Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

19. Άνοδος του αντισημιτισμού, ισλαμοφοβία και βίαιος εξτρεμισμός στην ΕΕ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the Commission statement on the rise of anti-semitism, islamophobia and violent extremism in the EU (2015/2595(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. Mr President, our debate this evening is very timely. We all know that discrimination is one of the scourges of our society. We are shocked when extreme violence hits our front pages and television screens. But we all know that the problem is far more widespread. Ethnic and religious minorities, Jews and Muslims most obviously, are facing discrimination, harassment and violence and there are many reasons to believe this is getting worse.

A 2013 study by the European Union Agency for Fundamental Rights showed that an overwhelming majority of Jewish respondents felt that anti-Semitism has increased over the past five years. Countries like Belgium, France and Hungary were mentioned in particular. There is more than anecdotal evidence to suggest that European Jews consider emigrating due to security concerns. This is wholly unacceptable.

There is also growing evidence of discrimination and stigmatisation of Muslims as well as an increase in the number of Islamophobic incidents. In France a 53 % increase in individual attacks against Muslims was registered in 2014 compared to 2012. Since the Paris attacks a further spike in incidents has been observed. Violence seems more and more part of this extremism. In just a few years, we have seen fatal terrorist attacks in Toulouse, Brussels, Paris and Copenhagen.

Such trends are fundamentally contrary to the traditions and values which have made Europe the society it is today. When negative stereotypes are fuelled in the media, in political rhetoric, in public rallies, those responsible are directly challenging the traditions of pluralism, inclusion and tolerance that lie at the heart of Europe, and of the European project. The fundamental values of freedom, diversity and respect for the equal dignity of all individuals cannot be compromised.

So how can the EU itself help? Of course, our direct remit is limited, but we certainly need leadership and a clear message from its institutions. This Parliament, the European Council and the Commission all gave a full and unconditional defence of our values in the wake of the Paris attacks. But we must stay vigilant. We must show that we are for solidarity, to protect communities under pressure and to avoid stigmatisation.

Stepping up actions aimed at preventing and combating extreme forms of racism, prejudice and intolerance should be a priority. The EU has specific legislation on combating racism and xenophobia by means of criminal law. The Commission acquired enforcement powers for this legislation in December last year. We have also adopted a Directive to support the victims of crime, including all victims of hate crime, which will enter into effect as of November this year. The Commission will prioritise the effective enforcement of both instruments. Phenomena such as hate speech online will also be examined in this context.

In order to prevent violence, extremism and radicalised behaviours we also need to strengthen measures promoting social inclusion and cohesion. A priority in this context is to fill existing gaps in EU law on protection from discrimination. In 2008, the Commission proposed a directive on equal treatment, prohibiting discrimination outside the labour market, irrespective of disability, age, sexual orientation and religion or belief. It would extend this protection beyond employment, where EU legislation is already in force, to the areas of social protection, education and access to goods and services. This must now be taken forward into law.

We must make the most of the programmes we have to help Member States to address the root causes. For example, the Europe for Citizens programme brings together both the critical memory of the past and civic engagement firmly rooted in shared values as a defining feature of vibrant democracy in European Union.

Particularly important is our work to address radicalisation. We need to better understand why some people are drawn down a path so much at odds not only with European values, but with the beliefs of their own communities. That takes time and effort, but there are grass-roots actions in schools, prisons and community centres across the European Union, which are working to exactly this end.

The Commission offers support to such projects and helps others to learn from them. Within the Radicalisation Awareness Network local actors can exchange their experience and knowhow. Over 1 000 practitioners have now been involved over the last three years, resulting in concrete recommendations and hands-on support.

Promoting better interfaith and intercultural understanding also plays a crucial role. In May and June this year the Commission will organise high-level meetings with religious leaders and non-confessional organisations to discuss the issue of tolerance, respect and living together.

Finally, the Commission decided to devote its first ever Annual Colloquium on Fundamental Rights, scheduled for this October, to fostering tolerance and respect, with a focus on preventing and combating anti-Semitic and anti-Muslim hatred.

Rising anti-Semitism, Islamophobia and extremism challenge the common values on which the European Union is founded. We must stand up to safeguard these values. As policymakers, political leaders, community and religious leaders, as well as citizens, we must make sure that all our communities can feel at home together and share the hope of a future in Europe, in order to give Europe a future.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons, en nombre del Grupo PPE. Señora Presidenta, «si Auschwitz pudo existir durante cinco años, entonces todo lo perverso es posible en este mundo». Estas palabras fueron pronunciadas el 27 de enero de este año por la exprisionera polaca Alina Birenbaum en un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas de Auschwitz.

Los atentados de París y Copenhague, el ataque al museo judío de Bruselas, o la profanación de un cementerio judío en el este de Francia, son ejemplo de que algo estamos haciendo mal, porque quienes cometen estos crímenes no vienen de fuera, son nacidos aquí y han sido educados en nuestras escuelas. No es un problema de palestinos y judíos: es un problema, otra vez, de europeos y judíos. Es decir, de europeos y europeos que son judíos.

Si no actuamos decididamente, si no levantamos la voz, corremos el riesgo de que esta Europa del siglo XXI vuelva a parecerse a la Europa del siglo XX. Quienes atacan a una persona por ser hebrea, mañana nos atacarán a nosotros por ser cristianos o por ser ateos. Si dejamos que germine en nuestras calles la semilla de la intolerancia, si permitimos que creer en Dios o no creer en ningún dios sea un motivo para la venganza, si consentimos que se hagan fuertes los predicadores del odio y la sinrazón, entonces esta Europa está condenada al suicidio como la de los años 30.

Tenemos que educar a las futuras generaciones para que entiendan lo que sucedió. Tenemos que enseñar la tolerancia. Tenemos que demostrar que aprendimos de los errores. Tenemos que demostrar que las víctimas no fueron en vano.

Pero, mientras tanto, si alguien va a querer marcar de nuevo a los ciudadanos por ser hebreos, entonces debemos dar un paso al frente y pedir que a los primeros que se nos marque sea a los diputados, porque, como dice el Talmud, «es mejor figurar entre los perseguidos que entre los perseguidores».

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, on behalf of the S&D Group. Madam President, I would first like to say that the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will hold a hearing shortly on anti-Semitism, Islamophobia and hate speech in Europe. I hope that hearing will take place during the day, at a time when people will be present, and not at this intolerably late hour. I have spoken about this with my colleagues Ms Hohlmeier and Ms Wikström, and I am sure other colleagues from other political groups will find it quite extraordinary – and that, with all respect to you, Madam President, you will communicate with other colleagues about it – that the issue of the moment, anti-radicalisation, should be discussed, and our Commissioner, for whom I have the greatest respect, should deliver a communication on it and hear reactions, with virtually no one listening, and that it will be reported tomorrow to very few people. This is not tolerable.

Why is it not tolerable? Because the issues we are discussing are so complex. We are discussing anti-Semitism, Islamophobia and an issue which really has not been discussed enough, anti—radicalisation. We all know that anti-Semitism and Islamophobia are issues of the deepest complexity. Jews and Muslims have existed for generations in Europe and the millions of Jews and Muslims in Europe, who now have to face the intolerable attacks which my colleague has described, are going about their daily lives and facing these issues because of a tiny minority. We know these issues are complex, but the job we have to do in the European Union is to see what competences we have to make lives better.

We understand that, with the Race Equality Directive, the Council framework decision on racism and xenophobia and all these other tools, we have a job to do and we will do that job. However, anti-radicalisation is an issue which we are just beginning to understand. The European Union will have a role to play in this, and so will Member States. It is a deeply complex issue and, when we find out what it is all about, it will have to be discussed, not at the last minute – 11 o’clock – but among all of us, and not just in one committee but right across this House. When we have this discussion, it will cut across economy, culture and politics, and it will not be confined to one political group. This must be discussed right across the political spectrum, because Jews and Muslims will continue to live in the European Union together – that is how it will always be, whatever else will be said in this debate tonight – in unity.

I hope that we will treat this issue much more seriously than we are doing tonight, and I am sure all my colleagues will agree.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Jussi Halla-aho, on behalf of the ECR Group. Madam President, interethnic and intercultural prejudice and violence are a serious and growing problem in Europe. If we wish to fight that problem effectively, we must avoid politically correct but inaccurate stereotypes.

There is a tendency to lump together Jews and Muslims, as well as sexual minorities, as the victims. However, anti-Semitic violence, in particular, is most often perpetrated by Muslims in Western Europe, rather than by neo-Nazis. This is hardly surprising, given that hate speech and intolerance are quite common phenomena in many of the most popular mosques and other Muslim institutions in Europe. There is also Islamophobia in Europe, in the most literal meaning of the word: fear of Islam and Muslims. That fear is caused not only by terrorism but also by the generally poor integration of many immigrant Muslims in terms of European basic values and way of life.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen. Fru talman! Jag beklagar precis som min kollega Claude Moraes att den här debatten äger rum när kammaren är tom, när journalisterna har gått hem för att sova eller äta, lyssna på musik eller läsa en bok. Jag beklagar att det här viktiga uttalandet från kommissionen, kanske det viktigaste som kommissionen har gjort på en väldig lång tid, inte möts av den uppmärksamhet som det förtjänar.

Den senaste tidens antisemitiska attacker i Paris och i Köpenhamn vittnar och talar sitt eget tydliga språk. I mitt eget land Sverige, där vi har ett ganska gott rykte internationellt vad gäller skydd av minoriteter, känner sig judar inte säkra idag. Media och opinionsbildare bidrar till att förstärka klimatet som råder mot judar och många blir inte tagna på allvar när de uttrycker oro. En svensk journalist frågade för en tid sedan en polis i Malmö vad polisen gör för att bekämpa attackerna mot judar, t.ex. mot rabbinen i Malmö, som gång på gång har blivit misshandlad och utsatt för fysiskt våld. Polisen svarade då att rabbinen är så självutlämnande och hänvisade till att rabbinen bar kippa och davidsstjärna och judiska symboler. Det har gått väldigt, väldigt långt i Europa när själva polisväsendet som ska försvara varje människas rätt att vara den man är, ser det som något problematiskt att någon är judisk.

Många judar i Sverige och i andra europeiska länder är rädda idag. De vill lämna Europa. Då är det inte längre samma Europa som vi lever i. De har mötts av oförståelse och anklagelser. Vi har alla misslyckats med att skapa trygghet och värna religionsfriheten, och det måste vi erkänna idag. Det sker mitt framför våra ögon. Vi måste sluta blunda för den verklighet som möter våra religiösa minoriteter idag.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. Κυρία Πρόεδρε, Ο αντισημιτισμός, η ισλαμοφοβία και ο βίαιος εξτρεμισμός είναι ιδιαίτερες μορφές ρατσιστικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς που καταλήγουν, στην πιο ακραία τους συνέπεια, σε άρνηση της ίδιας της ανθρώπινης ιδιότητας των στόχων του μίσους. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην αίθουσα αυτή οφείλουν να αποδοκιμάζουν με τον πιο έντονο τρόπο, τα απεχθή αυτά φαινόμενα και όλες τις εκδηλώσεις τους στο παρόν και στο παρελθόν, όπως το ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους ναζιστές εγκληματίες στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Η δημόσια καταδίκη και η ποινική τιμωρία του ρατσισμού είναι προϋπόθεση για να μη ξαναζήσει η Ευρώπη παρόμοια δράματα στο μέλλον. Οφείλω, πάντως, να επισημάνω ότι ο ρατσισμός έχει πολλές εκφάνσεις και ότι μερικές από αυτές αρχίζουν με κάπως συγκαλυμμένο τρόπο. Ένα παράδειγμα είναι η στοχοποίηση του ελληνικού λαού τις τελευταίες εβδομάδες από την γερμανική εφημερίδα Bildzeitung, με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς όπως π.χ. για "άπληστους" Έλληνες και άλλα παρόμοια. Η καλλιέργεια του μίσους μεταξύ των λαών αρχίζει με μικρούς σπόρους και για να τους ξεριζώσουμε χρειάζεται να καταδικάζουμε, αταλάντευτα, όλους τους αυτουργούς της σποράς του ολέθρου.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, anti-Semitism, Islamophobia and racism are no new phenomena in Europe, and they are an internal problem – not something brought to us from the outside. This is a problem that we have to deal with inside the European Union and, sadly, these attacks on people are on the rise.

Jews are being attacked, and even schools cannot operate without police or army protection. Certainly, this sort of protection is nothing that generates a feeling of security among people. Quite the opposite: it shows how much insecurity there is. We see in Europe that parties are being founded on the basis of Islamophobia and of racism. It is appalling to see that parties and politicians are able to gain votes with those ideas, and equally appalling to see that there are politicians trying to do exactly that.

I believe we all have to stand together against anti-Semitism, against Islamophobia, against racism and against xenophobia, and we have to do so very clearly, and be prepared to do so at every moment, in order not to accept any form of mistreatment of human beings. It is therefore important that we do not legitimise the arguments of the extreme right or give them any space to manoeuvre, because in Europe we have a lot of space for different religions and we have a lot of space for people from different origins.

Europe is built on the idea that we live together, that we progress together and that we are all working together for human rights, peace and understanding. Europe has no space for anti—Semitism, Islamophobia, or racism – and we all need to make sure that it stays that way.

 
  
MPphoto
 

  James Carver, on behalf of the EFDD Group. Madam President, as the grandson of a Polish Jew who fled his home town of Oświęcim, latterly infamously known as Auschwitz, at the beginning of the last century, I say that the time has come to face up to the reality of anti-Semitism today. With Western European Jews being shot in schools, museums and places of worship, we need to be honest with ourselves about the root cause of this cancer.

Since the despicable murders in Paris, attacks on British Jews have risen threefold. Political correctness and multiculturalism have failed. With thousands of Jews now fleeing Europe, what does this say for our liberal and tolerant values? They said 75 years ago that enough is enough. I am now saying that it is unacceptable that synagogues are increasingly looking like Fort Knox. As Edmund Burke once wrote, ‘For evil to happen, good men must do nothing.’ Enough is enough.

 
  
MPphoto
 

  Hans Jansen (NI). Voorzitter, de islam leert dat de Koran het letterlijke woord van God is. De Koran nu beveelt ons om de islam te vrezen. In Koran 8, vers 60, worden de moslims opgeroepen om al het mogelijke te doen om mensen die geen moslim zijn vrees aan te jagen. Maar wat horen we nu van de Organisatie van islamitische coöperatie en dergelijke? Die organisatie is bezig met een campagne die wil dat wij ons schuldig voelen over onze gerechtvaardigde vrees voor moordenaars als die bij Charlie Hebdo. Doen we een keer wat de Koran zegt, vrezen we de islam, dan is het óók niet goed.

De islamofobiecampagne maakt deel uit van een psychologische oorlogsvoering tegen alles en iedereen die nog geen moslim is. Leden van het Europees Parlement, leden van de Europese Commissie, laat u niet beetnemen. De Koran gebiedt ons de islam te vrezen. Islamofobie is simpelweg een opdracht van de Koran.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich mich Claude Moraes anschließen mit seinem Protest gegen eine Entscheidung des Präsidiums, wichtigste Themen wie Antisemitismus, Islamophobie und Kampf gegen extreme Gewalttätigkeit und Intoleranz in unserer Gesellschaft um elf Uhr nachts auf die Tagesordnung zu setzen. Wir wollten eigentlich ein gemeinschaftliches, parteiübergreifendes Zeichen gegen Intoleranz in unserer Gesellschaft setzen, das die Öffentlichkeit sehen sollte, denn untereinander sind wir uns eigentlich einig und brauchen uns das um elf Uhr nachts nicht zu erzählen. Jetzt um elf Uhr nachts ist nämlich kein einziger Journalist mehr vorhanden. Ich bitte, dies wirklich in Zukunft im Präsidium bei dessen Entscheidungen zu bedenken. Denn wir werden nämlich morgen mittags um elf Uhr aufhören zu tagen. Darum stelle ich mir die Frage, ob das sehr sinnvoll ist, heute von elf bis zwölf Uhr nachts dieses Thema zu diskutieren.

Zum Punkt selbst: Vorurteile gegen Juden, Hasspredigten von Imamen, die den Tod von Nichtgläubigen und die perpetuierte sexuelle Verfügbarkeit von Frauen für Männer fordern, Menschen, die pauschal Muslime verunglimpfen, Radikalisierung von Menschen aus vielerlei Schichten und aus vielerlei Gründen – wir haben eine Welle der Intoleranz, die sich durch Europa bewegt, wir haben eine Welle der Radikalisierung, die sich durch Europa bewegt. Wir müssen gemeinschaftlich konsequente Schritte einer positiven Integration gehen, einer Strategie für das Verständnis füreinander, einer Strategie des Dialogs zwischen den Religionen und der Toleranz unter Gläubigen, des einander Akzeptierens in einer Gesellschaft. Ich plädiere dafür, dass wir in allen unseren verschiedenen Maßnahmen, die wir ergreifen, konkrete Schritte vornehmen, um eine entsprechende Toleranz echter Art innerhalb unserer Gesellschaften und Mitgliedstaaten zu fördern und um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die das Gegenteil versuchen.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). Madame la Présidente, nous faisons aujourd'hui un constat bien difficile, celui de la montée de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de l'extrémisme violent.

Si l'Histoire nous rappelle à quel point les différentes formes de racisme et de discrimination perdurent à travers les siècles, le racisme qui se développe actuellement est sournois. Outre les violences et autres agressions, c'est aussi la portée du discours raciste qu'il nous faut pointer du doigt. Les allusions à peine feutrées, les petites phrases et les autres formes d'expression insidieuses banalisent toujours davantage une parole raciste décomplexée, que celle-ci, d'ailleurs, s'exprime dans la rue, dans le débat politique, dans les médias ou sur l'internet et les réseaux sociaux.

Un discours désinhibé s'est ainsi introduit dans le débat public. Il traîne dans son sillage un lot de peurs et de recettes simplistes qui tordent la réalité au service d'une idéologie.

Dans ce contexte, les dirigeants politiques ont, bien entendu, une responsabilité particulière. S'ils doivent évidemment apporter des réponses pour surmonter la crise économique et sociale, les préjudices et la marginalisation, ils sont plus que jamais chargés aussi de condamner les propos racistes ainsi que de promouvoir un dialogue interculturel constructif.

Dans cette parole publique, les médias ont aussi un rôle à jouer, essentiel dans la promotion de la compréhension mutuelle entre les différentes communautés religieuses, culturelles et traditionnelles. Les médias doivent résister aux stéréotypes et aux raccourcis aussi faux que dangereux.

L'Union européenne a introduit et initié un large éventail de mesures pour lutter contre les différentes formes et manifestations de racisme et de xénophobie, mais ce dispositif est-il suffisant pour contrer les propos de haine racistes? Quels sont les moyens disponibles aujourd'hui pour lutter contre le phénomène croissant des violences verbales sur l'internet? Plus largement, comme elle l'a fait en 2011 pour promouvoir l'élaboration de stratégies nationales d'intégration des Roms, la Commission envisage-t-elle de proposer un cadre pour des stratégies nationales visant à combattre de manière globale les différentes formes de racisme et de discrimination touchant telle ou telle communauté?

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder (ECR). Voorzitter, wij moeten het kwaad van het antisemitisme in Europa eerlijk onderkennen en gezamenlijk krachtdadig bestrijden. Hiervoor lijkt mij de aanstelling van een speciale EU-gezant dringend gewenst. Raad en Commissie - en ik zie hier commissaris Hahn in persoon - ik vraag u dit voorstel serieus in overweging te nemen.

Vanzelfsprekend dienen de Joodse gemeenschappen continu en actief te worden betrokken in de strijd tegen antisemitisme Europabreed. Even vanzelfsprekend acht ik het dat medeburgers van Joodse komaf in alle EU-lidstaten een leven zonder angst kunnen leiden. Dat is onze huidige persoonlijke en collectieve opdracht, ongeacht het tijdstip van dit debat. Daarbij gaat het absoluut niet aan dat Joodse gemeenschappen hun veiligheid nota bene op eigen kosten moeten dragen. Hun welzijn is daarvoor, letterlijk en figuurlijk gesproken, écht te kostbaar.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE). Madame la Présidente, à Bruxelles, à Paris, à Copenhague dans les musées, dans les hypermarchés, dans les synagogues, dans les rues, dans les stades, aux quatre coins d'Europe, on méprise, on déteste, on agresse, on tue des Juifs parce qu'ils sont Juifs. Le racisme est odieux, tous les racismes sont condamnables, qu'on ne se méprenne pas, mais en Europe aujourd'hui, les Juifs sont les seuls Européens à mourir pour ce qu'ils sont. L'antisémitisme n'est pas le problème de la communauté juive, c'est un cancer de notre société dans son ensemble, un cancer aux causes multiples qu'il serait naïf ou même pervers de réduire au seul conflit du Proche-Orient, à Israël: qui peut penser une seule seconde qu'une solution là-bas effacerait chez nous une haine millénaire?

L'antisémitisme des islamofascistes a été partagé par tous les fascismes de l'Histoire; la différence est qu'aujourd'hui, les discours et les images ont un effet démultiplié et mondialisé par la puissance de l'internet. C'est cette réalité que nous devons combattre par l'éducation – encore, toujours et d'abord –, par une prise de conscience des grands acteurs du web et aussi par un renforcement de nos législations.

Les 28 ne condamnent pas, tous, les actes, les discours et les partis antisémites et racistes; il y a des nazis élus dans notre Parlement, et je pense que nous pourrions commencer par là.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). Madame la Présidente, oui, depuis plusieurs années, un climat de haine et de violence monte au sein de l'Union européenne. Le rejet de l'autre est un pis-aller facile en période de crise économique, sociale et politique. Les racismes doivent tous être combattus ensemble, sans hiérarchie, au risque de les voir instrumentaliser les uns contre les autres. Ils ont chacun leur histoire, mais sont tous alimentés par les mêmes fantasmes et beaucoup de stéréotypes, et vont souvent de pair. Antisémitisme et islamophobie se nourrissent l'un l'autre.

Depuis les attentats de New York, les musulmans sont de plus en plus stigmatisés et, avec eux, tous ceux et toutes celles qui n'ont pas la bonne couleur de peau, qu'ils soient croyants ou non. Les femmes en sont particulièrement victimes. La majorité d'entre eux et d'entre elles sont des citoyens européens et vivent depuis longtemps sur nos territoires en toute tranquillité. On amalgame la question des migrants. On cherche à faire croire au choc des civilisations. On voit derrière chacun d'entre eux un intégriste, voire un terroriste, comme si l'Islam était en lui-même porteur de radicalisme. On leur demande de se désolidariser d'actes de terrorisme commis au nom de leur foi, alors même que celle-ci est détournée, comme l'a si bien dit, hier, le roi Abdallah II. Ils sont les nouvelles classes dangereuses et, malheureusement, nombre de gouvernements participent à cette stigmatisation.

Je suis athée, je défends la liberté de conscience et donc la liberté de croire ou de ne pas croire, la séparation du religieux et du politique, mais aussi le droit de critiquer librement les religions, quelles qu'elles soient, comme n'importe quelle opinion. Ces valeurs-là sont la clé du "vivre ensemble".

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). Señora Presidenta, cuando se golpea a un judío, la humanidad cae al suelo.

En París oímos, una vez más, el grito infame de «¡Muerte a los judíos!».

Se ha asesinado a dibujantes por dibujar, a policías por ser policías y a judíos simplemente por ir de compras y ser judíos. En 2012, tres colegiales judíos y un rabino fueron asesinados a tiros en Toulouse. También, en el Museo Judío, en Bruselas, un yihadista atacó y mató a tres personas e hirió gravemente a otra.

Ataques verbales, bombas de fuego, profanación de cementerios, niños con miedo a ir al colegio: está creciendo, como nunca, la hostilidad hacia los judíos. Por prejuicios religiosos, también raciales, étnicos y culturales. El antisemitismo es una de las formas de prejuicio más antiguas que conoce la Humanidad.

Nos enfrentamos a una amenaza que va a durar a corto y a largo plazo, y que ni siquiera superarán los discursos más elocuentes que hagamos en este Parlamento ni los actos más simbólicos. He asistido a muchos actos relacionados con el Holocausto, en los que hemos llorado por los judíos muertos y asesinados, a los que, desgraciadamente, no podemos devolver la vida, pero —y eso sí que lo podemos hacer— tenemos que prestar más atención a los peligros que sufren los judíos vivos.

Hemos construido en Europa y somos el referente de democracia, de pluralismo, de tolerancia y de dignidad. Alcemos la voz, entonces, para defender estos nobles valores. Tenemos una responsabilidad que es individual, pero también es colectiva. Hago un llamamiento al Comisario, y también a la Comisión y a este Parlamento, para que hagan políticas más proactivas. Se está atacando a Europa y a sus valores. La Unión Europea debería discutir y aprobar un plan especial, un plan de acción global, del que se hiciera un seguimiento y del que se tuviera constancia. Y también, nombrar a una persona responsable, identificar a alguien que haga este seguimiento.

No es solo un ataque a los judíos o a los musulmanes. Es una embestida en toda regla a Europa y a sus valores. No mezclemos nunca el antisemitismo con el conflicto entre israelíes y palestinos. Es una burda excusa. Depende de nosotros tomar la palabra y actuar.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). Señora Presidenta, el incremento y el auge del antisemitismo en Europa tienen que ser tomados muy en serio y tienen que ser singularizados como un objeto de debate por este Parlamento Europeo. Sin duda, el abyecto manejo de la crisis y la exasperación de las desigualdades tienen algo que ver con el resurgimiento de esta tendencia, de esta querencia europea, a buscar viejos demonios y chivos expiatorios.

Pero hay una combinación ciertamente preocupante de, al menos, tres elementos que están explicando este auge del antisemitismo. En primer lugar, el arraigado y viejo prejuicio de sectores de la extrema derecha y del pensamiento más conservador y nacionalista de pensar que los judíos son culpables.

En segundo lugar ―sin ninguna duda― el incremento de este yihadismo, de esta radicalización islamista, que, una vez más, vuelve a demonizar el prejuicio antisemita.

Y, en tercer lugar, el sentimiento de impunidad con que cobardemente se encubren algunos en las redes sociales y en internet para descargar el discurso del odio.

Estamos ante una situación muy preocupante que ha hecho que de nuevo en las sinagogas tenga que haber vigilancia policial, que en los supermercados kosher o en las escuelas judías haya un sentimiento de preocupación e inseguridad y que muchos judíos y hebreos europeos estén pensando de nuevo, como en los peores momentos del siglo XX, en tener que salir del continente europeo y buscar refugio en alguna otra parte.

Por tanto, hay que tomar muy en serio esta amenaza: la primera alerta la ha puesto de manifiesto la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, que ha señalado que no se puede banalizar este mal y que tiene que ser tomado muy en serio. Ha advertido del incremento del sentimiento antisemita en toda Europa y, por tanto, tiene que ser identificado como un fenómeno de manera honesta y objetiva, que debe ser objetivado, también, jurídicamente. Hay que encontrar una definición jurídica relevante en el Derecho europeo de que en qué consiste el antisemitismo; pero, además de ello, tiene que ser priorizado por este Parlamento Europeo.

Tiene que ser identificado como un problema para Europa que los judíos vuelvan a ser invitados a emigrar del Parlamento Europeo; tiene que constituirse una task force europea sobre este problema de antisemitismo; y tiene que ponerse de manifiesto que no podemos consentir que la pérdida de la memoria histórica haga...

(La Presidenta interrumpe al orador)

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE). Señora Presidenta, Comisario, hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Coincide con el aniversario de los atentados de los trenes en Madrid, hace once años. Pues bien, hoy, en Francia, continúa la protección militar de tiendas judías y de comida kosher. Cuando los gestos cotidianos deben ser protegidos, la situación es realmente grave. Estamos obligados a procurar la seguridad, pero debemos combatir, también, los discursos del odio, que derivan en el antisemitismo, en la islamofobia o en el fanatismo terrorista violento.

La esencia del fanatismo está en la voluntad de obligar a los demás a cambiar. El fanatismo es más viejo que las grandes religiones o ideologías, como señaló el escritor israelí Amos Oz. En el siglo XXI, estos son algunos de los rostros del mal. Pero no podemos dejar que sigan creciendo en Europa discursos que generan identidad de grupos desde el odio a los que piensan o viven de forma distinta.

Y la viralización de la identidad fanática debe ser combatida específicamente en los niños y jóvenes de la Unión Europea. Eso es tan importante como la protección policial o militar. Y la viralización de la identidad democrática debe ser aportada, también, por los currículums educativos.

Comisario, hablamos de ciudadanía europea en este Parlamento, pero debemos actuar de forma esencial para protegerla.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). Frau Präsidentin! In meiner Heimatstadt Dresden wurde vor einigen Jahren eine ägyptische Muslimin mit 17 Messerstichen getötet, mitten in einem Gerichtssaal. Die Dresdner Synagoge muss jeden Tag durch die Polizei vor Schmierereien geschützt werden. Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sind leider alltägliche Formen des Rassismus. Und sie müssen auch im Wissen darum bekämpft werden. Dabei geht es, wie wir alle wissen, vordergründig nicht um Religion, sondern es geht um die Stigmatisierung von Menschen, ihre gruppenbezogene Ausgrenzung, Herabsetzung, Entwürdigung, die praktisch ihre Individualität, ja das Individuum auslöscht. Die perverseste Form war Auschwitz. Die Lehre von Auschwitz ist, dafür zu sorgen, dass die Ausgrenzung jedweder Menschen bekämpft wird und dass die Menschenrechte eines jeden Menschen wirklich erkämpft und verteidigt werden. Lassen Sie uns doch endlich anfangen, die sozialen und ökonomischen Ursachen von Rassismus zu beseitigen. Soziale Kohäsion muss in der EU wieder ernst genommen werden.

Und ein Letztes: Solange in diesem Haus Rechtsextreme und Rechtspopulisten Ressentiments und Rassismus schüren, bleibt der Ruf nach wirksamer Bekämpfung von Antisemitismus und Antiislamismus ein leeres Wort. Wir müssen also auch hier in diesem Haus aufräumen!

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE). Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar! Eingangs möchte ich feststellen, dass es außerordentlich bedauerlich ist, dass angesichts des dramatischen Anstiegs antisemitischer Vorfälle in Europa heute keine konkrete Entschließung erörtert werden kann, weil unsere Kollegen von den Sozialdemokraten und Grünen das verhindert haben. Ich finde das sehr bedauerlich!

Bedenken wir, dass sich die Zahl der antisemitischen Vorfälle 2014 verdoppelt hat, dass jüdische Europäer körperliche Angriffe befürchten, dass jüdische Veranstaltungen gemieden werden, weil die Besucher sich nicht sicher fühlen, dass Juden in Europa aus Angst Diskriminierungen nicht anzeigen, dass immer mehr dieser Europäer Europa verlassen, weil sie ihr Leben bedroht sehen.

Ich fordere, dass die Europäische Kommission mit Vertragsverletzungsverfahren gegen jene EU-Mitgliedstaaten vorgeht, die den Rahmenbeschluss von 2008 noch immer nicht präzise umgesetzt haben. Ich fordere, dass die EU-Gesetze gegen Hass- und Hetzreden novelliert und verschärft werden. Denn was viele Imame von sich geben, muss unterbunden werden! Ich fordere für einen massiv verstärkten Dialog der Kulturen und der Religionen eine Offensive und finanzielle Mittel der Kommission und der Mitgliedstaaten, um sowohl Radikalen von rechts und links als natürlich auch den radikalen Islamisten den Boden zu entziehen. Daher fordere ich ganz konkret einen Aktionsplan der EU gegen Antisemitismus und Extremismus in Europa, denn nur damit schützen wir auch die europäischen Werte von Freiheit und Respekt.

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). Elnök Asszony, képviselőtársaim az előbbiekben már többször utaltak arra, hogy hogy terjed az antiszemitizmus. De hadd kérdezzem meg ma, a terrorizmus áldozatainak világnapján, emlékszünk még az áldozatokra? Emlékszünk a három kisgyerekre, aki Toulouse-ban vesztette az életét? Emlékszünk a párizsi áldozatokra? Emlékszünk a brüsszeli zsidó múzeum előtti áldozatokra? Attól tartok, nem igazán. Attól tartok, hogy nagyon gyorsan elfeledkezünk ezekről a gyilkos merényletekről. Ma ott tartunk, hogy Európában zsidó polgártársaink mindennapi életükben félnek, mert fizikai és verbális atrocitásoknak vannak kitéve. Ön, Biztos Úr utalt arra, hogy Franciaországban, Angliában és sorolhatnám, hogy hány európai országban drámai módon megnőtt a zsidókkal szembeni antiszemita megnyilvánulásoknak a száma. S amikor az okokat keressük, egyrészt az iszlám fundamentalizmusra mutatunk, másrészt egy másik témára, amiről nem szeretünk beszélni, és ez a szélsőjobboldali ideológia. Nem szeretünk arról beszélni, hogy ma Európában vannak olyan, magukat demokratikusnak valló kormányok, amelyek a hatalom megtartása érdekében hajlandók összefogni szélsőjobboldali erőkkel.

Az én hazámban, Magyarországon most éppen egy ilyen kormány van hatalmon. Azt gondolom, hogy ma már azt kell észrevennünk, hogy az antiszemitizmus nemcsak a szélsőjobboldalnak az ideológiája, hanem megjelenik a társadalom közepén is. Az iskolai tankönyvekbe bekerülnek antiszemita szerzők, az emberek mindennapjaikban egyre inkább hajlandók elfogadni azt, hogy a zsidókkal szemben másképp kell viselkednünk, mint többi polgártársunkkal szemben. S ennek mi vagyunk az okai, mert nem vagyunk hajlandók szembenézni kíméletlen őszinteséggel azzal, amivel szembe kellene néznünk: hogy nem vagyunk mindig elég szolidárisak, hogy nem állunk ki mások mellett, hogy nem emeljük fel a szavunkat, hogy minden egyes alkalommal inkább elfordítjuk a tekintetünket, de nem nézünk azzal szembe, amikor zsidó polgártársainkat atrocitások érik. Csatlakozom mindazokhoz, akik azt mondják, az Európai Parlamentnek sokkal határozottabban kell föllépnie és létre kell hozni egy „task force”-ot, aminek az a feladata, hogy ellenálljon az antiszemitizmusnak.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). Señora Presidenta, quiero aprovechar esta intervención para denunciar que, en este Parlamento, en demasiadas ocasiones se amparan discursos islamófobos, que no dejan de ser discursos xenófobos. Un ejemplo: el pasado 15 de enero, el diputado al Parlamento Europeo del Front National Aymeric Chauprade hizo unas declaraciones aquí, en el Parlamento Europeo, hablando de una supuesta islamización de Francia y Europa y ligando Islam y terrorismo. Su tesis principal es que la democracia no es compatible con el Islam.

Es un discurso de odio, cuyo único objetivo es alimentar la intolerancia y la violencia. Son declaraciones hechas en este Parlamento, utilizando recursos audiovisuales propios de la Eurocámara. Desde Izquierda Unida le pedimos al Presidente Schulz que se impusieran las sanciones oportunas, pero lamentablemente no se hizo.

Al no sancionar este tipo de comportamientos xenófobos, este Parlamento está dando alas a la extrema derecha y a la intolerancia.

 
  
MPphoto
 

  Michał Boni (PPE). Madam President, after the holocaust experience, what is the background of modern anti-Semitism and the new phenomenon of Islamophobia? Very often it is detached from reality. There is only a small real Jewish community in Poland now, but there are many examples of using negative attitudes oriented at people defined as hostile.

The symbol of those negative emotions is related to the expression ‘Jews’. But in many places in Europe, the real Jews are attacked. What is wrong with our culture that Jews, and, in the near future, Muslims can become the stereotype of personalised evil? The Internet disseminates hate speech of all kinds; the texted and tweeted words are very often devoid of responsibility and identity.

What do we need to do? Firstly, we should react. The most dangerous response is social and political neutrality. Secondly, we should be active witnesses of the incidents that occur and talk about them publicly. Thirdly, with respect to freedom of expression, we should act using legal tools. Fourthly, we need some campaigns, such as no hate speech. Fifthly, we need educational programmes which will build freedom, respect and openness vis-à-vis the imposed spiral of violence.

The danger is that when words turn into hate speech they begin to burn because of somebody’s idea of religion, race and ethnic origin or only because of personal background. We have to stop it. If we do not, let me use the metaphor: those hate words will burn people, as was the case in our history.

 
  
MPphoto
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL). Madame la Présidente, je crains que chaque jour nous rapproche un peu plus de grands déchirements dans nos sociétés car, voyez-vous, c'est une mécanique diabolique qui est en train de se mettre en place. Elle fracture nos sociétés, et ce piège qui se referme sur nos démocraties, nous devons à tout prix le déjouer. Le plus sûr moyen de le déjouer est de faire corps avec nos valeurs, de lutter avec la plus grande fermeté contre tous les racismes et de combattre avec la même vigueur les fanatiques religieux et les fascistes qui, nous le savons, prospèrent communément. Puis, comme l'a dit le commissaire Hahn, c'est aussi de faire prévaloir la culture sur l'ignorance.

Le fond de l'air en Europe est, aujourd'hui, irrespirable, et nous savons trop bien ce qu'il annonce. Il annonce le pire car, dans ce continent européen, nous savons comment les monstres se forment et peuvent renaître, mais nous savons aussi comment les combattre. C'est à ce combat que nous sommes appelés aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). Osobně jsem velice znepokojen množícími se útoky proti židovskému obyvatelstvu v EU.

Jen v Belgii za minulý rok vzrostl počet útoků o 40 % a ve Francii se dokonce zdvojnásobil. Nechci, aby se kdokoli bál žít na území EU. Nechci, aby Židé ze strachu opouštěli EU. Jejich odchod z Evropy by byla prohra nás všech. Dámy a pánové, útok na Židy je útok na nás samotné. Stejně jako jakýkoli útok na kohokoli, kdo je muslimského vyznání.

Musíme dělat maximum pro to, abychom Židům zajistili v Evropě ochranu a bezpečí. Jak řekl v tomto sále jordánský král: „Islám je náboženství míru.“ Stejně tak jako křesťanství, budhismus a další náboženství. Proto bych chtěl na tomto místě vyzvat všechny muslimy žijící v EU i mimo ni, aby udělali všechno proto, aby v Evropě i ve světe bylo mírové soužití se všemi obyvateli.

V prvním listě Sv. Jana, ve 14. kapitole osmém verši se říká: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ Dámy a pánové, náboženství je o lásce, náboženství je o soužití, náboženství je boj o boji proti nenávisti. Ten, kdo říká opak, nemluví pravdu.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Echenique (GUE/NGL). Señora Presidenta, judíos, musulmanes, cristianos y ateos. Inmigrantes y autóctonos. Todas ellas, etiquetas muy poco útiles para explicar la realidad y, por tanto, para mejorarla.

Hoy, millones de personas sufren en Europa una emergencia social, económica y vital. Una emergencia que es, además, evitable. Y que es clara responsabilidad de un 1 % de privilegiados que han decidido que sus estrechos intereses deben primar sobre la dignidad y la seguridad del otro 99 % de la gente humilde, de la gente corriente.

Estas son las etiquetas que explican el desastre y que indican las posibles soluciones: oligarquía y pueblo, los de arriba y los de abajo, el 1 % y el 99 %.

Cuando algunos utilicen irresponsablemente otras etiquetas que no explican nada y que señalan al último como el culpable de los males del penúltimo, pensemos a quién benefician el odio y la cortina de humo.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE). Madame la Présidente, il y a trois ans, quasiment jour pour jour, à Toulouse, des enfants français se faisaient tuer devant l'école Ozar Hatorah parce qu'ils étaient juifs.

Il y a eu le musée juif de Bruxelles, il y a eu la synagogue à Copenhague, il y a eu le double assassinat d'un couple de Français qui vivaient à Créteil, dans la région parisienne, il y a eu bien sûr tout récemment – et cela a ému toute l'Europe et au-delà le monde entier – les horribles et lâches attentats à Paris et le drame des Juifs tués au supermarché casher.

Bien sûr, nous devons dénoncer avec force la progression de l'antisémitisme, de la violence dirigée contre les Juifs qui vivent sur nos territoires. Nous devons appeler au réveil des consciences, nous devons travailler à renforcer notre arsenal de protection de nos valeurs humanistes et européennes, que nous pensons être des valeurs universelles. Nous devons travailler à coordonner nos efforts de lutte et affirmer notre solidarité, notre compassion et notre sympathie à l'égard de tous les Juifs d'Europe, qui sont actuellement, sur le territoire de l'Union, la communauté la plus persécutée, la plus exposée au meurtre, à la discrimination et à la stigmatisation en raison même de sa religion.

Mais ne sous-estimons pas la gravité de la progression de l'islamophobie, de toutes les formes de haine raciale et de haine religieuse. Il s'agit véritablement de haine et de bêtise humaine, et il y a des armes, bien sûr, et un arsenal répressif que nous devons mettre en place ensemble et renforcer, mais il y a avant tout, je crois, l'éducation et le devoir de mémoire. Il y a de l'ignorance crasse et de la méconnaissance coupable de ce qu'a été l'histoire de l'Europe, d'un certain nombre de faits qui ont bouleversé notre continent et marqué nos consciences.

Il faut développer l'éducation, la mémoire doit être réveillée. L'éducation à la tolérance, bien sûr, l'éducation à l'acceptation de l'autre. L'éducation est l'un des leviers pour lutter contre la bêtise et la haine.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Patricija Šulin (PPE). Konec januarja smo obeležili 70. obletnico osvoboditve koncentracijskih taborišč.

Največji poklon šestim milijonom žrtvam holokavsta iz druge svetovne vojne bi bilo razumevanje in miroljubno sobivanje. Namesto tega smo danes v Evropi spet priča porastu antisemitizma. Porast ekstremističnih ideologij predstavlja največjo nevarnost za demokracijo, je grožnja prebivalcem Evropske unije, našemu načinu življenja, vrednotam in svoboščinam, na katerih je nastala in tudi danes temelji Evropska unija.

Zato je pomembno, da naredimo vse, da to že v kali zatremo. Za boj proti nestrpnosti, ksenofobiji in antisemitizmu je odgovoren vsak od nas. Prizadevanje za več strpnosti in sodelovanja v družbi terja napor tako političnih akterjev kot tudi civilne družbe, a to je edina prava in možna pot. Verjamem, da bomo uspeli.

 
  
MPphoto
 

  Afzal Khan (S&D). Mr President, we have seen an increase in anti-Semitism, Islamophobia and violent extremism. These worrying trends must be equally addressed by the EU. Anti-Semitism is not new in Europe and unfortunately it is still a reality for many European Jews. Similarly, Muslims are experiencing hate harassment, violence and discrimination. There is a need for EU legislation. Preventive legislation must be put in place through passing tougher laws. The Commission should propose a framework for national strategies to combat discrimination in a comprehensive way and to promote full inclusion.

There is a crucial need for interfaith dialogue and cooperation. I have seen the success of this work in my own home town, Manchester, where Jewish and Muslim communities are working together to combat hatred and discrimination. Anti-Semitism and Islamophobia cannot be seen as a Jewish-Muslim problem, but rather a European issue jeopardising the democratic fundamental rights and the values of all EU citizens. Embracing diversity is the only way forward if we are to find hope.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). Frau Präsidentin, werter Herr Kommissar Hahn! Lassen wir doch Fakten und Zahlen sprechen! Der IS hat Christen bedroht, umgebracht, hat Schriften verbrannt, historische Denkmäler zerstört. Boko Haram hat Christen bedroht bzw. auch Kinder entführt. Da von Einzeltätern zu sprechen, das halte ich schon für schwierig. Wir hatten Chöre von kreischenden Frauen vor unserem Parlament in Brüssel, kurz nachdem Juden standrechtlich erschossen wurden in Brüssel. Insofern muss man einfach Zahlen für sich sprechen lassen. Natürlich ist die Zahl der Terroranschläge gestiegen. Nur leider ist es so, dass 99 % der Terroranschläge immer wieder Juden gelten. Insofern jetzt davon zu sprechen, dass Antisemitismus in irgendeiner Weise islamfeindlichen Taten und gewaltbereitem Extremismus gleichgestellt werden kann, das steht in keinem Verhältnis. Wir sollten keine falsche Toleranz üben und nicht schönreden, was an Fakten da ist, denn hier im Parlament werden viel zu oft Täter zu Opfern gemacht und ...

(Die Präsidentin entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). Madam President, the fact that few want to recognise is that the rise in anti-Semitism is in direct relation to the rise in fundamentalist Islam. There are many verses in the Koran calling on Muslims to make war on unbelievers.

Egypt’s Minister of Religious Endowments reportedly said in March 2014 quoting from the Hadith ‘We hope that the words of the Prophet Muhammad will be fulfilled: ‘Judgment Day will not come before the Muslims fight the Jews, and the Jews will hide behind the rocks and the trees, but the rocks and the trees will say: O Muslim, O servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him’.

If you want to understand the rise in anti-Semitism, that is a good place to start. There is some hate speech for you.

Now regarding Islamophobia, a phobia is defined as an irrational fear. Many people have a perfectly rational fear of fundamentalist Islam. Would you deny them the fear that leads to self-preservation?

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). Frau Präsidentin! Phobie: also quasi krankhafte Angst vor dem Islam! Ich habe geglaubt, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man Menschen, die Sorge vor Verletzung von Menschenrechten haben, die Sorge vor religiöser Intoleranz haben, als krank bezeichnet hat. Wenn jemand Kritik übt, auch den dann krank zu nennen, das erinnert mich an Strickmuster und Mechanismen aus Nazizeit und Kommunismus. Wir sollten hier nicht scheinheilig sein, sollten die Probleme, die es mit Islamismus in Europa gibt, offen beim Namen nennen. Wir sollten auch mit moderaten Moslems zusammenarbeiten und sie als Partner anhören. Ich kenne zahlreiche engagierte, tolerante Moslems und schätze ihren Mut. Manche dieser Intellektuellen werden von ihren Glaubensbrüdern per Fatwa mit dem Tode bedroht. Wir sollten hier auch besorgt sein. Wir sollten an der Seite dieser mutigen Mitbürger stehen und ganz offen die Sachen beim Namen nennen!

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. Madam President, thank you for this interesting debate. Unfortunately, as has been said by many of you, it is at a very late hour on an issue which goes to the very heart of our Union.

Extremism – whether political or religious – requires a robust response from all those who believe in a free, open, tolerant and diverse democracy. The Irish statesman, Edmund Burke once said that ‘the triumph of evil is dependent on good people being silent’. We all – as authorities, as individuals – have a responsibility to ensure that all Europeans, whatever their background, whatever their religion, feel at home in Europe.

As the guardian of the treaties which enshrine our fundamental values and principles – human dignity, tolerance, the rule of law, equality and fundamental rights – the Commission will do all it can within its powers and together with Member States to combat the scourges of racism and xenophobia.

We all know that laws are only as good as the extent to which they are enforced and implemented in practice. This has prompted the Commission to prioritise actions aimed at ensuring that Member States not only introduce legislation to counter terrorism, racism, xenophobia and hate crimes, but also actively and effectively ensure its enforcement on the ground.

Parliament will remain a key partner for the Commission in taking these actions forward, so we count on your support and I hope there will be another opportunity to discuss this issue at a more appropriate and visible time.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Mostra-nos a História que o caminho para a tolerância na Europa tem sido longo e tortuoso, de equilíbrios sensíveis e pequenos avanços. A falta de tolerância religiosa em particular preenche grande parte das páginas mais negras da nossa História. Hoje, felizmente, 28 povos unidos na diversidade dão corpo a um território que se funda na tolerância e que não tolera agressões a essa liberdade. Recentemente, os ataques em Paris pretenderam ameaçar outro pilar da nossa comunidade: a liberdade de expressão. Não foram ataques em nome da fé, praticados por Muçulmanos ou Judeus, foram atos criminosos perpetrados por radicais. Não podemos, pois, permitir que esses atos envenenem os nossos valores mais fundamentais. Como nos lembrou o Rei da Jordânia, O futuro assenta na união e no respeito, não na divisão e nos estereótipos. A União e os seus agentes políticos, mas também os Estados-Membros e os seus governantes, têm especiais responsabilidades. O discurso deve ser de respeito e tolerância pelas minorias, e ação concreta: na sensibilização, na educação, na prevenção e no sancionamento. Não devemos dar nada por garantido, mas, pelo contrário, ter a noção de que a preservação dos nossos valores exige trabalho permanente.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. L'antisemitismo e l'islamofobia vanno a braccetto. I gruppi di estrema destra hanno gradualmente sostituito al primo, il secondo. Oggi i principali autori di attacchi di violenza antisemita e terroristiche non sono più gli estremisti di destra, ma sono elementi radicalizzati nelle comunità musulmane in Europa: antisemitismo musulmano. È un risultato dell'emarginazione sociale subita dai musulmani e della politica internazionale. In questo senso, l'ISIS non fa che offrire una identità a chi è stato sempre marginalizzato e discriminato.

Le proposta avanzate dalla comunità ebraiche (il divieto il tutta Europa di indossare il velo completo) non sono soluzioni a lungo termine e costruttive. Serve un dialogo interreligioso, iniziative civiche comuni, scolarizzazione integrata e strutture di governo più inclusive. I leader musulmani devono combattere una mentalità anti-ebraica tanto attivamente quanto gli ebrei europei devono contribuire a dissipare le falsità che alimentano l'islamofobia: questo è il modo per battere le minacce gemelle di antisemitismo e l'islamofobia.

L'Europa può e deve avere un ruolo fondamentale in questo dialogo e creazione di tolleranza reciproca e promozione di una cultura civica. Ragioniamo in questo direzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. Крайният либерализъм и нелегалната миграция позволиха в центъра на Европа да има сблъсък на цивилизации. От една страна, европейската християнска цивилизация, а от другата, твърдо решените да наложат своя ред и правила салафити. Увеличението на екстремистките атаки и все по-нарастващия антисемитизъм са пряк резултат от разпространението и проповядването на радикалния салафитски ислям. Най-добър пример за това са атентатите в Париж, където родени и израснали във Франция радикални ислямисти разстреляха 17 души, 4 от които евреи. Днес в Европа няма ислямофобия, а различни мнения и свобода на изразяване. Движения като ПЕГИДА са отговора на европейците срещу опитите да бъде подменен обликът и духът на Европа. Европа е основана и изградена върху християнските ценности и само чрез тяхното запазване може да оцелее.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. Los atentados en Francia y Dinamarca suponen un ataque a los valores fundamentales europeos, especialmente los primordiales: el de la vida y el de la libertad. En la base de estos ataques encontramos el odio al otro. De nuevo, la población judía está entre los que son objeto de esos ataques y de ese odio. Lamentablemente, en Europa sabemos mejor que nadie hasta dónde puede llevar el antisemitismo. Por eso, tenemos una responsabilidad y un compromiso especial con nuestros ciudadanos judíos, que deben gozar de la más alta protección por parte de los Estados. El yihadismo es una amenaza muy real para ellos, pero también para la propia población musulmana, que no solo es víctima de atentados sino que también ve cómo unos desalmados trasmiten una imagen distorsionada de la fe que profesan. No caigamos en el error de tomar la parte por el todo. Combatamos el terrorismo y el extremismo violento y fomentemos la convivencia de todos aquellos que queremos vivir en paz y conforme a unos valores europeos a los que no estamos dispuestos a renunciar.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. Europe is facing an enormous challenge of reacting to racial tensions as we witness the rise of both anti-Semitism and Islamophobia.

At a time when tensions are running high, our duty is to stand up to closed-minded prejudices, and we must remember not to lose ourselves in statistics but to tackle the real causes of these problems.

While attitudes towards Muslims are negative across Europe, we’ve also seen anti-Jewish sentiment growing steadily and it has to be addressed. We need to be vigilant within our communities and not allow for anti-Jewish sentiments to develop just as much as we need to protect Muslims from damaging anti-Islam discourse.

It should also be noted that the European Network Against Racism has called on the European Parliament to create a database to assess the rise of Islamophobia as we lack statistics on this, while legal tools have been created in various Member States to fight against anti-Semitism. We must collate all evidence of all hate crime on the same basis if we are to tackle all such prejudice effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. Evropska unija ni bila zasnovana na vrednotah anti-semitizma, islamofobije ali nasilnih ekstremizmov. Pa vendar se v zadnjih mesecih v osrčju EU soočamo ravno s temi izzivi. Pri pojavih, ki jih odločno zavračamo in obsojamo, bi moralo veljati pravilo ničelne tolerance, saj so nezdružljivi z vrednotami spoštovanja človekovega dostojanstva, pravic, svobode, enakosti in nediskriminacije. Val antisemitizma je vseevropski problem, ki ga je potrebno obravnavati usklajeno. Zato pozdravljam podporo visoke predstavnice ideji Evropskega judovskega kongresa glede ustanovitve delovne skupine EU za boj proti antisemitizmu, ki naj jo sestavljajo tako evropski poslanci, člani evropske komisije ter predstavniki civilne družbe. V preteklih letih je medkulturni dialog postal pomemben element delovanja EU in predstavlja enega od ključnih orožij pri spopadu z ekstremizmi. Čeprav ima Evropska unija kar nekaj vzvodov, ki omogočajo boj proti anti-semitizmu in nasilnim ekstremizmom, zlasti preko zakonodaje, finančne podpore in dialoga, bi morali biti v spopadu s temi problemi precej bolj drzni. In nenazadnje, ne pozabimo na izobraževanje, ki je ključen preventivni pristop pri boju proti antisemitizmu. Države članice bi morale okrepiti državljansko vzgojo v šolah, ki bi vključevala tudi izobraževanje o religijah in s tem odpravljala ignoranco. Morda bi tako lahko preprečili grozljive dogodke, ki smo jim priča v zadnjih mesecih.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου