Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 12312k
Сряда, 11 март 2015 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4. Внасяне на документи: вж. протоколи
 5. Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 - 20 март 2015 г.) (разискване)
 7. Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. - Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (разискване)
 8. Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 9. Време за гласуване
  9.1. Oбщ режим за внос от някои трети страни (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)
  9.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.3. Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.4. Внос в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.5. Суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.6. Създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (гласуване)
  9.7. Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Теодорос Загоракис (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (гласуване)
  9.8. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сергей Станишев (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (гласуване)
  9.9. Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  9.10. Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (гласуване)
  9.11. Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г. (B8-0211/2015) (гласуване)
  9.12. Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (B8-0212/2015) (гласуване)
  9.13. Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. (B8-0213/2015) (гласуване)
  9.14. Процес на европейска интеграция на Косово (B8-0214/2015) (гласуване)
  9.15. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (гласуване)
  9.16. Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (гласуване)
  9.17. Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (гласуване)
  9.18. Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (гласуване)
 10. Обяснение на вот
  10.1. Oбщ режим за внос от някои трети страни (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
  10.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
  10.3. Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
  10.4. Внос в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (A8-0048/2014 - Andrzej Duda)
  10.5. Суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (A8-0050/2014 - Andrzej Duda)
  10.6. Създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (A8-0038/2015 - Gabriel Mato)
  10.7. Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Теодорос Загоракис (A8-0044/2015 - Evelyn Regner)
  10.8. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сергей Станишев (A8-0045/2015 - Andrzej Duda)
  10.9. Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes)
  10.10. Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski)
  10.11. Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г. (B8-0211/2015)
  10.12. Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (B8-0212/2015)
  10.13. Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. (B8-0213/2015)
  10.14. Процес на европейска интеграция на Косово (B8-0214/2015)
  10.15. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati)
  10.16. Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  10.17. Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  10.18. Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
 11. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 12. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (разискване)
 14. Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (разискване)
 15. Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
 16. Нестабилно положение в Либия и последиците от него (разискване)
 17. Споразумението за мир в Мали (разискване)
 18. Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (разискване)
 19. Увеличаване на антисемитизма, ислямофобията и екстремисткото насилие в ЕС (разискване)
 20. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21. Закриване на заседанието


  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
 

(Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet.)

 

2. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола

3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола

4. Внасяне на документи: вж. протоколи

5. Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

6. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 - 20 март 2015 г.) (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als erster Tagesordnungspunkt folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates (19./20. März 2015) (2014/2941(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council. Mr President, I am glad to address you today on the forthcoming meeting of the European Council. It will be dedicated to three major topics: the Energy Union, the economy and external relations. They all require adequate attention at the highest political level.

Let me start with the Energy Union. Successful establishment of the European Energy Union with a forward-looking climate change policy is among the most important priorities of the Latvian Presidency. I am very satisfied to see that the energy union enjoys broad support among the Members of the European Parliament, which was reflected, among other things, by the discussion of 25 February 2015 in Parliament’s plenary in Brussels. We followed the debate very attentively and took note of the views expressed.

It is very important to keep the political momentum and to proceed without delay in making the energy union a reality. Over the last months there have been several fruitful and constructive discussions on the energy union at various levels. The first was the Riga Conference of 6 February 2015 and I am very proud that it is in Riga where we started ‘moving away from 28 different national policies to the good European one’, as it was stated by Vice—President Šefčovič.

The Council started immediately to work on all the five dimensions of the Energy Union. Let me briefly mention some preliminary views expressed in the Council to give Members an insight. The views expressed in the Council so far will be handed over to the President of the European Council thus contributing to the debate of the European Council.

First, on energy security, solidarity and trust, there were broadly—shared views among Ministers that reducing energy dependency and vulnerability, especially concerning gas supplies, is a priority. There was also general support for bolstering supply diversification strategies of sources, suppliers and routes and reinforcing strategic energy partnerships.

Second, on a fully—integrated European energy market, the Council underlined the necessity for strong and coordinated action to accomplish key infrastructure projects and to increase, reinforce and coordinate cross-border interconnections, as well as underlined the need to fully implement the legislation.

Third, on energy efficiency, the Council underscored its importance in support of energy security, competitiveness, decarbonisation and innovation, as well as bringing direct benefits to consumers through lower energy bills.

Fourth, on decarbonising the economy, the views in Council were in favour of using the potential of renewable energy sources more cost-efficiently and sustainably.

Concerning the fifth dimension – research, innovation and competitiveness – the discussions in the Council touched upon funding for research and innovation through Horizon 2020 that should be targeted effectively.

Let me be clear that overall there is a common view in the Council that all five dimensions are equally important and interconnected, and they should be mutually reinforcing. The Council expects from the European Council clear political guidelines for further work. The major focus of the March European Council will be on enhancing energy security, reaping the benefits of the internal energy market and pursuing climate diplomacy.

Traditionally, the Spring European Council is the economic rendez—vous. The European Council will conclude the first phase of the 2015 European Semester. This reformed and streamlined process requires from the European Council a clear steer to Member States for the preparation of their national reform and stability or convergence programmes. And that is what the European Council will do. The European Semester will also constitute an occasion to have a more general look at the Union’s economic situation.

In this context, I welcome the adoption by the Council yesterday of the general approach on the European Fund for Strategic Investments. I reiterate our full readiness to cooperate constructively with you to adopt the legislative act by June, so that the European Fund for Strategic Investments can be fully deployed from mid-2015.

On the economy, the European Council will also discuss the state of play in the negotiations with the United States on TTIP. This is a very timely and important debate which could give further impulse to the process of negotiations. Its economic and geopolitical importance was once again reiterated by the President of the European Council, Mr Tusk, when speaking to President Obama two days ago. I will turn to the European Semester in a more detailed manner during the joint debate in a while.

The third topic of this European Council will be external relations. Following the informal meeting of Heads of State and Government on 12 February and following a very fruitful exchange of views at Gymnich Foreign Ministers’ informal meeting, the European Council will discuss the recent developments on the implementation of the latest Minsk Agreement, the situation in Ukraine and relations with Russia. Based on the assessment of the situation, the Council is expected to agree on further steps.

This European Council will also give a steer to the preparation of the Eastern Partnership Summit. The Summit will take place in Riga on 21 and 22 May this year. We all want it to be a success. We all see at what cost comes the striving of some of the Eastern Partnership countries to build closer relationships with the European Union. It is paramount that the European Union shows adequate commitment.

The European Council will provide guidance in particular on the objectives of the Summit and on the way forward concerning some issues. Meaningful deliverables and clear vision for the development of the Eastern Partnership in coming years both in the multilateral field and in relations with each individual country are equally important.

The Riga Summit should send a strong political message reaffirming the strategic importance and our commitment to the Eastern Partnership Summit. This will also include implementation of the Association Agreements with Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine.

The Riga Summit should demonstrate the Union’s intention to strengthen, in a differentiated way, relations with each of its six partners based on the level of ambition and the goals to which they aspire in their relations with the European Union. More incentives for the most advanced partners and development of individual bilateral relations with other partners should be considered.

Particular efforts shall be devoted to advance cooperation in such areas as state building, people to people contacts, as well as economics. At the Riga Summit we should achieve progress in the mobility area, as well as use the current window of opportunity to deepen EU relations with Belarus. The Riga Summit should emphasise that the Eastern Partnership has achieved concrete results and it is advancing.

Finally, the European Council will have an exchange of views about Libya. We have seen some positive developments as regards the reconciliation talks in Rabat under the good offices of the UN Special Envoy, Bernardino Leon. The Council will continue closely monitoring the situation in order to respond adequately, when appropriate. The situation in Libya will also be discussed in the upcoming Foreign Affairs Council. The situation there is escalating and this has consequences not only for the region, but also for our own security.

We are concerned about the destabilising effect Libya has on the region, as well as illegal migration and terrorist threats that cannot be tackled without addressing the internal situation in the country. The European Council will revert to these issues in more detail in October in the context of a broader discussion on the Southern Neighbourhood.

To better manage migration flows it is important to continue to implement the comprehensive approach adopted by the Council on 10 October 2014. The Presidency will continue to closely monitor the situation and will address this issue at the upcoming Justice and Home Affairs Council this week and in June. I thank you very much for your attention and look forward to a very fruitful debate this morning.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Président de la Commission Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, Monsieur le Premier Vice-président, Mesdames et Messieurs, je tiens simplement à vous informer que la Commission est au travail, qu'elle travaille avec célérité et qu'elle essaye de travailler avec efficacité.

Nous avons soumis à votre examen et à votre approbation nuancée le plan d'investissement, qui a son importance. Nous avons adopté de nouvelles règles de transparence dont nous voulions que vous vous inspiriez: il y a du travail et des efforts à faire.

Nous avons publié un Livre vert sur l'union des marchés des capitaux, union qui est essentielle. Nous avons présenté nos premières idées sur l'union de l'énergie, nous avons pris des décisions en matière de surveillance dans le cadre du semestre européen – parfois contestées, je ne l'ignore pas – mais à lire les décisions en détail, vous verrez qu'elles se lisent comme un poème, elles parlent d'elles-mêmes, et il convient donc de les lire en entier.

Nous avons lancé le débat sur le programme européen en matière de migration. Nous avons avancé le calendrier: dans le programme de travail qui a été présenté, il était prévu de régler cette question du programme en matière de migration en juillet, mais vu les événements tragiques récents, le vice—président Timmermans a décidé d'avancer la présentation du programme au mois de mai. Enfin, nous avons entamé la révision de nos politiques de voisinage.

Je vous dirai, si vous le permettez, un mot sur l'union de l'énergie. L'objectif, qui doit nous réunir autour de ce concept de l'union pour l'énergie, consiste dans la nécessité de garantir l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. Il s'agit de faire en sorte qu'en matière énergétique, nous restions ou nous devenions compétitifs. Il s'agit de ne pas perdre de vue nos engagements en matière de politique climatique.

De fait, en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement, notre situation n'est pas optimale. Nous importons 53 % de l'énergie que nous consommons et le coût de cette importation s'élève à 400 milliards d'euros par an: nous dépensons plus d'un milliard d'euros par jour en important de l'énergie que nous ferions mieux d'économiser. Nos prix de l'électricité sont 40 % plus élevés que ceux pratiqués aux États-Unis, ce qui, en termes de compétitivité relative et comparée, nous enlève tous les moyens dont nous aurions besoin pour pouvoir évoluer à rang égal avec les États-Unis.

Il faut que nous réunissions les 28 marchés de l'énergie en une seule union de l'énergie. Il s'agit de prendre des mesures concrètes pour que nous puissions mettre en place un marché plus intégré, plus interconnecté et plus sécurisé. Tout cela est faisable, si nous avons la volonté ferme de réaliser ces objectifs. Nous l'avons constaté il y a une semaine, lors d'un mini-sommet à Madrid réunissant le président Hollande, les Premiers ministres espagnol et portugais et le président de la Commission et visant à désenclaver, du point de vue de l'approvisionnement énergétique, la péninsule ibérique qui est une véritable île en la matière.

Lors du Conseil européen de 2002 à Barcelone – auquel j'assistais en ma qualité de Premier ministre –, nous nous étions mis d'accord sur un objectif d'interconnectivité de 10 %. Nous en sommes loin, mais avec les décisions prises à Madrid, nous nous rapprochons de ce but. Je suis impressionné par le fait que les trois gouvernements concernés aient mis en place un groupe de travail qui suivra l'application de ces décisions. Si nous l'avions fait en 2002, nous n'aurions pas à le faire maintenant; il s'agit non pas de verser dans la littérature, mais d'agir de façon concrète. C'est ce que nous avons fait à Madrid, il y a une semaine, et c'est ce que nous devons faire pour mettre un terme à cet élément irrationnel dans notre paysage énergétique qui consiste à voir évoluer en parallèle, et très souvent les uns contre les autres, 28 régulateurs en matière d'énergie. Il faudrait mettre un terme à ce gaspillage.

J'aimerais insister, une fois de plus, sur la nécessité de respecter nos engagements en matière climatique. Le sommet de Paris approche à pas de géant et nous devons être prêts pour faire en sorte que les objectifs que nous nous sommes fixés – une réduction de 40 % – soient partagés par le plus grand nombre possible d'autres partenaires.

Cette année, le semestre européen a ceci de particulier que là encore, nous avons accéléré les procédures. Au lieu de présenter les rapports pays par pays aux mois de mai et de juin, nous avons avancé leur présentation au mois de février, afin de permettre au Parlement, au Conseil et également aux partenaires sociaux – puisque le dialogue social est particulièrement important – l'examen détaillé de ces rapports.

Je note avec satisfaction que le Conseil des ministres des finances a adopté hier à l'unanimité – chose rare en Europe – nos propositions concernant le fonds européen pour les investissements stratégiques. Il y a un an, au mois de mars 2014, qui aurait cru que nous serions à même de faire en sorte que l'Europe puisse s'appuyer sur un plan d'investissement qui portera sur 315 milliards d'euros?

Je note également avec satisfaction que l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France ont annoncé des contributions bilatérales au financement du fonds européen pour les investissements stratégiques, ce dont il convient de féliciter les pays en cause, après avoir invité tous les autres à faire de même. Pour une fois, que tous les autres pays imitent la France et l'Allemagne! Au lieu de se plaindre de l'influence débordante de ces deux pays, les autres gouvernements devraient les imiter.

En ce qui concerne ce fonds pour les investissements stratégiques et ce plan d'investissement, je voudrais inviter à nouveau le Parlement à agir avec conséquence et célérité. Je connais bien les débats qui se tiennent dans cette assemblée, je connais bien – pour n'en ignorer aucun détail – les attitudes des uns et des autres, et je voudrais dire ici – comme je l'ai fait ailleurs – que la Commission, c'est-à-dire l'Europe – sans faire d'équation entre les deux –, a besoin d'une garantie de financement solide. Nous ne pouvons pas, sans les 16 milliards, assurer aux investisseurs et à tous les autres que le plan d'investissement connaîtra des lendemains heureux. Par conséquent, je dois insister fermement sur la nécessité absolue de mettre à la disposition du fonds pour les investissements stratégiques un fonds de garantie qui portera sur 16 milliards d'euros. Je ne voudrais pas m'immiscer aujourd'hui dans le débat, entre ceux qui ont un penchant naturel et compréhensible pour les politiques de recherche, dont le volume ne sera pas entamé par la proposition de la Commission, et ceux qui, en matière d'interconnectivité, ont des ambitions qui portent loin, et que le fonds n'entame pas non plus. Je voudrais néanmoins que le Parlement sache qu'il faudra trouver à tout prix un mécanisme nous permettant de mettre en place une garantie solide qui ne soit pas soumise aux aléas de la procédure budgétaire annuelle.

Il est très probable, Monsieur le Président, que le Conseil européen aura demain un échange de vues sur les négociations de libre-échange que nous avons eues et que nous aurons avec un certain nombre de pays. Je n'entre pas dans le détail de ce débat, je souhaiterais simplement dire que, lors du Conseil européen, j'insisterai auprès des chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils nous disent très clairement les choses. J'observe que lorsque nous sommes réunis au sein du Conseil européen, tout le monde se prononce en faveur de la conclusion d'un accord avec les États-Unis, et quand chacun est de retour chez soi, je constate, en lisant les déclarations dans les presses nationales, que l'enthousiasme faiblit. Il y a quelques centaines de kilomètres de distance entre Bruxelles et les différentes capitales, mais il semble que ce trajet ne soit pas seulement source de bonnes inspirations mais aussi d'un affaiblissement des ambitions; par conséquent, je voudrais que nous tirions cette affaire au clair.

Sur le fond, je vous ai tout dit, mais sur la forme, qui n'est que la substance qui apparaît à la surface, je voudrais que les gouvernements disent clairement ce qu'ils veulent. Je ne voudrais pas que Frans Timmermans, qui est notamment en charge du partenariat transatlantique – puisqu'il est en charge de tout ce que fait et ne fait pas la Commission –, trouve une mort subite sur l'autel d'un accord dont, par la suite, il s'avérerait que personne ne voulait. Donc, nous demanderons, non pas des comptes aux Premiers ministres, mais un éclaircissement approximatif sur leurs intentions à court et à long terme. Le premier vice-président, avec l'autorité débordante qui est la sienne, vous informera, Monsieur le Président, des aspects qui concernent nos politiques de voisinage.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege Timmermans! Sie sind zwar auf der Rednerliste gar nicht vorgesehen. Aber da wir höfliche Menschen sind, lassen wir Sie natürlich reden, in der gebotenen Kürze.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission. Monsieur le Président, notre voisinage a beaucoup changé au cours des dix dernières années. De l'Est de l'Ukraine à la Libye, le moins qu'on puisse en dire est qu'il devenu beaucoup plus instable. Il nous confronte à des défis importants qui touchent au cœur de plusieurs de nos intérêts, notamment la sécurité des approvisionnements énergétiques et la gestion des flux migratoires. En outre, nos partenaires n'ont pas tous les mêmes ambitions et aspirations quant à leurs relations avec l'Union européenne. Nous devons faire face à un défi géopolitique de grande envergure.

Nous devons tenir compte de ces facteurs lorsque nous abordons le prochain sommet du partenariat oriental à Riga. Il s'agit de confirmer la dimension spécifique de ce partenariat au sein de notre politique de voisinage, mais aussi de réaffirmer que ce partenariat n'est dirigé contre personne. Il est l'expression de la convergence des intérêts et des valeurs dans le respect du droit de chacun des partenaires de choisir librement le niveau de ses ambitions dans ses relations avec l'Union européenne.

Chaque pays européen a le droit souverain de déterminer son destin sans soumission à d'autres États. Le débat au Conseil européen se focalisera sans doute sur la crise en Ukraine. Il s'agira de faire le point sur la mise en œuvre du dernier accord de Minsk ainsi que d'élaborer une stratégie qui incite toutes les parties prenantes au respect scrupuleux de ce qui a été agréé.

Les sanctions vis-à-vis de la Russie devront continuer à faire partie de notre stratégie. Nous savons que les éléments les plus difficiles de l'accord ne doivent être mis en place qu'en décembre, alors que les sanctions existantes arrivent à leur terme en juillet et en septembre. La Commission contribuera pleinement à la mise en œuvre de ces accords.

Nous avons repris les discussions trilatérales sur le gaz. J'espère que la prochaine rencontre, d'ici à la fin mars, abordera la question de l'approvisionnement de l'Ukraine en gaz jusqu'au printemps 2016.

Quelques mots sur la Libye. Nous soutenons les efforts diplomatiques menés par le représentant spécial des Nations unies, Bernardino León, et appelons à la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Libye.

La Commission croit beaucoup aux vertus du dialogue. Cela demande détermination et patience, mais nous devons tout faire pour que les canaux de discussion restent ouverts et pour ne pas se laisser entraîner dans une dangereuse spirale de confrontation.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mit der Energieunion beginnen, die ja eines der Schwerpunktthemen des Rates sein wird. Ich danke für die Ambition, mit der die Kommission ihre ersten Ideen auf den Tisch gelegt hat. Europa muss in der Energieversorgung unabhängiger werden. Das ist eine der Kernaufgaben, die wir zu meistern haben. Dabei ist natürlich der Wettbewerbsansatz, den die Kommission wählt, im Energiebereich der richtige Ansatz. Wir brauchen Partnerschaften mit anderen Energieproduzenten. Dabei sind die USA für uns ein Partner, mit dem wir zukünftig mehr über Energieaustausch reden wollen. Dabei ist TTIP eine Chance, mit den Amerikanern über Energiefragen gemeinsam zu reden. Ich unterstütze absolut die Position unseres Kommissionspräsidenten, dass wir Klarheit von den Mitgliedstaaten brauchen, wie sie zu TTIP stehen, vor allen Dingen von der Führungsebene. Wir wollen einen Erfolg von TTIP!

Bei der Energie möchte ich als Zweites dazusagen, dass die angesprochene Umsetzung der bisherigen Beschlüsse eigentlich die erste Aufgabe sein müsste, die sich der Rat vornimmt. Es wäre spannend, wenn die Kommission einmal einen Prüfbericht vorlegen würde, was denn der Rat bisher alles zugesagt hat und was nicht geliefert worden ist. Alleine das Beispiel, die Interkonnektoren zwischen Frankreich und Spanien zu stärken, ist ein Thema, das seit langem auf dem Tisch liegt und leider Gottes nicht angepackt worden ist. Deswegen sollte der Rat zunächst selbstkritisch an diese Fragen herangehen.

Ich möchte noch einen letzten Punkt zur Energiefrage aufwerfen, nämlich die Verbindung zum Klimaschutz und zu den Klimafragen. Die Europäische Union führt in dieser Frage global. Wir unterstützen, dass die Europäische Union in Paris die Führungsmacht ist, die beim Klimaschutz vorangeht. Aber ich möchte für die EVP-Fraktion auch zum Ausdruck bringen, dass wir uns bei aller Führung, bei allem Vorneweggehen, auch zwischendurch umschauen müssen, ob uns andere dabei folgen. Wir dürfen unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht ganz aus den Augen verlieren. Die Energiekosten hat der Kommissionspräsident in seinem Beitrag beleuchtet. Deswegen: Ja zur Ambition, Ja zum Mut, dass Europa vorangeht, auch eigenständige Wege geht, aber diese Ziele müssen nach wie vor global und realistisch bleiben.

Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, sind die Sorgen um die ökonomische Situation in der Europäischen Union und vor allem die Lage in Griechenland. Die EVP will, dass der Euroraum zusammenhält, die EVP will, dass Griechenland ein starker und stabiler Partner in Europa, in der Europäischen Union ist und bleibt. Die Hilfe, die bestätigt worden ist, die Programmverlängerung durch die Euro-Staaten, bestätigt, dass wir Europäer das wollen. Ich darf darauf verweisen, dass es im Deutschen Bundestag bisher noch nie eine so große Mehrheit für ein Programm gegeben hat wie bei dieser Programmverlängerung. Das heißt, die Parlamente in der Eurozone, auch die Mitgliedstaaten, wollen die Partnerschaft mit Griechenland. Wir brauchen allerdings einen griechischen Partner, der mit uns seriös arbeitet. Und wenn wir hören, dass in Brüssel die griechische Regierung zusagt, das Programm zu verlängern und dann in Griechenland, in Athen, behauptet wird, es gäbe kein Programm mehr, wenn in Brüssel die griechische Regierung zusagt, man sei bereit, weiter eine Überwachung in Form der Institution mit dem neuen Namen zu akzeptieren, und in Griechenland sagt man, es gibt keine Überwachung mehr, dann ist das kein seriöser Ansatz. Ich hoffe, dass die griechische Regierung sich umgehend wirklich als Regierung empfindet und aufhört, Wahlkämpfer zu sein. Das wäre für die weitere Entwicklung in diesem Zusammenhang extrem wichtig. Die Geduld – das muss ich schon sagen – ist sicher nicht unendlich, und Athen trägt hier eine große Verantwortung.

Ich möchte in diesem Gesamtzusammenhang noch zum Ausdruck bringen, was wir bei der Entscheidung zu Frankreich als EVP-Fraktion unterstreichen wollen: Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass in der Europäischen Union bei großen und kleinen Mitgliedstaaten unterschiedlich verfahren wird.

Das sind die Themen, die als Schwerpunkte auf der Tagesordnung stehen. Ich möchte zum Schluss noch sagen, dass wir bei Minsk die Hoffnung teilen, dass wir in der Ukraine Frieden sichern können. Im Mittelpunkt steht für uns, die Geschlossenheit zu halten und zum Zweiten die ökonomischen Probleme der Ukraine in den Blick zu nehmen. Europa tut dort viel, aber wir wissen, dass das noch nicht reicht. Wir müssen mehr tun, um der Ukraine jetzt auch wirtschaftlich über den Berg zu helfen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". Ρωτάω τον συνάδελφο Weber να ξεκαθαρίσει ακριβώς το θέμα. Ζητάει από τον ελληνικό λαό να ανατρέψει την ετυμηγορία του, ναι ή όχι;

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Wir haben mit den griechischen Partnern in der Vergangenheit Vereinbarungen getroffen. Diese Vereinbarungen wurden von den demokratisch legitimierten Vertretern des griechischen Volkes in der Vergangenheit unterschrieben, genauso wie bei Portugal und Irland. Wir haben die Partnerschaft praktiziert. Was die Europäische Union jetzt von der griechischen Regierung erwartet, ist, dass sie das, was in Brüssel vereinbart und unterschrieben wird, auch zu Hause umsetzt und den eigenen Bürgern erklärt. Das Doppelspiel müssen wir beenden, dann können wir auch zu einem vernünftigen Ansatz zurückkehren. Ich möchte ausdrücklich nochmals unterstreichen: Jeder, auch in unserer Fraktion, will, dass Griechenland als starker und stabiler Partner in der Eurozone bleibt.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, vicepresidenti tutti, vicepresidente vicario, onorevoli colleghi, io seguirò la scaletta della proposta della signora Kalniņa-Lukaševica con i tre punti, ma prima voglio dire molto affettuosamente a Manfred che è un po' recidivo nell'indicare i paesi non virtuosi. Il governo francese sta facendo importanti riforme, assumendo posizioni coraggiose e contro corrente, ed è paradossale che invece di elogiarlo lo si critichi.

Economia: Fondo di investimenti, bene il Consiglio ieri. Il Parlamento sta facendo il suo lavoro con i suoi due relatori Bullmann e Fernandes. Noi non siamo una sede che ratifica, ma non vogliamo nemmeno stravolgere la proposta; vogliamo rafforzarla e quindi la posizione del Parlamento sarà una posizione assolutamente costruttiva perché vogliamo che riesca l'operazione. Siamo stati coloro che l'hanno proposta, noi del Gruppo socialista e democratico, noi vogliamo difendere questa grande scommessa che stanno facendo Commissione e Parlamento per gli investimenti. E plaudiamo a quei governi che stanno contribuendo – lo ha ricordato il presidente Juncker – Italia, Francia, Spagna, Germania e incoraggiamo gli altri a scommettere su questo piano.

Sulla Grecia continuiamo a lavorare perché si raggiunga un accordo, nonostante le posizioni contraddittorie del governo greco. Sull'unione energetica io sottoscrivo le cose che sono state dette dal presidente Juncker e dalla signora Kalniņa-Lukaševica. L'unione energetica è un obiettivo importantissimo. Dobbiamo decarbonizzare l'Europa e puntare agli obiettivi di riduzione delle emissioni domestiche di almeno il 40 % entro il 2030 e possiamo fare anche di più, tenendo conto di alcune situazioni di difficoltà in alcune regioni che riguardano il comparto industriale, a cui vanno date alcune risposte positive. Dobbiamo e possiamo ridurre le bollette energetiche e la nostra dipendenza dalle importazioni esterne di energia.

Infine, la politica estera. Va bene, giustamente, Minsk, verifica, ma la centralità oggi è la Libia e sulla Libia dobbiamo sostenere con forza l'azione che sta svolgendo l'Alto rappresentante Mogherini: gli incontri, il tentativo di trovare un punto di ricomposizione attraverso la via diplomatica. I colloqui tenuti in Marocco e in Algeria stanno dando buoni risultati ma bisogna fare presto prima che il paese sia abbandonato all'anarchia e allo sfascio.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8 del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFDD), blue-card question. Mr Pitella, are you aware that if you succeed in decarbonising Europe, our crops will have no natural gas to grow from? We have to have carbon dioxide. What you are suggesting is absolute madness and our agricultural industry is going to suffer heavily if we attempt to bury carbon dioxide in the ground: it is absolutely mad.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". La ringrazio perché mi attribuisce la paternità di una proposta, di una scommessa che non è la mia ma di autorevolissime personalità del mondo politico, scientifico ed economico.

Si punta collettivamente a ridurre le emissioni di carbonio e questo mi pare che sia un obiettivo condiviso. Bisogna sostenere questa idea, sostenere l'energia da fonti rinnovabili e tenere conto di alcune situazioni nelle quali il comparto industriale subirebbe delle conseguenze negative, cui bisogna porre rimedio.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Duda, w imieniu grupy ECR. Szanowni Panowie Przewodniczący! Przysłuchuję się tej dyskusji i jeżeli chodzi o kwestię unii energetycznej, jasno wynika z niej jedno, proszę Państwa: jest sprawą oczywistą wobec danych, które usłyszeliśmy – 53% energii importujemy, jest ona droższa o 40% niż w Stanach Zjednoczonych – że postulat dekarbonizacji i polityka zmierzająca w tym kierunku, w kierunku wyłącznie w zasadzie odnawialnych źródeł energii, jest gaszeniem pożaru benzyną, bo doprowadzi do upadku gospodarki europejskiej i jeżeli chodzi o ceny, które płacą dzisiaj obywatele Europy za energię elektryczną, to zapewniam Państwa, że one nie spadną, tylko znacząco wzrosną, nie wspominając już o setkach tysięcy miejsc pracy, które utracimy w przemyśle europejskim.

Dlatego powinniśmy prowadzić politykę rozsądną, a polityka rozsądna w tym przypadku to polityka poszanowania neutralności technologicznej, korzystania z tych źródeł energii, które mają dzisiaj państwa członkowskie. I w tym kierunku powinno iść wydatkowanie, także funduszy unijnych, aby zostawić państwom europejskim możliwość samostanowienia, możliwość suwerennego decydowania o tym, w jakim zakresie będą prowadziły swój rozwój. Oczywiście uwzględniając konieczność rozwoju nowych technologii, ale te technologie już są, także w zakresie spalania węgla, i jednocześnie zmierzając w kierunku ochrony klimatu, ale w sposób rozsądny i bezpieczny dla europejskiej gospodarki. To jest mój wielki apel o realizację takich działań w ramach unii energetycznej w następnych latach. Unia powinna być suwerenna energetycznie w jak największym stopniu, to jest oczywiste, ale pamiętajmy, że oznacza to także zwiększenie produkcji naszej rodzimej energii. I to jest kwestia podstawowa – korzystanie w jak największym stopniu z posiadanych źródeł.

I druga sprawa, którą chcę poruszyć, to kwestia Ukrainy. Otóż ubolewam niezmiennie, że w Mińsku Unia Europejska nie była w sposób bezpośredni reprezentowana. Niemniej jednak porozumienie zostało zawarte. I teraz pozostała niezwykle ważna kwestia, a mianowicie zmierzanie ze wszystkich sił do przestrzegania tego porozumienia. Bo nie można mówić o tym, że porozumienie przestrzegane jest tylko w części. To nie może nam wystarczać. Nie dalej jak poprzedniej nocy pozycje ukraińskie były bombardowane dwanaście razy i to nie z lekkiej broni, tylko z ciężkiej broni o kalibrze 152 mm, której już dawno nie powinno tam być, i 9 żołnierzy ukraińskich zostało rannych.

Apeluję do Rady o jednomyślną politykę w tym zakresie, jedność Unii Europejskiej i solidarne działanie. Potrzebne nam jest zareagowanie na potrzeby Ukrainy, potrzebna jest pomoc, której Ukraina będzie oczekiwała, o której powinniśmy decydować wspólnie, pokazując zarazem siłę Unii Europejskiej i brak zgody na imperialną politykę Rosji, która oznacza atakowanie suwerennych i niepodległych krajów.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. Mr President, I would like to make three points on this third European Council of the year.

Firstly on Russia: I think that what you have to try to do in the Council is have unity on the issue of Russia; on the issue of Ukraine. What I see is a mess in the Council, with Mr Orban making an energy deal with Putin outside the Energy Union, and at the same time a Spanish Minister of Foreign Affairs going along with Mr Lavrov and saying that the sanctions are useless and not necessary. That is not the way to handle the European Union and to have a common foreign policy.

I think we need a two—track approach to Russia. On the one hand, like I said in the last debate with Mr Tusk, we need a proactive approach instead of waiting for the next step that Mr Putin will take. What is our strategy for the future? It has to be a strategy where maybe we strengthen sanctions – I think it shall be necessary in the future, unfortunately. But at the same time we also have to come up with a positive package for Russia and for the Russian population, where we make a clear distinction between the Putin regime on the one hand and Russia and the Russian population on the other. This is not a war against Russia; this is not a war against the Russian population, so why not decide on visa liberalisation for young people, for researchers, for businessmen of small and medium—sized companies inside Russia?

That is my first bit. The second is on the Spring Council. First of all, I want to say to Mr Rabbitte that he is right, as regards the semester, that there is the impression that there are two types of countries in the Union – the small countries who have to apply the rules of the Stability Pact and the bigger countries who do not. That is a mistake because we are in fact repeating the mistakes of 2003 and 2004.

That said – and I want to mention this especially for the representation of the Council – it is a Spring Council, it is about creating the most competitive knowledge—based economy in the world – that is the buzzword we always use in the Spring Council. There is one thing you can do in this Council, which is you can take a step in the direction of the digital single market and the telecoms market. You can, in fact, annul and eliminate the bad decision taken a few days ago by the EU ambassadors on roaming charges. That you can do. That should be a huge step in the right direction. India has today a fully digital single market with no roaming charges; with net neutrality. The Americans now have no roaming charges inside their country, they abolished it and at the same time net neutrality has been the key, the rule in use.

Why can we not do that in Europe? I find it a shame that it is at the level of EU ambassadors that a decision is taken to wait until 2018 for the digital single market, because that is the reality. I ask of you one thing. This third European Council will be a big success if, in a few days’ time in this Council, you decide to reverse the decision of the EU ambassadors, you decide not to give in to the interests of a few big telecoms companies in Europe and you decide finally to get rid of the roaming charges and to bring about net neutrality in Europe.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. Thank you, Mr Verhofstadt, that was very entertaining and eloquently put as always. You started your speech by pointing out the difficulties with sovereign states and their ambassadors having different views and different priorities when dealing with Russia. Does that not, out of your own words, condemn the whole idea of a common EU foreign policy to the rubbish bin, because there are too many different priorities? It can never work, can it?

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE), blue-card answer. I agree with you that, with 28 different diplomacies and 28 different armies, it is not possible.

(Heckling)

You can continue with your British army – that is no problem for me – but if you look at the world of today, if you look at the empires of India and China, and the United States, and also Russia, you will see that the time is very near when we are going to decide on a European army in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die bisherige Debatte zum Gipfel, der stattfindet, hat sich auf verschiedene Punkte bezogen. Ich möchte mich im Wesentlichen auf die Frage der Energieunion beziehen, da wir im Anschluss auch noch über das Europäische Semester diskutieren werden. Ich möchte es einfach ein bisschen grundsätzlicher machen, Herr Juncker, weil ich auch den Eindruck hatte, dass weder der Rat noch die Kommission die Fragen, die hinter der Debatte um die Energieunion stehen, noch weiter thematisieren. Es geht ja eigentlich um die grundsätzliche Frage, ob nicht der Zugang zur Energieversorgung für die Menschen im Vordergrund stehen sollte, anstatt die Frage von Preisstabilität und Versorgungsstabilität ausschließlich aus der Sicht der großen Unternehmen zu betrachten. Denn daraus ergibt sich ja dann auch die Frage nach der demokratischen Kontrolle der Verfügbarkeit von Energie.

Ich bedaure, dass wir genau über diese grundsätzlichen Fragen nicht weiter debattieren. Denn wenn wir diesem Raster weiter so verhaftet bleiben wie bisher, dann ändert sich nichts und Fragen wie Energiearmut – warum Menschen darunter leiden, dass sie hier in der Europäischen Union nicht genug Energie zum Heizen, zum Waschen, zum Kochen haben – bleiben praktisch völlig ausgeblendet und können auch nicht durch schöne Sprüche gelöst werden.

Herr Juncker, Sie haben mit Recht auf 53 % Importe verwiesen, Sie haben an einer anderen Stelle auch gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, dass die EU Nummer eins bei erneuerbaren Energien werden soll. Ich glaube aber, dass das, was jetzt im Rat vorgelegt wird, eben nicht in diese Richtung zielt, nicht darauf zielt, dass wir wirklich einen Wandel vollziehen können. Da ist es nicht ambitioniert genug zu sagen, die Klimaziele wollen wir nicht aus den Augen verlieren.

Ich möchte auf einen weiteren Zusammenhang aufmerksam machen. In der vergangenen Woche ist die Bundeskanzlerin in der Kommission gewesen und hat erklärt, dass sie sich stark dafür machen wird, dass TTIP noch in diesem Jahr unterzeichnet werden soll. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es zwischen TTIP und der Energieunion sehr wohl einen Zusammenhang gibt, und der heißt nicht zuletzt Fracking. Weder vom Rat noch von der Kommission wurde heute über Fracking geredet und dass Fracking einer der Gründe ist, weshalb Druck gemacht wird, dass TTIP beschleunigt wird. Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, dass wir Fracking für nicht geeignet halten, um tatsächlich einen Energiewandel voranzutreiben und auch zu sagen, wir stellen uns auf einer anderen Basis auf.

In Saal in Mecklenburg-Vorpommern wurden im Sommer des letzten Jahres die Testbohrungen eingestellt. Bis zum heutigen Tag haben wir keine Auskunft, was die Gründe für den Abbruch der Testförderung gewesen sind. Ich denke, es gibt genug Gründe, warum verhindert werden sollte, dass Fracking eingeführt wird und dass mit TTIP die Barrieren für die Einführung von Fracking beseitigt werden. Das ist meine Bitte an Sie, das näher in die Erwägungen mit einzubeziehen.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Stimată colegă, am văzut că ați început discursul adresându-vă Comisiei și Consiliului. Nu considerați că totuși Consiliul și Comisia ar trebui să țină cont mai mult de ceea ce facem noi, Parlamentul European, aici? Pentru că, până la urmă, noi dăm socoteală în fața cetățenilor europeni atunci când Comisia sau Consiliul ia o decizie greșită.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich gebe Ihnen da natürlich völlig Recht. Ich muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass oft genug durch den Rat und die Kommission die Positionen des Europäischen Parlaments zur Seite geschoben worden sind. Deshalb habe ich mich jetzt ausdrücklich an die beiden gewandt, um nochmals darauf hinzuweisen, dass zumindest ein Teil der Abgeordneten dieses Parlaments ja auch eine andere Position vertritt.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident, meine Herren Präsidenten, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Guy Verhofstadt hat gesagt: Das ist jetzt schon der dritte Gipfel in diesem Jahr. Ich würde hinzufügen: Es ist ein weiterer Gipfel, der, auch wenn Jean-Claude Juncker mit großer Ruhe vorgetragen hat – dafür wirst Du irgendwann berühmt sein! –, der erneut stattfindet in einer Phase, in der die Europäische Union unter enormem Druck von Fliehkräften in verschiedene Richtungen steht.

Griechenland ist nicht das prominenteste Thema auf dieser Gipfeltagesordnung. Aber jeder hier weiß, dass nicht nur in Griechenland, wenn die Leute nach Hause kommen, anders geredet wird als in Brüssel. Auch in Deutschland stelle ich fest, dass Leute, die in Brüssel zu Griechenland Stellung genommen haben, zu Hause anders reden und bei diesen Diskussionen die Einigkeit der Europäischen Union sehr leichtfertig aufs Spiel setzen.

Fliehkräfte gibt es aber eben meiner Meinung nach zunehmend auch in der Auseinandersetzung über die Haltung der Europäischen Union gegenüber der neuen und aggressiven Politik Russlands. Wir haben darüber schon oft geredet, aber für mich ist es wirklich klar, dass es auch in dieser Auseinandersetzung darum geht, ob wir als Europäer tatsächlich für das einstehen, was wir normalerweise mit den europäischen Ideen verbinden, ob wir dafür einstehen, dass auf diesem Kontinent Bürgerinnen und Bürger sich auch außerhalb der Europäischen Union für Freiheit und Demokratie entscheiden können oder nicht. Es geht darum, ob wir uns von einer Politik der Aggression und der Lüge, die eben zurzeit Moskau dominiert, erpressen lassen oder nicht. Ich will es an dieser Stelle noch mal sagen: Insbesondere nach diesem furchtbaren Mord an Boris Nemzow kann überhaupt nicht die Rede davon sein, dass wir an dieser Sanktionsidee etwas verändern. Diese Sanktionen sind notwendig, nicht als Erziehungsmaßnahme gegenüber Putin – da mache ich mir überhaupt nichts vor –, sondern das sind Sanktionen, das sind Veränderungen, die Ausdruck unseres Selbstverständnisses der Europäischen Union sind. Die Energieunion ist das Feld, das von Donald Tusk in dieser Auseinandersetzung ins Spiel gebracht worden ist. Leider ist es so – das haben Gabriele Zimmer und auch andere zu Recht in den Debatten angesprochen, auch schon in Brüssel –, dass wir dadurch, dass die Ideen des Gestern diese Energieunion wieder dominieren, Gefahr laufen, dieses Projekt an die Wand zu fahren. Statt tatsächlich auf Innovation, auf erneuerbare Energien, auf Effizienz zu setzen und ein Zukunftsprojekt für die Europäische Union zu definieren, verlängern wir die Interessenspolitik eigentlich nicht zukunftsfähiger Industrien. Diese ganze Debatte um Atomkraft und neue Subventionsmöglichkeiten ist wohl das beste Beispiel dafür.

Zur Ukraine: Wir müssen viel mehr machen, wir müssen in der Ukraine als eine Kraft auftreten, die tatsächlich für Veränderung steht. Eine wirkliche, gut koordinierte Taskforce, die den Ukrainern hilft, aus der Krise rauszukommen – das brauchen wir! Und lassen Sie mich eine Warnung aussprechen: Ich glaube nicht, dass ehemalige Minister oder ehemalige Kommissare oder aktuelle Bundestagsabgeordnete tatsächlich diejenigen sind, die mit ukrainischen Oligarchen und auch noch öffentlich finanziert ein Beratungsunternehmen „Aufbau Ukraine“ machen sollten. Das müssen Leute sein, die echte Erfahrungen haben in Transformationsprozessen in Osteuropa. Das dürfen nicht Leute sein, die etwas dazuverdienen wollen, sondern das müssen Leute sein, die wirklich arbeiten mit den Ukrainern, mit der Zivilgesellschaft, die nämlich weiß, wie man das Land verändert.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. Mr President, I have been wondering why David Cameron has been slashing our armed forces, will not commit to 2% and is happy for us not to be able to defend our islands. I think Mr Juncker has given us the answer. We are going to do it at an EU level. We are going to have a European army.

When I raised this last year with the Deputy Prime Minister, Liberal Democrat Nick Clegg, he said it was a ‘dangerous fantasy’ to even talk about an EU army. I hope every Liberal Democrat voter has heard Mr Verhofstadt today, the leader of the European Liberals, crying out for militarisation at an EU level. Of course, the truth is that it is already happening. We already have a European Defence Agency; we already have EU battle groups on active service all over the world; we already have an EU navy active against the Somali pirates; and who can forget Eurocorps here in Strasbourg last year virtually goose—stepping that ghastly flag round the courtyard outside? Article 28 of the Lisbon Treaty provides for all of this. Tony Blair was right when he said the European Union is not a project about peace, it is a project about power.

I think Mr Juncker is trying to seize on an opportunity. We ourselves in the European Union provoked the conflict through our territorial expansionism in Ukraine. We poked the Russian bear with a stick and, unsurprisingly, Putin reacted, and this is now to be used as an opportunity to build a European army.

Mr Verhofstadt, I know that by heckling you increase your hits on YouTube because, otherwise, nobody in Europe wants to listen to you. I think you really ought to let me speak.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Verhofstadt! Ich muss Sie wirklich bitten, sich zu mäßigen. Es mag ja sein, dass Ihnen die Rede nicht gefällt. Aber wir als Demokraten hören auch ihnen zu. Jetzt unterbrechen Sie nicht auch noch mich!

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. Mr President, we certainly are democrats; we never shouted you down, but you always try to shout us down. The point I was making is this, the opportunity is being seized and Mr Juncker said we must convey to Russia that we are serious. Who do you think you are kidding, Mr Juncker?

(Laughter from the EFDD Group)

We do not want any part of an EU army, and I doubt the rest of the peoples of Europe do either.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Farage! Jetzt haben wir Ihre Redezeit ausgedehnt, und Herrn Verhofstadt haben wir auch wieder zur Vernunft gebracht.

(Heiterkeit)

Nun gut, Vernunft ist immer eine Definitionsfrage. In meinen Augen zählen Sie bei der Vernunft nicht zur Expertengruppe. Aber ich habe Herrn Verhofstadt gebeten, Sie wenigstens anzuhören. Ich hoffe, dass er das in Zukunft tut. Wenn Sie aber alle im Hause vorhandenen Flaggen würdigen, Ihre eigene und alle anderen hier anwesenden, sind wir auch zufrieden.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. Mr Farage, what do you think we should do when Russia, for example, is supporting the separatists with very modern armaments? Should the European Union do something to support Ukraine in fighting in eastern Ukraine or do you think that we should wait to fight in western Ukraine for the stability of Europe? Do you not think that together we have to send a clear message of solidarity and unity from the European Union regarding this important subject?

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFDD), blue-card answer. We, through our territorial ambitions, provoked the overthrow of an albeit corrupt, but democratically elected, leader in Ukraine. We have provoked this crisis. Now the question you ask is ‘What do we do from here?’

I was in this Chamber at the time when Libya was attacked. I heard the Liberals and the Greens screaming, frothing at the mouth, for us to bomb Libya: for us to become militarily involved because we believed that would make things better. My view, sir, is that if you look at Afghanistan, if you look at Iraq, if you look at Libya, and if you look at the attempt to back the rebels in Syria – many of whom have now morphed into ISIS – you will see that our recent foreign military interventions have made things worse, not better.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff (NI). Voorzitter, op de agenda van de Europese Raad staat opnieuw de situatie in de Oekraïne. Ik maak me grote zorgen over de rol van de EU hierin. Voorzitter Juncker roept oorlogszuchtig om een Europees leger. Hij klinkt net als die andere voorzitter, voorzitter Mao, die met zijn Rode Leger het kwetsbare Tibet annexeerde. Onder Juncker wordt steeds duidelijker dat de EU een agressieve uitbreidingsagenda heeft. Maar de Commissie maakt een grote inschattingsfout: Rusland is geen Tibet. President Poetin is niet de Dalai Lama.

Juncker steunt Poroshenko, een oorlogsmisdadiger die in Lugansk burgers heeft gebombardeerd, en op dezelfde dag dat de Russische oppositieleider Nemtsov werd vermoord, werd de grote opponent van Poroshenko, de heer Chechetov, dood gevonden.

Grote roerganger Juncker moet niet roepen om een nieuw rood leger om steun te geven aan de Oekraïnse oorlogshitsers, maar in de Europese Raad roepen om een oorlogstribunaal voor de misdaden tegen de menselijkheid in de Oekraïne, waar ook Poroshenko verantwoordelijk voor is.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). Herr Präsident, Frau Präsidentin! Ich will über die Energieunion reden: Ich finde den Vorschlag der Kommission nicht in allen Teilen perfekt, aber interessant und gut, weil ich vernünftig finde, dass wir uns der Realität zuwenden und überlegen, was wir tatsächlich machen und verändern können und was wir getan haben. Beschlüsse haben wir genug gefasst. Es ist ja vielleicht mal an der Zeit, zu schauen, ob die Beschlüsse auch umgesetzt werden. Ich finde die Beispiele Spanien, Portugal und Netze bauen hochinteressant. Immer von mehr Netzen und Binnenmarkt reden, aber nicht in der Lage sein, ein ganz konkretes Projekt hinzusetzen, das desavouiert Europa. Das muss man hinkriegen, dann beweisen wir, dass wir etwas auf die Reihe bekommen.

Frau Zimmer, zu Ihrem Hinweis, dass die Anmerkungen der Kommission und des Kommissionspräsidenten zur Frage der Industrie an den Interessen der Menschen vorbeigeht – ich glaube, da ticken Sie nicht richtig, Entschuldigung! Die Menschen sind interessiert an günstigen Preisen. Sie haben es doch selber gesagt: Wenn die Energiepreise steigen und die Menschen ihre Energie nicht mehr bezahlen können und im Kalten sitzen, weil wir zu teure Energie haben, dann ist das ein Problem! Dann müssen wir schon nachdenken, warum in Amerika die Energiepreise günstiger sind. Das kann man nicht einfach damit abwerten, dass man sagt: Alles, was die machen, ist falsch. Die nutzen ihre Energiequellen, z. B. auch durch Fracking. Nur nein sagen hilft da nun auch überhaupt nicht weiter. Sich um Interessen von Industrie und Energiepreise zu kümmern, hat auch etwas mit Menschen zu tun. Denn wenn die Preise zu sehr steigen und die Jobs wegfallen, haben die Leute keine Arbeitsplätze. Und das finden die gar nicht interessant. Also auch das ist doch unrealistisch! Es steckt eine Riesenchance darin, die Politik in Europa in Energiefragen bei den Netzen zusammenzuführen. Nicht jeder macht sein Spiel, sondern man versucht, mehr zusammen zu machen, übrigens auch bei der Frage der Förderung von erneuerbaren Energien. Fröhlich neue Programme zu machen und Geld zu verschwenden, ist nicht besonders intelligent. Es in Europa effektiver einzusetzen, mit einer Förderungsmaßnahme bei erneuerbaren Energien, das hilft den Menschen!

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich nur ein paar Sätze sagen zur Außenpolitik, die beim Europäischen Rat eine Rolle spielen wird. Wir begrüßen es insbesondere, dass in Zukunft unsere Politik der Östlichen Partnerschaft sehr viel differenzierter angegangen werden soll, weil es auch notwendig ist. Wir haben die Gruppe derer, die mit uns ein Handelsabkommen abschließen, ein Assoziierungsabkommen, und schon innerhalb dieser Gruppe sehr unterschiedliche Partner. Wir haben die armenischen Partner, die in die Eurasische Wirtschaftsunion eintreten, und wir haben Aserbaidschan, das eine ganz andere Form von Partnerschaft sucht. Dass wir nach dem Motto „one size fits all“ in der Regel scheitern, zeigt auch hier, dass wir differenzierter vorgehen müssen, als wir es bisher getan haben. Ich würde auch Interesse daran haben, von Ihnen nach dem Europäischen Rat zu hören, ob wir weiterhin darauf warten wollen, dass der Herrscher in Weißrussland ein guter Mensch wird, bevor wir die Arbeit aufnehmen wollen, um in einem Dialog etwas zum Besseren zu verändern.

Zweitens: Wir gehen davon aus, dass der Rat selbstverständlich das Abkommen von Minsk und die Einhaltung und Umsetzung als eine besondere Priorität ansehen wird. Es ist eine EU-Initiative, auch wenn sie von zwei Staatschefs sozusagen ausgeführt worden ist. Es ist am Ende für uns wichtig, dass dieser friedliche Prozess vorangeht. Deshalb sollten sich alle Beteiligten bemühen, wenig Öl ins Feuer zu gießen.

Was die Menschen in der Ukraine brauchen, ist humanitäre Hilfe, und zwar schnell. Ich habe nicht den Eindruck, dass dies sichtbar genug und schnell genug geschieht, neben all den anderen Dingen, die wichtig sind zum Aufbau dieses Landes und zur Umstrukturierung. Wie immer, ist es ein Geben und Nehmen. More for more ist in diesem Fall angesichts der Notsituation wohl nicht richtig, aber wichtig ist, dass wir konkrete Reformforderungen haben, die damit verbunden sind, dass wir dem Land auch weiterhin ökonomisch und finanziell zur Seite stehen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie sind heute Morgen sehr aktiv mit blauen Karten. Zunächst mal Herr Reul und Frau Zimmer: Frau Zimmer hat ganz kurz vor Ende der Nachspielzeit – Sie waren ja schon in der Verlängerung – die blue card gezückt. Das konnte ich nicht sehen. Ich muss Sie angesichts der fortgeschrittenen Zeit bitten, das vielleicht bilateral zu klären. Ich glaube, die Partei Die Linke und die CDU verstehen sich so gut, dass sie das hinbekommen.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. Говорихте за външна политика, но не споменахте нищо за Ислямска държава. Не смятате ли, че основен въпрос на Европейския съвет трябва да бъде престъпленията на Ислямска държава, разследването на тези престъпления и на държавите, които ги подкрепят, като например Република Турция?

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Kollege, ich gebe Ihnen völlig recht, dass zwei Minuten Redezeit für mich absolut zu wenig sind. Aber ich kann nicht jedes Thema in zwei Minuten behandeln. Deshalb habe ich mich auf das andere konzentriert. Ich bin sicher, dass auch diese Diskussion zu gegebener Zeit im Rat stattfinden wird.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). Mr President, next week the Council will discuss the crisis in Ukraine and the EU’s plans for an energy union. The theme common to these subjects is Russia and the threat it poses.

Russia is providing military equipment, financial assistance and troops to the so—called separatists in Ukraine, sparking a conflict in which more than 5 000 people have died. Mr Putin talks peace but, at the same time, his government is doing everything possible to prevent it. As the British Defence Secretary noted, he is behaving like a 1930s tyrant. In these circumstances, we must remain resolute. Should Russia not abide by the latest ceasefire, then we should increase sanctions further. At a time when the solidarity and resolve of the NATO alliance is so vital, it is not helpful, Mr Juncker, Mr Verhofstadt, for you to start fantasising about an EU army.

Mr Putin also uses energy policy to threaten us, and here the EU can play a useful role. I welcome the Commission’s plans on the Energy Union. I want a continent—wide single market in both gas and electricity. This will increase competition and lower prices for consumers and businesses, and that will create the growth and jobs we all want. The EU needs to be in a position where it does not matter if Mr Putin turns off the gas taps because we can import as much gas as we need though our liquefied natural gas (LNG) terminals and transport it across the whole continent. That is real energy security.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD), blue-card question. Mr Fox, it is often stated by the federalists in this place that one advantage of a European Union is that it has kept the peace since 1945. Do you agree with me that Europe is possibly at a more dangerous precipice now than it ever has been since the end of that bloody war?

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR), blue-card answer. I think the European Community and the European Union have played a role in preserving peace on this continent. But I think the cornerstone of peace in Europe has been NATO, and I emphasise the importance of that military alliance, of our allies in the United States, Canada and Turkey. Talk of an EU army is very dangerous indeed.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, κύριε Juncker, η ενέργεια δεν είναι εμπόρευμα για αποκόμιση κερδών προς όφελος των μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Είναι ένα βασικό κοινωνικό αγαθό. Γι' αυτό η ενεργειακή ένωση πρέπει πρώτιστα να καταπολεμήσει την ενεργειακή φτώχεια, να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση για όλους σε φθηνή ενέργεια και να προωθήσει ενεργειακές υποδομές και διασυνδέσεις προς όφελος των λαών. Αυτές τις προτεραιότητες πρέπει να θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η Ενωτική Αριστερά θα αντιταχθεί στη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης που θα εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα και θα επιτείνει τις ανισότητες και τους αποκλεισμούς. Έπειτα, η πρόταση που υπάρχει για την εκ των προτέρων ενημέρωση της Επιτροπής στις ενεργειακές συμφωνίες των κρατών μελών με τρίτες χώρες, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, καθώς περιορίζει την κυριαρχία των κρατών και υποβαθμίζει το ρόλο τους, αλλά, επίσης περιορίζει την εθνική ευελιξία στη διαμόρφωση αποδοτικών πολυδιάστατων διακρατικών ενεργειακών σχέσεων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οφείλει πρώτιστα να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα για την άρση της απομόνωσης κρατών μελών και να προωθήσει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό. Πρέπει να αντιληφθούμε πως για να λειτουργήσει θετικά μια ενεργειακή ένωση απαιτείται να συμβαδίζει με τον τερματισμό των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και την προώθηση μιας κοινωνικής, αναπτυξιακής πολιτικής.

Και ένα σχόλιο για τον κύριο Weber. Κύριε Weber, επιτέλους σεβαστείτε τη δημοκρατία! Σεβαστείτε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού! Δεν ζούμε σε αποικιοκρατικό καθεστώς. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίζει να αλλάξει μια πολιτική και να θέλετε να του επιβάλετε να συνεχίσει την ίδια καταστροφική πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  David Borrelli (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo semestre europeo, che si conclude nella sua prima fase, merita una particolare attenzione perché si svolge a cinque anni dall'adozione della strategia Europa 2020 ma soprattutto in concomitanza con l'avvio del quantitative easing.

Il quantitative easing è un'operazione di grande importanza, di ampio respiro e dotata di un carattere innovativo nel contesto istituzionale e finanziario europeo. È importante adesso che le altre istituzioni supportino lo sforzo fatto dalla BCE. Una sola cosa non sarebbe ora accettabile: che nulla accadesse e che nulla cambiasse, perché in tal caso come potremmo pretendere dalle realtà private una vera e concreta adesione agli obiettivi del quantitative easing, quando noi stessi non avremo adeguatamente risposto a tale iniziativa?

Sessanta miliardi al mese per almeno diciotto mesi sono un dato rilevate e ben chiaro. E deve essere ben chiaro soprattutto a coloro che sono sempre stati attenti ai conti, pretendendo in nome di questi l'austerità. Non possiamo giustificare ai nostri cittadini il paradosso che le banche siano destinatarie di cifre simili, mentre i comuni, anche se con bilanci sani, non possono spendere i soldi in investimenti per via del patto di stabilità.

Quanti sono stati così meticolosi nel tenere sotto controllo i bilanci in deficit, gli 0,1% in più o in meno, dimostrino ora di avere la stessa attenzione alla nuova e corposa possibilità che la BCE mette a disposizione per la crescita e dimostrino di avere altrettanta meticolosità per favorirne l'impatto, per fare in modo che i soldi giungano veramente ai cittadini e alle imprese e che queste non siano ridotte a numeri e cifre, ma che si sappia coglierne le potenzialità e la capacità di fare.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, θα ασχοληθούμε με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τις συστάσεις ανά χώρα, το σύμφωνο σταθερότητας, που αποτελούν μνημόνια διαρκείας με σιδηρά πειθαρχία, ενάντια στις ανάγκες των λαών. Ακόμα και η ισχυρή Γαλλία, χωρίς μνημόνιο, ετέθη υπό επιτήρηση. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, δεν έχουν πλέον μνημόνιο, έχουν όμως διπλή εποπτεία, η μία μετά το μνημόνιο και η άλλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ανεξάρτητα απ' τις όποιες διαφοροποιήσεις, όποιος δέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, δέχεται τους αντιλαϊκούς κανόνες και μηχανισμούς τους που υπηρετούν τα μονοπώλια. Όλοι όσοι ισχυρίζονται, όπως η ελληνική κυβέρνηση, ότι θα τους αλλάξουν υπέρ των λαών με διαπραγματεύσεις εντός των τειχών, παραπλανούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χειρότερη γίνεται, καλύτερη όχι. Δεν μπορεί να λύσει ούτε τα πιο επείγοντα προβλήματα επιβίωσης των λαών. Μόνο στην πάλη για αποδέσμευση από αυτήν και τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης υπάρχει ελπίδα για τους λαούς.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). Pani Przewodnicząca! Jak stwierdzono tutaj w imieniu Rady, marcowa rada jest przede wszystkim radą gospodarczą, ale wydaje mi się, że jest tu silny komponent polityczny, bowiem kwestia unii energetycznej to nie tylko wymiar gospodarczy, ale przede wszystkim wymiar polityczny, ważny dla wszystkich państw członkowskich. Potrzeba nam tej strategii, potrzeba nam bezpieczeństwa energetycznego, potrzeba nam również przyszłego kształtu energii, on powinien mieć zarówno swój wymiar zewnętrzny, ale również oparcie we własnym unijnym rynku energii. Ta Unia powinna być zbudowana na zasadach solidarności i przejrzystości. Mamy w pamięci te momenty, w których zabrakło tej solidarności i wiele państw członkowskich, wiele społeczeństw cierpiało wtedy z powodu niedoboru energii. Unia energetyczna nie może się też sprowadzać tylko do rewizji rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu. Tak na marginesie powiem, że wtedy było wiele wątpliwości, czy w takim kształcie, jaki je przyjęliśmy, ono w ogóle może funkcjonować. Okazało się, że mieliśmy rację, ale regulacje te są niewystarczające. Kluczowym elementem będzie przejrzystość i udział Komisji Europejskiej w negocjacjach i podpisywaniu umów energetycznych z państwami trzecimi, ale wydaje mi się, że docelowym modelem mogłoby być wspólne negocjowanie dostaw. Wiemy, że to jest trudne, że wielu ma tutaj inną opinię.

Powinniśmy mówić o integracji sieci energetycznych i rynku energii, integracji sieci gazowych, ale też rozwoju energii opartej na zasobach własnych. Nie eliminujmy tego, co jest siłą Unii Europejskiej, a więc również zasoby własne, również odnawialne, konwencjonalne, ale również alternatywne.

Polityka sąsiedztwa – partnerstwo wschodnie wymaga silniejszego wsparcia. Chciałbym, aby ten projekt nie był uznawany za projekt, który odchodzi w przeszłość, ale to ma być projekt, który ma budować przyszłość, w szczególności jeżeli chodzi o partnerstwo wschodnie i Ukrainę, o którą troszczymy się, aby była krajem, który mógłby wrócić do rodziny narodów europejskich (…).

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Már a Weber frakcióvezető úrtól is szerettem volna megkérdezni, de a néppárti kollégák elég sokat szólnak energiauniós kérdésekről. Az Önök sorában található az a Fidesz, amelyik jelen pillanatban is a magyar kormányt működteti, és éppen a minap 30 évre titkosítottak egy egyezményt, melynek nyomán egy igazi, komplett atomerőművet 10 milliárd euróért orosz pénzből építenek, orosz technológiával Magyarországon. Energiaunió szempontjából mit gondol erről a Néppárt?

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”. Panie Pośle! Historii Europy Środkowej i Wschodniej nie jesteśmy w stanie przekreślić, ani związków gospodarczych, które zostały wtedy zawarte. Natomiast każde z państw członkowskich buduje w oparciu o własne priorytety swoją przyszłość polityczną. Priorytetem dla Polski jest budowanie niezależności energetycznej, my to bardzo dobrze rozumiemy. Natomiast ja nie chciałbym być recenzentem postępowania rządu węgierskiego. Uważam, że rząd węgierski musi postępować również mając na uwadze to, że jest państwem członkowskim Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). Voorzitter, ik wil het vandaag ook hebben over de energie-unie, een van de drie belangrijke thema’s op de Raad. Toen commissaris Šefčovič dat gepresenteerd heeft hebben wij dat als hele fractie warm onthaald. Wij geloven immers dat dit een van de belangrijkste prioriteiten van deze Commissie moet worden omdat daar heel veel uitdagingen samenkomen: het klimaatbeleid en de vele ambities die we daar moeten hebben, de energieonafhankelijkheid - we besteden jaarlijks 420 miljard aan het aankopen van energie buiten de Europese Unie, een bedrag dat we beter op een andere manier kunnen besteden - en uiteraard de energiezekerheid, ook voor onze burgers.

Dat plan is een holistisch plan, gezamenlijk plan en daar mag je niet uit cherrypicken. In de vorige Raadsconclusies is er wel aandacht voor de energie-unie maar wordt er bijvoorbeeld met geen woord gerept over energie-efficiëntie, terwijl het toch eigenlijk een van de ruggengraten is van dat plan want bij energie-efficiëntie komen al die uitdagingen samen. Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen dan kunnen we dat doen door 40% in te zetten op de energie-efficiëntie. En het is ook om die reden dat in het investeringsplan waarmee we volop bezig zijn in het Parlement, ik als rapporteur voor de Commissie industrie, onderzoek en energie heel veel aandacht vraag voor energie-efficiëntie. Vandaag worden maar 5% van de initiatieven die door de lidstaten naar voren zijn geschoven, ingezet op energie-efficiëntie. Dat wil ik omturnen. Dus ik vraag u met aandrang om energie-efficiëntie in de energie-unie voorrang te geven.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, κύριε Juncker, η τρόικα και τα μνημόνια έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο κοινωνικό νεκροταφείο. Το 40% του ελληνικού λαού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ οι άνεργοι έχουν φτάσει το 1,5 εκατομμύριο. Οι ευθύνες οι δικές σας, ως πρώην προέδρου του Eurogroup, για την κατάσταση αυτή είναι τεράστιες. Άλλωστε, τις αναγνωρίσατε και εσείς ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή σας. Αντί λοιπόν να υπάρξει αλλαγή στάσης απέναντι στην Ελλάδα, η ιερά συμμαχία των δανειστών συνεχίζει την εκβιαστική της πολιτική. Έτσι, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκορπάει απλόχερα πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα αγοράζοντας κρατικά ομόλογα, ο Draghi σφίγγει τη θηλιά γύρω απ' την Ελλάδα, προκαλώντας μια επικίνδυνη πιστωτική ασφυξία.

Κύριε Juncker και κύριε Weber, πρέπει να το πάρετε απόφαση. Ο ελληνικός λαός στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου αποφάσισε να αλλάξει πορεία και παλεύει ενωμένος για διαγραφή του επονείδιστου χρέους και διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Κύριε Juncker, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται πλέον εντολές από τη διεθνή των δανειστών που εκπροσωπεί επάξια η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). Pone pirmininke, kolegos, prieš tris savaitės Europos Komisija iškilmingai paskelbė apie Energetikos sąjungos sukūrimą. Tai lyg ir žymėtų dar vieną žingsnį tolesnės Europos Sąjungos federalizacijos link. Bendra valiuta, bendra rinka, bendra energetinė sistema – tai vis sudedamosios Europos Sąjungos dalys, kurios turi ir pliusų, ir minusų, jei kalbėtume apie valstybių savarankiškumą ir jų piliečių gerovę. Šiuo atveju bendra energetika yra tas didelis pliusas, kuris jau seniai buvo reikalingas Europos Sąjungos valstybėms. Iš tiesų atskiros šalys nėra pajėgios pavieniui užsitikrinti energetinę valstybių nepriklausomybę, išteklių tiekimą geriausiomis kainomis. Šiuo klausimu vienu balsu kalbanti Europos Sąjunga – labai gerai. Tos vienybės ne tik energetikoj šiandien reikia kaip taikos. Bet mane neramina, kad, lyginant su užmojais, minėtos Sąjungos energetinės infrastruktūros sukūrimui numatyta pernelyg mažai lėšų. Prekių rinkoje paprastai būna arba pigu, arba gerai. Geros Energetinės sąjungos, ponai, pigiai tikrai nesukursime.

(Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateiktą pakėlus mėlynąją kortelę (Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnio 8 dalis))

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), Kékkártyás kérdés. Nyilvánvaló, Képviselő Úr, egyetértünk abban, hogy ha 40%-os mértékig az Európai Unió külső forrásból szerzi be az energiáját, akkor ez egy versenyképességi kérdés is. Azonban megdöbbent, amit Ön mond a föderalista célkitűzésekről. Nem tudja azt elképzelni, hogy ez a jelenlegi szerződéses keretek közt megvalósulhat úgy, hogy tagállami szuverenitásokat sem sért?

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD), atsakymas į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą Labai ačiū už klausimą. Kalbant apie federalistines ambicijas ar tikslus, aš noriu pabrėžti, kad aš aiškiai, konkrečiai, tiksliai pasisakau apie laisvų Europos valstybių sąjungą, ir, kur tas įmanoma padaryti nesiekiant federalistinio ar kitokio požiūrio, tą reikėtų padaryti.

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI). Monsieur le Président, le plan Juncker censé relancer la croissance sera probablement un échec. Ne comportant que 21 milliards d'euros d'argent public, il ne permettra pas le déblocage de 300 milliards d'euros de fonds privés. Et c'est heureux, car ce plan offrirait à des capitaux privés bénéficiant de la garantie financière de l'Union européenne la maîtrise d'infrastructures publiques d'intérêt général.

L'accord sur le commerce des services – qui, j'espère, ne verra jamais le jour – généralise le processus de mise en concurrence obligatoire et systématique de tout service public entre des entreprises privées. La Commission essaie de parachever son œuvre en vidant de son sens la notion de service public et d'intérêt général.

En France, la SNCF fut un service public efficace. Avec la déréglementation, elle glisse chaque jour davantage vers le secteur privé avec des billets de plus en plus chers, des tarifs incompréhensibles et un choix de destinations qui se réduit.

La Commission est obstinée. Il s'agit toujours du même fil conducteur: démanteler furtivement les services publics pour les transférer au secteur privé, parfois avec l'argent des États en prime. Nous avons le devoir de nous y opposer avec fermeté.

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE). Monsieur le Président, en cinq ans, voici le septième sommet que l'Union va consacrer à l'énergie.

En février 2011, il s'agissait de développer le marché européen de l'énergie. En juin 2012, il s'agissait d'achever ce marché. En mai 2013, c'était le lancement de la nouvelle stratégie énergétique. En décembre 2013, l'heure était à la relance de cette nouvelle stratégie. En mars 2014, retour à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie. Et octobre 2014 a vu l'arrivée du nouveau paquet "énergie-climat".

À chaque fois, il y a eu un effet de bulle: bulle des ambitions, bulle des objectifs. La bulle rhétorique gonfle. Mais, à chaque fois, l'Europe de l'énergie recule. Car, entre-temps, chaque pays a poursuivi sa politique nationale égoïste. L'Union est restée sans réaction efficace face à l'usage de l'arme du gaz par la Russie. Elle est restée sans réaction face au développement foudroyant des hydrocarbures non conventionnels, et le marché des droits d'émissions (SEQE) s'est effondré.

Grâce à la proposition de la Commission, pour la première fois, le Conseil est saisi d'un projet de politique globale. Adoptons-le une fois pour toutes et prévoyons que le huitième Conseil européen consacré à l'énergie se réunisse dans cinq ans pour constater l'application effective de la politique dont nous avons besoin.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D). Herr Präsident! Ich glaube, dass die Energieunion keine rhetorische Luftblase ist, sondern eine Chance, die wir nutzen sollten, um zu gestalten. Denn das ist ein Projekt, das uns vereinen kann, uns in der Europäischen Union nach vorne bringen kann und auch den Wohlstand absichern kann. Darum sollten wir alles tun, damit die Energieunion ein klarer Erfolg wird.

An dieser Stelle ist meines Erachtens wichtig, dass wir hier als Parlament ganz klar eingebunden werden und dass nicht im Zuge der Energieunion Dinge im Europäischen Semester organisiert und geregelt werden, sondern ganz klar das Ganze in ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erfolgt, dass hier das Parlament bei allen Schritten mit dabei ist. So wird nämlich ein Schuh daraus, und so gibt es auch eine ganz breite Legitimation für die Energieunion, die wir unbedingt brauchen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie mit Maroš Šefčovič an der Spitze ein Erfolg werden wird.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky (NI). Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die aktuelle Debatte zum Ratsgipfel zeigt einmal mehr, wie verquer eigentlich die Politik der Europäischen Union ist. Während auf der Agenda des Rates die Situation in der Ukraine und Russland zur Diskussion steht, fordert fast im selben Atemzug die Europäische Kommission in Person des Herrn Kommissionspräsidenten Juncker die Einrichtung einer EU-Armee und sagt auch noch dazu, dass diese EU-Armee gegebenenfalls gegen Russland in Stellung gebracht werden soll. Das ist schon erklärungsbedürftig. Vielleicht kann der Herr Kommissionspräsident, der im Anschluss das Wort ergreifen wird, präzisieren, wie er das meint mit der Einrichtung einer EU-Armee. Marschieren wir dann gegen Russland? Ich glaube, das ist der absolut falsche Weg.

Wir sollten mit jeder Faser unseres politischen Wirkens Friedensmaßnahmen unterstützen, es sollte nicht noch mehr Öl ins Feuer gegossen werden. Wenn Sie sich die aktuellen Entwicklungen in der Europäischen Union ansehen, wo heute der Euro fast schon in Parität zum Dollar ist, und Draghi davor gewarnt hat, dass er auf 85 % absacken wird, kann bald game over sein. Und Sie alle sind gut beraten, wieder eine Union in Richtung einer Gemeinschaft souveräner Staaten zu entwickeln, die miteinander kooperieren und die sich nicht durch Zentralismus in ihren Handlungsspielräumen einengen lässt.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer (ALDE). Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Präsident! Herr Kollege Vilimsky, kennen Sie eigentlich die Studien aus dem Jahr 2007, die zeigen, dass durch eine gemeinsame europäische Armee auch deutlich mehr Sicherheit für weniger Geld erreicht werden könnte? Die Staaten der EU geben 50 % der Summe aus, die die USA ausgeben, bekommen dafür aber nur eine militärische Effektivität von 15 %. Da wäre es schon allein aus ökonomischen Gründen, aber auch aus Gründen der Sicherheitspolitik sinnvoll, über eine gemeinsame europäische Freiwilligenarmee nachzudenken. Ich finde den Vorschlag sehr gut.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky (NI), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich will Ihnen Ihre Meinung ja gar nicht nehmen. Wir leben in einer Demokratie. Aber ich entstamme einem neutralen Land, und ich kämpfe auch mit jeder Faser meines politischen Wirkens dafür, diese Neutralität zu erhalten. Ich möchte nicht, dass mein Heimatland Österreich hier in eine internationale Armee integriert wird, die vielleicht auch noch unter der Regie der Amerikaner da und dort als Spielball eingesetzt werden wird. Wer immer diese Euro-Armee machen will, soll sie machen, nur ja nicht mit Beteiligung Österreichs!

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). Señor Presidente, un 53 % de energía importada es una situación insostenible para la Unión Europea. Necesitamos un mercado europeo de la energía, pero no podemos hacerlo si no tenemos interconexiones como aquellas por las que apostaron en Madrid, en el mes de marzo, España, Francia, Portugal, la Comisión y, también, el Banco Europeo de Inversiones.

Sobre Rusia, es verdad que hay que apoyar el Tratado de Minsk. Y también es verdad lo que se ha dicho: esto no es una guerra contra el pueblo ruso. Esto es un freno al nacionalismo ruso. Y tenemos que seguir con las sanciones. Pero las sanciones no tienen por qué pagarlas los agricultores. La alta política que hacemos desde las instituciones europeas y desde los países no tiene por qué ser sufragada por los que están más abajo, por aquellos a quienes más les cuesta salir adelante. No tienen por qué los agricultores, desde el campo, pagar nuestra política de freno al expansionismo ruso.

Y coincido, sobre Libia, con lo que ha dicho el señor Timmermans. Hay que fomentar el diálogo. Hay que facilitar el diálogo. Pero digo, además, que no hay que olvidar que Libia está en riesgo de caer en manos del Estado Islámico y que no es lo mismo el Estado Islámico en Irak que el Estado Islámico a quince minutos de vuelo del sur de Europa.

Y aprovecho, señor Presidente, para recordar que hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Y, por lo tanto, pedir a todo el mundo que no olvidemos a las víctimas, que piden que se aclaren todos los crímenes, que se detenga a todos los terroristas, que se derrote a todas la bandas y que no se olvide nunca su dolor. Porque hoy, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, es el día para recordar que, si nos olvidamos de las víctimas, los terroristas, de alguna manera, ganan.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). Hr. Formand! Kære Juncker! Skal EU være en stærk og uafhængig stemme, eller skal vi ligge under for pres på grund af vores energiafhængighed? For Europa er allerede under pres fra et Rusland med en tung hånd på gashåndtaget til Europa. Et Rusland, der ikke holder sig tilbage fra at sende kampvogne og soldater ind over grænsen til dets europæiske naboer. Vi skal fri af det pres. Derfor kræves en grøn klima- og energiunion. Der skal være massiv satsning på energieffektiviseringer, vedvarende energi og CO2-reduktioner. Energiunionen er nøglen til Europa fri fra russisk pres, fri for afhængighed af fossile brændstoffer, men Kommissionen mangler at komme med konkrete svar. Svar på, hvad det betyder at være verdens førende inden for vedvarende energi, som Juncker lovede, at vi skal være. Hvornår får vi en samlet klar stærk Ruslandsstrategi, der omfatter både en energi-, sikkerheds-, udenrigs- og handelspolitik, og gerne i samarbejde med NATO, som er verdens stærkeste forsvarsalliance, i stedet for at skabe en egen Europahær?

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, s'agissant de l'union de l'énergie, il est temps d'agir. Mais vous n'agirez pas en cohérence si vous ne donnez pas un signal clair concernant le prix du carbone. Or, sur cet enjeu très concret, sur ce pas qui est devant nous, à portée de main, je vois au Conseil une grande réticence à mettre en œuvre la réserve de stabilité.

Alors, Madame la Présidente, si vous voulez que ce Conseil européen soit utile, y compris pour faire du sommet de Paris un succès, il faut avancer plus vite sur ce que ce Parlement vous demande de mettre en œuvre, à savoir la réserve de stabilité et une clarification pour permettre l'investissement à long terme en faveur de la transition écologique face à l'enjeu du prix du carbone.

S'agissant de l'accord transatlantique, Jean-Claude Juncker a évoqué les contradictions qu'il voit dans le comportement des capitales entre leur attitude au Conseil européen et leur attitude à leur retour chez elles. Je me rappelle ici de ses propos, exprimant toutes ses réserves sur le fonctionnement du règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) et je voudrais qu'il en reste à cet engagement qu'il avait pris devant notre assemblée.

Il nous semble que les plus fervents partisans de cet accord nous disent: "D'abord, lorsque nous aurons défini ensemble ces normes, elle deviendront les normes internationales". Ils nous disent aussi qu'il faut que nous soyons exigeants. Lors des négociations, je ne sais pas comment faire lorsqu'on nous dit, d'un côté, qu'il faut être exigeants et, d'un autre côté, qu'il faut conclure un accord à tout prix, à toute allure.

D'autre part, c'est sur les normes du RDIE que les Européens doivent peser. Ils doivent se servir de cet accord comme d'un levier pour traiter de cette question de manière fondamentale et ne pas permettre que les multinationales se servent de l'arbitrage pour défendre leurs seuls intérêts et leur seul profit au mépris de la démocratie.

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). Zanimivo bi bilo primerjati nosilne teme Evropskega sveta v preteklosti in sedaj. Kriza je prinesla evropskim državljanom ogromno gorja. Po drugi strani pa je iskanje izhoda iz krize sprožilo nekatere pozitivne procese. Še bolj nas je povezala, oziroma celo integrirala.

Ko danes govorimo o Evropski uniji, govorimo o uniji kapitalskih trgov, o bančni uniji, o digitalni uniji, o energetski uniji, da o evropskem semestru, ki omogoča nadzor nad proračunom držav članic sploh ne govorim. Pred krizo, ki smo jo, upam, že v glavnem preživeli, takšna enotna govorica ne bi bila mogoča. Mislim, da je ta novi val integracije smiseln odgovor na krizo, ki bo povečal tudi imunost na različne tresljaje.

Današnja razprava je pokazala, da se čuti potreba, da se Evropska unija lahko uveljavi kot globalni igralec le, če bo imela enotna stališča tudi glede varnostne in zunanje politike, torej usklajen odnos do Putina, Ukrajine, TTIP-ja in tako naprej.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης ( S&D). Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε σήμερα για ενεργειακή ένωση και ενεργειακή ασφάλεια και φυσικά όλοι μας έχουμε στο μυαλό τη μεγάλη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία και τα γεωπολιτικά παιχνίδια τα οποία παίζονται εκεί και τα οποία επηρεάζουν, φυσικά, αρνητικά την οικογένειά μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, εκείνο που θέλω να επισημάνω σε σας και στην Επιτροπή, αλλά και στους συναδέλφους μου, είναι ότι πρέπει να δείξουμε στην πράξη την αλληλεγγύη μας, αντιμετωπίζοντας αυτό το θέμα καθώς και αναβαθμίζοντας και αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε δικά μας κοιτάσματα. Βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε μια οικογένεια είναι μπροστά μας το χαρτί αυτό. Θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτηση από τη Ρωσία; Ας αναβαθμίσουμε τα δικά μας κοιτάσματα και ας αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν. Έτσι αποδεικνύουμε ότι πιστεύουμε σε αξίες ευρωπαϊκές και είμαστε όλοι στην ίδια οικογένεια.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, želim svojim istupom snažno podržati ambiciju Komisije da stvori jedinstvenu energetsku uniju. I to iz svih onih argumenata koje smo ovdje čuli: od rascjepkanosti tržišta, od potrebe za konkurentnošću, od prevelike cijene koju imamo unutar Europske unije, o ovisnosti o jednom snabdjevaču i svih onih ostalih argumenata koji su bili vrlo bitni.

Ali, želim gospodinu Timmermansu i Komisiji dati jedan prijedlog. Želim vas na neki način upozoriti da je Balkan pun zelene obnovljive energije. Potencijal Balkana je takav da zaista možemo proizvesti jako puno zelene energije relativno jeftino i to prije svega iz vodnih izvora. Na taj način možemo pripomoći zemljama koje su naše kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje da rastu ekonomski, a s druge strane imamo bliski izvor velikih kapaciteta zelene energije.

Razmislite dobro o toj ideji.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). Senhor Presidente, duas notas telegráficas sobre o Conselho Europeu.

Sobre a energia. O que a realidade vem demonstrando, e vem demonstrando com crescente acuidade, é a necessidade do controlo público deste setor estratégico, da produção e distribuição de energia. Só neste quadro a eficiência, a sustentabilidade, a dimensão social da política energética serão mais do que belas palavras para esconder o real aumento da fatura de famílias e empresas e o aumento dos lucros fabulosos dos grupos económicos que se apoderaram deste setor. Grupos que serão os grandes beneficiários do Plano de Investimento Estratégico, tal qual ele está desenhado.

Sobre a Ucrânia. A proposta do Presidente da Comissão Europeia sobre o exército europeu, que hoje não quis aqui repetir, mostra bem como o aprofundamento da exploração e opressão dos povos, que já sabíamos ser acompanhada da concentração de poder em instâncias supranacionais fora do seu controlo democrático, vem também associada à pulsão agressiva e militarista. Ora, um projeto de colonização económica e política, de retrocesso social e de guerra, não tem futuro. Será inapelavelmente derrotado.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, Vice-President of the Commission. Mr President, I can be very brief because having listened very carefully to the contributions of the Members of the European Parliament, it is clear to me that there is a great importance attached to the Energy Union and plans for the Energy Union. I think this is a strong message given by the European Parliament to the European Council.

It is also clear that we are encouraged to pursue our policies of creating European unity in tackling issues such as Ukraine and Libya, and also in our attitude towards Russia. The common thread in all these subjects is a traditional European position, but of the most acute importance today is that when we stand united on this issue we can actually deliver. If we are divided either on the Energy Union or on our foreign relations with other countries, we will open up the opportunity for those who want us to be divided, who want Europe to be weak, to exploit the differences between European nations. I emphatically want to underscore that I cannot imagine that some people here, by being divided, would rather see the way countries are run like Russia by the Russian President than having Europe unite stronger in trying to tackle challenges to our democracy, to the way we have our society.

I truly believe that European unity, both in terms of facing the necessity to create a sustainable society, where we are less dependent on fossil fuels, where we are not in a position to be blackmailed by outside fuel providers, where we are able to create an economy that does not depend as much on fossil fuels and does use more renewable fuel sources, that is a strong contribution to a better life of our citizens, leads to greater stability within our Member States, but especially to a stronger position in the evermore competitive world.

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council. Mr President, this morning’s debate demonstrated a wide convergence of views on where EU priorities lie. This gives us confidence that we are on the right track. I have listened attentively to your views and will transmit them to the President of the European Council.

Allow me to make some remarks on what has been discussed this morning. First, there seems to be general agreement between all of us on the need for Energy Union. We do need a real Energy Union. I would strongly agree with the view that we also need to avoid the risk of energy poverty. However, I dare to disagree that the initiatives put forward by the Commission and the Council will not achieve this goal. I believe they will achieve the goal. I believe that if implemented efficiently and effectively, the Energy Union will promote growth and jobs.

I am aware that discussion on closer convergence of our energy policies is a challenging one, and while keeping the energy mix a national competence, I am convinced that we can achieve the maximum from the 28 Member States being together. It has considerable strength and its potential should be used to the full extent. As regards energy efficiency, I am happy to confirm that the European Council will look into this issue. Moreover, during the Latvian Presidency, at the informal ministerial meeting, there will be a discussion on heating and cooling.

Developments in the Eastern Neighbourhood are one of the factors also making the creation of this Union more important and urgent. To me, the Energy Union is about enhancing our independence in the energy field. It is about greater solidarity in cases of a potential supply shortage, about a stronger and better interconnected internal market which encourages more competition and thus a better price for consumers.

The Energy Union is about strong energy diplomacy. As for Ukraine – so many of you discussed this question – we look forward to the in-depth discussion in the European Council giving comprehensive guidelines for further EU actions aimed at a sustainable political solution with respect to Ukraine’s independence. We should also not forget that other Eastern Partnership countries need our support. I fully share Mr Fleckenstein’s view that there may not be one-size-fits-all solutions. I also agree with Mr Pittella that the situation in Libya requires our closest attention. This is why the European Council will discuss it.

It is clear that there will be very crucial debates. The European Council will discuss the situation in Ukraine and relations with Russia, the Energy Union – all the topics that are so crucial for the future of the European Union and that are so crucial in taking account of our responsibility in an international context.

It is clear that Ukraine needs our support in every way that we can deliver it. It is clear that Libya also needs our support and that our citizens await concrete decisions, whether on the Energy Union, economics, external relations or our responsibility. I am sure that the European Council will take very important decisions and that it will take note of the discussions we have had here today. Members have made a lot of very important suggestions and pointed to the very crucial issues that the European Council will debate.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. Le prochain Conseil européen se fixe trois priorités: relations extérieures, semestre européen pour la croissance et l’emploi, et union de l’énergie. Sur ces trois priorités, le Conseil continue toujours plus sa fuite en avant.

Ainsi, sur l’énergie, il nous propose d’aller plus loin dans le marché unique, qu'il libéralisera toujours plus. Il nous engage aussi sur le développement des énergies renouvelables alors même que la Chine nous fait une concurrence déloyale et tue nos industries dans ce secteur.

Pour l’emploi et la croissance, l’Union refuse de voir la réalité en face. L’austérité qu’elle prône tue la croissance et empêche toute relance par l’investissement. Le plan Juncker n’est d’ailleurs pas à la hauteur des besoins nécessaires. Il devient vital de changer de politique économique en en finissant avec le dogme de la monnaie unique et en mettant en place un protectionnisme intelligent. Enfin, nous devons refuser catégoriquement le TTIP, qui mettra encore plus les peuples européens sous la coupe des multinationales et des velléités américaines.

Enfin, sur le cas ukrainien, l’Union aurait tout intérêt à s’allier à la Russie afin de ne pas s’aligner systématiquement sur les intérêts américains qui sont bien souvent en contradiction avec les demandes européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonás Fernández (S&D), por escrito. El Parlamento Europeo tiene que reforzar la propuesta de la Comisión Europea sobre el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). El FEIE es una idea con un gran potencial. Hay un consenso general en la idea de que este instrumento es imprescindible para complementar la actividad tradicional del BEI, constreñida por la necesidad de mantener máxima calificación crediticia. Entonces, ¿por qué aceptar un esquema ambiguo, sin personalidad jurídica, sin claridad sobre su duración más de allá de las inversiones previstas hasta 2018, y sin contribuciones nacionales obligatorias? ¿Acaso no necesitamos un instrumento anti-cíclico con carácter permanente, dotado de flexibilidad, para concentrar inversiones en aquellos Estados, regiones o municipios que sufren un deterioro de su tasa de empleo? Tenemos una oportunidad de oro para elaborar un buen Reglamento desde el inicio, lo que no está reñido con una rápida aprobación del mismo, siempre que el Consejo muestre un grado de ambición comparable al del Parlamento y la Comisión y cierre para siempre estos años de miopía europea. Esto requiere otorgar personalidad jurídica al FEIE, explicitar su duración indefinida, permitir la emisión de títulos de deuda, y fijar en el reglamento contribuciones nacionales obligatorias y otras fuentes estables de financiación, así como la reinversión de los beneficios.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. Je suis d’accord avec M. Juncker quand il pointe, non sans humour ni diplomatie, la versatilité des chefs d’État et de gouvernement européens concernant le traité transatlantique. Il n’est pas tolérable en effet que les discours de ces derniers changent selon qu’ils sont à Bruxelles ou dans leur capitale. Il y a deux explications possibles. La première: en soutenant le TTIP à Bruxelles, ils mentent à la Commission. C’est irresponsable, certes, mais bien moins que confier aux fonctionnaires de Bruxelles le mandat de négocier en leur nom, et surtout à leur place, cet accord scélérat. La deuxième: de retour chez eux, ils mentent à leurs peuples, en leur faisant croire qu’ils ont encore la volonté et le pouvoir d’infléchir le cours des choses.

Vous avez raison, Monsieur Juncker: demandez-leur des éclaircissements, vous qu’ils écoutent alors qu’ils sont sourds aux aspirations de leurs citoyens. Ce n’est pas à vous, c’est à leurs peuples qu’ils mentent, mus par la sainte trouille des magistrales déculottées électorales qui s’annoncent. Nos gouvernants, surtout en France, ne font pas seulement profession de mensonges: ils le font dans une totale absence de vision politique et une soumission sans faille à des intérêts qui ne sont ni ceux de leurs nations ni ceux d’une véritable Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. Két technikai kérdésre kívánom felhívni a Bizottság és a Tanács figyelmét. Egyfelől, ha már éppen úgy történt, hogy a Horizont 2020 programból és a Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) források kerülnek átcsoportosításra az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) garanciaalapjába, és vissza nem térítendő támogatások helyett hitelkihelyezéssel kívánjuk ösztönözni a gazdaságot, figyeljünk arra, hogy a pályázó projektek párhuzamosan akár mindkét forrásból részesülhessenek.

A másik javaslatom az Ellátásbiztonsági Rendelet (994/2010) betartatásához kapcsolódik. Az Ellátásbiztonsági Rendelet szigorú, infrastruktúrához kapcsolódó alapelveket, szabályokat rögzít, mint például az N-1 alapelv, vagy a határkeresztező kapacitások kötelező kétirányúsítása 2013 decemberéig. Javaslom annak megfontolását, hogy azon tagállamok, akik nem tartották be jogi kötelezettségüket határidőre, és a meg nem valósított infrastruktúra-fejlesztési projekthez most kívánnak forrást szerezni, csak indokolt esetben juthassanak támogatáshoz a CEF vagy az EFSI keretében. El kell kerülnünk azt, hogy megérje esetleg időt húzni fontos energetikai infrastruktúra projektek megvalósításakor. Mindannyian tudjuk, hogy a határkeresztező infrastruktúrák tekintetében a tagállamok egymásra vannak utalva, és a Bizottságnak nem szabad megengedőnek vagy elnézőnek, esetleg jutalmazónak lennie a házi feladatot el nem végzőkkel.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. Az energiaunió Bizottság által most megjelentetett stratégiai kerete nagyban hozzájárul majd a 2030-as klíma- és energiapolitikai keret egyes céljainak eléréséhez, többek között a dekarbonizációs gazdasági átmenet megvalósításához, a gazdaság fenntarthatóvá tételéhez és a klímaváltozás elleni harchoz. Mindemellett segíti az uniós szintű megújuló energia és az energiahatékonysági elképzelések megvalósítását is, melyek együttesen az energiabiztonságot és az energiafüggőség csökkentését segítik elő. Álláspontom szerint a dekarbonizáció egyik fő megvalósítási eszköze az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hatékony működése. Az EU ETS beárazza a szén-dioxid-kibocsátást, így elősegíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának költséghatékony csökkentését, és az ipart is érdekeltté teszi. Üdvözlendő továbbá, hogy az EU ETS alatti új kompenzációs mechanizmusok, az innovációs és modernizációs alapok megfelelő használata, a NER400 eszköz jelentősen segíthetik az energiaszektor fejlesztését az energiaunió prioritásait figyelembe véve.

Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni, hogy a tagállamoknak kellő rugalmasságot kell biztosítani a dekarbonizációs intézkedések megválasztásában, amelynek során figyelembe kell venni az eltérő gazdasági hátterüket és a választott energiamixet. A Párizsi Jegyzőkönyv kapcsán végül szeretném ismételten kiemelni, hogy a fő célnak továbbra is a szerződő országok minél szélesebb körű bevonását, vállalásaik ösztönzését tartom. Fontos továbbá, hogy ezek a csökkentési vállalások nemzetközi szinten jogilag kötelező erejűek legyenek.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. Sve tri teme koje se očekuju na sljedećoj sjednici Europskog vijeća su iznimno aktualne za budućnost našega kontinenta. Prva tema, europska energetska unija postala je prioritetna tema. Hitno trebamo stvoriti sve preduvjete za osnivanje zajedničkog europskog energetskog tržišta. EU uvozi 53 % svojih energetskih potreba i to iznosi oko 1 mlrd eura dnevno. Cijena struje u Europi je 40 % skuplja od one u SAD-u i to direktno ruši europsku konkurentnost. To je pogotovo bitno u svijetlu namjere potpisivanja TTIP-a. Očekujem da Europska komisija i Europsko vijeće hitno ponude sve dokumente kako bi se čim prije donijele potrebne odluke osnivanja europskog jedinstvenog tržišta. Druga tema, europski razvoj i s time u vezi pokretanje ulaganja pomoću novog Investicijskog fonda za strateška ulaganja je apsolutni prioritet. Bez ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta nema europske budućnosti. Zato snažno podržavam stvaranje novog fonda s početnih 315 milijardi eura. Treća tema, vanjska politika Europske unije sadrži stvaranje preduvjeta istočnog partnerstva za dugoročnu stabilnost na našim današnjim granicama EU-a s europskom perspektivom za zemlje u sklopu istočnog partnerstva. Također, katastrofalna situacija u Libiji i sve posljedice koje donosi ta kriza na Mediteranu moraju do kraja biti u fokusu naše vanjske politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. Coincido plenamente con el presidente Juncker en la necesidad de establecer unas fuerzas armadas europeas, lo que es vital para reforzar la diplomacia de la Unión, así como de avanzar en el proceso hacia la Europa federal. Respecto del Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE), creo que el Parlamento Europeo tiene que reforzar la propuesta de la Comisión Europea. El FEIE es una gran idea, con un gran potencial. Todos estamos de acuerdo en que este instrumento es imprescindible para complementar la actividad tradicional del BEI, constreñida por la necesidad de mantener la máxima calificación crediticia. Entonces, ¿por qué hemos de aceptar un esquema ambiguo, sin personalidad jurídica, sin claridad sobre su duración más de allá de las inversiones previstas hasta el 2018 y sin contribuciones nacionales obligatorias? ¿Acaso no necesitamos un instrumento anti-cíclico con carácter permanente, dotado de flexibilidad, para concentrar inversiones en aquellos Estados, regiones o municipios cuya tasa de empleo está muy deteriorada?

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. Im Rahmen der Tagung des Europäischen Rates am 19./20. März werden schwerpunktmäßig folgende Themen behandelt: die Energieunion, die Beziehungen zu Russland und die Lage in der Ukraine. Die Schaffung einer Energieunion ist dabei in wirtschaftspolitischer Hinsicht eine der Prioritäten für die laufende Periode. Grundpfeiler der Energieunion sind die Verbesserung der Energieversorgungssicherheit, der EU-Energiebinnenmarkt, der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. Ebenso soll die Abhängigkeit von Importen von Erdöl und Erdgas verringert und Energie grundsätzlich erschwinglicher werden. Die Staats- und Regierungschefs werden aber auch die allgemeine Wirtschaftslage diskutieren und den Mitgliedsstaaten Leitlinien zur Ausarbeitung ihrer nationalen Reformen sowie ihrer Stabilitäts- und Konvergenzprogramme vorgeben. Die Mitgliedsstaaten sind in der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen, d. h. insbesondere in der Umsetzung von Strukturreformen eher zögerlich. Bis jetzt wurden nur 22 Prozent der wichtigsten länderspezifischen Empfehlungen umgesetzt. Ohne die notwendigen Strukturreformen in den Mitgliedsstaaten werden jedoch die aktuellen geldpolitischen Maßnahmen der EZB verpuffen und die Effekte des niedrigen Euro-Wechselkurses und des niedrigen Ölpreises nicht nachhaltig sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. The fiscal and economic credibility of the EU lies in complying with the rules. Therefore I regret that France has for the third consecutive time failed to do so. I welcome the decision of the Commission to scrutinise further France, but I remind the Commission that a system of fiscal discipline, including penalties, has been established with collective efforts and political will. Everybody without exception has to respect it. The credibility of the euro will depend on each and every Member State meeting their commitments.

The euro area crisis started many years ago with looking away from breaches of the established criteria by the two biggest Member States. This provided a contagious example for the rest to follow on this slippery slope.

I am also alarmed about the Greek rhetoric. Instead of providing a list of measures about conducting crucial reforms, one has to listen to threats and insults towards particular Member States. The result will be undermining the EU as a whole. For me, it is problematic to explain to Estonian people why they should, during the next years, bail out a government that shows so little responsibility towards its own people and for the sacrifices of solidarity by Member States, some of them with a monthly minimum salary of less than EUR 350.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. Az energiaunió megteremtése az egyetlen út Európa energiafüggetlenségéhez. Az energiaunió szavatolja a tartós energiaár-csökkenést és a hatékonyabb energiafelhasználást. Érdemes lenne azonban még ambiciózusabb programot alkotni. Európának ugyanis közös nyersanyagvásárlásra van szüksége, amellyel növelhetjük a harmadik államokkal, elsősorban Oroszországgal szembeni alkuerőnket. A közös fellépés jelentős mértékben javítaná a tagállamok tárgyalási pozícióit, például a 10 milliós Magyarország az 500 milliós EU alkuerejét élvezve juthatna gázhoz. Gazdaságunk növekedésének záloga a megújuló energiákba való befektetés. Az új energia nemcsak több munkahelyet teremt, mint bármilyen atomerőmű-beruházás, hanem gazdasági növekedésünk alapja is. Németországban 2011 óta majd 400 ezer munkahely és évi 17 milliárd eurós gazdasági teljesítmény írható a megújulók számlájára. Svédország energiaellátásának több mint felét fedezi új energiából, míg Dánia esetében 30%-os ez a mutató.

A jelenlegi magyar kormány teljesítménye ezen a téren is lesújtó: 2010 óta nem tudta növelni az új energia részarányát, a napelemekre és a szélerőművekre nemrégiben termékdíjat vetett ki. A német energiafordulathoz hasonló reformra van szükségünk, ha Magyarországot újra az uniós éltanulók között akarjuk látni. Az új energia nemcsak a gazdasági növekedést, munkahelyeket és olcsó energiaellátást biztosít, hanem komoly kutatási lehetőségeket is rejt magában és még a környezetünket is óvja. Vegyük komolyan az európai megújuló energiákra vonatkozó célszámokat!

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. Accogliamo con favore la notizia che l'Unione energetica sarà al centro della prossima riunione del Consiglio europeo, il 19 e il 20 marzo. Nelle sue cinque dimensioni, essa rappresenta per certo una priorità per l'Unione europea, soprattutto considerando i recenti avvenimenti che hanno portato a mettere in dubbio la sicurezza dell'approvvigionamento durante i mesi invernali.

In modo particolare, è necessario creare fonti alternative instaurando un clima di fiducia e solidarietà tra gli Stati membri e investire fortemente nel campo dell'efficientamento energetico, dal quale si potrebbe ottenere un benefico effetto collaterale anche sul piano dell'aumento dell'occupazione.

Infine, rileviamo che la situazione in Ucraina rimane delicata e instabile e guardiamo al prossimo Consiglio europeo per conoscere gli sviluppi, che ci auguriamo includeranno un efficace monitoraggio degli accordi di Minsk e una discussione su eventuali ulteriori misure di supporto economico all'Ucraina.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Pozdravljam činjenicu da će se na nadolazećem sastanku Europskog Vijeća, uz ostale teme od izuzetne važnosti poput Europskog semestra i odnosima s Rusijom, prvenstveno raspravljati o energetskoj uniji. Smatram da upravo ova tema treba biti postavljena vrlo visoko na listi prioriteta Europske unije jer će se putem koordiniranog i koherentnog pristupa na razini Unije omogućiti lakše i skorije ostvarenje naših zajedničkih, prilično ambicioznih energetskih ciljeva. Tijekom ovog procesa trebamo uzeti u obzir nacionalne okolnosti svih država članica, kao i njihov potencijal da provedu potrebne reforme te im pružiti našu punu podršku. Politička realnost jest da je, osim sigurnosti, i energija postala kisik za demokraciju, stoga je pravo vrijeme da političku integraciju Europske unije nadogradimo i onom energetskom. Pozdravljam i odluku da šefovi država članica raspravljaju i o trgovinskom sporazumu EU i SAD-a jer su pregovori o tome već poprilično uznapredovali. Osma runda pregovora je za nama te je krajnje vrijeme da se o ovom sporazumu konstruktivno raspravi i postave okviri koji se moraju poštovati ukoliko se on bude usvajao. Ukoliko to uspijemo, TTIP ima potencijal da osigura otvaranje visoko kvalificiranih radnih mjesta i omogući rast i razvoj s obje strane Atlantika. Samo takav TTIP dobit će i moju podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. Szczyt europejski jest zawsze wydarzeniem oczekiwanym i analizowanym w zakresie przesłań, które z niego płyną. Efekty szczytu świadczą o jedności, spójności i solidarności Unii Europejskiej, a ten problem wzbudza wiele dyskusji, prowadzi do różnych wniosków i opinii. Dzisiejsze wystąpienie przewodniczącego Junckera pokazuje ważne obszary aktywności Komisji Europejskiej. To dużo, jak na taki okres działań, ale prawdziwe wyzwania są nadal przed nami.

Oczekiwałbym bardziej konkretnego harmonogramu dotyczącego tworzenia unii energetycznej. Bo jeżeli ceny energii w USA są o 40% niższe niż w UE, to co to mówi o naszej konkurencyjności, szczególnie w kontekście przyjęcia TTIP? Ambitne założenia polityki klimatycznej ograniczają nasz rozwój gospodarczy. Czy nie wymaga to ponownej analizy i oceny?

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. Χαιρετίζω με την σειρά μου την έγκριση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών. Το πακέτο αυτό, των 315 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί ανάσα ζωτικής σημασίας για τα κράτη μέλη που πλήττονται κυρίως από την κρίση και βρίσκονται σε δημοσιονομικά δύσκολη θέση. Στην περίπτωση της πατρίδας μου, πρέπει όλοι να αναγνωρίσουν ότι ο Ελληνικός λαός, έχει αποδείξει με τις θυσίες και τον καθημερινό του αγώνα, πως δικαιούται μια καλύτερη πορεία για την χώρα, μια πορεία εξόδου από τη κρίση, πορεία ανάπτυξης και ευημερίας.

Αυτοί, άλλωστε, είναι και οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ταμείου επενδύσεων. Να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να στηρίξουμε την δημιουργία αναπτυξιακών υποδομών, να ενισχύσουμε την βιωσιμότητα των οικονομιών μας και να δώσουμε ώθηση στην πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο με βασικό άξονα την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, που επί δεκαετίες αποτελεί την "ραχοκοκαλιά" της κοινωνίας. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής πρέπει να είναι οι νέοι μας, που σήμερα αντιμετωπίζουν αδιέξοδα. Η ΕΕ πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να προτείνει λύσεις και διεξόδους στις εθνικές κυβερνήσεις, ώστε να οικοδομήσουμε από κοινού ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον στις χώρες μας, με ρεαλισμό και αίσθημα ευθύνης.

 

7. Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. - Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta,

– la relazione di Dariusz Rosati, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2015 (A8-0037/2015) (2014/2221(INI))

– la relazione di Sergio Gutiérrez Prieto, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 (A8-0043/2015) (2014/2222(INI))

e

– la relazione Ildikó Gáll-Pelcz, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali nell'analisi annuale della crescita 2015 (A8-0018/2015) (2014/2212(INI))

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati, sprawozdawca. Panie Przewodniczący! Europa potrzebuje wzrostu gospodarczego. Bez powrotu na ścieżkę trwałego wzrostu nie uporamy się z ciężarem zadłużenia, nie zmniejszymy bezrobocia, nie będziemy w stanie finansować ważnych potrzeb społecznych, a nade wszystko nie przywrócimy naszym rodakom wiary w sens istnienia zjednoczonej Europy. Nie przywrócimy nadziei na lepszą przyszłość.

Wszyscy jesteśmy zmęczeni długotrwałym kryzysem. Produkcja w Unii Europejskiej dopiero w ubiegłym roku osiągnęła poziom sprzed kryzysu, z 2008 roku. Można więc mówić o straconych 6 latach. Są różne opinie na temat przyczyn tej długotrwałej stagnacji. Często słyszymy, także i w tej izbie, że głównym powodem załamania gospodarczego są oszczędności budżetowe, że to one doprowadziły do masowego bezrobocia i spadku dochodów. Nie podzielamy tych poglądów. Oszczędności budżetowe były konieczną reakcją na nadmierny wzrost wydatków przed kryzysem, wydatków, które doprowadziły do niekontrolowanego wzrostu zadłużenia. Fundamentalną przyczyną obecnych trudności była nieodpowiedzialna polityka fiskalna rządów i równie nieodpowiedzialna polityka kredytowa banków w niektórych krajach. Można było tego uniknąć, w końcu nie było obowiązku zadłużania się.

W 2014 roku pojawiły się jednak oznaki ożywienia gospodarczego. Po dwuletnim okresie spadku produkt krajowy brutto w Unii Europejskiej wzrósł o 1,6%, a według prognoz Komisji Europejskiej ma przyspieszyć w przyszłym roku do 2,1%. Dane te potwierdzają, że trudna konsolidacja fiskalna oraz reformy strukturalne podejmowane w wielu państwach członkowskich przynoszą pożądane efekty. Kraje objęte programami dostosowawczymi, takie jak Irlandia i Portugalia, były w stanie odbudować swoją wiarygodność finansową, a Irlandia jest najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii. Jednak podstawy wzrostu gospodarczego są nadal kruche. Potrzebne są pilnie dalsze działania na rzecz wzmocnienia stabilizacji makro-ekonomicznej, tworzenia nowych miejsc pracy, przyspieszenia inwestycji i poprawy konkurencyjności gospodarek europejskich. Propozycje takich działań zawiera dokument Komisji Europejskiej zatytułowany „Roczna analiza wzrostu”. Komisja proponuje zintegrowane podejście do wzrostu gospodarczego oparte na 3 filarach. Są nimi: program wsparcia inwestycji przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, przyjazna dla wzrostu konsolidacja fiskalna oraz niezbędne reformy strukturalne. Filar inwestycyjny ma na celu nie tylko stworzenie funduszu z potencjałem inwestycyjnym ponad 300 miliardów euro, ale także ma być instrumentem budowy zaufania wśród inwestorów prywatnych. Z kolei przyjazna wzrostowi konsolidacja fiskalna ma na celu wzmocnienie finansów publicznych i odzyskanie zdolności krajów zadłużonych do pozyskiwania środków finansowych na rynku. Ma ona także chronić inwestycje publiczne, zwłaszcza w takich obszarach jak infrastruktura, edukacja czy opieka zdrowotna. Wreszcie reformy strukturalne mają na celu modernizację gospodarek europejskich: chodzi o poprawę konkurencyjności poprzez reformę rynku pracy, usunięcie barier na rynkach produktów i usług oraz stworzenie sprzyjających warunków dla działania biznesu, w tym zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nie wszyscy jednak zgadzają się z tymi propozycjami. Pojawiają się pomysły, aby wyjść z kryzysu poprzez dalsze zadłużanie się. Proponuje się w tym kontekście rozluźnienie unijnych reguł fiskalnych i wstrzymanie reform strukturalnych.

Panie Przewodniczący! Nie zgadzamy się na te pomysły. Uważamy je za niepoważne i nieodpowiedzialne. Ich realizacja doprowadziłaby do pogłębienia kryzysu i zagroziłaby integralności strefy euro. Rodzi się też oczywiste pytanie, skąd niby miałyby się wziąć pieniądze na finansowanie kolejnych długów. Popieramy więc stanowisko Komisji, aby właśnie wymienione 3 kierunki działań znalazły się wśród priorytetów polityki gospodarczej państw członkowskich na najbliższe lata w ramach kolejnego cyklu przygotowywanych country-specific recommendations. Podkreślamy zarazem, że konieczne jest pełne zaangażowanie państw członkowskich w realizację tych priorytetów. Nie może być tak, że gdy przychodzi do trudnych decyzji, do trudnych reform, poszczególne rządy zrzucają odpowiedzialność na Brukselę. Oczekujemy, że władze narodowe, rządy i parlamenty państw członkowskich będą w pełni utożsamiać się z reformami i ponosić odpowiedzialność za ich realizację. Unia Europejska nie może być traktowana jak zły policjant. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za Europę.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz, előadó. Rapportőrként először is szeretném megköszönni az árnyékelőadóknak a munkáját, és mindazoknak, akik módosító javaslatukkal segítették, hogy a belső piacról készült jelentés az európai szemeszteren belül ezt a formát elnyerje. Már-már megszokott, hogy az európai szemeszterek tekintetében nagyon szoros a határidő, most is ezzel dolgoztunk.

Rögtön a belső piaci kormányzáshoz kapcsolódó jelentés tartalmát illetően néhány megjegyzés: Az első és legfontosabb megjegyzésem, hogy a mi véleményünk szerint a Belső piaci és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság véleménye szerint nagyon fontos, hogy e tekintetben egy önálló pillér, egy dedikált pillér jelenhessen meg, ami az egységes piaci kormányzással és a belső piaci résszel foglalkozik.

A második nagyon fontos téma, hogy azokkal a területekkel kívántunk foglalkozni, amelyek a belső piacon hozzáadott értékkel bírnak, szolgálják a gazdasági növekedést, munkahelyteremtésre fókuszálnak. Ezeket a területeket nem mi találtuk ki, hanem az IMCO szakbizottságnak vannak olyan tanulmányai, ezek a legújabb tanulmányok, amelyek fókuszálnak ezekre a kulcsfontosságú területekre. S ezeket a kulcsfontosságú területeket emeltük be a jelentésünkbe.

Összességében úgy vélekedünk arról, hogy az eddigi eredményeink, amelyek éppen a jogszabályok átültetésére vonatkoztak a belső piac tekintetében, túlzóan mennyiségi szemléletűek. S nem foglalkozunk azzal, hogy a tagállamok minőségileg hogyan ültetik át ezeket a jogszabályokat. Azt véljük, hogy a végrehajtásnak a minőségére is sokkal inkább fókuszálni szükséges. Ágazati kulcsmutatókat is el tudunk képzelni e tekintetben, amelyek sokkal jobban mutatnák azt, hogy milyen előrehaladásokat tettünk. A válság egyértelműen rámutatott arra, hogy az Európai Unió gazdasági modelljének megújítására van szükség. Mégpedig azért, hogy a versenyképességünket növelni tudjuk. A lehetőségeink megvannak, azonban a lehetőségekkel még nem éltünk. Éppen ezért az Európai Uniónak határozottan támogató lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a határon túl átnyúló kereskedelem növelésre kerüljön, és a tekintetben is, hogy lépést tartsunk a változó világgal, és a digitális technológiába, a digitális iparba jelentősebb beruházásokat tegyünk, ami a Juncker-tervnek is a része.

Azt gondoljuk, hogy a belső piac újrapozícionálása mindenféleképpen hozzájárulna ahhoz, hogy a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás területén előrelépéseket tudjunk tenni, és ahhoz is, hogy az EU 2020 stratégiai céljai megvalósuljanak. Ez a dedikált pillér, amiről beszélek, egyértelműen a reálgazdasággal foglalkozna. Azzal a reálgazdasággal, amelynek az élénkítésére leginkább szükségünk van. Elengedhetetlen, hogy e tekintetben is prioritásokat fogalmazzunk meg. Eddig is voltak értelmezéseink a belső piacról, azonban ennek a lába nem nyúlt le a reálgazdaságig, ahhoz, hogy valódi eredményeket, és hatékony lépéseket tudjunk tenni, úgy vélem, hogy ezeket meg kellene tenni, további lépéseket kellene tenni ebben a tekintetben.

Ugyanehhez kapcsolódik az irányítási kérdés: Sokkal inkább fókuszálni kell az irányításra, és határozott politikai támogatás kell ahhoz, hogy a belső piacon mindez meg tudjon valósulni. Vagyis azokat a mechanizmusokat, amelyeket kiépítettünk, valóban működtetni kell, ha szükséges, akkor meg kell őket erősíteni. Egy nagyon nagy szomorúságot szeretnék megemlíteni, amit nehezen tudok megemészteni, sajnos az éves növekedési jelentésnek nem lett része a belső piaci kormányzásról szóló rész. Tudom, megkaptam a Bizottság válaszát e tekintetben, azonban pontosan azért, mert ez közös célunk, nehezen tudom elfogadni.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto, Ponente. Señor Presidente, señores Comisarios, desde la Comisión de Empleo hemos intentado hacer un informe de consenso que sea útil. Útil para apuntalar una recuperación económica que todavía es frágil, pero, sobre todo, una recuperación que aún no sienten la inmensa mayoría de los ciudadanos ni de las empresas.

Pero, sobre todo, un informe constructivo y propositivo. Constructivo, para fortalecer ese doble objetivo que tenemos —y que compartimos la inmensa mayoría de este Parlamento— que es el de mejorar las políticas que se diseñan en la Unión Europea —y que aplican los Estados miembros— para crear empleo y reducir las desigualdades.

Crear empleo, señores Comisarios. Crear empleo urgentemente. Crear empleo digno con rapidez. Porque es verdad que tenemos que acabar con ese drama social que viven veinticinco millones de ciudadanos europeos que nos exigen que no seamos complacientes, que hagamos todo lo que tengamos que hacer para atraer inversiones, para fortalecer nuestra industria y para cambiar nuestros modelos productivos, con el fin de garantizarles su derecho al acceso a un trabajo digno en la Unión Europea.

Y para ello, señores Comisarios, les proponemos varias cosas. Primero, sus inversiones. Les apoyamos en su plan de inversiones, pero les recordamos que es un complemento. Un complemento necesario, que, además, debe ejecutarse con rapidez. Que no pueden sustituir a las inversiones ya programadas con anterioridad. Que deben, especialmente, dirigirse a aquellas regiones con mayores desequilibrios macroeconómicos y con mayores tasas de paro. Y desarrollarse en proyectos que otorguen valor, un valor añadido.

Les pedimos, sí, responsabilidad fiscal, señor Rosati, que es aquella que es compatible con el crecimiento económico y con el empleo, que es aquella que puede hacer uso de la mayor flexibilidad existente dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque todavía los efectos multiplicadores fiscales, en la Unión Europea, son demasiado altos para ser compatibles con la creación de empleo.

Pero, sobre todo, les pedimos, también, que incorporen a su lenguaje comunitario la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social. Que no podemos convertir las reformas estructurales en un mantra en el que quepa todo. Que tenemos que concretar más. Que las reformas estructurales que promovemos en la Unión Europea tienen que ser, primero, compatibles con el crecimiento económico y con la creación de empleo, porque algunas han provocado los mismos efectos procíclicos que la consolidación fiscal excesiva. Pero tienen que ser compatibles con un modelo social, que es el hecho diferencial de la Unión Europea. Porque algunas reformas estructurales que se han promovido hasta ahora, en palabras de la propia Comisión, lo que han hecho es, por ejemplo, excluir de los servicios públicos básicos a muchísimos ciudadanos, por ejemplo, en el ejercicio de su derecho a la sanidad universal o a la educación de calidad.

Y, sobre todo, de amplio espectro. Que no solo de las reformas laborales vive la competitividad de la Unión Europea. Que, además de existir reformas laborales que son compatibles con la no fragmentación de los mercados laborales y con la no devaluación salarial, también existen otras reformas muy necesarias, que estamos deseosos de que ustedes promuevan dentro del Semestre Europeo; las reformas energéticas, las reformas del mercado interior, las administrativas, aquellas fiscales que pueden hacer —como digo— una menor carga de trabajo en la Unión Europea.

Y un informe también constructivo, señores Comisarios, para acabar con la desigualdad. Uso sus propios datos. El 50 % del empleo que se crea hoy en la Unión Europea no sirve para sacar a los trabajadores de la pobreza laboral. Por lo tanto, nosotros lo que les pedimos es que, en la Unión Europea, la Comisión promueva, dentro de sus competencias —al igual que lo hizo en el pasado, con la devaluación salarial—, la creación de un marco de salarios suficientes, dignos, que permitan algo tan básico como que la gente pueda vivir con dignidad de su trabajo.

Ustedes también afirman que les preocupa la alarmante reducción de la renta bruta disponible de las familias y yo les digo que esto se debe, fundamentalmente, a que hemos quebrado, de una manera muy significativa, el gasto social. Que necesitamos indicadores sociales fuertes que evalúen ese impacto, para evitar, precisamente, el aumento de la desigualdad por un aumento excesivo de la reducción del gasto público, principalmente en los derechos sociales básicos.

Y, por último, a ustedes les preocupa la diferencia entre rentas. Entre el diez por ciento más alto y el diez por ciento más bajo en la Unión Europea, que en algunos países se ha multiplicado por siete en los últimos años. Y para eso, yo les digo que tenemos que garantizar unos estabilizadores automáticos a nivel nacional suficientes y dignos, especialmente en pensiones y en prestaciones por desempleo, y unos regímenes fiscales de trabajo muchísimo más justos y equitativos.

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council. Mr President, Vice-President Dombrovskis, Commissioners, rapporteurs and honourable Members, it is a great pleasure for the Latvian Presidency to have this opportunity to discuss with you today the European Semester, which has become, in less than five years, a core process for economic policy coordination in Europe.

The economic situation does not look as bleak as it did some time ago, and recent data give cause for moderate optimism, but I believe we all acknowledge that Europe is not yet where it wants to be. The economic recovery is fragile, the legacy of debt weighs heavily on most Member States and the employment situation remains difficult.

The European Semester was created in 2010 for Europe to exit the crisis through better coordination of our economic action. This coordination has not always been easy and it still is not. The economies of Member States differ and so do their policy priorities. But with the Semester we have a common framework in which to discuss these policies, and their impact on Europe as a whole, and to agree on the way forward.

We are now looking more carefully at the implementation of the policy recommendations issued under the European Semester. Parliament is right to highlight in the resolution that more should be done in that context. The Commission is working closely with each Member State to pursue implementation.

The Council is also doing its part, taking a collective look, at ministerial and at expert level, at how the commonly agreed policies are being implemented, exchanging best practices and generating peer pressure. Rebalancing and restructuring our economies cannot be done overnight. That is why we need to stay the course, and I am convinced that our joint efforts will pay off.

Turning now more specifically to this year’s Semester and the 2015 Annual Growth Survey: as you may know, the Latvian Presidency has engaged the Council in broad discussions on the Annual Growth Survey. Obviously, the ministers of finance and employment have contributed but we have also debated the Annual Growth Survey in the Competitiveness, Energy and Environment Councils. The Transport Council will address the issue this Friday. This is further proof of the Semester being embedded into our way of conducting economic policy, and more broadly all policies that contribute to growth and jobs.

As far as finance ministers are concerned, yesterday in the Ecofin Council, Vice-President Dombrovskis presented the country reports on the economic policies of Member States, prepared as part of the European Semester. The Council had a first exchange of views on them. It will discuss the in-depth reviews in May and the country-specific recommendations for all Member States in June.

The Latvian Presidency also decided to link the Council debates on the European Semester to broader sectoral policy initiatives. Taking the example of energy, the Annual Growth Survey was examined by the energy ministers in the same context as the new Energy Union and energy infrastructure proposals.

Looking at things from the energy policy perspective, the European Semester is a tool for implementing, for example, the internal energy market. At the same time, the Energy Union is necessary to generate more growth in Europe.

What, then, are the results of the Council’s work on the Annual Growth Survey? First, I am pleased to say that the Council fully agrees with the overall approach of the Annual Growth Survey. By this I mean the integrated approach based on three mutually—supportive pillars: investment, structural reforms and fiscal responsibility. Each of these is a necessary ingredient for reaching our growth and jobs objectives.

On investment, as you may know, the Council is taking forward the investment plan for Europe diligently. Yesterday, only two months after the Commission presented its proposal, the Ecofin Council adopted a general approach on the European Fund for Strategic Investments (EFSI) proposal. For the Presidency it is important to deliver concrete results that can benefit citizens. The Presidency is now ready to negotiate with Parliament and we will do our utmost to find an agreement by this summer, as called for by the European Council. I know this House shares with us the sense of urgency and I hope it will be able to progress swiftly. We look forward to the first trilogue.

The great potential of EFSI is obvious. But it is just as obvious that we need to pursue in parallel the other strands of the investment plan. I refer in particular to improving the investment climate and, more generally, the business environment in Europe. One of the most effective ways to do this is to reduce the regulatory burden at both European and national level. But we also have to ensure the necessary regulatory certainty for economic operators.

Moreover, we should not look at the EFSI in isolation. EUR 315 billion is a lot of money, but if we can harness synergies between the EFSI and other EU programmes, structural funds and national funding, we will do even better.

Lastly, talking about investment, I want to highlight the need for special efforts to facilitate small and medium-sized enterprises’ access to finance, both at the stage of start—ups and also at the critical growth phase. The Council looks forward to the initiatives that the Commission will be taking on the Capital Markets Union.

Looking now at the second pillar, structural reforms, these remain as necessary as ever. We must acknowledge that a lot has been done in many Member States, and also that most of the reforms require a long—term perspective. A national education system, for example, cannot be overhauled within a year. Council debates on the Annual Growth Survey are, in fact, a great vehicle for exchanging experiences between Member States on what works on the ground. They also contribute to our collective knowledge on how to prepare reforms in an inclusive way, engaging the relevant stakeholders.

The pursuit of the European single market is strongly related to structural reforms at national level. Here the discussions within the Council point to the need to adopt a pragmatic, sector-oriented approach. To be effective, Europe should focus on the sectors with highest potential, in particular the digital economy, energy, transport, telecommunications and services. Under services, retail, business, construction and tourism services are among those that we want to look at as a priority.

What emerges from these Council debates is the emphasis on implementation and enforcement of existing single market legislation. Your draft resolution on single market governance shows that our views converge on many issues.

Looking now at the last, though not the least, pillar of the Annual Growth Survey, fiscal responsibility, we first have to recognise the significant progress made, since the crisis, in getting our public finances in order. The euro area as a whole now has a neutral fiscal stance and this is no small achievement, considering where we started from.

Unfortunately, we cannot rest on our laurels. Public debt, in particular, is an issue that warrants our full attention if we are to safeguard the recovery and also to prepare ourselves to confront any crisis. Hence, the Council insists that all Member States stay on course with fiscal consolidation – but not with any kind of consolidation. It should be differentiated, depending on the fiscal situation of each Member State, and overall it should be growth friendly.

In practice this means, for example, giving priority to tax reforms that can generate growth and securing public spending in growth areas such as education and research.

Before finishing, I would like to say a few words on ‘digital Europe’. As you may know, it is one of the three priorities of the Latvian Presidency. I see it is also well covered in your resolution. We have used the Council discussions on the Annual Growth Survey to look too at the potential of the digital economy for the EU growth and jobs agenda. It is clear that Europe needs a digital transformation to re-establish its status as a leading player in the global digital economy. Digitisation should cut across all policy fields, from industrial to environmental policies.

To digitise Europe, Member States need to reinforce their efforts at national level, but there are also a number of initiatives that we need to pursue at European level. In this regard, the Council also looks forward to the Commission presenting a comprehensive and ambitious Digital Single Market Strategy later this spring.

I could continue further on the priorities and considerations of the Council with regard to the Annual Growth Survey or the European Semester in general, and there are a number of other important issues raised in your resolutions that I could address. But I believe it is more important that we now engage in a discussion on the European Semester and where our priorities this year should lie.

I thank you very much and I look forward to hearing your views.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice—President of the Commission. Mr President, let me start by thanking the rapporteurs, Mr Rosati, Mr Gáll—Pelcz and Mr Gutiérrez Prieto, as well as the shadow rapporteurs, for their work. The European Semester is our key tool for fostering convergence in Europe’s economic and social policy and making sure that everyone plays their role to bring back jobs. The European Semester will work only if we build a shared understanding of the key economic and social policy challenges. This is why your reports and today’s debates are so important.

As highlighted in Parliament’s reports, in spite of an ongoing recovery, the economic situation remains fragile and requires urgent action. We agree that structural, fiscal and monetary policies have to be combined to tackle the current challenges effectively, and that social considerations must enter more explicitly into the formulation of economic policies. I am pleased to see Parliament’s support for the Commission’s economic policy priorities: investment, structural reform and fiscal responsibility.

Firstly, we need a coordinated boost to investment. Your support for the investment plan is highly welcome. The Council agreed yesterday on a general approach on the European Fund for Strategic Investments (EFSI), and we strongly hope that it will be possible to finalise a legislative act by June so that the EFSI can be fully deployed from mid—2015.

The fact that several Member States intend to contribute via their national promotional banks is also very good news. Secondly, we need structural reforms. They are needed for competitiveness, for investment, for a better adjustment capacity and, ultimately, to create quality jobs and sustain our social market economies.

Labour markets and social systems face heavy fallout from the crisis. Unemployment is still unacceptably high, especially among young people and the long—term unemployed. Inequality and poverty have risen. We must create new jobs without adding to labour market segmentation. Commissioner Thyssen will elaborate on this.

Product and services market reforms are also needed in order to stimulate competition and innovation and to reduce prices for customers and costs for businesses. Ambitious reforms are a task not only for Member States but also for the European level. The Commission has, in recent weeks, delivered strategies on the capital markets union and the energy union, and the digital single market will follow soon. The Commission will also put forward a fresh internal market strategy by the end of the year, and Commissioner Bieńkowska will address this in a moment.

Thirdly, we need to pursue fiscal responsibility. Without downplaying the achievements so far, most Member States still need to work on their debt sustainability. At the same time, Member States with more fiscal room for manoeuvre have an opportunity to increase their investments. These priorities are translated into country—specific analysis and conclusions in the economic governance package adopted by the Commission at the end of February. The package took into account the Commission’s communication on the best use of flexibility within the Stability and Growth Pact.

To make this three—pillar strategy work we must make better use of our system of economic governance. Our common challenge is to stimulate implementation of our policy recommendations in the Member States. To do this we believe that it is important to increase transparency and dialogue, as well as ownership of, and commitment to, the implementation of reforms. As a first step this year, we published the Commission’s country analyses much earlier in the semester cycle. These reports present a clear view on the economic situation and on policy implementation. We now have three months of additional time for discussions and feedback on the analyses before the Commission issues its recommendations in May. My fellow members of the Commission and I, with other Commission representatives, will travel to a number of Member States for discussions with parliamentarians, social partners and governments.

Europe needs to re—embark on a path of real economic convergence in terms of growth and jobs and to address social concerns. To get there, Member States must deliver on structural, fiscal and social policies and the EU must strengthen key common policies in fields such as energy, the digital single market and taxation.

I look forward to a constructive and fruitful debate with you today.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. Mr President, I would like to thank the three rapporteurs and to remind you that, for the first time since 2007, the economies of all the EU Member States are expected to grow again in 2015. But the pace of recovery is slow and the social consequences of the crisis are severe.

This challenging backdrop requires an ambitious policy agenda. The 2015 Annual Growth Survey and the aligned economic policy agenda marked a new start, one that is based on investment, structural reform and fiscal responsibility, our famous triangle. The proposed EUR 315 billion investment package channelled through the European Fund for Strategic Investment aims to address the problem of weak demand and to stimulate investment in the real economy, where jobs are created. A key aspect of this investment package is to remove barriers for investment, in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs), and I am very pleased that my colleague Elzbieta Bieńkowsa is with us today to discuss the European Semester, since a strong single market and product market reform are also necessary to improve the environment for investment.

One of the core messages of the 2015 Annual Growth Survey is that reforms supporting the sound functioning of labour markets work. So do reforms improving the effectiveness of social protection systems. These reforms must continue. In both the Commission’s investment initiative and the Annual Growth Survey, employment and social concerns feature as cross—cutting priorities. Together they reflect the Commission’s intention to place greater focus on jobs and growth and the social impact of fiscal and macroeconomic policies. This is a recognition that prolonged employment and social problems act as a drag on growth and social inclusion.

This Commission believes that this agenda and its strong focus on social fairness and on the social dimension of reforms will help to build a solid foundation for sustained growth and greater social and economic convergence. The Commission’s publication on 26 February 2015 of a surveillance package, comprising 27 country reports, a euro area report and an accompanying communication, is a second step within the renewed European Semester. You can clearly see the increased consideration that the Commission is giving to employment and social concerns in the country reports. These reports, as you know, form the analytical basis for the country—specific recommendations.

Let me also draw your attention to another novelty. The Commission has published the country—specific analysis in a single document for each country, three months in advance. This streamlined and reinforced approach aims to simplify the process, at the same time as increasing joint ownership of it. In practice the Commission has now made an effort to extend the exchanges of views between institutions and stakeholders at national and European level to allow for constructive dialogue with Member States’ parliaments, social partners and civil society. For example, I found the discussion I had with Ministers of Social Affairs and Employment last Monday in the Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO) very enriching. Last week the Commission also committed, at a high—level event we organised to promote social dialogue, to ensuring a stronger role for the social partners in the European Semester.

This is, of course, also the time for the Parliament to intervene and that is why I find this debate extremely useful today. I am keen to listen to Members and follow the debate now.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Bieńkowska, Member of the Commission. Mr President, honourable Members, the Single Market is a core part of the European Semester, which is of course a joint exercise between the Commission and the Member States. I can compare the Single Market to a launch pad to get Europe out of the crisis; it will allow us to unlock the investment potential in Europe and, hopefully, create opportunities for our consumers and investors. But, if we are to make the most of it, we need to remove the remaining barriers and bottlenecks.

I want to thank very much Ms Gáll-Pelcz, Mr Rosati and Mr Gutiérrez Prieto for their report. It is timely; it covers the most important issues and most urgent tasks. On the Single Market our first priority should be to make existing Single Market rules work to their full potential. We need better implementation – as Ms Gáll-Pelcz said – effective monitoring and stronger enforcement. The Commission has already set up a Single Market governance strategy to promote that. This includes implementation objectives for all legislation – in particular there will be a zero tolerance approach to the Service Directive. There will also be further development of online governance tools, such as Your Europe, SOLVIT and the online Single Market Scoreboard.

We also duly stated the conclusions of the parliamentary Cost of Non—Europe report. The European Parliament expressed regrets that the Annual Single Market Integration report was not published this year and there was no sign or Single Market topic in the Annual Growth Survey. Let me be very clear: we are not reducing our efforts. On the contrary, we want to improve the quality and the impact of the reporting; we want to integrate all possible instruments and we are, of course, looking now at how to do this and working very intensively on this.

For example, we are looking at streamlining the reports. We are looking at putting more focus on economic indicators because I deeply believe streamlining Single Market governance will help our wider efforts on the Single Market. This year, as was also mentioned, we will launch two major initiatives centred on the Single Market. The first one: the Digital Single Market package, which will be released on 6 May 2015, and then for the end of this year we are planning the Internal Market Strategy.

All the proposed actions will be based solid economic grounds and impact assessments. There will be an objective assessment of what works and what does not. I can assure you that we will take the time to ask the right questions and to answer them properly. Let me put a few of them. Is harmonisation in the area of goods as efficient as it should be? Can we improve or even extend the application of the mutual recognition principle in goods and services? How do we address the link between goods and services? How do we tackle the remaining barriers in goods and services? How do we get rid of discrimination over access to goods, services and online content cross—border? How can we get rid of the obstacles to cross—border e—commerce? How do we reduce the administrative burden on our companies to the minimum?

These are only some of the questions we need to answer. And we need to do it in partnership with you and the Member States. That is why this debate today is so useful. I really count on our close cooperation in the course of this year and in the course of the whole mandate.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis, rapporteur pour avis de la commission des budgets. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président de la Commission, Mesdames les Commissaires, chers collègues, le semestre européen est la réponse hâtive à l'électrochoc de la crise des dettes souveraines, notamment en Grèce. Crise résultant de l'absence scandaleuse de gouvernement de la zone euro pendant dix ans.

Lorsque les États conviennent de se donner la même monnaie, ils doivent veiller à ce que l'ensemble de leurs territoires constitue une zone économique optimale. Sans convergence des législations fiscales et sociales, sans coordination des politiques économiques, sans véritable gouvernement, il est vain de prétendre échapper à l'instabilité et aux drames.

Pour donner corps à cette gouvernance et à cette coordination, je formule trois recommandations:

D'abord, l'imputation d'une quote-part des factures impayées par l'Union européenne dans les comptes des États membres pour évaluer leur éventuel déficit excessif. C'est une question de crédibilité, un prérequis de la confiance. Nous en avons longuement parlé hier à propos du budget 2016.

En second lieu, la normalisation de la présentation des contributions des États au budget de l'Union européenne dans leurs comptes publics. C'est une question de cohérence et de lisibilité.

Enfin, l'harmonisation de la présentation des comptes publics et des diligences de certification de leur sincérité. L'agrégation de l'ensemble de ces comptes publics exprimerait le véritable budget de l'Europe et faciliterait, sans doute, la coopération entre les gouvernements.

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Γραμματικάκης, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Κύριε Πρόεδρε, ακόμα μια φορά η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο περιστρέφεται γύρω από την κρίση. Δεν έλειψαν βέβαια οι προσπάθειες και οι ιδέες και αρκετές ακούσαμε και σήμερα. Η πραγματικότητα, όμως, φοβάμαι ότι είναι οδυνηρή. Όπως λέει η λαϊκή σοφία τα παθήματά μας δεν έχουν γίνει μαθήματα. Έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανισότητα και η ανεργία καλπάζουν, μαζί με τις αντιευρωπαϊκές δυνάμεις.

Δεν μας μένει λοιπόν, φοβούμαι, άλλος χρόνος, ούτε άλλη επιλογή. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική άμεσα, να βάλουμε μια τελεία στην τυφλή εμμονή στη λιτότητα. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα γίνει μόνο με πραγματικές επενδύσεις για βιώσιμη, πράσινη ανάπτυξη, όπως βέβαια είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κυκλική οικονομία και η αποδοτική διαχείριση πόρων. Τα οφέλη, το ξέρετε όλοι, θα είναι πολλαπλά: δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Κυρίως, όμως, βελτίωση της υγεία, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μας.

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro, em nome do Grupo PPE. Senhor Presidente, para o PPE, o Semestre Europeu deverá ter como objetivos aumentar empregos, promover o crescimento e melhorar o investimento. Estes desígnios deverão ter como suporte um modelo de economia de mercado, com fortes preocupações sociais, garantindo assim um crescimento sustentável, de modo a transmitir à próxima geração melhores oportunidades de emprego, em vez de uma pesada herança, ao responsabilizá-los por dívidas que não cometeram.

É por isso que nos empenhámos, desde a primeira hora, em defender três pilares fundamentais: investimento, reformas estruturais e responsabilidade fiscal.

Nas questões do emprego e dos assuntos sociais, importa não esquecer que apenas ao promover investimentos reprodutivos é que estaremos a estimular uma criação sustentável de empregos que possibilite um verdadeiro investimento no capital humano, na mobilidade profissional, na investigação e na inovação, essenciais para expandir o potencial económico da União Europeia, trazendo assim prosperidade aos povos europeus. É fundamental continuarmos a apostar em medidas de combate ao desemprego jovem, sem esquecer o desemprego de longa duração. Os jovens serão o motor da alavancagem da nossa economia, e a Europa, todos nós, devemos-lhes isso.

São urgentes medidas que possibilitem o equilíbrio da vida profissional com a vida familiar, incentivando-se também a formação e a aprendizagem ao longo da vida, como também o ensino dual. Há que continuar a ter uma atenção especial às regiões ultraperiféricas, às regiões menos desenvolvidas, para que tenhamos uma verdadeira coesão social e territorial. Os Estados-Membros também têm de fazer a sua parte, eliminando os encargos administrativos desnecessários e a burocracia que desincentiva o empreendedorismo, os trabalhadores por conta própria, a criação de start-up das microempresas, das PME, que serão as catalisadoras do crescimento económico, inovação, emprego e integração social. Também temos de mobilizar todos os meios para continuar nesta ação de prosperidade europeia.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant, on behalf of the S&D Group. Mr President, I start by congratulating Mr Rosati, our rapporteur on the Committee on Economic and Monetary Affairs, for his fine work. I thank our shadow rapporteurs for their valuable inputs.

The analysis and conclusions on the annual growth survey are well in line with the parameters of the Stability and Growth Pact (SGP). However, I must register some unease at aspects of our proceedings. As of now we lack a real understanding as to why the economic performance of national economies has remained so dull, indeed so stagnant. Similarly, we cannot grasp the real reason why the investment gap in the eurozone has remained so significant.

True, we see glimmers of growth now and we wish for the best. Rightly, much emphasis is being placed on the flexibility that is presently being read into SGP rules. Over—rigid application of these rules has been counterproductive. Let us hope that flexibility will be applied equally and fairly to all economies and not just the bigger ones.

So let me repeat that structural reforms are necessary but, as I said elsewhere, they should not mean an erosion of the European social model. Where structural reforms refer to elimination of monopolies, freer access to the provision of services, curtailment and digitalisation of government bureaucracy, incentivising those who produce, streamlining public procurement practices and the encouragement of public-private partnerships, such reforms should be given full support.

Yet, it seems to me that we still do not have a viable approach to tackle regional and national divergences within the eurozone, and they have been increasing. I am uneasy because, having a 19—economy system, working to the model of a quasi—balance in all national budgets is not axiomatically the optimal way to run a currency area.

Yes, we have jargon-laden discourse to correct for so-called macroeconomic imbalances, but there is a vagueness about how to implement corrective action on this basis. There still is no valid reply to the question: are country—specific recommendations designed to satisfy eurozone or national priorities? Therefore, I am not too surprised that so many CSRs are ignored by national parliaments and governments.

In the absence of a central treasury to regulate transfers between centre and periphery, much of the exercise that we are carrying out now could be compared to that of a circus performer on a high rope, juggling with 19 balls. Of course, in order to succeed, such a juggling operation needs commitment, discipline and a high level of competence.

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho, ECR-ryhmän puolesta. Arvoisa puhemies, ensin haluan kiittää herra Rosatia hyvästä yhteistyöstä. Mietinnön taloudellinen sisältö on pääasiassa ollut hyvää, ja mietinnön laatija on oivaltanut Euroopan talouden keskeiset ongelmat ja ratkaisut pääasiassa oikein. Voisin oikeastaan sanoa, että olisimme toivoneet, että lopullinen mietintö olisi ollut lähempänä esittelijän alkuperäistä luonnosta. Yhtä kohtaa haluan kuitenkin korostaa. ECR:n visio eurooppalaisesta ohjausjaksosta on, että ohjausjakso on neuvoa-antava. Meille jäsenmaiden itsenäisyyden säilyttäminen on kaiken politiikan perusta, emmekä suostu luovuttamaan budjettivaltaa jäsenmaista EU:lle yhtään enempää kuin on jo tapahtunut.

Tulevaisuutta ajatellen toivoisimme todella, että muutama jäsenmaiden itsenäisyyteen liittyvä periaatteellinen yksityiskohta ei tulisi eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevien mietintöjen keskeisen sisällön tielle. Mikä siis on jäsenmaille annettujen neuvojen järkevä sisältö. ECR toivoo jatkossakin hyvää yhteistyötä, vapaan markkinatalouden vision jakavien ryhmien kanssa tässä jatkuvasti käynnissä olevassa prosessissa. Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, on behalf of the ALDE Group. Mr President, I should like to thank Mr Rosati for very honest and good work, and I should also like to thank the rest of the shadows. One of the central words in this debate is ‘austerity’, but this word austerity is at the same time part of a blame game. We tried to use the word austerity just to get rid of our own shortcomings in economic policy. Quite recently there was an article by Ricardo Hausmann about Greece. You can find it in the Project Syndicate, and it is a good read for all those who think that austerity is the main problem here. Ricardo Hausmann is also known for The Atlas of Economic Complexity, and I think that we, as politicians, are very bad at looking at the complexities. We have a complex with complexities and we do not actually like to go into the details.

Hausmann’s Atlas of Economic Complexity shows where the problems are. If you take, for instance, Greece then you see that the balance between export and import is not a very good one, and due to globalisation Greece, Portugal and some other countries are gliding down in international competition. They are gliding down as regards possibilities to get into the market, and that is actually the real problem. Therefore, we need a European investment policy. We need an investment policy addressing these profound, deep problems in our economies. If we do not do that, then austerity will be the result, and it is going to be the result because we do not understand what we are actually doing.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Per la dinamica del dibattito e per i temi che si sono notevolmente allungati rispetto alle votazioni che avremo dopo il dibattito non è possibile accettare blue card.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas, em nome do Grupo GUE/NGL. Senhor Presidente, este relatório que representa o ponto de partida do Semestre Europeu do ano em curso, fornece as grandes linhas de orientação política sobre a qual se deverão construir os orçamentos nacionais. Como esperado, ele continua a defender a austeridade, as reformas estruturais, nomeadamente ao nível do mercado de trabalho e da privatização das empresas e dos serviços públicos, pondo em causa o acesso em equidade aos direitos sociais conquistados após décadas de luta. Isto é totalmente inaceitável, pois, neste momento de crise, esta governação económica impede os países de intervir com políticas redistributivas para ajudar os mais necessitados e evitar o colapso do consumo agregado.

A governança económica e o Semestre Europeu são uma maneira de atrelar os países às agendas neoliberais da União Europeia, ao serviço dos grandes interesses económicos. Impedem os países de poder decidir de forma soberana o seu futuro coletivo, obrigando—os a assistir de braços atados à destruição das suas economias. Não podemos aceitar isto passivamente e tudo faremos para romper com esta ditadura monetária.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. Señor Presidente, yo también quiero agradecer al señor Rosati sus esfuerzos y su colaboración. Sin embargo, no compartimos el fondo de la ponencia, entre otras cosas, porque hay un aval sin crítica alguna a la coctelera del trío «reformas estructurales, consolidación fiscal e inversión», que creemos que ha fracasado estos últimos años como método para sacar a Europa de la grave crisis en la que se encuentra.

Además, algunos de los mejores datos que tenemos ahora mismo en algunos Estados miembros en relación con el PIB y al haber evitado la tercera recesión, se deben simplemente a la acción del Banco Central Europeo y también a la caída del precio del petróleo; en cualquier caso, no a la coctelera que se nos plantea en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento como la única salida.

Tengo que decir que las reformas estructurales en la mayoría de los Estados miembros han sido socialmente muy dañinas y han sido un factor clave del problema de la devaluación. Las ganancias en competitividad están siendo muy cuestionadas; por ejemplo, en mi país ahora mismo volvemos a estar en déficit de la balanza comercial, de modo que la estrategia que había diseñada no ha funcionado.

Por otro lado, la consolidación fiscal, en algunos casos, ha ido demasiado rápida y ha empeorado las cosas, y aquí, evidentemente, vamos a debatir mucho con la ponente señora Berès, en el informe sobre la evaluación de la gobernanza económica, acerca de cómo se ajusta todo esto. Porque la flexibilidad siempre se aplica ex post cuando ya es inevitable y no se permite realizarla ex ante para dar espacio y margen a los Estados miembros para afrontar una situación de recesión.

Y finalmente, la inversión. El Plan Juncker, evidentemente, no es un plan serio para fomentar la inversión. Tenemos al Banco Central Europeo haciendo expansión cuantitativa y a un Banco Europeo de Inversiones que tiene que hacer un plan de inversión. Y los dos planes no se hablan entre sí. Por lo tanto, creemos que eso es una mala noticia.

Me parece que debe haber un cambio en la política económica y que esta no es la solución.

 
  
MPphoto
 

  Laura Agea, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo ringraziamento lo faccio al collega Gutiérrez Prieto per il lavoro e perché è la dimostrazione che, a prescindere da dove si sieda in questa Aula, quando si pensa ai cittadini e si guarda ai cittadini le posizioni non contano, contano gli intenti. Quindi a lui va l'apprezzamento per il lavoro e per la volontà di trovare una condivisione.

Ovviamente, la valutazione che mi sento di fare è che per l'ennesima volta ci viene fatta ingoiare la purga e subito dopo ci viene data la caramella, il che significa che il sapore che abbiamo in bocca magari è un po' più addolcito ma il risultato che subiamo è esattamente lo stesso: perché ancora una volta ci chiedete le riforme strutturali, ancora una volta imponete vincoli di bilancio e responsabilità fiscale.

Quando ci concederete di respirare? Quando risolverete il problema della miseria nei nostri paesi? Quando ci concederete la libertà di fare politiche sociali vere che sostengano i cittadini?

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi si celebra ancora una volta il rito della discussione inutile e dannosa del semestre europeo. Inutile, perché il coordinamento delle politiche economiche non ha risolto nessun problema; dannoso, perché l'Europa con provvedimenti assurdi, dettati da Berlino, e scritti da e per tutelare le grandi banche, le grandi industrie, i grandi poteri economici, mette in ginocchio interi Stati, intere economie.

Un esempio su tutti il Veneto, la mia regione, dove le "eurofollie" dall'inizio della crisi hanno mandato in fumo centomila posti di lavoro e fatto chiudere, solo nel 2014, oltre tremila imprese. Questi sono i meravigliosi risultati dei semestri europei. Cancelliamoli e cancelliamo questi inutili riti e cancelliamo l'Europa dell'austerità e dei sacrifici. Basta proclami, basta propaganda, basta bugie.

Qui dentro dobbiamo fare subito una cosa: cambiare gli assurdi parametri di bilancio stabiliti dai trattati europei e mettere al centro delle politiche europee i cittadini e il lavoro. Sono in tanti a chiedercelo e io userò ogni minuto che avrò a disposizione qui dentro per dare voce ai cittadini. Solo così potrà nascere una nuova Europa.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). Monsieur le Président, ce semestre européen met en lumière un constat positif: la croissance revient en Europe. Cependant, c'est un phénomène qui reste fragile et hétérogène.

C'est vrai que l'Europe souffre: elle souffre d'un manque d'investissement – le rapport Rosati le dit très bien. Les investissements sont encore inférieurs de 20 % à ceux de la période d'avant la crise. Alors, c'est vrai que le plan d'investissement Juncker est une des réponses. Bien évidemment, nous soutenons ce plan, mais il ne portera ses fruits qu'à condition que la confiance revienne. Or, aujourd'hui, nous avons encore des PME qui ferment leurs portes, des salariés qui se retrouvent sans emploi, des jeunes qui quittent l'Europe faute de travail et, bien sûr, l'insécurité économique qui ne permet pas aux entreprises d'investir.

Il est temps que l'Europe retrouve la confiance des investisseurs. Il n'y a pas de croissance sans confiance. Et il n'y a pas de confiance sans assainissement budgétaire et sans désendettement.

J'ai pu voir l'exemple de l'Espagne, où je me suis rendue la semaine dernière. J'ai pu constater que les réformes déjà engagées avaient pour conséquence la baisse du chômage et la création d'emplois. Tous les États membres ne se trouvent pas dans la même situation. La France, par exemple, est un pays qui a beaucoup d'atouts: dotée de nombreuses ressources, elle peut s'appuyer sur son capital humain extraordinaire, ses régions dynamiques et ses PME. Mais quel gâchis! Car faute de réformes à portée durable, la France décroche et menace d'entraîner l'Europe tout entière.

C'est pourquoi je souhaite que la Commission soit ferme. La France doit respecter les règles du pacte de stabilité et de croissance. La Commission, bien sûr, doit être à l'écoute des peuples – on l'a vu pour la Grèce – mais elle ne doit pas écouter toutes les sirènes. Donner deux ans de plus à la France pour mettre en œuvre ses réformes, c'est prendre une lourde responsabilité: celle de faire porter aux générations futures le poids de la dette et de retarder la relance économique.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). Mr President, many thanks to the EU Presidency and to the three Commissioners for coming to talk with us in Parliament. Our message is similar. Of course we want to have real recovery with job creation, but we also want to move to a new growth model which is greener, smarter and with social inclusion. That is why we need a much better policy mix.

Regarding reforms, yes they are needed, but these reforms should be focusing on growth potential, on sustainability and also on reducing social inequalities.

We can be sure that the critical factor to make a real change in the situation will be investment, and investment paving the way for quality jobs. That is why we need these smart rules creating room to invest. I would say that this ‘triangle’ is positive, but it is not enough because we should have a kind of ‘square’.

We need also to support European economic demand, and this requires reducing social inequalities in Europe. I believe that the following priorities should be pushed forward throughout the cycle of the European Semester: the Annual Growth Survey, the country—specific recommendations, the upcoming discussion on the Economic and Employment Guidelines – which has already been presented by the Commission and on which we are preparing our position – and, last but not least, the new phase of the Europe 2020 Strategy.

I would like to conclude by saying something on the word ‘convergence’, because Commissioner Dombrovskis and Commissioner Thyssen underlined this. Indeed, if you want all Member States to have a real opportunity to move in this direction, to use this policy mix, we need to complete and rebalance the Economic and Monetary Union.

 
  
MPphoto
 

  Anthea McIntyre (ECR). Mr President, I really welcome the emphasis on reforms and better regulation in the Annual Growth Survey and in the Committee on Employment and Social Affairs’ report, and I thank the rapporteur. It is so important we create the right environment to enable businesses to grow and create jobs. This can help us to accelerate the trend of re—shoring – bringing jobs back to Europe. We are seeing this in the UK, and it can happen right across the EU.

There can be no one—size—fits—all approach. We do not have a single European social model. Effective policy solutions are best devised by the Member States. In Britain we have 760 000 more small businesses than we had five years ago. The UK is the most entrepreneurial country in Europe. There are 1.85 million more people in work than five years ago. Wages are now rising faster than inflation, and there are more people with the stability and security of a job. This is real growth.

 
  
MPphoto
 

  Antanas Guoga (ALDE). Mr President, I support the report on Single Market governance, and I would like to thank the rapporteur for her excellent work. However, we do have to admit that the EU Single Market is not fulfilling its full potential. It has to be better monitored if we want to promote growth and jobs. It is very important to develop analytical tools to properly measure the economic and regulatory performance of the Single Market. I think that it is very important that the European Semester and the country—specific recommendations reflect the priority sectors in the EU where there is strong potential for growth: first of all, a digital single market, which could generate thousands of jobs; free movement of goods and services, public procurement; ECT.

This morning, the President said that the Commission has fast—tracked the reports on the country—specific recommendations. Now Member States have more time to examine those recommendations. I welcome that. The most important thing is for Member States to better implement EU legislation and international law and commit to structural reforms which are now working. It is time; it is the only way forward.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). Senhor Presidente, eu devo confessar que não queria, me parece difícil, acreditar nas palavras da Sra. Comissária, quando diz que as propostas que agora aqui se apresentam relativamente ao Semestre Europeu se baseiam nos impactos e em análises económicas sólidas. Eu diria: se há coisa na qual não se baseiam é nos resultados e nos impactos, porque se assim fosse teria que haver uma inversão total das políticas recomendadas. Porque os resultados, Sra. Comissária, é que as desigualdades aumentaram, que as economias da periferia estão esmagadas, que as dívidas estão insustentáveis, que as reformas estruturais não são outra coisa se não ajustamento por via dos salários e por via da destruição do Estado social.

Sra. Comissária, não, não olharam para os resultados nem fizeram nenhuma análise económica sólida. E é por isso mesmo que a própria Comissão colocou em vigilância apertada alguns dos países que foram tão bons alunos, como é o caso de Portugal. Sra. Comissária, como é que as mesmas políticas vão dar agora resultados diferentes? Sra. Comissária, o problema é a austeridade.

 
  
MPphoto
 

  Monika Vana (Verts/ALE). Herr Präsident! Ich darf vonseiten der Grünen sagen, dass wir für eine grundlegende Reform des Europäischen Semesters sind und für eine Stärkung der sozialen Dimension, und zwar dringend. Denn es geht einerseits um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union, wenn wir von Nachhaltigkeit, existenzsichernder Beschäftigung und Armutsbekämpfung sprechen. Aber es geht auch um das Vertrauen von Europas Bürgerinnen und Bürgern nach der gescheiterten Austeritätspolitik.

Ich denke, die Konzentration der letzten Jahre ausschließlich auf Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum ist gescheitert. Wir brauchen hier nachhaltige soziale Reformen. Deshalb ist die Annahme des heutigen Berichts des Beschäftigungs- und Sozialausschusses zu den beschäftigungs- und sozialpolitischen Aspekten im Jahreswachstumsbericht so wichtig. Darin enthalten sind konkrete Vorschläge, wie man in die Sozialpolitik und die Stärkung der sozialen Dimension des Europäischen Semesters investieren kann, sei es durch die Entwicklung der sozialen Kriterien, die makroökonomischen gleichgestellt werden müssen, oder dadurch, die Europa-2020-Ziele endlich wieder vom Abstellgleis zu holen und den Zielen der Armutsbekämpfung, des Klimaschutzes und auch der Gleichstellung von Männern und Frauen endlich Priorität einzuräumen. Wir brauchen – und das haben Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt – öffentliche Investitionen auch und besonders in öffentliche und soziale Dienstleistungen.

Wir Grünen machen uns stark für eine Stärkung der demokratiepolitischen Dimension des Europäischen Semesters, und zwar nicht nur für die volle Mitverantwortung und Mitbestimmung des Europäischen Parlaments, sondern insbesondere auch für die Einbeziehung der Zivilgesellschaft, wie es ja schon sehr oft in diesem Haus diskutiert wurde. Die Annahme des heutigen Berichts ist für uns ein Schritt in die richtige Richtung einer sozialen und bürgerinnen- und bürgernahen Reform.

 
  
MPphoto
 

  Patrick O’Flynn (EFDD). Mr President, for the first time, the self—doubt of the EU political class has transmitted itself publicly, because the motion for debate notes that the euro area, in particular, stands out as an area of unsatisfactory growth. That is because other countries have control over setting their own interest rates and managing their own exchange rates to suit the needs of their economies.

In Britain, we have a saying ‘the penny is starting to drop’: well, the euro has certainly started to drop on the international exchanges and, along with quantitative easing, that may help in generating some growth this year. But we all know that once Germany has had enough medicine, the prescription will be stopped for everyone. They used to say that when America sneezed the world caught a cold. Well, in euroland, when Germany stops sneezing the whole of Southern Europe will be left to die of influenza. This currency union has failed. Someone must put it out of its misery.

 
  
MPphoto
 

  Hans Jansen (NI). Voorzitter, de situatie in de Europese Unie is desastreus. Er is geen of nauwelijks economische groei. De schulden zijn nog nooit zo hoog geweest en ze groeien met de dag. De werkloosheid is immens, er is geen verbetering in zicht. De Europese Centrale Bank heeft de rente extreem laag gemaakt en de geldpers aangezet en daardoor zullen de landen die niet willen hervormen, dat ook nooit meer doen.

Er is geen uitweg uit deze situatie als we de spelregels niet veranderen. De euro moet worden ontmanteld. De lidstaten moeten over hun eigen economisch beleid gaan. Maar dit Parlement wil nu een onbetaalbare verzorgingsstaat verplicht stellen in alle lidstaten. Op wiens kosten? Wat we wél nodig hebben is kleine overheden, kleine schulden, lage belastingen. Uitsluitend dát is het recept voor het herstel van de economische groei. Dan hebben we dat economische semester dat nu op de agenda staat, helemaal niet meer nodig.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz (PPE). Herr Präsident! Das Europäische Semester ist ein wirtschaftspolitisches Frühwarnsystem, das die Kommission und die Mitgliedstaaten zur Verfügung haben, das sie aber aus meiner Sicht noch deutlich zu wenig nutzen. Wir verfolgen deswegen auch sehr kritisch, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten nun eine Fristverlängerung beim Defizitabbau zulassen. Eine solche Entscheidung ist vielen Bürgerinnen und Bürgern in Europa nur schwer zu erklären. Regeln sind am Ende dafür da, eingehalten zu werden. Das muss für kleine wie für große Mitgliedstaaten gleichermaßen gelten.

Die Stellungnahme des Parlaments enthält aus meiner Sicht klare Botschaften. Wir setzen uns für eine Fortsetzung der Konsolidierung ein, wir fordern eine konsequente Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen und wir heben die nationale Eigenverantwortung hervor. Das Schwarzer-Peter-Spiel mit den EU-Institutionen funktioniert nicht mehr, wie wir es ja auch aktuell bei den Griechenland-Verhandlungen sehen. Wir unterstreichen die unabdingbare Notwendigkeit von Strukturreformen, die umgesetzt werden müssen, und wir stellen dabei auch klar, dass jedwede Investmentoffensive kein Ersatz für Reformen ist.

Wir wollen natürlich die europäische Wirtschaft ankurbeln. Aber Glaubwürdigkeit in der Wirtschaftspolitik und ein konsequenter Einsatz für Reformen sind dabei Schlüsselfaktoren für Investoren. Hier kann das Europäische Semester wertvolle Impulse geben. Vor allen Dingen kann das Europäische Semester auch frühzeitig auf Fehlentwicklungen hinweisen. Ich appelliere daher an die Mitgliedstaaten und die Kommission, dieses Instrument zukünftig stärker zu nutzen. Die Sünden der Vergangenheit, wo nationale Fehlentwicklungen auf europäischen Schultern abgeladen wurde, dürfen nicht wieder passieren.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D). Senhor Presidente, Senhores Comissários, caros Colegas, o ajustamento orçamental europeu não funcionou. Pelo contrário, as políticas dos últimos seis anos levaram a grandes perdas de investimento e de riqueza. O rasto de desemprego e pobreza levará muito tempo a recuperar. Hoje, a Europa tornou-se no doente do mundo, com um crescimento anémico e desigualdades económicas e sociais históricas, quer no seu interior quer entre os seus Estados-Membros.

Em contraste com a sua antecessora, há que reconhecer que a atual Comissão Europeia de Jean-Claude Juncker começa a dar sinais de reconhecer o problema e querer avançar pistas de solução. São sinais positivos, mas não chegam. A mudança da agenda não pode ser apenas simbólica. A Comissão terá de ser bem mais competente na gestão da governação económica, no quadro do Semestre Europeu. A Comissão tem de se colocar ao leme dessa governação económica, da agenda da recuperação, da agenda da convergência. As tendências dos últimos anos têm de ser urgentemente invertidas.

O ano de 2015 é, neste sentido, um ano crítico. Os cidadãos têm de sentir esta mudança para retomarem a confiança. As componentes da agenda estão lá, na proposta da Comissão, mas o que importa é como se põem em prática.

O grupo dos Socialistas europeus gostaria de ter ido mais além nas suas recomendações. No entanto, sobre cada um dos temas, a posição que iremos votar é clara. É importante reconhecer a centralidade de investimento, e o Fundo Juncker é um avanço positivo. Mas ele terá de contribuir não só para relançar o crescimento, mas também para corrigir as desigualdades regionais de emprego. A seleção dos projetos beneficiários deverá garantir um impacto positivo nas regiões mais devastadas.

Em relação às reformas estruturais, o Parlamento recomenda uma revisão urgente do seu conteúdo e uma avaliação cuidadosa, não só do seu impacto na competitividade, efetivamente, mas também ao nível social e do emprego.

Quanto à governação económica, as políticas orçamentais têm de contribuir para o relançamento. Os países com margem de manobra deverão usá-la, e os países em processo de ajustamento têm de poder usar a flexibilidade prevista no Pacto de Estabilidade. É importante proteger o investimento estratégico e manter a coesão social.

São seis anos de políticas erradas. Elas estão a provocar reações de rejeição da Europa, que é vista em vários países como um sério problema. Há que ter consciência desta realidade e agir antes que seja demasiado tarde.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). Mr President, to get sustainable public finances we need jobs and growth to help our businesses be competitive and to increase trade. Too often in the past European legislation has added extra red tape and cost for consumers and it is good that many in this House are recognising the need to change.

The single market is key – businesses need confidence in a level playing field – but we also need better laws and they need to be better implemented and to protect against protectionism. To succeed our single market must also be vibrant and diverse, not a top—down ‘one—size—fits—all’ Communist grey. We do not need ‘one—size—fits—all’ taxes, wages, employment laws; these do not create jobs and I will not support reports that call for them.

The European Semester was meant to be a place to share best practice, to exchange views and give recommendations. It is not about bureaucrats issuing orders or centralised dictates; that will not give people confidence.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). Señor Presidente, pese al trabajo que reconozco que han realizado el ponente y muchas personas, desgraciadamente nos encontramos ante un texto muy flojo, farragoso, omnicomprensivo, desenfocado y que lleva a confusión más que a contundentes recomendaciones. En él se encuentran, sin duda, excelentes ideas, como, por ejemplo, el apartado 8, que es pedir que el Fondo Europeo no sea una sustitución de inversiones ya realizadas, sino que vaya más lejos; le sigue un apartado 9 que no tiene nada ver con el Semestre Europeo.

También querría celebrar el apartado 15, donde se dice, dentro de un contexto económico y a corto plazo —que es de lo que estamos hablando en un Semestre Europeo—, que para romper los desequilibrios, en una zona monetaria única y en una unidad de mercado, también es importante que las zonas o países que tienen un superávit tiren de la economía. Y es un excelente consejo.

Pero, al lado de esto, encontramos toda una serie de otros conceptos, toda una serie inmensa de otras ideas debatibles, mucho más adaptadas a la política social. Estoy hablando, por ejemplo, de la muy respetable renta mínima, que, por supuesto, yo apoyaré en su momento. Estoy hablando, por ejemplo, de las maneras de cálculo de los déficits. Esto lo que hace es crear una confusión que empobrece nuestra contundencia en cuanto al empleo y empobrece esos términos importantes, que habrá que tratar también, en su momento, en otros textos legislativos.

Aquí encontramos, además, una línea roja que el Grupo ALDE no va a pasar, que es cuando convertimos este papel en un debate ideológico sobre modelos económicos o sobre prácticas estructurales. Sobre eso, si no se pasa esa línea estructural, votaremos, aunque no es el mejor de los textos que presentar a nuestros electores.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). Senhor Presidente, o Semestre Europeu é apenas mais uma peça da arquitetura institucional da União Europeia que ataca a soberania política e económica dos países, impondo restrições orçamentais aos próprios órgãos de soberania nacional. Tudo em nome de um objetivo último: a estabilidade do euro.

É já regra geral que o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu, ano após ano, tente fazer a quadratura do círculo neste processo. Ou seja, tenta fazer parecer possível o impossível. Mas a verdade é que, por muitas voltas que se dê ao texto, por muita palavra social que se coloque no texto, políticas económicas que pretendem conter a despesa dos países, cortando nas funções sociais do Estado, privatizando recursos públicos, promovendo despedimentos e tornando os custos do trabalho mais baratos – pasmemo-nos todos com isto –, essas medidas não podem simultaneamente responder a objetivos sociais.

Vejamos quais as medidas concretas que o Conselho e a Comissão Europeia põem em prática sobre o emprego. Diz-se que os sistemas de emprego ainda são rígidos em muitos países, que é necessário fazer derrogações à contratação coletiva, que os salários devem ser alinhados com a produtividade. Mas nem poderia ser de outra forma. Já o Comissário Moscovici veio dizer quais eram os países mal comportados e os bem comportados. O meu, Portugal, por acaso já está em desequilíbrio excessivo, o que provavelmente quer dizer que é mal comportado, embora tenha sido bem comportado e tenha aplicado todas as medidas que agora levaram precisamente ao aumento do desemprego e ao aumento da dívida pública.

E no que é que este processo é verdadeiramente diferente da Troica? Ninguém sabe, nós não sabemos, mas todos sabemos quais os partidos e grupos políticos que apoiam e legitimam este processo.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Durand (Verts/ALE). Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, le semestre européen n'est pas une fin en soi. Il s'agit d'un instrument pour l'analyse des politiques publiques qui vont mettre en œuvre des objectifs qui, eux, sont au cœur de ces politiques publiques. Loin d'un exercice comptable, cette coordination doit mesurer les effets sur la capacité à relancer l'économie tout en réduisant les inégalités. Il faut pour cela respecter les trois piliers d'un développement durable: l'économie, le social et l'environnemental.

Le rapport montre que beaucoup reste à faire. D'abord sur l'harmonisation fiscale, sur l'élimination de cette concurrence et de ce dumping fiscal entre États. Sur les marchés publics également, pour aider les PME, les TPE, les artisans à travers des appels d'offres qui ne visent pas seulement les bas coûts, mais également une économie plus durable et des emplois non délocalisables. Sur la mise en place évidemment du marché unique numérique, sur le développement de modes de production et de consommation plus durables et, enfin, sur le renforcement de la protection des consommateurs et de leur santé, en particulier des plus vulnérables.

En fin de compte, au-delà de nos divergences, ce rapport sur la gouvernance du marché unique essaie de trouver cet équilibre entre les dimensions économiques, sociales et environnementales. C'est la raison pour laquelle, au nom du groupe des Verts, nous voterons en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zullo (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il semestre di coordinamento delle politiche economiche è negli ultimi anni caratterizzato da una fredda severità contabile, severità con cui la Commissione europea impone agli Stati membri l'applicazione di regole spesso ispirate all'austerità invece alla promozione della crescita.

Il coordinamento delle politiche dovrebbe invece dare una forte opportunità di crescita e non di obblighi e deve coordinare iniziative concrete volte alla costruzione di quel mercato unico, in cui tutti i consumatori sono riconosciuti con pari diritti e garanzie. Ciò a maggior ragione nel mercato unico digitale, perché sempre più importanza stanno assumendo le transazioni elettroniche, in particolare quelle transfrontaliere.

Se vogliamo incentivare questa attività, i consumatori online devono vedersi garantito un livello di protezione pari a quello a cui sono abituati sul mercato tradizionale. In questo settore, motore per la crescita, la Commissione deve ancora lavorare molto perché non si è ancora riusciti a dare uniformità e coerenza al quadro normativo.

E chiudo con un dato: lo studio Cecchini dello scorso settembre evidenzia come il mancato completamento del mercato unico ci faccia perdere 651 miliardi di EUR.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (NI). Voorzitter, we doen hier gewoon alsof er met de Griekse machtswissel niets gebeurd is en er worden geen lessen getrokken. Men dendert altijd maar op volle snelheid verder op de eurosnelweg, ook al moeten - om dan zogenaamd te harmoniseren - steeds meer economische factoren en bevoegdheden overgedragen worden van de lidstaten aan de Europese Unie in Brussel. Het kernprobleem blijft onbesproken (want dat hoort bij uw euroreligie), namelijk het principe zelf van een muntzone voor deelnemers die niet gelijk zijn en die men nu probeert te dwingen om toch gelijk te worden.

De prijs wordt betaald in economische stilstand en vooral sociale drama’s in het zuiden van Europa. Bij de zuidelijke eurolanden is er onderling ook nog eens een pak frustraties. Spanje en Portugal pikken het niet, terecht overigens, dat Griekenland hervormingsplannen in ruil voor nog meer goedkope leningen opnieuw mag onderhandelen terwijl andere noodlijdende landen die kans niet kregen. We komen voor wat betreft de problemen met Griekenland en Zuid-Europa niet uit de mist, neen, we rijden met een sneltreinvaart de dichte mist nu pas écht tegemoet. De zuiderse krekels vechten elkaar de tent uit en de noordelijke mieren, zij zwoegden vlijtig verder. Door het Europese beleid groeit Europa verder uit elkaar. Wat een onzalige paradox!

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). Sur President, kollox ma' kollox nista' ninnota b'sodisfazzjon li r-rapport jagħmel enfasi b'saħħitha fuq elementi li huma mmirati li jagħtu nifs lit-tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi f'kull strata tal-età u interess partikolari fil-progress soċjali, u dan filwaqt illi jiġi rispettat il-mudell soċjali Ewropew.

Min-naħa l-oħra, dawn il-proġetti ekonomiċi ambizzjużi ma jistgħux jiġu implimentati fi ħdan vakwu. Għandhom jiġu implimentati a parallellu mal-konsolidazzjoni fiskali u l-użu ta' grad ta' flessibilità fil-qasam tar-regolamenti tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir, b'enfasi partikolari fuq l-investiment soċjali fiċ-ċittadin. Dan il-kunċett nemmen illi huwa kruċjali fil-ħolqien tal-impjiegi sostenibbli, inklussivi u ta' kwalità.

Nilqa' b'sodisfazzjon partikolari l-miżuri differenti li ħabbret il-Kummissjoni sabiex jiżdied drastikament il-ħolqien tal-impjiegi fi ħdan in-negozji ż-żgħar u nispera li dawn il-miżuri jiġu implimentati mingħajr dewmien żejjed. Filwaqt li kulħadd huwa tal-fehma li n-negozjanti ż-żgħar huma s-sinsla tal-attività ekonomika tal-Unjoni Ewropea, dawn għadhom sfortunatament ikunu mxekkla b'piżijiet amministrattivi żejda u burokrazija. Fid-dawl ta' dan kollu, joħroġ ċar li għandu jsir aktar sabiex dan is-settur importanti tal-ekonomija jiġi assistit b'investimenti u ħolqien tal-impjiegi.

Fl-aħħar nett, irrid nirringrazzja lir-rapporteurs u lix-shadows kollha għax-xogħol importanti li jagħmlu, b'mod partikolari lil Sofia għax-xogħol importanti tagħha.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). Herr Präsident! Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Kürzungspolitik und steigender Armut. Das hat auch der unabhängige Jahreswachstumsbericht bestätigt. Armut und Arbeitslosigkeit in Europa sind weiter auf einem historischen Hoch. Prekäre Arbeitsbedingungen sind fast die Regel. Die europäischen Regionen driften weiter auseinander, und das Ungleichgewicht in Europa wächst. Ja, wir brauchen Strukturreformen, aber keine einseitigen Arbeitsmarktreformen zulasten der Arbeitnehmer, sondern Reformen, die nachhaltiges Wachstum mit fairen, guten Arbeitsplätzen verbinden. Die Koordination der Wirtschafts- und Finanzpolitik funktioniert nicht. Die Folge: Wachsende Euroskepsis und Polemik und Hetze. Das muss sich ändern. Dazu brauchen wir einen starken sozialen Pfeiler im Europäischen Semester. Sozial- und Beschäftigungspolitik braucht genau die gleiche Verbindlichkeit wie Finanzpolitik. Dann kommen wir auch mit einem sozialen Europa weiter.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). Herr Präsident! Frau Steinruck, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Beschreibung des Zustandes, denn es ist völlig richtig, was Sie gesagt haben: Die Auswirkungen der Politik der Europäischen Union sind verheerend für etliche Mitgliedstaaten. In der Tat funktioniert die Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik nicht. Aber da müssen wir auch fragen, woran es liegt.

Wir haben ein Regelwerk, das nicht funktioniert, und ich glaube es liegt daran, dass nicht mehr gleiches Recht für alle gilt. Das Europäische Parlament hat ausgehend von sehr einfachen Regelungen für die Koordinierung ein immer komplexeres Regelwerk geschaffen, das inzwischen so intransparent und unübersichtlich geworden ist, dass die Kommission nach Gutdünken schalten und walten kann. Sehen Sie sich den Fall Frankreichs an: Frankreich hat jetzt zum vierten Mal Aufschub bekommen. Immer wieder werden beide Augen zugedrückt, wenn Frankreich gegen die Regeln des Europäischen Semesters und gegen den Stabilitätspakt verstößt. Daran liegt es, dass die Eurozone keine Stabilitätsgemeinschaft mehr ist. Wir müssen darauf achten, dass wir wieder ein Recht schaffen, das auch angewendet wird, damit das, was gemacht wird, auch richtig ist. Daran fehlt es in der Europäischen Union.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για την ετήσια επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2015. Η έκθεση ξεκινάει με το σκεπτικό ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στο ίδιο μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Μα αυτό το μοντέλο κύριοι, έχει ήδη αποτύχει. Σε όσες χώρες έχει εφαρμοστεί, όχι μόνο δεν έχει εξασφαλίσει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, αλλά διογκώνει το χρέος τους προς το συμφέρον των δανειστών. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η ατέρμονη πολιτική δεν οδηγεί πουθενά. Η επόμενες γενιές δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Ούτε θέσεις εργασίας, ούτε οικονομική ανάπτυξη, ούτε καν δικαίωμα στο όνειρο. Μόνο αβεβαιότητα και χρέη. Χρέη που δεν τους αναλογούν, καθώς δεν είναι υπεύθυνοι για αυτά. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στις λάθος πολιτικές, τις οποίες εγωιστικά συνεχίζετε να επιβάλλετε και να υποστηρίζετε. Η Ελλάδα έχει μια νέα κυβέρνηση την οποία εμπιστεύτηκε με την κρίση του ο Ελληνικός λαός. Πολιτικά μας χωρίζει άβυσσος με την κυβέρνηση αυτή.

Σαν Έλληνες όμως δεν δεχόμαστε με τίποτα την προσπάθειά σας να την στραγγαλίσετε και να την καταστήσετε υποχείριό σας, επιβάλλοντας την αποτυχημένη πολιτική σας με νέα μνημόνια και νέα αντιλαϊκά μέτρα.

Τι μας προτείνετε λοιπόν; Περισσότερο από το φάρμακο της καταστροφής, περισσότερες μεταρρυθμίσεις, περισσότερα μέτρα και ένα μικρό ευχολόγιο για ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe jetzt lange zugehört, und ich glaube, dass es schwierig wird, einzelne Punkte wieder aufzugreifen. Mir ist wichtig, dass wir ein Element des Europäischen Semesters, nämlich die single market governance – und ich finde es schön, dass nicht nur Vizepräsident Dombrovskis, sondern auch die Kommissarinnen Thyssen und Bieńkowska heute da sind –, dass wir den Pfeiler des gemeinsamen Binnenmarkts, der in dieses Europäische Semester integriert wurde, ernst nehmen.

Denn eines ist klar: So groß die Schwierigkeiten im Bereich der Sozialpolitik und in der makroökonomischen Betrachtung der nationalen Haushalte auch sein mögen, es liegt noch immer erhebliches Wachstumspotenzial allein darin, dass die Mitgliedstaaten europäisches Recht besser umsetzen und einheitlich anwenden. Herr Präsident, ich erlaube mir, dies noch einmal zu sagen: Ich finde, darüber reden wir in diesem Hause zu wenig, weil es Anstrengungen bei den Mitgliedstaaten verursacht, die sie nicht gerne unternehmen, und weil wir bisher nicht die Kraft haben, eine entsprechende Kontrolle der Umsetzung der mitgliedstaatlichen Rechtsakte vorzunehmen. Das ist aber eigentlich die Kernaufgabe, weil darin tatsächlich echtes Wachstum liegt.

Ich finde, dass der Bericht des Binnenmarktausschusses von unserer Kollegin Ildikó Gáll-Pelcz genau hierauf hinweist, und ich bin dem Kollegen Rosati sehr dankbar, dass er das noch einmal deutlich gemacht hat. Hier liegt erhebliches Wachstumspotenzial für alle Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, und es ist schade, dass wir uns so schwertun, dieses einfach zu erreichende Ziel besser zu nutzen.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). Herr talman! Under ett antal år har det betraktats som världsfrånvänt att använda begrepp som automatiska stabilisatorer, dvs. investeringar i offentliga välfärdssystem som ofta upprätthåller den allra största delen av inhemsk efterfrågan. Nu finns stabilisatorerna åter med på kartan och det är bra, det är viktigt.

Vi vet också att otrygga jobb leder till en otrygg och vansklig ekonomisk återhämtning. Minimitrygghet för Europas arbetstagare kommer därmed att fortsätta att vara viktigt. Starka och jämbördiga parter på arbetsmarknaden kommer också att vara avgörande för utvecklingen.

Organisationen Oxfam presenterade nyligen en rapport som visar att 1 procent av världens rikaste snart äger lika mycket som de resterande 99 procenten. Detta medför stora spänningar för våra samhällen. Kollektivavtalsförhandlingar har visat sig vara en framgångsrik väg att reducera ojämlikheter i samhället. Vi behöver därför stärka den sociala dialogen.

Den europeiska terminen måste i alla sina rekommendationer och styrmedel främja såväl minimitrygghet som kollektiva förhandlingar och deras täckning. Jag tar därför särskild fasta på att båda kommissionärerna, både Thyssen och Dombrovskis, har nämnt den sociala dialogens betydelse. Vi väntar oss mycket av den.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski (ECR). Panie Przewodniczący! Zarówno pan Rosati, jak i pan Prieto w swoich sprawozdaniach zwracają uwagę na deficyt demokracji. Pan Rosati wzywa w swoim sprawozdaniu Komisję do przedstawienia niezbędnych propozycji w celu rozwiązania problemu demokratycznej odpowiedzialności w zakresie stosowania i odpowiedzialności instytucji w zarządzaniu gospodarczym. Otóż nie wiem, jak Komisja miałaby to osiągnąć. Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru siłą rzeczy ogranicza rolę parlamentów narodowych w kształtowaniu budżetów państw członkowskich. Dotyczy to szczególnie państw dłużników w strefie euro i państw poza strefą euro uzależnionych od napływu środków unijnych. Oddaje decyzje w ręce anonimowych urzędników lub ekspertów, podważa demokrację, żywą jedynie na poziomie państw narodowych. A więc demokrację zastępuje technokracją. Powinniśmy moim zdaniem odejść od poglądu, że centralizacja, oddanie decyzji w ręce urzędników, nawet kompetentnych urzędników, gwarantuje ekonomiczną racjonalność, a demokracja ją zakłóca.

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE). Mr President, I want to begin by congratulating Mr Rosati on his report. Even though voters in my constituency do not stop me on the street and talk about macroeconomic imbalances, growth—friendly fiscal consolidation or the European Semester, they do talk to me about this crash that they have gone through, the biggest financial crash in the lifetime of the European Union, and we have to make sure that this crash never comes back.

We have to make sure that the system we put in place for economic governance is strong and robust, and I think it is crucially important that we take some ownership of the decisions that come from this process. I think, as is said in the report, we should have a longer period of time between the publication of the national plans and a debate in the Member State parliament. It is crucially important that Member States take ownership of the country—specific recommendations.

What is shown to be the case in Ireland is that where you restructure radically, where you go through an enormous crash, you can come out the other side with substantially improved growth rates. In those countries that have gone through the biggest shock, we can come out the other side with much more enhanced and restructured economies and we can get more and more people back to work. This is a fundamental part of that process in making sure that we have economies that are fit for purpose.

Finally, can I make this point – in the country—specific recommendations, public sector reform and change of public sector administration is crucial. We should use the EU budget to help countries implement those country—specific recommendations as an incentive to those countries. Many of them have gone through a very difficult period. Finally, can I say this – we have to have the same rules for everyone, big countries and small countries.

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). Herr Präsident, liebe Frau Ratspräsidentin! Sie haben vorhin in Ihren Ausführungen ganz besonders hervorgehoben, wie wichtig der digitale Binnenmarkt ist. Auf diesen einen Punkt möchte ich hier ganz besonders eingehen.

Elektronischer Handel, Investitionen in Breitband-Infrastrukturen, Entwicklung digitaler Lösungen, Datenschutz, Netzneutralität und –sicherheit – das sind Stichworte, die in diesem Zusammenhang auch diskutiert werden müssen, da gebe ich Ihnen Recht. Allerdings kann das nur richtig geschehen, wenn wir die Bürger und Bürgerinnen, die Verbraucher und Verbraucherinnen auch wirklich in den Mittelpunkt der Anliegen stellen, die wir hier zu regeln haben. Wenn wir das nicht tun, werden wir keine Zukunftsfähigkeit in diesen Bereichen haben. Da geht es natürlich auch um das Arbeitsrecht, um das Sozialrecht, um all die Auswirkungen, die es in diesem Bereich auf das Arbeitsleben geben kann.

Liebe Ratspräsidentschaft, ich habe noch eine Bitte: Ich habe heute gehört, dass der Rat keine Abschaffung der Roaminggebühren haben will, sondern eine ganz merkwürdige Lösung vorschlägt, nämlich eine 5-5-5-Lösung. Ich hoffe, das ist nur ein Joke, ein Ulk, den ich da gehört habe. Denn zu sagen, 5 Minuten, 5 SMS und 5 Megabyte sind frei von Roaminggebühren, und dann muss man wieder zahlen – also das finde ich schlicht und einfach lächerlich. Ich hoffe sehr, dass das nicht ein Vorschlag des Rates ist. Auf jeden Fall wird das Europäische Parlament dem auf keinen Fall zustimmen können.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). – Voorzitter, de interne markt is dé centrale motor van het Europees project. Het is een belangrijk instrument om de economie weer op gang te brengen, om jobs te creëren en om opnieuw investeringen aan te trekken.

Maar de interne markt is nog lang niet voltooid. Er zijn ook nieuwe uitdagingen in dat kader die zich aanbieden, zoals de digitale interne markt en de energiemarkt.

Daarom is het belangrijk dat we vooral op twee zaken inzetten:

we moeten de bestaande wetgeving uitvoeren en omzetten en we moeten waken over de kwaliteit van de nieuwe wetgeving, die helder, eenvoudig en makkelijk toepasbaar moet zijn . Door meer in te zetten op de interne markt in het kader van het Europees semester hoop ik dat deze prioriteiten als een rode draad doorheen de verschillende beleidsterreinen van de Europese Unie zullen lopen.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme, en primer lugar, rendir homenaje hoy, en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, a todas las víctimas en Europa, en España, y en especial en mi región, en Navarra. Que sepan las víctimas del terrorismo que siempre estarán en mi memoria.

Volviendo al Semestre. Empezaré agradeciendo la labor de todos los ponentes y ponentes alternativos. En mi opinión, han hecho un trabajo más que razonable. Lo acontecido recientemente en Grecia, con la llegada del nuevo Gobierno y la ausencia de riesgo de contagio económico, demuestra que hoy contamos con instrumentos con los que hace solo unos meses no contábamos. Por lo tanto, tenemos que estar razonablemente satisfechos. Porque uno de esos instrumentos es, precisamente, el Semestre Europeo.

Pero no es suficiente, Señorías: tenemos que seguir contando con instrumentos que permitan o que incentiven a los Gobiernos a seguir avanzando en los procesos de consolidación fiscal; pero, sobre todo, dar incentivos a los Gobiernos para que hagan reformas. Porque las reformas, Señorías, significan crecimiento. Mi país, España, es un ejemplo. Habiendo sido uno de los países más ambiciosos en cuanto a reformas se refiere, hoy es el país que encabeza el crecimiento de la zona del euro. Por lo tanto, sabemos la receta, debemos implementarla. Pero no es solo eso, Señorías, tenemos que seguir dotando de mayor legitimidad democrática a todo este proceso de integración económica y, en definitiva, integración política en el que estamos inmersos, porque sin legitimidad no contaremos con el apoyo de los ciudadanos.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Adesso l'on. Benifei, però devo fare un avviso, che purtroppo la seduta è in grandissimo ritardo per la plenaria con le votazioni e saranno accettati soltanto cinque interventi per quanto riguarda il catch the eye.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'analisi annuale della crescita 2015 presenta molte novità spesso positive, come l'introduzione del joint employment report che quest'anno accompagna i dati presentati nel social scoreboard.

Sono documenti che dimostrano una rinnovata attenzione della Commissione verso gli aspetti occupazionali e sociali dell'economia europea. Meglio tardi che mai, si potrebbe aggiungere! È essenziale adesso che l'Unione europea metta in moto tutte le sue risorse al fine di risolvere la situazione descritta in quei documenti, soprattutto per quanto riguarda la disoccupazione, che mette a repentaglio il tessuto sociale europeo, la sostenibilità della politica economica e della moneta unica e la sostenibilità del progetto europeo in sé.

Il nuovo approccio presentato dalla Commissione e basato sul triangolo investimenti, riforme strutturali e responsabilità di bilancio può funzionare se si dimostrerà orientato a sostenere i cittadini in termini di redistribuzione della ricchezza, di creazione di posti di lavoro, di coesione territoriale e sociale. Il rapporto Oxfam sulla disuguaglianza citato dalla collega Ulvskog ci mostra dati chiari e preoccupanti.

Il piano di investimenti che stiamo discutendo sta creando moltissime aspettative che non devono essere deluse.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). Domnule președinte, într-adevăr, semestrul european a devenit un instrument extrem de util în coordonarea politicilor economice ale statelor membre. Problemele însă, după cum știm, apar atunci când o serie de recomandări convenite între guverne și Comisia Europeană nu se duc la îndeplinire. Una dintre cauzele pentru care se întâmplă acest lucru este faptul că parlamentele naționale nu se implică în mod real, încă din prima etapă, în procesul a ceea ce se cheamă semestrul european, atunci când, de fapt, guvernele prezintă Comisiei Europene programele naționale de reformă și programele de convergență sau stabilitate, după caz.

De aceea, parlamentele naționale, când examinează proiectele de buget în toamnă, ajung să nu susțină o serie de recomandări care ar trebui să se reflecte în bugetele naționale. Iată de ce consider că parlamentele naționale trebuie atrase, implicate pe întregul parcurs al semestrului european.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è condiviso da tutti oramai che l'obiettivo principale che dobbiamo perseguire è quello della crescita. Per far crescere le economie europee è necessario avere un piano di sviluppo basato sugli investimenti, bisogna abbandonare l'ideologia del rigore che ha prodotto tanti danni e bisogna avere anche il luogo dove queste politiche si intreccino tra di loro. Per questo motivo è molto importante il terzo pilastro: il mercato interno è il luogo dove si possono concretamente dare impulsi consistenti alle politiche di sviluppo.

Però bisogna che anche le politiche abbiano qualche elemento di raccordo tra di loro e di coerenza. Mi spiace dover notare che il documento della commissione per i problemi economici e monetari è in netta contraddizione con quello che invece contengono i documenti del tutto apprezzabile sia della commissione IMCO che della commissione EMPL.

Ci sono ipotesi nuove che devono essere sostenute ma per sostenerle servono politiche, ahimè, molto diverse da quelle che ancora vengono indicate nel documento che andremo a votare tra poco.

 
  
MPphoto
 

  Ева Паунова (PPE). Европейският съюз продължава да е изправен пред едно основно предизвикателство – бързото възстановяване и икономически растеж, както и справянето с високите нива на безработица, особено сред младите хора. Това предизвикателство изисква координирани действия и реакции на всички нива и европейският семестър през последните години доведе до много положителни резултати, които ни помогнаха по-бързо да преодолеем кризата. Днес решителността да върнем Европа по пътя на растежа е по-силна от всякога. Усилията ни трябва да са насочени към всичките три стълба на икономическата ни политика и най-вече към стимулиране на инвестициите. Мерките в тази посока не са ограничени само до плана "Юнкер", промените са много по-големи. Те са свързани с подобряването на цялостната екосистема на инвестиции и на бизнес в Европейския съюз.

Стимулирането на инвестиции, било то публични или частни, наред с неизползвания потенциал на Единния пазар, особено в областта на мрежовите индустрии, ще спомогне за подобряването на конкурентоспособността, създаването на работни места и растеж. Есенцията на европейския семестър е в координация и синхронизация. Те могат да бъдат ефективни, ако имаме надеждни правила, които се прилагат еднакво спрямо малките и големите държави членки. Особено важно е държавите членки активно да насърчават инвестициите в зависимост от фискалното пространство, с което разполагат и да продължат структурните реформи особено там, където се отбелязват негативни демографски тенденции и растеж.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). Signor Presidente, onorevole colleghi, signori Commissari, rappresentanti del Consiglio, in questi mesi sono state avviate riforme che rimettono al centro delle politiche economiche crescita e sviluppo. Ciò è stato possibile anche grazie all'impegno e alla determinazione della famiglia politica dei socialisti e democratici europei.

Solo collegando direttamente la governance economica all'economia reale, le misure adottate in questi mesi potranno favorire davvero il raggiungimento di una crescita duratura e sostenibile. Dobbiamo recuperare competitività interna e internazionale, investendo di nuovo su due direttrici che solo apparentemente potrebbero apparire opposte: la manifattura di qualità e i nuovi settori dell'innovazione digitale e della ricerca. Il mercato unico europeo rappresenta ancora oggi una dimensione dal potenziale poco sfruttato, talvolta percepito come lontano dai bisogni della società.

La relazione approvata dalla commissione IMCO indica la giusta direzione da intraprendere affinché il mercato interno sia strumento al servizio dei cittadini, dei consumatori, delle imprese e delle istituzioni, nel comune obiettivo di perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE). Voorzitter, het lijkt langzaam beter te gaan met de Europese economie. De groei trekt aan. Voor mij is dat een signaal dat de koers de juiste is. Een begroting die op orde is, structurele hervormingen en investeringen, maar wel in die volgorde en vooral niet “of/of”, want dat hoor ik hier te vaak “of het een of het ander”. Neen, “en/en”, dát is wat Europa nodig heeft.

Natuurlijk zijn er ook investeringen nodig om onze economie krachtiger te maken maar dan wel op zo’n manier dat we de tekorten en de staatsschuld niet weer in snel tempo laten oplopen. Dat is een fout die we in het verleden te vaak hebben gemaakt, we hebben de goede jaren te weinig gebruikt om buffers aan te leggen die we konden gebruiken in de magere jaren die vervolgens kwamen. We het zijn het onszelf verplicht om die fout niet te herhalen en, belangrijker nog, we zijn het onze kinderen verplicht om ze niet met onhoudbare schulden op te zadelen.

En tot slot dit debat gaat ook over het vertrouwen van de Europese burgers. Dat vertrouwen staat onder druk als ze zien dat Frankrijk keer op keer toch weer een uitzondering krijgt voor het halen van de doelstellingen. Laten we vooral landen, klein of groot, gelijk behandelen.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, la gouvernance du marché économique est un élément essentiel à prendre en compte dans le cadre du semestre européen.

Je tiens à insister sur l'importance de la nouvelle directive sur les marchés publics adoptée en janvier 2004 et dont j'étais le rapporteur au sein de ce Parlement. Elle permettra, sans nul doute, d'améliorer la gouvernance du marché unique si les États membres en utilisent pleinement les différentes options. Je pense, en particulier, à la prise en compte des critères qualitatifs, sociaux et environnementaux, dont la définition de l'offre économiquement la plus avantageuse, qui permettra d'aller vers une croissance inclusive. Je le rappelle, la commande publique représente 19 % du produit intérieur brut de l'Union européenne.

Cette directive permet également de généraliser la voie électronique lors de la procédure de passation des marchés publics. Nous devons tout mettre en œuvre afin de favoriser l'administration en ligne et plus généralement un réel marché unique numérique, dans lequel les citoyens et les consommateurs pourront tirer pleinement parti des avantages offerts par l'économie numérique.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). Voorzitter, het wordt tijd dat we het Europees semestertraject durven te benoemen voor wat het echt is: een kans. Geen vervelend keurslijf of testje waarvoor we ieder jaar opnieuw moeten slagen, neen, een echte kans voor de lidstaten om hun beleidsplannen te toetsen op hun duurzaamheid. De driehoeksbenadering van de Commissie in de jaarlijkse groeianalyse biedt het juiste kader. Een verstandig beleid is immers de facto een meersporenbeleid. Investeringen, structurele hervormingen en budgettaire verantwoordelijkheid zijn allemaal noodzakelijke componenten om duurzame groei en jobs te creëren.

Op grond van dit denkkader maakt de Commissie dan ook een zeer pertinente analyse van België, waarbij ze ook aandringt op schuldreductie, een ambitieuze taxshift, weg van arbeid, een dringende aanpak van de schooluitval en het vergroenen van de economie, beleidskeuzes die een duurzame welvaart moeten garanderen.

Tot slot ben ik verheugd dat de Commissie door haar vroege timing de ruimte creëert voor grondig overleg met alle actoren, ook met de sociale partners. Ik roep bij deze alle actoren op om hier actief aan deel te nemen en deze kans te grijpen.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann die Euphorie meines Vorredners nicht ganz teilen, denn so kann es eigentlich nicht weitergehen. Die Europäische Union ist kein Kasperltheater! Nur 8 % der Reformempfehlungen der Kommission werden von den Mitgliedstaaten umgesetzt. Den Staats- und Regierungschefs sage ich daher: Schämen Sie sich! Hier gibt es einen Mangel an Aufrichtigkeit und einen Mangel an Ernsthaftigkeit. 43 % der Reformmaßnahmen wurden teilweise umgesetzt, 49 % haben überhaupt keinen Fortschritt. Meine Damen und Herren, gerade weil die freiwillige Budgetkoordinierung offensichtlich nicht richtig funktioniert, benötigen wir einen EU-Finanzminister, eine EU-Budgetpolitik, eine EU-Wirtschafts- und —Sozialpolitik und einen Sanktionsmechanismus gegen alle reformunwilligen Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE). Señor Presidente, me alegro de ver cómo el empleo continúa siendo el punto central del programa de la Comisión.

Apoyo firmemente los tres pilares en los que se centran las orientaciones para este año, ya que se sustentan entre sí. Para que el crecimiento, y sobre todo, la creación de empleo, sean el resultado final, es necesario que el impulso de las inversiones se vea acompañado de las reformas estructurales necesarias y de una responsabilidad presupuestaria a largo plazo.

Es fundamental hoy que el Parlamento exprese su voz de forma clara y contundente para que nuestros ciudadanos sepan que, a pesar de las grandes dificultades que han afrontado estos últimos años, son nuestro principal objetivo, ya que es el momento de priorizar los ámbitos sociales.

Los datos y previsiones que están saliendo a la luz en los últimos meses son claros. La recuperación empieza a consolidarse y no solo se espera que la Unión crezca y cree empleo en su conjunto en los próximos años, sino que los países con mayores problemas, como desgraciadamente es el mío, lo hagan a un ritmo incluso superior, tal y como demuestran las previsiones de invierno. De hecho, en estos momentos, uno de cada dos europeos de la zona del euro que abandona el desempleo lo hace en España.

Sin embargo, no es suficiente. No podremos sentirnos satisfechos mientras no se reduzca el desempleo de forma clara, los ciudadanos noten la recuperación, se facilite el crédito a las pymes o se mejore la movilidad laboral.

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde (NI). Monsieur le Président, alors que la consolidation fiscale dans les pays de la zone euro est loin d'être terminée, les institutions européennes n'ont toujours pas compris que c'est le corset austéritaire qui empêche toute reprise durable et toute réduction parallèle du chômage.

La Commission ne compte que sur la baisse salvatrice de l'euro, qui encore hier était censée être catastrophique, et du prix du pétrole pour tenir les économies des pays européens hors de l'eau et relancer l'emploi. Mais cela risque de ne pas durer. Alors que le taux de chômage, en particulier des plus jeunes et des moins qualifiés, a explosé en France et dans les pays du Sud, les mesurettes proposées cachent mal le désemparement devant les conséquences des actes que la Commission chérit.

L'initiative pour l'emploi des jeunes et la garantie pour la jeunesse sont des cautères sur une jambe de bois, qui ne traitent pas suffisamment des questions essentielles comme la formation et la faible qualification des travailleurs. Alors que le taux de chômage en zone euro atteint 11,5 % contre seulement 7,3 % hors zone euro, l'Union européenne jette un voile pudique sur les vrais débats à mener sur la monnaie unique et sur le protectionnisme intelligent.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sfrutto il mio minuto per elencare le quattro principali cause di questa crisi.

Uno, le politiche diverse spinte dagli Stati membri che portano poi al dumping fiscale, al dumping sociale. Il Consiglio è pieno di ipocrisia e si dovrebbe dare una mossa. Due, l'euro, vincolo di cambi fissi tra diciannove paesi diversi, che sta favorendo l'export tedesco: 217 miliardi di surplus, il 7 % nel 2014 e non è il primo anno. Applichiamo le regole anche con i forti e non solo con i deboli. Politiche fiscali depressive che uccidono e deprimono le economie deboli; politiche monetarie fatte dalla BCE non per sostenere le migliaia di microimprese che stanno fallendo in alcuni paesi ma per sostenere piani strategici di banche e lobby, per fare affari e spartirsi il mercato.

Bisogna vergognarsi di queste cose.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό πως οι κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης που ισχύουν στην Ευρώπη είναι μη ρεαλιστικοί. Η απαίτηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ για δημόσιο χρέος που να μην υπερβαίνει το 60% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος δεν τηρείται σχεδόν από κανένα κράτος μέλος. Οι απαιτήσεις του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας που υποτίθεται ότι συμπληρώνουν τους στόχους αυτούς επίσης δεν τηρούνται παρά μόνο από πέντε κράτη μέλη. Στην ουσία, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεσμεύουν τις εθνικές κυβερνήσεις να κυνηγούν ουτοπικούς στόχους προκειμένου να επιβάλλεται η λιτότητα, όχι ως μέσο για καταπολέμηση της υπερχρέωσης, αλλά αντιθέτως ως μέσο προκειμένου να επέλθει μια βίαιη κοινωνική αναδιανομή από τους μη έχοντες προς τους έχοντες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη κι αν δεν αλλάξει θα καταστρέψει, θα εκτροχιάσει την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί έναν θεσμικό τρόπο περιορισμού της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών της Ένωσης. Τα κοινοβούλια των χωρών της Ένωσης στερούνται πλέον κυριαρχικών δικαιωμάτων στη διαμόρφωση των εθνικών προϋπολογισμών, καθώς το Eurogroup, ένα μη εκλεγμένο όργανο, τους έχει γίνει στενός κορσές επιβάλλοντας τη μερκελική λιτότητα. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή και το Eurogroup εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι, ενώ θωπεύουν τη Γαλλία και της χορηγούν εξαιρέσεις, την ίδια στιγμή συνεχίζουν την άσκηση εκβιαστικής πολιτικής απέναντι στον φτωχοποιημένο από τα μνημόνια ελληνικό λαό.

Κύριοι βουλευτές, το κυριαρχικό στοιχείο σήμερα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι το τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα που έχει δημιουργήσει στο όνομα του περιορισμού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Έτσι, μέσα από ένα αντιδημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, ο παλιός πολιτικός κόσμος της Ευρώπης επιχειρεί να αλυσοδέσει τους λαούς και να τους επιβάλει την πολιτική της μερκελικής λιτότητας, της φτωχοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Mr President, the S&D Group has been in the frontline in the struggle for a new flexible approach to economic policies. This report clearly reflects the result of our clear position and our united stand against austerity. The report clearly welcomes the new approach, which focuses on investment and growth in Europe, as opposed to the policies led by the former Barroso Commission. I am especially satisfied by the recognition that the adjustment burden in the EU must be shared between deficit and surplus countries. It is clear that the southern countries of Europe affected by the recession cannot bear the entire cost of the reforms. This report fully expresses the principle of solidarity and balance among Member States by recommending more investment by surplus countries in deficit countries.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Mr President, as has already been recognised in the joint employment report, the proportion of NEETs and early school leavers is still dangerously high in the EU. Similarly, structural unemployment has been increasing and labour market matching has worsened in many Member States, resulting in millions of unfilled vacancies, especially in the IT sector.

I believe that the Prieto report adequately takes these problems into account and I hope that our calls on the Commission and Member States to set right these imbalances will be duly taken into consideration.

The solution lies in education systems that are better adapted to economic needs and that can engage students. Also, in order to improve labour market mobility across sectors, investment must be made in continuous skills development and vocational training. However, in order to secure responsible economic governance, such supportive measures should not be exempt from fiscal and consolidation rules.

(Applause)

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice—President of the Commission. Mr President, first of all I would like to thank you for this very interesting and fruitful debate here today. The Parliament has an important role in the debate on European economic policies and I have carefully taken note of the remarks and points raised today.

While we can certainly say that Europe is starting to recover from a deep economic and financial crisis and while we are expecting all 28 EU Member States to have positive economic growth this year, our concern is weak recovery and slow job creation. This is a concern which we need to address through the means of the European macroeconomic policy. While different views and opinions were expressed today during the debate, I am pleased to see that many MEPs largely share our integrated approach on economic policy based on investment, structural reforms and a growth—friendly, fiscally—responsible policy.

The Commission welcomes Parliament’s contribution to the European Semester by way of its regular and timely reports, such as those which we have been discussing today. I believe we share the same goals of promoting growth and job creation and I look forward to good cooperation with Parliament in the future as regards European macroeconomic governance.

 
  
MPphoto
 

  Zanda Kalniņa-Lukaševica, President-in-Office of the Council. Mr President and honourable Members, the debate on the European Semester is an important one and we had here today a very substantial one. The amount of work invested in this process by the Commission, the European Parliament and the Council is clear evidence of this.

Given that the debate is overrunning, I will make only a couple of very short remarks. Concerning the report by the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON), prepared by Mr Rosati, I am glad that it supports the three—pillar approach of the Annual Growth Survey and the streamlining of the European Semester.

As concerns the report by the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO), the Council shares the view of the need to further deepen the single market. More than 20 years after its creation, the single market is still far from complete. More work should be invested towards achieving this goal.

In response to the remarks made by the rapporteur of the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL), Mr Prieto, I would like to say that the Council does recognise the importance of the social dimension of the European Semester.

Only two days ago, the EPSCO Council discussed, among other things, such issues as reducing the tax wage on labour, ensuring an adequate level of social protection, and the need to strengthen efforts to fight poverty, social exclusion and inequality. The conclusions adopted by the EPSCO Council provide an important political orientation to our further work.

Let me also mention that the lessons—learned exercises that we have conducted, on the Council side, on previous European Semesters recommend further stepping—up of the involvement of political level representatives, including national parliaments, in the European Semester at the national level. I welcome the work you have done in intensifying the interparliamentary dialogue which facilitates the work of national parliaments in this regard.

The European Semester is an evolving tool. We have to keep improving its effectiveness as well as its accountability aspect, while also acknowledging that these go further and that they go together.

We look forward to continuing the debate with Parliament on how to improve this Semester and the following ones. The Presidency will put all its energy in ensuring an effective European Semester for 2015. The recommendations that will emerge this summer should reflect our common goals and the main challenges of each country. Most importantly, they should be ‘owned’ by the Member States, who will be responsible for putting them into effect.

I would like to use this opportunity to thank the rapporteurs and the shadow rapporteurs for the hard work. I believe that the discussion is not over. It shall continue at various levels, for example on 13 March the Transport Council will discuss their contribution to the Synthesis Report.

Continuous involvement by the European Parliament is very instrumental. Thank you for this debate and the fruitful exchange of views. I shall stop here so as not to delay the voting.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati, rapporteur. Mr President, let me first express my thanks for the debate we have had in this House: I would like to express my thanks to all the colleagues who participated in the debate and especially to the shadow rapporteurs, with whom I had very fruitful cooperation throughout the whole period of preparing the report. Of course, we did not agree on everything, but I appreciated their readiness to find reasonable compromises.

Now, on the debate, I would like to refer briefly to three points. The first is the recurring theme of austerity. Many colleagues complained that austerity is creating ruin in their countries’ social models. Well, let me remind you once again that austerity measures were simply a necessary reaction, a necessary adjustment to the excessive spending in the period before the crisis. All those countries which had irresponsible budget policies had, of course, to make some cuts, and that is nothing to complain about. Those countries which were prudent in their budgetary policies have not had to resort to austerity.

The second point I would like to refer to is the social cost involved in these structural reforms. I very much share the view that there have been social costs involved with fiscal consolidation and reforms. Nevertheless, we have to remember that if wages were growing at a pace much higher than productivity before the crisis, then there is a need for those wages to come down. So we should not be surprised that, in some countries, wages and incomes have had to come down, simply in order to stay in line with productivity.

Lastly, as to the point about bureaucrats in Brussels who allegedly imposed restrictions on our countries: this is simply not true. All the Member States agreed on the fiscal rules, and the bureaucrats in Brussels are merely responsible for enforcing them.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz, előadó. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Akik jelen voltak a vitában, nyilván ugyanazon a véleményen vannak, amit megfogalmazok, hogy nagyon hasznos volt, és alkalmat adott arra, hogy a jelentésben foglalt javaslatokat megtárgyaljuk. Ugyanakkor rámutatott ez a vita arra, hogy további koordinációs erőfeszítéseket kell tenni, például kifejezetten a belső piaci integráció területén. Ezen a területen oly sok jogszabályunk van, és ezek oly szövevényesek, hogy bizony az átültetése nehézségekbe ütközik. Ez az átültetés nemcsak mennyiségi, hanem minőségi kérdés. Ezért ne ódzkodjunk azoktól a mutatóktól, amelyek alkalmasak arra, hogy a minőségi átültetésre is rámutassanak. Másrészt az ellenőrzési és irányítási kérdés. Nagyon fontos, hogy ha jogszabályokat hozunk, intézkedéseket hozunk, akkor egyenlő legyen mindenki, és ne egyenlő és egyenlőbb. Nem lehet valaki túl nagy ahhoz, hogy ne vonatkozzanak rá a szabályok. Nem lehet kettős mércét alkalmaznunk. Ami a kulcsfontosságú területeket illeti, a jelentésemben számosat soroltam fel ebből, egyre viszont szeretnék fókuszálni: ez a digitális belső piacnak a kérdése, ami, úgy gondolom, hogy az előttünk álló legfontosabb feladat ennek a kiépítése. Azonban higgyék el Képviselőtársaim, hogy a számítógépek előtt felnövő generációk nem értik, hogy miért beszélünk mi digitális belső piacról, amikor annyira széttöredezett ez a belső piac, és nem teszünk intézkedéseket annak érdekében. Államtitkár asszony, én sem értem Önöket. Nem értem az Elnökséget, hogy hogy lehet az, hogy a roaming díjaknak az eltörlését nem érzik, hogy fontos lenne ahhoz, hogy ezt a digitális belső piacot kiépítsük. Nem értem, hogy miért toljuk el 2018-ra. Arra kérem Biztos asszonyt, Elnökhelyettes urat, hogy a jelentésekben megfogalmazott ajánlásainkat vegyék figyelembe a következő jelentések kidolgozásához.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto, ponente. Señor Presidente, gracias a todos por participar en este debate. Voy a recordar algunos datos de la propia Comisión Europea: la tasa anual de crecimiento en el conjunto de la Unión Europea el año pasado fue ligeramente superior al 0 %; en el año 2014, el desempleo de larga duración subió en la Unión Europea 4 puntos. El 75 % del desempleo juvenil es hoy desempleo de larga duración. Uno de cada cuatro hogares en Europa vive en riesgo de exclusión social. La pregunta es si podemos ser conformistas con estos datos. Si hay alguien que considere que con estos datos no tenemos que hacer más y más rápido para, precisamente, dar la vuelta a una realidad social que se convierte en insoportable para muchos ciudadanos y ciudadanas europeos.

Yo estoy de acuerdo con el cambio en la línea de la política económica y social que hace la Comisión Europea, pero necesitamos que sea más ambiciosa y más justa. Decimos que sí, que estamos de acuerdo con las inversiones, pero que estas deben ir a las regiones, a los sitios donde más desequilibrios macroeconómicos hay y donde mayor tasa de desempleo se produce.

Que tiene que haber responsabilidad fiscal, pero, señor Rosati, la responsabilidad fiscal —nos lo ha dicho hasta el Fondo Monetario Internacional, hasta la OCDE—, no puede ser una austeridad excesiva. Que tiene que ser compatible con el crecimiento económico y con la creación de empleo. Que la responsabilidad fiscal tiene que aplicarse utilizando los mayores márgenes de flexibilidad que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para no ahogarnos en la recesión.

Necesitamos responsabilidad fiscal pero sobre todo, recuerdo, responsabilidad social. Responsabilidad social porque las reformas estructurales no pueden convertirse en un mantra en el que entre todo. Responsabilidad social para acabar con la devaluación salarial que ha empujado a millones de trabajadores hoy a vivir por debajo del umbral de la pobreza porque su salario no les permite vivir con dignidad. El 50 % del empleo que se crea hoy, según la Comisión Europea, no es empleo que pueda sacar a estos trabajadores de la pobreza activa o de la pobreza laboral.

Por lo tanto, tenemos que cambiar. Cambiar para hacer una sociedad más justa. Cambiar para hacer compatible el crecimiento económico con el modelo social europeo que tanto defendemos.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. Pagal šių metų Europos ekonominio augimo prognozes toliau išliks didelis nedarbo lygis. Tai rodo, kad sunkiai kelią skinasi esminės struktūrinės reformos ekonominėje ir socialinėje srityse. Palaikau Komisijos pirmininko pateiktą investicijų skatinimo planą, tačiau jis neturėtų būti laikomas būtinų reformų alternatyva , o papildoma priemone, kuri leistų skirti lėšas europinę bei ekonominę ir socialinę grąžą nešantiems projektams. Būtina sparčiau kurti bendrąją energetikos rinką ir skatinti ES šalių energetinę nepriklausomybę. Labai svarbus energijos sąjungos sukūrimas. Ją sukūrus valstybės narės taptų konkurencingesnės ir atsparesnės politiniam trečiųjų šalių spaudimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Guillaume Balas (S&D), par écrit. Le Parlement européen se prononce sur l'examen annuel de la croissance 2015, document d'analyse global initiant le semestre européen censé assurer la coordination des politiques économiques en Europe.

La répartition des compétences entre les différentes commissions parlementaires me laisse dubitatif. En effet, le rapport concernant l'emploi et les aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance dresse une analyse lucide des conséquences désastreuses des politiques d'austérité ayant sévi dans les pays périphériques de l'Union mais aussi des mesures accélérées de consolidation budgétaire qui ont cassé la mécanique de la reprise.

Je salue l'excellent travail réalisé par le rapporteur socialiste Sergio Gutiérrez Prieto, qui a convaincu une majorité de parlementaires de soutenir un plan de lutte contre le dumping et la fraude fiscale et de demander la mise en place d'une taxe ambitieuse sur les transactions financières.

En revanche, le rapport de la commission des affaires économiques prend le contrepied de cette analyse, en évoquant le "succès" des programmes de la troïka en Grèce, au Portugal et en Irlande, tout en appelant les autres États à faire preuve de la même ambition dans la modernisation de leurs économies... Le bilan de la troïka est pourtant désastreux: récession économique, explosion du chômage et accroissement significatif de la dette.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. J'ai voté contre ce rapport car, lorsqu'on aborde l'impact de réformes structurelles, on doit à l'évidence adopter une approche sociétale. Car les politiques économiques de l'Union sont aussi des indicateurs sociaux impitoyables pour les groupes défavorisés.

Je vous cite deux exemples récents fournis par Eurostat: i) 120 millions de personnes – un Européen sur quatre – sont menacées de pauvreté ; ii) plus d'une personne handicapée sur deux – soit 40 millions d'Européens – n'a pas d'emploi, ce qui représente une différence de 26 % par rapport aux personnes sans handicap! De toute évidence, les inégalités se sont largement accentuées ces dernières années au sein de l'Union en conséquence des politiques d'austérité et il faut évidemment le rappeler dans le rapport du semestre européen lié à la coordination des politiques économiques.

Les mesures structurelles ne peuvent plus concourir à ce recul humain. Il faut aujourd'hui investir massivement dans la création d'emplois et stopper l'assainissement socialement aveugle. Sans oublier évidemment l'absolue nécessité d'une lutte déterminée contre la fraude et l'évasion fiscale, et le nécessaire glissement fiscal du travail vers le capital et non vers la consommation comme le suggère le rapport. Pour les adeptes de réformes de structures, voilà de belles priorités!

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. Voorzitter, het Europees Semester is opgezet om de doelstellingen van Europa 2020 tot een succes te maken. Om de basis te leggen voor een sterke en vooral duurzame groei, moeten we de ambitie hebben om het Semester niet alleen een economische, maar ook een volwaardige sociale invulling te geven. Dit kan door te investeren in werkgelegenheid en sociale bescherming en de strijd tegen sociale fraude en dumping aan te gaan. Het moet onze ambitie blijven dat iedere werknemer kwalitatief werk heeft en sociale bescherming geniet. Een sterke sociale markteconomie , gebaseerd op een volwaardige sociale dialoog, vormt mee de basis voor een doeltreffend antwoord op de crisis. Sociale investeringen en structurele hervormingen sluiten elkaar niet uit, integendeel.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. It is futile to discuss the proposed aims for the European Semester in 2015, when the Commission unremittingly refuses to acknowledge the underlying structural and economic problems which the two-pack and six-pack reforms pose. Reading through the aims of the Commission for the 2015 European Semester, the focus is supposedly to avoid economic boom and bust cycles, and aimed at restoring economic growth to the EU. However there is no mention of equitable growth and poverty reduction. It shows a clear disconnect between European bureaucrats and the reality that is facing millions of struggling working families in Ireland and right across the EU.

The primary aim of the European Semester reforms seems to be just to ensure that Member States do not deviate from the economic neo-liberal ideology that it is pushing. It does not leave Member States with flexibility to implement alternative policies, which would be pro-investment, pro-growth, pro-jobs. In effect it is working to deny both Irish and other EU citizens real political choices when electing their governments and is further eroding sovereignty and reducing economic independence.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. Ich unterstütze die nachdrückliche Forderung des Parlaments, eine spezifische Binnenmarktsäule im Europäischen Semester festzulegen. Dadurch sollen die Realwirtschaft besser unterstützt und Wachstum sowie Beschäftigung angekurbelt werden. Zudem sollen darin der digitale Binnenmarkt, der freie Warenverkehr, Dienstleistungen, die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen sowie der gemeinschaftliche Besitzstand im Verbraucherschutz als zentrale Bereiche mit dem größten Wachstumspotenzial hervorgehoben werden. Was die Bewertung der Integration des Binnenmarkts betrifft, wird die Entwicklung eines Gesamtindikators vorgeschlagen, mit dem sich die „Binnenmarktlücke“ und die regulatorische Leistung von Mitgliedstaaten besser messen lassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. Europa trebuie să pună în aplicare o politică responsabilă, concentrată pe investiții și crearea de locuri de muncă de calitate, pentru a asigura o creștere durabilă și pentru a lăsa moștenire generației viitoare locuri de muncă și nu datorii. Piața forței de muncă este marcată de inegalități semnificative în ceea ce privește condițiile de muncă, iar femeile sunt cele care se confruntă cel mai mult cu riscul de a trăi în sărăcie sau excluziune socială după vârsta de 55 de ani. Pe de altă parte, antreprenoriatele și IMM-urile administrate de femei se confruntă cu mai multe probleme în ceea ce privește obținerea accesului la finanțare și, ca atare, este nevoie de soluții viabile pentru depășirea acestor obstacole. Nu trebuie să uităm faptul că reducerea sărăciei nu este numai unul dintre obiectivele Strategiei Europa 2020, ci și o responsabilitate socială pentru statele membre, iar crearea de locuri de muncă decente și sustenabile este cea mai bună soluție pentru a ieși din sărăcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Damian Drăghici (S&D), în scris. În prezent, aproximativ 25,1 % din populația UE este expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială. Cred că trebuie elaborate politici adaptate pentru sprijinirea creării de locuri de muncă de calitate pentru persoanele aflate în șomaj pe termen lung, persoanele în vârstă fără un loc de muncă și alte grupuri afectate puternic de criză, cum ar fi imigranții, comunitatea romă și persoanele cu dizabilități, multe din acestea confruntându-se cu riscul excluderii sociale. Proporția de tineri neîncadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare a rămas ridicată în rândul populației de etnie romă.

Consider că o promovarea oportunităților de ocupare a forței de muncă pentru cetățenii de etnie romă din statele membre, prin competențe și calificări care să combată discriminarea, precum și promovarea creării de locuri de muncă prin activități independente și de antreprenoriat pot duce la o integrare mai ușoară pe piața muncii, la reducerea sărăciei și la o protecție socială adecvată. Statele membre trebuie să garanteze accesul pe piața muncii pentru membrii cei mai vulnerabili ai societății.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. The first lines of the introduction to the Annual Growth Survey 2015 read as follows: ‘Having come through the worst financial and economic crisis in generations, the EU has done a lot to create the foundations for more sound and sustainable growth in the future’.

It begs the question – what planet do those people live on? Seven years into this crisis and far from ʽhaving come throughʼ, we have lurched from one emergency to another, with the Commission/Council/various Eurogroups/ECB all combining to come up with one ʽfixʼ after another, many of those fixes then making matters worse, not better.

We are still in crisis: the Juncker Plan and the QE programme the latest sure-fire ʽfixesʼ concocted by the institutions.

When will you learn? What will it take for you to see that the medicine again being prescribed for us all in this Semester is what is actually killing the patient? It is now as plain as day – austerity and all the neoliberal policies imposed on struggling countries is not working!

Please understand, you are dealing with real people, real poverty, real pain; in persevering with these policies you deal out more real poverty, more real pain.

This is madness, pure and simple.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. Coordonarea politicilor economice la nivelul UE trebuie să ducă la diminuarea disparităților regionale, la crearea de locuri de muncă în zonele cu șomaj ridicat și la creșterea veniturilor pe cap de locuitor în țările cu venituri reduse. Nu putem vorbi de o uniune economică și monetară atâta timp cât există diferențe majore între statele membre. Consider că planul de investiții al domnului Juncker este necesar, însă modul de aplicare anunțat mă îngrijorează. Fără a ține cont de situația concretă din teren, fără a avea o repartizare geografică a fondurilor, se vor crea probleme sociale care vor avea un efect de bumerang asupra Europei. Crearea unui fond de investiții fără a avea un mecanism concret de susținere a IMM-urilor - acestea fiind doar amintite în toate documentele - va duce la o concentrare a capitalului în marile companii. Nu s-a făcut nimic concret pentru a apăra piața UE de concurența neloială. Închei prin a spune că, pe lângă strategii, este nevoie să avem măsuri concrete. Sunt țări care au cetățeni ce trăiesc la limita sărăciei. Comisia are datoria să aplice programul de investiții în așa fel încât să diminueze efectele crizei economice și pentru a crește nivelul de trai al tuturor cetățenilor Europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. Ho condiviso pienamente l'impianto della relazione Gutierrez-Prieto sugli aspetti occupazionali e sociali nell'analisi della crescita 2015, nell'ambito del semestre europeo. Concordo con il relatore nel porre l'accento sul fatto che la situazione economico-sociale dell'UE continua a essere desolante, e ciò a causa di 1) tassi di crescita negativi, tali da mettere in serio dubbio il conseguimento degli obiettivi della Strategia UE 2020, particolarmente nei paesi dell'Eurozona; 2) l'elevata percentuale di popolazione europea a rischio di povertà, di livelli di sottoccupazione e di precarietà insostenibili; 3) dell'aggravio degli squilibri socio-economici che hanno accresciuto il divario tra centro e periferia dell'Europa, a tal punto da compromettere il raggiungimento della convergenza delle regioni meno sviluppate, e con essa l'obiettivo fondamentale della coesione socio-economica e territoriale.

È necessario, pertanto, che il Consiglio e la Commissione focalizzino l'attenzione sull'importanza delle riforme del mercato del lavoro, per espandere il potenziale di crescita, il capitale umano e accrescere la produttività, attraverso misure a sostegno della creazione di posti di lavoro di qualità, particolarmente per i gruppi più colpiti dalla crisi, la promozione di investimenti di lungo termine, l'inserimento di un pilastro di genere nel quadro della strategia Europa 2020, la creazione di una piattaforma europea per il lavoro sommerso.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Som rád, že poslanci vo Výbore pre rozpočet podporili deväť mojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú súčasťou celého uznesenia, o ktorom budeme dnes hlasovať v pléne Európskeho parlamentu. Medzi nimi aj pozmeňujúci návrh, ktorý principiálne mení spôsob financovania európskeho rozpočtu. Existujúci systém vlastných zdrojov je zložitý, nespravodlivý a pre občanov nepochopiteľný. Fiškálnu situáciu členských štátov možno zmierniť prostredníctvom nového systému vlastných zdrojov, ktorým sa znížia súčasné príspevky štátov založené na základe hrubého národného dôchodku. Týmto členským štátom tak ušetríme finančné prostriedky a umožníme vynaložiť konsolidačné úsilie bez toho, aby ohrozili financovanie EÚ. Preto ako Výbor pre rozpočet dávame veľký význam skupine na vysokej úrovni pre vlastné zdroje a podporujeme diskusiu o novom systéme vlastných zdrojov, ktorá by mala viesť k skutočnej reforme financovania EÚ a zároveň nezvýšiť daňové zaťaženie občanov. Verím, že Európsky parlament, Komisia a Rada podniknú primerané kroky, ktoré nadviažu na konečnú správu uvedenej skupiny s cieľom urýchliť vytvorenie a naštartovanie novej éry skutočných zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Die konservativ-neoliberale Wirtschaftspolitik, deren rigider Sparkurs auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger gefahren wurde, ist gescheitert. Es kann keine effektive Sozialpolitik geben, wenn ihr die Wirtschaftspolitik grundlegend widerspricht. Deswegen ist eine Neuausrichtung der EU-Wirtschaftspolitik – und damit auch der „economic governance“ – unter stärkerer Einbindung des sozialen Dialogs für positive Entwicklungen im Sozial- und Wirtschaftsbereich zwingend notwendig. Die zunehmende Investitionslücke wird momentan auf 230-370 Milliarden Euro geschätzt. Umso wichtiger ist es, dass wir Präsident Junckers Investitionsplan aktiv unterstützen, vor allem Mitgliedstaaten mit Bilanzüberschüssen müssen mehr Initiative durch Investitionstätigkeit zeigen. Öffentliche Investitionen, insbesondere in Bereichen wie Daseinsvorsorge oder sozialem Wohnbau, sind hier ausschlaggebend und sollten daher aus der Defizitberechnung ausgenommen werden. Gerade in der Beschäftigungspolitik stehen wir vor großen Herausforderungen, die sich durch die Krise drastisch verschärft haben: Im Jahr 2014 waren 50 % aller neu geschaffenen Arbeitsplätze befristete Verträge – Sozialdumping und zunehmende prekäre Beschäftigungsmodelle sind lediglich zwei der Problematiken, mit denen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heutzutage konfrontiert sehen. Unsere Aufgabe in der Europäischen Union besteht darin, den EU-Bürgerinnen und —Bürgern aus der Krise zu helfen und sie durch eine progressive Wirtschaftspolitik zu entlasten. Den makrosozialen Indikatoren muss endlich dieselbe Wichtigkeit zugeschrieben werden wie den makroökonomischen Kriterien, um die soziale Krise zu mindern.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. Nagy örömmel vettem tudomásul, hogy a három jelentés számos olyan kérdéssel foglalkozik, melyek valóban befolyásolják Európa jövőjét. Magam is hiszem, hogy a belső piac kiterjesztése az az eszköz, amely valóban szolgálja az európai polgárok érdekét. Többször elmondtam már, de most is megerősítem, hogy a digitális belső piac erősítése és a megfelelő színvonalú és jól működő oktatás támogatása alapvető ahhoz, hogy az Unió versenyképességét megtarthassa. Mindazonáltal most egy másik kérdésre, a strukturális reformok kérdésére szeretnék fókuszálni. Manapság a legjobb szándékú strukturális reform is szitokszóként hat, hiszen számos alkalommal igencsak elhibázott volt azok megvalósítása. Strukturális reformokat csak szociálisan kiegyensúlyozott formában, az állampolgárok egyidejű védelmével szabad megvalósítani. Ugyanitt kell aláhúzni, hogy megítélésem szerint a tagállamoknak nem csak jól fizető, de fenntartható és minden tekintetben színvonalas munkahelyeket kell létrehozni. Meg kell akadályozni a munkavállalók kizsákmányolására és a gazdasági válságból fakadó, eddigieknél is rosszabb munkavállalói alkupozícióra alapozó gyakorlatokat.

Végül pedig ismét szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy az adókikerülés, adócsalás és a jóerkölcsbe is ütköző feltételes adómegállapítások körén túl az Európai Uniónak és tagállamoknak a túladóztatás ellen is küzdeniük kell. Elfogadhatatlan, hogy van olyan tagállam Európában, mely az alapvető élelmiszerek körét is 27%-os ÁFÁ-val terheli, nem beszélve a további rárakódó terhekről.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), in writing. Seven years after the beginning of the financial crisis, Europeʼs economic recovery is still fragile. With high unemployment rates of nearly 25 million people across the EU, with 75 % of long-term unemployed persons under 35 years old, reinforcement of the employment and social aspects of the European Semester and Annual Growth Survey is fundamental to our economic recovery and social well-being of our citizens.

The current report calls on the EU to shift its policies in the areas of employment and social policy towards growth-led policies which focus on the creation of quality jobs in Europe in sustainable industries. The report also highlights numerous key points in this area, which include among other: reshaping policies to ensure the delivery of the Europe 2020 targets, stepping up the fight against inequality, and introducing a minimum income scheme throughout the EU. The report also refers to the need to take radical measures to combat youth unemployment. In this context, I welcome the request to ensure an adequate budget for the Youth Guarantee in the Multiannual Financial Framework review.

Improving the employment and social conditions of our citizens will allow us to deliver them a fairer and more inclusive socioeconomic reality, thus I welcome the adoption of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. Der Jahreswachstumsbericht 2015 analysiert die wirtschaftliche Situation klarer als bisherige Stellungnahmen der Kommission. Benannt werden Schwächen der Finanzmärkte, Überschuldung oder strukturelle Defizite. Die Kommission fordert geradezu verzweifelt den Willen zu Veränderungen auf nationalstaatlicher Ebene und die Übernahme von Verantwortung. Leider folgt ein Lob der Kommission für die aktuelle Bilanzausweitung der EZB durch den Kauf gewaltiger Mengen teils zweifelhafter Wertpapiere. Der aktuelle Wachstumsbericht der OECD stellt einen deutlichen Rückgang des Reformwillens in der EU fest. Demnach haben viele Regierungen nach dem Höhepunkt der Krise eine hohe Reformwilligkeit gezeigt, die dann, infolge der Entlastung durch die EZB, deutlich nachgelassen hat. Die EZB erreicht neben der Enteignung der Sparer vor allem eine Drosselung der Reformgeschwindigkeit und des Reformwillens in Europa und verschiebt Probleme in die Zukunft! Die Hoffnung der Kommission, dass die Mitgliedstaaten parallel zur EZB-Aktivität grundlegende Probleme angehen, ist deshalb höchst zweifelhaft. Auch das Juncker-Paket dürfte Probleme kurzfristig überdecken und den Reformunwillen stärken. Inzwischen wird auf europäischer Ebene vielfach hilflos und resigniert hingenommen, dass eine „verlorene Generation“ entstanden ist, und immer noch wird vielfach eine klare Ursachenanalyse verweigert. So werden nicht nur die Fundamente der Eurozone und der Europäischen Union, sondern sogar die Fundamente der Gesellschaften beschädigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. Met betrekking tot het Europees semester, is één ding zeer duidelijk: de behoefte aan een sociale en bindende component. Immers, om de doelstellingen rond armoedereductie, bestrijding van ongelijkheid en werkloosheid te halen die geformuleerd werden in de Europa 2020 strategie, moeten lidstaten gestimuleerd worden om een tandje bij te steken. Het Europees semester met zijn exclusieve focus op bindende macro-economische indicatoren doet dit momenteel niet. Lidstaten die goed scoren op macro-economisch gebied maar tegelijk een hoge (kinder-) armoede of ongelijkheid hebben, worden aanzien als 'goede' leerlingen terwijl lidstaten die een slechter macro-economisch rapport kunnen voorleggen maar wel inspanningen doen en resultaten boeken op gebied van kinderarmoede, werkgelegenheid voor doelgroepen, ongelijkheid, deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt, enz. slecht scoren in het Europees semester.

Het klopt dat sinds 2014 een sociaal scorebord wordt opgenomen maar de vrijblijvendheid ervan, onder andere door het feit dat er geen bindende aanbevelingen geformuleerd worden, maakt dat dit instrument lidstaten niet stimuleert hier werk van te maken. Mijn pleidooi is dus eenvoudig en duidelijk: zet de sociale indicatoren op hetzelfde niveau als de macro-economische. Dit is een belangrijke stap naar de realisatie van een sociale Unie, die door de burgers zo gevraagd wordt.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Der europäische Binnenmarkt ist die größte wirtschaftspolitische Leistung der Union. Er bietet Firmen einen „Heimatmarkt“ mit 500 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern und gibt diesen Verbraucherinnen und Verbrauchern einheitliche Rechte und länderübergreifenden Schutz. Der funktionierende Binnenmarkt ist wichtige Säule des Europäischen Semesters und Garant für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Durch die Krise haben wir im Binnenmarkt Verwerfungen und Wettbewerbsverzerrungen erlebt, und es ist zu begrüßen, dass alle großen Fraktionen erkannt haben, dass wir den Binnenmarkt nicht sich selbst überlassen dürfen. Auch der Markt braucht Schranken, Regelungen und Regulierung. Ich unterstütze die Forderung dieses Berichtes, im Rahmen des Europäischen Semesters einen jährlichen „Binnenmarkt-Governance“-Zyklus einzuführen. Auch der Binnenmarkt muss sich an die Gegebenheiten des digitalen Zeitalters anpassen, um so das wirtschaftliche und innovative Potential des Digitalen Binnenmarktes voll auszuschöpfen. Außerdem müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards des Binnenmarktes nicht durch Handels- oder Investitionsabkommen unterwandert werden können.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemnĕ. Koordinace hospodářských politik má podle mého názoru pro ekonomický růst EU zásadní význam, proto bych chtěl tímto vyzvat členské státy k užší spolupráci, a budu rád, když tato spolupráce bude probíhat intenzivně i mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Chtěl bych také apelovat, aby byl novým Parlamentem proveden přezkum VFR, a tím mu byla dána nová politická legitimita. V souvislosti s rozpočtem EU bych chtěl zmínit 2 problémy, se kterými se dlouhodobě potýkáme. Jedním z nich je nedodržování zásady správnosti rozpočtu, která tak jako pro všechny národní rozpočty platí i pro rozpočet EU. Jestliže my jako EU chceme být příkladem, musíme tuto zásadu dodržovat. Není možné, aby námi přijaté závazky nebyly kryty dostatečnými prostředky. A druhá otázka, která trápí celou EU, jsou daňové úniky. Tím, že se nám tento problém nedaří dlouhodobě řešit, přichází naše rozpočty o významné zdroje. Zde bych chtěl vyjádřit svou velikou důvěru v nově ustavený zvláštní výbor Evropského parlamentu k řešení problému neférových daňových praktik. Věřím, že jeho práce bude velmi přínosná.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. A União Europeia e as suas instituições têm vindo a adotar medidas e procedimentos que se consideram tributárias de uma leitura inteligente do Tratado Orçamental. A eficácia dessas medidas tem como principal medida de avaliação o seu impacto no Semestre Europeu, ou seja, nas linhas orientadoras para a política orçamental dos Estados-Membros, com especial incidência na preparação dos orçamentos nacionais para 2016. Neste contexto, além de uma leitura inteligente do Tratado Orçamental, é determinante uma leitura inteligente daquilo que se tem designado por reformas estruturais associadas ao processo orçamental. A União Europeia tem falhado na ligação sinérgica entre as reformas financeiras e as reformas económicas. É prioritário completar a arquitetura da União Económica e Financeira e alargar o espectro das designadas reformas estruturais. Não basta reformar o mercado de trabalho e reduzir o perímetro da intervenção das políticas públicas para garantir consolidação orçamental, redução da dívida e crescimento da economia e do emprego. É preciso fazer reformas profundas nos sistemas de justiça, saúde, educação e especialização económica, não através de cortes financeiros, mas através de escolhas estratégicas e alocação eficiente dos recursos necessários para que o contexto favoreça o crescimento e o emprego.

***

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). Monsieur le Président, ma motion se fonde aussi sur les articles 11, 12, 186 et sur l'annexe 11 de notre règlement.

En effet, en arrivant à Strasbourg, mes collègues, nos assistants et moi-même avons eu la stupéfaction d'apprendre par la presse que le Président Schulz nous mettait publiquement en cause, à quelques jours des élections françaises, dans les médias les plus hostiles, demandant à son amie, la ministre socialiste française de la justice de nous poursuivre avant même que n'ait commencé l'enquête de l'Office européen ...

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Mi scusi onorevole Gollnisch rispetto la sua protesta ma questo non è, ai sensi dell'articolo 164, per fatto personale. La ringrazio.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  President. – We will move to the vote. Mr Gollnisch, you have heard the Vice-President’s ruling. You may make a remark if somebody has made a comment today in the Chamber and on that basis only.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). Madame la Présidente, dans ce cas, j'abandonne la motion pour fait personnel (article 164) pour me rallier à votre interprétation. En revanche, je demande la parole une minute pour une motion d'ordre et je peux vous dire sur quoi se fonde très précisément ma motion d'ordre: les articles concernés du règlement ...

(La Présidente retire la parole à l'orateur)

 

8. Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
Видеозапис на изказванията

9. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  President. – The next item is the vote.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). Señora Presidenta, quería aprovechar que la Cámara está llena para recordar que hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, coincidiendo con el once de marzo, cuando en España, en Madrid, se produjeron esos terribles atentados. Quería decirles simplemente, y muy rápido, que el terrorismo mata a unos para aterrorizarnos a todos. Y cualquiera de nosotros podemos ser víctimas del terrorismo.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you for that important point.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei fare un richiamo ai sensi del regolamento relativo a un comportamento razzista di un deputato di questo Parlamento, che ha definito il popolo rom "feccia della società" in una trasmissione televisiva vista da milioni di persone.

Io chiedo alla Presidenza di quest'Aula se ai sensi del regolamento si possono prendere provvedimenti contro quello che devo chiamare onorevole Buonanno che ha fatto queste dichiarazioni.

 
  
MPphoto
 

  President. – Could I clarify for the House ...

(Interjection from Mr Gollnisch, protesting about his earlier point of order)

Mr Gollnisch, would you please resume your seat. I have something to say and perhaps you would listen with respect.

The President has already made an announcement about the television broadcast. He does not have a remit over what is said outside this Chamber and I think that is particularly clear. Thank you for raising the issue, Ms Forenza.

Now, colleagues, we can proceed to the vote ...

(Interjection from Mr Gollnisch, protesting about his point of order; the National Front Members banged the lids of their desks.)

Mr Gollnisch, could I ask you to listen for one moment. I am going to ask the services to clarify directly with you about your issue of a point of order. I am very clear about this point. Would you then please be respectful to the House.

(Applause from the National Front)

Now, colleagues, I will open the vote.

 

9.1. Oбщ режим за внос от някои трети страни (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)

9.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора (A8-0051/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)

9.3. Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (A8-0052/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)

9.4. Внос в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (A8-0048/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)

9.5. Суспендиране на определени отстъпки, свързани с вноса в Съюза на селскостопански продукти с произход от Турция (A8-0050/2014 - Andrzej Duda) (гласуване)

9.6. Създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (A8-0038/2015 - Gabriel Mato) (гласуване)

9.7. Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Теодорос Загоракис (A8-0044/2015 - Evelyn Regner) (гласуване)

9.8. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Сергей Станишев (A8-0045/2015 - Andrzej Duda) (гласуване)

9.9. Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ (A8-0027/2015 - José Manuel Fernandes) (гласуване)

9.10. Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (A8-0024/2015 - Georgi Pirinski) (гласуване)

9.11. Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г. (B8-0211/2015) (гласуване)

9.12. Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (B8-0212/2015) (гласуване)

9.13. Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. (B8-0213/2015) (гласуване)

9.14. Процес на европейска интеграция на Косово (B8-0214/2015) (гласуване)
MPphoto
 

  James Carver (EFDD). Madam President, you gave us the wrong number on that last vote.

 

9.15. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2015 г. (A8-0037/2015 - Dariusz Rosati) (гласуване)

9.16. Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto) (гласуване)

9.17. Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz) (гласуване)

9.18. Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015) (гласуване)
MPphoto
 
 

  President. – That concludes the vote.

***

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). Madame la Présidente, je constate que vous avez donné la parole pour des motions d'ordre sur des sujets qui n'avaient aucun rapport avec le règlement du Parlement, aucun rapport avec les débats de ce matin, y compris pour mettre en cause l'un des parlementaires de cette assemblée, et que, alors que je vous indiquais de façon très précise sur quel point du règlement je fondais ma motion d'ordre, vous m'avez infligé une enquête assez étonnante.

Alors venons-en au fait. En arrivant à Strasbourg, mes collègues, nos assistants et moi—même avons eu la stupéfaction d'apprendre par la presse que le Président Schulz nous mettait publiquement en cause, à quelques jours des élections françaises, dans les médias les plus hostiles, demandant à son amie, la ministre socialiste française de la justice, de nous poursuivre, avant même qu'ait commencé l'enquête de l'Office européen de lutte antifraude qu'il avait saisi.

En violation de tous les principes du droit et des usages parlementaires, il n'a même pas daigné nous entendre avant de rendre publiques ces accusations.

En violation de l'annexe XI relative aux enquêtes internes et notamment son article 2, paragraphe 4, il a enfreint délibérément l'exigence de confidentialité qui s'imposait à lui.

En violation de l'article 5 de la même annexe, il a enfreint l'obligation de nous informer.

En violation de l'article 2, paragraphe 4, il nous soumet à un traitement inéquitable et discriminatoire, car s'il estimait – à tort – incompatible la situation d'assistant parlementaire et les responsabilités politiques au sein d'un parti, il devrait soumettre à enquête l'ensemble des députés et assistants, à commencer par ses amis socialistes, puisqu'un examen rapide et superficiel nous a fait déjà découvrir neuf assistants chez ses amis politiques exerçant une fonction politique importante.

En trente ans de vie parlementaire, je n'ai jamais vu un président d'assemblée se comporter d'une façon aussi partiale et partisane.

(Applaudissements)

 

10. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията

10.1. Oбщ режим за внос от някои трети страни (A8-0014/2015 - Jarosław Wałęsa)
MPphoto
 
 

   Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con Ómnibus I y II se realizó un ejercicio de alineamiento para asegurar que todos los procedimientos anteriores de comitología y de toma de decisiones ad hoc relativos a la política comercial están en línea con el nuevo sistema de actos delegados y actos de ejecución.

Esta propuesta de la Comisión es una continuación de ese trabajo, con la refundición del Reglamento (CE) nº 625/2009 sobre las reglas comunes de importación de ciertos terceros países. En este caso, el cambio principal es eliminar del anexo países que ya son miembros de la OMC tales como Armenia, Rusia, Tayikistán y Vietnam.

Puesto que es un informe técnico he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. – Due to the fact that the purpose of this regulation is technical, i.e. to adapt and update the decision-making procedure in this case, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την κωδικοποίηση και αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 625/2009 για το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες και πρόκειται κυρίως για απαραίτητες τεχνικές διορθώσεις. Καθώς η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων γνωμοδότησε θετικά, ψηφίζω υπέρ της έγκρισής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde eine entsprechende Anpassung im Bereich der Handelspolitik bei den bis dahin geltenden Komitologie- und Ad-hoc-Beschlussfassungsverfahren vorgenommen. Diese wurden an das neue System der delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte angepasst. Dies erfolgte durch Omnibus I (Durchführungsrechtsakte) und Omnibus II (delegierte Rechtsakte), mit denen einige Verordnungen im Bereich des Handels geändert wurden, darunter auch die Verordnung (EG) Nr. 625/2009 vom 7. Juli 2009 über die gemeinsame Regelung der Einfuhren aus bestimmten Drittländern.

Im Zuge dieser Anpassungen entdeckte die Kommission einige Fehler, die behoben werden sollten. Es wurde für erforderlich gehalten, die Kodifizierung in eine Neufassung umzuwandeln, um einige inhaltliche Änderungen zu berücksichtigen. Dies ist durchaus begrüßenswert.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Si ce texte comporte quelques points positifs, comme le protectionnisme raisonné ou les mesures de sauvegarde et de surveillance, il s’agit d’un premier pas timide sur la voie de la protection de nos industries et de nos productions. Tout frein à l’ultra—libéralisme et au libre-échange aveugle est à encourager puisqu'il remet en cause un système dans lequel les États-nations n’ont plus de libertés.

Néanmoins, ce texte présente certaines faiblesses. Il n’y est jamais fait mention de l’échelon national ou au moins de la liberté nationale de favoriser les produits nationaux. Considérant que l’État-nation est le seul échelon capable de garantir le bon fonctionnement économique d’une société, je ne pouvais pas voter en faveur de ce texte.

Laisser la possibilité à l’Union de protéger les industries européennes n’est pas suffisant: il est primordial de redonner aux États membres la priorité sur ces sujets et de les laisser libres de mener leurs politiques économiques nationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this because it was a technical amendment.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération car elle se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių. Siūlymo tikslas – kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ Opposé à ce régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, j'ai logiquement voté contre ce rapport qui en fait la promotion.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Il s'agit de la codification et de la refonte du règlement relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.

Cet exercice permet à la Commission de rectifier plusieurs erreurs techniques et la principale modification de la refonte concerne l'actualisation de l'annexe du règlement, dont ont été retirés les pays qui sont devenus entre-temps membres de l'OMC, à savoir l'Arménie, la Russie, le Tadjikistan et le Viêt Nam.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport porte sur la codification du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 17 juillet 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations. Ce rapport actualise notamment la liste des États concernés en supprimant ceux devenus membres de l'OMC depuis.

Ce règlement introduit certes plus de transparence et d'intelligibilité au regard du droit de l'Union européenne et rappelle les possibilités de mesures de surveillance ou de sauvegarde à l'encontre des produits d'un nombre restreint de pays tiers. Néanmoins, il reste contestable, puisqu'il est étroitement lié au fait que l'Union représente un vaste marché intérieur, une zone de libre-échange sans frontières, alors même que le nombre de barrières douanières existant dans de nombreux pays tiers envers les exportations de l'Union augmente. C'est pourquoi j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta che riguarda la codificazione e rifusione(in gran parte si tratta di correzioni tecniche) del regolamento (CE) n. 625/2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. Non si tratta, per inciso, di Paesi che possono rappresentare un pericolo per il nostro settore produttivo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. En aras de la simplificación y claridad del Derecho de la Unión, para que este resulte más accesible y comprensible para el ciudadano, he votado a favor de la codificación y refundición del Reglamento (CE) nº 625/2009 sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países. Este Reglamento, que solo se aplica en la actualidad a un número limitado de países: Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Corea del Norte, Turkmenistán y Uzbekistán, ha sido modificado de forma sustancial a través de distintos actos legislativos en los últimos años y, de cara a mejorar la claridad y la fácil comprensión del texto legislativo, conviene refundir todas estas disposiciones en un nuevo Reglamento, respetando el contenido de los textos codificados y realizando tan solo las modificaciones formales pertinentes.

En cuanto al fondo, tan solo se actualiza el anexo del Reglamento para eliminar la referencia a un determinado número de terceros países que se han adherido a la Organización Mundial del Comercio, a saber, Armenia, Rusia, Tayikistán y Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių. Komisijos pasiūlytame reglamente pasakytina, kad jame nustatomos apsaugos ir priežiūros priemonės, kurios gali būti taikomos produktų importams, įskaitant anglį ir plieną, tačiau neįtraukiant tekstilės gaminių, kuriems taikomas atskiras reglamentas. Reglamentas taikomas tik ribotam skaičiui šalių, būtent: Azerbaidžanui, Baltarusijai, Kazachstanui, Šiaurės Korėjai, Turkmėnistanui ir Uzbekistanui. Apsaugos priemonė praktikoje naudojama retai, o kalbant apie priežiūrą pasakytina, kad paskutinė priežiūros priemonė buvo taikoma plieno produktams ir ji baigė galioti 2012 m. gruodžio 31 d. Naujos redakcijos reglamente esminis pokytis yra susijęs su priedo atnaujinimu iš jo išbraukiant šalis, kurios dabar jau tapo Pasaulio prekybos organizacijos narėmis – Armėnija, Rusija, Tadžikistanas ir Vietnamas.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Prijedlog Komisije se ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjena, zato podržavam prateću rezoluciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour since I consider that the regime of common rules for imports from certain third countries can help improve economic relations with those countries, which can help strengthen the European economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Le rapport traite la codification du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 17 juillet 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux exportations.

Cette codification se fait à droit constant sans modification du fond des dispositions qui y seront inscrites.

Il actualise la liste des États tiers auxquels le règlement s’applique, en supprimant ceux ayant adhéré à l’OMC depuis.

Si ce règlement est contestable, puisqu’il rappelle que l’Union européenne représente un marché intérieur sans frontières, il s’agit d’une mesure de transparence et d’intelligibilité du droit de l’Union.

Il rappelle, en outre, la possibilité de prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde à l’encontre des produits d’un nombre restreint de pays tiers sous certaines conditions que nous jugeons beaucoup trop restrictives.

C'est pourquoi j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport, deoarece, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, a avut loc un proces de aliniere și trebuie să se asigure că procedurile anterioare ale comisiilor și de luare a deciziilor ad-hoc privind politicile comerciale s-au aliniat la noul regim al actelor delegate și de punere în aplicare.

Domeniul de aplicare stabilește instrumente de salvgardare și supraveghere care pot fi aplicate importurilor de produse, inclusiv de cărbune și oțel, dar excluzând textilele, care se supun unui regulament separat. Acest regulament se aplică numai unui număr limitat de țări, și anume Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Coreea de Nord, Turkmenistan și Uzbekistan. Instrumentul de salvgardare este rareori folosit în practică, iar, în ceea ce privește supravegherea, ultima măsură de supraveghere în vigoare, care a expirat la 31 decembrie 2012, viza produsele din oțel.

Obiectivul reformării este să se aibă în vedere actualizarea anexei în vederea eliminării țărilor care au devenit membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, respectiv Armenia, Rusia, Tadjikistan și Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ La proposta riguarda la codificazione e rifusione del Reg. 625/2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni di alcuni paesi terzi. Non si tratta di paesi che possono rappresentare un pericolo per i nostri settori produttivi, perciò ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport vise à adapter la législation relative au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers à cette nouvelle procédure. Il est primordial que le Parlement européen, directement élu par les citoyens, soit informé à toutes les étapes de cette procédure et puisse jouir pleinement de ses droits en la matière. J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ha avuto luogo un esercizio di allineamento al fine di garantire che le precedenti procedure decisionali – di comitatologia e ad hoc – nel settore della politica commerciale fossero in linea col nuovo regime di atti delegati e di esecuzione. La sostanza della proposta è dunque per gran parte costituita da correzioni tecniche che non contengono modifiche sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ Due to the fact that the purpose of this regulation is technical, i.e. to adapt and update the decision-making procedure in this case, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il testo in esame costituisce una modifica al regolamento (CE) n. 625/2009 che riguarda le importazioni da alcuni paesi terzi. L'intervento è dovuto all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha cambiato alcune procedure e, con l'occasione, la Commissione ha introdotto alcune correzioni e modifiche tecniche.

La proposta si riferisce alle importazioni di prodotti tra cui carbone e acciaio ma sono esclusi i prodotti tessili (che sono oggetto di un diverso regolamento) e si applica ad un numero limitato di paesi: Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakhstan, Turkmenistan e Uzbekistan. Il testo non prevede alcun aspetto controverso, ed introduce solo aggiornamenti necessari al buon funzionamento dei meccanismi; ho quindi votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport qui milite en faveur de la mise en place d'un régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.

Certes, les défenseurs du texte peuvent arguer que la mise en place d'un tel régime commun augmenterait la transparence et la visibilité des règles.

Cependant, cette mesure se fait dans le cadre du projet global d'harmonisation des législations, donc dans une perspective d'intégration accrue, ce qui est une nouvelle attaque faite aux souverainetés nationales en matière de politique commerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Il fatto che il provvedimento che stiamo esaminando pone dei limiti quantitativi d'importazione nel settore del tessile ai Paesi terzi come Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakhstan, Turkmenistan e Uzbekistan, favorendo e tutelando i prodotti in particolar modo italiani di tale settore che hanno avuto un calo di vendite imposto dal prezzo non competitivo con il mondo asiatico dovuto dal loro costo minore della manodopera.

Ho accettato positivamente il lavoro della Commissione che si pone come obiettivo di codificare un regolamento esistente che tratta delle norme comuni per le importazioni in generale da alcuni paesi terzi. Per queste premesse ho votato positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ La proposta della Commissione si pone come obiettivo di codificare un regolamento esistente che tratta delle norme comuni per le importazioni in generale da alcuni paesi terzi. Il regolamento si applica alle importazioni di tessili non coperti da accordi o preferenze commerciali di alcuni paesi: Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakhstan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Ho votato a favore di tale regolamento perché impone restrizioni quantitative alle importazioni di tali paesi, tutelando maggiormente in questo modo i prodotti e gli interessi italiani in tale settore, già fortemente danneggiati dal commercio dei prodotti asiatici, presenti sul mercato a prezzi più bassi grazie al dumping sociale in corso.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione del collega Walesa poiché la proposta in questione si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali. La principale modifica riguarda l'aggiornamento dell'allegato, dal quale sono stati rimossi paesi che ora sono membri dell'OMC, vale a dire Armenia, Russia, Tagikistan e Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ This proposal seeks to codify an existing Regulation that deals with common rules for imports of textiles originating in third countries and not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements. During trialogue negotiations the Commission did not introduce new elements to the original recast proposal. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Questa proposta della Commissione riguarda la codificazione e rifusione del regolamento (CE) n. 625/2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

La proposta stabilisce strumenti di salvaguardia e di vigilanza applicabili alle importazioni di prodotti tra cui carbone e acciaio ma esclusi i prodotti tessili, che sono oggetto di un distinto regolamento. Il regolamento si applica solo a un numero limitato di paesi: Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakhstan, Turkmenistan e Uzbekistan. Lo strumento di salvaguardia è raramente usato in pratica; per quanto riguarda la vigilanza, l'ultima misura di vigilanza in vigore era quella riguardante i prodotti dell'acciaio ed è scaduta il 31 dicembre 2012.

La Commissione ha proposto un aggiornamento dell'allegato, da cui sono rimossi paesi che ora sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero Armenia, Russia, Tagikistan e Vietnam. Anche sulla base del parere favorevole della commissione giuridica sul punto, mi esprimo a favore e voto a favore sulla proposta della Commissione sul regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ The report is a technical proposal that seeks to codify two existing Regulations that deal with common rules on surveillance and safeguard measures regarding common rules for imports from third countries. Due to the fact that this is a technical procedure with the contents of the Regulations being preserved, I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. L'obiettivo di questa proposta è quello di rifondere il regolamento (CE) n. 625/2009 che stabiliva strumenti di salvaguardia e di vigilanza per le importazioni di prodotti diversi da quelli tessili, inserendo alcune modifiche sostanziali, in gran parte tecniche.

Considero l'utilizzo dello strumento di rifusione fondamentale, poiché garantisce la chiarezza e la certezza della legislazione europea, consentendole di stare al passo di un contesto internazionale in continua evoluzione, come nel caso delle politiche commerciali. La revisione dell'allegato ha infatti previsto la rimozione dei paesi ormai diventati membri dell'OMC (Armenia, Tagikistan, Russia e Vietnam).

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport porte sur la codification, au sein du droit de l'Union européenne, du règlement n° 625/2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, modifié dans le cadre de la procédure dite "omnibus" qui a harmonisé un certain nombre de propositions législatives avec les nouvelles règles de législation secondaire prescrites par le traité de Lisbonne.

Ce rapport propose également la refonte du même règlement avec l'ajout de modifications techniques, ainsi que la mise à jour de l'annexe en raison de l'adhésion de l'Arménie, de la Russie, du Tadjikistan et du Viêt Nam à l'Organisation mondiale du commerce.

Je soutiens ce texte qui se limite à de simples modifications d'ordre technique sans réelle modification de substance. Pour ces raisons, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Conformément à l’avis de la commission parlementaire en charge de ce rapport au Parlement européen, j’ai voté en faveur de ce texte qui vise à une refonte du règlement en vigueur portant sur le régime commun applicable aux importations de certains pays tiers vers l’Union européenne. La principale modification produite par cette refonte porte sur l’actualisation de l’annexe, dont les pays devenus membres de l’Organisation mondiale du commerce, comme l’Arménie, la Russie, le Tadjikistan et le Viêt Nam, ont été retirés.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ Si ce texte comporte quelques points positifs, comme le protectionnisme raisonné ou les mesures de sauvegarde et de surveillance, il s’agit d’un premier pas timide sur la voie de la protection de nos industries et de nos productions. Tout frein à l’ultra-libéralisme et au libre—échange aveugle est à encourager puisqu'il remet en cause un système dans lequel les États-nations n’ont plus de liberté.

Néanmoins, ce texte présente certaines faiblesses. Il n’y est jamais fait mention de l’échelon national ou au moins de la liberté nationale de favoriser les produits nationaux. Considérant que l’État-nation est le seul échelon capable de garantir le bon fonctionnement économique d’une société, nous ne pouvons pas voter en faveur de ce texte.

J’ai donc décidé de voter contre. Laisser la possibilité à l’Union de protéger les industries européennes n’est pas suffisant: il est primordial de redonner aux États membres la priorité sur ces sujets et de les laisser libres de mener leurs politiques économiques nationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ The purpose of the Commission proposal for a regulation is technical simplification. The regulation concerns the import of products (with the notable exception of textiles) into the EU from Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, North Korea, Turkmenistan and Uzbekistan. This proposal was necessary to ensure legal clarity, on account of the previous regulation being subject to amendments. The countries concerned are those that do not belong to the World Trade Organisation (WTO) and are therefore not subject to any preferential treatment, and are not covered by WTO rules, hence the need for a common set of rules governing imports from them in this regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση διότι διαφωνώ με την παγκοσμιοποίηση των κανόνων που αφορούν τις εισαγωγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ La proposta della Commissione concerne la codificazione e rifusione del regolamento (CE) n. 625/2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. Essa stabilisce strumenti di salvaguardia e di vigilanza applicabili alle importazioni di prodotti, tra cui carbone e acciaio.

Il regolamento si applica solo ai seguenti Paesi: Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakhstan, Turkmenistan e Uzbekistan. La principale modifica nella rifusione interessa la rimozione di Paesi che ora sono membri dell'OMC, ovvero Armenia, Russia, Tagikistan e Vietnam.

La proposta di rifusione non contiene modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti con tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

Poiché si tratta di correzioni meramente tecniche, ho espresso voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  José Inácio Faria (ALDE), por escrito. ‒ O teor deste diploma é essencialmente técnico, derivado da necessidade de adaptar o regime de comitologia pré-Lisboa aos regimes de atos delegados e de implementação no pós-Lisboa no âmbito das regras comuns de importação de países terceiros, tendo-se considerado necessária uma nova versão do mesmo regulamento.

Trata-se de um diploma técnico que regula os instrumentos de salvaguarda e supervisão aplicados à importação de produtos oriundos de um número limitado de países (Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Coreia do Norte, Turquemenistão e Uzbequistão (países que não são membros de pleno direito da OMC), tendo a nova formulação legal retirado países que entretanto aderiram à organização em epígrafe, a saber a Arménia, a Rússia, o Tajiquistão e o Vietname.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A Comissão detetou alguns erros que necessitavam de correção no Regulamento (CE) n.º 625/2009 relativo ao regime comum aplicável às importações de certos países terceiros. O conteúdo destas propostas consiste maioritariamente em correções técnicas.

São, assim, definidos instrumentos de salvaguarda e de vigilância que podem ser aplicados às importações de produtos, incluindo o carvão e o aço, mas excluindo os têxteis, que são objeto de um regulamento distinto. O regulamento aplica-se apenas a um número limitado de países, nomeadamente o Azerbaijão, a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Coreia do Norte, o Turquemenistão e o Usbequistão. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório visa reformular um conjunto de regulamentos no domínio comercial (Omnibus I e Omnibus II). Na sua maioria, estamos perante correções técnicas, que visam definir instrumentos de salvaguarda e de vigilância que podem ser aplicados às importações de produtos, incluindo o carvão e o aço, e atualizar o anexo.

Todavia, vale a pena relembrar a nossa oposição quanto aos regulamentos Omnibus I e Omnibus II.

Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, 2009, a Política Comercial Comum passa a ser uma competência exclusiva da UE, perdendo os Estados o poder de celebrarem, de acordo com os seus interesses específicos, acordos comerciais bilaterais com outros países ou blocos regionais. Limitando a soberania dos Estados no domínio das suas políticas comerciais. Assim, as decisões relativas aos acordos comerciais passam a ser impostas tendo em conta os interesses das grandes potências europeias.

Muito embora este se trate de um relatório eminentemente técnico, o nosso voto é inseparável da posição de princípio acima enunciada.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (PPE), per iscritto. ‒ La proposta in votazione riguarda la semplice codificazione e rifusione del regolamento (CE) n. 625/2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. Per questo motivo ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Návrh Európskej komisie sa týka kodifikácie a prepracovania nariadenia o spoločných pravidlách pre dovozy z tretích krajín. Pokiaľ ide o samotné prepracovanie, hlavná zmena týkajúca sa aktualizácie prílohy sa týka krajín, ktoré sa stali členmi WTO. Čo sa týka celkovo správy a samotných návrhov, ide najmä o technické opravy a samotné nariadenie sa vzťahuje len na obmedzený počet krajín. Takéto návrhy Európskej komisie majú odstrániť aj niektoré chyby, ktoré v súčasnosti existujú, a zabezpečiť tak, aby rozhodovacie postupy v oblasti obchodnej politiky zodpovedali Lisabonskej zmluve.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto positivamente alla relazione presentata in quanto si tratta di accordi commerciali con dei Paesi che non minano il nostro settore produttivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Είμαι αντίθετος στην παγκοσμιοποίηση των κανόνων που αφορούν τις εισαγωγές επομένως καταψηφίζω το κοινό καθεστώς εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ This proposal by the Commission sets out safeguard and surveillance instruments which can be applied to import of products, including coal and steel, but excluding textiles, which are subject to a separate regulation. The regulation only applies to a limited number of countries, namely Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, North Korea, Turkmenistan and Uzbekistan.

Based on the favourable opinion of the Committee on Legal Affairs, I supported adoption of this Commission proposal unamended.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Örülök, hogy hosszú idő után napirendre került e rendkívül fontos jogalkotási dosszié is. Üdvözlöm, hogy a javaslat számos technikai megoldást is tartalmaz, amelyek megfelelően egészítik ki a már meglévő szabályozási rendszert. A globalizáció hatására a harmadik országokkal való kereskedelmi kapcsolatok száma és mértéke jelentős mértékben növekedett, ezért kiemelten fontosnak tartom, hogy az Unió megfelelő szabályozási rendszerrel tartsa kontrol alatt a harmadik országokból származó importot. Üdvözlöm, hogy a javaslat külön kitér a textilimportra olyan harmadik országokból, amelyekkel a kereskedelmünk nem bilaterális kereskedelmi egyezmény alapjain fekszik, s a felsorolt okoknál fogva pozitív szavazatommal támogattam a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor al tratarse de una corrección de los errores detectados en la toma de decisiones ad hoc en el marco de la política comercial, relativa al régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El informe pretende incorporar algunas modificaciones de fondo por la necesidad de transformar la codificación en una refundición. El texto establece instrumentos de salvaguardia y vigilancia que se pueden aplicar a las importaciones de ciertos productos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente a questa relazione al fine di ottenere dalla Commissione una nuova proposta che consenta di avere un testo più armonizzato, così da semplificare il lavoro a tanti imprenditori e consumatori che si trovano a dover consultare le norme applicabili in materia di importazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Ringrazio i colleghi della commissione giuridica per il continuo e prezioso lavoro di adattamento della legislazione comunitaria al servizio di imprese e cittadini, come avvenuto anche nel corso di questa sessione con la riforma del regolamento relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, già sono stati numerosi gli interventi normativi di allineamento al fine di garantire che le precedenti procedure decisionali – di comitatologia e ad hoc – nel settore della politica commerciale fossero in linea col nuovo regime di atti delegati e di esecuzione. Ora con questa proposta andiamo a stabilire strumenti di salvaguardia e di vigilanza applicabili alle importazioni di alcuni importanti prodotti, tra cui carbone e acciaio.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which concerns a technical matter to undertake codification of Council Regulation (EC) No 517/94 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules. The new regulation will supersede the various acts incorporated in it, fully preserving the content of the acts being codified.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report in the interests of clarity and rationality. The purpose of this proposal is to undertake codification of Council Regulation 517/94 on common rules for imports of products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Community import rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the main changes to common rules for imports from certain third countries. Mainly technical changes were made regarding the countries that have become members of the World Trade Organisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ I supported this report which will facilitate trade with non-WTO countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu uredbe Parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja jer se time ne dovodi u pitanje suština prijedloga već je riječ uglavnom o tehničkim izmjenama. U jednom vrlo važnom području poput trgovinske politike ključno je da pravo Europske unije bude jasnije i pristupačnije građanima. Smatram da će kodifikacija i preinaka ove uredbe pridonijeti izvjesnosti prava i smanjiti potrebu istraživačkih aktivnosti prilikom traženja pravila koja su na snazi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Si ce texte comporte quelques points positifs, comme le protectionnisme raisonné ou les mesures de sauvegarde et de surveillance, il s’agit d’un premier pas timide sur la voie de la protection de nos industries et de nos productions. Tout frein à l’ultra-libéralisme et au libre—échange aveugle est à encourager puisqu'il remet en cause un système dans lequel les États-nations n’ont plus de liberté.

Néanmoins, ce texte présente certaines faiblesses. Il n’y est jamais fait mention de l’échelon national ou au moins de la liberté nationale de favoriser les produits nationaux. Considérant que l’État-nation est le seul échelon capable de garantir le bon fonctionnement économique d’une société, nous ne pouvons pas voter en faveur de ce texte.

J’ai donc décidé de voter contre. Laisser la possibilité à l’Union de protéger les industries européennes n’est pas suffisant: il est primordial de redonner aux États membres la priorité sur ces sujets et de les laisser libres de mener leurs politiques économiques nationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Jaroslaw Walesa, qui vise à codifier un règlement en vigueur sur le régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, notamment en ce qui concerne le textile.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport portant sur la refonte du règlement relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (Azerbaïdjan, Biélorussie, Corée du Nord, Kazakhstan, Ouzbékistan et Turkménistan) vers l’Union européenne, à l’exception des produits textiles. Cette refonte consiste également en l'actualisation de l’annexe du règlement listant les pays tiers concernés, et dont ont été retirés les pays qui sont devenus membres de l'Organisation mondiale du commerce, à savoir l'Arménie, la Russie, le Tadjikistan et le Viêt Nam.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Da es sich bei diesem Vorschlag nur um die Korrektur von technischen Problemen bei Importbestimmungen aus Drittstaaten handelt, die durch Vertragsänderungen seitens der EU aufgetreten sind, stimme ich für den vorgelegten Antrag.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report as it is only a technical proposal that seeks to codify two existing regulations that deal with common rules (on surveillance and safeguard measures).

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, voto positivamente la relazione di Jarosław Wałęsa. La proposta riguarda la codificazione e rifusione del regolamento CE n. 625/2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni Paesi terzi. Il contenuto della relazione è tecnico e rivolto essenzialmente alla codificazione e allineamento dei testi esistenti, non apportando modifiche sostanziali di contenuto.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ Le rapport Walesa propose d'approuver une codification réglementaire relative au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers dans le cadre de la politique commerciale de l'Union et des objectifs d'harmonisation précisés par le traité de Lisbonne. Or, je conteste la légitimité et l'efficacité de l'action de l'Union dans ce domaine, qui relève essentiellement des États membres en fonction des intérêts de leur économie. Le renforcement du dispositif réglementaire en matière commerciale ne devrait être engagé que si ces mesures sont évaluées et si leur impact est clairement étudié. Raisons pour lesquelles j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. Informe en el cual la Comisión propone codificar y refundir el Reglamento (CE) nº 625/2009 relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados países terceros, que ha sido modificado de forma sustancial a través de distintos actos legislativos en los últimos años. Este Reglamento solo se aplica en la actualidad a un número limitado de países: Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Corea del Norte, Turkmenistán y Uzbekistán. Tan solo se actualiza el anexo del Reglamento para eliminar la referencia a un determinado número de países terceros que se han adherido a la Organización Mundial del Comercio, a saber, Armenia, Rusia, Tayikistán y Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con Ómnibus I y II se realizó un ejercicio de alineamiento para asegurar que todos los procedimientos anteriores de comitología y de toma de decisiones ad hoc relativos a la política comercial están en línea con el nuevo sistema de actos delegados y actos de ejecución.

Esta propuesta de la Comisión es una continuación de ese trabajo, con la refundición del Reglamento (CE) nº 625/2009 sobre las reglas comunes de importación de ciertos terceros países. En este caso, el cambio principal es eliminar del anexo países que ya son miembros de la OMC tales como Armenia, Rusia, Tayikistán y Vietnam.

Puesto que es un informe técnico he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Considero que las modificaciones que se han impuesto, aparte de las señaladas en un principio en la propuesta anterior, no conllevan ningún cambio significativo de fondo en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países. Se trata, por tanto, de simples modificaciones no sustanciales.

Por ello, apruebo la propuesta que se basa en las modificaciones recomendadas por el Grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Es nobalsoju par, jo tāda bija arī mūsu politiskās grupas nostāja. Ārkārtīgi svarīgi, lai ES kopīga tirdzniecības politika tiktu īstenota arī attiecībā uz trešām valstīm, un balsošanas rezultāts to apstiprina. 643 deputāti bija par (es esmu viens no tiem), 32 pret un 30 atturējās. Tas ir lielisks rezultāts.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω κατά της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές από ορισμένες τρίτες χώρες, διότι με αυθαίρετο και διακριτικό τρόπο διαγράφονται από το σχετικό παράρτημα του εν λόγω κανονισμού σημαντικός αριθμός χωρών μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπως η Αρμενία, το Βιετνάμ, η Ρωσία και το Τατζικιστάν.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this report. In terms of the scope of the proposal, it sets out safeguard and surveillance instruments which can be applied to the import of products, including coal and steel but excluding textiles which are subject to a separate regulation. The regulation only applies to a limited number of countries, namely Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, North Korea, Turkmenistan and Uzbekistan. The safeguard instrument is rarely used in practice and as regards surveillance, the last surveillance measure was in force on steel products and expired on 31 December 2012.

In terms of what the recast does, the main change concerns updating the annex to remove countries which have now become members of the World Trade Organization, namely Armenia, Russia, Tajikistan and Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Accolgo favorevolmente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

Sono stati implementati gli strumenti di salvaguardia e controllo applicabili alle importazioni di prodotti come carbone e acciaio. Il regolamento (CE) n. 625/2009 del 7 luglio 2009 era stato modificato per migliorare la previsione relativa al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. Il fatto di poter avere consultazioni che vertono su condizioni di importazioni, su situazione economica e commerciale, su questioni relative alla gestione di accordi commerciali, permette, insieme alla possibilità che la Commissione esamini il volume delle importazioni, il loro prezzo, l'impatto per i produttori ed il sistema economico particolare dei paesi in questione, di avere un sistema di garanzie implementato; questo favorisce il consumatore europeo e rende più sicuro il nostro mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Lo scopo della presente proposta riguarda la codificazione e la rifusione del regolamento (CE) n. 625/2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni Paesi terzi.

Poiché il contenuto della relazione Wałęsa si limita a una mera codificazione dei testi esistenti, senza apportare agli stessi modifiche sostanziali, ho ritenuto opportuno sopportarla con voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht über die gemeinsame Regelung der Einfuhren aus bestimmten Drittländern gestimmt, da technische Probleme von Importbestimmungen aus Drittländern sowie die dadurch entstanden Vertragsänderungen seitens der EU korrigiert werden sollen. Es gilt den Import von Waren aus Drittstaaten, gerade in technischen Belangen, zu regeln.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La codification consiste à regrouper des textes normatifs de natures diverses dans des recueils concernant une matière donnée dans un but de simplification, de clarté et de transparence. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers. C'est ce règlement qui autorise la Commission à modifier, à suspendre ou à abroger des mesures antidumping et/ou compensatoires, ou encore à adopter toute autre mesure particulière. Opposé à la mainmise de la Commission dans ce domaine et même s'il ne s'agit que d'un rapport technique, Je vote Contre. Ces procédures technocratiques non démocratiques empêchent l'Europe de pratiquer le protectionnisme solidaire qui est l'urgence écologique et sociale de notre temps.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Tratamos aqui apenas de uma questão técnica. A presente proposta diz respeito à codificação e reformulação do Regulamento (CE) n.º 625/2009 relativo ao regime comum aplicável às importações de certos países terceiros. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. This report concerns the codification of common rules for imports from certain third countries and the recasting of certain elements of the regulation that concerns these common rules. The major changes were technical corrections and the removal of countries that have become members of the World Trade Organisation. Therefore I voted in favour of this report as codification of European regulations is essential for transparency and citizen involvement in EU decision-making.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Cette initiative était la bienvenue dans la mesure où elle simplifie et clarifie le règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil portant établissement d’un régime commun applicable aux importations, qui avait auparavant fait l’objet de nombreuses modifications substantielles.

Cette nouvelle législation est désormais plus lisible et plus accessible au citoyen, sans que le contenu en ait été réellement modifié. Cette décision n’aura dès lors aucun impact sur le régime actuellement applicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I supported the Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules for imports from certain third countries (recast). The Report is a technical proposal that seeks to codify two existing regulations that deal with common rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A benyújtott javaslat egy korábbi rendelet jórészt technikai jellegű kiigazítása, illetve egyes pontjaiban az időközben bekövetkezett változásokhoz történő igazítása.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Le rapport porte sur la codification du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 17 juillet 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux importations.

Cette codification se fait à droit constant sans modification du fond des dispositions qui y seront inscrites. Il actualise la liste des États tiers auxquels le règlement s’applique, en supprimant ceux ayant adhéré à l’OMC depuis.

Si ce règlement est contestable puisqu’il rappelle que l’Union européenne est un marché intérieur sans frontières, il s’agit d’une mesure de transparence et d’intelligibilité du droit de l’Union. Il rappelle en outre la possibilité de prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde à l’encontre des produits d’un nombre restreint de pays tiers.

Cependant, j’ai décidé de voter contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the regulation as it will supersede the various acts incorporated in it whilst fully preserving the contents of the acts being codified.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte de codification et de refonte du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers. Il s’agit principalement d’y apporter quelques modifications techniques et d’actualiser son annexe en y ôtant les pays devenus entre-temps membres de l’OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Approviamo la proposta della Commissione relativa alla codificazione e rifusione del regolamento (CE) n. 625/2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. Infatti, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato necessario garantire che le precedenti procedure decisionali – di comitatologia e ad hoc – nel settore della politica commerciale fossero in linea col nuovo regime di atti delegati e di esecuzione. Al fine di inserire alcune modifiche sostanziali, si è ritenuto necessario trasformare la codificazione in rifusione. Vogliamo qui solo ricordare l'importanza degli strumenti di salvaguardia e di vigilanza applicabili alle importazioni di prodotti tra cui carbone e acciaio provenienti da Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakhstan, Turkmenistan e Uzbekistan.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte car il propose des modifications bénéfiques de la codification du règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux importations. Il allège et simplifie le texte initial, et c'est dans ce sens que doit aller la législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Obiettivo della proposta in oggetto è di avviare la codificazione del regime comune applicabile alle importazioni in generale da alcuni paesi terzi, che contiene norme che sono state emendate a più riprese. Tale regime si applica, attraverso restrizioni quantitative, alle importazioni di tessili non coperti da accordi o preferenze commerciali.

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, e trattandosi di una relazione di carattere tecnico che non introduce alcuna innovazione nei contenuti, ma si limita a un'operazione di mera rifusione, ho deciso di accoglierla con voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. – Am votat acest raport deoarece, prin subiectul pe care îl prezintă, subliniază încă o dată importanța acestuia pe agenda UE. Raportul prezintă regimul comun aplicabil importurilor în Uniunea Europeană din câteva țări terțe. Practic, propunerea Comisiei Europene stabilește instrumentele de salvgardare și supraveghere care se aplică importurilor de produse din diverse țări terțe, printre care se numără cărbunele și oțelul. Se exclud textilele, care se găsesc sub incidența altei legislații. Regulamentul se aplică doar anumitor state, cum sunt Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Coreea de Nord, Turkmenistan și Uzbekistan, fiind eliminate țări ca Armenia, Rusia, Tadjikistan și Vietnam, care au devenit membre ale Organizației Mondiale a Comerțului.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), scríofa. ‒ Chaith mise vóta i bhfabhar mar go bhfuil sprioc teicniúil ag an rialachán seo, chun uasdátú agus athchóiriú a dhéanamh ar an bpróiseas cinnteoireachta sa chás seo.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin ettepanekut impordi ühiste eeskirjade kohta, mis puudutab kolmandaid riike. Sisuliselt on tegemist tehniliste parandustega, aga laias plaanis aitavad ühised mängureeglid suurendada konkurentsivõimet ja vältida ebaausat kasu.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti senza modificazioni sostanziali.

Per tali ragioni ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Ovim prijedlogom mijenja se i kodificira Uredba 625/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja. Osnovni akt regulira uvođenje zaštitnih i nadzornih instrumenata koji se primjenjuju prilikom uvoza proizvoda, uključujući uvoz ugljena i čelika iz ograničenog broja zemalja poput Azerbajdžana, Kazahstana, Bjelorusije, Turkmenistana, Uzbekistana i Sjeverne Koreje.

Ova predložena preinaka ažurira Dodatak Uredbi te s popisa uklanja države koje su u međuvremenu postale članice Svjetske trgovinske organizacije: Armeniju, Rusiju, Tadžikistan i Vijetnam. Akt neće doživjeti druge sadržajne promjene. S obzirom da očekujem da će ovako preinačen tekst doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti primjene akta u odnosima, kako između država EU-a i navedenih trećih zemalja, tako i između njihovih gospodarskih subjekata u trgovinskoj razmjeni na koju se odredbe Uredbe odnose, podržala sam ovaj prijedlog.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. – Le rapport porte sur la codification du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 17 juillet 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux importations.

Cette codification se fait à droit constant sans modification du fond des dispositions qui y seront inscrites.

Il actualise la liste des États tiers auquel le règlement s’applique, en supprimant ceux ayant adhérés à l’OMC depuis.

Il s’agit d’une mesure de transparence et d’intelligibilité du droit de l’Union.

Il rappelle en outre la possibilité de prendre des mesures de surveillance ou de sauvegarde à l’encontre des produits d’un nombre restreint de pays tiers.

J’ai décidé de voter contre, car ce règlement est contestable puisqu’il rappelle que l’Union européenne constitue un marché intérieur sans frontières, principe auquel je suis opposé.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene, stoga ga podržavam.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće zastupnika Walesea jer je bitno kodificirati ovaj tehnički prijedlog propisa koji govori o zajedničkim pravilima za uvoz u cjelini, a također i o uvozu tekstila iz određenih trećih zemalja. Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora, trebalo je donijeti novi akt koji će osigurati da prethodne odluke budu usklađene s novim aktima. To se postiglo aktima Omnibus I i II, kojima se mijenja niz propisa u području trgovine, uključujući Uredbu o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja. Najvažnije preinake su učinjene u smislu izbacivanja s popisa „trećih zemalja” koje su postale članice Svjetske trgovinske organizacije. Zajednička trgovinska politika bi se trebala temeljiti na ujednačenim načelima, uzimajući u obzir posebne karakteristike gospodarskog sustava u trećim zemljama. Liberalizacija uvoza, točnije nepostojanje količinskih ograničenja trebala bi stoga predstavljati polazište za pravila Unije, a u slučaju zaštite interesa Unije, Komisija je nadležna za donošenje zaštitnih mjera vodeći pritom računa o međunarodnim obvezama.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Come ricorderemo, la proposta della Commissione riguarda la codificazione e rifusione del regolamento (CE) n. 625/2009 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona è stato necessario effettuare un esercizio di allineamento per permettere che le precedenti procedure decisionali nel settore della politica commerciale fossero in linea col nuovo regime di atti delegati e di esecuzione; da questo la modifica di una serie di regolamenti nel settore del commercio, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

Concordo con la Commissione che ha ritenuto opportuno inserire delle modifiche sostanziali per correggere alcuni errori e da questo la trasformazione della codificazione in rifusione. Sono favorevole alla proposta della Commissione, che stabilisce validi strumenti di salvaguardia e di vigilanza applicabili alle importazioni di prodotti tra cui carbone e acciaio, la cui applicazione riguarda un determinato numero di paesi, con la giusta esclusione di quelli che sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ À l'heure où les échanges entre l'Union européenne et les pays tiers sont importants, il est nécessaire de renforcer les règles en place et de mettre à jour les procédures. J'ai voté en faveur des modifications apportées au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, à savoir le charbon et l'acier. Ce règlement met en place des clauses de sauvegarde et de surveillance qui s'appliquent seulement à certains pays, à savoir l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Corée du Nord, le Turkménistan et l'Ouzbékistan.

Une autre modification importante est que certains pays, à savoir l'Arménie, la Russie, le Tadjikistan et le Viêt Nam, ont été retirés de l'annexe puisqu'ils ont intégré l'OMC.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Na reunião de 10 de julho de 2014, o Grupo Consultivo composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão procedeu ao exame da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, pela qual se procede à codificação do Regulamento (CEE) n.º 625/2009 do Conselho, de 7 de julho de 2009, relativo ao regime comum aplicável às importações de certos países terceiros. Concluiu então, de comum acordo, que a proposta em apreço não contém alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal e que, no que diz respeito à codificação das disposições inalteradas dos atos anteriores com as referidas alterações, a proposta se cinge a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações substantivas. Votei, por isso, favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o presente relatório uma vez que no presente regulamento são definidos instrumentos de salvaguarda e de vigilância que podem ser aplicados às importações de produtos, incluindo o carvão e o aço. O regulamento aplica-se apenas a um número limitado de países, nomeadamente o Azerbaijão, a Bielorrússia, o Cazaquistão, a Coreia do Norte, o Turquemenistão e o Usbequistão. Quanto às alterações incluídas na reformulação, a principal diz respeito à actualização do anexo no sentido de retirar os países que entretanto se tornaram membros da Organização Mundial do Comércio, nomeadamente a Arménia, a Rússia, o Tajiquistão e o Vietname.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Uma vez que a Comissão dos Assuntos Jurídicos considera que a proposta em questão não contém alterações de fundo para além das que foram identificadas como tal na proposta e que a mesma se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações substantivas, não haveria qualquer motivo para o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ En aras de la simplificación y claridad del Derecho de la Unión, para que este resulte más accesible y comprensible para el ciudadano, he votado a favor de la codificación y refundición del Reglamento (CE) nº 625/2009 sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países. Este Reglamento, que solo se aplica en la actualidad a un número limitado de países: Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Corea del Norte, Turkmenistán y Uzbekistán, ha sido modificado de forma sustancial a través de distintos actos legislativos en los últimos años y, de cara a mejorar la claridad y la fácil comprensión del texto legislativo, conviene refundir todas estas disposiciones en un nuevo Reglamento, respetando el contenido de los textos codificados y realizando tan solo las modificaciones formales pertinentes.

En cuanto al fondo, tan solo se actualiza el anexo del Reglamento para eliminar la referencia a un determinado número de terceros países que se han adherido a la Organización Mundial del Comercio, a saber, Armenia, Rusia, Tayikistán y Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Cette proposition relativement technique vise à codifier un règlement en vigueur portant sur le régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union. À l'heure actuelle, la Biélorussie et la Corée du Nord sont les seuls pays depuis lesquels l'Union européenne importe des textiles qui ne sont pas couverts par des accords, protocoles ou autres régimes spécifiques bilatéraux, y compris le système de préférences généralisées (SPG) ou l'initiative "Tout sauf les armes" (TSA). Le règlement – qui avait déjà été modifié à plusieurs reprises – prévoit aujourd'hui l'imposition de restrictions à l'importation (contingents) à ces deux pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Após 1 de dezembro de 2009, efetuou-se um exercício de harmonização legislativa e processual para garantir que a comitologia e os processos decisórios ad hoc precedentes no domínio da política comercial, estavam de acordo com o novo regime de atos delegados e atos de execução previsto no tratado de Lisboa.

Contudo, durante este exercício, foram detetados alguns erros que necessitavam de correção. A fim de incorporar algumas alterações substanciais, entendeu-se necessário transformar a codificação numa reformulação, como se encontra bem explicado no Relatório.

Assim e à semelhança do que tem sucedido em anteriores sessões plenárias, votámos hoje mais um Relatório que procede à codificação e reformulação de um normativo europeu, o Regulamento (CE) n.° 624/2009, relativo ao regime comum aplicável às importações de certos países terceiros.

Sendo uma proposta que, em termos de conteúdo, comporta maioritariamente correções técnicas, atribui o meu voto favorável à mesma.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport porte sur la refonte du règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 17 juillet 2009 portant établissement d’un régime commun applicable aux importations.

Cette refonte a lieu dans un souci de clarté et de transparence du droit et suit une procédure accélérée conformément aux accords interinstitutionnels. Elle intègre plusieurs modifications de fond du règlement, qui portent principalement sur des corrections techniques. Ainsi, la principale modification résultant de la refonte consiste en l'actualisation de l'annexe, dont ont été retirés les pays qui sont devenus entre-temps membres de l'OMC, à savoir l'Arménie, la Russie, le Tadjikistan et le Viêt Nam.

J'ai soutenu ce texte qui s'inscrit dans la volonté de simplification et de transparence du droit.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ La proposta della Commissione vuole codificare un regolamento esistente, emendato a più riprese. Il regolamento si applica alle importazioni di tessili non coperti da accordi o preferenze commerciali, che alla fine sono solo quelle provenienti dalla Corea del Nord e dalla Bielorussia.

Il regolamento impone anche restrizioni quantitative alle importazioni di tali paesi. È importante che nella competizione internazionale l'Unione europea tuteli i consumatori europei e, nella giusta misura, anche le imprese europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho deciso di votare in maniera favorevole in quanto il testo stabilisce strumenti di salvaguardia e di vigilanza applicabili alle importazioni di prodotti tra cui carbone e acciaio ma esclusi i prodotti tessili. Il regolamento si applica solo a un numero limitato di paesi: Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Kazakhstan, Turkmenistan e Uzbekistan poiché, per esclusione, sono ormai i soli al mondo con cui non abbiamo altri tipi di accordi commerciali in vigore sia in sede di Organizzazione mondiale del commercio che specifici (di libero scambio o di partenariato). Non si tratta, per inciso, di Paesi che possono rappresentare un pericolo per il nostro settore produttivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Sander (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport purement technique, qui se limite à une codification des actes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI), par écrit. ‒ L'économie européenne nous semble déjà beaucoup trop vulnérable – avec un taux d'ouverture de 85 %, contre 20 % par exemple aux États-Unis – pour encore permettre d'assouplir les normes applicables aux importations d'États tiers. J'ai, par conséquent, voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on common rules for imports from certain third countries. I welcome the countries which have now joined the WTO and the updating of the annex as a result of this.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Prijedlog Komisije odnosi se na kodifikaciju i preradu Uredbe (EZ) br. 625/2009 o zajedničkim pravilima za uvoz iz određenih trećih zemalja. U pogledu opsega prijedloga, on postavlja zaštitne instrumente i nadzor instrumenata koji se mogu primijeniti na uvoz proizvoda uključujući ugljen i čelik, ali isključujući tkanine koje podliježu posebnom propisu. Uredba se odnosi samo na ograničeni broj zemalja Azerbejdžana, Bjelorusije, Kazahstana, Sjeverne Koreje, Turkmenistana i Uzbekistana. Zaštitni instrument se rijetko koristi u praksi, a što se tiče nadzora, posljednji nadzor mjera koji je bio na snazi za proizvode od čelika istekao je 31. prosinca 2012. godine. Glavna promjena odnosi se na ažuriranje dodataka za uklanjanje za zemlje koje su sada postale članice Svjetske trgovinske organizacije, odnosno Armeniju, Rusiju, Tadžikistan i Vijetnam. Naglasio bih da je savjetodavna radna skupina jednoglasno odlučila da prijedlog ne sadrži značajne izmjene osim onih vec utvrđenih, te zato podržavam izviješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which will clarify and codify common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or other Community import rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne ‒ Návrh som podporil, keďže najmä zefektívňuje existujúcu legislatívu bez zvýšenia regulačného zaťaženia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η παγκοσμιοποίηση των κανόνων που αφορούν τις εισαγωγές δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte. Nous avons fait en sorte de mettre en place des clauses de sauvegarde et de surveillance applicables à certaines importations, dont celles de charbon et d'acier, mais pas celles de produits textiles, qui font l'objet d'un règlement distinct. Le règlement à l'examen ne s'applique en outre qu'à un nombre restreint de pays, à savoir l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Corée du Nord, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Dans les faits, la clause de sauvegarde est rarement invoquée. Quant à la clause de surveillance, la dernière mesure portait sur les produits sidérurgiques et est arrivée à échéance le 31 décembre 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I am in favour of this regulation on common rules for imports from certain third countries: setting rules for imports, based on uniform principles across the EU, and setting simple and identical formalities to be carried out by importers will boost trade with third countries. I support the provision on surveillance and safeguard measures adopted by the Commission: the text provides the Commission with the necessary tools to investigate and ensure EU interests are not endangered, while avoiding unnecessary administrative burdens on importers.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), în scris. ‒ Există situații frecvente în care un act legislativ european a fost modificat pe parcursul anilor de mai multe ori. Acest lucru îl pune în dificultate pe cetățeanul european, care nu va reuși în final să înțeleagă care este esența actului legislativ și care din modificările existente este cea în vigoare. Comisia Europeană, având dreptul de a iniția și de a propune proiecte legislative, și-a asumat și a susținut întotdeauna necesitatea de a avea o legislație simplă și clară, astfel încât orice cetățean european să poată înțelege actul legislativ și să facă uz de drepturile specifice care îi sunt conferite prin intermediul acestuia. Clarificarea actelor legislative europene se face printr-o procedură legislativă denumită codificarea actelor legislative.

Propunerea legislativă care a făcut obiectul raportului Parlamentului European are drept scop codificarea și reformarea Regulamentului (CE) nr. 625/2009 al Consiliului din 7 iulie 2009 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe. Prin votul acordat, Parlamentul European a dat un aviz favorabil codificării și reformării acestui regulament.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe técnico sin elementos controvertidos, que actualiza piezas de la legislación europea en materia de importaciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con Ómnibus I y II se realizó un ejercicio de alineamiento para asegurar que todos los procedimientos anteriores de comitología y de toma de decisiones ad hoc relativos a la política comercial están en línea con el nuevo sistema de actos delegados y actos de ejecución.

Esta propuesta de la Comisión es una continuación de ese trabajo, con la refundición del Reglamento (CE) nº 625/2009 sobre las reglas comunes de importación de ciertos terceros países. En este caso, el cambio principal es eliminar del anexo países que ya son miembros de la OMC tales como Armenia, Rusia, Tayikistán y Vietnam.

Puesto que es un informe técnico he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Desde 1987 que todos os atos devem ser codificados mais tardar após 10 alterações, a fim de tornar a legislação da UE mais acessível e fácil de compreender pelo cidadão comum. A fim de garantir a clareza e a transparência do direito, é necessária uma codificação das regras que tenham sido objeto de alterações frequentes. Isto não pode ser alcançado enquanto se verificar uma dispersão de numerosas disposições, alteradas em diversas ocasiões.

A proposta em apreço cinge-se a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ In dem Bericht über die gemeinsame Regelung der Einfuhren aus bestimmten Drittländern geht es um die Korrektur von technischen Problemen von Importbestimmungen aus Drittstaaten und die dadurch entstandenen Vertragsänderungen seitens der EU. Ich heiße diese Regelungen willkommen, da der Import von Waren aus Drittstaaten gerade in technischen Belangen geregelt werden muss.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. ‒ Am votat raportul referitor la propunerea de Regulament privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a avut loc un proces de aliniere pentru a garanta că procedurile anterioare ale comisiilor și de luare a deciziilor ad-hoc privind politicile comerciale s-au aliniat la noul regim al actelor delegate și de punere în aplicare. În timpul acestui exercițiu, Comisia a detectat câteva erori care au trebuit să fie corectate. Regulamentul votat azi se aplică numai unui număr limitat de țări, și anume Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Coreea de Nord, Turkmenistan și Uzbekistan.

 

10.2. Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Република Черна гора (A8-0051/2014 - Andrzej Duda)
MPphoto
 
 

   Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe puesto que su fin era meramente el de codificar y transponer al Acuerdo de Estabilización y Asociación con Montenegro (en vigor desde 2010) las actualizaciones legislativas realizadas desde entonces que afectan a la aplicación del Tratado.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. – This vote concerned codification, which is effectively simplification. On the basis that it is technical and concerned simplification rather than content, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους και ψηφίζω υπέρ της έγκρισής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Es handelt sich hier um eine Kodifizierung ohne inhaltliche Abänderungen der betreffenden Rechtsakte, und aus diesem Grund habe ich für diesen Vorschlag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Cet accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Monténégro n'a pas permis de mettre fin à l'importante économie souterraine dans ce pays, où le trafic de cigarettes est particulièrement important.

Ce trafic résulte d'un accord entre le Monténégro et l'Union qui demande au Monténégro de s'éloigner de la Serbie. En contrepartie, l'Union accepte de faire preuve d'un certain laxisme, notamment sur le trafic de cigarettes.

Ce rapport de codification constitue une étape vers l'adhésion du Monténégro à l'Union, raison pour laquelle je m'y suis opposée.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération car elle se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo. Siūlymo tikslas – kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport qui vise à préparer un nouvel élargissement: nous n'avons rien à y gagner.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La proposition fixe certaines procédures d'adoption de modalités concrètes pour la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association avec le Monténégro. Ce dernier prévoit notamment que les produits de la pêche originaires du Monténégro puissent être importés dans l'Union à des taux de douane réduits dans les limites des contingents tarifaires. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion de ces contingents tarifaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport consiste en un accord de stabilisation et d'association en vue de l'adhésion future du Monténégro à l'Union européenne. Le Conseil européen a approuvé, le 29 juin 2012, l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion du Monténégro à l'Union. Force est de constater, malheureusement, que le Monténégro connaît toujours de graves problèmes de corruption, de liberté de la presse ou d'économie souterraine. Vouloir élargir l'Union à l'infini est une hérésie qui ne conduira en aucun cas à sa prospérité. J'ai donc voté contre cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Ho votato contro il testo che, pur non introducendo alcuna variazione di merito, tratta di un provvedimento nei cui confronti, anche in questa occasione, voglio confermare la mia ferma posizione di contrarietà.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor dado que, tal y como ha indicado el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta se limita a una codificación de los actos existentes, sin modificaciones sustanciales, relativas a los procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra, y de aplicación del Acuerdo interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Montenegro, por otra.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo dėl Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo taisyklių kodifikavimo. Komisija didelį dėmesį skiria tam, kad Europos Sąjungos teisė būtų paprastesnė ir aiškesnė siekiant, kad ji taptų suprantamesnė ir prieinamesnė piliečiams, kurie įgytų naujų galimybių ir galėtų pasinaudoti konkrečiomis jiems suteiktomis teisėmis. Šis tikslas nebus pasiektas, jei daug nuostatų, kurios buvo iš dalies ir dažnai iš esmės keičiamos keletą kartų, liktų išsibarsčiusios įvairiuose aktuose, ir todėl dalies jų reikėtų ieškoti pradiniame akte, o kitų – vėlesniuose keičiančiuose aktuose. Todėl siekiant surasti konkrečiu momentu galiojančias taisykles reikia atlikti tiriamąjį darbą lyginant įvairius teisės aktus. Dėl šios priežasties siekiant, kad teisė būtų aiški ir skaidri, svarbu kodifikuoti taisykles, kurios buvo dažnai keičiamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Crna Gora je napravila izvjesne korake naprijed u borbi protiv korupcije, no potrebno je osigurati veću neovisnost pravosuđa i pokazati političku volju da se korupcija sistematski istraži, procesuira i kazni bez obzira na političko zaleđe i poziciju počinitelja.

Pravosuđe i tužilaštvo se najučinkovitije bore protiv korupcije kada im je dana maksimalna samostalnost i neovisnost u odnosu na političke strukture. To govorim iz perspektive Hrvatske koja je proteklih godina pokazala da nema nedodirljivih pred pravosuđem. Utjecaj i pritisak EU-a je po tom pitanju bio ključan.

Slobodni i neovisni mediji također imaju ključnu ulogu u borbi protiv korupcije, kao i demokratizacije društva uopće.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (NI), par écrit. – J’ai voté contre ce texte. En effet, l’objet de la proposition est de procéder à la codification de certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et le Monténégro.

Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés; il en préserve intégralement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

Les principales dispositions codifiées prévoient, notamment, que les produits de la pêche originaires du Monténégro puissent être importés dans l’Union, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour because I consider that an agreement with one of the most important Baltic countries is fundamental to strengthening the geopolitical influence of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ L'objet de la proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part.

Il s'agit là aussi d'une codification à droit constant des dispositions antérieures. Elle consiste en un accord de stabilisation et d'association en vue de l'adhésion future du Monténégro à l'Union européenne. Le règlement prévoit, par exemple, que les produits de la pêche originaires du Monténégro puissent être importés dans l'Union à des taux de douane réduits.

Le Conseil européen a approuvé, le 29 juin 2012, l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion du Monténégro à l'Union. Parce que je suis opposé au principe même de l'accord d'association avec le Monténégro, j'ai voté contre ce texte de codification qui vise à préparer l'adhésion prochaine du Monténégro à l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, întrucât această țară a îndeplinit criteriile politice de aderare la Uniunea Europeană, conform ultimelor rapoarte ale Comisiei Europene.

Muntenegru a continuat să joace un rol constructiv în regiune și să își respecte angajamentele internaționale, inclusiv condițiile procesului de stabilizare și de asociere. Stabilitatea macroeconomică a țării a fost menținută, iar unele progrese au fost realizate pentru o economie de piață funcțională. Cu toate acestea, Muntenegru trebuie să consolideze competitivitatea prin îmbunătățirea productivității și atragerea de noi investiții străine directe în alte sectoare în afară de turism și sectorul imobiliar.

Republica Muntenegru a continuat procesul de aliniere de-a lungul perioadei de raportare și este acum la diferite grade de aliniere la legislația UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Il testo riguarda l'approvazione di un mero processo di codificazione dei testi, procedura formale che non introduce alcuna variazione di merito, relativa a un provvedimento nei cui confronti confermo la mia posizione di contrarietà. Ho votato contro il provvedimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La codification a pour objectif de simplifier et de rendre plus accessible la législation européenne. C'est une sorte de compilation de différentes réglementations européennes traitant de la même thématique. J'ai voté en faveur du rapport sur la codification de l'accord de stabilisation et d'association avec la République du Monténégro.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra.

Considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali ho votato a favore di questa proposta e ho seguito la posizione del Parlamento che ha adottato la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Trattandosi di una modifica al mero fine della codificazione degli accordi esistenti, l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica del Montenegro contribuisce alla stabilità politica ed economica non solo del paese ma di tutti i Balcani occidentali perciò ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ Étant opposé au principe même de ce type d'accord d'association d'essence ultralibérale et qui contraint l'État signataire, autant que les États membres, dans un certain nombre de domaines qui devraient continuer de faire partie des prérogatives régaliennes (politiques publiques, politique étrangère, système économique, politique et juridique), je ne pouvais voter que défavorablement à cette proposition de règlement.

Le texte prévoit en effet la codification des procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part.

Par ailleurs, cet accord d'association prévoit notamment que les produits de la pêche originaires du Monténégro puissent être importés dans l'Union à des taux de douane réduits. Une mesure qui met en danger notre industrie de la pêche, alors même que le Monténégro n'est pas un État membre et devrait, de ce fait, être soumis aux droits de douane réglementaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Montenegro perché lo ritengo un passo ulteriore di tale Paese verso le riforme tese ad acquisire il corpus legislativo europeo pregresso e verso la consolidazione del processo di democratizzazione.

Considero inoltre positivo il fatto che il Montenegro sia attualmente l'unico paese della regione ad aver aperto e concluso in via provvisoria alcuni capitoli di negoziato con l'UE, e tale ruolo guida rappresenta per me una responsabilità accresciuta nel contesto regionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ The European Union has proved that the enlargement process is still high on the agenda and this will encourage other countries of South-East Europe in their pro-reform-agenda efforts.

I am glad that the EU stands behind its commitments. I hope that Montenegro will keep up with its reform processes and that the negotiations will proceed smoothly. The decision to start accession negotiations opens the door for other countries in the region to get closer to the EU. We expect that the Former Yugoslav Republic of Macedonia will follow soon.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Apoio o Relatório Andrzej Duda relativo ao Regulamento do Parlamento Europeu e Conselho sobre certos procedimentos de aplicação do Acordo de estabilização e de Associação com a República do Montenegro que vem (por exigência de clareza e racionalidade), proceder a uma codificação do Regulamento (CE) n.º 140/2008 de 19 de novembro de 2007.

O novo regulamento proposto substituirá os diversos atos e preserva integralmente o conteúdo dos atos codificados. O ato em causa vem na senda do Acordo Interinstitucional de 20 de Dezembro de 1994, entre a Comissão, Conselho e Parlamento que estabelece um procedimento acelerado que pode ser utilizado para a adoção rápida dos atos codificados.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Signor Presidente, ho votato a favore della proposta di regolamento relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra gli Stati membri e la Repubblica di Montenegro, in quanto tale proposta si limita a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The proposal in question contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance. I have thus voted in favour of the report on codification.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Questa relazione riguarda una proposta relativa alla codificazione del diritto dell'UE. Si tratta, infatti, di una procedura prettamente tecnica, prevista dall'articolo 103 del regolamento e che volta a verificare che la proposta di codificazione si limiti effettivamente ad una mera codificazione, senza modifiche sostanziali.

Ogni proposta di codificazione viene preventivamente vagliata dai servizi giuridici della Commissione, del Consiglio e del Parlamento. Le conclusioni di tale valutazione sono inviate poi alla commissione giuridica per essere validate e successivamente votate in plenaria per l'approvazione finale del Parlamento.

Considerati i pareri giuridici favorevoli al riguardo, voto a favore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le CE e la Repubblica di Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This proposal for the codification of the act regarding the Stabilisation and Association Agreement with Montenegro fully preserves the content of said act. Due to the fact that this is a technical procedure with the contents of the regulations being preserved, I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. – Le présent rapport porte sur la codification au sein du droit de l'Union européenne du règlement (CE) n° 140/2008 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et ses États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part.

Ce règlement prévoit notamment que les produits de la pêche originaires du Monténégro puissent être importés dans l’Union, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Je soutiens ce texte, qui consiste en un simple exercice de codification du droit positif sans modification de substance. Pour cette raison, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le texte pour lequel le Parlement européen est conduit à donner son avis fait l'objet d'un large consensus. Il s'agit de certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part. Il se limite à une simple codification des textes existants, sans que leur substance en soit en aucune manière modifiée.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette proposition qui codifie l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la République du Monténégro. Cet accord n'a pas permis de mettre fin à l'importante économie souterraine dans ce pays, où le trafic de cigarettes est particulièrement important.

Ce trafic résulte d'un accord entre le Monténégro et l'Union européenne, dans lequel l'État des Balkans accepte de rompre avec la Serbie si l'Union ne se montre pas trop regardante sur le trafic de cigarettes, entre autres. L'Union européenne est donc en partie responsable de la prolifération de l'économie souterraine au Monténégro.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport porte sur la codification au sein du droit de l'Union européenne du règlement (CE) n° 140/2008 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et ses États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part.

Ce règlement prévoit notamment que les produits de la pêche originaires du Monténégro puissent être importés dans l’Union, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Je soutiens ce texte qui consiste en un simple exercice de codification du droit positif sans modification de substance. Pour cette raison, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ This regulation lays down procedures for the adoption of detailed rules for the implementation of certain provisions of the Stabilisation and Association Agreement between the EU and Montenegro, including in terms of a reduced customs duty within the tariff quota for the carriage of fish and fishery products.

The codification concerns Council Regulation (EC) No 140/2008 of 19 November 2007 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States and Montenegro, and for applying the Interim Agreement between the EU and Montenegro. It stipulates that fishery products originating in Montenegro may be imported into the Union at a reduced customs duty within the limits of tariff quotas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Echenique (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de esta propuesta de Resolución pues consideramos positivo el proceso de asociación de Montenegro a la Unión Europea, así como el lenguaje de la Resolución en relación con los derechos humanos, el control de capitales y la estabilidad regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση διότι η υπογραφή νέων συμφωνιών σύνδεσης έχει αποδειχθεί ότι οξύνει την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. El Parlamento Europeo felicitó a Montenegro por su participación proactiva y su papel constructivo en la cooperación regional e internacional, así como en el proceso de reconciliación regional. Las negociaciones de adhesión continúan sobre la base de las reformas y los resultados concretos conseguidos especialmente en lo que respecta al Estado de Derecho, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Este progreso en las negociaciones va acompañado de marcos normativos e institucionales, y en este sentido, la propuesta en cuestión contiene una codificación directa de los textos existentes en este ámbito La propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y se limita a reagruparlos realizando en ellos únicamente las modificaciones formales que la propia operación de codificación requiere.

 
  
MPphoto
 
 

  José Inácio Faria (ALDE), por escrito. ‒ Aprovei a codificação pura e simples do Regulamento (UE) 2015/... do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a certos procedimentos de aplicação do Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Montenegro, por outro, relativo à abertura aos produtos da pesca originários do Montenegro que passam a poder ser importados para a União a uma taxa reduzida do direito aduaneiro, dentro dos limites dos contingentes pautais. Trata-se de um diploma técnico.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O relatório analisa a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, pela qual se procede à codificação do Regulamento (CE) n.º 140/2008 do Conselho, relativo a certos procedimentos para a aplicação do Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros e a República do Montenegro e para a aplicação do Acordo Provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a República do Montenegro, por outro, concluindo-se que a proposta em apreço se cinge efetivamente a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ Ce texte s'attaque une fois de plus aux producteurs agricoles et aux produits de la pêche en permettant que les produits venant du Monténégro, déjà à bas coût grâce à une main-d'œuvre faiblement rémunérée, bénéficient de taux de douane réduits.

Le clivage dans cette Assemblée n'est pas celui de la gauche contre la droite, mais celui des ultralibéraux, adeptes d'un monde sans frontières au mépris des peuples, contre les patriotes, qui défendent la souveraineté des États et donc des producteurs.

Je vote par conséquent contre ce texte qui va une fois de plus affaiblir nos producteurs et leurs familles.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo deste relatório é a codificação do regulamento relativo a certos procedimentos para a aplicação do Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros e a República do Montenegro e para a aplicação do Acordo Provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a República do Montenegro.

A Comissão decidiu solicitar aos seus serviços que todos os atos devem ser codificados o mais tardar após 10 alterações, a fim de tornar a legislação da UE mais acessível e fácil de compreender. Este objetivo não pode ser alcançado enquanto se verificar uma dispersão de numerosas disposições, alteradas em diversas ocasiões, muitas vezes de forma substancial, facto que obriga a uma leitura tanto do ato original como dos atos que o alteram. Por esta razão, e a fim de garantir a clareza e a transparência do direito, é necessária uma codificação das regras que tenham sido objeto de alterações frequentes.

A proposta em apreço cinge-se a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

Daí a nossa abstenção, que não deixa de ter em conta o enquadramento histórico e político de todo este processo (desmembramento da Jugoslávia e papel das potências da UE e NATO no processo), já expresso noutras ocasiões.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (PPE), per iscritto. ‒ La proposta riguarda una semplice codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali. Per questo motivo ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Vstup Chorvátska do Európskej únie dal nový rozmer politike Európskej únie vo vzťahu k Balkánu. Aj preto výrazne podporujem návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady vo vzťahu k uplatňovaniu Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Čiernohorskou republikou. Návrh vychádza z medziinštitucionálnej dohody z roku 1994 a jeho predmetom je jasná a jednoduchá kodifikácia už jestvujúcich platných textov bez zmeny ich podstaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto negativamente alla relazione presentata in quanto non è oggettiva e non condivido la volontà politica che sta alla base della proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Η υπερψήφιση διογκούμενων συμφωνιών σύνδεσης έχει αποδειχθεί ότι οξύνει την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη. Για αυτό τον λόγο καταψηφίζω τη Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I am in favour of the proposal as it is a straightforward codification of existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Pozitív szavazatommal támogattam a javaslatot, amely meghatározza az Európai Unió és a Montenegrói Köztársasággal való kapcsolatok keretét a jövőben, így lehetővé teszi a közös stratégia kialakítását. Üdvözlöm a jelentésben megfogalmazott prioritásokat és támogatom a javaslatot, hiszen közös érdekünk a teljes európai térség gazdasági fellendítése és a jólét megteremtése. A stabilizációs és társulási megállapodás az Unióhoz való csatlakozás jövőképét felvázolva lehetőséget nyújt, hogy politikánkat közös standardokra alapozva építsük, ami lehetővé teszi gazdasági, kereskedelmi és politikai kapcsolataink fejlesztését tagállamaink és a Montenegrói Köztársaság között.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ Es de especial importancia continuar con el proceso de integración europeo, por lo que es fundamental prestar apoyo a los Estados de nuestro entorno, como es el caso de Montenegro. Por consiguiente, creo que este Acuerdo es importante al representar un elemento altamente positivo para la estabilidad y prosperidad tanto de la UE como de Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Concordo con pareri del servizio giuridico delle tre istituzioni comunitarie in merito alla codificazione del regolamento 140/2008 del Consiglio sulle procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra l'UE, i suoi Stati membri e la Repubblica di Montenegro. Si tratta di una modifica al mero fine della codificazione dei succitati accordi, con un solo valore formale, ma ritengo sia anche un importante segno politico, che avviene nel giorno dell'approvazione dell'incoraggiante rapporto sui progressi del Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Duda report on the Stabilisation and Association Agreement with Montenegro, seeing that it merely concerns a codification to bring the agreement up to date, taking into account aspects modified over the past 14 years.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette proposition qui codifie, sans en modifier la substance, l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la République du Monténégro.

Je note que l'ingérence de l'Union dans les affaires intérieures de ce pays va jusqu'à donner des leçons aux partis d'opposition pour qu'ils se concentrent sur le processus d'adhésion du pays à l'Union européenne.

Cette ingérence est aussi celle de l'OTAN, puisqu'il est demandé à tous les États membres de l'Union également membres de l'OTAN de soutenir activement l'adhésion du Monténégro à cette organisation, afin de "renforcer la stabilité de la région".

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ Ce texte concernant les progrès réalisés par le Monténégro sur la voie de l’adhésion appelle de ma part quelques réflexions générales, qui s’appliquent également aux textes similaires relatifs à l’Ancienne République yougoslave de Macédoine ou à la Serbie.

D'abord, l’ouverture des négociations d’adhésion se fait de plus en plus en violation des critères de Copenhague, qui fixent les conditions minimales à remplir par les candidats sur les plans économique, juridique et administratif. Bruxelles est boulimique: son pouvoir doit s’étendre sur un continent dont elle refuse de fixer les limites géographiques, et encore moins culturelles et démographiques.

Ensuite, l’adhésion à l’Union européenne ne suppose pas seulement la substitution de la réglementation européenne aux lois nationales des pays candidats, mais aussi l’abandon de spécificités politiques, notamment diplomatiques, comme pour certains leurs relations centenaires avec la Russie.

Ces pays poursuivent un leurre. Ils vendent leur liberté contre le plat de lentilles des fonds européens. Mais l’Union européenne est de plus en plus une prison des peuples et des nations; elle n’est pas un espace de prospérité; elle aspire à se fondre dans une gouvernance mondiale au mieux américanisée, au pire sans visage.

C’est pourquoi j’ai voté contre tous ces textes: je ne peux pas souhaiter à d’autres le sort que je refuse pour mon propre pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta propuesta de Resolución pues consideramos positivo el proceso de asociación de Montenegro a la Unión Europea, así como el lenguaje de la Resolución en relación con los derechos humanos, el control de capitales y la estabilidad regional.

.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which concerns codification to bring the previous agreement up to date and takes into account aspects of the agreement that have been modified over the past 14 years.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de esta propuesta de Resolución pues consideramos positivo el proceso de asociación de Montenegro a la Unión Europea, así como el lenguaje de la Resolución en relación con los derechos humanos, el control de capitales y la estabilidad regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu uredbe Parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Crne Gore jer se ovim putem u prijedlog prenosi sadržaj akata koji se kodificiraju, i time se objedinjuju u samo jedan akt. Kodificirani akti ne mijenjaju se sadržajno, već se pojednostavljuju te postaju jasniji i pristupačniji građanima. Podržavam, također, preporuke savjetodavnih skupina pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije koje su pridonijele tome da pravo EU-a postane izvjesnije i transparentnije.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ À nouveau, l'Union européenne souhaite imposer ses normes et son système politique à un État tiers, alors même que ce dernier n'est pas membre. J'ai voté contre l'adoption de ce rapport de suivi sur le Monténégro, considérant que l'Union n'a pas à distribuer les bons et mauvais points, ni à s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État souverain en recommandant la mise en place de campagnes de propagande destinées à "faire évoluer les mentalités".

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Andrzej Duda sur l'accord de stabilisation et d'association avec la République du Monténégro. Dans la droite ligne de l'effort de simplification du droit européen, il s'agit ici de codifier un ensemble de dispositions existantes portant sur le même sujet, afin de les intégrer dans un texte unique, plus clair et plus simple.

Ce rapport a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu ce rapport visant à codifier le règlement du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les pays de l'Union européenne et le Monténégro. Dans un souci de clarté et de transparence du droit, la procédure dite de codification officielle des textes législatifs permet de fusionner l'ensemble des modifications et des révisions apportées à un texte sans en modifier la substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report as it is simply codification to bring the agreement up to date, taking into account other aspects of the agreement modified over the past 14 years.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemnĕ. ‒ Dne 11. 3. 2015 se na půdě Evropského parlamentu probírala zpráva o návrhu nařízení EP a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi ES a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé. V rámci hlasování k této kodifikaci jsem se zdržela a to z několika důvodů. V první řadě je třeba pochválit pozitivní vývoj věcí a reformy, které Černá Hora již provedla na své cestě k hlubší evropské integraci. Dle mého názoru je Černá Hora na velmi dobré cestě stát se v blízké budoucnosti řádným členem EU. Na druhou stranu samotná Dohoda o stabilizaci a přidružení s Černou Horou obsahuje několik problematických ustanovení, se kterými se nemohu ztotožnit. Mezi kterými na první místě stojí výzva a podpora k začlenění Černé Hory do NATO. Jak jsem již několikrát uvedla, trvám na tom, že EU nemá právo jakkoliv komukoliv diktovat, aby se zapojil do mezinárodní vojenské organizace, kterou NATO je především. Tento přístup evropských institucí se jeví v souvislosti se současným děním na Ukrajině jako zcestný, hrubý, velice nerozumný a popírající základní atribut suverenity státu rozhodnout se svobodně o způsobu vlastní obrany. Vzhledem k těmto rozporům jsem se tedy rozhodla při hlasování zdržet.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Voto positivamente la relazione di Andrzej Duda in quanto ha come scopo l'avviamento della codificazione di procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra. La proposta del relatore, di stampo tecnico, procede alla codificazione dei testi esistenti, senza apportare modifiche sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport qui propose d'accepter la codification des évolutions d'un texte faisant partie de la politique de voisinage et d'intégration de l'Union, stratégie contestable et mal élaborée. Le renforcement du dispositif réglementaire encadrant notamment les concessions tarifaires dans le domaine de la pêche n'est par ailleurs pas acceptable sans qu'un suivi régulier et approfondi des incidences économiques de cet accord ne soit réalisé.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cet accord car il prépare la voie à une future adhésion du Monténégro à l'Union européenne. Or, le Monténégro est dans une situation économique et sociale catastrophique et représentera une charge pour nous. Je suis, dans tous les cas, hostile par principe à toute nouvelle adhésion à l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. ‒ Vote contre. L'Union européenne continue à préparer son élargissement à d'autres pays. La situation économique des États membres est délicate et il semble périlleux de préparer l'adhésion d'autres pays. Cette volonté se traduit par l'obligation de respecter des dogmes auxquels le Monténégro est contraint d'adhérer, allant des décisions diplomatiques de l'Union européenne à la promotion des diversités sexuelles. Il est à noter que certains secteurs économiques du pays bénéficient de financement de l'Union européenne. C'est le cas de son secteur agricole, dont il est à craindre que les produits, ainsi que ceux des autres pays candidats à l'adhésion qui bénéficient du même financement, concurrenceront nos productions. Le cas précis des produits de la pêche dans ce dossier, avec le projet de faciliter leur importation dans l'Union européenne, est une disposition inquiétante.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe puesto que su fin era meramente el de codificar y transponer al Acuerdo de Estabilización y Asociación con Montenegro (en vigor desde 2010) las actualizaciones legislativas realizadas desde entonces que afectan a la aplicación del Tratado.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Dado que las modificaciones propuestas no suponen una alteración de fondo del asunto en el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra, acepto y apruebo la propuesta de esta versión en la que se incluyen las recomendaciones de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Melnkalnei izdevās iziet cauri Dienvidslāvijas krīzei bez kariem un asinsizliešanos. Melkalnes drīzā integrācija palīdzēs šai Eiropas valstij stabilizēties un uzplaukt Eiropas kontinenta vidū. Es nobalsoju par.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω κατά της Έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου αφετέρου, διότι το Άρθρο 2 του υπό ψήφιση Κανονισμού, καθορίζει παραχωρήσεις για τα ψάρια και τα προϊόντα της αλιείας γεγονός που πρόκειται να προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημιά στους φτωχοποιημένους από το μνημόνιο Έλληνες αλιείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ Dominique Martin a voté contre cet accord de stabilisation. Cet accord vise à codifier certaines procédures en vue d’une future adhésion de la République du Monténégro à l’Union européenne, prochaine étape de l’obsession d’intégration de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this report as the proposal in question contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Sono favorevole alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte e la Repubblica di Montenegro dall'altra.

Nonostante non vi siano modifiche sostanziali, può essere utile una codificazione di quanto esistente con lo scopo di delineare meglio punti rilevanti, essendo l'apertura dell'UE ai rapporti con i paesi dei Balcani come il Montenegro un punto importante per l'economia, il mercato, e i prodotti. Uno stimolo per lo sviluppo delle capacità produttive inoltre può aiutare il Paese a migliorare ed affermare un settore industriale.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Lo scopo della relazione Duda, è quello di garantire l’avviamento della codificazione di determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra.

Poiché la proposta del collega, si limita a una mera codificazione dei testi esistenti, senza apportare agli stessi modifiche sostanziali, ho scelto di sostenerla con il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Bei der Abstimmung über das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit Montenegro habe ich mich der Stimme enthalten, da eine Annäherung Montenegros an die Europäische Union als weitere Provokation gegenüber Russland aufgefasst wird. Welche enormen Kosten die Union – bei gleichzeitig geringem Nutzen – decken muss, sieht man am Beispiel Moldawiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La codification consiste à regrouper des textes normatifs de natures diverses dans des recueils concernant une matière donnée dans un but de simplification, de clarté et de transparence. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part.

Rappelons que les accords d'associations visent à imposer le libre-échange avec les pays concernés. Ces procédures technocratiques non démocratiques empêchent l'Europe de pratiquer le protectionnisme solidaire qui est l'urgence écologique et sociale de notre temps. Aussi, même s'il ne s'agit que d'un rapport technique, Je vote Contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Tratamos aqui apenas de uma questão técnica.

O objetivo da presente proposta consiste em proceder a uma codificação do Regulamento (CE) n° 140/2008 do Conselho, de 19 de novembro de 2007, relativo a certos procedimentos de aplicação do Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados Membros, por um lado, e a República do Montenegro, por outro, e de aplicação do Acordo Provisório entre a Comunidade Europeia, e a República do Montenegro. O novo regulamento substituirá os diversos atos nele integrados.

Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I voted in favour of this report regarding the Stabilisation and Association Agreement with the Republic of Montenegro because the consultative working party of the legal services of the European Parliament, the Council and the Commission concluded that the proposed codification of the existing texts is straightforward and presents no change in their substance. It is crucial that agreements that have been amended many times be codified in order to ensure that they are accessible and clear to citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – J’approuve l’adoption de ce texte visant à codifier le règlement n° 140/2008 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et le Monténégro. Cette codification est représentative des efforts fournis par le Parlement européen afin d’améliorer la clarté et la transparence du droit pour les citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I am in favour of the report for a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A benyújtott javaslat a Montenegróval kötött társulási megállapodás és egy régebbi tanácsi rendelet érdemi módosítások nélküli egységes szerkezetbe foglalása.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório foca-se na meta da codificação dos documentos legislativos, ou seja na simplificação da legislação da União, apresentando apenas alterações técnicas e não de conteúdo.

Pelas razões acima expostas, votei favoravelmente esta alteração técnica que em nada modificou o conteúdo do Acordo de Estabilização e de Associação com a República de Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – L'objet de la proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part.

Il s'agit là aussi d'une codification à droit constant des dispositions antérieures. Elle consiste en un accord de stabilisation et d'association en vue de l'adhésion future du Monténégro à l'Union européenne.

Le Conseil européen a approuvé, le 29 juin 2012, l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion du Monténégro à l'Union européenne.

L'élargissement à l'infini de l'Union est scandaleux, et même s'il ne s'agit que d'une mesure de transparence, j'ai décidé de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report, which will help to bring the agreement up to dat and take into account other aspects modified over the past 14 years, such as anti-dumping and excessive imports.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte relatif à la codification du règlement du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part.

Ce règlement a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle, si bien que ses dispositions se retrouvent désormais pour une partie dans l'acte originaire et pour le reste éparpillées dans les actes modificatifs qui ont suivi.

Dans un souci de clarté et de simplification du droit, garants d'une plus grande sécurité juridique et d'une meilleure information des citoyens, il convenait donc de codifier ce règlement. Ce processus en préserve totalement la substance et se borne à regrouper de façon lisible les différentes modifications qui lui ont été apportées.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Accogliamo con favore questa proposta di regolamento relativa ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, in quanto essa si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza contenere quindi modificazioni sostanziali rispetto all'accordo originario.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport car la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ L'Unione europea attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini. Tale obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.

Lo scopo della presente proposta è, quindi, quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, nonché dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, senza apportare modifiche sostanziali.

Alla luce di quanto sopra, esprimo il mio voto favorevole alla proposta del relatore Duda poiché ritengo indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Am votat acest raport deoarece prin normele prevăzute în textul său se stabilesc procedurile de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), scríofa. ‒ Bhí an vóta seo bainteach le códaíocht agus is ionann sin agus simpliú i ndáiríre. Toisc go bhfuil sé teicniúil agus bainteach leis an simpliú in áit an ábharthacht chaith mé vóta i bhfabhar.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. I voted in favour of this agreement, as I believe that we have to make more of an effort to bring the Western Balkans closer to the European Union. Montenegro is a country which has made a lot of efforts for reform and which deserves an increase in both trade and political ties with the EU, in anticipation of an ever closer relationship.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Der Vorschlag beinhaltet Impulse für die Stabilität der Region. Gleichzeitig sehe ich aber auch die Gefahr, dass hierdurch erneut und entgegen dem ausdrücklichen Willen der Mehrheit unserer Bürger ein Schritt unternommen wird hin zu einer Erweiterung der EU. Daher habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin ettepanekut, sest see aitab kaasa Montenegro lähenemisele ELile.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali. Per tali ragioni, ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. – L'objet de la proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part.

Il s'agit là aussi d'une codification à droit constant des dispositions antérieures. Elle consiste en un accord de stabilisation et d'association en vue de l'adhésion future du Monténégro à l'Union européenne.

Le Conseil européen a approuvé, le 29 juin 2012, l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion du Monténégro à l'Union.

L'élargissement à l'infini de l'UE est scandaleux, et même s'il ne s'agit que d'une mesure de transparence, j'ai décidé de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam izvješće kolege Dude budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće zastupnika Andrzeja Dude o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim postupcima za primjenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Crne Gore, s druge strane, i za primjenu Privremenog sporazuma između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Crne Gore, s druge strane, budući da je savjetodavna skupina pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije suglasno zaključila da se prijedlog doista ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

Svrha prijedloga je postupak kodifikacije Uredbe Vijeća (EZ) br. 140/2008 od 19. studenog 2007. koja se nekoliko puta mijenjala.

Kodifikacija akata, koji se često mijenjaju, od ključne je važnosti kod pojednostavnjenja i objašnjenja prava Europske unije kako bi ono bilo jasnije i pristupačnije građanima te kako bi se građanima dala mogućnost i prilika da ostvare svoja posebna prava koja su im njime dana. Također, kodifikacijom se osigurava izvjesnost u pogledu prava koje se primjenjuje na određeni predmet u određeno vrijeme. Pozdravljam daljnje napore stručnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije u postupcima kodifikacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Ho dato il mio voto favorevole alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Montenegro perché, secondo il parere emesso il 17/9/2014 dal gruppo consultivo dei servizi giuridici del PE, CE, e Consiglio, la proposta di regolamento è semplicemente una codificazione dei testi esistenti, senza che ci siano delle modifiche rilevanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemnĕ. ‒ Podporuji zprávu o pokroku Černé Hory na její cestě k evropské integraci. Evropskou spolupráci s Černou Horou jako zemí sousedící s členy EU považuji za velmi významnou. Zprávu pokládám za vyváženou, protože zmiňuje úspěchy i problémy na cestě k evropské budoucnosti země. Mezi úspěchy patří i fakt, že Černá Hora je nyní jako jediná země v regionu schopná uzavírat v rámci vyjednávání jednotlivé kapitoly. Na druhou stranu není třeba zavírat oči před dalšími potřebnými kroky, například v oblasti právního státu, soudnictví či boje proti korupci. Tento postoj zpráva obsahuje, a proto si zaslouží podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ L'Union a conclu plusieurs accords de stabilisation et d'association avec plusieurs États des Balkans, et notamment le Monténégro. Ces accords s'inscrivent dans une perspective de rapprochement, plus que d'élargissement.

Le Parlement européen s'est exprimé en faveur du texte concernant les procédures d'application de l'accord conclu entre l'Union et le Monténégro. J'ai moi-même voté en faveur de cette proposition. Cependant, je réaffirme mon souhait d'établir un moratoire de cinq à dix ans pour toute nouvelle adhésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Na reunião de 10 de julho de 2014, o Grupo Consultivo composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão procedeu ao exame da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, pela qual se procede à codificação do Regulamento (CEE) n.º 140/2008 do Conselho, de 19 de novembro de 2007, relativo a certos procedimentos para a aplicação do Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros e a República do Montenegro e para a aplicação do Acordo Provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a República do Montenegro, por outro. Concluiu então, de comum acordo, que a proposta em apreço se cinge a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas. Votei, por isso, favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o presente relatório pelo facto do mesmo apenas corrigir e e codificar os textos existentes, não levando a alterações substantivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Uma vez que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão emitiu parecer positivo e entende que a proposta em apreço se limita à codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas dos textos, não há qualquer razão para o voto contra ou sequer para a abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este proyecto de Resolución dado que, tal y como ha indicado el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta se limita a una simple codificación de los actos existentes, sin modificaciones sustanciales, relativas a los procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra, y de aplicación del Acuerdo interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Montenegro, por otra.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Nous avons adopté hier ce rapport qui encourage la poursuite des négociations d'adhésion sur la base des réformes mises en œuvre et des résultats concrets, "notamment dans les domaines de l'état de droit, de l'environnement des médias et de la lutte contre la corruption". L'occasion de rappeler – une nouvelle fois – combien les réformes liées à l'état de droit sont au cœur du processus d'intégration. Le texte de la résolution précisait d'ailleurs que "la volonté politique reste déterminante pour accomplir durablement des progrès importants dans la lutte contre la corruption et le crime organisé, principal indicateur de l'indépendance, de l'efficacité et du professionnalisme du système judiciaire". Sans compter les progrès dans la réforme de l'administration publique, la liberté d'expression et des médias, et les réformes économiques durables qui restent nécessaires...

Pour finir, nous avons souligné notre préoccupation quant à la profonde polarisation du pays, qui se traduit par un boycott partiel du principal parti d'opposition et, dès lors, invité toutes les forces politiques à se concentrer sur le processus d'adhésion du pays à l'Union européenne et à nouer un dialogue durable et une coopération constructive.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta diz respeito à codificação do regulamento (CEE) n.º 140/2008 do Conselho, de 19 de novembro de 2007, relativo a certos procedimentos para a aplicação do Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros e a República do Montenegro e para a aplicação do Acordo Provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a República do Montenegro, por outro.

Tem por base o Acordo interinstitucional de 20/121994, que introduz um método de trabalho acelerado relativamente à codificação oficial dos textos legislativos.

Trata-se, no essencial, de unificar, de forma coesa, o regime relativo às medidas de salvaguarda constantes deste Acordo, o qual está sujeito às regras da codecisão.

Por tudo quanto precede, merece o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui porte sur la proposition de règlement concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association avec la République du Monténégro. Il était nécessaire d'approuver la proposition de la Commission, qui reprenait les recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette proposition se limite ainsi à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho deciso di votare in maniera contraria in quanto si tratta di un mero processo di “codificazione” dei testi, procedura formale che non introduce alcuna variazione di merito, relativa a un provvedimento nei cui confronti confermiamo la nostra posizione di contrarietà.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de esta propuesta de Resolución pues consideramos positivo el proceso de asociación de Montenegro a la Unión Europea, así como el lenguaje de la Resolución en relación con los derechos humanos, el control de capitales y la estabilidad regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Sander (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport purement technique, qui se limite à une codification des actes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Schaffhauser (NI), par écrit. ‒ Cette proposition vise à codifier le règlement (CE) n° 140/2008 concernant l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et le Monténégro, et à en préciser les conditions d'exécution. Cet accord prévoit notamment que les produits de la pêche originaires du Monténégro puissent être importés dans l'Union, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits.

Je m'oppose à ce texte car je ne souhaite pas voir exercée, sur nos pêcheurs, une concurrence déloyale supplémentaire à cause de l'Union, provenant de surcroît d'un pays qui n'est pas prêt à l'adhésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido puesto que, aunque se señala que su fin era meramente el de codificar y transponer al Acuerdo de Estabilización y Asociación con Montenegro (en vigor desde 2010) las actualizaciones legislativas realizadas desde entonces que afectan a la aplicación del Tratado, no estoy segura de que no tenga otros impactos.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the Stabilisation and Association Agreement with Montenegro. I welcome the codification to bring the agreement up to date, taking into account other aspects of the agreement modified over the past 14 years: Union tariff quotas for high—quality beef, and for pigmeat, poultrymeat, wheat and maslin, and brans, sharps and other residues.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Menim, da je stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Črno goro pomemben za dobre trgovinske odnose med Evropsko unijo in Črno goro. Omenjeni sporazum pozitivno vpliva na ekonomsko situacijo v državi in tudi spodbuja ter krepi sodelovanje med Črno goro ter EU. Vsekakor je sporazum pomemben za nadaljnja pogajanja pri vstopu Črne gore v EU. Iz tega razloga sem podprl poročilo in glasoval za njegovo sprejetje.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Uzimajući u obzir odluku Vijeća (14187/2013) te Protokol Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Crne Gore, te zahtjev za suglasnost koje je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 217., u vezi s člankom 218., stavkom 6. drugim podstavkom, točkama a i i te člankom 218., stavkom 8., drugim podstavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C7-0007/2014) te prijedlog Odbora za vanjske poslove (A7-0192/2014), podržavam Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I supported this report, which will codify and bring up to date modifications made to the agreement between the EU and the Republic of Montenegro over the past 14 years.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. – Svrha ovog izvješća je kodifikacija spomenute uredbe Vijeća i Parlamenta bez suštinskih promjena. Predsjedništvo Europskog vijeća u Edinburghu je 1992. godine potvrdilo kodifikaciju svih postupaka nakon više od deset amandmana, ističući pritom njihovu važnost. Novi prijedlog uredbe u potpunosti čuva jedinstveni sadržaj akata. Glavne kodificirane odredbe sadrže prijedlog koji propisuje određene postupke za donošenje detaljnih pravila za provedbu odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Crne Gore, s druge strane. Propisano je da riblji proizvodi podrijetlom iz Crne Gore mogu biti uvezeni u Europsku uniju po sniženoj carini, u granicama tarifnih kvota. Potrebno je, stoga, propisati odredbe koje reguliraju upravljanje tim carinskim kvotama. Prijedlog osobito utvrđuje koncesije za ribu, riblje proizvode i određene tarifne redukcije te propisuje uvjete koji se tiču zaštitne klauzule za poljoprivredne i riblje proizvode. Smatram da bi ove mjere trebale biti usvojene u skladu s uredbom Europskog parlamenta i Vijeća, a Komisija mora donijeti odmah primjenjive akte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η υπερψήφιση διογκούμενων συμφωνιών σύνδεσης έχει αποδειχθεί ότι οξύνει την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, et ai fait confiance aux experts de mon groupe politique en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ Une nouvelle fois, un rapport qui impose au Monténégro d'adopter un régime et un système politique dictés par l'Union européenne, laquelle se pose en maîtresse d'école qui distribuerait les bons et mauvais points.

Les parlementaires européens sont en train de dicter au Parlement du Monténégro la façon dont ils doivent conduire leur travail politique et législatif!

Nous sommes CONTRE cette odieuse ingérence dans les affaires nationales d'autres États souverains.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), în scris. ‒ Comisia Europeană, având dreptul de a iniția și propune proiecte legislative, și-a asumat și a susținut întotdeauna necesitatea de a avea o legislație simplă și clară, astfel încât orice cetățean european să poată înțelege actul legislativ și să facă uz de drepturile specifice care îi sunt conferite prin intermediul acestuia. Clarificarea actelor legislative europene se face printr-o procedură legislativă denumită codificarea actelor legislative. În vederea adoptării rapide a actelor codificate, instituțiile europene au convenit în anul 1994 utilizarea unei proceduri accelerate.

Propunerea legislativă care a făcut obiectul raportului Parlamentului European se referă la codificarea Regulamentului (CE) nr. 140/2008 al Consiliului din 19 noiembrie 2007 privind anumite proceduri de aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, și de aplicare a Acordului interimar dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte.

Având în vedere că propunerea de codificare păstrează în totalitate conținutul actelor codificate și se limitează la a le regrupa, aducând numai modificările de formă cerute de însăși operația de codificare, Parlamentul European, prin votul unanim acordat, susține propunerea de codificare a regulamentului.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra de este informe, presentado por Pablo Zalba por parte de la Comisión ECON, sobre el informe que a su vez presentó la comisaria de Competencia. La Resolución asume los postulados de base de una concepción liberal que favorece la libre circulación de capitales y servicios, todo ello dentro del marco de la ATCI.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado favorablemente sobre el informe de evaluación del proceso de adhesión de Montenegro a la UE. Cabe recordar que es candidato desde 2010 y las negociaciones empezaron en 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe puesto que su fin era meramente el de codificar y transponer al Acuerdo de Estabilización y Asociación con Montenegro (en vigor desde 2010) las actualizaciones legislativas realizadas desde entonces que afectan a la aplicación del Tratado.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Van alle voortgangsrapporten van de Balkanlanden die tijdens deze vergaderperiode werden besproken, is de evolutie in 2014 wel het meest problematisch in Montenegro. Het land schendt zwaar de vrijheid van de pers (Montenegro bekleedt qua persvrijheid de 114e plaats op 180), corruptie tiert welig en een objectieve en onpartijdige overheid is grotendeels afwezig. Indien dit land ooit lid wordt van de EU zal het te danken zijn aan de druk die de Europese Commissie legt op de nodige hervormingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo deste relatório é a codificação do Regulamento (CE) n.º 140/2008 do Conselho, de 19 de novembro de 2007, relativo a certos procedimentos para a aplicação do Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros e a República do Montenegro e para a aplicação do Acordo Provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a República do Montenegro, por outro.

Desde 1987 que todos os atos devem ser codificados o mais tardar após 10 alterações, a fim de tornar a legislação da UE mais acessível e fácil de compreender pelo cidadão comum.

A fim de garantir a clareza e a transparência do Direito, é necessária uma codificação das regras que tenham sido objeto de alterações frequentes. Isto não pode ser alcançado enquanto se verificar uma dispersão de numerosas disposições, alteradas em diversas ocasiões.

A proposta em apreço cinge-se a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Da bei einer Annäherung Montenegros die Union enorme Kosten bei gleichzeitig geringem Nutzen decken muss, aber das Land dennoch ein Teil der europäischen Staatenfamilie ist, habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen diese Vorlagen gestimmt, weil sie ganz klar auf eine zeitnahe Mitgliedschaft Montenegros in der EU hinführen. Die AfD hat sich in ihrem Europa-Wahlprogramm jedoch gegen die EU-Erweiterung und -Vertiefung positioniert. Wer sich für Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) ausspricht, wirkt faktisch an der Vorbereitung dieser EU-Erweiterung mit.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo deste Relatório é a codificação do Regulamento (CE) n.º 140/2008 do Conselho, de 19 de novembro de 2007, relativo a certos procedimentos para a aplicação do Acordo de Estabilização e de Associação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros e a República do Montenegro e para a aplicação do Acordo Provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e a República do Montenegro.

A proposta em apreço cinge-se a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas. No entanto, é importante sublinhar que o Acordo de Associação e Estabilização com a República do Montenegro impõe a alteração da sua legislação laboral, da lei eleitoral, o fim dos mecanismos soberanos de proteção da economia e da atividade produtiva, destruindo PME e os pequenos e médios agricultores, a realização de privatizações, medidas neoliberais que são contrárias aos interesses dos montenegrinos.

 

10.3. Тарифни квоти на Съюзa за висококачествено говеждо месо и за свинско месо, птиче месо, пшеница и лимец, и трици, отпадъци и други остатъци (A8-0052/2014 - Andrzej Duda)
MPphoto
 
 

   Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de es