Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 12 mars 2015 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Hållbart utnyttjande av havsaborre (debatt)
 5.FN:s människorättsråds 28:e möte (debatt)
 6.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  6.1.IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier
  6.2.Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn
  6.3.Tanzania, särskilt frågan om markrofferi
 7.Meddelanden från talmannen
 8.Omröstning
  8.1.IS senaste attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier (RC-B8-0240/2015, B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015, B8-0264/2015) (omröstning)
  8.2.Sydsudan, inbegripet nyligen genomförda kidnappningar av barn (RC-B8-0241/2015, B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015, B8-0266/2015) (omröstning)
  8.3.Tanzania, särskilt frågan om markrofferi (RC-B8-0242/2015, B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015, B8-0270/2015) (omröstning)
  8.4.Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (RC-B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-0252/2015) (omröstning)
  8.5.Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (A8-0039/2015 - Elmar Brok) (omröstning)
  8.6.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik på området (A8-0023/2015 - Pier Antonio Panzeri) (omröstning)
  8.7.FN:s människorättsråds 28:e möte (RC-B8-0228/2015, B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015) (omröstning)
  8.8.Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot terrorismen (RC-B8-0215/2008, B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015) (omröstning)
  8.9.Hållbart utnyttjande av havsaborre (B8-0235/2015) (omröstning)
  8.10.Situationen i Venezuela (RC-B8-0236/2015, B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015) (omröstning)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 11.Röstförklaringar
  11.1.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten för 2015 (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  11.2.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen för 2015 (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  11.3.Bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
  11.4.Mordet på den ryska oppositionsledaren Boris Nemtsov och den demokratiska situationen i Ryssland (RC-B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-0252/2015)
  11.5.Årlig rapport till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (A8-0039/2015 - Elmar Brok)
  11.6.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik på området (A8-0023/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.7.Förbindelserna mellan EU och Arabförbundet och samarbete i kampen mot terrorismen (RC-B8-0215/2008, B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015)
  11.8.Hållbart utnyttjande av havsaborre (B8-0235/2015)
  11.9.FN:s människorättsråds 28:e möte (RC-B8-0228/2015, B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015)
  11.10.Situationen i Venezuela (RC-B8-0236/2015, B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1678 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5234 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy