Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 11. marts 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Forberedelse af Det Europæiske Råd (19.-20. marts 2015) (forhandling)
 7.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2015 - Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015 (forhandling)
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Afstemningstid
  9.1.Fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (afstemning)
  9.2.Stabiliserings- og associeringsaftale med Montenegro (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  9.3.EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  9.4.Indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  9.5.Suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (afstemning)
  9.6.Aftale om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (afstemning)
  9.7.Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (afstemning)
  9.8.Anmodning om ophævelse af Sergej Stanisjevs parlamentariske immunitet (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (afstemning)
  9.9.Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  9.10.Årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (afstemning)
  9.11.Statusrapport 2014 om Montenegro (B8-0211/2015) (afstemning)
  9.12.Statusrapport 2014 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (B8-0212/2015) (afstemning)
  9.13.Statusrapport 2014 om Serbien (B8-0213/2015) (afstemning)
  9.14.Den europæiske integrationsproces for Kosovo (B8-0214/2015) (afstemning)
  9.15.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (afstemning)
  9.16.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015 (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (afstemning)
  9.17.Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (afstemning)
  9.18.Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
  10.2.Stabiliserings- og associeringsaftale med Montenegro (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Aftale om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
  10.7.Anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' parlamentariske immunitet (A8-0044/2015 - Evelyn Regner)
  10.8.Anmodning om ophævelse af Sergej Stanisjevs parlamentariske immunitet (A8-0045/2015 - Andrzej Duda)
  10.9.Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.10.Årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
  10.11.Statusrapport 2014 om Montenegro (B8-0211/2015)
  10.12.Statusrapport 2014 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (B8-0212/2015)
  10.13.Statusrapport 2014 om Serbien (B8-0213/2015)
  10.14.Den europæiske integrationsproces for Kosovo (B8-0214/2015)
  10.15.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
  10.16.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015 (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  10.17.Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  10.18.Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets tilstand i Rusland (forhandling)
 14.Årsrapport fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet (forhandling)
 15.Årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2013 og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
 16.Den ustabile situation i Libyen og konsekvenserne heraf (forhandling)
 17.Fredsaftale i Mali (forhandling)
 18.Forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga og samarbejde om bekæmpelse af terrorisme (forhandling)
 19.Stigende antisemitisme, islamofobi og voldelig ekstremisme i EU (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3814 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (12312 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik