Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Neljapäev, 12. märts 2015 - Strasbourg Uuendatud versioon

5. ÜRO Inimõiguste Nõukogu 28. istungjärk (arutelu)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (2015/2572(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative. Mr President, you held a very fruitful and comprehensive debate on the Panzeri report yesterday. I am honoured to present to you now the EU priorities for the UN Human Rights Council in Geneva, which resumed its work last week.

This debate gives us the opportunity to publicly renew our commitment to a strong multilateral human rights system. The European Union has been a staunch supporter of the Human Rights Council from the very beginning, and over the years we have contributed to strengthening its capacity to address violations and to promote greater respect for human rights all over the world. For this reason, it was particularly important for the Vice—President / High Representative to participate in this high level segment last week. Her presence in Geneva, together with the EU Special Representative Stavros Lambrinidis, was meant to remind the world, but also ourselves, of the great importance which is accorded to human rights in EU foreign policy. She also wanted to give voice to the work that the EU does and which this House does to uphold human rights worldwide.

The Council is the place where the gravest human rights violations are publicly condemned and where new partnerships can be forged with countries from all regions to take resolute action to prevent and respond to human rights violations and abuses, and to fight discrimination and violence.

Unavoidably, the debate in Geneva is very much focused on the many human rights crises resulting from ongoing conflict or fragility. Your resolution refers to a number of them, and they correspond to the situations that the Vice—President/High Representative highlighted at the Council last week. Firstly, the EU condemns the serious deterioration of the human rights situation in Ukraine, where the price paid by the civilian population is simply appalling – almost 6 000 people have been killed and twice as many have been injured – and where the Tatar community in Crimea is persecuted and journalists and the media are intimidated. Together with partners, the EU strongly calls for an end to violations and abuses, for respecting international human rights and human rights law, for granting safe passage and for allowing the release of hostages and detained persons.

The EU supports the work done by the UN Human Rights monitoring mission in Ukraine, which is documenting violations and will guarantee the accountability of those who have perpetrated them, and calls for unimpeded access to the mission to Crimea.

Secondly, in Syria, entire communities, women and children, are taken hostage both by a brutal regime and by ruthless terrorist groups who wage a war under the false pretence of protecting their religion. The EU supports the work of the Commission of Inquiry set up by the Human Rights Council since we know from experience that restoring justice to the victims of atrocities is crucial to achieving sustainable peace and reconciliation. Moreover, where impunity prevails, there we find disaffection and alienation – feelings which are exploited by extremists. The result is a spiral of violence and destruction which is difficult to control. This is why, when the time comes, we will support also the role of the ICC in addressing these violations.

Third, finally let me mention South Sudan, a country we will discuss afterwards and where the conflict spares no one, not even young children. Here the EU urges the African Union Peace and Security Council to consider the report of the African Union Commission of Inquiry. Again, justice and accountability are vital elements in the reconciliation process for the country.

Human rights are not only violated in situations of conflict. The EU also deems it important to shed light on long—standing and grave human rights violations or accompany countries in transition to democracy. Therefore, we again are a partner with Japan to bring international attention to human rights in the Democratic People’s Republic of Korea – a situation which the General Assembly last December, on our initiative, recommended to the attention of the UN Security Council with the request that it should consider a referral to the International Criminal Court.

Like you, we have not forgotten the situation in Myanmar/Burma where progress has been made indeed but where, at the same time, we continue to be concerned about the inter—communal violence towards the Roghingya and by the situation in conflict-affected areas and by the possible adoption of legislation on the protection of race and religion.

Moreover, the European Union continues to work to bring attention to the rights of children, who are our future but who are all too often the first victims of conflict or crisis. We are the long-standing sponsor of resolutions on the rights of the child, both in Geneva and New York, and support in particular the protection of children from war, violence and abuse.

Last, but not least, let me mention the EU’s commitment to freedom of religion or belief on which we are going to table a resolution at this session. We have also just hosted, on Tuesday 10 March 2015, a successful event with UN Special Rapporteur Bielefeldt on the timely subject of speaking out against acts of intolerance, discrimination and violence allegedly committed in the name of religion or belief. This is a complex phenomenon which requires a firm response by states, regional organisations, religious or belief communities, NGOs and by media representatives. Let me say in this respect that realising all human rights for all and fighting marginalisation, discrimination and intolerance is the European answer to radicalisation, violence and abuse.

Before closing let me mention three issues of particular importance to this House. Firstly, as you rightly point out in your resolution, civil society representatives and human rights defenders experience harassment and imprisonment, threats and violence as well as restrictions on their activities in many countries around the world. The EU defends their space at the United Nations and raises their plight in bilateral dialogues. We now go beyond traditional diplomatic or political tools, together with the High Commissioner for Human Rights and the Brazilian Permanent Mission to the United Nations, the Republic of Korea and Tunisia. In Geneva we have just launched an innovative social media campaign called ‘#I Defend’ making sure civil society has its voice. With this initiative we want to express support to, and solidarity with, human rights defenders and civil society representatives.

Secondly, we must lead by example. Our collective commitment to the universal peer review or principal decision to cooperate with all special procedures of the United Nations are extremely important for our credibility and for the credibility of the Human Rights Council. This also means bringing human rights back home and vigorously working on our own shortcomings. In her speech in Geneva the High Representative has openly spoken about the challenge of migration and the EU’s commitment to better protect the human rights of migrants in the future through deeper cooperation among the EU Member States and support for the work of the UNHCR.

Third and finally, let me recall that the credibility of the UN human rights systems rests primarily on the independence and integrity of the Office of the High Commissioner. We must defend this independence by supporting the Office financially and by staving off attempts to place its activities under the scrutiny of Member States.

I would like to thank you for this debate and for the recommendations regarding the EU priorities.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb, w imieniu grupy PPE. Panie Przewodniczący! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te liczne debaty, akurat w obecnej sesji, dotyczące praw człowieka. To ważny znak, że ta sesja jest skoncentrowana akurat na tych sprawach. Nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich elementów, ale chciałbym podkreślić to, że nasza debata idzie w ślad za ostatnim posiedzeniem Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 9 lutego, która zajęła się priorytetami, jakimi powinna zająć się Rada ONZ w ramach 28. sesji. Chciałem podziękować panu komisarzowi Hahnowi za przedstawienie tego, co działo się w tej sprawie w Radzie. Bardzo pozytywnie odnoszę się do priorytetów w tym zakresie i również podkreślam pełne poparcie dla niezależności Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka.

Z licznych spraw poruszonych w projekcie rezolucji chciałbym podkreślić przede wszystkim kwestię prześladowania słabych w obszarach konfliktów – to dotyczy kobiet, to dotyczy dzieci, to dotyczy również osób starszych – ale również kwestię prześladowania mniejszości, w tym mniejszości wyznaniowych. Tu podkreślam dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o prześladowanie chrześcijan, innych wyznań, jak również ten kryzys humanitarny w sąsiedztwie.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano, en nombre del Grupo S&D. Señor Presidente, hoy vamos a votar una importante Resolución, que este Parlamento elevará a la 28ª sesión del Consejo de las Naciones Unidas. La Resolución ha conseguido un amplio consenso entre todos los Grupos de esta Cámara, y creo que cabe destacar, por lo tanto, el esfuerzo del Parlamento Europeo por hablar con una voz única en el contexto de las Naciones Unidas.

En el mundo no hay un solo día en el que millones de seres humanos no dejen de estar perseguidos; un solo día en el que la barbarie, el fanatismo, la violencia descansen. No hay un solo día en el que millones y millones de seres humanos no sean privados de toda dignidad.

Por eso, nosotros no podemos ceder ni un milímetro en esa lucha por la defensa de sus derechos. Sin ningún relativismo. En la defensa de los derechos humanos no cabe el relativismo cultural; no cabe el relativismo religioso; no cabe el relativismo de género. Y, desde luego, no cabe el relativismo comercial o económico.

Los derechos humanos han de ser vertebradores de nuestra acción en el exterior. Los derechos humanos tienen que dejar de ser una utopía, para convertirse en una realidad. Nosotros tenemos una grandísima responsabilidad. No pueden ustedes imaginarse la cantidad de personas que acude a nosotros con correos electrónicos y llamadas desesperadas, para que hagamos oír su voz en esta Cámara.

Y quiero, hoy, rendir homenaje a los defensores de los derechos humanos que trabajan en zonas muy difíciles, a los periodistas que informan desde zonas de conflictos, a los activistas que se juegan la vida todos los días por defender los derechos de todos. Esa es la realidad. Y este Parlamento tiene que ser la caja de resonancia de esa realidad que nos llega a todos cotidianamente. Es nuestro papel y es nuestra responsabilidad: defender a las víctimas y buscar que los responsables sean, finalmente, responsables.

Construir la Europa humana —un ejército político que se dedique solo a eso, a defender a aquellos que más sufren— es nuestro papel más importante.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. Mr President, the ECR supports the continued independent presence of individual Member States at the 28th Session of the United Nation’s Human Rights Council. Although it does accept that collectively the EU plays a very active role in the work of the Council in proposing resolutions and making declarations on the protection and promotion of human rights and freedoms and establishing and developing the system of UN special rapporteurs on human rights issues.

I am proud, personally, to say that my country, the UK, is living up to its commitments to the UN to safeguard fundamental human rights at a time of escalating violence, particularly in the Middle East. ISIS continues to broadcast its acts of horror in Syria, Iraq and Libya, murdering, torturing, raping and even selling children – which was highlighted a few weeks ago by the Committee for the Rights of the Child – as well as mass public beheadings and the burning of people alive in cages.

I would also like to put on the record that the ECR does not support the calls in paragraph 68 of this resolution for the EU to re-engage with item 7 of the HRC which, in our view, unfairly singles out Israel for special discrimination.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea, en nombre del Grupo ALDE. Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención mandando un saludo y dando las gracias a mi compañera del Grupo ALDE, Renate Weber, que ha contribuido activa y fructíferamente a este documento y que se encuentra enferma. Quiero agradecer su trabajo y también su punto de vista, porque esta propuesta de Resolución, que tiene un gran valor —como se ha destacado ya— de consenso, que ha logrado unificar criterios y tener un fuerte apoyo por parte de los grupos, es una propuesta de Resolución completa y equilibrada pero llega tarde.

Es una propuesta de Resolución que se hace con vistas a na reunión que se está celebrando ya, la estamos sometiendo a votación hoy y lleva celebrándose desde el 2 de marzo —de hecho, uno de los logros ha sido cambiar su título para que hablemos de las reuniones del Consejo en 2015—. Y también es una propuesta de Resolución que tiene un cierto contenido, un aspecto interno: parece que nos dirigimos mucho a nosotros mismos más que a quien queremos dirigirnos, que son las Naciones Unidas.

Lo que sí quería destacar es que una de las labores principales de este Consejo, por supuesto, como su nombre indica, es la promoción y protección de los derechos humanos y actuar objetivamente sobre las violaciones de los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, entre los criterios para ser miembro no está el respeto de esos derechos humanos y de la democracia y aunque no hemos podido nombrarlo en la propuesta de Resolución, yo sí quiero nombrar alguno de esos países que son miembros de este Consejo y que no están respetando los derechos humanos, como son: Venezuela, Marruecos, China, Cuba, Etiopía, Arabia Saudí, Gabón, Argelia, México, Kazajistán, Qatar, Vietnam y, por último y no menos importante, Rusia.

Con respecto a Rusia me gustaría destacar una de las que yo considero grandes contribuciones de este documento, que es dejar clara una oposición del Parlamento Europeo al respecto, porque no solamente volvemos a condenar expresamente la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, sino que, además, también, calificamos su política de agresiva, expansionista y una amenaza, sin duda, para la unidad e independencia de Ucrania.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. Monsieur le Président, quelle importance revêtent les sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDH) pour cette assemblée? Je m'interroge.

Une fois encore, nous tenons ce débat alors que la vingt-huitième session du CDH est effectivement déjà bien entamée et que nombre de rapports majeurs ont été adoptés.

Une fois encore, la résolution qui nous est proposée ne fait que peu de cas de son ordre du jour. Pourtant, celui-ci aborde des questions que l'Union européenne serait bien inspirée de prendre en compte, comme la situation en Érythrée ou les effets de la dette extérieure sur le plein exercice de tous les droits de l'homme – et ce, alors que le Haut—Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme vient de nous rappeler que les droits économiques, sociaux et culturels ont pâti des politiques d'austérité, qui ont pesé de manière disproportionnée sur le droit des peuples à participer aux décisions qui affectent leur vie. Tout est dit dans cette phrase.

Mais s'y intéresser, y travailler, formuler des recommandations dans ce domaine voudrait dire que l'on pointe aussi du doigt les effets des politiques européennes, tant à l'intérieur de l'Union européenne que dans ses relations avec les pays tiers. Alors, on botte en touche et l'on s'en tient à des généralités plus en prise avec les priorités de l'Union qu'avec celles du CDH, quitte à accentuer un côté "donneur de leçons" et à alimenter le relativisme culturel. Ce n'est pas notre vision des relations multilatérales, ni celle des Nations unies.

À vous entendre, Monsieur le Commissaire, j'ajouterai que j'aurais aimé entendre, pour Israël et la Palestine, la même condamnation ferme de la violation du droit international que celle que vous avez exprimée pour l'Ukraine. Tout comme j'aurais aimé que vous condamniez avec la même fermeté ce qui se passe dans la République du Soudan, où les populations civiles sont bombardées par le gouvernement en place.

Enfin, s'agissant des migrants, invitez la haute représentante à demander aux États membres de signer enfin la convention internationale sur les travailleurs migrants.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar Hahn! Die jährliche Entschließung zur Sitzung des Menschenrechtsrats ist auch in diesem Jahr eine gelungene Politikempfehlung an die EU-Delegation in Genf geworden. Sie enthält Forderungen, was bei den einzelnen Länderresolutionen erreicht werden soll, zum Beispiel zu Iran, zu Nordkorea, zu Myanmar und zu Ägypten. Darüber hinaus greifen wir Themen auf, die neu sind oder noch nicht so regelmäßig und prominent auf der Agenda des Menschenrechtsrats stehen, zum Beispiel Klimawandel und Menschenrechte. Der Menschenrechtsrat hat den negativen Einfluss des Klimawandels auf die Lebensbedingungen vieler Menschen schon anerkannt, und es ist ratsam, dass sich auch die EU oder der Auswärtige Dienst der EU aktiv an der Diskussion beteiligt, eine gute Definition für Klimaflüchtlinge zu finden.

Beim Thema „Bewaffnete Drohnen und autonome Waffen“ fordern wir die Entwicklung einer gemeinsamen EU-Position, unter welchen Bedingungen bei Wahrung des internationalen humanitären Rechts solche Waffen eingesetzt werden dürfen, und wir fordern ein Verbot für die Entwicklung, die Produktion und den Einsatz von vollautomatischen Waffen, die ohne menschliches Zutun eingesetzt werden können.

In der Entschließung kritisieren wir, dass sich autoritäre Staaten zunehmend um internationale Großereignisse im Bereich Sport und Kultur bewerben, um sich in internationalem Glanz zu sonnen, und dabei gleichzeitig kritische Stimmen im Land mundtot machen. Diese Entwicklung müssen wir ernst nehmen, und wir hoffen, dass die EU dieses Thema aufgreift. Man muss Gespräche führen mit nationalen und internationalen Sportverbänden, mit Unternehmen und Zivilgesellschaft. Konkret muss das bereits bei den ersten Europaspielen in Baku in diesem Jahr geschehen und auch beim FIFA-Weltcup in Russland 2018 und in Katar 2022.

Lassen Sie mich abschließend einen Dank aussprechen an die Hohe Vertreterin Mogherini dafür, dass sie an dem High-Level Segment teilgenommen hat. Das ist bei ihrer Agenda keine Selbstverständlichkeit und unterstreicht ihre Wertschätzung für die Menschenrechtsarbeit.

 
  
MPphoto
 

  Mike Hookem, on behalf of the EFDD Group. Mr President, a great deal has been achieved in the protection of human rights across the globe since the formation of the UN Human Rights Council. It is right that we celebrate the successes that we have already had. We must however acknowledge that there is still a long way to go.

Throughout the globe there is still areas where severe violations of human rights occur. Indeed it looks like in some ways the West is also moving backwards. In the UK, and in many other areas of Europe, we are being too afraid to stand up for the rights of women and girls, who should be protected from the barbarous act of female genital mutilation, over fears of breaching cultural sensitivities.

Whilst it is right that we look around the world and act through international organisations such as the UN and the very generous act of giving money to charity, it is important we also get our own house in order and to no longer be afraid of speaking out against abuses when they happen within our own borders.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (NI). Monsieur le Président, l'Union européenne manque de réalisme dans sa défense des droits de l'homme. La position qu'elle vient d'exprimer devant les Nations unies le prouve. J'en donnerai deux exemples.

Le premier exemple concerne la Syrie. L'Union condamne, à juste titre, les violations des droits de l'homme qui y sont commises, mais elle renvoie dos à dos Bachar el-Assad et le terrorisme islamiste. Or, l'intérêt de l'Union est de prendre clairement position en faveur de Bachar el-Assad, car il constitue pour nous un rempart contre l'État islamique. Si son régime s'écroule, la Syrie constituera une base arrière pour les terroristes, qui s'en serviront pour multiplier en Europe les attentats du type de celui perpétré contre Charlie Hebdo.

Le second exemple concerne l'Ukraine. L'Union condamne sans nuance la Russie et calque sa position sur celle des États-Unis. M. Juncker veut même créer une armée européenne contre la Russie. Il serait plus réaliste de reconnaître que le peuple de Crimée a souverainement décidé de rejoindre la Russie, et de laisser la France et l'Allemagne tenter de rétablir la paix dans l'est de l'Ukraine.

La diplomatie est l'affaire des États souverains et non pas de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Mr President, I think this is an excellent document and it summarises very clearly what needs to be achieved.

One point I would like to highlight in particular is paragraph 8, which says that Members of the Council should only come from States that uphold respect for human rights. I think that is something we should certainly push, because it would make a very important diplomatic statement.

Secondly, one has to ask the question, are violations of human rights lessening or growing in the world? Certainly the barbarity seems to be growing, when in recent times we have had beheadings, public floggings, burning people alive, and sometimes this is done in the name of religion. I think we should recall what King Abdullah II of Jordan said, that ʽno religion espouses hate, religion is about love and respectʼ. I think that is something that needs to be brought home to many people.

I also agree with what has been said about women’s rights, and also in relation to culture and sports events – we can move there.

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). Herr talman! Det är en väldigt viktig resolution som vi står inför, särskilt i denna tid av stor oro runt om i världen. Jag skulle vilja gå tillbaka till 1948, då den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna kom till som en lärdom av världskrig och förintelse. Därefter har det tillkommit ett pärlband av konventioner för att individer ska kunna leva fria och jämlika i ömsesidig respekt för varandra. Rättigheterna är universella och beroende av varandra och ska inte bero på godtycklighet.

Den sista förklaringen i deklarationen förbjuder oss som individer, som grupp och som stat att verka aktivt emot dess innehåll. Idag, trots tidigare generationers hopp om att deras misstag inte ska upprepas, motarbetar vi aktivt de mänskliga rättigheterna såväl inom som utanför medlemsstaterna varje dag.

Rättigheterna i sig är inga garantier. Det är vi människor som kan ge garantin. Det är alltså upp till oss att efterleva de mänskliga rättigheterna. Vi måste markera mot ökande diskriminerande lagar och kränkningar mot människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet i Europa och i världen. Mänskliga rättigheter för kvinnor såväl som för hbtq-personer, flyktingar, migranter och barn är alla lika grundläggande för fred och demokrati.

Mäns våld mot kvinnor är ett av världens största säkerhetsproblem. Kvinnors rätt till utbildning och hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter är grundläggande mänskliga rättigheter.

Europaparlamentet måste aktivt arbeta för förverkligandet av Beijingplattformen, som antogs för 20 år sedan. Denna resolution befäster vår vilja att förverkliga de mänskliga rättigheterna på alla områden. Vi har förbundit oss. Vi måste stå upp för det som vi har förbundit oss till. Det är vår skyldighet.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). W kontekście zbliżającej się 28. sesji Rady Praw Człowieka ONZ Parlament nasz złożył wspólną rezolucję, w której wyszczególniono ponad dwadzieścia tematów opisanych łącznie w 69 punktach. W tekście tym zwraca się uwagę m.in. na prawa kobiet, dzieci, rdzennej ludności, ale także z pieczołowitością pochylono się nad prawami tzw. mniejszości seksualnych, czyli LGBTI. Dostrzega się wiele zagrożeń, ale brak osobnego akapitu, w którym Parlament nasz piętnuje prześladowania chrześcijan na świecie, a jest to problem niezwykle poważny, gdyż według organizacji Open Doors chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na całym świecie. Prześladuje się 100 mln ludzi w 50 krajach. Drastyczne przykłady ich mordów, jak chociażby obcięcie głów egipskich chrześcijan, pokazywane są ostatnio w kontekście walki z terroryzmem islamskim. W przedłożonej rezolucji o chrześcijanach wspominamy marginalnie, np. odnosząc się do sytuacji w Iraku i Syrii. To jednak zbyt mało, jak sądzę, w obliczu tak wielkiego terroru skierowanego przeciwko chrześcijanom na całym świecie.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL). Señor Presidente. Permítanme, sus Señorías, que les lea un poema de Julio Herrera: «Excuse-moi, monsieur, no soy ave migratoria / que por capricho abandonó su morada / al arribo de adversas estaciones: / soy un náufrago de un país zozobrado / que un pirata infame hundió en los mares de la miseria».

Hoy, Señorías, votamos aquí un informe sobre los derechos humanos en el mundo. Y no deberíamos olvidar que los derechos humanos se violan también en Europa y a las puertas de Europa.

Les traigo el caso de Hassanna Aalia, un joven saharaui que llegó a España después de ser condenado por un tribunal marroquí. Según Amnistía Internacional, Hassanna Aalia fue torturado y sometido a un juicio sin garantías. Pidió asilo en España y, hace pocas semanas, nuestro Gobierno le ha denegado el asilo.

Esta Eurocámara tiene la obligación de recordar a los Gobiernos europeos y al Gobierno español que el derecho de asilo forma parte de uno de los patrimonios democráticos más importantes de Europa.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). Mr President, I will be brief but I will start by welcoming the Commissioner to this debate and saying, Commissioner, that I appreciated your comments earlier on. I will focus particularly on paragraph 68 – not try to repeat points that other colleagues have made – because this paragraph is significant in the Palestine—Israel relations debate.

It calls on the EU and Member States to publicly express support for the UN Commission of Inquiry into gross human rights abuses within the occupied Palestinian territories (OPT). Now, there is a sense of momentum behind this. Last February even, for the first time, the Foreign Affairs Council identified the human rights situation within the OPT as an EU priority.

I think we are going to see these findings in June, after the Israeli elections, so I would ask you, Commissioner, in the spirit of both the Foreign Affairs Council and this resolution, what will the Commission, the External Action Service, do to reflect the spirit of paragraph 68 and the Foreign Affairs Council conclusions and, given that there will be recommendations from this independent commission of inquiry, could you commit to their being implemented by the External Action Service to recognise past abuses and prevent future ones?

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi fa piacere che, dopo aver parlato ieri della relazione annuale sui diritti umani del collega Panzeri, ci ritroviamo anche oggi a parlare di diritti umani in vista della riunione del Consiglio alle Nazioni Unite. Purtroppo mi dispiace però vedere che siamo sempre molto pochi in Aula quando si parla di diritti umani.

Il documento in esame è una buona risoluzione – che la voteremo – che tratta più o meno tutti le tematiche dei diritti umani a livello globale. Mi fa piacere che si parli di cambiamento climatico e di rifugiati climatici che, secondo le stime, saranno circa 650 milioni nei prossimi anni, e mi fa piacere che si parli di megaeventi sportivi, che servono a legittimare Stati che in realtà violano sistematicamente i diritti umani.

Purtroppo quello che mi dispiace sottolineare è che spesso e volentieri le nostre parole rimangono esclusivamente parole: non abbiamo gli strumenti per far sì che le nostre dichiarazioni e richieste vengano concretamente applicate.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). Gospodine predsjedniče, zahvaljujem povjereniku Hahnu na predstavljenim prioritetima Europske unije za ovogodišnje zasjedanje Vijeća za ljudska prava koji se bitno podudaraju s ključnim porukama rezolucije Europskog parlamenta koju ćemo danas usvojiti. Smatram da je jako dobro da je Visoka predstavnica Mogherini bila osobno već na zasjedanju, kao što pozdravljam i aktivnosti našeg Visokog predstavnika za ljudska prava Lambrinidisa i aktivnosti pododbora Europskog parlamenta.

Smatram da je mehanizam univerzalnog, periodičnog pregleda ljudskih prava, u kojima sam i sam sudjelovao prije par godina braneći izvješće Republike Hrvatske, jedan od ključnih multilateralnih instrumenata pravog i detaljnog nadgledanja ljudskih prava svih država u svijetu.

Posebno sam zadovoljan da je prioritet ove godine situacija u Ukrajini, i ovo što ste rekli povjereniče Hahn, veliki broj kršenja ljudskih prava na okupiranim područjima Ukrajine, na nelegalnom i protivno međunarodnom pravu anektiranom Krimu, od izuzetnog su značaja za Europsku uniju i stoga to moramo isticati kao i brojna, sustavna, najgora kršenja ljudskih prava koja gledamo trenutno od strane Islamske države u Iraku i Siriji.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri (S&D). Voorzitter, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties staat centraal in de wereldwijde aanpak van mensenrechtenschendingen. Ik ben dan ook erg trots dat mijn eigen land, Nederland, verkozen is als lid van de raad voor de komende drie jaar. De taak die ons te doen staat zowel in de Mensenrechtenraad als in de EU, moeten we echter niet onderschatten. De mensenrechtensituatie wereldwijd heeft helaas een dieptepunt bereikt. Iedere dag weer vinden er wereldwijd grove schendingen plaats. Oppositieleiders worden zonder eerlijk proces achter tralies gezet, mensenrechtenverdedigers en journalisten moeten vrezen voor hun leven enkel omdat zij kritisch durven te zijn. Discriminatie en geweld tegen LHBT-personen zijn aan de orde van de dag en nog steeds verdrinken jaarlijks tienduizenden vluchtelingen in de Middellandse Zee.

Het is aan ons om het tij te keren. Dat kunnen we alleen doen door in ons extern optreden consequent aandacht te besteden aan mensenrechtenkwesties, maar tegelijkertijd kritisch te blijven over onszelf. Ik wil hier graag extra aandacht vragen van commissaris Hahn voor de situatie in Azerbeidzjan, waar vele prominente mensenrechtenverdedigers en leden van de oppositie het afgelopen jaar in de gevangenis zijn gezet. De zaak van Leyla Yunus, door dit Parlement genomineerd voor de Sacharovprijs, staat symbool voor het repressieve karakter van de regering in Bakoe. Met de prioriteiten die we voor de 28ste VN-mensenrechtenraad hebben geformuleerd is de eerste stap gezet. Ik roep daarom de Commissie, het Parlement en de lidstaten op om deze koers gezamenlijk door te zetten.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję priorytety Unii na nadchodzącą 28. sesję Rady Praw Człowieka ONZ, które przedstawiono w konkluzjach Rady. Wspólna rezolucja zawiera najważniejsze kwestie związane z prawami człowieka. Jako członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zwracam uwagę na coraz częściej stosowaną przez państwa autorytarne praktykę polegającą na organizacji największych wydarzeń sportowych lub kulturalnych w celu zwiększenia swojej prawomocności międzynarodowej przy jednoczesnym dalszym nakładaniu ograniczeń na krajowych przeciwników politycznych. Dlatego apeluję do Unii Europejskiej i państw członkowskich o aktywne podnoszenie tej kwestii, także na szczeblu Rady Praw Człowieka ONZ. Kluczowe jest nawiązanie dialogu z krajowymi federacjami sportowymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na temat warunków i ich uczestnictwa w takich wydarzeniach, w tym w odniesieniu do pierwszych Igrzysk Europejskich w Baku w 2015 roku oraz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej organizowanych przez FIFA w Rosji w 2018 roku.

 
  
 

Διαδικασία catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  József Nagy (PPE) Organizácia Spojených národov združuje 193 krajín, ktoré sa zaviazali dodržiavať ľudské práva. Ale ľudské práva sú dôležité, len kým sa nám dajú pohodlne plniť a kým si môžeme z nich vyberať a la carte. Európska únia musí ísť príkladom, ale pôjde to bez toho, aby sme najprv upratali doma pred vlastným prahom? Od tretích krajín požadujeme dodržiavanie práva na spravodlivé súdne konanie, ale v Európskej únii na Slovensku sa budeme ticho prizerať na ich došliapanie štátom? V kauze Hedvigy Malinovej sa vedie politický súdny proces pre zastrašenie a demonštráciu štátu nad občanom. Študentku pred ôsmimi rokmi zbili na ulici, lebo telefonovala po maďarsky svojím materinským jazykom. Namiesto páchateľov ale Hedviga bola obvinená z krivej výpovede. Keď už to vyzeralo, že konečne bude mať pokoj, prokurátor sa odvolal voči rozhodnutiu súdu a štát pokračuje v šikanovaní nevinnej ženy.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Mr President, I would like to express my conviction that Europe must speak with a single voice, at the next UN Human Rights Council session in Geneva. This is the only way to raise the visibility and influence of the European Union as a global actor and to encourage all moderate states in the United Nations to stand at our side on highly important matters like, for example, what is going on right now: huge violations and abuses of human rights in Europe – in Ukraine and in Crimea.

I would like to state my satisfaction at the call in the resolution on the EU Member States to actively oppose any attempt to undermine the concepts of universality, indivisibility and interdependence of human rights, to focus on the need to keep special procedures and to preserve the independence and adequate funding of the Office of the High Commissioner for Human Rights, as well as sufficient funding to keep regional offices of the High Commissioner for Human Rights open.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η 28η σύνοδος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επιτρέψτε μου όμως να επισημάνω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσεύει η διγλωσσία για το ζήτημα της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον κόσμο, την ώρα που η τρόικα έχει παραβιάσει, χωρίς καμία συνέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες που τέθηκαν σε μνημόνιο και κυρίως στην Ελλάδα. Μάλιστα, η Επιτροπή που είναι και μέλος της τρόικας, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση δέχτηκε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύονται έναντι των μνημονίων, επειδή δεν έχουν, δήθεν, σχέση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης έκρινε ότι η λιτότητα οδηγεί στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μερκελική λιτότητα, την οποία υπηρετεί με θρησκευτική ευλάβεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγεί σε μαζική και διαρκή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης.

Τι απαντά σε όλα αυτά η Επιτροπή; Συνεχίζει το «business as usual», επιμένοντας στη λιτότητα. Επομένως, πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει, δήθεν, να σώσει τον κόσμο καλύτερα να βάλει τάξη στα του οίκου της.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, istina je da se i u Europi krše ljudska prava i istina je da i naše države članice na mnogim područjima, po mnogim pitanjima, bilo to pravo na manjinski jezik ili neka druga prava, imaju probleme s ljudskim pravima.

Međutim, stavimo ruku na srce, Europa je ipak lider u ljudskim pravima na svijetu. I zato mi trebamo biti taj primjer u odnosu na sve zemlje, na svih 193 članica koje su na skupu u Švicarskoj.

Ono što želim posebno istaknuti je problem prava djece. To je univerzalno pravo - od onoga da su djeca siromašna, nemaju što jesti do onoga što danas u razvijenom svijetu vidimo i o čemu smo razgovarali, a to je nasilje na internetu prema djeci. Moramo učiniti sve da pokušamo našim djelovanjem, prvenstveno zaštititi najugroženije skupine, a u tom su smislu djeca posebno ugrožena skupina.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα είναι το δικαίωμα της ετυμηγορίας ενός λαού. Όταν σε μια χώρα δεν γίνονται εκλογές, θεωρούμε τη χώρα αντιδημοκρατική. Θεωρούμε ότι υπάρχει ωμή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στις 25 Ιανουαρίου 2015 στην Ελλάδα έγιναν εκλογές. Ο ελληνικός λαός με την ετυμηγορία του θέλησε να χαράξει το δικό του δρόμο, εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι του έχουν περάσει μια θηλιά στο λαιμό και θέλουν να τον πνίξουν με τα δάνεια.

Κάλεσα χθες τον συνάδελφο Weber να μου προσδιορίσει: πρέπει να καταπιεί την γλώσσα του ο ελληνικός λαός; Πρέπει να αναιρέσει αυτό που ψήφισε; Μου απάντησε με λόγια που δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Του ξαναθέτω το ερώτημα, όπως και σε όλους εσάς, τι πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός;

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhores Deputados, há duas formas para combater as violações de quaisquer direitos. É através da prevenção dessas violações e da repressão dos violadores dos direitos.

A violação dos direitos humanos previne-se sobretudo com o combate à pobreza. É na pobreza que estão as maiores vítimas dos direitos humanos. É na pobreza que se recrutam alguns dos maiores violadores desses direitos. Por isso, um plano internacional de combate à pobreza é urgente, também como forma de combater a violação dos direitos humanos.

Mas as violações combatem-se também através da repressão, e para isso é necessário reforçar a autoridade do Tribunal Penal Internacional. Que nenhum violador fique tranquilo depois de praticar estes crimes hediondos, sobretudo crimes contra a Humanidade, crimes de tortura ou de genocídio. O reforço da autoridade e da ação do Tribunal Penal Internacional é absolutamente importante para esta tarefa.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission, on behalf of VP/HR. Mr President, once again I would like to thank you for this debate, and for your recommendations regarding the EU priorities for the 28th session of the Human Rights Council.

They correspond a great deal with those endorsed by the Foreign Affairs Council on 9 February. This is an important signal that the EU stands united in reaffirming the universality of human rights. Let me close with a reference to gender equality, which I know is dear to you. On Monday in New York, the High Representative/Vice President attended the 59th session of the UN Commission on the Status of Women. This is a priority for the Commission at large. The advancement of gender equality and the empowerment of women and girls should concern us all.

True, much more needs to be done to protect and empower women and girls worldwide, including in our own countries. However, we should support this, and with the support of all 28 Member States, the European Union can make a real difference.

Throughout this debate I have seen a joint commitment to the human rights actions of the United Nations. As your resolution shows, we have many common priorities. I would like to invite you to join our efforts in the promotion of human rights around the globe.

We must not rest on our laurels. As the currently ongoing session of the Human Rights Council shows, we have our work cut out for us. I count on Parliament’s support and look forward to our continued cooperation.

 
  
MPphoto
 

   Έχω λάβει επτά προτάσεις ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. La 28ª sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite festeggerà l'anniversario della sua nascita nel marzo del 2006. Da allora il suo ruolo e soprattutto il suo lavoro per la protezione dei diritti umani nel mondo è inopinabile. Anche noi oggi lo celebriamo e plaudiamo al suo impegno per le migliaia di perseguitati e profughi in diverse regioni del mondo che assiste. Ma lasciatemi dire che c'è un po'di ipocrisia in tutto questo. L'UNHRC, cui noi attribuiamo affidabilità e credibilità, ha più volte criticato la politica sull'immigrazione dell'Unione europea, ha criticato il nostro sistema di asilo e l'inadeguatezza di Triton. Ha raccomandato all'Europa – e cito solo pochi esempi – di avere una "risposta coordinata per rafforzare la solidarietà nell'UE", la "condivisione delle responsabilità per l'accesso al territorio europeo" e la "creazione di alternative legali ai pericolosi movimenti irregolari".

Mi sembra che ad oggi la direzione della politica europea per l'immigrazione vada nella direzione opposta. Io auspico che oltre a celebrare l'UNHRC l'UE rispetti pure le sue raccomandazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (PPE), în scris. Recentele atacuri teroriste din Paris și Copenhaga au fost o reamintire dură a faptului că, în inima Europei, drepturile omului se confruntă cu amenințări serioase, în condițiile în care teroriștii islamiști țintesc în mod special libertatea de expresie și religioasă. Trebuie să condamnăm actele teroriste din jurul granițelor noastre, fie că vorbim de Siria, Irak, Nigeria sau Africa Centrală. Trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a promova dreptul la viață și celelalte drepturi esențiale ale omului.

Pentru a reuși acest lucru, trebuie să abordăm nu doar efectele, ci și cauzele acestor forme de extremism, precum sărăcia, șomajul și lipsa de oportunități sau marginalizarea diverselor comunități. În timp ce terorismul reprezintă o amenințare gravă la adresa drepturilor omului, tocmai aceste drepturi rămân cele mai puternice arme în lupta împotriva terorismului. De aceea, Consiliul pentru Drepturile Omului are o responsabilitate specială în a combate extremismul, oriunde apare acesta.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika