Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 11. märts 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.–20. märts 2015) (arutelu)
 7.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta majanduskasvu analüüs - Ühtse turu juhtimine Euroopa 2015. aasta poolaasta raames (arutelu)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 9.Hääletused
  9.1.Teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühised eeskirjad (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (hääletus)
  9.2.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Montenegro Vabariigiga (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  9.3.ELi tariifikvoodid kvaliteetse veiseliha, sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide jaoks (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  9.4.Türgist pärinevate põllumajandustoodete liitu importimine (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  9.5.Türgist pärinevate põllumajandustoodete liitu importimisel tehtavate teatavate soodustuste peatamine (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (hääletus)
  9.6.Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamine (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (hääletus)
  9.7.Parlamendiliikme Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (hääletus)
  9.8.Parlamendiliikme Sergei Staniševi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (hääletus)
  9.9.2016. aasta eelarve üldsuunised – III jagu (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  9.10.Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2013. aasta aruanne (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (hääletus)
  9.11.Montenegro 2014. aasta eduaruanne (B8-0211/2015) (hääletus)
  9.12.Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2014. aasta eduaruanne (B8-0212/2015) (hääletus)
  9.13.Serbia 2014. aasta eduaruanne (B8-0213/2015) (hääletus)
  9.14.Kosovo integreerumine Euroopaga (B8-0214/2015) (hääletus)
  9.15.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta majanduskasvu analüüs (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (hääletus)
  9.16.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (hääletus)
  9.17.Ühtse turu juhtimine Euroopa 2015. aasta poolaasta raames (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (hääletus)
  9.18.Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühised eeskirjad (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
  10.2.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Montenegro Vabariigiga (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.ELi tariifikvoodid kvaliteetse veiseliha, sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide jaoks (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Türgist pärinevate põllumajandustoodete liitu importimine (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Türgist pärinevate põllumajandustoodete liitu importimisel tehtavate teatavate soodustuste peatamine (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Vahemere üldise kalanduskomisjoni asutamine (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
  10.7.Parlamendiliikme Theodoros Zagorakise puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0044/2015 - Evelyn Regner)
  10.8.Parlamendiliikme Sergei Staniševi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0045/2015 - Andrzej Duda)
  10.9.2016. aasta eelarve üldsuunised – III jagu (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.10.Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2013. aasta aruanne (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
  10.11.Montenegro 2014. aasta eduaruanne (B8-0211/2015)
  10.12.Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi 2014. aasta eduaruanne (B8-0212/2015)
  10.13.Serbia 2014. aasta eduaruanne (B8-0213/2015)
  10.14.Kosovo integreerumine Euroopaga (B8-0214/2015)
  10.15.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta majanduskasvu analüüs (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
  10.16.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  10.17.Ühtse turu juhtimine Euroopa 2015. aasta poolaasta raames (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  10.18.Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Vene opositsiooniliidri Boriss Nemtsovi tapmine ja demokraatia olukord Venemaal (arutelu)
 14.Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja iga-aastane aruanne Euroopa Parlamendile (arutelu)
 15.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (arutelu)
 16.Liibüa ebastabiilsus ja selle tagajärjed (arutelu)
 17.Mali rahukokkulepe (arutelu)
 18.ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelised suhted ja terrorismivastane koostöö (arutelu)
 19.Antisemitismi, islamifoobia ja vägivaldse äärmusluse leviku kasv ELis (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (3814 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (12312 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika