Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 12 март 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Положението във Венецуела (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Устойчива експлоатация на лаврак (разискване)
 5.28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
 6.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава
  6.1.Неотдавнашните нападения и отвличания от ИДИЛ в Близкия Изток, по-специално на асирийци
  6.2.Южен Судан, по-специално неотдавнашните отвличания на деца
  6.3.Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя
 7.Съобщения на председателството
 8.Време за гласуване
  8.1.Неотдавнашните нападения и отвличания от ИДИЛ в Близкия Изток, по-специално на асирийци (RC-B8-0240/2015, B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015, B8-0264/2015) (гласуване)
  8.2.Южен Судан, по-специално неотдавнашните отвличания на деца (RC-B8-0241/2015, B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015, B8-0266/2015) (гласуване)
  8.3.Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя (RC-B8-0242/2015, B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015, B8-0270/2015) (гласуване)
  8.4.Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (RC-B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-0252/2015) (гласуване)
  8.5.Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (A8-0039/2015 - Elmar Brok) (гласуване)
  8.6.Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (A8-0023/2015 - Pier Antonio Panzeri) (гласуване)
  8.7.28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (RC-B8-0228/2015, B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015) (гласуване)
  8.8.Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (RC-B8-0215/2008, B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015) (гласуване)
  8.9.Устойчива експлоатация на лаврак (B8-0235/2015) (гласуване)
  8.10.Положението във Венецуела (RC-B8-0236/2015, B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015) (гласуване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 11.Обяснение на вот
  11.1.Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  11.2.Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  11.3.Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
  11.4.Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (RC-B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-0252/2015)
  11.5.Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (A8-0039/2015 - Elmar Brok)
  11.6.Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (A8-0023/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.7.Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (RC-B8-0215/2008, B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015)
  11.8.Устойчива експлоатация на лаврак (B8-0235/2015)
  11.9.28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (RC-B8-0228/2015, B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015)
  11.10.Положението във Венецуела (RC-B8-0236/2015, B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015)
 12.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 13.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 14.Внасяне на документи: вж. протоколи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протоколи
 17.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1678 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5234 kb)
Правна информация - Политика за поверителност