Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 11 maart 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2015) (debat)
 7.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (debat)
 8.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 9.Stemmingen
  9.1.Gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (stemming)
  9.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Montenegro (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  9.3.Tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  9.4.Invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  9.5.Schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (stemming)
  9.6.Oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (stemming)
  9.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Theodoros Zagorakis (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (stemming)
  9.8.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sergei Stanishev (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (stemming)
  9.9.Richtsnoeren voor de begroting 2016 - Afdeling III (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  9.10.Jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (stemming)
  9.11.Voortgangsverslag 2014 over Montenegro (B8-0211/2015) (stemming)
  9.12.Voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (B8-0212/2015) (stemming)
  9.13.Voortgangsverslag 2014 over Servië (B8-0213/2015) (stemming)
  9.14.Het Europees integratieproces van Kosovo (B8-0214/2015) (stemming)
  9.15.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (stemming)
  9.16.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (stemming)
  9.17.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (stemming)
  9.18.Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
  10.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Montenegro (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Tariefcontingenten van de Unie voor kwaliteitsrundvlees, varkensvlees, slachtpluimvee, tarwe en mengkoren, en zemelen, slijpsel en andere resten (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Schorsing van bepaalde concessies betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Oprichting van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
  10.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Theodoros Zagorakis (A8-0044/2015 - Evelyn Regner)
  10.8.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Sergei Stanishev (A8-0045/2015 - Andrzej Duda)
  10.9.Richtsnoeren voor de begroting 2016 - Afdeling III (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.10.Jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
  10.11.Voortgangsverslag 2014 over Montenegro (B8-0211/2015)
  10.12.Voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (B8-0212/2015)
  10.13.Voortgangsverslag 2014 over Servië (B8-0213/2015)
  10.14.Het Europees integratieproces van Kosovo (B8-0214/2015)
  10.15.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
  10.16.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  10.17.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  10.18.Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (debat)
 14.Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (debat)
 15.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het EU-beleid ter zake (debat)
 16.De onstabiele toestand in Libië en de gevolgen daarvan (debat)
 17.Vredesakkoord Mali (debat)
 18.Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (debat)
 19.Toename van antisemitisme, islamofobie en gewelddadig extremisme in de EU (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (3814 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (12312 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid