Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2599(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0240/2015

Debatter :

PV 12/03/2015 - 6.1
CRE 12/03/2015 - 6.1

Omröstningar :

PV 12/03/2015 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0071

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 12 mars 2015 - Strasbourg Reviderad upplaga

6.1. IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση σχετικά με τις Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (2015/2599(RSP))

 
  
MPphoto
 

   Bodil Ceballos, författare. – Herr talman! När jag nu fick chansen att inleda den här debatten vill jag säga att mina första tankar går till alla dem som har drabbats av IS urskiljningslösa våld och till alla dem som just nu oroar sig över att kanske bli nästa offer eller för att deras anhöriga snart ska bli det. Inte minst vet jag att många hemma i Sverige, där vi har en stor grupp kaldéer, assyrier och syrianer, lever med en ständig oro över utvecklingen på hemmaplan. Jag lider med dem och jag förstår deras oro.

I somras tömdes Mosul och Nineveslätten på sin ursprungsbefolkning. Stora delar av kulturarvet har raserats och idag återupprepar sig historien i Khabur. Det är vårt ansvar att säga att det som sker idag är internationella brott mot mänskligheten och att vi inte ska låta det fortgå. Därför är jag mycket glad att resolutionen har en tydlig uppslutning av de olika grupperingarna i EU-parlamentet.

EU har en roll att spela, inte minst vad gäller att stödja humanitära insatser i området i närtid och att arbeta för att kaldéer, assyrier, syrianer och andra utsatta grupper ska ges möjlighet att när så blir praktiskt möjligt leva i ett fredat område på Nineveslätten, där dessa grupper historiskt har levt i frid sida vid sida.

 
  
MPphoto
 

  Javier Nart, Autor. Señor Presidente, la propuesta de Resolución lo que trata es de pasar de la metafísica a la realidad.

Las comunidades cristianas en Oriente Próximo están bajo amenaza y son una parte sin la cual no es posible entender ni la cultura ni la historia de Oriente Próximo. Estamos, por lo tanto, no solamente condenando los crímenes —ahí estaríamos todos de acuerdo—, sino apoyando la reacción necesaria, que significa el apoyo militar para acabar con la barbarie, frente a la que hay que tomar decisiones reales y no simplemente filosóficas. De esto tratan los apartados 4 y 5.

Se apoya la lucha general contra el Daesh. En el apartado 7, haciendo una mención específica, hay instituciones y personas del Golfo Arábigo —o Pérsico—, que están apoyando activa y económicamente al Daesh. Por último, se realiza una mención específica a la barbarie cultural que significa la destrucción de la cultura en Oriente Próximo por parte de esta barbarie fundamentalista.

Pasamos de la filosofía y de las palabras a la necesidad. Y la necesidad es la reacción militar y la reacción política efectiva.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, Auteur. Voorzitter, enkele minuten geleden liep er nog een e-mail binnen van de European Syriac Union. Terwijl wij hier debatteren wordt de Assyrische stad Tell Tamer aangevallen door Islamitische Staat. De mail is een smeekbede om hulp. En ja, we zullen vandaag weer in de scherpste bewoordingen de wreedheid van IS veroordelen, maar helaas stoort de terreurgroep zich niet aan internationale regels. Hun gedachtengoed is gebaseerd op een selectieve en verwerpelijke interpretatie van de islam, waarbij afwijkende interpretaties of andere geloofsovertuigingen worden uitgeroeid, onder hen eeuwenoude religieuze gemeenschappen en hun erfgoed zoals Jezidi’s, kopten, Assyriërs, enz.

Maar nooit, nooit kunnen haat en terreur leiden tot harmonieuze samenleving! Individuen kan men kraken maar eeuwenoude overtuigingen niet. Er komt dan ook een dag dat Da’esh niet meer zal bestaan en het lijkt me zinvol als internationale gemeenschap om na te denken over het post-IS-tijdperk. Dit absolute kwaad moet op een allesomvattende manier aangepakt worden, militair, ideologisch, cultureel en sociaal-economisch.

 
  
MPphoto
 

  György Hölvényi, szerző. Elnök Úr, tisztelt Kollégák, a mai határozatunk egy komoly lépés abba az irányba, hogy Európa végre megértse és felvállalja feladatát az iszlám által előidézett válság kezelésében. Ma ismét hangsúlyoznom kell, a térségben szétszóratás és teljes eltűnés szélén állnak a keresztény és más őshonos etnikai kisebbségek. A diaszpóra lét még inkább védtelenné teszi őket. A káld keresztények vezetője, Sako pátriárka, akit személyesen is többen vendégül láttunk, a héten újabb kétségbeesett üzenetben fordult hozzánk. Az egyre hevesebb dzsihadista előretörés és az irkai katonai erők hadműveletei drámai mértékben súlyosbították a menekültek helyzetét. További sok ezer ártatlan család maradt jövőkép nélkül. Semmilyen konkrét mentési terv nem létezik. Élelem, gyógyszer, szállás, oktatás kell, sürgeti a pátriárka a döntéshozókat. Ahogy a mai közös határozat is aláhúzza, a mi feladatunk is, hogy menedékhez juttassuk az üldözötteket, elsősorban saját hazájukban. Ez a katasztrófa nem maradhat válasz nélkül, ha Európa nem nyújt megfelelő, most elsősorban humanitárius segítséget, más nem tudja, nem fogja megtenni helyettünk.

 
  
  

PRZEWODNICZY: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy, Autor. Señor Presidente, somos muy dados en esta Cámara a disgustarnos y a mostrar consternación siempre que hay urgencias de derechos humanos. Pero, cuando llega el momento del análisis, a veces miramos para otro lado o, incluso peor, pedimos bombardeos indiscriminados. Sin embargo, el análisis y la memoria son fundamentales para no convertir en peor la solución.

Decía un importante historiador que las dos décadas posteriores a 1989 fueron las de los años devorados por las langostas. El triunfalismo del nuevo orden mundial nos trajo genocidios, sectarismos étnicos, integrismos religiosos e intervenciones occidentales. Y por debajo de esa dinámica criminal están los pueblos, que son un obstáculo dentro de esta lógica.

Las minorías en Oriente Próximo deben ser protegidas, porque son la última reserva de los Estados laicos, de los Estados de ciudadanos. Y hablo de países como Irak y Siria, que han sido sacrificados y que han generado monstruos como la organización Estado Islámico. Y me refiero a pueblos como el asirio, que solo han encontrado un hogar en los Estados laicos y que han sido sacrificados en nombre de un orden de nacionalismos sectarios manejables por los poderosos de este mundo.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. Herr Präsident! Im Mittleren Osten erleben wir eine Tragödie von historischem Ausmaß. Daesh ist dabei, die Grundlagen unserer Zivilisation zu zerstören. Alles soll vernichtet werden, was ihrer terroristischen Willkürherrschaft im Weg steht: Monumente, Schriften, kulturelle Errungenschaften und vor allem Menschen. Menschen, die sich ihren Befehlen verweigern, und Menschen, deren einziges Vergehen darin besteht, einer anderen Religion anzugehören. Ganz im Gegensatz zu dem, was seit 2000 Jahren in der Region üblich war, dass Menschen unterschiedlicher Religionen nebeneinander und miteinander lebten. Seit es Christen gibt, haben sie im Mittleren Osten gelebt. Vor zwei Wochen wurden mehr als 200 assyrische Christen entführt. Ihr Schicksal ist ungewiss, das Schlimmste ist zu befürchten. Diesen Versuch der Ausrottung dürfen wir unter keinen Umständen hinnehmen!

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, în numele grupului PPE. Domnule președinte, aș vrea să spun în primul rând că grupul nostru a fost cel care a inițiat această rezoluție privind situația creștinilor, în special a sirienilor, dar și a celorlalte minorități religioase din Orientul Apropiat. Sigur, regretăm faptul că alte propuneri pe care le-am făcut, în primul rând propunerea de a discuta despre Nadia Savcenko și despre tătarii din Crimeea, n-au fost acceptate. Colegii noștri socialiști au blocat a doua oară dezbaterea acestor subiecte.

Suntem însă bucuroși că putem discuta totuși despre situația creștinilor, cu atât mai mult cu cât, la ora la care discutăm, sunt atacuri împotriva creștinilor din Tell Tamer, pe valea râului Khabur. Este un subiect mai mult decât actual: în clipa în care noi discutăm despre acest lucru, oamenii mor sub atacul celor care revendică Califatul și răzbunarea profetului. Sper să putem găsi niște soluții politice pentru a-i proteja pe acești creștini.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis, em nome do Grupo S&D. Senhor Presidente, vou começar por citar uma declaração que sai hoje num órgão da imprensa francesa, uma declaração de uma cristã, a síria refugiada no Líbano chamada Rafa El-Nawfali, e que diz o seguinte: Os combatentes do Estado Islâmico não têm religião. Eles procuram erradicar o outro, aquele que é diferente deles, seja cristão ou muçulmano.

Esta é a marca hoje do Estado Islâmico. Significa um profundo retrocesso civilizacional. E esse retrocesso civilizacional, essa ameaça, é uma ameaça que tem que ser combatida. Os cristãos significam e representam o outro, radical para eles, e ao atacarem os cristãos também visam naturalmente indignar especialmente a opinião pública ocidental.

Mas nunca podemos perder de vista que estão em causa cristãos e muçulmanos, que as primeiras vítimas são as populações de todas aquelas regiões. E isso obriga a uma resposta política clara. E essa resposta política tem que ter duas componentes, uma componente diplomática, mas também tem que ter uma componente militar. Não podemos ignorar esta realidade e temos que usar de todos os instrumentos políticos à nossa disposição para combater este mal.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder, namens de ECR-Fractie. Voorzitter, christenen vormen een integraal deel van het Midden-Oosten, zo hield koning Abdullah van Jordanië ons Parlement dinsdag voor. Een regelrechte testcase voor de Europese Unie, want hoe ondersteunen wij de visie van de Jordaanse monarch concreet? Ik doe twee voorstellen, twee dringende oproepen aan de Europese Unie en vooral ook haar lidstaten.

Ten eerste: steun voluit de christelijke eenheden in Syrië en Irak die eigen families, dorpen en bezittingen trachten te beschermen tegen de IS-barbarij. Zij zijn onze boots-on-the-ground. Laten we daarom nauw samenwerken met Assyrische en Chaldeeuwse netwerken in Europa. Ten tweede: steun de oprichting van een autonome provincie voor religieuze minderheden in de vlakte van Ninive. Dat zou de verdreven en vervolgde christenen die verspreid zijn over tentenkampen in de regio, weer hoop en uitzicht bieden. Laten wij alle steun verlenen aan de boodschap van koning Abdullah.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg, för EFDD-gruppen. Herr talman! Den kristna minoriteten i Syrien och Irak vet att ISIS enda syfte är att döda och förstöra. Sedan februari i år invaderar ISIS kristna byar i Khaburdalen i Syrien. Den första attacken mot dessa byar kom den 22 februari. Sedan dess har ISIS fortsatt att attackera kristna och andra minoriteter i området.

Över 350 personer togs till fånga den 22 februari. Flera av dessa har dödats, andra har tagits som sexslavar. 1,5 miljoner människor i området riskerar samma öde. De som flyr har tyvärr mötts av en stängd turkisk gräns och har inte kunnat få varken skydd, mat eller vatten.

Internationell hjälp är därför helt avgörande för om dessa flyktingar ska kunna överleva eller inte, men det räcker inte. Iraks, Turkiets, Syriens och Kurdistans regeringar måste tillsammans med FN och medlemsstaterna agera för att kristna och andra minoriteter skyddas från ISIS religiösa och kulturella rensning och garanteras trygga platser i regionen där de kan leva i fred. Det vill jag kämpa för.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sicuramente favorevole a questa risoluzione. Fa molto piacere il fatto che ci si stia attivando finalmente per tentare di difendere quelli che sono i più perseguitati degli ultimi anni, ossia i cristiani, e soprattutto fa piacere perché spesso e volentieri in quest'Aula si parla della difesa delle minoranze in Europa, si parla del fatto che mai più dobbiamo ripetere gli errori del passato, del fatto che il nazismo è da cancellare: ma nel momento in cui in Siria e in Iraq vengono contrassegnate con la "N" come "nazareni" le case dei cristiani, beh che cos'è se non una nuova forma di nazismo?

E perché l'Europa fa così fatica a intervenire? Ho visto che in Libia, quando c'erano interessi economici, si è intervenuti subito, mentre mi sembra che facciamo una gran fatica per difendere i cristiani nel mondo. E attenzione: il problema della persecuzione dei cristiani non sussiste soltanto in Siria e in Iraq; ci sono almeno cinquanta paesi nel mondo nei quali 150 milioni di cristiani vengono perseguitati.

E allora se siamo così bravi a dichiarare guerra per interessi economici e a comminare sanzioni per interessi economici, perché non facciamo lo stesso nei confronti di questi paesi che perseguitano i pacifici cristiani?

 
  
MPphoto
 

  Lars Adaktusson (PPE). Herr talman! Som initiativtagare vill jag starkt uppmana mina kollegor här i kammaren att rösta ja till den här resolutionen.

Vi ser nu hur ett folks flertusenåriga historia rycks upp med rötterna. Vi ser hur Islamiska staten målmedvetet genomför etnoreligiös rensning i både Irak och Syrien. Om det är svårt för oss att se bilder av Islamiska statens grymheter och utradering av en folkgrupps historiska arv så kan vi bara föreställa oss vad kaldéer, assyrier och syrianer i hela världen känner just nu.

Det är ett folkmord som pågår. Redan i september föreslog jag och EPP en fredad zon för kaldéer, assyrier, syrianer och andra på Nineveslätten. Därför är det en mycket viktig signal att Europaparlamentet idag ställer sig bakom just det förslaget, samtidigt som vi understryker behovet av samarbete med de regionala och lokala skyddsstyrkor som just nu strider mot Islamiska staten.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). Senhor Presidente, se houvesse coordenação entre os Estados—Membros e a União Europeia poderíamos fazer mais e melhor para ajudar as populações do Iraque e da Síria, à mercê das atrocidades do bando de criminosos que se intitula Estado Islâmico e que provocam uma catástrofe humanitária de proporções bíblicas na região.

Podíamos ser mais eficazes no apoio à indispensável campanha militar que os curdos corajosamente conduzem para erradicar do controlo das cidades o DAESH e para travar as perseguições contra minorias cristãs e iazidis, curdas, xiitas e outras na região, como as centenas de cristãos recentemente raptados.

Podíamos ser mais eficazes no apoio à organização de redes para libertar os reféns escravizados, que incluem milhares de mulheres e crianças. E eu falei com outros deputados, recentemente com jovens que conseguiram escapar de Mossul e que precisam desesperadamente de apoio médico e psicológico e que deviam ter prioridade na ajuda europeia.

Palavas e resoluções não bastam. Poderemos ser mais eficazes na ajuda humanitária e outra, a ajuda que pagamos e que é desesperadamente necessária no Iraque e na Síria, se ela for devidamente coordenada, direcionada para assegurar que funcionam, por exemplo, escolas nos campos de refugiados e de deslocados, e sobretudo se ajudarmos as antigas comunidades pré-islâmicas da região, hoje perseguidas, a entenderem que haverá futuro para elas no Iraque e na Síria.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR). Mr President, Daesh or ISIS has embarked upon a campaign to eradicate all traces of religious and faith communities other than those representing its own twisted interpretation of Islam.

Christians, Yazidis, Turkmens, Shiites and other minorities have been subject to this terror campaign. Their methods are barbaric; they are killing or expelling inhabitants and destroying their holy places, including unique internationally—recognised heritage. This is a process of cultural cleansing, comparable to that of Cambodia’s Khmer Rouge back in the 1970s – a vile attempt to take the region back to ground zero.

Just last month, ISIS butchered 21 Egyptian Coptic Christians in Libya, and abducted around 22 Assyrian Christians in Syria. As Chairman of the Iraq Delegation, I salute the courage of local Iraqi forces, the Kurdish Peshmerga and the Iraqi armed forces in fighting the evil of ISIS, such as at Tikrit.

I encourage international partners vigorously to support military moves against ISIS, right across the region, to protect these endangered minorities.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). Herr Präsident! Trotz positiver Nachrichten über eine angebliche Schwächung des IS hat die Organisation nichts von ihrer Gefährlichkeit verloren. Sie ist und bleibt eine Mörderbande, die den Nahen Osten terrorisiert, und Entführungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Und erneut wurde die am meisten verfolgte Religionsgruppe der Welt zum Opfer, nämlich die Christen, diesmal bis zu 400 Menschen, die ihrer alten assyrischen Heimat entrissen wurden, gefangen gehalten werden und in täglicher Todesangst leben, während ihre christlichen Glaubensbrüder in Tall Tamer weiter verzweifelten Widerstand leisten.

Wir müssen daher dafür die Augen öffnen, dass das Christentum die weltweit am stärksten verfolgte Religion ist und dass die Hauptschuld daran der Islamismus trägt. Es liegt an Europa, daraus politische Schlüsse zu ziehen: Länder, die ihren christlichen Minderheiten keinen Schutz bieten, Länder, die Verfolgung zulassen oder auch nur tolerieren, müssen mit allen Konsequenzen rechnen! Wer sich für Sanktionen gegen Russland starkmacht, sollte auch den gleichen Mut bei islamischen Staaten haben!

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμη φορά συζητούμε και καλούμαστε να ψηφίσουμε για να καταδικάσουμε τις ωμότητες του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Την προηγούμενη φορά ήταν εναντίον των Κούρδων. Τώρα εναντίον των Ασσυρίων. Την επόμενη εναντίον ποιων θα είναι;

Με ψηφίσματα και ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται ο θρησκευτικός φανατισμός και η μισαλλοδοξία. Δυστυχώς, πολύ φοβάμαι πως την επόμενη φορά το ψήφισμα θα αφορά εγκλήματα που το Χαλιφάτο θα έχει διαπράξει εντός του ευρωπαϊκού εδάφους. Με τις πολιτικές που ακολουθούμε σήμερα, ουσιαστικά ανοίγουμε τις πόρτες της Ευρώπης στους τζιχαντιστές.

Όμως δεν έχουν όλες οι χώρες της Ένωσης την ίδια ευθύνη γι' αυτό. Δεν υποστήριξαν όλες οι χώρες την ανόητη επεκτατική πολιτική των αμερικανών που ήταν εκείνη η οποία δημιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί το Χαλιφάτο. Δεν επεδίωξαν όλες οι χώρες την ανατροπή κυβερνήσεων για την εξυπηρέτηση δικών τους συμφερόντων. Καλύτερα, λοιπόν, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, και να σταματήσουν επίσης να παριστάνουν τον παγκόσμιο χωροφύλακα πριν να είναι πολύ αργά.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο162, παράγραφος 8, του κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). Аз съм съвносител на тази резолюция, защото смятам, че безчинствата, които причинява Ислямска държава, както върху съдбите на милиони, така и върху световното културно наследство са недопустими и трябва да предложим сигурност на страдащите и да намерим адекватни начини да се запази на местно ниво наследството, което е под голям риск от унищожаване. Жестокостите, които терористите от този самопровъзгласил се халифат прилагат, особено към хора от други вероизповедания като например християните асирийци в региона, са шокиращи и не трябва да бъдат материал за медийна и PR кампания на европейски и световни политици, а да се осигурят адекватни канали....

(изказването е прекъснато)

 
  
MPphoto
 

  President. – This is not a question to your colleague.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). Monsieur le Président, je reviens du Proche-Orient, où j'ai rencontré des personnalités politiques et religieuses de premier plan, notamment le patriarche maronite, le patriarche syriaque et l'évêque chaldéen de Beyrouth. La situation de tous les chrétiens, et pas seulement celle des assyriens, est absolument dramatique dans ces pays. Mais que faire?

Je crois qu'il faut les aider à se défendre. Le droit de légitime défense est absolu face à une telle barbarie qui s'en prend aux personnes, au patrimoine culturel et à l'humanité.

Dans ce contexte, le silence des pays arabes est absolument assourdissant. Que fait la Ligue arabe? Les pays de la Ligue arabe – au motif, par exemple, qu'ils sont en majorité sunnites – se rendent-ils en fait complices de l'État islamique?

Il faut, de toute urgence, une intervention internationale militaire qui ne soit pas nécessairement le fait des Occidentaux, mais il nous faut aider sur tous les plans, y compris sur celui de leur sécurité, et bien entendu également sur le plan matériel, les malheureux réfugiés, dont la disparition signerait le recul sur plusieurs milliers de kilomètres de notre civilisation.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la condanna della persecuzione dei cristiani, siano assiri, caldei o copti, e di tutte le minoranze religiose è durissima e netta da parte nostra. Non possiamo permettere che nessuna comunità venga sradicata dalle proprie terre ancestrali nel silenzio della comunità internazionale. Ma dobbiamo anche ricordarci, colleghi, che cadere nella retorica della crociata del Jihad, dello scontro di civiltà è esattamente ciò che vogliono questi gruppi terroristi, come Daesh.

Se noi creassimo tensione e sospetto nelle nostre società verso le comunità musulmane, spingeremmo quindi l'islam moderato all'esclusione sociale e alla radicalizzazione, creando nuovo terreno fertile per le reclute e i foreign fighters. Non dimentichiamo anche che i musulmani stessi, per numero di vittime, sono i più colpiti, sunniti ma anche sciiti.

Daesh usa la religione come pretesto e proprio per questo noi dobbiamo lavorare insieme ai rappresentanti dell'islam politico, come la Lega araba, e religioso, affinché si dissocino completamente e non lascino nessun tipo di ambiguità quanto alla loro contiguità con questi gruppi.

Lavoriamo tutti quanti insieme prima che sia troppo tardi.

 
  
 

Uwagi z sali

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) Som rada, že som podpísaná pod touto rezolúciou, ale nestačí len znovu odsúdiť teroristov z tzv. Islamského štátu. Znova pobúrene rozprávať o vraždení, únosoch a zotročovaní kresťanov. Potrebné sú skutky a reálna pomoc. Celé rodiny boli vyhnané zo svojich domovov, prišli o strechu nad hlavou, potrebujú jedlo a lieky. Potrebujú aspoň provizórne školy, inak sa chudoba, v ktorej sa náhle ocitli rodičia, prenesie aj na ďalšiu generáciu. Asýrski a chaldejskí kresťania vyznávajú už 2 000 rokov tie isté hodnoty, na ktorých Schuman, Adenauer a De Gasperi založili svoj sen o zjednotenej Európe. Sú na to naši bratia a sestry, ktorých postihlo veľké nešťastie. Veria, že im pomôžeme. Uvedomme si, že sme svedkami genocídy, o ktorej máme podrobné informácie. Zodpovednosť za ďalší osud kresťanov v Sýrii a Iraku leží v prvom rade na našich pleciach.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). Panie Przewodniczący! Bezpieczeństwo i życie, i przetrwanie wspólnot chrześcijańskich powinno być przedmiotem nie tylko naszych rezolucji, ale zasadniczą przesłanką polityki Zachodu na Bliskim Wschodzie. Jeżeli mówimy dzisiaj o potrzebie inkluzywnego rządu w Iraku, jednym z kryteriów tego inkluzywnego charakteru powinien być udział wspólnot chrześcijańskich, reprezentacja polityczna tych wspólnot we władzach irackich. A od władz irackich, którym udzielamy wsparcia, należy oczekiwać zarówno militarnej ochrony chrześcijan tam, gdzie są bezpośrednio zagrożeni, jak i dostarczenia środków obrony formacjom chrześcijańskim, które w tej chwili podejmują samoobronę Syryjczyków czy innych wspólnot chrześcijańskich, które tam żyją. Oczywiście to wszystko nie zwalnia nas z naszej bezpośredniej odpowiedzialności za ich obronę na forum międzynarodowym czy bezpośrednio.

 
  
 

(Koniec uwag z sali)

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει, προηγουμένως, να συμμετάσχω στη διαδικασία catch the eye για αυτή τη συζήτηση, στη συνάδελφο στο Προεδρείο και μου είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήμουν εδώ όταν ξεκίνησε η συζήτηση και είχα ζητήσει να συμμετάσχω στη διαδικασία catch the eye. Δεν ήσασταν εσείς ο πρόεδρος, ήταν κάποια άλλη κυρία και μου είπε ΟΚ. Οπότε θα ήθελα τον λόγο στο πλαίσιο του catch the eye πριν ξεκινήσει ο κύριος Επίτροπος. Το είχα ζητήσει και ήμουν εδώ.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Udzieliłem już głosu panu komisarzowi. Bardzo przepraszam, ale nie miałem tej informacji. Bardzo proszę o wystąpienie pana komisarza w tej chwili. Przykro mi, że do tego doszło, ale nie jest to naprawdę moja wina.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. Mr President, I am honoured to address you on behalf of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, although it is on a very sad subject.

During previous plenary debates on this matter we highlighted the fact that Daesh poses a complex terrorist threat also for Europe. However, we must remember that Syrian and Iraqi citizens are truly on the front line. Daesh’s actions are horrific. The human rights abuses committed by them are increasing both in the number of victims and in atrocity. They include the vicious and barbaric murder of prisoners, abuses of the worst kind against children and women and the persecution of persons belonging to different religions, ethnic communities and vulnerable groups.

The kidnapping of more than 200 Christian Assyrians in the Hassakeh region of Syria, at the end of February, is just the most recent in Daesh’s long list of brutal actions that may amount to more crimes and crimes against humanity according to the UN Commission of Inquiry on Syria. All of this is in complete violation of international human rights law and goes directly against freedom of religion or belief, which includes the right for persons of all faiths to live and practise their religion freely, without fear of intolerance or attacks.

In terms of numbers, the first victims of Daesh are Sunni Muslims. At the same time it is clear that Daesh poses a specific and more deliberate threat to minorities in the region, to Christians, but also to Yazidis, Shabakis and other groups.

Let us be clear, Daesh’s actions jeopardise the survival of the multi—ethnic and multi—religious character of the Middle East, and the prospect for inclusive stability in the long—term. The European Union and its partners cannot tolerate this.

We also denounce the attacks on, and destruction of, world heritage sites, and the illicit trafficking in cultural properties. This is why on numerous occasions we have expressed views and the determination to contain and defeat Daesh and to contribute as fully as possible, both at the individual level of Member States and the collective level of the EU, to the efforts of the global coalition.

We believe that military action is essential, but not sufficient on its own. It is necessary to address the underlying violence in Syria and Iraq, which has given terrorist groups a foothold. It is the instability in Syria, caused by the Assad regime’s brutal war against its own people and the non—inclusive policies in Iraq, that has allowed Daesh to flourish.

The Foreign Affairs Council should adopt shortly a new regional strategy on Syria and Iraq, as well as on the Daesh threat, based on the recent joint communication of the European Commission and the High Representative on the subject.

A EUR 1 billion assistance package has been mobilised in support of the regional strategy, but it is important to secure additional financial support at bilateral and multilateral level to ensure that the response to the crisis meets the ever—increasing level of needs.

I call on the European Parliament to continue to support all the strands of EU action to tackle, in a comprehensive manner, the multiple causes and consequences of the crisis.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się po debacie.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. Je me réjouis que le soi-disant "État islamique" (EI) fasse l'unanimité contre lui, mais je regrette que l'on tarde à reconnaître nos erreurs passées et à revoir notre stratégie dans la région, notamment en ce qui concerne nos liaisons dangereuses avec le Qatar et l'Arabie saoudite. Il est pourtant urgent de faire cesser l'odieuse persécution des chrétiens par Daech, ainsi que l'abominable destruction de l'héritage culturel de cette région qui vit éclore et fleurir tant de prodigieuses civilisations.

Les images du saccage du musée de Mossoul et plus encore celles de la destruction par des bulldozers de l'antique cité assyrienne de Nimroud resteront à jamais gravées dans ma mémoire... et je tiens les Américains pour co-responsables de ces pertes inestimables, car c'est eux qui, par leurs idées simples, ont semé le chaos dans cette région éminemment complexe.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. Da’esh caliphate is by far the most barbaric terrorist organization; they are savages, not humans. They are killing people of different religions and positions. They represent a deadly threat to the existence of Christians and other religions in the Middle East. Historical mosques, monuments, shrines, churches, other places of worships, tombs and cemeteries, as well as priceless archaeological and cultural heritage sites, have been destroyed. Assyrians are one of the oldest civilisations on earth, but their cultural and historical heritage is disappearing, step by step, in the Middle East. I make a call to all States and entities providing military support in the fight against Da’esh to organize as soon as possible special military units in order to protect the minorities in the area and, as well, to protect and save the historical and cultural heritage of mankind in the areas occupied by the barbaric, inhuman terrorist organisation Da’esh. Unfortunately, priceless artefacts are being destroyed forever.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. Depuis de nombreux mois, Daech sème la terreur auprès des minorités ethniques et religieuses en multipliant les attaques, les actes meurtriers et les enlèvements. Cette situation est insupportable et il est aujourd'hui fondamental que la communauté internationale s'engage davantage, et ce immédiatement, pour lutter contre ces actes et rappeler le droit inaliénable de toutes les minorités religieuses et ethniques, et notamment celui des chrétiens d'Iraq et de Syrie, de continuer à vivre dans la dignité et en sécurité, et de pouvoir continuer à pratiquer leur religion. Je suis profondément choquée par cette situation chaotique et son évolution. Daech s'attaque non seulement aux minorités et aux peuples, mais également à l'humanité en détruisant sur son passage les symboles et patrimoines culturels. J'appelle l'Union européenne, les États membres et la communauté internationale à renforcer leur coopération afin d'apporter au plus vite une aide à ces minorités religieuses et ethniques, de lutter contre cette menace, et de promouvoir et défendre nos libertés fondamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), in writing. From 25 February, the so called Islamic State began a deliberate campaign to destroy cultural heritage in the Nineveh province, beginning with the destruction of the Mosul Museum, continuing on to levelling of Nimrud, Hatra and Khorsabad with bulldozers. Three thousand years of history and UNESCO World Heritage sites were destroyed within ten days. Not only are Assyrian Christian and Yazidi people targeted as populations, but also by means of their built environment and heritage. The destruction of religious and historical sites and patrimony works in tandem with the direct physical violence against these communities, whose historical presence is being systematically wiped out. According to the protocols of the 1954 Hague Convention and the principles of the Geneva Convention, the deliberate destruction of cultural patrimony is a war crime. The Director General of UNESCO and Ban Ki-Moon have condemned these acts as war crimes. The European Parliament should also do the same.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemnĕ. Jsem velmi rád, že Evropský parlament projednal toto usnesení, které shrnuje současnou situaci menšin na Blízkém východě a v severní Africe. V nedávné době jsme již několikrát vyjádřili naše odsouzení barbarských činů teroristických organizací, které ve jménu náboženství páchají nelidské zločiny na nevinných lidech. Bylo od počátku jasné, že činnost těchto teroristických organizací nemá nic společného s náboženstvím, v jehož jménu tyto činy páchají. Je to však o to zřejmější ve chvíli, kdy tito teroristé ničí kulturní dědictví minulých generací a připravují tak budoucí generace o jejich identitu. Je to jistě jejich záměr. Tito teroristé tak jen potvrdili, že stojí skutečně proti univerzálním hodnotám lidské civilizace jako celku. Je třeba se dále věnovat ochraně menšin, a pokud máme informace, které naznačují, že menšiny, zejména náboženské, jsou ohrožovány, a to i například v uprchlických táborech, je třeba se tímto problém zabývat a přijmout příslušná opatření přímo na místě. Je jistě velmi obtížné zajistit bezpečnost v uprchlických táborech velkého rozsahu, ale pokud máme informace, které naznačují určité problémy, musíme se pokusit na ně reagovat.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy