Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 11 mars 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (19–20 mars 2015) (debatt)
 7.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 - Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 (debatt)
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Omröstning
  9.1.Gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (omröstning)
  9.2.Stabiliserings- och associeringsavtal med Montenegro (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  9.3.Unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  9.4.Import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  9.5.Tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (omröstning)
  9.6.Inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (omröstning)
  9.7.Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (omröstning)
  9.8.Begäran om upphävande av Sergei Stanishevs parlamentariska immunitet (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (omröstning)
  9.9.Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  9.10.Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (omröstning)
  9.11.2014 års framstegsrapport om Montenegro (B8-0211/2015) (omröstning)
  9.12.2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (B8-0212/2015) (omröstning)
  9.13.2014 års framstegsrapport om Serbien (B8-0213/2015) (omröstning)
  9.14.Kosovos europeiska integrationsprocess (B8-0214/2015) (omröstning)
  9.15.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (omröstning)
  9.16.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (omröstning)
  9.17.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (omröstning)
  9.18.Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Gemensamma regler för import från vissa tredjeländer (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
  10.2.Stabiliserings- och associeringsavtal med Montenegro (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
  10.3.Unionstullkvoter för nötkött av hög kvalitet, griskött, fjäderfäkött, vete och blandsäd samt kli och andra restprodukter (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
  10.4.Import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
  10.5.Tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import till unionen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
  10.6.Inrättande av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
  10.7.Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (A8-0044/2015 - Evelyn Regner)
  10.8.Begäran om upphävande av Sergei Stanishevs parlamentariska immunitet (A8-0045/2015 - Andrzej Duda)
  10.9.Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.10.Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
  10.11.2014 års framstegsrapport om Montenegro (B8-0211/2015)
  10.12.2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (B8-0212/2015)
  10.13.2014 års framstegsrapport om Serbien (B8-0213/2015)
  10.14.Kosovos europeiska integrationsprocess (B8-0214/2015)
  10.15.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten för 2015 (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
  10.16.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  10.17.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  10.18.Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (debatt)
 14.Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (debatt)
 15.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik på området (debatt)
 16.Den instabila situationen i Libyen och dess konsekvenser (debatt)
 17.Fredsavtalet i Mali (debatt)
 18.Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot terrorismen (debatt)
 19.Den ökande antisemitismen, islamofobin och våldsamma extremismen i EU (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3814 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (12312 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy