Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 12 maart 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Duurzame exploitatie van zeebaars (debat)
 5.28e zitting van de UNHCR (debat)
 6.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
  6.1.Recente aanvallen en ontvoeringen door IS in het Midden-Oosten, met name van Assyriërs
  6.2.Zuid-Sudan, onder meer de recente ontvoeringen van kinderen
  6.3.Tanzanië, met name het probleem van landroof
 7.Mededelingen van de Voorzitter
 8.Stemmingen
  8.1.Recente aanvallen en ontvoeringen door IS in het Midden-Oosten, met name van Assyriërs (RC-B8-0240/2015, B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015, B8-0264/2015) (stemming)
  8.2.Zuid-Sudan, onder meer de recente ontvoeringen van kinderen (RC-B8-0241/2015, B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015, B8-0266/2015) (stemming)
  8.3.Tanzanië, met name het probleem van landroof (RC-B8-0242/2015, B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015, B8-0270/2015) (stemming)
  8.4.Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (RC-B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-0252/2015) (stemming)
  8.5.Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (A8-0039/2015 - Elmar Brok) (stemming)
  8.6.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het EU-beleid ter zake (A8-0023/2015 - Pier Antonio Panzeri) (stemming)
  8.7.28e zitting van de UNHCR (RC-B8-0228/2015, B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015) (stemming)
  8.8.Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (RC-B8-0215/2008, B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015) (stemming)
  8.9.Duurzame exploitatie van zeebaars (B8-0235/2015) (stemming)
  8.10.Situatie in Venezuela (RC-B8-0236/2015, B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015) (stemming)
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 11.Stemverklaringen
  11.1.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2015 (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  11.2.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  11.3.Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
  11.4.Moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov en de toestand van de democratie in Rusland (RC-B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-0252/2015)
  11.5.Jaarverslag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement (A8-0039/2015 - Elmar Brok)
  11.6.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2013 en het EU-beleid ter zake (A8-0023/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.7.Betrekkingen tussen de EU en de Liga van Arabische Staten en samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding (RC-B8-0215/2008, B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015)
  11.8.Duurzame exploitatie van zeebaars (B8-0235/2015)
  11.9.28e zitting van de UNHCR (RC-B8-0228/2015, B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015)
  11.10.Situatie in Venezuela (RC-B8-0236/2015, B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015)
 12.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1678 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5234 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid