Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2014/2217(INI)
Ciclo de vida em sessão
Ciclos relativos aos documentos :

Textos apresentados :

A8-0015/2015

Debates :

PV 09/03/2015 - 13
CRE 09/03/2015 - 13

Votação :

PV 10/03/2015 - 10.10
Declarações de voto
Declarações de voto

Textos aprovados :

P8_TA(2015)0050

Relato integral dos debates
Quinta-feira, 12 de Março de 2015 - Estrasburgo Edição revista

11.6. Relatório Anual sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013 e a política da União Europeia nesta matéria (A8-0023/2015 - Pier Antonio Panzeri)
Vídeo das intervenções
MPphoto
 

   Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). To doroczne sprawozdanie miało mówić o przestrzeganiu praw człowieka, a ostatecznie otwarcie dopuściło się naruszenia tych praw. To sprawozdanie otwarcie wzywa do wprowadzenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej legalności dzieciobójstwa prenatalnego, tzw. aborcji. To jest jawne podżeganie przeciwko prawu do życia najsłabszych, zapewne oparte na przekonaniu, że pogodzimy się z tym, że nie będziemy protestować, że wybierzemy drogę europejskiej poprawności. Już samo założenie, że moglibyśmy poświęcić życie naszych dzieci w imię jakichkolwiek korzyści politycznych, jest aktem pogardy wobec naszych krajów. W tym miejscu chcę też przypomnieć, że Parlament Europejski dopuścił się jawnego naruszenia zasady przyznania. Żaden z naszych krajów nigdy nie zgadzał się na działania podejmowane przeciwko życiu naszych obywateli. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 12 lat temu powiedział o tym jasno, wtedy, kiedy w Polsce jeszcze rządziła lewica. Szkoda, że tego głosu Bruksela nie usłyszała.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR) Bohužiaľ, pri správe Panzeri som musel hlasovať proti. Počas dnešného hlasovania totiž vysvitlo, že niektoré otázky, ktoré sú plne v kompetencii členských štátov, boli v správe ponechané, čo je mi veľmi ľúto. No okrem toho som veľmi rád, na druhej strane, že zo správy vypadli zmienky ohľadne slovenského referenda, ako aj ostatné dve. Podľa môjho názoru Európska únia proste musí prijať akýkoľvek výsledok tohto demokratického nástroja vnútornej politiky jednotlivých členských štátov. Všeobecne sa dá povedať, že správa poskytuje široký prehľad o ľudských právach a demokracii v roku 2013, ale jednému konkrétnemu problému sa nedostalo toľko pozornosti, ako by si zaslúžil, a tým je subsidiarita. Mali by sme sa uistiť, že v budúcich správach bude subsidiarita prioritou.

 
  
MPphoto
 

  Luigi Morgano (S&D). Ho votato contro la relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 perché nel testo appena adottato sono presenti alcuni importanti concetti non condivisibili.

Ancora una volta in maniera ideologica si è voluto utilizzare questo importante appuntamento annuale, che peraltro contiene punti positivi, come l'affermazione e la protezione della libertà di pensiero, coscienza e religione, per forzare i trattati e suggerire, o meglio affermare a livello europeo un diritto all'aborto, nonostante il principio di sussidiarietà stabilisca che materie come il diritto di famiglia siano di competenza nazionale.

Meno male che abbiamo emendato tra l'altro il testo della relazione, che formulava critiche a referendum democratici svolti in Stati membri come la Croazia e la Slovacchia, e alla legislazione nazionale della Lituania. Le decisioni su queste materie delicatissime che toccano i principi e i valori di ogni persona, il modello di famiglia e di società che vogliamo costruire, devono essere prese dagli Stati membri e non da istituzioni europee.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Herr Präsident! Wenn man sich den Text anschaut, kann man dem Bericht nur zustimmen, der ist auch richtig. Trotzdem stimmt mich die praktische Umsetzung –vor allem wie wir unsere Außenpolitik gestalten – doch nachdenklich. Hier sollten wir noch mal in uns gehen und manchmal die Ergebnisse angucken. Ich erinnere hier an den sogenannten Afrikanischen Frühling: Ob wir dort wirklich zum Schluss eine Verbesserung der Menschenrechte erreicht haben? Das heißt für mich, einerseits konsequent sein in den Forderungen, andererseits aber verhältnismäßig in der Umsetzung. Das heißt, auch Verhältnismäßigkeit in dem Dialog mit bestehenden Regierungen. Denn es gibt ein altes Sprichwort: „Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht“. Dort haben wir erheblichen Nachholbedarf.

Zum Zweiten, das sage ich noch als Obmann im Petitionsausschuss: Wir haben auch innerhalb der Europäischen Union in dieser Hinsicht teilweise noch Nachholbedarf. Auch darum müssen wir uns kümmern!

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Já se pouze ve stručnosti vyjádřím k mému hlasování, které nakonec, po velkém váhání, podpořilo tuto zprávu o stavu lidských práv a demokracie ve světě.

Zároveň chci přiznat, že to skutečně bylo hlasování poměrně pro mě obtížné, protože si uvědomuji, že ve zprávě byla celá řada nedostatků, i v tom původním návrhu zprávy. Nakonec jsem se přiklonil k tomu, že ji podpořím, přestože si myslím, že rovněž příliš nerespektuje zásadu subsidiarity. Právě role členských států v jejich politikách by EU měla rovněž ctít.

Přiznám se, že pro příští hlasování, řekněme za další rok, kdy se bude předkládat nová výroční zpráva, tak můj pohled bude zřejmě ještě více kritičtější, pokud by tyto zásady nebyly dodržovány a respektovány.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, tá a lán moltaí an-mhaith ins an tuarascáil seo agus vótáil mé le mo ghrúpa ins na vótaí go léir.

Tá áthas orm freisin go raibh mo ghrúpa i gcoinne cuid de na moltaí, go háirithe na cinn a bhaineann le ginmhilleadh a bheith ar fáil go forleathan mar shaghas ceart daonna. Ní dóigh liom gur ceart daonna é sin, cé go bhfuilimid i bhfabhar an ghinmhillte i gcásanna eisceachtúla áirithe agus tá sé sin scríofa mar shampla i mBunreacht na hÉireann.

Taobh amuigh de sin, tá a lán moltaí an-mhaith anseo agus go háirithe bhí áthas orm gur glacadh leis an leasú ó bhéal a bhaineann lenár n-oidhreacht chultúrtha a chosaint. Tá sé sin an-tábhachtach chomh maith.

Dá bhrí sin, i gcoitinne tá a lán rudaí maithe ann, taobh amuigh den ghinmhilleadh a bheith ar fáil go forleathan.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) Je správne, že Európska únia dlhodobo presadzuje vo svete vysoký štandard dodržiavania ľudských práv. Ak nás niečo naučili dve svetové vojny, tak to, že ľudský život a ľudská dôstojnosť musia byť ochraňované za každých okolností. Táto správa sa zaoberá aj ďalšími dôležitými témami, ako sú sloboda myslenia, svedomia a náboženstva. O to viac mi je ľúto, že spravodajca ju zneužil na propagáciu umelého potratu ako ľudského práva. Hrubo tým zasiahol do kompetencií členských štátov Európskej únie a zároveň spochybnil absolútnu hodnotu ľudského života a dôstojnosti. Nemohla som tak túto správu podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). Panie Przewodniczący! Jeżeli mówimy o prawach człowieka, to pamiętajmy, że też ci ludzie, którzy dopiero zaczynają żyć, dzieci poczęte, też mają prawo do życia. To też jest prawo człowieka i chciałbym, żebyśmy w Parlamencie Europejskim o tym pamiętali, a głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu z prostego powodu. Uważam, że stosuje ono bardzo wąską definicję praw człowieka, nie uwzględnia właśnie dzieci nienarodzonych. Uważam, że to naprawdę sytuacja nie do przyjęcia, ponieważ my, mówiąc dużo o prawach człowieka – dobrze, że o nich mówimy – jakoś dziwnie nie chcemy objąć kategorią obrony praw człowieka niektórych kategorii ludzi – właśnie tych najmniejszych. Wydaje mi się, że to sprawozdanie ma charakter bardzo ideologiczny i ono tak naprawdę służy pewnemu projektowi, który z prawami człowieka ma często niewiele wspólnego. Stąd moje głosowanie przeciwko. Uważam, że dobrze się stało, że jest wielu posłów w tej Izbie, którzy głosowali przeciwko temu sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 

   Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ Para los socialistas europeos la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos es un elemento central y vertebrador de la política exterior de la UE. Este informe anual representa uno de los principales instrumentos del Parlamento para supervisar y orientar la acción de la Unión en este ámbito. El texto de este año, redactado por un ponente socialista, aporta una perspectiva innovadora, centrada en cuestiones transversales y temáticas, y contiene recomendaciones específicas sobre los principales desafíos que enfrentan los derechos humanos en todo el mundo.

Entre los elementos más destacables que se han conseguido introducir —a pesar en muchos casos del voto en contra del grupo del Partido Popular— destacan la firme defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el impulso al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo o el concepto de refugiado climático.

El informe hace una firme defensa de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos frente al auge del discurso del relativismo cultural y aborda ámbitos muy importantes en los que es necesario seguir progresando, como el papel de las empresas, en especial las grandes multinacionales, y el refuerzo de la coherencia de las políticas de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor de este informe puesto que obvia completamente el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. En los últimos años, la situación de dicho territorio ̶ pendiente de descolonizar ̶ ha empeorado significativamente en términos de libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de reunión. En esa línea, no se incluye un llamamiento a la liberación de los prisioneros políticos y tampoco se hace un llamamiento a Marruecos a permitir el acceso al Sáhara ocupado de observadores independientes ni de diputados al Parlamento Europeo.

En el informe se hace mención a la situación de otros casos concretos, pero al obviar este particular me he visto sin posibilidad de votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι στον πυρήνα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό το λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Ich begrüße die fortwährende weltweite Zusammenarbeit in allmöglichen Foren für die Abschaffung der Todesstrafe, ebenso die Bemühungen der EU im Kampf gegen Folter und andere erniedrigende und unmenschliche Bestrafungen oder Behandlungen, insbesondere gegen Frauen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Ce rapport établit un plan d’action pour l’établissement universel des droits de l’homme dans le monde, qui vise clairement à consacrer un droit d’ingérence des institutions européennes dans les affaires intérieures des États membres. Il leur permet de sanctionner les États membres si les lois nationales ne correspondent pas à la vision idéologique de l’Union européenne. De plus, le droit des minorités est mis en exergue et agit au détriment du bien commun et du véritable respect de la dignité intrinsèque de la personne humaine. Les minorités sexuelles ou religieuses sont favorisées au regard du droit communautaire. J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this motion; once again, I agree with much of the report but not with other parts. Fundamentally, I could not vote for it because it gives the EU too much power over certain issues which I do not believe should be determined by the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (S&D), por escrito. ‒ A proclamação do princípio da universalidade dos direitos humanos é um avanço civilizacional, e constitui mesmo, provavelmente, o principal legado do pensamento moderno europeu e ocidental para o mundo, o que aumenta em muito as nossas obrigações neste domínio. Uma política externa que não incorpore como preocupação central a questão do respeito pelos direitos humanos seria uma política externa demasiado cínica face aos valores que nos devem inspirar constantemente.

É essa a razão pela qual votarei a favor deste relatório. Porque significa a concretização de um dos maiores compromissos do nosso projeto europeu: o compromisso com a promoção da salvaguarda dos direitos humanos em todas as partes do mundo. É neste pacto que está o centro de toda a questão e é por isso que o princípio da universalidade dos direitos humanos não pode contemporizar qualquer ideia de relativismo cultural ou de relativismo político, que, a ser levada em consideração, os poria em absoluto em causa.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ I am pleased to acknowledge that this report, along with its annexes, was born out of a constructive and vivid dialogue between different parliamentary bodies, political groups and consultations with NGOs. Such a systematic approach was crucial to achieve its objective, namely to complement and not duplicate already existing reporting mechanisms. The rapporteur struck a balance between providing a view of the most critical human rights breaches around the world on the one hand and guidelines for the international community in foreign assistance on the other. It is absolutely essential that this report address such themes as impunity and international criminal justice, freedom of expression, rights of women and children, LGTB rights, business and workers’ rights and – most importantly – protection of human rights defenders. Human rights defenders are crucial to the work of European Parliament. We must also remind ourselves that those who speak up for human rights and their violations are extremely vulnerable. We have witnessed such cases in EP hearings when many of those human rights defenders who spoke in front of the sub-committee were afterwards exposed to risks to their security or even detained and tortured by their own governments.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir ES politikos šioje srityje nustatymo. Pritariu raginimams į ES tarptautinius susitarimus, įskaitant prekybos ir investicijų susitarimus, sudaromus su trečiosiomis šalimis, įtraukti nuostatas dėl žmogaus teisių, kartu užtikrinant, kad šie susitarimai palengvintų ekonominę ir socialinę šalies plėtrą. Pritariu, kad būtina sukurti žmogaus teisių požiūriu pagrįstą krizių prevencijos priemonę ir integruoti ją į ES požiūrį į išorės konfliktus ir krizes, taip pat įtraukti ją į būsimą pataisytą Europos saugumo strategiją. Svarbu taikyti bendrą Europos prieglobsčio sistemą ir užtikrinti bendrus visai ES standartus dėl pabėgėlių priėmimo, kad būtų apsaugoti nelydimi nepilnamečiai ir pažeidžiamiausi asmenys. Vienas svarbiausių ES iššūkių šiandien – situacija Ukrainoje, tebesitęsiantys kariniai veiksmai ir blogėjanti žmogaus teisių padėtis, kuriuos būtina spręsti skubiai ir vieningu visos ES balsu. Taip pat būtina, kad ES persvarstytų savo strategiją ir Kinijos atžvilgiu, kurioje vis dažniau susiduriama su sunkiais žmogaus teisių pažeidimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ Comme le rapport Tarabella, le rapport Panzeri contrevient au paragraphe 7 de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui stipule que les politiques de santé dite génésique ou reproductrice relèvent des compétences des États membres. L'Union européenne n'a donc pas à imposer ses vues aux pays qui ont souverainement choisi d'autres voies, a fortiori dans un domaine qui relève de la seule compétence des États membres.

Outre la promotion de l'idéologie du genre, le rapport Panzeri confirme aussi que l'Union européenne passe son temps à donner des leçons en matière de droits de l'homme à la planète entière alors que, dans le même temps, elle bafoue les règles élémentaires de la démocratie en ne respectant ni la souveraineté des nations ni la volonté des peuples.

C'est ainsi que le paragraphe 165 du rapport condamne le choix libre et souverain du peuple croate de constitutionaliser le mariage homme-femme par son référendum de décembre 2013.

J'observe néanmoins que les rapports Tarabella et Panzeri – rédigés par des eurodéputés socialistes qui cherchent à promouvoir un peu plus l'idéologie du genre – ont été soutenus par leurs collègues de l'UMP.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Ce rapport analyse les activités de l'Union dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie. En tant qu'Européens, il est de notre responsabilité de défendre et de promouvoir ces valeurs partout dans le monde. Ces valeurs sont à la base de nos sociétés libres et démocratiques ainsi que de notre projet d'intégration européenne. Elles doivent également occuper une place centrale dans nos politiques extérieures, car la démocratie et les droits de l'homme sont des principes universels.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport de 84 pages sur les droits de l'homme dans le monde pose clairement les lignes directrices de la pensée européenne en la matière. Sous couvert de la défense des droits de l'homme, Bruxelles veut imposer des sanctions aux pays ne respectant pas sa vision idéologique en la matière, gommant ainsi les spécificités nationales, les cultures locales propres à des nations ou des territoires. La vision européenne consacre ainsi pleinement le principe d'ingérence pour justifier ses décisions, que cela concerne les politiques d'immigration (il exige qu'aucun État ne puisse expulser un réfugié vers un territoire) ou encore les droits des minorités. Au regard des arguments précités et des amendements déposés en commission par mes collègues, j'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Anche se questa relazione presenta alcuni capitoli condivisibili, ben presto il testo si trasforma in un poco equilibrato esercizio di demagogia che non condivido. Per questo motivo non ho inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har röstat för betänkandet.

De flesta skrivningar är mycket bra. Det gläder mig särskilt att högerns försök att försvaga HBTI-skrivningar misslyckades.

Jag vill dock markera att jag inte stöder de skrivningar om flykting- och asylpolitiken som indirekt stöder Khartoumuppgörelsen, där EU och länderna på Afrikas horn skapat ett samarbete med informationsutbyte för att stoppa ”irreguljär migration”, istället för att arbeta för demokrati och för att hjälpa flyktingar framför allt från Eritrea.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Para los socialistas europeos la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos es un elemento central y vertebrador de la política exterior de la UE. Este informe anual representa uno de los principales instrumentos del Parlamento para supervisar y orientar la acción de la Unión en este ámbito. El texto de este año, redactado por un ponente socialista, aporta una perspectiva innovadora, centrada en cuestiones transversales y temáticas, y contiene recomendaciones específicas sobre los principales desafíos que enfrentan los derechos humanos en todo el mundo.

Entre los elementos más destacables que se han conseguido introducir —a pesar en muchos casos del voto en contra del grupo del Partido Popular— destacan la firme defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el impulso al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo o el concepto de refugiado climático.

El informe hace una firme defensa de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos frente al auge del discurso del relativismo cultural y aborda ámbitos muy importantes en los que es necesario seguir progresando, como el papel de las empresas, en especial las grandes multinacionales, y el refuerzo de la coherencia de las políticas de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriame Europos Parlamentas ragina visas Europos Sąjungas institucijas ir valstybes nares ES santykiuose su visomis trečiosiomis šalimis, įskaitant strateginius partnerius, taip pat visuose aukšto lygio pareiškimuose ir susitikimuose daugiausia dėmesio skirti žmogaus teisėms. Labai svarbu, jog valstybės narės laikytųsi bendros pozicijos remdamos žmogaus teisių nedalumą, neliečiamumą ir visuotinumą, ir ypač ratifikuodamos visus tarptautinius Jungtinių Tautų patvirtintus žmogaus teisių dokumentus. Europos Parlamentas palankiai vertina tai, kad Taryba patvirtino ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir ragina naująją Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją įsipareigoti ateityje dalyvauti dviejose ES žmogaus teisių ir demokratijos politikai skirtose metinėse diskusijose, kurios rengiamos per Parlamento plenarines sesijas, pristatyti ES ataskaitą ir aptarti Parlamento pranešimą. Parlamentas ragina ir toliau kovoti su kankinimais ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ar baudimu, nes šioje srityje ES veiksmai tebėra nepakankami ir neatitinka jos įsipareigojimų pagal ES gaires dėl kankinimų. ES turėtų labiau remti nacionalinių ir regioninių kankinimų prevencijos mechanizmų kūrimą ir stiprinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Izvješće je cjelovito i obuhvaća važne elemente. EU mora ulagati u očuvanje temeljnih ljudskih prava u svijetu, posebice prava manjina i ugroženih skupina. Tolerancija i međusobno uvažavanje su temeljne vrijednosti EU-a. Izvješće naglašava jasne prioritete unutar EU-a i izvan njezinih granica i zato ga podržavam!

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour since I consider that the the improvement of the human rights and democracy standards are fundamental for a better European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Le rapport susvisé recommande aux États membres de mieux intégrer les préoccupations liées aux droits de l'homme dans la conduite des relations diplomatiques bilatérales ou multilatérales. Si les intentions paraissent louables, elles ne font pas une politique étrangère. En outre, nous gardons tous en mémoire que c'est au nom du prétendu respect pour les droits de l'homme que des pays occidentaux, dont la France, ont renversé le colonel Kadhafi et laisser s'installer en Libye le chaos, la guerre et le fondamentalisme islamiste. Le même scénario a failli être décliné en Syrie, ce qui aurait eu pour conséquence le massacre ou l'exil forcé des minorités chrétiennes, kurdes et alaouites. Par ailleurs, le droit-de-l'hommisme masque mal une forme de néo-colonialisme moral arrogant qui apparaît totalement anachronique en 2015 (confère les "sorties humanitaires" dans les années quatre-vingt-dix de Bernard Kouchner). Non, l'Union européenne n'a pas à donner la leçon aux États membres, qui doivent demeurer libres de conduire leur politique étrangère en conformité avec leurs intérêts supérieurs. J'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat împotriva Raportului anual pe 2013 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință. Dincolo de foarte multe puncte care surprind în mod corect evoluțiile pozitive, au existat în acest raport și multe aspecte cu care nu pot fi de acord și care depășesc limitele valorilor și perceptelor morale, consolidate în România și prin dispozițiile Codului Civil, care definește căsătoria ca fiind „uniunea dintre un bărbat și o femeie”.

Raportul este unul stufos, care a presupus o muncă asiduă, dar, din păcate, nu l-am putut răsplăti cu votul meu, în primul rând din motivul arătat mai sus, iar în al doilea rând pentru că există unele aspecte care, în opinia mea, încalcă principiul subsidiarității, adică dreptul statelor membre de a decide în anumite domenii.

Cred însă că persoana și demnitatea umană trebuie să constituie elementele centrale în jurul cărora se subsumează toate acțiunile Uniunii Europene astfel încât protejarea drepturilor omului să reprezinte principalul punct pe orice foaie de parcurs a unei țări din UE și nu numai.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport sur le rapport annuel 2013 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière. Il est fondamental que les droits de l'homme et la démocratie soient respectés dans le monde entier. L'Union européenne doit être un exemple en la matière. Nous avons pu constater que des libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression, sont trop souvent bafouées. La promotion des droits de l'homme sur la scène internationale doit être une priorité pour l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia. Essa muove dalla considerazione che il Trattato di Lisbona ha rafforzato l'impegno dell'Unione europea sulla scena internazionale. Tale documento trae ispirazione dai principi di democrazia e dello Stato di diritto, sostenendo l'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà.

In questo contesto mi preme sottolineare l'attenzione rivolta all'azione dell'Unione europea in materia di migrazione e profughi. Al riguardo, ritengo sia necessario sviluppare politiche più incisive al fine di affrontare le questioni urgenti ad essi connesse e che tale impulso avvenga in modo coerente con il diritto internazionale in materia di diritti umani e la dignità umana fondamentale.

Come ho ribadito in altri miei interventi sul tema, la costruzione di uno spazio europeo dei diritti che sia autenticamente inclusivo nella sua complessità, e non solo unicamente un confine geografico, è un elemento che dovrebbe rappresentare una priorità nell'agenda delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ I diritti umani e la democrazia sono valori fondanti dell'Unione europea, al centro dei suoi interventi come delle sue politiche. La relazione sui diritti umani del Parlamento europeo è un'importante strumento di valutazione dell'intervento dell'Unione in questo senso nei paesi terzi e della situazione degli stessi. Attraverso di essa viene verificato lo stato di attuazione del quadro strategico del piano d'azione dell'Unione europea sui diritti umani e sulla democrazia.

L'approccio tematico e non geografico, novità della relazione, costituisce, a mio parere, una modifica che permette di rendere meglio l'idea delle problematiche.

Ho votato a favore e vigileremo affinché l'azione dell'Unione in materia si basi effettivamente sui dati rilevati.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte qui fait des droits de l'homme le véritable cheval de Troie des institutions européennes pour consacrer le principe d'ingérence.

Dans ce rapport, l'Union européenne se veut une nouvelle fois maîtresse d'école, distribuant les bons et mauvais points, quitte à prendre des sanctions si la législation nationale ne suit pas la vision idéologique européenne.

Par ailleurs, le sentimentalisme droit-de-l'hommiste sert à justifier la destruction progressive de notre souveraineté nationale, comme avec ce considérant N qui empêche les États membres de prendre les mesures qui s'imposent face aux clandestins.

Enfin, le rapport tend à la consécration du droit des minorités agissantes comme le lobby LGBT au détriment du Bien Commun et du véritable respect de la dignité de la personne humaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. ‒ This report is a call to the EU to protect and promote human rights across Europe and to ensure that democracy and human rights are at the core of its actions and policies. It is regrettable that last year the practice of sending a European Parliament Delegation to relevant UN Human Rights Council and General Assembly sessions was interrupted. We should work ever more closely with the UNHRC.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ L'approfondita relazione predisposta dal collega Panzeri è un documento importante, che affronta in modo organico, e con attenzione alle interrelazioni tra dimensione interna e dimensione esterna, moltissimi profili relativi alla difesa e alla promozione dei diritti umani e della democrazia nel mondo.

Non si tratta solo di una fotografia di ciò che è stato fatto e di un elenco dei principali problemi da affrontare, ma anche di una guida preziosa sui passi da compiere in una serie di settori: dalla difesa e promozione dei diritti negli accordi, o mediante gli accordi, internazionali (commerciali e non), alla tutela della libertà di riunione, di associazione, di pensiero e di espressione (online e offline); dalla regolamentazione delle tecnologie di sorveglianza, alla lotta alle discriminazioni di ogni tipo e alla tutela delle minoranze e dei soggetti vulnerabili, in particolare i minori; dalla lotta contro la pena di morte, la tortura e altre pene o trattamenti inumani, al rispetto dei diritti da parte delle imprese; dalla giustizia penale internazionale e dal contrasto a reati quali la tratta di essere umani o anche la corruzione, all'azione dell'UE in materia di migrazione e profughi.

Perciò ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ci sono ancora molte sfide che ci attendono su questo tema e ancora tanto lavoro. Io sono convinto che prendersela con dei capri espiatori non risolva i problemi. Bisogna lavorare sulle mentalità, sulla cultura in senso ampio, sulla crescita intellettuale. Il mio voto sui vari emendamenti, e poi sulla relazione nel suo complesso, ha seguito questo filo logico, che mi piacerebbe fosse condiviso da più ampie maggioranze.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Este relatório anual do Parlamento constituiu um importante instrumento de avaliação do Parlamento Europeu no que respeita aos Direitos Humanos.

Votei favoravelmente este relatório porque entendo que faz uma avaliação correta do mundo - e da União - em 2013. Por outro lado, apela a soluções necessárias à transformação da União Europeia num estandarte de Direitos Humanos no Mundo. Necessitamos não só de maior coerência entre as abordagens interna e externa, como de mecanismos que atribuam maior eficácia à política externa em matéria de Direitos Humanos da União.

Em linha com o que tenho vindo a defender até aqui, vi com especial agrado a secção relativa ao asilo e à migração. É imperativo salvar as milhares de vidas que - já em 2013 - manchavam de morte o Mediterrâneo. Também não podemos ser complacentes com violações de direitos humanos no acolhimento de requerentes de asilo e no tratamento de refugiados; e para tal, temos de começar por implementar os mecanismos de crise que gerem uma efetiva solidariedade entre os Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The report addresses different issues on human rights often focusing on those areas in which more EU action is needed but I would like to see a stronger EU framework to carrying out such action. A framework with focused effective actions assisting third countries in the process of democratisation with the actions not only being named as priorities but also having actual and measurable targets. In doing so the EU must be seen to be consistent in upholding these principles and therefore coherence between the internal and external human right policies needs to be enhanced. With relation to a specific issue, suppression of the media and of expression creates oppression and serves only those who seize power at the expense of the best interest of their people and their country thereby leading to instability and humanitarian crises leading also to migration towards and tragedies on EU territories. Focused effective action in this respect with third countries is a must. The report calls for legal abortion, an issue that falls outside EU competence and consequently voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Il Parlamento europeo deve garantire che i diritti umani e la democrazia siano al centro delle sue azioni e politiche. La relazione sui diritti umani del Parlamento europeo è l'importante strumento di valutazione sia delle politiche messe in campo dall'UE nell'ambito dei diritti umani sia della situazione nei paesi terzi. È uno strumento attraverso il quale possiamo verificare lo stato di attuazione del quadro strategico del piano d'azione dell'Unione europea sui diritti umani e sulla democrazia. La significativa novità di questa relazione rispetto alle precedenti è quella di un approccio di tipo tematico e non geografico, raggruppando le diverse considerazioni sui diritti umani in grandi aree tematiche piuttosto che su base geografica/regionale.

Ho votato a favore. Ci tengo a ribadire che, affinché queste relazioni e votazioni non rimangono solo parole su carta, occorre dare un seguito istituzionale alle questioni sollevate nelle risoluzioni d'urgenza del Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor de este informe puesto que obvia completamente el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. En los últimos años, la situación de dicho territorio ̶ pendiente de descolonizar ̶ ha empeorado significativamente en términos de libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de reunión. En esa línea, no se incluye un llamamiento a la liberación de los prisioneros políticos y tampoco se hace un llamamiento a Marruecos a permitir el acceso al Sáhara ocupado de observadores independientes ni de diputados al Parlamento Europeo.

En el informe se hace mención a la situación de otros casos concretos, pero al obviar este particular me he visto sin posibilidad de votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Si tratta di una relazione sensibile ed importante, la cui approvazione segna un nuovo tratto di distinzione nella capacità dell'Unione di porsi in prima linea, non solo nella difesa, ma anche nella promozione di valori fondamentali, quali la democrazia e i diritti umani. È importante che sia l'Unione in quanto tale, dal momento che essa rappresenta l'unicità degli stati che la compongono nell'individuare e delimitare l'ambito del concetto stesso di democrazia e di diritto umano, evitando atti unilaterali o interpretazioni che possano dar adito a polemiche politiche o ideologiche.

Mi preme ribadire, in questa sede, la straordinaria arma a disposizione dell'Europa: il suo essere tra i più competitivi, affidabili e ambiti partner commerciali al mondo. Spesso, giustamente, nelle relazioni con i paesi meno sviluppati, concediamo loro clausole di vantaggio. Ebbene, è fondamentale che questo aspetto non venga assolutamente disgiunto dalla promozione della democrazia e dei diritti umani.

I paesi che intendono avere relazioni commerciali con l'Europa e che dall'Europa ottengono trattamenti favorevoli, devono intraprendere un percorso, adeguatamente condiviso e monitorato, per conseguire standard adeguati di rispetto, tutela e, a loro volta, promozione, dei diritti e della democrazia.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted against all references to abortion but in favour of the whole report because the report enters into serious issues of human rights. I believe that we need to fight sexual abuse, we need to address internal human rights challenges effectively, including discrimination against LGBTI people, media freedom and the rights of minorities; we need to take an unequivocal position against capital punishment, torture and abuse around the world and a strong position against the elimination of violence against women and girls, against the sexual abuse of young girls, early and forced marriage or child marriage. The report speaks also about LGBTI rights, rights of persons with disabilities, children’s rights and EU action on migration and refugees.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Deoarece toate tipurile de discriminare și violență îndreptate împotriva femeilor, inclusiv abuzul sexual, mutilarea genitală feminină, căsătoriile forțate, așa-numitele crime de onoare și exploatarea sexuală a femeilor în scop comercial, precum și violența domestică, nu ar trebui să fie niciodată justificate de vreun temei politic, social, religios sau cultural sau de tradiții populare sau tribale, consider necesar ca statele membre ale Consiliului Europei să semneze și să ratifice Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, iar, în acest context, UE să facă demersurile necesare aderării la convenție pentru a asigura coerența dintre acțiunea internă și cea externă ale UE privind violența împotriva femeilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport présente un bilan annuel de l'état des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde en 2013 et de l'action de l'Union, notamment en faveur des processus de démocratisation et de tenue d'élections libres, le soutien aux défenseurs des droits de l'homme dans le monde, ainsi que les actions contre la peine de mort et les traitements inhumains et dégradants. Ce rapport rappelle notamment la place centrale des droits de l'homme dans les politiques extérieures de l'Union, qui se doivent d'être en cohérence avec les politiques internes de l'Union. Enfin, le rapport soutient le maintien du poste de représentant spécial de l’Union aux droits de l’homme en vue d'en faire une fonction permanente, avec des moyens adéquats pour accomplir pleinement sa mission. Enfin, les questions des droits sexuels et reproductifs et des mariages entre personnes de même sexe sont abordées en marge du rapport. Ces questions relèvent de compétences purement nationales et l'Union européenne n'a donc pas à prendre d'initiatives législatives à ces sujets, c'est pourquoi j'ai voté contre les paragraphes associés.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport, qui a pour objectif d’évaluer l'état des droits de l’homme et de la démocratie dans les pays extérieurs à l’Union. Nous avons ainsi demandé l'inclusion systématique de "clauses contraignantes, applicables et non négociables" relatives aux droits de l'homme dans les accords internationaux que l’Union européenne conclut avec les pays tiers, tout en veillant à ce que ces accords favorisent le développement économique et social des pays concernés.

Le rapport demande à l'Union européenne de renforcer la coopération avec la société civile par des programmes du Fonds européen pour la démocratie. Concernant certains paragraphes traitant du mariage homosexuel, je n’ai pas souhaité les soutenir, car j’estime, comme je l’avais déjà rappelé lors de la dernière législature, que les questions relatives au mariage et à la famille doivent exclusivement demeurer de la compétence des États membres. L’Union européenne doit se concentrer uniquement sur les domaines où son action est pertinente, conformément au principe de subsidiarité.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE), por escrito. ‒ En mi propio nombre y derecho y representando a la Delegación española del Grupo PPE en calidad de secretario general, queremos manifestar, en relación con el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto que, si bien hemos apoyado hoy dicho informe en la votación final —por ser de gran importancia, entre otras cuestiones, en temas clave como la defensa de la indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos, el importante papel de los derechos humanos en todas las políticas de la acción exterior de la UE, el apoyo a los defensores de los derechos humanos en el mundo o la necesidad de establecer un enfoque horizontal de derechos humanos en la Agenda post-2015—, no estamos de acuerdo, y en consecuencia hemos votado en contra, con las referencias que los apartados 135, 136 y 164 hacen al aborto y a los derechos de salud sexual y reproductiva. Se trata de asuntos muy sensibles relacionados con el derecho a la vida, prioritario para nuestra formación política, y sobre los que venimos pronunciándonos de forma inequívoca. Además, la Unión Europea carece de competencia en esta materia.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport annuel 2013 sur les droits de l'homme et de la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière. Ce rapport rappelle l'importance de l'intégration des droits de l'homme et de la démocratie dans toutes les activités de l'Union et demande que les droits de l'homme soient placés au cœur de toutes les relations de l'Union avec les pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques. C'est un message important que le Parlement a d'ailleurs très largement soutenu. Par contre ce rapport contient des questions relevant de la compétence des États membres, comme la question de la reconnaissance du mariage homosexuel ou de l'union civile homosexuelle. Je désapprouve cette ingérence européenne dans les affaires nationales de chaque État membre, malheureusement trop souvent fréquente sur ce type de question. J'ai donc choisi de m'abstenir sur ce paragraphe qui, pour moi, n'est pas une question relevant de la compétence des députés européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. ‒ This report rightly throws a spotlight on fundamental rights abuses in an array of political contexts, and the very extent of these problems should send a message that not enough is being done to uphold them.

We think of those Christians and members of religious minorities in areas of Middle East, and indeed right across the globe, who face persecution both through violence and institutionalised barriers to work, education and health.

We think of the many more situations where freedoms to associate, to speak freely, and to report events have been withheld to the detriment of democracy and decency.

And in my own constituency, I think of the efforts being made to eliminate the freedom to confer with one’s conscience in the running of private business.

These problems are serious but they are not insurmountable. At the very heart of any solution must be the principle that the rights of some in society cannot be secured by removing the rights of others.

And that embodies why I cannot support this report - because of the insatiable and unacceptable desire to toss away the right to life of the unborn child.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ Ce rapport établit un plan d’action pour l’établissement universel des droits de l’homme dans le monde, qui vise clairement à consacrer un droit d’ingérence des institutions européennes dans les affaires intérieures des États membres. Il leur permet de sanctionner les États membres si les lois nationales ne correspondent pas à la vision idéologique de l’Union européenne. De plus, le droit des minorités est mis en exergue et agit au détriment du bien commun et du véritable respect de la dignité intrinsèque de la personne humaine. Les minorités sexuelles ou religieuses sont favorisées au regard du droit communautaire. J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την παρούσα έκθεση καθότι αναγνωρίζει υπέρμετρα δικαιώματα στους ομοφυλόφιλους, ενώ, δίχως να λαμβάνει ουσιαστική πρόνοια για τη μείωση της λαθρομετανάστευσης, απαιτεί από τα κράτη μέλη την κατοχύρωση πλειάδας δικαιωμάτων σε αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente a questa risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia poiché i diritti umani sono diventati un elemento essenziale dell'azione esterna dell'Unione.

È importante che l'UE sostenga le risoluzioni delle Nazioni Unite sulle questioni di genere, in particolare sull'eliminazione della violenza contro le donne, sulla discriminazione nei confronti delle donne e sul ruolo della libertà di espressione e di opinione nell'emancipazione femminile, come pure le dichiarazioni sul matrimonio forzato e precoce e sulle mutilazioni genitali femminili.

La risoluzione deplora che l'omosessualità sia tuttora sanzionata penalmente in 78 paesi, a volte anche con la pena di morte (come in Arabia Saudita e in Afghanistan), e ritiene che le pratiche e gli atti di violenza contro gli individui sulla base del loro orientamento sessuale e dell'identità di genere non debbano restare impuniti.

Auspichiamo che il Servizio europeo per l'azione esterna si concentri in modo particolare sulle situazioni in cui è in vigore la pena di morte e/o le persone LGBTI sono sottoposte a torture e maltrattamenti, condannando tali pratiche conformemente agli orientamenti dell'UE sulla pena di morte e a quelli in materia di tortura e altri pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Inácio Faria (ALDE), por escrito. ‒ Eu acredito no papel da UE na condução de uma política externa e de segurança comum guiada pelos princípios da democracia, do Estado de direito, da universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos. Para além disso, a UE tem obrigações no que toca aos seus compromissos com a sua Carta de Direitos Fundamentais e com a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais".

O relatório é consentâneo, em substância, com esses princípios e traça estratégias no sentido do seu respeito e da sua implantação no Mundo, denunciando as violações dos direitos humanos e promovendo o papel da UE enquanto ator credível e reforçado na promoção dos direitos humanos, da democracia, da paz e da prosperidade económica, sobretudo nas suas imediações, pelo que recebeu o meu voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O reforço dos compromissos da União para conduzir uma política externa e de segurança comum guiada pelos princípios da democracia, do Estado de direito, da universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, do respeito pela dignidade humana, dos princípios da igualdade e solidariedade e do princípio da promoção do direito e da justiça internacionais, são algumas das premissas vertidas no Tratado Europeu.

Torna-se, para mim, fundamental que todas as instituições da UE e todos os Estados-Membros confiram aos direitos humanos um lugar privilegiado nas relações da UE com países terceiros, incluindo os seus parceiros estratégicos, e em todas as declarações e reuniões de alto nível. É também importante que os Estados-Membros se exprimam em uníssono a favor da indivisibilidade, da inviolabilidade e da universalidade dos direitos humanos e, em particular, da ratificação de todos os instrumentos internacionais de direitos humanos criados sob a égide das Nações Unidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ Avec ce rapport, c'est la marche forcée vers le monde "LGBTI...". En effet ce rapport: "prend acte de la légalisation du mariage homosexuel ou des unions civiles homosexuelles dans un nombre croissant de pays – dix-sept à l’heure actuelle – dans le monde entier; encourage les institutions de l’Union et les États membres à contribuer davantage à la réflexion sur la reconnaissance du mariage homosexuel ou de l’union civile homosexuelle comme un enjeu politique, social et lié aux droits civils et aux droits de l’homme".

Je constate que mes collègues de l'UMP ont tous voté en chœur pour ce rapport, il n'était nul besoin donc d'aller défiler au premier rang contre la loi Taubira lors des manifestations. L'Union européenne dévoile son vrai visage, celle d'imposer à tous sa vision ultralibérale de la société, qui ne connaît ni frontière, ni peuple, ni différence des sexes.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório aborda alguns aspetos que merecem o nosso acordo. Não obstante, caracteriza-se, no essencial, por uma visão manipuladora e redutora dos direitos humanos - políticos, sociais, económicos e culturais -, utilizando-os como elemento de ingerência e pressão política sobre alguns Estados, onde se salvaguardam os países ditos "amigos" (pela omissão) e se criticam os "outros", sempre à medida dos interesses e conveniências da UE.

Omitem-se situações gritantes, que aqui recordamos: a agressão contra o povo saraui e a ocupação ilegal do Sahara Ocidental por Marrocos; a ocupação ilegal de parte do território de Chipre pela Turquia; a grave situação humanitária na faixa de Gaza, a par da ocupação beligerante do território palestino por Israel. Todas com a cobertura da UE e dos EUA.

Em contraste com os princípios e objetivos que o relatório proclama como inspiradores das políticas da UE, face à análise ali expressa, num evidente exercício de hipocrisia, merecem referência as políticas impostas aos povos da Europa e do Mundo, pela UE e EUA, que contribuíram para o aumento das desigualdades, da pobreza, do desemprego e da precariedade laboral, da exploração e da fome, a par da retirada de direitos, liberdades e garantias.

Discordamos do apoio incondicional ao TPI. Por estas razões, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Ľudské práva a ich ochrana sú dôležitým pilierom Európskej únie, jej členských štátov, ale aj občianskej spoločnosti. Európska únia ako jeden zo svetových politických hráčov musí mať ambíciu byť garantom ochrany ľudských práv aj mimo svojho teritória. Situácia v tretích krajinách sa výrazne zhoršila aj v oblasti ľudských práv, a to najmä kvôli konfliktom v Sýrii, medzi Izraelom a Palestínou a na Ukrajine. Vojnové konflikty zásadným spôsobom nabúravajú dodržiavanie ľudských práv civilného obyvateľstva. Európska únia aj z dôvodu pretrvávajúcich vojnových konfliktov a porušovaní ľudských práv je miestom, kde hľadajú svoje útočisko rastúce počty utečencov. V niektorých oblastiach Európskej únie je táto situácia kritická, navyše pri snahe dosiahnuť hranice Európskej únie dochádza častokrát k usmrteniu utečencov utopením. Je preto našou povinnosťou na porušovanie ľudských práv nielen upozorňovať, ale ponúknuť aj konkrétne riešenia a rôzne formy pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto in maniera contraria alla risoluzione poichè oltre ad un elenco di principi, molti dei quali condivisibili, non incide con soluzioni e non da una lettura seria e oggettiva dei problemi più rilevanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω στο σύνολο την παρούσα έκθεση καθότι αναγνωρίζει υπέρμετρα δικαιώματα στους ομοφυλόφιλους, ενώ, δίχως να λαμβάνει ουσιαστική πρόνοια για τη μείωση της λαθρομετανάστευσης, απαιτεί από τα κράτη μέλη την κατοχύρωση πλειάδας δικαιωμάτων σε αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I thank the rapporteur Mr. Panzeri for the tremendous job he did with this report on the crucial issue of human rights. I especially appreciate the introduction of a push for the rights of women, of children, about the rights of religion, social, ethnical minorities, of minorities in general. These persons are a part of society that is highly discriminated against in most countries of the world and needs greater government protection and support. The European Union must clearly lead the way with a swift approach to the subject: societies must change from within and governments can play important roles in education about and respect for freedom. There should be conformity of rights inside our borders so that the people are not forced to change State in order to see their rights respected.

I consider this report to be highly strategic especially when it affirms that the European Union, when dealing with other Nations, must exert greater pressure on respect for human rights. I also firmly support the idea that the humanitarian aid that we deliver must have a stronger interconnection with the efforts of governments that receive this aid regarding their human rights policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe siendo consciente de la suma importancia del mismo y del importante papel del Parlamento Europeo y de la UE en su conjunto en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Queda mucho por hacer para conseguir el pleno respeto de los derechos humanos y desde esta institución debemos alzar la voz contra aquellos que no respetan los más básicos derechos de todo hombre, mujer y niño. El Parlamento Europeo ha de seguir participando en los diálogos sobre derechos humanos de la Unión Europea y continuar vigilante ante cualquier violación de los derechos humanos en todo el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. Para los socialistas europeos la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos es un elemento central y vertebrador de la política exterior de la UE. Este informe anual representa uno de los principales instrumentos del Parlamento para supervisar y orientar la acción de la Unión en este ámbito. El texto de este año, redactado por un ponente socialista, aporta una perspectiva innovadora, centrada en cuestiones transversales y temáticas, y contiene recomendaciones específicas sobre los principales desafíos que enfrentan los derechos humanos en todo el mundo.

Entre los elementos más destacables que se han conseguido introducir —a pesar en muchos casos del voto en contra del grupo del Partido Popular— destacan la firme defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el impulso al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo o el concepto de refugiado climático.

El informe hace una firme defensa de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos frente al auge del discurso del relativismo cultural y aborda ámbitos muy importantes en los que es necesario seguir progresando como el papel de las empresas, en especial las grandes multinacionales, y el refuerzo de la coherencia de las políticas de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Desidero esprimere il mio voto favorevole alla relazione del collega Panzeri sui diritti dell'uomo e la democrazia nel mondo dell'Unione, un invito a un impegno dell'Europa a porre i diritti umani non solo al centro delle politiche sociali all'interno dell'Unione e dei singoli Stati membri, ma renderli centrali e prioritari anche nei rapporti con paesi terzi e nel merito degli stessi accordi commerciali.

L'Unione europea si confermi "casa della dignità e dei diritti dell' uomo", vessillo di politiche umane inclusive, democratiche e garanti di equilibri di pace, contrastando con ogni misura in suo possesso grandi mali quali corruzione, intolleranze religiose, violenze sulle donne e sui bambini, omofobia, tratta degli esseri umani, purtroppo ancora imperversanti in troppe parti del mondo.

L'UE si faccia promotrice di una giustizia internazionale che non lasci impuniti gli autori dei grandi crimini di guerra e di genocidi e che sia garante di tutti quei difensori dei diritti umani troppo spesso imprigionati nel mondo per difendere e promuovere la libertà e la tutela della dignità.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ La globalizzazione dei mercati e la devastante crisi economica hanno minato uno dei diritti fondamentali dell'uomo: il diritto al lavoro garantito, tutelato, accessibile agli uomini e alle donne senza discriminazione alcuna.

Opportuno quindi il richiamo alla responsabilità sociale d'impesa, alla libertà di associazione sindacale, la condanna di ogni forma di sfruttamento che ferisca i soggetti più fragili: le donne, i minori e i disabili. Il tema della crescita e dello sviluppo ha assunto una rilevanza strategica nella nostra agenda politica, obiettivo questo che non può prescindere dalla tutela della dignità delle persone.

Mi piace condividere il richiamo al rispetto dei diritti umani nel contesto degli accordi commerciali ed in ogni accordo internazionale. Non un lavoro qualsiasi, ma un lavoro di qualità come diritto umano non negoziabile.

Mi piace ancora sottolineare la presa di posizione rispetto ai temi della rappresentanza di genere nella politica e nelle istituzioni. Il principio della democrazia paritaria entra a pieno titolo nel vocabolario dei diritti umani mortificati o addirittura negati.

Un voto a favore convinto, che restituisce autorevolezza all'azione politica del Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. – I supported this report which, through its thematic approach, provides a clear and comprehensive overview of crucial human rights issues in the world and, coinciding with the conclusion of the human rights cycle initiated in 2012 by the EEAS, sends a strong signal to the External Action Service on key actions that need to be taken to promote human rights in our foreign policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. ‒ Ringrazio il collega Panzeri per questa relazione davvero completa. Lo ringrazio soprattutto per aver messo nero su bianco che mentre in tutto il mondo si combattono guerre e violenti conflitti civili, la tragedia più grande si consuma proprio ai confini dell'Europa. Il Mediterraneo è la regione con la maggiore mortalità, un cimitero che solo nel 2013 ha contato più di 3.000 morti. Parliamo tanto di diritti umani, ma violiamo il diritto alla vita a quanti, nella completa disperazione, cercano di raggiungere l' Europa.

E violiamo anche il loro diritto all'asilo. Il regolamento di Dublino non ci permette il rispetto del diritto alla protezione internazionale. Finché quest'onere sarà a carico di pochi Stati membri, nell' indifferenza totale degli altri, l'Europa non potrà dare lezioni di civiltà e rispetto dei diritti a nessuno.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013.

Ce rapport n'est rien d'autre qu'un manifeste néocolonial: les droits de l'homme sont utilisés pour consacrer le principe d'ingérence, comme jadis le "droit des gens" était utilisé pour consacrer la politique de la canonnière.

Ce rapport distribue ainsi les bons et les mauvais points, en fonction de l'idéologie dominante, quitte à prendre des sanctions contre les États souverains dont les lois ne conviendraient pas à la classe dirigeante.

Bien entendu, le rapport fait également l'apologie de l'immigration, sous couvert d'un droit d'asile dont on sait depuis longtemps qu'il est utilisé pour justifier une immigration de peuplement.

Enfin, le rapport entend dicter les politiques familiales de tous les États membres, en promouvant par exemple le mariage ou l'union civile entre personnes de même sexe. Pourtant, le principe de subsidiarité, s'il était compris et appliqué par les européistes, exigerait que les questions relatives aux politiques familiales et à l'état civil soient laissées à la seule appréciation des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra ya que a pesar de estar de acuerdo en los principales temas relativos a la situación actual de los derechos humanos en el mundo y tras haber presentado muchas enmiendas que introducen cuestiones tan importantes como la autodeterminación de los pueblos, el asilo político, el acaparamiento de las tierras, la igualdad de género... creemos que el informe final excluye los mencionados temas, principalmente los que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos así como los derechos del colectivo LGTB. Uno de los puntos más polémicos del informe tiene que ver con el anexo 1, que alude a una lista de «presos de conciencia», dejando a un lado el peligro que ello conlleva en materia de defensa de derechos humanos. Dicha lista podría dar lugar a una instrumentalización de estas cuestiones en la medida en que esta se basa en las urgencias del PE, donde ciertos países tienen más protagonismo sobre otros.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. – Ubolewam nad tym, że Parlament Europejski przyjął sprawozdanie posła Piera Panzeriego w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013 oraz polityki Unii Europejskiej (UE) w takim kształcie. To kolejny dokument godzący w chrześcijańskie wartości poprzez propagowanie aborcji i małżeństw homoseksualnych. Zgodnie z prawem traktatowym UE i Kartą praw podstawowych UE kwestie światopoglądowe leżą w gestii państwach członkowskich. Głosowałam przeciwko tej rezolucji, ponieważ wkracza ona w kompetencje państw członkowskich łamiąc zasadę pomocniczości. Jestem głęboko przekonana o tym, że UE nie powinna narzucać państwom członkowskim definicji małżeństwa. Rolą unijnych instytucji nie jest też propagowanie aborcji czy małżeństw homoseksualnych, ale przestrzeganie ustanowionego prawa zawartego w Traktatach.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté, jeudi dernier, en faveur du rapport Panzeri, qui présente un état des lieux des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde. Il s'agit d'un outil important pour rendre compte des progrès effectués et des situations critiques qui ont encore besoin d'actions concrètes. Cependant, je tiens à signaler que je me suis abstenue sur le paragraphe 162, qui vise à encourager les autres États membres de l'Union européenne "à contribuer davantage à la reconnaissance du mariage homosexuel ou de l'union civile homosexuelle comme un enjeu politique, social et lié aux droits civils et aux droits de l'homme". En effet, j'ai estimé que ce paragraphe ne respectait pas le principe de subsidiarité, qui veut que, pour les politiques familiales, chaque État reste souverain et décide donc de ce qui lui paraît bon pour le bien commun de son pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ Para los socialistas europeos la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos es un elemento central y vertebrador de la política exterior de la UE. Este informe anual representa uno de los principales instrumentos del Parlamento para supervisar y orientar la acción de la Unión en este ámbito. El texto de este año, redactado por un ponente socialista, aporta una perspectiva innovadora, centrada en cuestiones transversales y temáticas, y contiene recomendaciones específicas sobre los principales desafíos que enfrentan los derechos humanos en todo el mundo.

Entre los elementos más destacables que se han conseguido introducir -a pesar en muchos casos del voto en contra del grupo del Partido Popular- destacan la firme defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el impulso al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo o el concepto de refugiado climático.

El informe hace una firme defensa de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos frente al auge del discurso del relativismo cultural y aborda ámbitos muy importantes en los que es necesario seguir progresando como el papel de las empresas, en especial las grandes multinacionales, y el refuerzo de la coherencia de las políticas de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai apporté ma voix au rapport de mon collègue Panzeri sur les droits de l'homme, la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière, dans une période qui connaît des violations terribles de ces mêmes droits. Comment agir efficacement pour que cessent ces cas qui nous sont rapportés tous les jours? Parmi les propositions formulées, je relève en particulier celle de l'adoption de sanctions en cas de violation grave des droits de l'homme par un pays partenaire avec lequel l'Union européenne a conclu un accord. Ou encore le renforcement de la gestion et du contrôle de la responsabilité des fonds de l'Union en faveur de la défense des droits de l'homme, afin d'éviter tout détournement et se montrer dissuasif. Parmi les questions évoquées, comme celle de la définition du réfugié climatique, des droits des minorités ou d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, je me suis particulièrement prononcée pour que soient reconnus les droits inaliénables des femmes et des filles à disposer de leurs corps et leur droit à un accès aux soins et à l'avortement. Nous devons empêcher que, toutes les 5 minutes, une jeune fille soit victime de mutilations génitales féminines dans le monde.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. Para los socialistas europeos la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos es un elemento central y vertebrador de la política exterior de la UE. Este informe anual representa uno de los principales instrumentos del Parlamento para supervisar y orientar la acción de la Unión en este ámbito. El texto de este año, redactado por un ponente socialista, aporta una perspectiva innovadora, centrada en cuestiones transversales y temáticas, y contiene recomendaciones específicas sobre los principales desafíos que enfrentan los derechos humanos en todo el mundo.

Entre los elementos más destacables que se han conseguido introducir —a pesar en muchos casos del voto en contra del grupo del Partido Popular— destacan la firme defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el impulso al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo o el concepto de refugiado climático.

El informe hace una firme defensa de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos frente al auge del discurso del relativismo cultural y aborda ámbitos muy importantes en los que es necesario seguir progresando como el papel de las empresas, en especial las grandes multinacionales, y el refuerzo de la coherencia de las políticas de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Je suis satisfait de l’économie générale du texte. Toutefois, je regrette qu’une fois encore, les groupes de gauche aient tenté d’inclure des propos disqualifiants à l’égard d’États membres de l’Union européenne qui ne partagent pas leur courant de pensée au sujet du mariage homosexuel.

Le mariage homosexuel et la gestation par autrui sont, je le dis et le répète, des sujets d’ordre national, qui n’ont donc pas à être réglementés par l’Europe.

Je gage que le Parlement européen gagnerait en crédibilité s’il ne faisait pas systématiquement l’objet d’une attention médiatique pour des prises de position en décalage total avec les préoccupations immédiates des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado en contra ya que a pesar de estar de acuerdo en los principales temas relativos a la situación actual de los derechos humanos en el mundo y tras haber presentado muchas enmiendas que introducen cuestiones tan importantes como la autodeterminación de los pueblos, el asilo político, el acaparamiento de las tierras, la igualdad de género... creemos que el informe final excluye los mencionados temas, principalmente los que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos así como los derechos del colectivo LGTB. Uno de los puntos más polémicos del informe tiene que ver con el anexo 1, que alude a una lista de «presos de conciencia», dejando a un lado el peligro que ello conlleva en materia de defensa de derechos humanos. Dicha lista podría dar lugar a una instrumentalización de estas cuestiones en la medida en que esta se basa en las urgencias del PE, donde ciertos países tienen más protagonismo sobre otros.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za prihvaćanje Rezolucije o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. i smatram to temeljnim pitanjem čije aspekte treba uključiti u sve političke, društvene i gospodarske procese kojima se Unija bavi. Vladavina prava, sloboda govora, poštivanje ljudskih prava, neovisno pravosuđe definiraju demokratsko društvo. Danas većina svjetskog stanovništva ne živi u takvim uvjetima, stoga je imperativ razvijanje odnosa koji stvaraju pretpostavke za poboljšanje takvog stanja. Podržavam činjenicu što su ljudska prava postala važan dio djelovanja Unije u bilateralnim, multilateralnim i institucionalnim odnosima. Pozdravljam i prijedlog da se položaj posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava zadrži i postane stalna funkcija sa svim pretpostavkama za efikasan rad.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Ce rapport souligne à nouveau la ligne idéologique soutenue mordicus par les institutions de l’Union européenne et de certains groupes parlementaires. Sous prétexte de défendre les droits de l’homme, ce rapport propose à l’Union et à d’autres institutions internationales de s’ingérer dans les affaires d’un État concernant, par exemple, le droit d’asile et d’immigration, qui relève pourtant des pouvoirs régaliens d’un État. Les droits de l’homme sont ici utilisés à des fins purement politiques et bien peu défendables: soutenir le communautarisme par la reconnaissance juridique d’orientations sexuelles. J’ai voté contre ce texte qui fait de l’Europe l’étendard de ces revendications illégitimes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Pier Antonio Panzeri sur l'état des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde en 2013. Ce rapport rappelle l'importance de l'intégration des droits de l'homme et de la démocratie dans toutes les activités de l'Union et accorde une attention particulière aux questions telles que la liberté de religion et la liberté d'expression ou encore la violence contre les femmes et les filles. Ce texte permet donc d'avoir un aperçu global, soulignant l'ampleur du travail à effectuer et du soutien que l'Union et les États membres peuvent apporter.

Le rapport a été adopté à une large majorité de 390 voix pour, 151 voix contre et 97 abstentions, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή ( S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των οικονομικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, της πρόσβασης στην τροφή, της χρηστής διακυβέρνησης, των δημοκρατικών αξιών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της πρόσβασης σε ένα δίκαιο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση της φτώχειας και της ανισότητας. Επίσης θεωρώ ότι οι δεσμεύσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μετρήσιμες και μπορούν να παρακολουθούνται με διαφάνεια και με γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και την αρχή της προώθησης του διεθνούς δικαίου και της δικαιοσύνης, με σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου, τοποθετώντας «τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην καρδιά της δράσης της ΕΕ», όπως προκύπτει και από το προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ Human rights are part of the European Union's ethical and legal basis and for the Labour Party MEPs this is a major political commitment on foreign policy. I therefore very much welcome the report. It is an important evaluation instrument that Parliament uses and it calls inter alia for binding, enforceable and non-negotiable human rights clauses to be included in the EU's international agreements, common standards for the reception of refugees to be guaranteed, and a human-rights-based crisis-prevention element to be developed and included in the forthcoming revised European Security Strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Nem, mert az egész rossz. Építkezni is az alapoktól kell. Mint ahogy sepregetni is a saját házunk táján kell. Az Európai Uniónak bőven volna mit. Kezdve a gyarmatosítással, a profitszerzéssel rabszolga- és gyermekmunka, sőt háborúk révén és folytatva sok mindennel. Első a hitelesség, a példamutatás, aztán lehet másokat a jó példával a helyes útra vezetni. Második a társadalom újraszervezése, melynek a legkisebb egysége az idők kezdetétől a család. Azon belül van helye az egyén jogainak, de mindenkor összhangban a kötelességeivel. A többi csak ezek után.

 
  
MPphoto
 
 

  Kashetu Kyenge (S&D), per iscritto. ‒ Con l'approvazione di questa risoluzione ribadiamo l'importanza della tutela dei diritti umani e della democrazia nel mondo. Gli Stati Membri, devono impegnarsi a far sì che siano rispettati i diritti di tutti, tutelando le minoranze e aiutando con tutti i mezzi possibili coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. Vogliamo una maggiore sorveglianza e garanzia per la tutela dei diritti, attraverso iniziative di sensibilizzazione che diffondano l'idea di uguaglianza e rispetto. Le minoranze oggi non sono ancora sufficientemente tutelate, anche nel territorio dell'Unione.

Oggi si è ancora discriminati per le proprie preferenze sessuali, per il proprio credo e per il colore della propria pelle. Dobbiamo dire basta e fermare queste ingiustizie nei confronti dei più deboli. Noi tutti abbiamo il dovere di garantire il rispetto e la dignità per tutti gli esseri umani. È perciò importante che questa risoluzione diventi lo strumento attraverso il quale avvenga un cambiamento positivo per la nostra e le generazioni future. Dobbiamo essere uniti e impegnarci affinché tutto ciò diventi possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ J'ai, comme les autres députés du Front National, voté contre le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière. Il est bien entendu positif que l'Union européenne se préoccupe des droits de l'homme dans le monde. Toutefois, cette préoccupation se manifeste trop souvent de façon idéologique et partisane. La présente résolution en fournit plusieurs exemples. Apparemment, l'immigration extra-européenne vers les États membres est considérée comme un droit fondamental dans le paragraphe 183 du texte. Les droits de l'homme sont utilisés pour excuser et encourager une politique laxiste en matière d'immigration. Non seulement on appelle à "développer des canaux adéquats de migration licite", on veut également dérober les États membres de la possibilité d'appliquer leur propre politique d'asile en imposant des "normes communes efficaces pour les procédures d'accueil dans l'ensemble de l'Union". Cette atteinte à la souveraineté des États membres n'a rien à voir avec la défense des droits de l'homme, elle ne fait qu'agrandir le déficit démocratique qui caractérise l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor de este informe puesto que obvia completamente el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. En los últimos años, la situación de dicho territorio ̶ pendiente de descolonizar ̶ ha empeorado significativamente en términos de libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de reunión. En esa línea, no se incluye un llamamiento a la liberación de los prisioneros políticos y tampoco se hace un llamamiento a Marruecos a permitir el acceso al Sáhara ocupado de observadores independientes ni de diputados al Parlamento Europeo.

En el informe se hace mención a la situación de otros casos concretos, pero al obviar este particular me he visto sin posibilidad de votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 je významným dokumentom, ktorý na základe svojich zistení určuje cestu, ktorou sa v oblasti ľudských práv treba ďalej uberať. Je dôležité neustále pracovať na účinnom systéme kontroly dodržiavania ľudských práv v rámci celej Európskej únie.

Zároveň treba na medzinárodnom poli presadzovať politiku zavádzania a dodržiavania ľudských práv a demokracie všetkými inštitúciami a orgánmi EÚ a členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Απείχα από την ψηφοφορία καθώς περισσεύει η διγλωσσία της Ε.Ε. για το ζήτημα της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον κόσμο, την ώρα που η τρόικα έχει παραβιάσει, χωρίς καμία συνέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες που τέθηκαν σε μνημόνιο και κυρίως στην Ελλάδα. Καθώς η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης έκρινε ότι η λιτότητα οδηγεί στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μερκελική λιτότητα, την οποία υπηρετεί με θρησκευτική ευλάβεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγεί σε μαζική και διαρκή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης.

Τι απαντά σε όλα αυτά η Επιτροπή; Συνεχίζει το «business as usual», επιμένοντας στη λιτότητα. Επομένως, πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει, δήθεν, να σώσει τον κόσμο καλύτερα να βάλει τάξη στα του οίκου της.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport qui utilise les droits de l'homme pour justifier l'ingérence des institutions européennes. Ce rapport suggère d’évaluer la situation et les actions des pays, au point de proposer des sanctions si les lois nationales en place dans les pays ne correspondent pas aux attentes de Bruxelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Non posso essere favorevole alla relazione annuale sui "diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia". La relazione contiene delle norme che intaccano il principio di sussidiarietà, di cui all'art. 5 del Trattato dell'Unione europea.

Questo è il motivo per cui non posso essere d'accordo, pur sostenendo pienamente la necessità di combattere la mutilazione genitale femminile, i matrimoni infantili, precoci e forzati e lo stupro coniugale, tutti fenomeni contrari ai valori europei e contrari al rispetto dei diritti umani della persona.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Sebbene la relazione Panzeri contenga riferimenti, del tutto condivisibili, alla necessità di promuovere un pieno rispetto dei diritti umani nell'ambito della politica estera europea, ho ritenuto opportuno astenermi dal votarla. Troppi riferimenti a materie di competenza nazionale. Non mancano, infatti, all'interno del testo, elementi delicati che, a mio parere, contribuiscono a rendere il documento non totalmente coerente.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Dem Jahresbericht 2013 über Menschenrechte und Demokratie in der Welt und die Politik der Europäischen Union in diesem Bereich konnte ich nicht zustimmen. Der Erhalt der Menschenrechte und die Förderung der Demokratie weltweit sind zwar essentielle Ziele, jedoch ist der Bericht in einigen Punkten weit von diesen Zielen entfernt. Die willkürliche Verteilung finanzieller Mittel an etwaige Zivilgesellschaften oder die Förderung von Lobbys, die sich auf verschiedene sexuelle Neigungen ausrichten, kann definitiv nicht unterstützt werden. Weiters sind die Punkte bezüglich Migration und Flüchtlingen abzulehnen, da diese keine sinnvollen Lösungsansätze darstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I abstained in the final vote on this report as I believe that matters covered in this report are subject to the subsidiarity principle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde contient de bons éléments. Nous avons évité les passages habituels caricaturaux sur Cuba et le Venezuela et je salue la dénonciation de la surveillance de masse bien que les États-Unis ne soient pas nommés. Sur l'abolition de la peine de mort ou encore les droits LGBTI, heureusement les amendements lors du vote en commission parlementaire de la droite et du FN ne sont pas passés.

Mais, au détriment des positions souveraines des États membres, il poursuit l'objectif de "parler d'une seule voix" en matière de politique étrangère, allant jusqu'à demander un siège pour l'Union aux Nations unies sans prévoir que cela ne saurait être celui déjà occupé par mon pays avec les autres vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Il demande de renforcer les instruments de financement d'organisations à l'étranger, outil d'ingérence dans les pays tiers qui finance tantôt les ONG tantôt les organismes d'opposition. Au lieu d'inviter à résoudre le conflit ukrainien, il perçoit la Russie comme un "problème stratégique". Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei contra o presente relatório por estar em desacordo na forma como alguns assuntos são aqui abordados. Nomeadamente as recomendações para a adoção de quotas para as mulheres e as questões relacionadas com o livre acesso à interrupção voluntária da gravidez.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. Despite voting for the amendments in support of LGBTI rights, I could not support the final version of report, which regrettably includes unacceptable references to abortion.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne ‒ Predložená správa o ľudských právach a demokracii vo svete zasahuje do oblastí, v ktorých nemá Únia, a teda ani Európsky parlament kompetencie na základe ustanovujúcich zmlúv.

Jedná sa predovšetkým o úpravu prerušenia tehotenstva a úpravu rodinného práva vrátane uznania či neuznania tzv. manželstiev osôb rovnakého pohlavia, ktoré prináležia členským štátom.

V tomto ohľade opätovne pripomínam na pôde tohto parlamentu, že v žiadnom medzinárodnom ľudskoprávnom dokumente ani v práve EÚ nie je uznané právo na prerušenie tehotenstva ako ľudské právo.

Treba však zdôrazniť, že Charta základných práv EÚ jasne zakotvuje „právo každého na život“ a toto právo sú inštitúcie EÚ vrátane EP povinné nielen rešpektovať, ale aj ochraňovať a vo svojich odporúčaniach propagovať.

Považujem preto za neprípustné, aby sa periodicky v iniciatívnych správach EP objavovali formulácie nabádajúce k ľahkého prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva či odsudzujúce alebo kritizujúce členské štáty za vykonávanie ich zmluvne zakotvených práv v oblasti rodinného práva. Z uvedených dôvodov som hlasoval proti všetkým pozmeňujúcim návrhom v tomto duchu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ This year, the report on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2013 is particularly important as it coincides with the conclusion of the human rights cycle initiated in 2012 by the EEAS. I fully support most of the references in the Report in relation to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual and Intersex (LGBTI) rights, EU action against the death penalty, EU action against torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, EU action to ensure freedom of expression rights online and offline and to limit the impact of surveillance technologies on human rights, rights of persons with disabilities and children’s rights, among others, including EU action on immigration. Nevertheless, I have never supported any references to sexual and reproductive health, rights, services and abortion and therefore I voted against those parts in paragraphs 135, 136 and 164, which impinge into competences of the Member States to decide on their health policies

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Mlinar (ALDE), in writing. It is really important that the European Parliament express itself on the implementation of the EU annual report on human rights in order to give it a concrete dimension which underlines the centrality of human rights in EU external policies. Respect for human rights should be a European priority put in practice inside and outside our borders in full respect of the EU’s commitment to the Treaty obligation to mainstream human rights into all EU external policies without exception. The EU strategy should also take into account the situation of disadvantaged groups, which is an aspect that has been highlighted in the report and in particular in the opinion of the gender equality committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), in writing. ‒ Unfortunately, the optimism of the 1990s about the world swiftly embracing liberal democracy is firmly behind us. The EU has remained a force for good, but it needs both an extra dose of realism as to what is possible and where, and to be less consumed by its own problems and crises in its neighbourhoods, if it is to make more of a difference.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A jelentés kiáll az emberi jogok oszthatatlansága, sérthetetlensége és egyetemessége és amellett, hogy az emberi jogokat az Unió harmadik országokhoz fűződő valamennyi kapcsolatában központi elemként kell kezelni. Uniós támogatást szorgalmaz az emberi jogi jogvédőknek és az emberi jogi szervezeteknek. Fellép a halálbüntetés, a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés ellen. Részletesen foglalkozik a véleménynyilvánítás szabadsága, ezen belül az online szólásszabadság biztosítása, a gyülekezési és egyesülési szabadság, a gondolat-, a lelkiismereti és a vallásszabadság, a nők és a gyermekek jogai, a kisebbségi jogok, mint például a fogyatékossággal élő, az LMBTI- és a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai, a korrupció, az emberkereskedelem, a migráció kérdéseivel. Fontos ugyanakkor, hogy az Európai Unió egyes tagállamaiban nem érvényesülnek a demokrácia és a jogállamiság alapelvei. Európa csak úgy léphet fel hitelesen külföldön, ha itthon is maradéktalanul érvényesülnek az emberi jogokra vonatkozó alapelvek.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta consiste em analisar a política da União Europeia no que diz respeito aos direitos humanos e à implantação da democracia no mundo em 2013.

Votei favoravelmente o presente relatório pois entendo que é fundamental que exista um papel central dos direitos humanos nas políticas externas da União Europeia, devendo a própria UE assumir uma posição mais central e determinada na melhoria dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.

No entanto, votei contra a proposta de existir "uma interrupção segura e legal da gravidez" por defender que devem antes ser adotadas medidas de prevenção, planeamento familiar e serem disponibilizados métodos contracetivos que evitem uma gravidez, protegendo assim a salvaguarda do direito humano.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Le rapport fait montre d’une ingérence contestable dans la politique extérieure des États membres. En effet, il entend imposer aux États membres d’intégrer, en toutes circonstances, la notion des droits de l’homme dans leurs relations diplomatiques. Si cette intention peut être louable et pleine de bons sentiments, il s’agit d’une ingérence intolérable dans les affaires des États membres, qui pourrait avoir des conséquences dangereuses, voire néo-impérialistes. En effet, il est demandé l’inclusion systématique de clauses contraignantes non négociables dans les accords internationaux.

Au niveau des États membres, il veut contraindre les États dans leur lutte contre l’immigration en leur interdisant l’expulsion d’un réfugié…

J’ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte sur le rapport annuel 2013 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière. J’ai, en particulier, voté en faveur de son paragraphe 136, qui invite les États membres à garantir aux femmes et aux filles le droit inaliénable à l’intégrité physique et à la prise de décision autonome, notamment en qui concerne le droit à l’avortement légal.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ La salvaguardia e la tutela dei diritti umani è uno dei fini principali dell'Unione europea, non solo per quanto riguarda la propria popolazione ma anche la popolazione degli Stati terzi con i quali intrattiene rapporti. La "relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia" affronta questo tema in maniera coraggiosa, richiamandoci a questo fine e al nostro ruolo.

Nel testo appare chiara una volontà politica: quella di ampliare i diritti invece di restringerli, spostando l'asta sempre più in alto per contribuire in maniera efficace a far sì che nel mondo le ingiustizie vadano diminuendo, e con esse anche le disuguaglianze. Per ricordare a tutti noi che esiste una strada per crescere senza lasciare nessuno indietro e che la diversità è un valore che va tutelato e valorizzato. Per queste ragioni confermo il mio voto positivo senza alcuna riserva.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ J'ai évidemment voté pour ce rapport puisqu'il liste les atteintes aux droits fondamentaux tout autour du monde et établit ou rappelle la position de l'Union sur ces atteintes et les moyens d'y remédier. Néanmoins, si je condamne fermement les violences faites aux femmes et aux homosexuels, j'ai voté pour que les questions d'accès à l'avortement et de mariage homosexuel, qui relèvent du débat interne de chaque État-nation, ne soient pas des sujets sur lesquels l'Union européenne prenne position.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato contro la relazione Panzeri poiché ritengo che il testo vada a intaccare alcune materie che sono di stretta competenza degli Stati membri. Come definito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, l'Unione deve intervenire soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale.

Constatato che non si tratta di questa fattispecie, trovo opportuno che il principio di sussidiarietà sia rispettato.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Üdvözlöm a jelentést és nagyon örülök azon tény rögzítésének, hogy felül kell vizsgálni az Európai Unió harmadik államokkal aláírt nemzetközi szerződéseinek emberjogi záradékait, különösképpen Kínával és Oroszországgal szemben. Szóvá kell tennünk, hogy az emberi jogok durva megsértésével veszélyeztetik a nemzetközi kapcsolatok sikerességét, ez pedig kihat a gazdasági, társadalmi és politikai életre is. Itt az ideje, hogy az emberi jogok szerves részévé váljanak nemzetközi kapcsolatainknak és szerződéseinknek, valamint valamennyi politikai cselekvésünknek. Legyen az Európai Unió példaértékű a harmadik országok számára. De ehhez, a saját portánkon is rendet kell tartanunk.

Tarthatatlan, hogy harmadik országokkal szemben szót emelünk például a tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogért, miközben Szlovákiában, egy uniós tagállamban, Malina Hedvig ügyében koncepciós pert folytat az állam a saját polgára ellen. Teszi ezt pedig azért, mert nem képes szembenézni a ténnyel, hogy a diáklányt 2006-ban valóban megverték az utcán, mert az anyanyelvén, magyarul beszélt. Itt az ideje, hogy leszámoljunk a kettős mércékkel! Itt az ideje, hogy itthon is szembenézzünk a saját démonainkkal.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. I voted for this report as it compiles very important work done at an international level to identify, catalogue and propose options for all cases of human rights violations found. The situation in 2013 was in many ways an improvement from previous years, often due to the hard work done by the UN and the EU together. At the same time, I am afraid that the events following the Arab Spring, the war in Syria and Iraq, and now in Ukraine, might lead to a worsened reality from this perspective. That is why I hope all partners of the European Parliament will take note of this report and take steps, where possible, to better protect the rights and freedoms of people all over the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Die EU verpflichtet sich in den Gründungsverträgen, sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene auf Grundsätze wie Menschenrechte und Minderheitsrechte zu stützen. Leider sind das alles nur Worte, die selbst innerhalb der Europäischen Union scheitern. Hinsichtlich der Minderheiten hat die EU noch einiges zu tun. Leider stellt für mich dieser Bericht die Menschenrechte nicht sicher. In erster Linie müssen Menschenrechte mit klaren Zielen und Strategien sichergestellt werde. Daher habe ich gegen den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta. Inimõiguste universaalsuse ja jagamatuse austamine ja kaitsmine on ELi välis- ja julgeolekupoliitika alustoed. Mitmed autoritaarsed režiimid on inimõiguste universaalsuse tõsiselt kahtluse alla seadnud. EL peab kaitsma inimõiguste jagamatust ja puutumatust. Tuleb välja selgitada potentsiaalsete konfliktide ja humanitaarkatastroofidele viitavad varajased hoiatavad signaalid, näiteks vähemuste represseerimine ja inimõiguste rikkumised.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. – Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση «για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα», καθώς από αυτή γίνεται ξεκάθαρο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα καθορίζονται κάθε φορά από την ΕΕ, ανάλογα με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων τις οποίες και θεωρεί ως θεματοφύλακες τους.

Ειδικότερα, από την έκθεση προκύπτει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιούνται από την ΕΕ ως εργαλείο πιέσεων και απειλών σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων αγορών για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, ενώ χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στον "αγώνα κατά της τρομοκρατίας" που αιματοκυλούν τους λαούς. Υποκριτικές είναι οι αναφορές στην «ελευθερία και τη δημοκρατία» την ίδια στιγμή που η ΕΕ συνεργάζεται με αντιδραστικές φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις αυτές διώκουν το ΚΚ Ουκρανίας με στόχο να το θέσουν σε παρανομία. Οι προτροπές για εξάλειψή της παιδικής εργασίας αποτελούν υποκριτικό ευχολόγιο, αφού η έκθεση την αναγνωρίζει και την αποδέχεται. Τα κάθε είδους δικαιώματα του κάθε λαού τεκμηριώνονται, κατοχυρώνονται και διασφαλίζονται μόνο όταν ο ίδιος γίνει με τη δική του εξουσία, αποδεσμευμένος από την ΕΕ, ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport. Je m'inscris tout à fait dans les recommandations de ce texte qui invite l'Union européenne à parler d'une même voix dans les institutions onusiennes. L'approche thématique et non ad hominem choisie par le rapporteur a permis de souligner un certain nombre de défis – la définition du terme réfugié climatique ou la lutte contre la peine de mort – et est très efficace pour orienter notre action extérieure. Pour cela, le rapport a reçu tout mon soutien.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerato che a causa del drastico peggioramento del contesto della sicurezza in tutta l'UE, l'ordine internazionale basato sul diritto, la stabilità e la sicurezza dell'Europa è sollecitato a livelli senza precedenti fin dall'inizio dell'integrazione europea, cosa che mette in risalto la trasformazione in corso dell'ordine politico mondiale;

considerato che una politica estera dell'Unione ambiziosa ed efficace deve basarsi su una visione condivisa degli interessi, dei valori e degli obiettivi europei chiave in materia di relazioni esterne, nonché su una percezione comune delle minacce contro l'UE nel suo insieme;

considerato che è necessario avviare in via prioritaria un processo di riflessione strategica sulla politica estera e di sicurezza dell'UE;

considerato che a causa dei recenti sviluppo, è necessario elaborare una nuova strategia europea in materia di sicurezza che tenga conto dei cambiamenti geopolitici intervenuti di recente e possa quindi fornire una risposta a nuove sfide e minacce;

ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. ‒ I regret the fact that a report which should be dedicated to enlightening the value of human dignity has been hijacked through amendments against the fundamental right to human life. From this standpoint, I was unable to support the resolution as whole, as I would not be able to vote in favour of any text which does not respect human dignity from the moment of conception onwards. I can hardly accept that our House make recommendations on issues which under the principle of subsidiarity are the exclusive concern of the Member States, and it is up to them to decide on how to deal with the matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Pozdravljam usvajanje amandmana na kojem sam inzistirala a kojim smo izuzeli iz paragrafa 165. nedopustivo prozivanje Hrvatske kao države članice EU-a za održavanje referenduma o ustavnoj zaštiti braka iz 2013. godine. Time je ispravljena nepravda kojom se prozivaju države članice za korištenje demokratskih instituta u pitanjima od važnosti za njihove građane čime je Izvješće neprimjereno ušlo u uređivanje unutarnjih politika koje su u nadležnosti država članica. Na isti način izvješće je u navedenom paragrafu nedozvoljeno ulazilo u unutarnja pitanja još dviju država članica, Slovačke i Litve.

Cjelokupno izvješće nisam mogla podržati jer je nažalost unatoč uloženim amandmanima zadržalo reference na pravo na pobačaj te seksualna i reproduktivna prava čime se krši načelo supsidijarnosti unutar Europske unije. Na isti način ove teme se neprimjereno nameću zemljama izvan Europske unije koje također moraju imati pravo samostalno odlučivati o ovim temama. Žalosti me što se Europska unija sve više pretvara u promotora pobačaja umjesto u promotora života.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Trovo paradossale che ancora oggi, nonostante i passi avanti compiuti dalle società sia ancora di primaria importanza lottare per assicurare che tutte le persone possano godere dei propri diritti, e perché questi non vengano violati o completamente soppressi. Non dovrebbe essere ormai più necessario ribadire un principio come quello alla libertà di espressione, di pensiero, di credo o di indirizzo sessuale, e invece molte sono ancora le persone vittime di abusi e alle quali vengono negate queste libertà.

Il mio impegno, come quello dell'intero Parlamento è quello di garantire e assicurare tali diritti umani a tutti, nello specifico a quelle minoranze che soffrono discriminazioni per il loro credo o per la loro appartenenza etnica, politica o culturale. In ambito internazionale i diritti devono essere universalmente e totalmente protetti, vanno estesi a tutti i popoli ed in particolare a quelli con i quali l'Unione europea mantiene relazioni, perché l'impegno politico di questo Parlamento per la promozione e la salvaguardia dei diritti umani non venga meno.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ 2013. godina nije bila najsvjetliji primjer poštivanja ljudskih prava, kako u Europskoj uniji , tako i općenito u svijetu, unatoč tome što je 23. lipnja 2014. Vijeće je usvojilo godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. kojim je obuhvaćena prva cijela godina provedbe strateškog okvira i akcijskog plana EU-a za ljudska prava i demokraciju. Drastično se povećao broj incidenata povezanih sa slobodom vjeroispovijesti ili uvjerenja, i to kao posljedica, između ostaloga, sve većeg broja sukoba s vjerskim obilježjima. 2013. je također prva cijela godina novog mandata posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava a obnašatelj te funkcije trebao bi pomagati Uniji da uskladi svoje aktivnosti kako bi njezino djelovanje u promicanju poštovanja ljudskih prava diljem svijeta, a posebno prava žena, bilo jasnije i izraženije.

Želio bih prije svega podržati dio izvješća koji ističe jasnu povezanost između korupcije i kršenja ljudskih prava. Nekad se kršenje prava na ovaj način ne čini jasnim i očitim ali korupcijom u javnom i privatnom sektoru potiču se i pogoršavaju nejednakosti i diskriminacija i sprečava jednako ostvarivanje civilnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Nažalost, građani EU-a su i dalje prečesto izloženi kršenju svojih prava na ovaj način.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ La liberté, la démocratie et le respect des droits de l'homme sont des valeurs fondamentales de notre Union. Chaque année, le Parlement européen publie un rapport sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde.

Le texte adopté aujourd'hui porte sur la situation de ces droits en 2013 et indique les priorités de l'Union. Je suis heureux d'avoir voté en faveur de ce rapport. J'ai tenu à souligner que je suis particulièrement attaché aux valeurs françaises: les femmes doivent garder le contrôle sur leur santé et sur leurs droits sexuels et reproductifs. Sur ce point précis, je ne transigerai pas.

Cela étant, même si nous nous devons de présenter une position, j'ai tenu à rappeler que l'Union devait respecter le principe de subsidiarité: ces sujets doivent rester du domaine des États, de la même façon que les questions de famille et d'union civile entre personnes de même sexe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A política externa e de segurança comum da UE deve ser guiada pela defesa da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e do respeito pela dignidade humana. O relatório salienta, porém, que mais de metade da população mundial ainda vive sob regimes não democráticos e que, durante os últimos anos, a liberdade global tem diminuído e têm-se registado inúmeras violações dos direitos humanos. Neste contexto, exorta as instituições da UE e os Estados-Membros a conferirem aos direitos humanos um lugar privilegiado nas suas relações com os países terceiros. Insta, para esse efeito, a UE a integrar, de forma eficaz, os direitos humanos e a democracia na cooperação para o desenvolvimento. Condena ainda todas as formas de violência e de discriminação com base na ideologia, na religião ou na crença e exorta ao reconhecimento dos direitos inalienáveis das mulheres à integridade física. Neste particular, o relator faz referência ao direito das mulheres a uma interrupção legal da gravidez. Trata-se de um aspeto relativamente ao qual manifestei a minha discordância, sendo, neste particular, de relembrar que esta matéria é da competência dos Estados-Membros. Seja como for, atendendo à relevância das questões tratadas nesta resolução, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ O relatório anual sobre os direitos humanos e a democracia no Mundo em 2013 revela que ainda há muito trabalho a ser feito, nomeadamente no que se refere à intervenção da UE. No entanto, pequenos passos têm sido dados no sentido da efetivação dos direitos humanos, não só nas políticas externas da UE, como também nas internas. É importante que os direitos humanos sejam um objetivo primordial de todas as instituições da UE e de todos os seus Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Nous avons adopté hier (par 336 voix pour, 145 contre et 64 abstentions) le rapport annuel sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne. En résumé, le texte du rapport suggère une amélioration des méthodes de travail internes et des structures institutionnelles, la préservation et le renforcement de l'ordre politique et juridique européen, ainsi que le renforcement de l'ordre mondial fondé sur des règles.

Dans ce texte, nous nous sommes inquiétés du manque de coordination et de cohérence entre les politiques de l'Union et souligné combien les contraintes financières et budgétaires restreignent encore plus l'influence de l'Europe dans le monde et son rôle au service de la sécurité régionale et mondiale. La question en filigrane de ce rapport était bien sûr: comment une politique étrangère peut-elle être crédible si elle ne s'appuie pas sur des capacités de défense adéquates des États membres et une politique de sécurité et de défense commune (PSDC) efficace? Au vu de l'actualité, la question se pose aujourd'hui avec encore plus d'acuité et j'espère que le sommet des chefs d'États et de gouvernement prévu sur la question au mois de juin pourra contribuer à faire avancer les choses en la matière...

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Esta resolução sobre o Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2013 contém diversas considerações nas quais me revejo, desde logo por considerar de fundamental importância e uma das mais nobres funções das Instituições europeias a pro-ação em matéria de promoção dos Direitos Humanos na relação da UE com os países terceiros. E nesta matéria, o Parlamento Europeu tem assumido um papel crucial ao longo da sua história, do qual o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento é apenas uma das suas muitas faces mais visíveis.

No entanto, chamo a atenção para a inexequibilidade de introduzir cláusulas de direitos humanos vinculativas, com força executória e não negociáveis em todos os acordos internacionais. Tal proposta inibiria a conclusão de acordos com países que não possuem padrões de direitos humanos tão elevados quanto os da União e não é esse o escopo próprio e específico da política comercial externa europeia.

Dito isto, e à semelhança de outro relatório votado nesta sessão (A8-0015/2015), a votação de um conjunto de alterações/votos separados não conseguiu eliminar uma série de considerações constantes do relatório final, nomeadamente no seu artigo 136.°, pelo que votei contra o relatório final.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Comme chaque année, le Parlement européen s'est penché ce midi sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde. Certes, le rapport annuel traite de l'année 2013, mais la tendance est là, violente, avec la multiplication des conflits régionaux. Quand on ne tombe pas dans la barbarie pure et simple, avec une augmentation de 15 à 24 du nombre de pays victimes d'actes de terrorisme ayant fait plus de 50 morts. Quel rôle constructif peut jouer l'Union européenne dans ce concert mondial où plus de la moitié de la population vit encore sous des régimes non démocratiques? Commencer certainement par parler d'une seule voix et dessiner une politique étrangère commune dans les grandes zones d'influence de la planète. Être efficace aussi dans les territoires où le désordre règne et qui sert de base arrière au terrorisme: la région du Sahel, par exemple, et la Libye en particulier. Autre problème à souligner: l'Union doit mettre ses actes en conformité avec ses écrits, en cas de violation manifeste des droits de l'homme par un pays partenaire. Le prix économique à payer sera parfois important, mais rien à côté de la légitimité acquise auprès des opinions publiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho deciso di votare in maniera contraria perchè la Relazione, a parte alcuni capitoli, è totalmente demagogica e squilibrata. Richiede, ad esempio, più diritti e tutele per i rom; l'introduzione di sistemi e sforzi per i diritti dei migranti, profughi e richiedenti asilo nel rispetto del principio di non respingimento; l'istituzione della figura del "rifugiato climatico", ossia chi è costretto a lasciare il proprio Paese a seguito di disastri ambientali a causa del cambiamento climatico.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado en contra ya que a pesar de estar de acuerdo en los principales temas relativos a la situación actual de los derechos humanos en el mundo y tras haber presentado muchas enmiendas que introducen cuestiones tan importantes como la autodeterminación de los pueblos, el asilo político, el acaparamiento de las tierras, la igualdad de género... creemos que el informe final excluye los mencionados temas, principalmente los que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos así como los derechos del colectivo LGTB. Uno de los puntos más polémicos del informe tiene que ver con el anexo 1, que alude a una lista de «presos de conciencia», dejando a un lado el peligro que ello conlleva en materia de defensa de derechos humanos. Dicha lista podría dar lugar a una instrumentalización de estas cuestiones en la medida en que esta se basa en las urgencias del PE, donde ciertos países tienen más protagonismo sobre otros.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Sander (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport annuel, qui fait le bilan de l'état du respect des droits de l'homme et de la démocratie dans le monde en 2013. Le texte rappelle que l'Union européenne met au cœur de son action la personne et la dignité humaine.

Le texte demande l'inclusion systématique de clauses contraignantes relatives aux droits de l'homme dans les accords internationaux de l'Union, y compris les accords commerciaux avec les pays tiers. Le Parlement réaffirme également sa position sans équivoque en faveur de l'abolition de la peine de mort et s'inquiète de la persistance du nombre élevé d'exécutions en Chine, en Iran, en Indonésie, en Arabie saoudite ou encore au Viêt Nam. En outre, la résolution condamne fermement les attaques contre les communautés chrétiennes en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, et plus généralement celles à l'encontre de minorités religieuses.

En revanche, je préfère m'abstenir sur le paragraphe qui "encourage les institutions de l'Union et les États membres à contribuer davantage à la réflexion sur la reconnaissance du mariage homosexuel", car j'estime que cette question relève de la compétence exclusive des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. ‒ Having regard to my positive vote on the report on the ‘Annual report on human rights and democracy in the world 2013 and the EU policy on the matter’, I would like to clarify that such vote excludes approval for those clauses which signify acceptance of abortion, and on which I abstained when roll—call votes were called.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor de este informe puesto que obvia completamente el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. En los últimos años, la situación de dicho territorio ̶ pendiente de descolonizar ̶ ha empeorado significativamente en términos de libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de reunión. En esa línea, no se incluye un llamamiento a la liberación de los prisioneros políticos y tampoco se hace un llamamiento a Marruecos a permitir el acceso al Sáhara ocupado de observadores independientes ni de diputados al Parlamento Europeo.

En el informe se hace mención a la situación de otros casos concretos, pero al obviar este particular me he visto sin posibilidad de votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today we voted in favour of the Panzeri report on Human Rights and Democracy in the World 2013 and the European Union’s policy on the matter. This report is a forward-looking analysis of the EU’s activities in this policy area. The need for continued reflection on Parliament’s own practices has been highlighted in relation to the mainstreaming of human rights into its activities and to the follow-up of its urgency resolutions on breaches of democracy, human rights and the rule of law.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Správu o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 a politiku EÚ v tejto oblasti považujem za veľmi dôležitú. Ani v 21. storočí nie je v Európe a vo svete dodržiavanie ľudských práv samozrejmosťou. Ešte stále národnosť, rasa, pohlavie, či náboženská príslušnosť sú dôvodmi na porušovanie ľudskej dôstojnosti a práva. Ale aj chudoba a sociálne vylúčenie znižujúce životnú úroveň sú príčinou neplnenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Dodržiavanie ľudských práv vrátane hospodárskych, kultúrnych, sociálnych a environmentálnych práv, prístupu k potravinám, mieru, bezpečnosti a prístupu k spravodlivému a účinnému súdnictvu je základným predpokladom zníženia chudoby a nerovnosti v jednotlivých členských štátoch, ale aj vo svete. EÚ podporuje mnohé štáty, mnoho rozvojových programov, preto aj finančná a rozvojová podpora by mala podmieňovať dodržiavanie základných ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Obravnavano poročilo vsebuje pomembno sporočilo, ki povezuje človekove pravice, migracije in tudi odnose do strateških partnerjev Evropske Unije. Pri slednjih bi morale biti človekove pravice visoko na agendi. Vsekakor pa je potrebno, da se s strani Evropskega parlamenta nadaljuje podpora borcem za človekove pravice. Tematika človekovih pravic in demokracije v svetu je zelo zahtevna in pomembna. Zato moramo biti nanjo pozorni ves čas. V poročilu za leto 2013 je omenjen tudi boj proti terorizmu, vendar pa pri tem boju včasih v skrbi za človekove pravice posegamo prav vanje. Zlasti to velja za ukrepe, ki pomenijo pooblastila za zbiranje podatkov, s katerimi se lahko posega v večji nadzor nad ljudmi. Prav ta nadzor pa lahko pomeni poseganje v človekove pravice. Zato bi bil v skrbeh, če bi sprejeli kakšen paket t.i. »patriotskega akta« in bi padli v skušnjavo, s katero bi okrepili vlogo »velikega brata«. V tej luči je pomembno sodelovanje s Svetom Evrope, ki je tista institucija, s katero bi lahko sooblikovali dolgoročnejšo strategijo na področju varovanja človekovih pravic. Boj za človekove pravice na vseh področjih je zelo pomemben in ga je potrebno nadgrajevati, zato sem podprl omenjeno poročilo.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which aims to improve the action of promotion of human rights in our European external action. Furthermore, I welcome its support of Western Saharan rights and the new themes of the report, including legislation on same-sex marriage or same-sex civil unions.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. Piera Antonia Panzerija usvojeno je prvotno u Odboru za vanjske poslove čemu je prethodila žustra polemika s obzirom na ugrožena načela supsidijarnosti, temeljnog principa funkcioniranja Europske unije.

Izvješće je kreirano s ciljem kako bi se skrenula pozornost na važnost poštovanja ljudskih prava u području vanjskih politika EU-a. Također, ističe se i potreba za sustavnim uključivanjem obvezujućih sporazuma u klauzulama o ljudskim pravima u međunarodnim sporazumima koje je potpisala EU s trećim zemljama, uključujući trgovinu i ulaganja, te poziva Komisiju da predloži nacrt dokumenta koji će sadržavati komponentu koja se odnosi na ljudska prava.

Pohvalno je to što Izvješće sadržava preporuke za borbu protiv korupcije, ideologija, te za zaštitu dječjih prava, no u njemu su se našle neprihvatljive reference na stanje u državama članicama, među kojima je i održani referendum u Hrvatskoj koji dovodi u pitanje pravo na život. Paragrafi 136 i 164 izravno narušavaju i dovode u pitanje supsidijarnost zemalja članica Unije, što je protivno pravnoj stečevini EU-a i zato nisam podržala ovo Izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne ‒ Hlasovania o správe som sa zdržal, pretože aj keď správa prináša mnohé odporúčania a zistenia v oblasti boja proti porušovaniu ľudských práv, táto správa tiež v mnohých iných prípadoch výrazne prekračuje svoje právomoci a oblasť ľudských práv. Správa má zámer ovplyvniť aj také oblasti, ako sú fiškálna politika, migrácia, klimatická politika, azylová a migračná politika a podobne.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στην έκθεση υπάρχουν πολλές προβληματικές αναφορές με τις οποίες διαφωνούμε. Ζητείται η ενίσχυση των εργαλείων που στο όνομα της προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποιούνται για επεμβάσεις στα εσωτερικά τρίτων χωρών. Επίσης, επαναλαμβάνεται η σύσταση για επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ στις χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτική για την οποία έχουμε σοβαρές ενστάσεις. Ιδιαίτερα προβληματική δε είναι στάση των δύο μέτρων και δύο σταθμών που τηρείται όσον αφορά την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της ΕΕ καθώς και η αναφορά στην παιδική εργασία, η οποία παρουσιάζεται να γίνεται αποδεκτή υπό προϋποθέσεις.

Επίσης από την έκθεση απουσιάζουν σημαντικά στοιχεία τα οποία η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς προσπάθησε να ενσωματώσει μέσω της κατάθεσης τροπολογιών. Τέτοιες αναφορές είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ευρωπαϊκών κοινωνιών, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, η αντίθεση στις συμφωνίες PNR, η ευθύνη των επιχειρήσεων να αποζημιώνουν τα θύματα από ατυχήματα που προκάλεσαν, τα βασανιστήρια της CIA και η παρακολουθήσεις από τη NSA με κάλεσμα για αναστολή των διαπραγματεύσεων για την TTIP, καθώς και η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας εις βάρος των γυναικών συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής βίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η συγκεκριμένη έκθεση αναγνωρίζει υπέρμετρα δικαιώματα στους ομοφυλόφιλους, ενώ, δίχως να λαμβάνει ουσιαστική πρόνοια για τη μείωση της λαθρομετανάστευσης, απαιτεί από τα κράτη μέλη την κατοχύρωση πλειάδας δικαιωμάτων σε αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Dario Tamburrano (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione e in particolare sostengo con forza la necessità che l'UE e Stati membri riconoscano, senza inutili divisioni ideologiche, i diritti inalienabili delle donne all'integrità fisica e all'autonomia decisionale, alla pianificazione familiare volontaria e all'interruzione di gravidanza sicura e legale.

Alla luce di questo, mi unisco al richiamo affinché alla 59ªsessione della Commissione sulla condizione delle donne l'UE si faccia paladina della lotta contro i tentativi di minare la piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite e in particolare l'accesso all'istruzione e alla salute, quali diritti umani fondamentali, e ai diritti sessuali e riproduttivi.

Infine, è fondamentale riconoscere (e favorire ove non ancora attuato) il crescente sostegno politico per la messa al bando della sterilizzazione come requisito per il riconoscimento giuridico del genere. Tali requisiti, ove ancora presenti, dovrebbero essere trattati e perseguiti come una violazione del diritto all'integrità fisica, della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti dell'individuo.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. ‒ This year’s annual report on human rights in the world contains some good and constructive paragraphs on issues like: support for human rights defenders and the International Criminal Court; action against torture, discrimination and persecution of ethnic and religious minorities; women’s and children’s rights; and the fight against corruption, human trafficking, sexual violence and exploitation. A number of ECR proposals are included, such as on how business and human rights are not necessarily two opposites, but can reinforce each other. An important ECR suggestion adopted is the warning against continuously expanding the catalogue of human rights, including with unrelated issues, or politically or ideologically controversial ideas, as this only undermines the acceptance of human rights as universal. However, the report also contains issues the ECR Group cannot support, or which are subject to a free vote for its members, such as an institutionalized EP presence at the UN, calls for the abolition of the death penalty, including in the US, and abortion and same-sex marriage. Finally, this report swerves into many other policy areas such as development, trade, fiscal policy, climate and asylum and migration policies, which is something the ECR strongly opposed.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Triste hasard du calendrier, ce dossier arrive juste après le vote de la résolution sur le meurtre d'un leader politique russe, mort vraisemblablement pour ses idées.

J'ai bien sûr voté en faveur du rapport de mon éminent collègue Panzeri. Les institutions et les États membres de l'Union doivent mettre les droits de l'homme au cœur des relations de l'Union avec tous les pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques, et au cœur de toutes les déclarations et réunions de haut niveau.

En tant que co-président de l'intergroupe sport, je voudrais aussi souligner le non-sens de l'attribution de grands évènements sportifs internationaux à des pays se moquant éperdument du droit du travail et où les droits de l'homme sont constamment violés. Cela est inacceptable.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report calling on the EU Institutions and Member States to put human rights at the heart of the EU’s relations with all third countries. Indeed, human rights are a key component of the EU’s external action. In this context of international tension, the EU should play an active role in defending fundamental values such as freedoms, rule of law and democracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ Ce rapport est plus qu'un état des lieux sur les droits de l'homme dans le monde, il est un plan d'action pour leur établissement universel.

Une nouvelle fois, les droits de l'homme sont le véritable cheval de Troie des institutions européennes pour consacrer le principe d'ingérence: il s'agit de distribuer les bons et les mauvais points, quitte à prendre des sanctions si les lois nationales ne correspondent pas à la vision européenne.

Ce rapport exploite les émotions pour justifier le démantèlement de la souveraineté nationale des États membres, en particulier en matière d'immigration.

Ce rapport cherche à consacrer les droits des minorités agissantes au détriment du bien commun et du véritable respect de la dignité intrinsèque de la personne humaine.

Il met ainsi en exergue "en particulier les lignes directrices visant à promouvoir et à protéger tous les droits de l'homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées (LGBTI)". On pourrait commencer par s'interroger sur le nouvel adjectif accordé au groupe d'influence "LGBT" et donc sur la reconnaissance juridique et politique du statut d'"intersexué". Il est légitime de se demander pourquoi telle ou telle minorité, qu'elle atteigne une orientation sexuelle ou une religion, devrait être favorisée au regard du droit communautaire. J'ai donc voté CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), în scris. ‒ Consider că drepturile omului sunt un capitol fundamental, care merită respectul legiuitorilor. Tocmai din acest motiv, suntem datori să menținem acest capitol în limitele clarității și să evităm o inflație care poate mulțumi sub-grupuri speciale. Consider că raportul suspus votului s-a aplecat periculos spre legiferarea în beneficiul unor agende particulare. Întrucât opinia mea este că, în acest fel, principii și instituții fundamentale ale dreptului public riscă să fie compromise, m-am abținut.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ Para los socialistas europeos la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos es un elemento central y vertebrador de la política exterior de la UE. Este informe anual representa uno de los principales instrumentos del Parlamento para supervisar y orientar la acción de la Unión en este ámbito. El texto de este año, redactado por un ponente socialista, aporta una perspectiva innovadora, centrada en cuestiones transversales y temáticas, y contiene recomendaciones específicas sobre los principales desafíos que enfrentan los derechos humanos en todo el mundo.

Entre los elementos más destacables que se han conseguido introducir —a pesar en muchos casos del voto en contra del grupo del Partido Popular— destacan la firme defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el impulso al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo o el concepto de refugiado climático.

El informe hace una firme defensa de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos frente al auge del discurso del relativismo cultural y aborda ámbitos muy importantes en los que es necesario seguir progresando como el papel de las empresas, en especial las grandes multinacionales, y el refuerzo de la coherencia de las políticas de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor de este informe puesto que obvia completamente el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. En los últimos años, la situación de dicho territorio - pendiente de descolonizar - ha empeorado significativamente en términos de libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de reunión. En esa línea, no se incluye un llamamiento a la liberación de los prisioneros políticos y tampoco se hace un llamamiento a Marruecos a permitir el acceso al Sáhara ocupado de observadores independientes ni de diputados al Parlamento Europeo.

En el informe se hace mención a la situación de otros casos concretos, pero al obviar este particular me he visto sin posibilidad de votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ I voted with my European Parliament Labour Party colleagues in favour of this report because it introduces an international tax on financial transactions for additional source of funding for development and one requesting the revision of the Dublin regulation when it comes to refugees and common asylum package.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Jaarlijks buigt het Europees Parlement zich over de evolutie en stand van zaken betreffende mensenrechten in de wereld. Dit verslag ging over de situatie van de mensenrechten in 2013. Het aantal landen dat in dat jaar slachtoffer werd van terroristische daden met meer dan 50 doden steeg van 15 naar 24 - allesbehalve een hoopgevende vaststelling. Dit verslag maakt jaarlijks duidelijk dat de Europese Unie zich harder zal moeten inspannen voor het bestrijden van deze schendingen van mensenrechten. De Europese Unie dient dringend met één stem te spreken en de kaart te trekken van de bescherming van mensenrechten, zelfs indien dat ons economische schade kan toebrengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A nova Vice-Presidente da Comissão / Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (VP/AR) declarou que os direitos humanos constituirão uma das suas principais prioridades e que tenciona usá-los como ponto de referência em todas as suas relações com países terceiros; que também reiterou o compromisso da UE de promover os direitos humanos em todos os domínios das relações externas "sem qualquer exceção"; e que a aprovação do novo Plano de Ação da UE para os Direitos Humanos e a Democracia e a renovação do mandato do Representante Especial da UE para os Direitos Humanos constarão da ordem de trabalhos da UE no início de 2015.

Neste sentido, importa perguntar o que será dos vários acordos de parceria que a UE mantém com diversos países onde os direitos humanos são espezinhados todos os dias. O exemplo mais flagrante é Israel. Mas existem outros exemplos como Marrocos ou a Ucrânia onde, neste momento, está em curso a ilegalização de um partido político.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sui diritti umani perché credo che la politica dell'Unione europea debba essere sempre più chiara riguardo la questione dei diritti delle donne e dei diritti LGBTI. Come Socialisti e Democratici non possiamo che stare a favore di una politica atta a garantire sicurezza, legittimità e autodeterminazione. Alcuni diritti sono e devono restare inalienabili, come l'integrità fisica e l'autonomia decisionale della donna.

Inoltre, dobbiamo fare in modo che l'omosessualità non sia più considerata, in nessun caso, un reato di natura penale. Bisogna lottare, politicamente, contro le discriminazioni di natura omofobica e transfobica e dobbiamo promuovere l'uguaglianza come unica soluzione per superare la costante violazione dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Diesen Bericht lehne ich ab. Er ist eine inkohärente Aneinanderreihung von Themen, die nichts mit Menschenrechtsverletzungen in der Welt zu tun haben. Bei der Durchsicht des Berichts stellte ich fest, dass die EU sogar einen eigenen „Sonderbeauftragten für die Menschenrechte“ hat – ein teurer Versorgungsposten für ein ehemaliges Regierungsmitglied, in diesem Falle Stravos Lambrinidis, einen Sozialisten aus Griechenland. Das EP fordert erneut – und vertragswidrig – „Abtreibung als Menschenrecht“, erhebt die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen zum Grundanliegen der Menschenrechte und verurteilt dagegen Staaten, die die Ehe als Union zwischen Mann und Frau definieren. Das EP maßt sich an, die Weltgesundheitsorganisation aufzufordern, Krankheitsbilder nicht mehr nach dem medizinischen Forschungsstand, sondern nach politischen Vorgaben zu definieren. Das EP spricht sich in einem Menschenrechtsbericht für eine internationale Transaktionssteuer aus. Das alles trage ich nicht mit und deswegen stimmte ich gegen diese Entschließung.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I voted with my European Parliament Labour Party colleagues in favour of this report because it introduces an international tax on financial transactions as an additional source of funding for development, and requests the revision of the Dublin regulation when it comes to refugees and the common asylum package.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristina Winberg (EFDD), in writing. ‒ There are many paragraphs in this text that call for action to be taken by the EU – which is something that I am against in principle. There are also other parts of this text that I do not support due to their content. However, I still chose to vote in favour of this report. This is because I consider it more important to support the principle of human rights, which is under attack in many parts of the world, than it is to oppose the growing influence of the EU or to object to individual notions of human rights that I may not support.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. – Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση «για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα», καθώς από αυτή γίνεται ξεκάθαρο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα καθορίζονται κάθε φορά από την ΕΕ, ανάλογα με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων τις οποίες και θεωρεί ως θεματοφύλακες τους.

Ειδικότερα, από την έκθεση προκύπτει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιούνται από την ΕΕ ως εργαλείο πιέσεων και απειλών σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων αγορών για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, ενώ χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στον "αγώνα κατά της τρομοκρατίας" που αιματοκυλούν τους λαούς. Υποκριτικές είναι οι αναφορές στην «ελευθερία και τη δημοκρατία» την ίδια στιγμή που η ΕΕ συνεργάζεται με αντιδραστικές φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις αυτές διώκουν το ΚΚ Ουκρανίας με στόχο να το θέσουν σε παρανομία.

Οι προτροπές για εξάλειψή της παιδικής εργασίας αποτελούν υποκριτικό ευχολόγιο, αφού η έκθεση την αναγνωρίζει και την αποδέχεται. Τα κάθε είδους δικαιώματα του κάθε λαού τεκμηριώνονται, κατοχυρώνονται και διασφαλίζονται, μόνο όταν ο ίδιος γίνει με τη δική του εξουσία, αποδεσμευμένος από την ΕΕ, ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ V rámci prípravy správy o dodržiavaní ľudských práv a demokracii vo svete som bola zodpovedná za prípravu stanoviska týkajúceho sa práv žien a rodovej rovnosti. V stanovisku som upozornila na to, že domáce násilie je jedným z najrozšírenejších porušovaním ľudských práv vôbec. Zdôraznila som, že kľúčové pri riešení tejto problematiky je vyškolenie expertov (zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov polície, prokurátorov a sudcov), aby vedeli obetiam násilia adekvátne pomôcť a podporiť ich. Zároveň je potrebné pracovať najmä s mládežou, aby sme sa ako spoločnosť naučili, že modriny a facky nemožno vnímať ako niečo normálne. V stanovisku tiež poukazujem na potrebu venovať špecifickú pozornosť ženám a deťom vo vojnových konfliktoch a humanitárnych krízach, podčiarkujem potrebu zlepšovať životné šance rómskych žien a dôležitosť presadzovania princípov inkluzívneho vzdelávania.

Keďže súčasťou správy sa stali aj témy (sexuálne a reprodukčné práva), ktoré v súlade s princípom subsidiarity patria do právomoci členských štátov, správu som podporiť nemohla a pri hlasovaní som sa zdržala.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałem przeciwko przyjęciu rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2013. Demokracja i prawa człowieka to fundamentalne wartości, których rola w budowaniu sprawiedliwego i przyjaznego obywatelom państwa jest kluczowa. Ogromna rzesza ludzi na całym świecie nie może korzystać z praw przysługujących im wyłącznie z faktu, że przyszli na świat.

Rola UE w promowaniu najwyższych standardów demokratycznych jest nie do przecenienia. Nasze doświadczenia, powstające przez stulecia w wyniku bolesnych konfliktów i trudnych transformacji, powinny być przykładem dla innych regionów świata. Jednak nie można zgodzić się z tym, że pod pozorem promocji praw człowieka przemycane są szkodliwe pomysły ideologiczne. Chodzi o tzw. prawa seksualne i reprodukcyjne, będące w praktyce formą promocji walki z życiem nienarodzonym. Promocja antykoncepcji i aborcji jako narzędzi budowy demokratycznego i sprawiedliwego świata jest nieporozumieniem. Jest to wypaczenie podstawowego zadania praw człowieka, jakim jest ochrona słabych i bezbronnych przed silnymi. Nie możemy mówić o demokracji, kiedy w grę wchodzi odbieranie życia. Promocja małżeństw homoseksualnych również stanowi formę niekorzystnego wpływu ideologii na działania Unii Europejskiej w zakresie wspierania procesu demokratyzacji i praw człowieka na świecie. To tradycyjna rodzina, w której szanowane jest zdanie i rola każdego z członków, stanowi gwarancję budowy stabilnego, bezpiecznego i demokratycznego społeczeństwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Contendo aspetos com os quais concordamos, este relatório caracteriza-se, no essencial, por uma visão manipuladora e redutora dos direitos humanos - políticos, sociais, económicos e culturais -, utilizando-os como elemento de ingerência e pressão política sobre alguns Estados, onde se salvaguardam os países ditos "amigos" (pela omissão) e se criticam os "outros", sempre à medida dos interesses e conveniências da UE.

Omitem-se situações gritantes, que aqui recordamos: a agressão contra o povo saraui e a ocupação ilegal do Sahara Ocidental por Marrocos; a ocupação ilegal de parte do território de Chipre pela Turquia; a grave situação humanitária na faixa de Gaza, a par da ocupação beligerante do território palestino por Israel. Todas com a cobertura da UE e dos EUA.

Em contraste com os princípios e objetivos que a resolução proclama como norteadores das políticas da UE, face à análise ali expressa, num evidente exercício de hipocrisia, estão as políticas impostas aos povos da Europa e do Mundo, pela UE e pelos EUA, que contribuíram para o aumento das desigualdades, da pobreza, do desemprego e da precariedade laboral, da exploração e da fome, a par da retirada de direitos, liberdades e garantias.

Discordamos do apoio incondicional ao TPI. Por estas e outras razões, votámos contra.

 
Aviso legal - Política de privacidade