas je to zaista sve, jasno, propušteno.

Zato, podržavam naročitu vašu ambiciju da se stvori vlada nacionalnog jedinstva jer je očito to jedino rješenje kako bi se mogli tući ovi zločinci koji haraju i ubijaju ljude, nevine ljude i nevine žrtve i stvaraju velike probleme u svim zemljama u kojima nastupaju. Naročito podcrtavam vašu ambiciju da s lokalnim i regionalnim vlastima razgovarate. Neka iskustva imam po tom pitanju i mislim da je to isto tako jedan dobar dio vaše strategije.

 
  
MPphoto
 

  Afzal Khan (S&D). Madam President, can I start by thanking our High Representative, Federica Mogherini, for the excellent work that she is doing. I think it is important for us to understand that the European Union does have a critical role to play on the world stage and it is good to see that, under her leadership, we are getting better and better at this.

A number of my colleagues have touched on the difficulties that we are facing in Libya and the dangers that we expose ourselves to in this. We need to make sure that we do actually work towards finding a resolution. I know that a lot of good points have been covered and I just want to say three things that we need to be looking at.

The first is that, with the breakdown of the state government in Libya, there are ordinary civilian people who are actually suffering; there is a shortage of food, shortage of medicines, etc., so we need to help them on that front. We also need to work on the idea of non-interference from other states, and we need to work for reconciliation and for a national unity government.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége)

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, VPC/HR. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, mi consentirete di rispondere in italiano. Devo dire che condivido quanto è stato detto da uno di voi: usare il termine "situazione instabile" per la Libia è un eufemismo. Così come è un eufemismo riferirsi a uno Stato fallito: semplicemente, non siamo di fronte a uno Stato. E questo è il principale problema che dobbiamo affrontare. In più, vi è il nodo della complessità dei problemi che s'intrecciano sullo scenario libico, ce ne fanno davvero, probabilmente, come molti di voi hanno detto e come io stessa ho detto in apertura, una delle crisi se non la crisi più potenzialmente pericolosa e drammatica che abbiamo intorno a noi.

Sono diversi i problemi e i livelli di problemi e di complessità che si intrecciano: da una parte, quelli relativi la sicurezza, non soltanto del territorio libico, dove vediamo non solo una maggiore presenza di organizzazioni e di gruppi terroristici, ma anche un uso vero e proprio del franchising di Daesh su organizzazioni o gruppi o milizie esistenti precedentemente, ma anche un nesso con altre crisi, quelle a sud, ad esempio con Boko Haram, che è stato ricordato, ma anche con la crisi in Siria e in Iraq e il ritorno o l'arrivo sul territorio libico di foreign fighters da altri scenari di conflitto, con conseguenze potenzialmente devastanti per i paesi confinanti: pensiamo alla Tunisia, uno dei paesi che noi definiamo, giustamente, una storia di successo delle transizioni democratiche nella regione, che deve subire una pressione terrificante alle proprie frontiere, sia in termini di sicurezza che di immigrazione.

Quindi problemi sul piano della sicurezza, sul piano dell'immigrazione e del traffico di esseri umani, sul piano del controllo delle risorse sia energetiche che finanziarie di un paese – lo ripeto – potenzialmente ricco, che non avrebbe bisogno, come non ha avuto bisogno in passato, di contare sul sostegno internazionale ma chiaramente in queste condizioni la popolazione estremamente provata da una situazione umanitaria molto drammatica – e anche su questo l'Unione europea sta facendo molto ed è pronta a fare di più – e l'ulteriore piano delle conseguenze per i paesi confinanti, a partire dalla Tunisia, ma anche l'Egitto, l'Algeria e la stessa Unione europea, come pure i paesi confinanti a sud – pensiamo a tutta la zona sud sahariana – conseguenze non soltanto in termini di sicurezza e di immigrazione ma anche conseguenze in termini di dinamiche politiche regionali, perché sappiamo molto bene che uno dei principali problemi con cui dobbiamo confrontarci è non soltanto il collasso totale della Libia, non soltanto una potenziale divisione del paese, ma è anche il rischio di una guerra per procura sulla Libia e in Libia, da parte di altre potenze regionali o, per così dire, della regione allargata.

Per questo è chiarissimo a tutti i libici – e spero che sia chiaro a tutti noi – che non c'è opzione militare che tenga di fronte a quello che sta succedendo in Libia e chiunque possa essere tentato dall'approccio del tipo "C'è una crisi, interveniamo", non farebbe i conti con la complessità che ho appena ricordato, con un territorio molto vasto e con una struttura sociale molto complessa, nonché con l'assenza di strutture statali. A un problema così complesso non si risponde con l'illusione di risposte magiche: non c'è bacchetta magica per questa crisi, come non c'è purtroppo per molte crisi, ma per questa ancora meno di altre: non esiste opzione militare – i libici lo sanno molto bene e credo che dovremmo saperlo molto bene anche noi.

Questo non significa che l'Unione europea non sia interessata o che non abbia anche la principale responsabilità di preparare azioni concrete, che mi sono state chieste – mi dispiace che la collega che mi ha rivolto la richiesta oggi non sia più in Aula in questo momento; spero che le mie parole possano esserle riportate ma evidentemente non aveva ascoltato quello che avevo detto in apertura: ebbene, di azioni concrete l'Unione europea ne sta facendo, anzi devo dire che siamo tra i principali sostenitori, non soltanto sostenitori ma costruttori delle azioni concrete che sono sul terreno oggi per la Libia: per esempio il dialogo. in relazione a quello politico in corso a Rabat, si registrano, è vero, battute d'arresto ma in un processo così difficile non possiamo arrenderci di fronte alle battute d'arresto: bisogna insistere sulla necessità di andare avanti.

Il dialogo a Tripoli, il dialogo in Marocco, il dialogo tra Tobruk e Tripoli e Misurata – e posso confermare all'Onorevole Bonanno che ero a Tripoli esattamente quattro mesi fa e alcune di quelle parlamentari di Tobruk le ho incontrate a Tripoli impegnate nel dialogo, così come c'erano donne parlamentari anche dall'altro lato: è una dimensione che qualcuno ha chiesto di rafforzare che penso che sia utile. D'altra parte sono state le donne di Misurata a incoraggiare i propri uomini a sedersi al tavolo del dialogo, perché stanche di un conflitto che le sta privando di risorse e di vite umane. Dialogo con i libici, quindi, dialogo con l'ONU – due o tre giorni fa con Ban Ki-moon abbiamo parlato della situazione in Libia – dialogo la Lega araba e con gli attori regionali: ricordavo che ne abbiamo parlato con il Segretario generale della Lega l'ultima volta questa mattina e parleremo con il ministro degli Esteri egiziano appena finiremo questa lunga seduta plenaria.

Ma costruire azioni europee significa anche lavorare ad opzioni che possono essere pronte nel momento giusto, azioni giuste da realizzare nel momento giusto. Sbagliare i tempi in questa crisi può essere fatale, come credo che sia stato dimostrato nei mesi e negli anni scorsi in modo molto evidente. Questo significa preparare, per esempio, non soltanto il controllo delle frontiere, bensì significa anche preparare la gestione razionale e rispettosa dei diritti umani dei flussi migratori e dei richiedenti asilo, insieme all'UNHCR; significa anche iniziare a preparare misure per la protezione delle infrastrutture di base del paese, a partire dagli edifici di un futuro governo ma anche le infrastrutture di comunicazione e di collegamento viario agli aeroporti; significa lavorare a misure che permettano di monitorare un cessate il fuoco nel momento in cui sarà in vigore.

I libici sanno benissimo che l'Unione europea sta lavorando costantemente in questi giorni e queste settimane, non soltanto sul canale il dialogo, ma anche sugli strumenti concreti che metteremo a disposizione di un futuro governo di unità nazionale per far sì che quel governo di unità nazionale – e non un intervento militare esterno – disponga degli strumenti per far fronte alle sfide di sicurezza, di ricostruzione del paese e di gestione dei flussi migratori che la Libia dovrà affrontare. L'altra sfida, che qualcuno ha ricordato, consiste non solo nel concretizzare queste opzioni, non soltanto realizzarle affinché siano pronte all'uso nel momento giusto ma anche realizzarle nell'unità tra i nostri 28 Stati membri che ogni decisione in questo senso richiede e richiederà.

Quindi, chiaramente, non è un processo facile ma io credo che la gravità e la drammaticità della situazione ci metta di fronte – e tutti i nostri 28 Stati membri – a una responsabilità e ad un'urgenza da cui difficilmente possiamo sottrarci. Questo significa essere pronti tutti insieme, a 28, a prendere queste decisioni se e quando saranno necessarie e anche sviluppare tutti insieme, a 28, una maggiore solidarietà nell'accoglienza. Questo è uno dei temi che abbiamo iniziato ad affrontare, come dicevo, con la Commissione, che i ministri dell'Interno stanno affrontando in queste ore in sede di Consiglio e che i ministri degli Esteri affronteranno per gli aspetti di loro competenza lunedì prossimo.

Mi è stato chiesto che cosa facciamo concretamente riguardo al processo di Khartoum: il processo di Khartoum è stato avviato appena a fine novembre dalla Presidenza italiana a Roma – io ero presente a quell'incontro – ed è un processo che ci può dare molti strumenti: tre mesi non sono sufficienti per chiedere oggi un resoconto di quanto è stato fatto ma quello che è sul tavolo è sostanzialmente una maggiore cooperazione con i paesi del processo di Khartoum, non soltanto nella gestione delle frontiere anche nella gestione razionale e rispettosa dei diritti umani – ripeto – dei flussi migratori e un lavoro comune allo sviluppo delle capacità, di questi paesi, di affrontare quella che è una sfida innanzitutto per loro.

Credo di aver risposto alla maggior parte delle questioni sollevate. Concludo con un'osservazione: al momento, noi stiamo concentrandoci giustamente sull'urgenza di far fronte a una sfida sul piano della sicurezza e sul piano dei diritti umani e del rischio di implosione di un paese grande e importante vicino dell'Unione europea. Sbaglieremmo se tra le azioni concrete che prepariamo in questi giorni non includessimo anche il punto di forza di qualsiasi elemento di sostegno dell'Unione europea a uno qualsiasi dei nostri partner, ovvero l'institution building. Qui stiamo di fronte all'assenza di un processo riuscito di costituzione delle istituzioni; questo è quello che è mancato negli anni scorsi e questo è quello che dovrà essere il primo punto di impegno forte dell'Unione europea in un partenariato con le autorità libiche in futuro.

Il punto fondamentale sarà questo: la Libia non è debole economicamente; la Libia ha grandissime capacità: quello che l'Unione europea può fare, al di là degli impegni per la sicurezza e la gestione dei flussi migratori, al di là dell'impegno sul controllo delle frontiere, al di là dell'impegno per una dinamica regionale costruttiva e non distruttiva, è il sostegno all'institution building. Non vinceremo mai, nel lungo periodo, la sfida della Libia se non lavoreremo sulla costruzione di istituzioni democratiche, responsabili per l'intero territorio libico e responsabili per la gestione della vita di tutti i libici, a prescindere dal fatto che siano di Tobruk, di Tripoli, di Misurata o di altrove.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. En Libye, le chaos règne. Des chrétiens sont massacrés par la filiale locale de l'Etat islamique, 4 infirmières philippines ont été récemment kidnappées et l'envoi de soldats de la coalition sur le terrain est à l'étude. Ces faits tragiques démontrent une fois de plus que le renversement du colonel Kadhafi, loin d'apporter les valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme à la Libye, a en réalité plongé le pays dans une véritable guerre civile et tribale qui alimente les velléités des islamistes djihadistes. C'est pourquoi les Occidentaux doivent en tirer toutes les leçons et renouer des relations diplomatiques avec Bachar el-Assad pour éviter que le chaos libyen ne s'exporte en Syrie.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. A poche migliaia di km dalle coste Italiane ci troviamo a fronteggiare una situazione, quella Libica che è completamente fuori controllo e che minaccia gravemente l'intera sponda Nord del Mediterraneo a causa dell'avanzata dell'ISIS. Insisto affinché la stabilita della Libia venga considerata una priorità europea e dell'intera comunità internazionale la quale in questo momento è chiamata a rafforzare il proprio impegno a sostegno di una soluzione immediata.

Ulteriori ritardi non avranno ulteriori conseguenze se non quella di mettere a serio rischio la sicurezza Internazionale. Incoraggio l'Alto rappresentante affinché solleciti e coordini un'azione comune dei 28 Stati membri con l'intento di rafforzare la difesa e la sicurezza comune, e riconoscendo la legittimità del Governo di Tobruk, agendo affinché sia raggiunta l'unità delle fazioni Libiche attualmente in lotta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. Avec la chute du colonel Khadafi en 2011, la Libye semblait renaître de ses cendres. Pour la première fois, des élections libres étaient organisées et le peuple allait pouvoir s'exprimer librement. Mais c'était sans compter sur l'héritage laissé par l'organisation tribale du pays, voulu et mis en place par Khadafi, depuis son coup d'état de septembre 1969.

Aujourd'hui, le pays est empêtré dans une instabilité gouvernementale totale. Tripoli, au nord, et Tobrouck, à l'est, se disputent le pouvoir. Si Tripoli est sous l'influence des Frères musulmans, Tobrouck fait figure de cité modérée. Au-delà de l'affrontement entre religieux et laïcs, la Libye est tiraillée entre les nouvelles élites qui se reconnaissent dans le pouvoir de Tobrouck et les anciennes qui ne jurent que par un pouvoir émanant de Tripoli.

La situation géographique de la Libye est particulière. Tripoli est bien plus proche de Rome que du Caire. Une question se pose alors: des djihadistes ne profitent-ils pas de ces coquilles de noix pour installer des têtes de pont sur l'île de Lampedusa? J'interpelle ici la Commission européenne pour qu'enfin une position européenne officielle émane de vous sur l'actualité libyenne et rappelle que, derrière nos craintes européennes, il y a aussi et avant tout une détresse des habitants libyens.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου