Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2015) (συζήτηση)
 7.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 - Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015 - Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (ψηφοφορία)
  9.2.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με το Μαυροβούνιο (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  9.3.Ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  9.4.Εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  9.5.Αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  9.6.Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
  9.7.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Θεόδωρου Ζαγοράκη (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  9.8.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  9.9.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα III (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  9.10.Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (ψηφοφορία)
  9.11.Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (B8-0211/2015) (ψηφοφορία)
  9.12.Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (B8-0212/2015) (ψηφοφορία)
  9.13.Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία (B8-0213/2015) (ψηφοφορία)
  9.14.H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου (B8-0214/2015) (ψηφοφορία)
  9.15.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (ψηφοφορία)
  9.16.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (ψηφοφορία)
  9.17.Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (ψηφοφορία)
  9.18.Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
  10.2.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με το Μαυροβούνιο (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
  10.7.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Θεόδωρου Ζαγοράκη (A8-0044/2015 - Evelyn Regner)
  10.8.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev (A8-0045/2015 - Andrzej Duda)
  10.9.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2016 - Τμήμα III (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.10.Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
  10.11.Έκθεση προόδου του 2014 για το Μαυροβούνιο (B8-0211/2015)
  10.12.Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (B8-0212/2015)
  10.13.Έκθεση προόδου του 2014 για τη Σερβία (B8-0213/2015)
  10.14.H διαδικασία ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης του Κοσσυφοπεδίου (B8-0214/2015)
  10.15.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
  10.16.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2015 (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  10.17.Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  10.18.Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία (συζήτηση)
 14.Eτήσια έκθεση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 15.Ετήσια Έκθεση του 2013 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα (συζήτηση)
 16.Ασταθής κατάσταση στη Λιβύη και οι επιπτώσεις της (συζήτηση)
 17.Συμφωνία ειρήνης στο Μαλί (συζήτηση)
 18.Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 19.Άνοδος του αντισημιτισμού, ισλαμοφοβία και βίαιος εξτρεμισμός στην ΕΕ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3814 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (12312 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου