Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. maaliskuuta 2015) valmistelu (keskustelu)
 7.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2015 - Sisämarkkinoiden hallinnointi eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (keskustelu)
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 9.Äänestykset
  9.1.Tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettava yhteinen menettely (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (äänestys)
  9.2.Vakautus- ja assosiaatiosopimus Montenegron kanssa (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (äänestys)
  9.3.Korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevat unionin tariffikiintiöt (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (äänestys)
  9.4.Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonti unioniin (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (äänestys)
  9.5.Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien tiettyjen myönnytysten suspendoiminen (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (äänestys)
  9.6.Välimeren yleisen kalastuskomission perustaminen (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (äänestys)
  9.7.Theodoros Zagorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (äänestys)
  9.8.Sergei Stanishevin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  9.9.Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  9.10.Vuosikertomus 2013 "EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta" (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (äänestys)
  9.11.Montenegroa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (B8-0211/2015) (äänestys)
  9.12.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (B8-0212/2015) (äänestys)
  9.13.Serbiaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (B8-0213/2015) (äänestys)
  9.14.Kosovon integroituminen unioniin (B8-0214/2015) (äänestys)
  9.15.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (äänestys)
  9.16.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (äänestys)
  9.17.Sisämarkkinoiden hallinnointi eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (äänestys)
  9.18.Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettava yhteinen menettely (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
  10.2.Vakautus- ja assosiaatiosopimus Montenegron kanssa (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Korkealaatuista naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevat unionin tariffikiintiöt (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonti unioniin (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien tiettyjen myönnytysten suspendoiminen (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Välimeren yleisen kalastuskomission perustaminen (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
  10.7.Theodoros Zagorakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0044/2015 - Evelyn Regner)
  10.8.Sergei Stanishevin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0045/2015 - Andrzej Duda)
  10.9.Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.10.Vuosikertomus 2013 "EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta" (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
  10.11.Montenegroa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (B8-0211/2015)
  10.12.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (B8-0212/2015)
  10.13.Serbiaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (B8-0213/2015)
  10.14.Kosovon integroituminen unioniin (B8-0214/2015)
  10.15.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
  10.16.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2015 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  10.17.Sisämarkkinoiden hallinnointi eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  10.18.Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
 11.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Venäläisen oppositiojohtajan Boris Nemtsovin murha ja Venäjän demokratian tila (keskustelu)
 14.Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille (keskustelu)
 15.EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja EU:n toiminta tällä alalla (keskustelu)
 16.Libyan epävakaa tilanne ja sen seuraukset (keskustelu)
 17.Malin rauhansopimus (keskustelu)
 18.EU:n ja Arabiliiton väliset suhteet ja yhteistyö terrorismin torjunnassa (keskustelu)
 19.Antisemitismin, islaminvastaisuuden ja väkivaltaisten ääriliikkeiden nousu EU:ssa (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3814 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (12312 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö