Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2015 m. kovo 11 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 4.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 5.Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 6.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015 m. kovo 19–20 d.) (diskusijos)
 7.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga - Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (diskusijos)
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Bendros importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklės (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (balsavimas)
  9.2.Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  9.3.Sąjungos tarifinės aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotos (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  9.4.Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importas į Sajungą (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  9.5.Tam tikrų lengvatų, taikomų į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams, sustabdymas (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  9.6.Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisijos įkūrimas (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (balsavimas)
  9.7.Prašymas atšaukti Parlamento nario Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (balsavimas)
  9.8.Prašymas atšaukti Parlamento nario Sergei Stanishevo (Sergei Stanishev) imunitetą (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (balsavimas)
  9.9.2016 m. biudžeto gairės. III skirsnis (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  9.10.2013 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (balsavimas)
  9.11.2014 m. Juodkalnijos pažangos ataskaita (B8-0211/2015) (balsavimas)
  9.12.2014 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (B8-0212/2015) (balsavimas)
  9.13.2014 m. Serbijos pažangos ataskaita (B8-0213/2015) (balsavimas)
  9.14.Kosovo europinės integracijos procesas (B8-0214/2015) (balsavimas)
  9.15.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (balsavimas)
  9.16.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (balsavimas)
  9.17.Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (balsavimas)
  9.18.Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.Bendros importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklės (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
  10.2.Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Sąjungos tarifinės aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotos (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importas į Sajungą (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Tam tikrų lengvatų, taikomų į Europos Sąjungą importuojamiems Turkijos kilmės žemės ūkio produktams, sustabdymas (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisijos įkūrimas (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
  10.7.Prašymas atšaukti Parlamento nario Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (A8-0044/2015 - Evelyn Regner)
  10.8.Prašymas atšaukti Parlamento nario Sergei Stanishevo (Sergei Stanishev) imunitetą (A8-0045/2015 - Andrzej Duda)
  10.9.2016 m. biudžeto gairės. III skirsnis (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.10.2013 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
  10.11.2014 m. Juodkalnijos pažangos ataskaita (B8-0211/2015)
  10.12.2014 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (B8-0212/2015)
  10.13.2014 m. Serbijos pažangos ataskaita (B8-0213/2015)
  10.14.Kosovo europinės integracijos procesas (B8-0214/2015)
  10.15.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2015 m. metinė augimo apžvalga (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
  10.16.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2015 m. metinėje augimo apžvalgoje (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  10.17.Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  10.18.Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
 11.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos padėtis Rusijoje (diskusijos)
 14.Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinė ataskaita Europos Parlamentui (diskusijos)
 15.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir Europos Sąjungos politika šioje srityje (diskusijos)
 16.Nestabili padėtis Libijoje ir jos pasekmės (diskusijos)
 17.Malio taikos susitarimas (diskusijos)
 18.ES ir Arabų Lygos valstybių ryšiai ir bendradarbiavimas kovojant su terorizmu (diskusijos)
 19.Antisemitizmo, islamofobijos ir smurtinio ekstremizmo stiprėjimas ES (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (3814 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (12312 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika