Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 5234k
Четвъртък, 12 март 2015 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3. Положението във Венецуела (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4. Устойчива експлоатация на лаврак (разискване)
 5. 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
 6. Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава
  6.1. Неотдавнашните нападения и отвличания от ИДИЛ в Близкия Изток, по-специално на асирийци
  6.2. Южен Судан, по-специално неотдавнашните отвличания на деца
  6.3. Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя
 7. Съобщения на председателството
 8. Време за гласуване
  8.1. Неотдавнашните нападения и отвличания от ИДИЛ в Близкия Изток, по-специално на асирийци (RC-B8-0240/2015, B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015, B8-0264/2015) (гласуване)
  8.2. Южен Судан, по-специално неотдавнашните отвличания на деца (RC-B8-0241/2015, B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015, B8-0266/2015) (гласуване)
  8.3. Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя (RC-B8-0242/2015, B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015, B8-0270/2015) (гласуване)
  8.4. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (RC-B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-0252/2015) (гласуване)
  8.5. Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (A8-0039/2015 - Elmar Brok) (гласуване)
  8.6. Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (A8-0023/2015 - Pier Antonio Panzeri) (гласуване)
  8.7. 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (RC-B8-0228/2015, B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015) (гласуване)
  8.8. Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (RC-B8-0215/2008, B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015) (гласуване)
  8.9. Устойчива експлоатация на лаврак (B8-0235/2015) (гласуване)
  8.10. Положението във Венецуела (RC-B8-0236/2015, B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015) (гласуване)
 9. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10. Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 11. Обяснение на вот
  11.1. Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
  11.2. Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
  11.3. Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
  11.4. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (RC-B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-0252/2015)
  11.5. Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (A8-0039/2015 - Elmar Brok)
  11.6. Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (A8-0023/2015 - Pier Antonio Panzeri)
  11.7. Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (RC-B8-0215/2008, B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015)
  11.8. Устойчива експлоатация на лаврак (B8-0235/2015)
  11.9. 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (RC-B8-0228/2015, B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015)
  11.10. Положението във Венецуела (RC-B8-0236/2015, B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015)
 12. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 13. Решения относно някои документи: вж. протоколи
 14. Внасяне на документи: вж. протоколи
 15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16. График на следващите заседания: вж. протоколи
 17. Прекъсване на сесията


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
 

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 

2. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

3. Положението във Венецуела (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

4. Устойчива експлоатация на лаврак (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη βιώσιμη εκμετάλλευση του λαβρακιού (2015/2596(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. Mr President, honourable Members, on behalf of my colleague Commissioner Vella, who unfortunately cannot be here with you today, I would like to thank Mr Cadec as Chair of the Committee of Fisheries for his initiative to have a resolution on sea bass, and all Members who will support it.

The sea bass stock in the southern North Sea, the English Channel, the Celtic Sea and the Irish Sea has been declining rapidly since 2012 and will, according to scientific advice, approach its historically lowest level in 2016. The concrete proposals in your motion for a resolution to establish a coordinated approach to the management of sea bass are therefore very important.

For the past three years the Commission has worked very hard to broker an agreement between Member States on improved management of this stock. In 2012 the Commission proposed the introduction of total allowable catch (TAC) and has had ongoing discussions with Member States. Unfortunately Member States were unable to agree, mainly because they could not agree on how to share the TAC between them. Last November the Commission proposed alternative management measures, notably limiting the number of days at sea, freezing the number of licences for commercial fishermen and limiting the daily catches for recreational fishermen, all to contain fishing pressure on the stock. Again the Council was not able to come to an agreement on the Commission’s proposal.

Considering the state of the resources and the urgency of the situation, the Commission has subsequently decided to take temporary emergency measures for pelagic vessels targeting spawning aggregations of sea bass as part of a response to the state of the stock. These emergency measures are the first element in a package of envisaged measures which the Commission plans to be adopted for the management of sea bass in 2015.

The second element in this package is a Commission proposal to limit the catches of recreational anglers to three fish per angler per day. Recreational fishermen produce a quarter of all landings of sea bass and it is therefore important and justified that they contribute to decreasing the pressure on this stock. This proposal is now with the Council, which is looking very favourably at the proposal. The adoption of these rules by the Council is scheduled for 16 March.

The Commission is currently discussing the third element of the package with the Member States concerned. This would cover several parts of the commercial sector which also impact on sea bass. It may take the form of catch limits. Once this initial package is in place, and in order to rebuild the stock, we are envisaging including sea bass in the multiannual plan for the Western Atlantic quotas, as foreseen under the new common fisheries policy (CFP).

We fully agree with you that in the preparation of such plans we need to consult all stakeholders, build on their knowledge and ensure a fair approach. We will also need to integrate the latest scientific advice on sea bass in the preparation of that plan.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec, au nom du groupe PPE. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je vous remercie pour vos propos. Vous l'avez souligné à raison: l'état du stock de bar est préoccupant. L'Union européenne doit réagir et mettre en place des mesures de gestion cohérentes.

La Commission européenne a récemment, comme vous l'avez dit, pris des mesures d'urgence pour fermer la pêche aux chaluts pélagiques du 26 janvier au 30 avril, c'est-à-dire pendant la période de frai. Ces mesures d'urgence sont temporaires et n'ont pas vocation à se prolonger. Nous devons donc, dès maintenant, préparer la suite et nous placer dans une optique à long terme.

J'ai donc décidé de proposer, au nom de la commission de la pêche, une résolution contenant des propositions pour une gestion durable du bar. Nous demandons la mise en place d'un plan de gestion pluriannuel au niveau européen, conformément aux règles de la politique commune de la pêche.

Ce plan devra s'appuyer sur des avis scientifiques et solides. Il est pour cela nécessaire d'évaluer précisément l'état du stock et sa délimitation, ainsi que les migrations de l'espèce et les lieux précis de reproduction. La résolution invite ainsi la Commission et les États membres à s'appuyer sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, qui prévoit d'importants financements en matière de collecte de données scientifiques.

Il est également nécessaire d'évaluer précisément la part des différents métiers pêchant le bar ainsi que la part de la pêche récréative dans ces captures. Nous avons besoin de ces informations pour prendre des décisions pertinentes.

Lorsque nous travaillerons sur un plan de gestion sur le bar, nous devrons examiner les différents types de mesures possibles. Plusieurs options sont envisageables, comme vous venez de le dire, par exemple: l'établissement d'un total admissible des captures (TAC), l'introduction d'une taille minimale de débarquement ou encore la mise en place de périodes de repos biologique pendant le frai, notamment.

Ce ne sont, à ce stade, que des options et il reviendra au législateur de prendre des décisions à la lumière des avis scientifiques. J'en profite pour rappeler au Conseil que les plans de gestion relèvent intégralement de la procédure de codécision.

Un plan de gestion sur le bar doit prendre en compte la pêche commerciale, mais aussi la pêche récréative, vous l'avez dit, qui représente près d'un quart des captures. L'introduction de limitations quantitatives pour cette pêche me semble nécessaire.

Les mesures à prendre doivent être préparées en associant étroitement tous les acteurs de la pêche du bar, dans un esprit de compromis. Les conseils consultatifs auront, à cet égard, un rôle important à jouer.

La gestion du bar est l'affaire de tous. C'est ensemble que nous trouverons des solutions pour protéger cette belle espèce tout en préservant l'activité de ceux qui en vivent.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust, im Namen der S&D-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Wolfsbarschbestand ist in einem katastrophalen Zustand. Dies liegt auch in der Mitverantwortung der Mitgliedstaaten, die sich in der Vergangenheit nicht verantwortungsvoll verhalten haben. In der Grundverordnung haben wir mit Artikel 12 ein Instrument, um gegenzusteuern. Das tun wir heute mit dieser Entschließung, die auf dem Tisch liegt. Diese unterstütze ich, insbesondere unterstütze ich Managementmaßnahmen in der Gestalt eines Mehrjahresplans, der die Bestände über ein Niveau bringt, das den höchstmöglichen Dauerertrag ermöglicht.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie. Voorziter, ook ik maak me grote zorgen over de positie van de zeebaars en terecht heeft de Europese Commissie onlangs ingegrepen en een aantal maatregelen genomen om de zeebaars te beschermen. Ik ben wat minder gelukkig met de resolutie die nu op tafel ligt en vooral met de manier waarop die tot stand is gekomen. Ik had liever gezien dat we in de Commissie visserij een goed debat hadden gehad en eens even alle voors en tegens hadden afgewogen. De shortcut die we nu maken is eigenlijk iets te kort door de bocht.

Dat zie je ook aan de inhoud van de resolutie want als ik daarin lees dat er een quotum moet komen voor de zeebaars, dan denk ik dat dat voor de zeebaars geen goed beheersmechanisme is. Voor veel kottervissers is zeebaars echt een toevalstreffer en als we met een quotum komen dan brengt dat veel politieke strijd en bureaucratische rompslomp mee, terwijl we juist voor de visserij de bureaucratische druk willen verlagen. Het allerbelangrijkste is dat we duurzame maatregelen nemen voor de bescherming van de zeebaars in de paaitijd en van de paaigebieden.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, da li vas mogu zamoliti, kako je došlo očito do ozbiljne zabune nama ovdje piše da sjednica počinje danas u 9:30, a ne u 9:00 sati. Gospođa Nicolai, koja je u ime ALDE grupe trebala govoriti, nije ovdje pa ja molim da ili da ja sada nešto kažem ili da ona kaže kada dođe. U svakom slučaju molim vas da uzmete u obzir činjenicu da ovdje piše 9:30, a ne 9:00 sati.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό δεν επιτρέπεται. Η ημερήσια διάταξη τροποποιήθηκε τη Δευτέρα και ήταν έγκαιρα ανακοινωμένο σε όλους τους ευρωβουλευτές ότι η σημερινή μας συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 9.00.

Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το αίτημά σας, κατόπιν αυτού δίνω τον λόγο στον κ. João Ferreira, για ένα λεπτό εκ μέρους της Ομάδας της Ενωτικής Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, em nome do Grupo GUE/NGL. Senhor Presidente, as medidas de gestão das pescarias são muitas vezes implementadas numa abordagem top-bottom, de cima para baixo, suportadas num deficiente conhecimento científico, distanciadas das especificidades regionais, indiferentes ao envolvimento do setor e das comunidades, aos seus contributos e, bem assim, aos impactos que destas medidas possam advir. Como é sabido, somos muito críticos desta abordagem.

Esta resolução começa por considerar – e bem – a insuficiência de informações científicas a respeito do robalo, e insta a Comissão e os Estados-Membros a procederem a uma avaliação do recurso. Não podemos estar mais de acordo.

 

Valorizamos também outros aspetos positivos desta resolução, como a referência à importância de uma gestão de proximidade, que tenha em conta a diversidade de situações no plano regional.

 

Mas, apesar disso, avança-se com considerações gerais e, desde já, com medidas de gestão a nível europeu que são aparentemente contraditórias com estes princípios e parecem ignorar a diversidade de situações existente.

 

O sentido das propostas de alteração que aqui apresentámos – e que esperamos possam merecer o vosso apoio – é procurar eliminar estas aparentes contradições, favorecendo medidas de gestão indiscutivelmente necessárias, mas ajustadas a cada necessidade específica.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai, în numele grupului ALDE. Domnule președinte, îmi cer scuze de întârziere.

Fără îndoială, problema bibanului de mare, așa cum a fost pusă în rezoluția propusă de colegul nostru Alain Cadec, este de fapt un early warning în legătură cu sustenabilitatea planurilor multianuale. Înțeleg atractivitatea acestei specii de pește pentru toată industria de pescuit, pentru pescuitul artizanal, pentru pescuitul sportiv și cred că trebuie să asigurăm un echilibru între sustenabilitatea resurselor, a stocurilor, și nevoia de pescuit, care ne aduce atât de multe locuri de muncă. Însă această interdicție, care va funcționa până pe 30 aprilie 2015, nu rezolvă, în opinia mea, chestiunea sustenabilității planurilor multianuale.

Trebuie să găsim soluții rapide, împreună cu statele membre, să deblocăm acest blocaj instituit în Consiliu și trebuie să reamintesc Consiliului că, în această perioadă, în baza unor dispute privind articolul 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Curtea de Justiție a decis să dea dreptate Parlamentului European și Comisiei. Faptul că s-a ajuns la această decizie înseamnă că viziunea Parlamentului asupra politicii comune de pescuit este una corectă, care vizează atât posibilitățile concrete de pescuit, cât și nevoia urmării unei proceduri legislative adecvate. Cred că, în cazul planurilor multianuale, suntem exact în această situație relevată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În ceea ce privește măsurile tehnice privind reducerea stocurilor bibanului de mare la un nivel sustenabil, pe lângă planurile multianuale regionale, pe care le consider o soluție bună pentru o gestionare corectă pe termen mediu a resurselor, cred că trebuie să luăm în considerare și pescuitul sportiv.

 
  
MPphoto
 

  Linnéa Engström, för Verts/ALE-gruppen. Herr talman! Jag vill tacka kollega Cadec som har tagit fram den här resolutionen, som tagit initiativ till den.

Havsabborren, som är en av våra ståtligaste rovfiskar, är kraftigt utfiskad. Idag är fiskedödligheten för havsabborre fyra gånger högre än den nivå som skulle kunna säkerställa maximalt hållbart uttag, MSY. Vi pratar om en fisk som växer mycket långsamt och inte blir könsmogen förrän vid fyra till sju års ålder.

Internationella havsfiskerådet, Ices, varnar och föreslår att man snarast ska inrätta en förvaltningsplan och att man ska minska fisket med 80 procent. Idag regleras inte fångsterna av havsabborre alls inom EU. Det finns inga begränsningar gällande högst tillåtna fångst och inte heller några kvoter. Den i princip enda restriktion man har i det kommersiella fisket är en minimigräns på 36 cm. Men det är inte enbart kommersiellt fiske som bedrivs. Man räknar med att hela 25 procent av fångsterna sker inom fritidsfisket.

Rådet har inte lyckats enas om åtgärder. Istället har kommissionen fått dra i nödbromsen och stoppa delar av trålfisket fram till slutet av april. Det är hög tid att ta ansvar för situationen innan det är för sent. Kommissionen bör snarast ta fram ett förslag till förvaltningsplan. Den förvaltningsplanen bör rimligen ta hänsyn till allt fiske av havsaborre, såväl kommersiellt som fritidsfiske. En rättvis förvaltning av en begränsad gemensam resurs måste rimligen omfatta alla som nyttjar resursen. Då får vi en förvaltning för allas bästa.

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch, on behalf of the EFDD Group. Mr President, the Commission should note that the title of this item is ‘sustainable exploitation of sea bass’. The operative word you are using is ‘exploitation’. That is all you are interested in.

Eleven years ago, the British Government banned pair trawling for bass. Our then Fisheries Minister asked the French Government to do likewise. They refused. We went to the Commission to ask for a ban. The Commission refused. So our fishermen halted pair trawling – and the French, with the connivance of the European Union, simply took our fish from our waters, and now you have the nerve to punish our fishermen and sea anglers for your own crimes.

The common fisheries policy, based as it is on outright naked theft of natural resources by giant businesses under the protection of the EU, is an unmitigated economic, ecological and environmental catastrophe. All of you sitting here – although there are not many this morning because perhaps you are just busy signing on – in this Chamber spouting smug platitudes about caring for the ecosystem, looking after the impoverished of our world and acting as good stewards of the planet, I have news for you: you are being used by this giant corporatist scam and you are blinding yourselves to the truth. In the words of Johnny Rotten, ever get the feeling you have been had?

The biomass of our bass population has dropped by 80% and you are going to bring in vindictive, ill-thought-out, unenforceable legislation. British sea anglers have been calling for years to save the bass and you have done nothing because you are owned, lock stock and barrel, by vested interests.

I call on the UK Government today to leave the callous, corrupting, catastrophic common fisheries policy, restore a proper 12-mile limit and institute a 200-mile exclusive economic zone, as guaranteed by the European Law of the Sea. The sooner the common fisheries policy is gone, the better.

(The speaker agreed to take two blue-card questions under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR), blue-card question. I should like to ask Mr Finch a straight question. Do you or do you not support the resolution of this Parliament, regardless of how we got here? It was interesting to hear your views, but do you support this resolution or do you not?

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch (EFDD), blue-card answer. Ms Girling, I do not consider myself a Vichyist. I say the UK should leave the EU, leave the common fisheries policy – anything else is merely putting off the inevitable. I hope that answers your question.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE), question "carton bleu". Cher collègue Finch, j'ai deux questions. Premièrement, avez-vous lu la résolution? Il me semble que non.

Deuxième question: il me semble que vous souhaitez une renationalisation de la politique de la pêche, oui ou non?

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch (EFDD), blue-card answer. The first answer Mr Cadec is ‘yes’– I have nothing better to do with my time. Second answer is ‘yes’ – of course I am looking for each nation to have a responsible attitude and to look after its own natural resources.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). Señor Presidente, señor Comisario, siempre es un placer intervenir después del señor Finch, porque uno puede volver a la realidad, y creo que eso es bueno, en estos momentos.

Si bien es cierto que no hay información científica suficiente sobre la biología y la explotación de la lubina, varios estudios demuestran que el estado de las poblaciones es muy preocupante. Todos somos conscientes de que centenares de pescadores artesanales dependen únicamente de la pesca de la lubina para subsistir y de que no tienen, además, la posibilidad de cambiar de pesquería fácilmente.

Pero no podemos perder de vista que, al margen de los pescadores profesionales, la lubina, en un porcentaje muy importante, es objeto de la pesca recreativa. Tomar medidas, al margen de las adoptadas de urgencia para la flota pelágica, se hace imprescindible y hay que lamentar que los Estados miembros no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo para garantizar la recuperación de las poblaciones.

Hasta el momento se ha dejado la regulación a los Estados miembros, y ha llegado el momento de elaborar un plan multianual adecuado, dentro de las bases de la regionalización, que incluya el establecimiento de taxicuotas y que sea consensuado por todas las partes, sin olvidar medidas específicas dirigidas a la pesca recreativa.

 
  
MPphoto
 

  Renata Briano (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la risoluzione introduce principi importanti coerenti con la PCP, come l'approccio scientifico finalizzato alla gestione delle risorse ittiche, il principio di gestione, anziché del divieto, e la valutazione della pesca sportiva e ricreativa, che deve essere assolutamente coinvolta nel processo di gestione e conservazione della risorsa ittica.

Vorrei tuttavia aggiungere una considerazione che riguarda la necessità di una parallela intensa attività di comunicazione e diffusione alla popolazione europea sul consumo responsabile di questa specie e non solo. Se infatti la domanda rimane elevata in quanto i consumatori prediligono esclusivamente o prioritariamente questa specie rispetto ad altri stock di spigola in acque extra-unionali, rischieranno di essere sovrasfruttati, non raggiungendo quindi l'obiettivo della presente risoluzione.

Tra le misure di conservazione, pertanto, si propone di incentivare anche misure di educazione alimentare e consumo responsabile, principalmente volte ad orientare i consumatori europei sull'utilizzo di altre specie ittiche poco note, poco conosciute e poco sfruttate.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). Mr President, I welcome this resolution and I thank Mr Cadec for bringing it forward and for his work.

In June 2014 ICES published its report on bass stocks, which clearly illustrated the need for action. In the following December Council, the UK Government submitted a reasoned request to the Commission for emergency measures. I would like to congratulate the UK Minister George Eustice for taking this stand.

There is one part of the resolution that I would like to highlight this morning. That is to ask Members to give further and careful consideration to recreational fishing. In the UK I believe the recreational sector has taken a sensible approach to the issue by showing a willingness to accept conservation measures, such as the bag limit, but we need to have further discussions on exactly how that will work and we need to make sure that the measures are proportionate and workable.

In my region, the south-west of England, many of the recreational fishing boats are actually crewed and owned by fishermen, either doing it on the days when they are not able to go to sea because of EU conservation rules or because they have moved out of fishing altogether. I would like to support that and make sure that we do not give the wrong messages about their work.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds (ALDE). Mr President, it is nice to see all the usual suspects from the common fisheries reform here. I think that they take good responsibility for the decision. After this introduction I will go over to my native Swedish.

Herr talman! Havsabborren är en mycket deliciös fisk med högt näringsvärde. Den har fiskats i Nordsjön eller i Atlanten eller vid den Iberiska kusten. Så här kunde det låta i en restaurant eller vid ett middagsbord, och det har låtit så här alltför många gånger.

Det problem vi nu ser är ett typiskt common pool-problem, dvs. det som Elinor Ostrom beskrev i sin bok om gemensamma resurser och som hon också hade en lösning på. Lösningen heter att man måste kunna reglera common pool-tillgångar. Av den orsaken är jag mer än glad över att min vän monsieur Cadec har tagit detta initiativ. Och jag är glad över att våra andra medlemmar av fiskeriutskottet faktiskt tar det ansvar som vi kanske borde ha tagit lite tidigare.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL). Voorzitter, bijna 90 % van alle vissoorten wordt ernstig overbevist en dat geldt ook voor de zeebaars. Het gaat slecht met deze soort en daarom heeft Brussel ook noodmaatregelen getroffen, maar die maatregelen konden nog onvoldoende effect hebben. Bovendien lopen ze af op 30 april. Het is belangrijk om die noodmaatregelen te verlengen, op zijn minst totdat er een meerjarig beheersplan is met aanvullende beschermingsmaatregelen voor de zeebaars.

Deze soort kan tot 30 jaar oud worden. Het is een soort die langzaam groeit, zich minder snel voortplant dan een heleboel andere soorten en dus ook meer tijd nodig heeft. Ik roep mijn collega’s daarom op om voor de resolutie te stemmen om de zeebaars te beschermen, om ook voor het amendement te stemmen waarin om aanvullende maatregelen wordt opgeroepen en waarin wordt gevraagd om de noodmaatregelen te verlengen.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies én de visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn (PPE). Herr Präsident! Ich danke unserem Ausschussvorsitzenden, Herrn Cadec, dass er diese parlamentarische Initiative ergriffen hat und die notwendigen Sofortmaßnahmen der Kommission auch begleitet, damit sie nachhaltig werden. Nachhaltigkeit ist ein ganz entscheidender Punkt.

Frau Hazekamp, Sie müssen mal die neuesten Zahlen lesen: Zwei Drittel aller Bestände, die wir in der Europäischen Union, in unseren Gewässern, befischen, werden nachhaltig befischt. Das ist das Ergebnis der letzten 15 bis 20 Jahre. Der Seebarsch ist ja auch erst in dieser letzten Zeit überhaupt in unseren Gewässern heimisch geworden, und er ist attraktiv geworden für den Kommerz. Deshalb haben wir eine Situation, dass davor überhaupt gar keine TACs and quota für den Seebarsch existierten und er unkontrolliert gefischt wurde. Das ist einfach so.

Es ist notwendig, was Alain Cadec gesagt hat: Wir müssen hier darauf dringen, dass ein Mehr-Arten-Mehrjahresplan für diese Fanggebiete des Ärmel-Kanals, der Keltischen See, der Nordsee im Zusammenhang auch mit dem Östlichen Atlantik in Angriff genommen wird. Nur so können wir dann nachher auch einen vernünftigen Bestand erreichen, damit dieser Seebarsch uns weiter erhalten bleibt.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D). Senhor Presidente, a pesca profissional em Portugal apresenta relativa estabilidade interanual na descarga de robalos selvagens e este pescado mantém um bom valor comercial. A estabilidade do volume pescado poderia ser indicativa da sua sustentabilidade, mas, como acontece noutras regiões da Europa, não há conhecimento científico que certifique o estado do manancial português e os montantes das pescarias anuais não são sequer aferidos em termos de capturas por unidades de esforço, mas sim como valor global.

Os pareceres das entidades científicas alertam para a necessidade de objetivos específicos de gestão, baseados na melhor ciência, no que são secundados pelos conselhos consultivos regionais de pesca. A recente descodificação do genoma do robalo permitiu a identificação de duas populações diferenciadas de robalo no Atlântico e no Mediterrâneo. A complexidade da situação e a necessidade de manter mananciais sustentáveis acessíveis a duas atividades pesqueiras distintas e por vezes competitivas, a pesca comercial e a pesca lúdica, exigem, pois, uma regulamentação integrativa, abrangente, pangeográfica e europeia.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Iturgaiz (PPE). Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría manifestar mi más sincero apoyo a la propuesta de Resolución impulsada por Alain Cadec, a favor de introducir medidas destinadas a mejorar la situación de las poblaciones de lubina. Se trata de una especie de un gran valor económico, como todos sabemos, que ha experimentado un fuerte desarrollo en los últimos años, sobre todo en el ámbito de la pesca recreativa, por lo que creo que hay que garantizar su explotación sostenible.

Y antes de que la Unión Europea se vea obligada a aplicar prohibiciones drásticas en esta pesquería es conveniente introducir un plan plurianual de gestión, que garantice una explotación duradera de la misma y preserve la actividad de los pescadores.

Por otra parte, como se indica en el informe, también sería conveniente establecer totales admisibles de capturas, aunque el establecimiento de cuotas podría resultar complicado debido a las dificultades para determinar repartos históricos. Sin embargo, como dice la propuesta de Resolución, es una medida necesaria si queremos sacar adelante estas poblaciones.

Pienso que esta propuesta de Resolución es bienvenida y va muy en la línea de las demandas realizadas por los mismos sectores afectados; la introducción de ambas medidas se impone en estos momentos a la vista de los estudios científicos que recomiendan una reducción muy significativa de la mortalidad de la lubina para lograr una recuperación de las poblaciones.

 
  
 

Διαδικασία catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospodine predsjedniče, želim zahvaliti gospodinu Cadecu na ovoj rezoluciji, međutim, mene posebno zanima rekreacijski ribolov posebno točke 3. i 7. vaše rezolucije.

Vidim da ste prepoznali rekreacijski ribolov i kažete da treba uzeti u obzir načelo regionalizacije. Mislim da je vrlo važno uzeti u obzir regionalne različitosti. Konkretno mislim na hrvatski Jadran. Za vrijeme pregovora za ulazak u Europsku uniju na žalost nismo dobro ispregovarali na način da rekreativni ribari preko šezdeset godina imaju čak i cenzus financijski i ne mogu sudjelovati u rekreacijskom ribolovu. Stoga vas molim da dobro razmotrimo ove dvije točke da dodamo možda, u ovoj 7. ste rekli težinu obuhvaćanja rekreacijskog ribolova. Svjesni ste i sami da to nije jednostavno.

Znam da 1/4 ribolova kad se radi o brancinima otpada na rekreacijski ribolov, ali bih vas molila da povedete računa da imate regionalni pristup u vidu. Vjerujem da ste o tome vodili računa.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να επισημάνω ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε με αφορμή μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου για τη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων τη δεκαετία του '70, μια εποχή κατά την οποία υπήρχε - και τότε - έντονη οικονομική κρίση.

Ξαναβρισκόμαστε τώρα σε ένα σοβαρό ζήτημα, αυτό της διαχείρισης των αποθεμάτων, με τη σύγκρουση να έχει στοιχεία όχι τόσο εθνοτικά αλλά, να αποτελεί μια σύγκρουση μεταξύ εκείνων οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία και έχουν συμφέροντα που πρέπει να προστατευθούν και, από την άλλη, της ανάγκης προστασίας των ίδιων των αποθεμάτων.

Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την προστασία των επαγγελματιών αλιέων σε όλη την Ευρώπηξ και για τη Μεσόγειο καθώς και για την Ελλάδα, γιατί κι εκεί αντιμετωπίζουν προβλήματα οι αλιείς. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια σύνθεση στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και να λυθεί το θέμα με συναινετικό τρόπο, ούτως ώστε και προστασία των αλιευμάτων να έχουμε και ταυτόχρονα, όμως, προστασία των συμφερόντων των επαγγελματιών αλιέων και των ερασιτεχνών.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με όσες και όσους συναδέλφους μίλησαν για την ανάγκη προστασίας του λαβρακιού, θα διαφωνήσω όμως με το σκεπτικό. Για μένα τα ψάρια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αλιεύματα, δηλαδή ως λεία για τους ανθρώπους, τα ψάρια είναι συγκάτοικοί μας πάνω σ' αυτόν τον πλανήτη, όπως και όλα τα άλλα είδη έμβιων όντων.

Τις τελευταίες 50.000 χρόνια ο homo sapiens έχει αποδειχθεί ο μεγαλύτερος καταστροφέας ζωής πάνω στον πλανήτη, μετά τον μετεωρίτη που είχε πέσει στο Γιουκατάν πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια και άλλαξε συνολικά το φυσικό περιβάλλον.

Πρέπει να αλλάξουμε αυτή την ολέθρια πορεία. Εάν συνεχίσουμε έτσι, ο 22ος αιώνας θα ονομαστεί από τον ιστορικό του μέλλοντος «ερημοζωϊκή περίοδος». Πρέπει να προστατευθεί η φύση. Είμαστε μέρος της φύσης και όχι ιδιοκτήτες της.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, definitivno treba uzeti u obzir regionalne posebnosti ili specifičnosti.

Nije isto izlov brancina u Jadranskom moru ili u Sjevernom moru. Zato molim da se te specifičnosti uzmu posebno u obzir. Želim istaknuti i socijalnu komponentu ribolova koji je rekreacijski ribolov, pogotovo na malim jadranskim otocima gdje živi svega desetak, možda petnaestak obitelji kojima to, na neki način, život znači.

Dvije stvari želim posebno naglasiti. Apsolutno moramo zaštititi naša prirodna mrijestilišta brancina jer, hvala bogu, još uvijek ih ima. Trebali bi razmisliti i o mogućnosti poribljavanja nekih mora koja su manja zatvorena mora, jer i o tome su znanstvenici također govorili i želim posebno reći da dugoročno, da bi brancin ostao na našim jelovnicima, trebamo dobro poticati akvakulturu, znači uzgajališta, i neka i to bude jedan dio tema i promišljanja našega izvjestitelja.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Sam se tudi strinjam s tem, kar je povedal predhodnik. Mislim, da stanje, v katerem smo trenutno, glede na to, da ni posebnih omejitev za ulov brancina, postavljamo to vrsto pred praktično izumrtje. Tudi glede na to, da se je komercializacija ulova te ribe zelo povečala.

Bi pa dodal to, da seveda je potrebno pozdraviti ukrepe za upravljanje, ki izhajajo iz te resolucije, in tudi to, da je potrebno uvesti mednarodni management uravnavanja ulova brancina. Mislim pa, da vsi ti ukrepi bodo še premalo ostri, če se s to komercializacijo ne bo bolj smotrno ravnalo, pri čemer se zavedam seveda, da gre tukaj za pomembno gospodarsko panogo. In tukaj je treba najti na nek način sozvočje med gospodarsko panogo in izpadom dohodka zaradi omejitev, in pa seveda tudi sredstvi, ki so na voljo za subvencije, in pa po tretji strani seveda tudi skrb, da nam čez čas ne grozi izumrtje te silno pomembne ribe.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω απολύτως με όσα είπε ο συνάδελφος Χρυσόγονος. Επειδή έχω, σχεδόν, ζήσει μαζί με τα ψάρια, σας πληροφορώ για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι το λαβράκι είναι κανίβαλος, τρώει όλα τα άλλα ψάρια. Είναι η αλεπού της θάλασσας και στο χώρο που ζει και τρέφει τα μικρά του δεν κυνηγάει τα άλλα ψάρια, για να δείτε πόσο πονηρό ψάρι είναι.

Αλλά, τον λόγο τον πήρα για να πω - επειδή το λαβράκι συνδυάζεται με το αρπακτικό - ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται έτοιμη να τη φάει το λαβράκι, που είναι οι δανειστές της, που είναι αυτοί που θέλουν να την κατασπαράξουν και γι' αυτόν τον λόγο ζητησα να μιλήσω.

Δεν πρόκειται να σταματήσει η φωνή μου - όσο είμαι εδώ ζωντανός - να λέει: αφήστε τον ελληνικό λαό να καθορίσει την τύχη του, μην επεμβαίνετε στη ζωή ενός λαού.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. Mr President, thank you for this debate on the issue of sea bass. I have to confess that I really enjoyed this debate personally. I have another confession to make – maritime affairs would have been my preferred dossier but for someone from a landlocked country this is probably unrealistic.

So anyway I also really appreciated this debate for personal reasons but, coming back to the issue of the sea bass, I think many of you have rightly underlined that action is indeed urgently required and the Commission has initiated a set of measures as I have highlighted already in my earlier statement.

While I sense nearly overall support for the sea bass measures mentioned, I also take note of the concerns some of you have expressed and I will convey them to my colleague Karmenu Vella.

 
  
MPphoto
 

   Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά

Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. L'Union européenne a pris un tournant historique en se dotant de l'objectif du rendement maximum durable. Il doit maintenant être accompagné des mesures de gestion adéquates. Il y a un an jour pour jour, c'est en ces termes que j'intervenais en plénière pour alerter la Commission de l'urgence d'appliquer le RMD au bar. Un an plus tard, l'espèce est toujours en chute libre – le CIEM recommande de diminuer la pression de pêche de 60 %. Faute d'avoir su prendre les décisions à temps, c'est dans l'urgence et par l'intermédiaire de mesures d'exécution que les décisions sont prises. Devons-nous constater chaque année l'urgence pour réguler cette pêcherie? Les pêcheries de bar ne doivent pas constituer une exception. Elles aussi ont besoin de visibilité sur le long terme. Le RMD n'est pas une incantation, nous devons nous doter d'outils efficaces, et je revendique la mise sous quota. Toutes les activités doivent contribuer à l'effort, professionnels mais aussi plaisanciers, puisque la CE évalue à 25 % du total les prises de pêche de loisir. La pêche professionnelle ne peut être la variable d'ajustement du RMD.

 

5. 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά με την 28η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (2015/2572(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission / High Representative. Mr President, you held a very fruitful and comprehensive debate on the Panzeri report yesterday. I am honoured to present to you now the EU priorities for the UN Human Rights Council in Geneva, which resumed its work last week.

This debate gives us the opportunity to publicly renew our commitment to a strong multilateral human rights system. The European Union has been a staunch supporter of the Human Rights Council from the very beginning, and over the years we have contributed to strengthening its capacity to address violations and to promote greater respect for human rights all over the world. For this reason, it was particularly important for the Vice—President / High Representative to participate in this high level segment last week. Her presence in Geneva, together with the EU Special Representative Stavros Lambrinidis, was meant to remind the world, but also ourselves, of the great importance which is accorded to human rights in EU foreign policy. She also wanted to give voice to the work that the EU does and which this House does to uphold human rights worldwide.

The Council is the place where the gravest human rights violations are publicly condemned and where new partnerships can be forged with countries from all regions to take resolute action to prevent and respond to human rights violations and abuses, and to fight discrimination and violence.

Unavoidably, the debate in Geneva is very much focused on the many human rights crises resulting from ongoing conflict or fragility. Your resolution refers to a number of them, and they correspond to the situations that the Vice—President/High Representative highlighted at the Council last week. Firstly, the EU condemns the serious deterioration of the human rights situation in Ukraine, where the price paid by the civilian population is simply appalling – almost 6 000 people have been killed and twice as many have been injured – and where the Tatar community in Crimea is persecuted and journalists and the media are intimidated. Together with partners, the EU strongly calls for an end to violations and abuses, for respecting international human rights and human rights law, for granting safe passage and for allowing the release of hostages and detained persons.

The EU supports the work done by the UN Human Rights monitoring mission in Ukraine, which is documenting violations and will guarantee the accountability of those who have perpetrated them, and calls for unimpeded access to the mission to Crimea.

Secondly, in Syria, entire communities, women and children, are taken hostage both by a brutal regime and by ruthless terrorist groups who wage a war under the false pretence of protecting their religion. The EU supports the work of the Commission of Inquiry set up by the Human Rights Council since we know from experience that restoring justice to the victims of atrocities is crucial to achieving sustainable peace and reconciliation. Moreover, where impunity prevails, there we find disaffection and alienation – feelings which are exploited by extremists. The result is a spiral of violence and destruction which is difficult to control. This is why, when the time comes, we will support also the role of the ICC in addressing these violations.

Third, finally let me mention South Sudan, a country we will discuss afterwards and where the conflict spares no one, not even young children. Here the EU urges the African Union Peace and Security Council to consider the report of the African Union Commission of Inquiry. Again, justice and accountability are vital elements in the reconciliation process for the country.

Human rights are not only violated in situations of conflict. The EU also deems it important to shed light on long—standing and grave human rights violations or accompany countries in transition to democracy. Therefore, we again are a partner with Japan to bring international attention to human rights in the Democratic People’s Republic of Korea – a situation which the General Assembly last December, on our initiative, recommended to the attention of the UN Security Council with the request that it should consider a referral to the International Criminal Court.

Like you, we have not forgotten the situation in Myanmar/Burma where progress has been made indeed but where, at the same time, we continue to be concerned about the inter—communal violence towards the Roghingya and by the situation in conflict-affected areas and by the possible adoption of legislation on the protection of race and religion.

Moreover, the European Union continues to work to bring attention to the rights of children, who are our future but who are all too often the first victims of conflict or crisis. We are the long-standing sponsor of resolutions on the rights of the child, both in Geneva and New York, and support in particular the protection of children from war, violence and abuse.

Last, but not least, let me mention the EU’s commitment to freedom of religion or belief on which we are going to table a resolution at this session. We have also just hosted, on Tuesday 10 March 2015, a successful event with UN Special Rapporteur Bielefeldt on the timely subject of speaking out against acts of intolerance, discrimination and violence allegedly committed in the name of religion or belief. This is a complex phenomenon which requires a firm response by states, regional organisations, religious or belief communities, NGOs and by media representatives. Let me say in this respect that realising all human rights for all and fighting marginalisation, discrimination and intolerance is the European answer to radicalisation, violence and abuse.

Before closing let me mention three issues of particular importance to this House. Firstly, as you rightly point out in your resolution, civil society representatives and human rights defenders experience harassment and imprisonment, threats and violence as well as restrictions on their activities in many countries around the world. The EU defends their space at the United Nations and raises their plight in bilateral dialogues. We now go beyond traditional diplomatic or political tools, together with the High Commissioner for Human Rights and the Brazilian Permanent Mission to the United Nations, the Republic of Korea and Tunisia. In Geneva we have just launched an innovative social media campaign called ‘#I Defend’ making sure civil society has its voice. With this initiative we want to express support to, and solidarity with, human rights defenders and civil society representatives.

Secondly, we must lead by example. Our collective commitment to the universal peer review or principal decision to cooperate with all special procedures of the United Nations are extremely important for our credibility and for the credibility of the Human Rights Council. This also means bringing human rights back home and vigorously working on our own shortcomings. In her speech in Geneva the High Representative has openly spoken about the challenge of migration and the EU’s commitment to better protect the human rights of migrants in the future through deeper cooperation among the EU Member States and support for the work of the UNHCR.

Third and finally, let me recall that the credibility of the UN human rights systems rests primarily on the independence and integrity of the Office of the High Commissioner. We must defend this independence by supporting the Office financially and by staving off attempts to place its activities under the scrutiny of Member States.

I would like to thank you for this debate and for the recommendations regarding the EU priorities.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb, w imieniu grupy PPE. Panie Przewodniczący! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te liczne debaty, akurat w obecnej sesji, dotyczące praw człowieka. To ważny znak, że ta sesja jest skoncentrowana akurat na tych sprawach. Nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich elementów, ale chciałbym podkreślić to, że nasza debata idzie w ślad za ostatnim posiedzeniem Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 9 lutego, która zajęła się priorytetami, jakimi powinna zająć się Rada ONZ w ramach 28. sesji. Chciałem podziękować panu komisarzowi Hahnowi za przedstawienie tego, co działo się w tej sprawie w Radzie. Bardzo pozytywnie odnoszę się do priorytetów w tym zakresie i również podkreślam pełne poparcie dla niezależności Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka.

Z licznych spraw poruszonych w projekcie rezolucji chciałbym podkreślić przede wszystkim kwestię prześladowania słabych w obszarach konfliktów – to dotyczy kobiet, to dotyczy dzieci, to dotyczy również osób starszych – ale również kwestię prześladowania mniejszości, w tym mniejszości wyznaniowych. Tu podkreślam dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o prześladowanie chrześcijan, innych wyznań, jak również ten kryzys humanitarny w sąsiedztwie.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano, en nombre del Grupo S&D. Señor Presidente, hoy vamos a votar una importante Resolución, que este Parlamento elevará a la 28ª sesión del Consejo de las Naciones Unidas. La Resolución ha conseguido un amplio consenso entre todos los Grupos de esta Cámara, y creo que cabe destacar, por lo tanto, el esfuerzo del Parlamento Europeo por hablar con una voz única en el contexto de las Naciones Unidas.

En el mundo no hay un solo día en el que millones de seres humanos no dejen de estar perseguidos; un solo día en el que la barbarie, el fanatismo, la violencia descansen. No hay un solo día en el que millones y millones de seres humanos no sean privados de toda dignidad.

Por eso, nosotros no podemos ceder ni un milímetro en esa lucha por la defensa de sus derechos. Sin ningún relativismo. En la defensa de los derechos humanos no cabe el relativismo cultural; no cabe el relativismo religioso; no cabe el relativismo de género. Y, desde luego, no cabe el relativismo comercial o económico.

Los derechos humanos han de ser vertebradores de nuestra acción en el exterior. Los derechos humanos tienen que dejar de ser una utopía, para convertirse en una realidad. Nosotros tenemos una grandísima responsabilidad. No pueden ustedes imaginarse la cantidad de personas que acude a nosotros con correos electrónicos y llamadas desesperadas, para que hagamos oír su voz en esta Cámara.

Y quiero, hoy, rendir homenaje a los defensores de los derechos humanos que trabajan en zonas muy difíciles, a los periodistas que informan desde zonas de conflictos, a los activistas que se juegan la vida todos los días por defender los derechos de todos. Esa es la realidad. Y este Parlamento tiene que ser la caja de resonancia de esa realidad que nos llega a todos cotidianamente. Es nuestro papel y es nuestra responsabilidad: defender a las víctimas y buscar que los responsables sean, finalmente, responsables.

Construir la Europa humana —un ejército político que se dedique solo a eso, a defender a aquellos que más sufren— es nuestro papel más importante.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. Mr President, the ECR supports the continued independent presence of individual Member States at the 28th Session of the United Nation’s Human Rights Council. Although it does accept that collectively the EU plays a very active role in the work of the Council in proposing resolutions and making declarations on the protection and promotion of human rights and freedoms and establishing and developing the system of UN special rapporteurs on human rights issues.

I am proud, personally, to say that my country, the UK, is living up to its commitments to the UN to safeguard fundamental human rights at a time of escalating violence, particularly in the Middle East. ISIS continues to broadcast its acts of horror in Syria, Iraq and Libya, murdering, torturing, raping and even selling children – which was highlighted a few weeks ago by the Committee for the Rights of the Child – as well as mass public beheadings and the burning of people alive in cages.

I would also like to put on the record that the ECR does not support the calls in paragraph 68 of this resolution for the EU to re-engage with item 7 of the HRC which, in our view, unfairly singles out Israel for special discrimination.

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea, en nombre del Grupo ALDE. Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención mandando un saludo y dando las gracias a mi compañera del Grupo ALDE, Renate Weber, que ha contribuido activa y fructíferamente a este documento y que se encuentra enferma. Quiero agradecer su trabajo y también su punto de vista, porque esta propuesta de Resolución, que tiene un gran valor —como se ha destacado ya— de consenso, que ha logrado unificar criterios y tener un fuerte apoyo por parte de los grupos, es una propuesta de Resolución completa y equilibrada pero llega tarde.

Es una propuesta de Resolución que se hace con vistas a na reunión que se está celebrando ya, la estamos sometiendo a votación hoy y lleva celebrándose desde el 2 de marzo —de hecho, uno de los logros ha sido cambiar su título para que hablemos de las reuniones del Consejo en 2015—. Y también es una propuesta de Resolución que tiene un cierto contenido, un aspecto interno: parece que nos dirigimos mucho a nosotros mismos más que a quien queremos dirigirnos, que son las Naciones Unidas.

Lo que sí quería destacar es que una de las labores principales de este Consejo, por supuesto, como su nombre indica, es la promoción y protección de los derechos humanos y actuar objetivamente sobre las violaciones de los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, entre los criterios para ser miembro no está el respeto de esos derechos humanos y de la democracia y aunque no hemos podido nombrarlo en la propuesta de Resolución, yo sí quiero nombrar alguno de esos países que son miembros de este Consejo y que no están respetando los derechos humanos, como son: Venezuela, Marruecos, China, Cuba, Etiopía, Arabia Saudí, Gabón, Argelia, México, Kazajistán, Qatar, Vietnam y, por último y no menos importante, Rusia.

Con respecto a Rusia me gustaría destacar una de las que yo considero grandes contribuciones de este documento, que es dejar clara una oposición del Parlamento Europeo al respecto, porque no solamente volvemos a condenar expresamente la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, sino que, además, también, calificamos su política de agresiva, expansionista y una amenaza, sin duda, para la unidad e independencia de Ucrania.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. Monsieur le Président, quelle importance revêtent les sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDH) pour cette assemblée? Je m'interroge.

Une fois encore, nous tenons ce débat alors que la vingt-huitième session du CDH est effectivement déjà bien entamée et que nombre de rapports majeurs ont été adoptés.

Une fois encore, la résolution qui nous est proposée ne fait que peu de cas de son ordre du jour. Pourtant, celui-ci aborde des questions que l'Union européenne serait bien inspirée de prendre en compte, comme la situation en Érythrée ou les effets de la dette extérieure sur le plein exercice de tous les droits de l'homme – et ce, alors que le Haut—Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme vient de nous rappeler que les droits économiques, sociaux et culturels ont pâti des politiques d'austérité, qui ont pesé de manière disproportionnée sur le droit des peuples à participer aux décisions qui affectent leur vie. Tout est dit dans cette phrase.

Mais s'y intéresser, y travailler, formuler des recommandations dans ce domaine voudrait dire que l'on pointe aussi du doigt les effets des politiques européennes, tant à l'intérieur de l'Union européenne que dans ses relations avec les pays tiers. Alors, on botte en touche et l'on s'en tient à des généralités plus en prise avec les priorités de l'Union qu'avec celles du CDH, quitte à accentuer un côté "donneur de leçons" et à alimenter le relativisme culturel. Ce n'est pas notre vision des relations multilatérales, ni celle des Nations unies.

À vous entendre, Monsieur le Commissaire, j'ajouterai que j'aurais aimé entendre, pour Israël et la Palestine, la même condamnation ferme de la violation du droit international que celle que vous avez exprimée pour l'Ukraine. Tout comme j'aurais aimé que vous condamniez avec la même fermeté ce qui se passe dans la République du Soudan, où les populations civiles sont bombardées par le gouvernement en place.

Enfin, s'agissant des migrants, invitez la haute représentante à demander aux États membres de signer enfin la convention internationale sur les travailleurs migrants.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar Hahn! Die jährliche Entschließung zur Sitzung des Menschenrechtsrats ist auch in diesem Jahr eine gelungene Politikempfehlung an die EU-Delegation in Genf geworden. Sie enthält Forderungen, was bei den einzelnen Länderresolutionen erreicht werden soll, zum Beispiel zu Iran, zu Nordkorea, zu Myanmar und zu Ägypten. Darüber hinaus greifen wir Themen auf, die neu sind oder noch nicht so regelmäßig und prominent auf der Agenda des Menschenrechtsrats stehen, zum Beispiel Klimawandel und Menschenrechte. Der Menschenrechtsrat hat den negativen Einfluss des Klimawandels auf die Lebensbedingungen vieler Menschen schon anerkannt, und es ist ratsam, dass sich auch die EU oder der Auswärtige Dienst der EU aktiv an der Diskussion beteiligt, eine gute Definition für Klimaflüchtlinge zu finden.

Beim Thema „Bewaffnete Drohnen und autonome Waffen“ fordern wir die Entwicklung einer gemeinsamen EU-Position, unter welchen Bedingungen bei Wahrung des internationalen humanitären Rechts solche Waffen eingesetzt werden dürfen, und wir fordern ein Verbot für die Entwicklung, die Produktion und den Einsatz von vollautomatischen Waffen, die ohne menschliches Zutun eingesetzt werden können.

In der Entschließung kritisieren wir, dass sich autoritäre Staaten zunehmend um internationale Großereignisse im Bereich Sport und Kultur bewerben, um sich in internationalem Glanz zu sonnen, und dabei gleichzeitig kritische Stimmen im Land mundtot machen. Diese Entwicklung müssen wir ernst nehmen, und wir hoffen, dass die EU dieses Thema aufgreift. Man muss Gespräche führen mit nationalen und internationalen Sportverbänden, mit Unternehmen und Zivilgesellschaft. Konkret muss das bereits bei den ersten Europaspielen in Baku in diesem Jahr geschehen und auch beim FIFA-Weltcup in Russland 2018 und in Katar 2022.

Lassen Sie mich abschließend einen Dank aussprechen an die Hohe Vertreterin Mogherini dafür, dass sie an dem High-Level Segment teilgenommen hat. Das ist bei ihrer Agenda keine Selbstverständlichkeit und unterstreicht ihre Wertschätzung für die Menschenrechtsarbeit.

 
  
MPphoto
 

  Mike Hookem, on behalf of the EFDD Group. Mr President, a great deal has been achieved in the protection of human rights across the globe since the formation of the UN Human Rights Council. It is right that we celebrate the successes that we have already had. We must however acknowledge that there is still a long way to go.

Throughout the globe there is still areas where severe violations of human rights occur. Indeed it looks like in some ways the West is also moving backwards. In the UK, and in many other areas of Europe, we are being too afraid to stand up for the rights of women and girls, who should be protected from the barbarous act of female genital mutilation, over fears of breaching cultural sensitivities.

Whilst it is right that we look around the world and act through international organisations such as the UN and the very generous act of giving money to charity, it is important we also get our own house in order and to no longer be afraid of speaking out against abuses when they happen within our own borders.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (NI). Monsieur le Président, l'Union européenne manque de réalisme dans sa défense des droits de l'homme. La position qu'elle vient d'exprimer devant les Nations unies le prouve. J'en donnerai deux exemples.

Le premier exemple concerne la Syrie. L'Union condamne, à juste titre, les violations des droits de l'homme qui y sont commises, mais elle renvoie dos à dos Bachar el-Assad et le terrorisme islamiste. Or, l'intérêt de l'Union est de prendre clairement position en faveur de Bachar el-Assad, car il constitue pour nous un rempart contre l'État islamique. Si son régime s'écroule, la Syrie constituera une base arrière pour les terroristes, qui s'en serviront pour multiplier en Europe les attentats du type de celui perpétré contre Charlie Hebdo.

Le second exemple concerne l'Ukraine. L'Union condamne sans nuance la Russie et calque sa position sur celle des États-Unis. M. Juncker veut même créer une armée européenne contre la Russie. Il serait plus réaliste de reconnaître que le peuple de Crimée a souverainement décidé de rejoindre la Russie, et de laisser la France et l'Allemagne tenter de rétablir la paix dans l'est de l'Ukraine.

La diplomatie est l'affaire des États souverains et non pas de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Mr President, I think this is an excellent document and it summarises very clearly what needs to be achieved.

One point I would like to highlight in particular is paragraph 8, which says that Members of the Council should only come from States that uphold respect for human rights. I think that is something we should certainly push, because it would make a very important diplomatic statement.

Secondly, one has to ask the question, are violations of human rights lessening or growing in the world? Certainly the barbarity seems to be growing, when in recent times we have had beheadings, public floggings, burning people alive, and sometimes this is done in the name of religion. I think we should recall what King Abdullah II of Jordan said, that ʽno religion espouses hate, religion is about love and respectʼ. I think that is something that needs to be brought home to many people.

I also agree with what has been said about women’s rights, and also in relation to culture and sports events – we can move there.

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). Herr talman! Det är en väldigt viktig resolution som vi står inför, särskilt i denna tid av stor oro runt om i världen. Jag skulle vilja gå tillbaka till 1948, då den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna kom till som en lärdom av världskrig och förintelse. Därefter har det tillkommit ett pärlband av konventioner för att individer ska kunna leva fria och jämlika i ömsesidig respekt för varandra. Rättigheterna är universella och beroende av varandra och ska inte bero på godtycklighet.

Den sista förklaringen i deklarationen förbjuder oss som individer, som grupp och som stat att verka aktivt emot dess innehåll. Idag, trots tidigare generationers hopp om att deras misstag inte ska upprepas, motarbetar vi aktivt de mänskliga rättigheterna såväl inom som utanför medlemsstaterna varje dag.

Rättigheterna i sig är inga garantier. Det är vi människor som kan ge garantin. Det är alltså upp till oss att efterleva de mänskliga rättigheterna. Vi måste markera mot ökande diskriminerande lagar och kränkningar mot människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet i Europa och i världen. Mänskliga rättigheter för kvinnor såväl som för hbtq-personer, flyktingar, migranter och barn är alla lika grundläggande för fred och demokrati.

Mäns våld mot kvinnor är ett av världens största säkerhetsproblem. Kvinnors rätt till utbildning och hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter är grundläggande mänskliga rättigheter.

Europaparlamentet måste aktivt arbeta för förverkligandet av Beijingplattformen, som antogs för 20 år sedan. Denna resolution befäster vår vilja att förverkliga de mänskliga rättigheterna på alla områden. Vi har förbundit oss. Vi måste stå upp för det som vi har förbundit oss till. Det är vår skyldighet.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). W kontekście zbliżającej się 28. sesji Rady Praw Człowieka ONZ Parlament nasz złożył wspólną rezolucję, w której wyszczególniono ponad dwadzieścia tematów opisanych łącznie w 69 punktach. W tekście tym zwraca się uwagę m.in. na prawa kobiet, dzieci, rdzennej ludności, ale także z pieczołowitością pochylono się nad prawami tzw. mniejszości seksualnych, czyli LGBTI. Dostrzega się wiele zagrożeń, ale brak osobnego akapitu, w którym Parlament nasz piętnuje prześladowania chrześcijan na świecie, a jest to problem niezwykle poważny, gdyż według organizacji Open Doors chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na całym świecie. Prześladuje się 100 mln ludzi w 50 krajach. Drastyczne przykłady ich mordów, jak chociażby obcięcie głów egipskich chrześcijan, pokazywane są ostatnio w kontekście walki z terroryzmem islamskim. W przedłożonej rezolucji o chrześcijanach wspominamy marginalnie, np. odnosząc się do sytuacji w Iraku i Syrii. To jednak zbyt mało, jak sądzę, w obliczu tak wielkiego terroru skierowanego przeciwko chrześcijanom na całym świecie.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL). Señor Presidente. Permítanme, sus Señorías, que les lea un poema de Julio Herrera: «Excuse-moi, monsieur, no soy ave migratoria / que por capricho abandonó su morada / al arribo de adversas estaciones: / soy un náufrago de un país zozobrado / que un pirata infame hundió en los mares de la miseria».

Hoy, Señorías, votamos aquí un informe sobre los derechos humanos en el mundo. Y no deberíamos olvidar que los derechos humanos se violan también en Europa y a las puertas de Europa.

Les traigo el caso de Hassanna Aalia, un joven saharaui que llegó a España después de ser condenado por un tribunal marroquí. Según Amnistía Internacional, Hassanna Aalia fue torturado y sometido a un juicio sin garantías. Pidió asilo en España y, hace pocas semanas, nuestro Gobierno le ha denegado el asilo.

Esta Eurocámara tiene la obligación de recordar a los Gobiernos europeos y al Gobierno español que el derecho de asilo forma parte de uno de los patrimonios democráticos más importantes de Europa.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). Mr President, I will be brief but I will start by welcoming the Commissioner to this debate and saying, Commissioner, that I appreciated your comments earlier on. I will focus particularly on paragraph 68 – not try to repeat points that other colleagues have made – because this paragraph is significant in the Palestine—Israel relations debate.

It calls on the EU and Member States to publicly express support for the UN Commission of Inquiry into gross human rights abuses within the occupied Palestinian territories (OPT). Now, there is a sense of momentum behind this. Last February even, for the first time, the Foreign Affairs Council identified the human rights situation within the OPT as an EU priority.

I think we are going to see these findings in June, after the Israeli elections, so I would ask you, Commissioner, in the spirit of both the Foreign Affairs Council and this resolution, what will the Commission, the External Action Service, do to reflect the spirit of paragraph 68 and the Foreign Affairs Council conclusions and, given that there will be recommendations from this independent commission of inquiry, could you commit to their being implemented by the External Action Service to recognise past abuses and prevent future ones?

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi fa piacere che, dopo aver parlato ieri della relazione annuale sui diritti umani del collega Panzeri, ci ritroviamo anche oggi a parlare di diritti umani in vista della riunione del Consiglio alle Nazioni Unite. Purtroppo mi dispiace però vedere che siamo sempre molto pochi in Aula quando si parla di diritti umani.

Il documento in esame è una buona risoluzione – che la voteremo – che tratta più o meno tutti le tematiche dei diritti umani a livello globale. Mi fa piacere che si parli di cambiamento climatico e di rifugiati climatici che, secondo le stime, saranno circa 650 milioni nei prossimi anni, e mi fa piacere che si parli di megaeventi sportivi, che servono a legittimare Stati che in realtà violano sistematicamente i diritti umani.

Purtroppo quello che mi dispiace sottolineare è che spesso e volentieri le nostre parole rimangono esclusivamente parole: non abbiamo gli strumenti per far sì che le nostre dichiarazioni e richieste vengano concretamente applicate.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). Gospodine predsjedniče, zahvaljujem povjereniku Hahnu na predstavljenim prioritetima Europske unije za ovogodišnje zasjedanje Vijeća za ljudska prava koji se bitno podudaraju s ključnim porukama rezolucije Europskog parlamenta koju ćemo danas usvojiti. Smatram da je jako dobro da je Visoka predstavnica Mogherini bila osobno već na zasjedanju, kao što pozdravljam i aktivnosti našeg Visokog predstavnika za ljudska prava Lambrinidisa i aktivnosti pododbora Europskog parlamenta.

Smatram da je mehanizam univerzalnog, periodičnog pregleda ljudskih prava, u kojima sam i sam sudjelovao prije par godina braneći izvješće Republike Hrvatske, jedan od ključnih multilateralnih instrumenata pravog i detaljnog nadgledanja ljudskih prava svih država u svijetu.

Posebno sam zadovoljan da je prioritet ove godine situacija u Ukrajini, i ovo što ste rekli povjereniče Hahn, veliki broj kršenja ljudskih prava na okupiranim područjima Ukrajine, na nelegalnom i protivno međunarodnom pravu anektiranom Krimu, od izuzetnog su značaja za Europsku uniju i stoga to moramo isticati kao i brojna, sustavna, najgora kršenja ljudskih prava koja gledamo trenutno od strane Islamske države u Iraku i Siriji.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri (S&D). Voorzitter, de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties staat centraal in de wereldwijde aanpak van mensenrechtenschendingen. Ik ben dan ook erg trots dat mijn eigen land, Nederland, verkozen is als lid van de raad voor de komende drie jaar. De taak die ons te doen staat zowel in de Mensenrechtenraad als in de EU, moeten we echter niet onderschatten. De mensenrechtensituatie wereldwijd heeft helaas een dieptepunt bereikt. Iedere dag weer vinden er wereldwijd grove schendingen plaats. Oppositieleiders worden zonder eerlijk proces achter tralies gezet, mensenrechtenverdedigers en journalisten moeten vrezen voor hun leven enkel omdat zij kritisch durven te zijn. Discriminatie en geweld tegen LHBT-personen zijn aan de orde van de dag en nog steeds verdrinken jaarlijks tienduizenden vluchtelingen in de Middellandse Zee.

Het is aan ons om het tij te keren. Dat kunnen we alleen doen door in ons extern optreden consequent aandacht te besteden aan mensenrechtenkwesties, maar tegelijkertijd kritisch te blijven over onszelf. Ik wil hier graag extra aandacht vragen van commissaris Hahn voor de situatie in Azerbeidzjan, waar vele prominente mensenrechtenverdedigers en leden van de oppositie het afgelopen jaar in de gevangenis zijn gezet. De zaak van Leyla Yunus, door dit Parlement genomineerd voor de Sacharovprijs, staat symbool voor het repressieve karakter van de regering in Bakoe. Met de prioriteiten die we voor de 28ste VN-mensenrechtenraad hebben geformuleerd is de eerste stap gezet. Ik roep daarom de Commissie, het Parlement en de lidstaten op om deze koers gezamenlijk door te zetten.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję priorytety Unii na nadchodzącą 28. sesję Rady Praw Człowieka ONZ, które przedstawiono w konkluzjach Rady. Wspólna rezolucja zawiera najważniejsze kwestie związane z prawami człowieka. Jako członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zwracam uwagę na coraz częściej stosowaną przez państwa autorytarne praktykę polegającą na organizacji największych wydarzeń sportowych lub kulturalnych w celu zwiększenia swojej prawomocności międzynarodowej przy jednoczesnym dalszym nakładaniu ograniczeń na krajowych przeciwników politycznych. Dlatego apeluję do Unii Europejskiej i państw członkowskich o aktywne podnoszenie tej kwestii, także na szczeblu Rady Praw Człowieka ONZ. Kluczowe jest nawiązanie dialogu z krajowymi federacjami sportowymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na temat warunków i ich uczestnictwa w takich wydarzeniach, w tym w odniesieniu do pierwszych Igrzysk Europejskich w Baku w 2015 roku oraz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej organizowanych przez FIFA w Rosji w 2018 roku.

 
  
 

Διαδικασία catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  József Nagy (PPE) Organizácia Spojených národov združuje 193 krajín, ktoré sa zaviazali dodržiavať ľudské práva. Ale ľudské práva sú dôležité, len kým sa nám dajú pohodlne plniť a kým si môžeme z nich vyberať a la carte. Európska únia musí ísť príkladom, ale pôjde to bez toho, aby sme najprv upratali doma pred vlastným prahom? Od tretích krajín požadujeme dodržiavanie práva na spravodlivé súdne konanie, ale v Európskej únii na Slovensku sa budeme ticho prizerať na ich došliapanie štátom? V kauze Hedvigy Malinovej sa vedie politický súdny proces pre zastrašenie a demonštráciu štátu nad občanom. Študentku pred ôsmimi rokmi zbili na ulici, lebo telefonovala po maďarsky svojím materinským jazykom. Namiesto páchateľov ale Hedviga bola obvinená z krivej výpovede. Keď už to vyzeralo, že konečne bude mať pokoj, prokurátor sa odvolal voči rozhodnutiu súdu a štát pokračuje v šikanovaní nevinnej ženy.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Mr President, I would like to express my conviction that Europe must speak with a single voice, at the next UN Human Rights Council session in Geneva. This is the only way to raise the visibility and influence of the European Union as a global actor and to encourage all moderate states in the United Nations to stand at our side on highly important matters like, for example, what is going on right now: huge violations and abuses of human rights in Europe – in Ukraine and in Crimea.

I would like to state my satisfaction at the call in the resolution on the EU Member States to actively oppose any attempt to undermine the concepts of universality, indivisibility and interdependence of human rights, to focus on the need to keep special procedures and to preserve the independence and adequate funding of the Office of the High Commissioner for Human Rights, as well as sufficient funding to keep regional offices of the High Commissioner for Human Rights open.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η 28η σύνοδος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επιτρέψτε μου όμως να επισημάνω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσεύει η διγλωσσία για το ζήτημα της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον κόσμο, την ώρα που η τρόικα έχει παραβιάσει, χωρίς καμία συνέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες που τέθηκαν σε μνημόνιο και κυρίως στην Ελλάδα. Μάλιστα, η Επιτροπή που είναι και μέλος της τρόικας, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση δέχτηκε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύονται έναντι των μνημονίων, επειδή δεν έχουν, δήθεν, σχέση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθώς η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης έκρινε ότι η λιτότητα οδηγεί στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μερκελική λιτότητα, την οποία υπηρετεί με θρησκευτική ευλάβεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγεί σε μαζική και διαρκή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης.

Τι απαντά σε όλα αυτά η Επιτροπή; Συνεχίζει το «business as usual», επιμένοντας στη λιτότητα. Επομένως, πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει, δήθεν, να σώσει τον κόσμο καλύτερα να βάλει τάξη στα του οίκου της.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, istina je da se i u Europi krše ljudska prava i istina je da i naše države članice na mnogim područjima, po mnogim pitanjima, bilo to pravo na manjinski jezik ili neka druga prava, imaju probleme s ljudskim pravima.

Međutim, stavimo ruku na srce, Europa je ipak lider u ljudskim pravima na svijetu. I zato mi trebamo biti taj primjer u odnosu na sve zemlje, na svih 193 članica koje su na skupu u Švicarskoj.

Ono što želim posebno istaknuti je problem prava djece. To je univerzalno pravo - od onoga da su djeca siromašna, nemaju što jesti do onoga što danas u razvijenom svijetu vidimo i o čemu smo razgovarali, a to je nasilje na internetu prema djeci. Moramo učiniti sve da pokušamo našim djelovanjem, prvenstveno zaštititi najugroženije skupine, a u tom su smislu djeca posebno ugrožena skupina.

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα είναι το δικαίωμα της ετυμηγορίας ενός λαού. Όταν σε μια χώρα δεν γίνονται εκλογές, θεωρούμε τη χώρα αντιδημοκρατική. Θεωρούμε ότι υπάρχει ωμή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στις 25 Ιανουαρίου 2015 στην Ελλάδα έγιναν εκλογές. Ο ελληνικός λαός με την ετυμηγορία του θέλησε να χαράξει το δικό του δρόμο, εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι του έχουν περάσει μια θηλιά στο λαιμό και θέλουν να τον πνίξουν με τα δάνεια.

Κάλεσα χθες τον συνάδελφο Weber να μου προσδιορίσει: πρέπει να καταπιεί την γλώσσα του ο ελληνικός λαός; Πρέπει να αναιρέσει αυτό που ψήφισε; Μου απάντησε με λόγια που δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Του ξαναθέτω το ερώτημα, όπως και σε όλους εσάς, τι πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός;

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). Senhor Presidente, Senhor Comissário, Senhores Deputados, há duas formas para combater as violações de quaisquer direitos. É através da prevenção dessas violações e da repressão dos violadores dos direitos.

A violação dos direitos humanos previne-se sobretudo com o combate à pobreza. É na pobreza que estão as maiores vítimas dos direitos humanos. É na pobreza que se recrutam alguns dos maiores violadores desses direitos. Por isso, um plano internacional de combate à pobreza é urgente, também como forma de combater a violação dos direitos humanos.

Mas as violações combatem-se também através da repressão, e para isso é necessário reforçar a autoridade do Tribunal Penal Internacional. Que nenhum violador fique tranquilo depois de praticar estes crimes hediondos, sobretudo crimes contra a Humanidade, crimes de tortura ou de genocídio. O reforço da autoridade e da ação do Tribunal Penal Internacional é absolutamente importante para esta tarefa.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission, on behalf of VP/HR. Mr President, once again I would like to thank you for this debate, and for your recommendations regarding the EU priorities for the 28th session of the Human Rights Council.

They correspond a great deal with those endorsed by the Foreign Affairs Council on 9 February. This is an important signal that the EU stands united in reaffirming the universality of human rights. Let me close with a reference to gender equality, which I know is dear to you. On Monday in New York, the High Representative/Vice President attended the 59th session of the UN Commission on the Status of Women. This is a priority for the Commission at large. The advancement of gender equality and the empowerment of women and girls should concern us all.

True, much more needs to be done to protect and empower women and girls worldwide, including in our own countries. However, we should support this, and with the support of all 28 Member States, the European Union can make a real difference.

Throughout this debate I have seen a joint commitment to the human rights actions of the United Nations. As your resolution shows, we have many common priorities. I would like to invite you to join our efforts in the promotion of human rights around the globe.

We must not rest on our laurels. As the currently ongoing session of the Human Rights Council shows, we have our work cut out for us. I count on Parliament’s support and look forward to our continued cooperation.

 
  
MPphoto
 

   Έχω λάβει επτά προτάσεις ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. La 28ª sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite festeggerà l'anniversario della sua nascita nel marzo del 2006. Da allora il suo ruolo e soprattutto il suo lavoro per la protezione dei diritti umani nel mondo è inopinabile. Anche noi oggi lo celebriamo e plaudiamo al suo impegno per le migliaia di perseguitati e profughi in diverse regioni del mondo che assiste. Ma lasciatemi dire che c'è un po'di ipocrisia in tutto questo. L'UNHRC, cui noi attribuiamo affidabilità e credibilità, ha più volte criticato la politica sull'immigrazione dell'Unione europea, ha criticato il nostro sistema di asilo e l'inadeguatezza di Triton. Ha raccomandato all'Europa – e cito solo pochi esempi – di avere una "risposta coordinata per rafforzare la solidarietà nell'UE", la "condivisione delle responsabilità per l'accesso al territorio europeo" e la "creazione di alternative legali ai pericolosi movimenti irregolari".

Mi sembra che ad oggi la direzione della politica europea per l'immigrazione vada nella direzione opposta. Io auspico che oltre a celebrare l'UNHRC l'UE rispetti pure le sue raccomandazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (PPE), în scris. Recentele atacuri teroriste din Paris și Copenhaga au fost o reamintire dură a faptului că, în inima Europei, drepturile omului se confruntă cu amenințări serioase, în condițiile în care teroriștii islamiști țintesc în mod special libertatea de expresie și religioasă. Trebuie să condamnăm actele teroriste din jurul granițelor noastre, fie că vorbim de Siria, Irak, Nigeria sau Africa Centrală. Trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a promova dreptul la viață și celelalte drepturi esențiale ale omului.

Pentru a reuși acest lucru, trebuie să abordăm nu doar efectele, ci și cauzele acestor forme de extremism, precum sărăcia, șomajul și lipsa de oportunități sau marginalizarea diverselor comunități. În timp ce terorismul reprezintă o amenințare gravă la adresa drepturilor omului, tocmai aceste drepturi rămân cele mai puternice arme în lupta împotriva terorismului. De aceea, Consiliul pentru Drepturile Omului are o responsabilitate specială în a combate extremismul, oriunde apare acesta.

 

6. Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава

6.1. Неотдавнашните нападения и отвличания от ИДИЛ в Близкия Изток, по-специално на асирийци
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση σχετικά με τις Πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από την Daesh στην Μέση Ανατολή, κυρίως Ασσυρίων (2015/2599(RSP))

 
  
MPphoto
 

   Bodil Ceballos, författare. – Herr talman! När jag nu fick chansen att inleda den här debatten vill jag säga att mina första tankar går till alla dem som har drabbats av IS urskiljningslösa våld och till alla dem som just nu oroar sig över att kanske bli nästa offer eller för att deras anhöriga snart ska bli det. Inte minst vet jag att många hemma i Sverige, där vi har en stor grupp kaldéer, assyrier och syrianer, lever med en ständig oro över utvecklingen på hemmaplan. Jag lider med dem och jag förstår deras oro.

I somras tömdes Mosul och Nineveslätten på sin ursprungsbefolkning. Stora delar av kulturarvet har raserats och idag återupprepar sig historien i Khabur. Det är vårt ansvar att säga att det som sker idag är internationella brott mot mänskligheten och att vi inte ska låta det fortgå. Därför är jag mycket glad att resolutionen har en tydlig uppslutning av de olika grupperingarna i EU-parlamentet.

EU har en roll att spela, inte minst vad gäller att stödja humanitära insatser i området i närtid och att arbeta för att kaldéer, assyrier, syrianer och andra utsatta grupper ska ges möjlighet att när så blir praktiskt möjligt leva i ett fredat område på Nineveslätten, där dessa grupper historiskt har levt i frid sida vid sida.

 
  
MPphoto
 

  Javier Nart, Autor. Señor Presidente, la propuesta de Resolución lo que trata es de pasar de la metafísica a la realidad.

Las comunidades cristianas en Oriente Próximo están bajo amenaza y son una parte sin la cual no es posible entender ni la cultura ni la historia de Oriente Próximo. Estamos, por lo tanto, no solamente condenando los crímenes —ahí estaríamos todos de acuerdo—, sino apoyando la reacción necesaria, que significa el apoyo militar para acabar con la barbarie, frente a la que hay que tomar decisiones reales y no simplemente filosóficas. De esto tratan los apartados 4 y 5.

Se apoya la lucha general contra el Daesh. En el apartado 7, haciendo una mención específica, hay instituciones y personas del Golfo Arábigo —o Pérsico—, que están apoyando activa y económicamente al Daesh. Por último, se realiza una mención específica a la barbarie cultural que significa la destrucción de la cultura en Oriente Próximo por parte de esta barbarie fundamentalista.

Pasamos de la filosofía y de las palabras a la necesidad. Y la necesidad es la reacción militar y la reacción política efectiva.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, Auteur. Voorzitter, enkele minuten geleden liep er nog een e-mail binnen van de European Syriac Union. Terwijl wij hier debatteren wordt de Assyrische stad Tell Tamer aangevallen door Islamitische Staat. De mail is een smeekbede om hulp. En ja, we zullen vandaag weer in de scherpste bewoordingen de wreedheid van IS veroordelen, maar helaas stoort de terreurgroep zich niet aan internationale regels. Hun gedachtengoed is gebaseerd op een selectieve en verwerpelijke interpretatie van de islam, waarbij afwijkende interpretaties of andere geloofsovertuigingen worden uitgeroeid, onder hen eeuwenoude religieuze gemeenschappen en hun erfgoed zoals Jezidi’s, kopten, Assyriërs, enz.

Maar nooit, nooit kunnen haat en terreur leiden tot harmonieuze samenleving! Individuen kan men kraken maar eeuwenoude overtuigingen niet. Er komt dan ook een dag dat Da’esh niet meer zal bestaan en het lijkt me zinvol als internationale gemeenschap om na te denken over het post-IS-tijdperk. Dit absolute kwaad moet op een allesomvattende manier aangepakt worden, militair, ideologisch, cultureel en sociaal-economisch.

 
  
MPphoto
 

  György Hölvényi, szerző. Elnök Úr, tisztelt Kollégák, a mai határozatunk egy komoly lépés abba az irányba, hogy Európa végre megértse és felvállalja feladatát az iszlám által előidézett válság kezelésében. Ma ismét hangsúlyoznom kell, a térségben szétszóratás és teljes eltűnés szélén állnak a keresztény és más őshonos etnikai kisebbségek. A diaszpóra lét még inkább védtelenné teszi őket. A káld keresztények vezetője, Sako pátriárka, akit személyesen is többen vendégül láttunk, a héten újabb kétségbeesett üzenetben fordult hozzánk. Az egyre hevesebb dzsihadista előretörés és az irkai katonai erők hadműveletei drámai mértékben súlyosbították a menekültek helyzetét. További sok ezer ártatlan család maradt jövőkép nélkül. Semmilyen konkrét mentési terv nem létezik. Élelem, gyógyszer, szállás, oktatás kell, sürgeti a pátriárka a döntéshozókat. Ahogy a mai közös határozat is aláhúzza, a mi feladatunk is, hogy menedékhez juttassuk az üldözötteket, elsősorban saját hazájukban. Ez a katasztrófa nem maradhat válasz nélkül, ha Európa nem nyújt megfelelő, most elsősorban humanitárius segítséget, más nem tudja, nem fogja megtenni helyettünk.

 
  
  

PRZEWODNICZY: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy, Autor. Señor Presidente, somos muy dados en esta Cámara a disgustarnos y a mostrar consternación siempre que hay urgencias de derechos humanos. Pero, cuando llega el momento del análisis, a veces miramos para otro lado o, incluso peor, pedimos bombardeos indiscriminados. Sin embargo, el análisis y la memoria son fundamentales para no convertir en peor la solución.

Decía un importante historiador que las dos décadas posteriores a 1989 fueron las de los años devorados por las langostas. El triunfalismo del nuevo orden mundial nos trajo genocidios, sectarismos étnicos, integrismos religiosos e intervenciones occidentales. Y por debajo de esa dinámica criminal están los pueblos, que son un obstáculo dentro de esta lógica.

Las minorías en Oriente Próximo deben ser protegidas, porque son la última reserva de los Estados laicos, de los Estados de ciudadanos. Y hablo de países como Irak y Siria, que han sido sacrificados y que han generado monstruos como la organización Estado Islámico. Y me refiero a pueblos como el asirio, que solo han encontrado un hogar en los Estados laicos y que han sido sacrificados en nombre de un orden de nacionalismos sectarios manejables por los poderosos de este mundo.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. Herr Präsident! Im Mittleren Osten erleben wir eine Tragödie von historischem Ausmaß. Daesh ist dabei, die Grundlagen unserer Zivilisation zu zerstören. Alles soll vernichtet werden, was ihrer terroristischen Willkürherrschaft im Weg steht: Monumente, Schriften, kulturelle Errungenschaften und vor allem Menschen. Menschen, die sich ihren Befehlen verweigern, und Menschen, deren einziges Vergehen darin besteht, einer anderen Religion anzugehören. Ganz im Gegensatz zu dem, was seit 2000 Jahren in der Region üblich war, dass Menschen unterschiedlicher Religionen nebeneinander und miteinander lebten. Seit es Christen gibt, haben sie im Mittleren Osten gelebt. Vor zwei Wochen wurden mehr als 200 assyrische Christen entführt. Ihr Schicksal ist ungewiss, das Schlimmste ist zu befürchten. Diesen Versuch der Ausrottung dürfen wir unter keinen Umständen hinnehmen!

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, în numele grupului PPE. Domnule președinte, aș vrea să spun în primul rând că grupul nostru a fost cel care a inițiat această rezoluție privind situația creștinilor, în special a sirienilor, dar și a celorlalte minorități religioase din Orientul Apropiat. Sigur, regretăm faptul că alte propuneri pe care le-am făcut, în primul rând propunerea de a discuta despre Nadia Savcenko și despre tătarii din Crimeea, n-au fost acceptate. Colegii noștri socialiști au blocat a doua oară dezbaterea acestor subiecte.

Suntem însă bucuroși că putem discuta totuși despre situația creștinilor, cu atât mai mult cu cât, la ora la care discutăm, sunt atacuri împotriva creștinilor din Tell Tamer, pe valea râului Khabur. Este un subiect mai mult decât actual: în clipa în care noi discutăm despre acest lucru, oamenii mor sub atacul celor care revendică Califatul și răzbunarea profetului. Sper să putem găsi niște soluții politice pentru a-i proteja pe acești creștini.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Assis, em nome do Grupo S&D. Senhor Presidente, vou começar por citar uma declaração que sai hoje num órgão da imprensa francesa, uma declaração de uma cristã, a síria refugiada no Líbano chamada Rafa El-Nawfali, e que diz o seguinte: Os combatentes do Estado Islâmico não têm religião. Eles procuram erradicar o outro, aquele que é diferente deles, seja cristão ou muçulmano.

Esta é a marca hoje do Estado Islâmico. Significa um profundo retrocesso civilizacional. E esse retrocesso civilizacional, essa ameaça, é uma ameaça que tem que ser combatida. Os cristãos significam e representam o outro, radical para eles, e ao atacarem os cristãos também visam naturalmente indignar especialmente a opinião pública ocidental.

Mas nunca podemos perder de vista que estão em causa cristãos e muçulmanos, que as primeiras vítimas são as populações de todas aquelas regiões. E isso obriga a uma resposta política clara. E essa resposta política tem que ter duas componentes, uma componente diplomática, mas também tem que ter uma componente militar. Não podemos ignorar esta realidade e temos que usar de todos os instrumentos políticos à nossa disposição para combater este mal.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder, namens de ECR-Fractie. Voorzitter, christenen vormen een integraal deel van het Midden-Oosten, zo hield koning Abdullah van Jordanië ons Parlement dinsdag voor. Een regelrechte testcase voor de Europese Unie, want hoe ondersteunen wij de visie van de Jordaanse monarch concreet? Ik doe twee voorstellen, twee dringende oproepen aan de Europese Unie en vooral ook haar lidstaten.

Ten eerste: steun voluit de christelijke eenheden in Syrië en Irak die eigen families, dorpen en bezittingen trachten te beschermen tegen de IS-barbarij. Zij zijn onze boots-on-the-ground. Laten we daarom nauw samenwerken met Assyrische en Chaldeeuwse netwerken in Europa. Ten tweede: steun de oprichting van een autonome provincie voor religieuze minderheden in de vlakte van Ninive. Dat zou de verdreven en vervolgde christenen die verspreid zijn over tentenkampen in de regio, weer hoop en uitzicht bieden. Laten wij alle steun verlenen aan de boodschap van koning Abdullah.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg, för EFDD-gruppen. Herr talman! Den kristna minoriteten i Syrien och Irak vet att ISIS enda syfte är att döda och förstöra. Sedan februari i år invaderar ISIS kristna byar i Khaburdalen i Syrien. Den första attacken mot dessa byar kom den 22 februari. Sedan dess har ISIS fortsatt att attackera kristna och andra minoriteter i området.

Över 350 personer togs till fånga den 22 februari. Flera av dessa har dödats, andra har tagits som sexslavar. 1,5 miljoner människor i området riskerar samma öde. De som flyr har tyvärr mötts av en stängd turkisk gräns och har inte kunnat få varken skydd, mat eller vatten.

Internationell hjälp är därför helt avgörande för om dessa flyktingar ska kunna överleva eller inte, men det räcker inte. Iraks, Turkiets, Syriens och Kurdistans regeringar måste tillsammans med FN och medlemsstaterna agera för att kristna och andra minoriteter skyddas från ISIS religiösa och kulturella rensning och garanteras trygga platser i regionen där de kan leva i fred. Det vill jag kämpa för.

 
  
MPphoto
 

  Lorenzo Fontana (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sicuramente favorevole a questa risoluzione. Fa molto piacere il fatto che ci si stia attivando finalmente per tentare di difendere quelli che sono i più perseguitati degli ultimi anni, ossia i cristiani, e soprattutto fa piacere perché spesso e volentieri in quest'Aula si parla della difesa delle minoranze in Europa, si parla del fatto che mai più dobbiamo ripetere gli errori del passato, del fatto che il nazismo è da cancellare: ma nel momento in cui in Siria e in Iraq vengono contrassegnate con la "N" come "nazareni" le case dei cristiani, beh che cos'è se non una nuova forma di nazismo?

E perché l'Europa fa così fatica a intervenire? Ho visto che in Libia, quando c'erano interessi economici, si è intervenuti subito, mentre mi sembra che facciamo una gran fatica per difendere i cristiani nel mondo. E attenzione: il problema della persecuzione dei cristiani non sussiste soltanto in Siria e in Iraq; ci sono almeno cinquanta paesi nel mondo nei quali 150 milioni di cristiani vengono perseguitati.

E allora se siamo così bravi a dichiarare guerra per interessi economici e a comminare sanzioni per interessi economici, perché non facciamo lo stesso nei confronti di questi paesi che perseguitano i pacifici cristiani?

 
  
MPphoto
 

  Lars Adaktusson (PPE). Herr talman! Som initiativtagare vill jag starkt uppmana mina kollegor här i kammaren att rösta ja till den här resolutionen.

Vi ser nu hur ett folks flertusenåriga historia rycks upp med rötterna. Vi ser hur Islamiska staten målmedvetet genomför etnoreligiös rensning i både Irak och Syrien. Om det är svårt för oss att se bilder av Islamiska statens grymheter och utradering av en folkgrupps historiska arv så kan vi bara föreställa oss vad kaldéer, assyrier och syrianer i hela världen känner just nu.

Det är ett folkmord som pågår. Redan i september föreslog jag och EPP en fredad zon för kaldéer, assyrier, syrianer och andra på Nineveslätten. Därför är det en mycket viktig signal att Europaparlamentet idag ställer sig bakom just det förslaget, samtidigt som vi understryker behovet av samarbete med de regionala och lokala skyddsstyrkor som just nu strider mot Islamiska staten.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). Senhor Presidente, se houvesse coordenação entre os Estados—Membros e a União Europeia poderíamos fazer mais e melhor para ajudar as populações do Iraque e da Síria, à mercê das atrocidades do bando de criminosos que se intitula Estado Islâmico e que provocam uma catástrofe humanitária de proporções bíblicas na região.

Podíamos ser mais eficazes no apoio à indispensável campanha militar que os curdos corajosamente conduzem para erradicar do controlo das cidades o DAESH e para travar as perseguições contra minorias cristãs e iazidis, curdas, xiitas e outras na região, como as centenas de cristãos recentemente raptados.

Podíamos ser mais eficazes no apoio à organização de redes para libertar os reféns escravizados, que incluem milhares de mulheres e crianças. E eu falei com outros deputados, recentemente com jovens que conseguiram escapar de Mossul e que precisam desesperadamente de apoio médico e psicológico e que deviam ter prioridade na ajuda europeia.

Palavas e resoluções não bastam. Poderemos ser mais eficazes na ajuda humanitária e outra, a ajuda que pagamos e que é desesperadamente necessária no Iraque e na Síria, se ela for devidamente coordenada, direcionada para assegurar que funcionam, por exemplo, escolas nos campos de refugiados e de deslocados, e sobretudo se ajudarmos as antigas comunidades pré-islâmicas da região, hoje perseguidas, a entenderem que haverá futuro para elas no Iraque e na Síria.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (ECR). Mr President, Daesh or ISIS has embarked upon a campaign to eradicate all traces of religious and faith communities other than those representing its own twisted interpretation of Islam.

Christians, Yazidis, Turkmens, Shiites and other minorities have been subject to this terror campaign. Their methods are barbaric; they are killing or expelling inhabitants and destroying their holy places, including unique internationally—recognised heritage. This is a process of cultural cleansing, comparable to that of Cambodia’s Khmer Rouge back in the 1970s – a vile attempt to take the region back to ground zero.

Just last month, ISIS butchered 21 Egyptian Coptic Christians in Libya, and abducted around 22 Assyrian Christians in Syria. As Chairman of the Iraq Delegation, I salute the courage of local Iraqi forces, the Kurdish Peshmerga and the Iraqi armed forces in fighting the evil of ISIS, such as at Tikrit.

I encourage international partners vigorously to support military moves against ISIS, right across the region, to protect these endangered minorities.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). Herr Präsident! Trotz positiver Nachrichten über eine angebliche Schwächung des IS hat die Organisation nichts von ihrer Gefährlichkeit verloren. Sie ist und bleibt eine Mörderbande, die den Nahen Osten terrorisiert, und Entführungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Und erneut wurde die am meisten verfolgte Religionsgruppe der Welt zum Opfer, nämlich die Christen, diesmal bis zu 400 Menschen, die ihrer alten assyrischen Heimat entrissen wurden, gefangen gehalten werden und in täglicher Todesangst leben, während ihre christlichen Glaubensbrüder in Tall Tamer weiter verzweifelten Widerstand leisten.

Wir müssen daher dafür die Augen öffnen, dass das Christentum die weltweit am stärksten verfolgte Religion ist und dass die Hauptschuld daran der Islamismus trägt. Es liegt an Europa, daraus politische Schlüsse zu ziehen: Länder, die ihren christlichen Minderheiten keinen Schutz bieten, Länder, die Verfolgung zulassen oder auch nur tolerieren, müssen mit allen Konsequenzen rechnen! Wer sich für Sanktionen gegen Russland starkmacht, sollte auch den gleichen Mut bei islamischen Staaten haben!

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμη φορά συζητούμε και καλούμαστε να ψηφίσουμε για να καταδικάσουμε τις ωμότητες του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Την προηγούμενη φορά ήταν εναντίον των Κούρδων. Τώρα εναντίον των Ασσυρίων. Την επόμενη εναντίον ποιων θα είναι;

Με ψηφίσματα και ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται ο θρησκευτικός φανατισμός και η μισαλλοδοξία. Δυστυχώς, πολύ φοβάμαι πως την επόμενη φορά το ψήφισμα θα αφορά εγκλήματα που το Χαλιφάτο θα έχει διαπράξει εντός του ευρωπαϊκού εδάφους. Με τις πολιτικές που ακολουθούμε σήμερα, ουσιαστικά ανοίγουμε τις πόρτες της Ευρώπης στους τζιχαντιστές.

Όμως δεν έχουν όλες οι χώρες της Ένωσης την ίδια ευθύνη γι' αυτό. Δεν υποστήριξαν όλες οι χώρες την ανόητη επεκτατική πολιτική των αμερικανών που ήταν εκείνη η οποία δημιούργησε το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί το Χαλιφάτο. Δεν επεδίωξαν όλες οι χώρες την ανατροπή κυβερνήσεων για την εξυπηρέτηση δικών τους συμφερόντων. Καλύτερα, λοιπόν, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, και να σταματήσουν επίσης να παριστάνουν τον παγκόσμιο χωροφύλακα πριν να είναι πολύ αργά.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο162, παράγραφος 8, του κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). Аз съм съвносител на тази резолюция, защото смятам, че безчинствата, които причинява Ислямска държава, както върху съдбите на милиони, така и върху световното културно наследство са недопустими и трябва да предложим сигурност на страдащите и да намерим адекватни начини да се запази на местно ниво наследството, което е под голям риск от унищожаване. Жестокостите, които терористите от този самопровъзгласил се халифат прилагат, особено към хора от други вероизповедания като например християните асирийци в региона, са шокиращи и не трябва да бъдат материал за медийна и PR кампания на европейски и световни политици, а да се осигурят адекватни канали....

(изказването е прекъснато)

 
  
MPphoto
 

  President. – This is not a question to your colleague.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). Monsieur le Président, je reviens du Proche-Orient, où j'ai rencontré des personnalités politiques et religieuses de premier plan, notamment le patriarche maronite, le patriarche syriaque et l'évêque chaldéen de Beyrouth. La situation de tous les chrétiens, et pas seulement celle des assyriens, est absolument dramatique dans ces pays. Mais que faire?

Je crois qu'il faut les aider à se défendre. Le droit de légitime défense est absolu face à une telle barbarie qui s'en prend aux personnes, au patrimoine culturel et à l'humanité.

Dans ce contexte, le silence des pays arabes est absolument assourdissant. Que fait la Ligue arabe? Les pays de la Ligue arabe – au motif, par exemple, qu'ils sont en majorité sunnites – se rendent-ils en fait complices de l'État islamique?

Il faut, de toute urgence, une intervention internationale militaire qui ne soit pas nécessairement le fait des Occidentaux, mais il nous faut aider sur tous les plans, y compris sur celui de leur sécurité, et bien entendu également sur le plan matériel, les malheureux réfugiés, dont la disparition signerait le recul sur plusieurs milliers de kilomètres de notre civilisation.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la condanna della persecuzione dei cristiani, siano assiri, caldei o copti, e di tutte le minoranze religiose è durissima e netta da parte nostra. Non possiamo permettere che nessuna comunità venga sradicata dalle proprie terre ancestrali nel silenzio della comunità internazionale. Ma dobbiamo anche ricordarci, colleghi, che cadere nella retorica della crociata del Jihad, dello scontro di civiltà è esattamente ciò che vogliono questi gruppi terroristi, come Daesh.

Se noi creassimo tensione e sospetto nelle nostre società verso le comunità musulmane, spingeremmo quindi l'islam moderato all'esclusione sociale e alla radicalizzazione, creando nuovo terreno fertile per le reclute e i foreign fighters. Non dimentichiamo anche che i musulmani stessi, per numero di vittime, sono i più colpiti, sunniti ma anche sciiti.

Daesh usa la religione come pretesto e proprio per questo noi dobbiamo lavorare insieme ai rappresentanti dell'islam politico, come la Lega araba, e religioso, affinché si dissocino completamente e non lascino nessun tipo di ambiguità quanto alla loro contiguità con questi gruppi.

Lavoriamo tutti quanti insieme prima che sia troppo tardi.

 
  
 

Uwagi z sali

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) Som rada, že som podpísaná pod touto rezolúciou, ale nestačí len znovu odsúdiť teroristov z tzv. Islamského štátu. Znova pobúrene rozprávať o vraždení, únosoch a zotročovaní kresťanov. Potrebné sú skutky a reálna pomoc. Celé rodiny boli vyhnané zo svojich domovov, prišli o strechu nad hlavou, potrebujú jedlo a lieky. Potrebujú aspoň provizórne školy, inak sa chudoba, v ktorej sa náhle ocitli rodičia, prenesie aj na ďalšiu generáciu. Asýrski a chaldejskí kresťania vyznávajú už 2 000 rokov tie isté hodnoty, na ktorých Schuman, Adenauer a De Gasperi založili svoj sen o zjednotenej Európe. Sú na to naši bratia a sestry, ktorých postihlo veľké nešťastie. Veria, že im pomôžeme. Uvedomme si, že sme svedkami genocídy, o ktorej máme podrobné informácie. Zodpovednosť za ďalší osud kresťanov v Sýrii a Iraku leží v prvom rade na našich pleciach.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). Panie Przewodniczący! Bezpieczeństwo i życie, i przetrwanie wspólnot chrześcijańskich powinno być przedmiotem nie tylko naszych rezolucji, ale zasadniczą przesłanką polityki Zachodu na Bliskim Wschodzie. Jeżeli mówimy dzisiaj o potrzebie inkluzywnego rządu w Iraku, jednym z kryteriów tego inkluzywnego charakteru powinien być udział wspólnot chrześcijańskich, reprezentacja polityczna tych wspólnot we władzach irackich. A od władz irackich, którym udzielamy wsparcia, należy oczekiwać zarówno militarnej ochrony chrześcijan tam, gdzie są bezpośrednio zagrożeni, jak i dostarczenia środków obrony formacjom chrześcijańskim, które w tej chwili podejmują samoobronę Syryjczyków czy innych wspólnot chrześcijańskich, które tam żyją. Oczywiście to wszystko nie zwalnia nas z naszej bezpośredniej odpowiedzialności za ich obronę na forum międzynarodowym czy bezpośrednio.

 
  
 

(Koniec uwag z sali)

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει, προηγουμένως, να συμμετάσχω στη διαδικασία catch the eye για αυτή τη συζήτηση, στη συνάδελφο στο Προεδρείο και μου είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήμουν εδώ όταν ξεκίνησε η συζήτηση και είχα ζητήσει να συμμετάσχω στη διαδικασία catch the eye. Δεν ήσασταν εσείς ο πρόεδρος, ήταν κάποια άλλη κυρία και μου είπε ΟΚ. Οπότε θα ήθελα τον λόγο στο πλαίσιο του catch the eye πριν ξεκινήσει ο κύριος Επίτροπος. Το είχα ζητήσει και ήμουν εδώ.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Udzieliłem już głosu panu komisarzowi. Bardzo przepraszam, ale nie miałem tej informacji. Bardzo proszę o wystąpienie pana komisarza w tej chwili. Przykro mi, że do tego doszło, ale nie jest to naprawdę moja wina.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. Mr President, I am honoured to address you on behalf of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, although it is on a very sad subject.

During previous plenary debates on this matter we highlighted the fact that Daesh poses a complex terrorist threat also for Europe. However, we must remember that Syrian and Iraqi citizens are truly on the front line. Daesh’s actions are horrific. The human rights abuses committed by them are increasing both in the number of victims and in atrocity. They include the vicious and barbaric murder of prisoners, abuses of the worst kind against children and women and the persecution of persons belonging to different religions, ethnic communities and vulnerable groups.

The kidnapping of more than 200 Christian Assyrians in the Hassakeh region of Syria, at the end of February, is just the most recent in Daesh’s long list of brutal actions that may amount to more crimes and crimes against humanity according to the UN Commission of Inquiry on Syria. All of this is in complete violation of international human rights law and goes directly against freedom of religion or belief, which includes the right for persons of all faiths to live and practise their religion freely, without fear of intolerance or attacks.

In terms of numbers, the first victims of Daesh are Sunni Muslims. At the same time it is clear that Daesh poses a specific and more deliberate threat to minorities in the region, to Christians, but also to Yazidis, Shabakis and other groups.

Let us be clear, Daesh’s actions jeopardise the survival of the multi—ethnic and multi—religious character of the Middle East, and the prospect for inclusive stability in the long—term. The European Union and its partners cannot tolerate this.

We also denounce the attacks on, and destruction of, world heritage sites, and the illicit trafficking in cultural properties. This is why on numerous occasions we have expressed views and the determination to contain and defeat Daesh and to contribute as fully as possible, both at the individual level of Member States and the collective level of the EU, to the efforts of the global coalition.

We believe that military action is essential, but not sufficient on its own. It is necessary to address the underlying violence in Syria and Iraq, which has given terrorist groups a foothold. It is the instability in Syria, caused by the Assad regime’s brutal war against its own people and the non—inclusive policies in Iraq, that has allowed Daesh to flourish.

The Foreign Affairs Council should adopt shortly a new regional strategy on Syria and Iraq, as well as on the Daesh threat, based on the recent joint communication of the European Commission and the High Representative on the subject.

A EUR 1 billion assistance package has been mobilised in support of the regional strategy, but it is important to secure additional financial support at bilateral and multilateral level to ensure that the response to the crisis meets the ever—increasing level of needs.

I call on the European Parliament to continue to support all the strands of EU action to tackle, in a comprehensive manner, the multiple causes and consequences of the crisis.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się po debacie.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. Je me réjouis que le soi-disant "État islamique" (EI) fasse l'unanimité contre lui, mais je regrette que l'on tarde à reconnaître nos erreurs passées et à revoir notre stratégie dans la région, notamment en ce qui concerne nos liaisons dangereuses avec le Qatar et l'Arabie saoudite. Il est pourtant urgent de faire cesser l'odieuse persécution des chrétiens par Daech, ainsi que l'abominable destruction de l'héritage culturel de cette région qui vit éclore et fleurir tant de prodigieuses civilisations.

Les images du saccage du musée de Mossoul et plus encore celles de la destruction par des bulldozers de l'antique cité assyrienne de Nimroud resteront à jamais gravées dans ma mémoire... et je tiens les Américains pour co-responsables de ces pertes inestimables, car c'est eux qui, par leurs idées simples, ont semé le chaos dans cette région éminemment complexe.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. Da’esh caliphate is by far the most barbaric terrorist organization; they are savages, not humans. They are killing people of different religions and positions. They represent a deadly threat to the existence of Christians and other religions in the Middle East. Historical mosques, monuments, shrines, churches, other places of worships, tombs and cemeteries, as well as priceless archaeological and cultural heritage sites, have been destroyed. Assyrians are one of the oldest civilisations on earth, but their cultural and historical heritage is disappearing, step by step, in the Middle East. I make a call to all States and entities providing military support in the fight against Da’esh to organize as soon as possible special military units in order to protect the minorities in the area and, as well, to protect and save the historical and cultural heritage of mankind in the areas occupied by the barbaric, inhuman terrorist organisation Da’esh. Unfortunately, priceless artefacts are being destroyed forever.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. Depuis de nombreux mois, Daech sème la terreur auprès des minorités ethniques et religieuses en multipliant les attaques, les actes meurtriers et les enlèvements. Cette situation est insupportable et il est aujourd'hui fondamental que la communauté internationale s'engage davantage, et ce immédiatement, pour lutter contre ces actes et rappeler le droit inaliénable de toutes les minorités religieuses et ethniques, et notamment celui des chrétiens d'Iraq et de Syrie, de continuer à vivre dans la dignité et en sécurité, et de pouvoir continuer à pratiquer leur religion. Je suis profondément choquée par cette situation chaotique et son évolution. Daech s'attaque non seulement aux minorités et aux peuples, mais également à l'humanité en détruisant sur son passage les symboles et patrimoines culturels. J'appelle l'Union européenne, les États membres et la communauté internationale à renforcer leur coopération afin d'apporter au plus vite une aide à ces minorités religieuses et ethniques, de lutter contre cette menace, et de promouvoir et défendre nos libertés fondamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), in writing. From 25 February, the so called Islamic State began a deliberate campaign to destroy cultural heritage in the Nineveh province, beginning with the destruction of the Mosul Museum, continuing on to levelling of Nimrud, Hatra and Khorsabad with bulldozers. Three thousand years of history and UNESCO World Heritage sites were destroyed within ten days. Not only are Assyrian Christian and Yazidi people targeted as populations, but also by means of their built environment and heritage. The destruction of religious and historical sites and patrimony works in tandem with the direct physical violence against these communities, whose historical presence is being systematically wiped out. According to the protocols of the 1954 Hague Convention and the principles of the Geneva Convention, the deliberate destruction of cultural patrimony is a war crime. The Director General of UNESCO and Ban Ki-Moon have condemned these acts as war crimes. The European Parliament should also do the same.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemnĕ. Jsem velmi rád, že Evropský parlament projednal toto usnesení, které shrnuje současnou situaci menšin na Blízkém východě a v severní Africe. V nedávné době jsme již několikrát vyjádřili naše odsouzení barbarských činů teroristických organizací, které ve jménu náboženství páchají nelidské zločiny na nevinných lidech. Bylo od počátku jasné, že činnost těchto teroristických organizací nemá nic společného s náboženstvím, v jehož jménu tyto činy páchají. Je to však o to zřejmější ve chvíli, kdy tito teroristé ničí kulturní dědictví minulých generací a připravují tak budoucí generace o jejich identitu. Je to jistě jejich záměr. Tito teroristé tak jen potvrdili, že stojí skutečně proti univerzálním hodnotám lidské civilizace jako celku. Je třeba se dále věnovat ochraně menšin, a pokud máme informace, které naznačují, že menšiny, zejména náboženské, jsou ohrožovány, a to i například v uprchlických táborech, je třeba se tímto problém zabývat a přijmout příslušná opatření přímo na místě. Je jistě velmi obtížné zajistit bezpečnost v uprchlických táborech velkého rozsahu, ale pokud máme informace, které naznačují určité problémy, musíme se pokusit na ně reagovat.

 

6.2. Южен Судан, по-специално неотдавнашните отвличания на деца
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest debata nad siedmioma projektami rezolucji w sprawie Sudanu Południowego, w tym niedawnych porwań dzieci (2015/2603(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, Auteur. Voorzitter, het conflict in Zuid-Sudan hoeft geen introductie. We hebben het hier vaker over gehad. De president en de voormalige vice-president staan elkaar naar het leven en de bevolking lijdt daaronder. Het voorlopige dieptepunt is het ontvoeren van, in ieder geval, 89 kinderen maar misschien nog wel heel veel meer uit een dorp in Zuid-Sudan. Kinderen, jongens vanaf 12 die al geschikt geacht worden om als soldaat in het leger van een van de twee strijdende partijen te strijden.

Het deed me denken aan het boek “What is the What?” van Dave Eggers, het boek uit 2006 dat de reis beschrijft van een jongeman die ook wegens het regeringsleger uit een dorp in Zuid-Sudan is weggevlucht, een reis door Sudan naar Ethiopië, naar vluchtelingenkampen. We zien hier eigenlijk “What is the What” in werkelijkheid. Onze vraag is: breng de kinderen terug.

 
  
MPphoto
 

  Petr Ježek, author. Mr President, I am glad that we agreed on a common resolution which demonstrates that we are fully aware of the scale of the catastrophe in South Sudan. Approximately 1.4 million people have been displaced, 500 000 have fled to neighbouring countries, 2 000 children have been recruited as soldiers, and thousands more killed, raped, displaced and orphaned.

Four million people are at risk of malnutrition and famine. In this respect, I am glad Parliament, in this resolution, calls on the international community to convene a new donor conference on South Sudan when the necessary conditions are in place. I am in contact with different people working on the ground and I hear how desperate and frustrating the situation is there.

Everything that could go wrong did go wrong. All the factors are in place to lead to a disaster on a huge scale. I strongly support, therefore, the idea gaining ground of establishing an international contact group in South Sudan, bringing together a number of actors involved in the peace process. This would ensure coherence and generate the desirable pressure and momentum.

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská, autorka V každom vojnovom konflikte trpia najviac deti. Od začiatku tohto konfliktu muselo opustiť školu 400 000 detí a až 12 000 z nich bolo násilím odvedených od školských lavíc priamo do prvej línie vojnového konfliktu. Posledný incident z polovice februára hovorí o viac ako 89 deťoch, pričom podľa UNICEF-u mohlo ísť dokonca o stovky chlapcov aj dievčat, z ktorých sa stávajú nedobrovoľní vojaci. Mnohé z detí, ktoré častokrát nemajú ani 12 rokov, zahynú počas výcviku, ďalší už priamo v ostrom boji. Zvyšní si túto traumu budú niesť celý život. Je hrozné, že k týmto praktikám sa uchyľujú obe strany konfliktu a aj napriek mnohým pokusom a podpísaným prímeriam je, zdá sa, mier v nedohľadne. A preto vítam razantný postup Bezpečnostnej rady OSN, ktorá rozhodla o prijatí sankcií voči tým predstaviteľom Južného Sudánu, ktorí by kládli prekážky v ukončení tohto konfliktu.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia superfluo qualsiasi ulteriore commento sulla disumanità e l'atrocità di ciò che succede in Sud Sudan. È inutile stare continuamente ad elencare quanto disumano sia ciò che accade ai bambini soldato ma anche ciò che accade alle bambine rapite, dapprima trattate come schiave e poi destinate al mercato della prostituzione.

Il Sud Sudan è lo Stato più giovane del mondo, se non uno degli Stati più giovani del mondo, e sicuramente ci deve far riflettere il fatto che sin dalla sua nascita si trova praticamente in situazione di guerra civile perenne. Forse dovremmo fare attenzione a chi interessa mantenere il Sud Sudan in questa condizione, a chi ha l'interesse economico di mantenere le due fazioni, l'opposizione e il governo, in continua lotta tra di loro e quindi fomentare questo tipo di disumanità.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, autora. Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en Sudán del Sur es una de las peores del mundo. La paz ha tenido pocas oportunidades desde que en el año 2011 este país obtuvo la independencia.

Desde el año 2013 se encuentra inmerso en una guerra civil de consecuencias devastadoras para tantas víctimas: aquí lo hemos citado, las niñas que son violadas, reclutadas para ser esclavas sexuales y también, la parte más importante, de la que trata esta propuesta de Resolución, los niños soldado. Las cifras son alarmantes, más de 12 000 niños reclutados para la guerra. Otros miles asesinados, violados, secuestrados. Es imposible aceptar tanta crueldad.

El plan de acción al que se comprometieron las dos partes no ha sido respetado; por lo tanto, es necesario poner fin al reclutamiento de niños soldado, que no podemos admitir, y me felicito porque este Parlamento ha sabido estar unido; es imposible no estar unido ante tanta barbarie. Y desde aquí decimos «basta» y que tenemos que poner solución a esa gravísima violación de los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez, Autora. Senhor Presidente, expressamos a nossa forte condenação à utilização das crianças nas guerras, assim como a todo o tipo de violência contra as mulheres e as meninas. Condenamos igualmente um conflito por trás do qual há, como sempre, fortes interesses das potências ocidentais nos seus recursos naturais: a terra, o petróleo, o ferro, o cobre, diamantes e ouro.

Pedimos para utilizar todas as vias diplomáticas para acabar com este conflito no Sudão do Sul, para que se respeitem os direitos humanos e se ponha fim ao sequestro das crianças, assim como apoiar para que estas crianças—soldado recuperem a sua infância.

Pedimos apoio claro e contundente para melhorar as condições de vida da população e para erradicar a pobreza, a fome e a desnutrição. Pedimos também apoio para os agricultores para que tenham recursos precisos para a produção de alimentos, que são terra, água e apoio económico.

Mas não somos nós quem tem que dizer como tem que ser o governo no Sudão do Sul.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. Herr Präsident! Es ist noch nicht lange her, dass wir uns in diesem Zusammenhang mit der Situation im Südsudan beschäftigt haben. Wir haben die immer mehr aus dem Ruder laufende Situation beklagt, die zu einer Zerstörung staatlicher Strukturen und zum Verlust sozialer Beziehungen führt. Wir haben unsere Hoffnung ausgedrückt, dass sich die Situation verbessert. Das war im November letzten Jahres.

Nichts davon ist eingetreten. Die Situation hat sich verschlechtert, die Zahl der Binnenflüchtlinge ist auf 1,5 Millionen angewachsen, mehr als 2,5 Millionen Menschen – fast ein Viertel der Bevölkerung – leiden Hunger. Das Land ist tief gespalten, und die Konflikte werden mit grausamer Gewalttätigkeit ausgetragen. Zunehmend werden auch Kinder als Soldaten eingesetzt. Damit wird die Zukunft des Landes buchstäblich auf’s Spiel gesetzt. Wir müssen diesen Kreislauf der Zerstörung beenden. Deshalb dürfen wir nicht schweigen und müssen uns immer wieder an diese Dinge erinnern.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier, u ime kluba PPE. Gospodine predsjedniče, prije nešto manje od 4 godine Južni Sudan i njezini građani dobili su nezavisnost i tada su mnogi, popularno nazvani izgubljeni dječaci Sudana iz generacija koje su bile otimane i odvajane od roditelja te regrutirane u vojne svrhe te deseci tisuća koji su pobjegli iz zemlje, odlučili se vratiti u Južni Sudan jer su željeli graditi bolju budućnost svoje države.

Nažalost, ti izgubljeni dječaci koji su pobjegli iz rata, vratili su se svojem domu kako bi zatekli samo novi rat. Već u prosincu 2013. počeli su nasilni etnički sukobi kojim su se noćne more rata i izgubljenog djetinjstva prenijele na još jednu generaciju djece. Prema UNICEF-u samo prošle godine diljem te zemlje korišteno je oko 12 000 djece vojnika koji su regrutirani na obje strane.

Nedavne otmice 89 dječaka u Južnom Sudanu su nas ponovno podsjetile na tu realnost i zato podržavam sankcije UN-a od 5. ožujka da kazne one koji opstruiraju pokušaj prekida konflikta.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, em nome do Grupo S&D. Senhor Presidente, o rapto e recrutamento de crianças para combater nas forças armadas do governo e da oposição no Sul do Sudão, em guerra que se arrasta há mais de um ano com sucessivos acordos de paz falhados, constitui crime de guerra e contra a Humanidade, a acrescer a outros cometidos desde o início do conflito, num clima de impunidade que a comunidade internacional não pode continuar a tolerar.

A condução das negociações de paz pelo IGAD tem fracassado, o que não é de espantar, pois os próprios países da região têm interesses concorrentes no conflito, e os mediadores não podem ser imparciais.

É preciso aplicar já a resolução do Conselho de Segurança da ONU, que prevê impor sanções sobre os líderes que obstruem o processo de paz. A União Europeia deve ajudar a aplicar o embargo de armas decretado pelo Conselho de Segurança e pedir escrutínio internacional sobre a utilização dos proveitos da exploração do petróleo no país, que têm sido utilizados para sustentar o esforço de guerra.

A União Europeia e os Estados-Membros devem pressionar a União Africana a tomar posição e a publicar o relatório da sua comissão de inquérito ao Sudão do Sul. O massacrado povo do Sudão do Sul merece justiça, o fim da guerra e da impunidade.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, au nom du groupe ALDE. Monsieur le Président, mes chers collègues, on a le tournis devant la multiplication de tant de théâtres de guerre dans le monde.

On voit se propager la crainte, qui plombe les démocraties et amène de plus en plus de citoyens à se replier sur eux-mêmes.

Inutile de le rappeler, le Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde, est l'objet et le théâtre ensanglanté de combats entre frères: des milliers d'enfants tués, des enfants violés, violentés, des petites filles esclaves, douze mille enfants enlevés pour devenir soldats... Face à ce constat, c'est l'horreur.

Il ne suffit pas de le dire et de signer des résolutions et des déclarations, il nous faut agir et ne pas laisser la communauté internationale inerte face à ce désastre.

Cette résolution demande la reprise des négociations, l'arrêt immédiat de ces violations, qui sont une honte pour la communauté internationale, et un accès à l'assistance humanitaire.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, is cuimhin liom a bheith ag caint sa Pharlaimint anseo cúpla bliain ó shin nuair a fuair an tSúdáin Theas neamhspleáchas agus ag an am sin bhíomar dóchasach go rachadh an tír ar aghaidh, ach ní mar sin a tharla faraor. I ndáiríre tá sí imithe ar chúl. Ní féidir aon dul chun cinn a dhéanamh nuair a bhíonn cogadh cathartha i dtír mar atá sa tSúdáin Theas. Is tragóideach go bhfuil siad ag úsáid buachaillí óga mar shaighdiúirí; ag dul isteach i dtithe agus i scoileanna ag tógaint buachaillí óga amach, ag cur gunnaí ina lámha chun daoine eile a lámhach nó, níos dóichí b’fhéidir, chun go marófar iad féin. Caithfimid gach iarracht a dhéanamh chun deireadh a chur leis seo agus ansin an acmhainn shaibhir atá acu, go háirithe ola, a úsáid ar mhaithe lena ndaoine agus na scoileanna a oscailt chun oideachas a thabhairt do na daoine óga.

 
  
 

Uwagi z sali

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, το Νότιο Σουδάν είναι μια πλούσια περιοχή, έχει τεράστιες πετρελαιοπαραγωγικές δυνατότητες και, βεβαίως, αφού απέκτησε την ανεξαρτησία του, είναι γεγονός ότι ξένα συμφέροντα, αξιοποιώντας τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις που υπήρχαν στην κοινωνία, οδήγησαν την περιοχή αυτή σε έναν εμφύλιο πόλεμο.

Τώρα πλέον έχουμε 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους, έχουμε 500.000 πρόσφυγες σε γειτονικά κράτη, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε μία ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή, καθώς κινδυνεύουν πάνω από 4 εκατομμύρια ψυχές.

Το νέο στοιχείο που υπάρχει είναι ότι παιδιά στρατολογούνται πλέον σ' αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο και μάλιστα γίνονται και απαγωγές παιδιών προκειμένου να υπάρξει βίαιη στρατολόγησή τους. Πρέπει να υπάρξει άμεση, καταλυτική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα αυτό, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την ανθρωπιστική κρίση.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο162, παράγραφος 8, του κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Gospodine Marias, moram reći da sam potresena zbog situacije u Južnom Sudanu, posebice zbog toga što se na dnevnoj razini događaju otmice djece. Djeca se novače, odvajaju od njihovih roditelja, njihovi roditelji ubijaju, žene siluju a oni koji uspijevaju preživjeti tu situaciju nažalost, zbog nedostatka hrane i pojave bolesti su ugroženi.

Zbog toga me zanima što kolega zastupnik misli s obzirom na tu situaciju, je li dovoljno donositi rezolucije ili bi Europske unija trebala poduzeti nešto konkretno?

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), απάντηση "γαλάζια κάρτα". Κύριε Πρόεδρε, το θέμα του Νοτίου Σουδάν είναι πάρα πολύ σοβαρό και το συζητήσαμε. Αυτό το οποίο κάνουμε σ' αυτή τη φάση είναι να αναδείξουμε το ζήτημα και να πιέσουμε για να υπάρξουν και συγκεκριμένα μέτρα. Δεν μπορούμε χωρίς συγκεκριμένα μέτρα να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση.

Το πρώτο και βασικό είναι να πάμε στα αίτια και τα αίτια είναι η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών στο Νότιο Σουδάν. Ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν απ' την κατάσταση του εμφυλίου πολέμου; Όταν το δούμε αυτό μπορούμε να εξετάσουμε και να πάρουμε μέτρα απέναντι σ' αυτές τις αιτίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). Актът на отвличане на стотици деца е недопустим, независимо за кой край на света говорим. Събитията в Южен Судан са тежка съдба за местното население. Европа обаче трябва да играе активна роля в търсенето на начин за справяне с това и други подобни предизвикателства заедно с международни организации, защото конфликтите по света ежегодно се увеличават и все повече малолетни и непълнолетни или страдат, или биват въвличани в тях.

Ситуацията в страната е особено критична. Училищата там биват използвани с военни цели, а подрастващи биват вземани и обучавани за войници. По данни на международни организации над 400 хиляди деца са спрели да посещават училище през последните месеци, заради конфликтите там. Това са близо половин милион деца, които стават рискова група.

Аз съм на твърдото мнение, че Европейската комисия трябва да помага в мобилизиране на ресурси за дългосрочна реинтеграция на деца, които са били въвличани в конфликти като това трябва да стане в координация със специалния пратеник на ООН за деца във въоръжени конфликти, УНИЦЕФ и други агенции.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, kada smo prije imali točku dnevnog reda o radu UNHCR-a, onda sam govorio o problemu kršenja ljudskih prava, pogotovo djece. U Južnom Sudanu najbolje vidimo primjer tragedije kršenja ljudskih prava djece i svega onoga što se dešava, što je zaista gnusno.

Želim skrenuti pažnju da je danas 12 000 djece u vojsci, na sukobljenim stranama i naravno da se jedino može sve detektirati time da postoje veliki interesi u Južnom Sudanu, veliki interesi zbog bogatstva te zemlje.

Pozivam Komisiju znajući velike napore koje ulaže Komisija da i dalje nastavi, jer tragediju s djecom treba prekinuti.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta che ci ritroviamo qui, colleghi, a discutere di uno sventurato paese chiamato Sud Sudan. Come in altri Stati, le materie prime sono più una maledizione che una risorsa. Per accaparrarsi il controllo del petrolio sud sudanese, ben dodicimila bambini sono stati trasformati in strumento di morte da parte di fazioni sobillate, purtroppo, anche da interessi esterni.

Noi diciamo con forza che devono tornare alle loro case e quindi dobbiamo contribuire a ricostruire le infrastrutture dello Stato, soprattutto le scuole, e a portare avanti veri progetti di reinserimento nella società. I colpevoli di questo crimine devono essere portati di fronte alla giustizia, così come coloro che speculano su questa crisi, che traggono profitto dai proventi del petrolio misto a sangue di questo paese, come diceva il collega Marias.

È ora di adottare sanzioni immediate in base alla risoluzione dell'ONU sui leader di queste fazioni e applicare strettamente l'embargo delle armi. Vogliamo negoziati e questa volta devono essere seri. Il più giovane Stato del mondo deve salvaguardare il futuro dei suoi più giovani cittadini.

 
  
 

(Koniec uwag z sali)

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Monsieur le Président, je sais que vous faites votre possible.

Ceci est mon intervention sur l'État islamique. Poubelle!

Ceci est celle sur le Soudan. Poubelle!

Ceci est celle sur l'accaparement des terres en Tanzanie, pour laquelle j'espère que vous me donnerez un temps de parole. Et je souhaiterais que nous introduisions un nouveau carton dans ce Parlement: il s'agit du "carton jaune", dans le but d'interdire de faux cartons bleus, comme celui auquel nous avons assisté ici, qui empêchent des personnes de pouvoir s'exprimer sur le sujet.

Les collègues qui utilisent abusivement le carton bleu devraient être sanctionnés une première fois par un avertissement et ensuite être exclus – par un "carton rouge" peut-être – du droit de demander des cartons bleus.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Myślę, że to ważny apel. Dziękuję Panie Pośle. Rzeczywiście czasem z takimi rzeczami mamy do czynienia. Bardzo mi przykro, Panie Pośle.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. Mr President, South Sudan has been at war with itself for 15 months. Every day that passes increases the risk of more intense conflict and worsens the already dreadful humanitarian and human rights situation of the long-suffering people of South Sudan. The recent abduction of a group of children in Wau Shilluk is yet another illustration of the complete disregard by all parties for international human rights law.

The High Representative Vice-President has condemned them in the strongest possible words. Preventing and responding to violations against children affected by armed conflicts is a top priority for the European Union. We are working closely with Mrs Zerrougui, the UN Special Representative for children and armed conflict, and Unicef to end the use of children in combat.

Our delegation in Juba is pressing both the government and opposition forces to release all children from the armed forces and to help them return to places of safety. The European Commission, through its humanitarian aid and civil protection department ECHO, provides funding to Unicef to support the reintegration of released child soldiers from the Cobra faction. Accountability for crimes committed in the course of the conflict is essential to ensure sustainable peace. The EU has called repeatedly for the publication of the African Union Commission of Inquiry report. This is an inquiry launched by the African Union itself and as such is an historic step to assume responsibility for the investigation of crimes perpetrated on the African continent. We look forward to hearing formally what recommendations the inquiry has to make.

We believe that the human disaster wrought in South Sudan is the responsibility of its political and military leaders. They resorted to violence rather than debate. There are no alibis. Last week, the two principle protagonists in the civil war once again refused to make the mutual compromises required to reach an agreement that could pave the way for a comprehensive settlement of the conflict. In response, IGAD’s Chair, the Ethiopian Prime Minister, asked regional and international partners to work together to reinvigorate the peace process and agree a common approach. The EU stands ready to support IGAD in this endeavour. The EU Special Representative Alexander Rondos has already been active in supporting the IGAD-led negotiation process. The UN Security Council has also agreed a unanimous resolution creating a framework for sanctions against those who impede the peace process and persons who have committed war crimes. The EU agrees it is important to increase pressure on the parties without further delay.

Let me conclude by stressing the following: it is essential that the warring parties in South Sudan put their own interests aside and instead reach a compromise in the interests of all citizens of South Sudan, the world’s youngest nation. The Union will continue to make every effort to support a swift political solution to the crisis, with a view to achieving a lasting peace.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się po debacie.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. During the last 15 months of the civil war in South Sudan, approximately 1.4 million people have been displaced, 500 000 have fled to neighbouring countries, thousands more have been killed, raped and orphaned. More than four million people are currently at risk of malnutrition and famine. During a recent incident in South Sudan, 89 children were forcibly recruited as child soldiers while doing their exams. According to a UNICEF report, in the past year South Sudan recruited more than 12 000 child soldiers, most of them boys and aged between 11 and 17. The recruitment and use of child soldiers under the age of 15 constitutes a war crime. Children need to go to school and not to war! Regretfully, in times of armed conflict children are the ones that suffer the most. They suffer both physically and emotionally and they need psychological support, so that they can go back to school and have a normal life with their families. Therefore, I welcome this resolution, which concludes that recruitment and use of children in armed forces and groups is a crucial violation of national and international law and this has to end.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE), na piśmie. Po trzech miesiącach od ogłoszenia rezolucji w sprawie Dr Medani, Sudan ponownie staje się obiektem żywej dyskusji w Parlamencie Europejskim. Ostatnie wydarzenia wymagają natychmiastowej interwencji, gdyż dotyczą przede wszystkim tych, którym prawo międzynarodowe zapewnia szczególną ochronę. Mowa o dzieciach uprowadzanych z rodzinnych miejscowości i przymusowo wcielanych do armii. Zgodnie z ustaleniami UNICEF, czynny udział w walkach po obu stronach konfliktu mogą brać nawet niespełna dwunastoletni chłopcy. Zatrważające jest, że szkoły, które powinny być miejscem zdobywania wiedzy i kształcenia młodych pokoleń, w Sudanie zamieniane są w punkty werbunku do armii. Dzieci to nadzieja każdego narodu. Sudan, obecnie pogrążony w chaosie, w przyszłości może stać się miejscem o ustabilizowanej sytuacji politycznej. Jednak, aby tak się stało, nie można pozwolić, aby Ci młodzi ludzie, którzy w będą budować nowy porządek, obecnie ginęli w wojnie prowadzonej w imię ideałów starszego pokolenia. Chciałbym, aby ta rezolucja odbiła się szerokim echem i zwróciła oczy świata na problem Sudanu. Unia Europejska, jako ostoja praw człowieka powinna stanąć w obronie tych, którzy nie są w stanie zrobić tego sami. Powiedzmy jasno, że miejsce dziecka powinno być w szkole z ołówkiem w ręku, a nie w wojsku z karabinem przerzuconym przez ramię.

 

6.3. Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest debata nad sześcioma projektami rezolucji w sprawie Tanzanii, w szczególności kwestii zawłaszczania ziemi (2015/2604(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, author. Mr President, this joint resolution is about our concern for an indigenous people in Tanzania – the Masai people. It appears that thousands of indigenous people have been evicted from land to which they have customary rights.

The European Parliament is, of course, an important actor here, because Tanzania is one of the development partner countries of the European Union. It is necessary to ensure that the European Union and its Member States, with the help of its development aid, encourage and demand full transparency and good governance on land tenure issues. The issue is that a very powerful presidential administration is doing big land deals with foreign companies in secret. We should insist on open accessible land registers so that the public and developing partners also have the right to know what kind of deals are being made at the cost of human rights.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder, author. Mr President, attacking pastoralists’ right to roam on their own land is an issue that has come up time and time again. The Masai Mara Serengeti ecosystem supports the highest concentration of wildlife on earth. It is estimated that Masai territories provide habitats for 80% of East Africa’s wildlife.

The Masai and other pastoralists see themselves as custodians of the land they inhabit and they play an essential role in conservation and environmental protection. They are ideally placed to be the eyes and ears to protect vulnerable species from poaching and other wildlife crimes.

Rather than being considered a threat to conservation, the Masai and other pastoralists must be included in plans to protect this fragile land on which they have co-existed peacefully and sustainably for millennia.

Tanzania must respect the numerous promises they have made to these people over the years. Pastoralists all over the world need protection from land encroachment and so the Commission and Member States must put pressure on the Tanzanian Government to make sure it brings forward legally binding laws to protect the rights of the Masai, not sell off their land to the highest bidder to create a playground for the rich and powerful.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek, autor Chcem tu verejne odsúdiť zaberanie pôdy v Tanzánii. Tento nezdravý jav umožňuje silnejším, aby v mene luxusu pripravili slabších o možnosť obživy. Verím, že budúcnosťou každého národa, no najmä afrického kontinentu, sú drobní farmári. Tí tanzánski majú už teraz ťažkú situáciu kvôli korupcii a prostrediu, ktoré v ich krajine vládne, a kvôli tomu, ako je u mnohých z nich zneužívaná ich negramotnosť. Ak chce Európa prispieť k rozvoju Afriky, mala by sa zaujímať o bežných ľudí, ktorých jedno luxusné safari určite nevytrhne z biedy a viac im pomôže možnosť obrábať pôdu svojich predkov bez strachu, že ju zo dňa na deň stratia, a mali by sme prispieť k tomu, naopak, aby sme nejakým spôsobom dosiahli, že tí samotní vlastníci budú chápať, že sú vlastníci na základe toho, že o tom môžu mať doklad a môžu sa dožiadať svojich práv, svojej dedovizne, zeme svojich predkov. Ja myslím, že lepšia cesta nie je.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Autore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, bene, si è passati dalla corsa all'oro nero alla corsa alla terra: la terra degli indigeni, la terra dei masai, come nel caso della Tanzania di cui stiamo trattando. Soltanto che i masai, a differenza nostra, delle nostre idee speculative nei confronti della terra altrui, hanno l'idea che la terra non sia di nessuno, che essa sia dei morti, dei vivi, sia di chi deve ancora nascere.

Noi, nei confronti della Tanzania e di queste popolazioni, agiamo con il classico atteggiamento ipocrita di chi condanna, come in questa risoluzione – che chiaramente voteremo e che spero voterà tutto il Parlamento – per poi avallare investimenti crescenti nei biocarburanti in paesi come la Tanzania, che faranno sì che altre popolazioni indigene verranno spazzate via dai loro luoghi di origine.

Quindi dobbiamo stare attenti a cosa affermiamo, a cosa votiamo e poi a cosa facciamo di concreto, perché molte delle imprese che vanno a investire là – e il rapporto Gallagher che è stato commissionato dal governo della Gran Bretagna dimostra che sono investimenti crescenti, nel 2020 si parla di 31,5 milioni di ettari destinati alla produzione di biocarburanti – fanno sì che il nostro atteggiamento risulti molto ambiguo.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8 del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Gospodine Corrao, pažljivo sam vas slušao. Dijelim vaše mišljenje i moje pitanje je vrlo jednostavno: slažete li se sa mnom da je ovo smišljeni zločin nad narodom Masaija i da bi Europska unija u takvoj situaciji trebala prekinuti sve ozbiljne poslovne odnose s Tanzanijom?

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD), Risposta a una domanda "cartellino blu". Sono assolutamente d'accordo con il collega Jakovčić: il modo in cui noi avalliamo queste speculazioni nel territorio delle Tanzania è assolutamente criminale. Io vorrei che noi pensassimo a cosa faremmo se fossero gli altri a venire nel territorio europeo e ci cacciassero perché devono coltivare qualcosa che serve loro per motivi energetici…

Sono assolutamente d'accordo: dovremmo interrompere qualsiasi rapporto con il governo della Tanzania se non si mette la parola fine su atteggiamenti speculativi come questo.

 
  
MPphoto
 

  Maurice Ponga, auteur. Monsieur le Président, chers collègues, nous discutons aujourd'hui d'un problème important: la question de l'accaparement des terres, qui affecte tout particulièrement la Tanzanie.

Suite à un projet de grande envergure des Émirats arabes unis, dans la province de Serengeti, plus de 40 000 Massaï vont être expulsés de leurs terres dans les semaines à venir. Cette situation n'est malheureusement pas isolée en Tanzanie. En effet, de nombreux projets menacent les modes de vie traditionnels des communautés pastorales, et notamment des Massaï de Tanzanie.

Dans notre résolution, nous condamnons fermement les déplacements illégaux des communautés rurales et la destruction de leur mode de vie traditionnel. Nous appelons les autorités tanzaniennes à respecter les droits des peuples autochtones et à protéger les droits des Massaï, et notamment leurs terres ancestrales. Nous demandons également à l'Union européenne de promouvoir la bonne gouvernance de la terre et de soutenir la transparence des investissements à grande échelle qui ont une incidence foncière en Tanzanie.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez, Autora. Senhor Presidente, a apropriação da terra por empresas ou investidores chama-se acaparamento. O acaparamento de terras é uma realidade no Sul, mas também na Europa: Galiza, Roménia, Ucrânia e mais países.

Têm sido muitas as minhas intervenções neste Parlamento pelo fim do acaparamento das terras. Também tenho promovido atividades para sensibilizar sobre o impacto nos agricultores e agricultoras, tanto no meu país, na Galiza, como no Sul, na Colômbia. Mas hoje, infelizmente, não posso apoiar esta resolução, porque ela não recusa o acaparamento em si. Porque fazer transações de terra de maneira transparente continua sendo acaparamento. Porque há transparência na prestação de contas das empresas da União Europeia, das instituições financeiras e investimentos agroindustriais em grande escala, essas aquisições de terra na Tanzânia continuam sendo acaparamento.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. Herr Präsident! Das Recht, über sein angestammtes Land zu verfügen und dort die traditionellen Lebensweisen verfolgen zu können, ist ein natürliches Recht der Menschen. Schon Rousseau hat darauf hingewiesen. Es wurde oftmals verletzt, seinerzeit im Verlauf der Kolonialisierung, jetzt als Folge von Marktöffnung und Kommodifizierung ursprünglich öffentlicher Güter.

Die Vereinten Nationen haben 1962 in der Entschließung über die immerwährende Souveränität über natürliche Ressourcen den Zusammenhang zur Degeneration der Menschenrechte hergestellt. Um diesen Zusammenhang geht es jetzt im Serengeti-Nationalpark. Private Investoren haben Rechtstitel erworben, die dazu führen werden, dass bis zu 80 000 Menschen der angestammten Massai-Bevölkerung ihre natürlichen Lebensgrundlagen verlieren. Wenn wir weltweit die Einhaltung der Menschenrechte einfordern, dann sollten wir nicht lockerlassen, landgrabbing als das zu kritisieren, was es ist: ein Bruch der Menschenrechte.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta, w imieniu grupy PPE. Panie Przewodniczący! Wysiedlenia ludności, migracje środowiskowe przybierają masowy charakter w Tanzanii. Większość obserwowanych wysiedleń dotyka członków najuboższych i marginalizowanych grup ludności. Społeczności szczególnie obciążone konsekwencjami nielegalnego wysiedlenia to osoby nieposiadające sformalizowanych praw do ziemi. Brak tych praw często stanowi powód odmowy rekompensaty związanej z przesiedleniem, co łamie standardy praw człowieka. Słabością Tanzanii jest to, że brakuje wielu aktów prawnych.

Potępiam bezprawne wysiedlenia ludności, dyskryminację w zakresie praw własności oraz naruszenie podstawowych praw człowieka związanych z nielegalnym przywłaszczaniem ziemi lokalnej społeczności. Niepokoi brak dostępności przejrzystych informacji dotyczących liczby inwestycji w Tanzanii. Wzywam władze Tanzanii do wspierania polityki rolnej dającej korzyści populacji lokalnej i wdrożenia przepisów dotyczących prawa własności ziem w celu ochrony tej społeczności. Podkreślam znaczenie udzielenia adekwatnej rekompensaty zgodnie z rzeczywistą wartością wcześniej zamieszkiwanej czy użytkowanej ziemi.

 
  
MPphoto
 

  Kashetu Kyenge, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le restrizioni alla proprietà della terra imposte per motivi etnici o di nazionalità o di genere devono essere abolite. Tutti, uomini e donne, hanno diritto alla terra. La terra deve essere condivisa tra quanti ci vivono e ci lavorano. Migliaia di masai sono stati cacciati violentemente dalle proprie case e dalle loro terre ancestrali in Tanzania, senza che avessero un giusto risarcimento.

Tutto questo per lasciare spazio a pochi ricchi turisti. Non è un fenomeno locale, non è una vicenda africana: è un fatto che ci riguarda da vicino. Dobbiamo chiedere più trasparenza alle società europee che operano nel settore agricolo in Africa o al settore privato maggior consapevolezza nei propri codici di condotta. A causa di questo fenomeno, intere comunità vengono espulse dalla terra, lasciate senza risarcimento o fonte di reddito. Non dimentichiamoci che la povertà è una delle principali cause dei conflitti.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). The recent eviction at gunpoint of thousands of Masai in Tanzania is a manifest violation of the universal human right to own property and an act that should be immediately stopped.

In the case of these pastoralist cultures, land, animals and people are a cohesive whole. This is a case where there could be a strong synergy between the interests of the Masai and those of conservation and tourism. Unfortunately we see, sometimes in the EU too, that indigenous people, time and again, are denied the principle of free, prior and informed consent when it comes to their future.

Not only should we strongly condemn such acts, we should also make maximal use of all the tools the EU has at its disposal to prevent such measures before they take place, and especially the EU development financing, which should be fully linked to respect for human rights and cultural and environmental preservation principles.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). Panie Przewodniczący! Zawłaszczanie gruntu jest poważnym problemem w wielu krajach afrykańskich, w tym w Tanzanii. Dotyczy przede wszystkim utraty prawa lokalnej społeczności do ziemi, wody i innych zasobów naturalnych. W ostatnich latach odnotowano nową falę przejęć terenów na dużą skalę, spowodowaną rosnącym globalnym popytem na surowce, produkty rolne, biopaliwa czy turystykę. Przejęcie terenu nie gwarantuje jednak rozwoju, przykładowo większość inwestycji w biopaliwa w latach 2003-2008, na które przeznaczono 640 hektarów, upadła.

W Tanzanii 75% populacji stanowią rolnicy, ale tylko 10% z nich posiada formalne świadectwa własności ziemi, które uprawia. Powszechna korupcja i nadużywanie władzy przez polityków i urzędników państwowych prowadzi do zawłaszczania terenów uprawianych przez ludność lokalną i przekazywania ich w ręce zagranicznych inwestorów, a pozbawieni dostępu do zasobów naturalnych mieszkańcy zmuszani są do migracji w poszukiwaniu pożywienia i wody. Rząd Tanzanii powinien wspierać inwestycje, które przynoszą korzyści miejscowej społeczności, my zaś jako Unia Europejska powinniśmy prowadzić świadomą lokalnych bolączek politykę dialogu, wymiany handlowej oraz monitorowania operacji spółek z Europy w tym rejonie świata.

 
  
 

Uwagi z sali

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Já bych rovněž chtěl podpořit toto usnesení. Samozřejmě považuji rozvoj zemědělství v Tanzanii za klíčové.

Každopádně vyhánění Masajů je nutno odsoudit a rovněž bych chtěl upozornit na to, že pouze tedy 10 % populace v Tanzanii vlastní konkrétní dokument prokazující jejich vlastnictví dané půdy. To je samozřejmě problém, protože potom investoři, kteří se chtějí k půdě dostat, mají poměrně usnadněnou situaci.

Rovněž bych chtěl upozornit na jiný klíčový moment, a to je otázka vzdělávání. Myslím si, že bychom měli tanzanskou vládu podpořit a vyzvat ji k tomu, aby posílila vzdělávání svých lidí právě v oblasti zemědělství, protože podle posledních údajů, které byly uveřejněny v časopisu Foreign affairs z února 2015, pouze 2 % afrických vysokoškoláků má vzdělání v oboru zemědělství. To si myslím, že je také jeden z těch důvodů.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, Domanda "cartellino blu". Volevo chiedere al collega Polčák se è d'accordo sul fatto che dovremmo sanzionare e impedire che le imprese europee vadano in Tanzania a sfruttare il territorio e quindi cacciare popolazioni, come i masai, per fare degli investimenti speculativi su quel territorio. Cosa ne pensa lui.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. Já děkuji za ten dotaz.

Těžko budu asi ze své pozice přikazovat nebo určovat tanzanské vládě, aby zaváděla nějaké sankce. Jestli na úrovni EU by měly být zavedeny podobné sankce podnikům, které se tímto způsobem chovají v Tanzanii, to si nedovedu bez znalosti konkrétního problému představit. Já jsem o tomto problému takto ještě neuvažoval.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Monsieur le Président, on estime que c'est au XVe siècle que les Massaï émigrant depuis le Soudan du Sud se sont installés dans les plaines sauvages du Kenya et de Tanzanie. Beaucoup de ces plaines, depuis, sont devenues des parcs à safari pour touristes, menaçant les richesses naturelles des terres et la tranquillité de ce peuple de chasseurs-éleveurs.

Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'avidité et l'appât du gain du gouvernement et des compagnies de chasse qui menacent les terres ancestrales massaï. Depuis 2009, maisons brûlées, accaparement des terres et violences font partie du quotidien de cette tribu. En février 2014, les autorités ordonnaient aux gardes nationaux du Serengeti d'expulser la population de force. Résultat: en trois jours, 114 habitations massaï réduites en cendres et 2 000 à 3 000 sans-abris.

Mais la violence envers ces peuples ancestraux n'est pas le seul problème de la Tanzanie. Entre pauvreté, chômage, corruption, inégalités et discriminations, le choix est grand.

Il est donc temps de taper du poing sur la table pour dénoncer cette violence et défendre le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), question "carton bleu". Monsieur Tarabella, je voudrais vous demander au sujet de la situation de la population massaï: ne serait-il pas plus important que l'Union européenne aide le gouvernement de Tanzanie à créer un service de cadastre plus efficace et à établir les papiers nécessaires pour cette population?

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D), réponse "carton bleu". Il est clair que nous pouvons toujours exporter nos bonnes pratiques.

En ce qui concerne le cadastre, nous le devons à Napoléon, dont nous allons célébrer le deux-centième anniversaire de la défaite. Je sais que cela fait du bruit, car en Belgique, nous avons édité une pièce commémorative – c'est l'Histoire. Nos amis français n'aiment pas cela, mais un des mérites de Napoléon est d'avoir, notamment, introduit le cadastre ainsi que le Code civil.

Il est vrai que nous pourrions exporter ces pratiques afin d'instaurer un équilibre judicieux entre, d'une part, les droits des peuples à disposer de territoires et à ne pas en être chassés, ainsi que de pouvoir vivre de leur économie et de leurs activités sur ces terres, et, d'autre part, d'autres activités qui sont sûrement très intéressantes, comme l'exportation de ressources naturelles.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η υφαρπαγή γαιών στην Αφρική είναι στην ημερήσια διάταξη. Διάφορες μεγάλες επιχειρήσεις και δήθεν επενδυτές αποκτούν με τη βία τεράστιες εκτάσεις, διότι θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν είτε για γεωργική καλλιέργεια είτε για βιοκαύσιμα. Αυτό που συμβαίνει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι επιχειρήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πετύχει να αποκτήσουν συγκεκριμένες περιοχές και να αρχίσει πλέον η παράνομη εκδίωξη των Μασάι από την περιοχή τους.

Υποτίθεται, τους λένε, ότι δεν έχουν έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία. Μα η ιδιοκτησία τους επί της γης προκύπτει από την χρησικτησία, προκύπτει από την καλλιέργεια επί πέντε τουλάχιστον αιώνες. Επομένως, απέκτησαν δικαιώματα. Δικαιώματα ιδιοκτησίας και αυτά προστατεύονται από τις Συνθήκες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρέπει, επίσης, να προστατευθούν και ως μειονότητα. Χρειάζονται μέτρα για την προστασία τους!

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, ova me tragedija naroda Masaja podsjeća na one tragedije koje su na drugi način doživljavali moji Istrijani. Naime, oduzimanja zemlje u prošlom stoljeću svugdje je bilo mnogo zbog totalitarnih režima koji su bili, a baš je moja regija iznimno puno trpila zbog toga. I ljudi su ostajali bez zemlje. Ovdje, danas, u ovom stoljeću, to je zaista nevjerojatno da se takve stvari dešavaju, a da mi ne poduzimamo nikakve sankcije i nikakve akcije. Suosjećam s ovim što se dešava jer ovo kako se želi oteti zemlja zaista je skandalozno i pokušavam ovim jasno dati do znanja da Europa, Europska unija, treba reagirati, naročito ako ima saznanja da su u to uključene i europske tvrtke.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, gentile Commissario, chi sono e che cosa stanno facendo le società europee in Tanzania? Questa è la domanda che dovremmo porci. Secondo voi può essere ancora tollerabile che nel terzo millennio comunità locali, in questo caso i masai, vedano espropriate le loro terre con atti di violenza incredibile e senza alcun rispetto dei loro diritti ancestrali? Terre da sempre destinate a riti funerari, alla comunità, per dar spazio a business company che speculano per costruire resort turistici e consentire la caccia grossa, questo ignobile e vigliacco trastullo per ricconi occidentali europei e arabi?

Con questa risoluzione noi intendiamo dare voce a oltre due milioni di cittadini del mondo che hanno firmato questo appello. Con questo discorso vi chiedo di contribuire a sviluppare un modello di agricoltura sostenibile, di ridare speranza a chi ha visto offesi diritti dei vivi e la pietà dei morti. È ora di sanzionare chi contribuisce a questo perverso meccanismo.

La Tanzania non può e non deve essere né il latifondo né il parco giochi dell'Occidente, noi siamo con i masai.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo dire che non so se sono nel Parlamento o in un bar, perché sembra di essere al bar qua, invece di parlare di cose importanti. Guardi, guardi lo spettacolo! Cioè di cosa dobbiamo parlare, parliamo del cappuccino, del caffè? Parliamo delle brioches?

Io volevo parlare della questione dei masai: visto che è importante la questione dei masai, io vedo tanta ipocrisia. Però prima di pensare ai masai, vogliamo pensare prima agli europei, alla nostra gente, alla nostra sicurezza contro il terrorismo, contro quello che sta succedendo, ad esempio, in Libia, di cui si è parlato troppo poco?

Vogliamo parlare delle cose concrete del nostro popolo, della nostra gente o pensiamo sempre solo agli altri e ci dimentichiamo invece dei nostri giovani, dei nostri anziani, della gente che non ce la fa ad andare avanti?

Queste sono le cose che dovrebbe discutere questo Parlamento: guardi qua lo spettacolo, guardate che bello! Perché non facciamo anche una bella festa, tiriamo qualche petardo, tiriamo i coriandoli: questo è il Parlamento europeo?

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Member of the Commission. Mr President, the debate today on the challenges associated with land rights in Tanzania is yet another testimony of the attention that Parliament has devoted to this matter for years and for which I thank you. This complex topic rightfully deserves our attention as it touches on issues that the European Union takes a keen interest in: human rights, rule of law and governance, and healthy and transparent business environment.

The phenomenon termed ‘land grabbing’ has different manifestations. Reports involving foreign investors or those threatening the livelihood of pastoralist communities have caused concerns. I refer to the most recent shocking case in Loliondo, Serengeti area, where park rangers and security forces burned the homes of Masai villagers, which affected 3 000 people. This was the latest episode in a longstanding conflict where the government’s authority to manage land use collides with the exercise of the pastoralist communities acquired customary rights.

The EU delegation and Member Statesʼ missions in Tanzania have consulted with the representatives of the pastoralist communities and they await the outcome of the investigation launched by district authorities. Land disputes are usually the result of complex and contrasting interests, weak legislation and administration, and poor dispute settlement mechanisms lead to conflicts that occasionally erupt with serious violations of human rights.

Tanzania has made commitments to improve land governance by signing up to the land transparency initiative launched by the G8 or by participating in the multilateral Open Government Partnership. We support these efforts and advocate for efficient and corruption—free land administration and law enforcement.

As we celebrated Women’s Day last Sunday, let me conclude by mentioning a special form of land grabbing that is often overlooked. Women in Africa are often denied ownership of land and lose it if their husband dies. In Tanzania, the EU supports a project promoting women’s ownership of land in densely populated areas. This contributes to a more equitable use of land and a more balanced growth, and ultimately to women’s empowerment.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się po debacie.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. Aplaudimos que la Resolución hace un llamamiento a los derechos de las indígenas de Tanzania y denuncia los casos de acaparamiento de tierra. También se apela a la coherencia de políticas de cooperación al desarrollo, así como a la responsabilidad y el rol de la UE y las empresas europeas en actuaciones de acaparamiento de tierras. Asimismo, recalca la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas y enfatiza el problema de inseguridad alimentaria por el aumento de biocombustibles. Sin embargo, encontramos algo vaga la Resolución al no contemplar puntos fundamentales como son la soberanía alimentaria, la problemática de la corrupción, el derecho a decidir, la problemática de la privatización de los bienes comunes como el agua y otros recursos los recursos.

 
  
  

VORSITZ: ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF
Vizepräsident

– Vor den Abstimmungen:

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI). Monsieur le Président, une motion d'ordre, s'il vous plaît, sur l'annexe XI, article 5.

Nous voudrions savoir si les députés européens vont être informés de la saisine, par M. Schulz, de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernant son seul assistant accrédité, Herbert Hansen, qui est pourtant établi dans la région d'Aix-la-Chapelle et qui est le responsable de l'agence de voyage du SPD. Évidemment, c'est une situation qui risque de créer – ou qui, en tout cas, permet de suspecter – un conflit d'intérêts.

 

7. Съобщения на председателството
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank für den Hinweis.

Meine Damen und Herren! Bevor wir zur Abstimmung kommen, habe ich noch eine Ankündigung zu machen:

Der Präsident hat beschlossen, dem Kollegen Buonanno als Sanktion für die Störung des normalen Ablaufs der Sitzung durch beleidigende und provozierende Aussagen den Anspruch auf Tagegeld für die Dauer von sieben Tagen zu streichen.

(Beifall)

Dieser Beschluss wurde ihm heute bekanntgegeben. Gemäß Artikel 167 der Geschäftsordnung kann Herr Buonanno binnen zwei Wochen eine interne Beschwerde gegen diesen Beschluss beim Präsidium einreichen.

 

8. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

 

8.1. Неотдавнашните нападения и отвличания от ИДИЛ в Близкия Изток, по-специално на асирийци (RC-B8-0240/2015, B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-0259/2015, B8-0262/2015, B8-0264/2015) (гласуване)

8.2. Южен Судан, по-специално неотдавнашните отвличания на деца (RC-B8-0241/2015, B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-0260/2015, B8-0263/2015, B8-0266/2015) (гласуване)

8.3. Танзания, по-специално проблемът със заграбването на земя (RC-B8-0242/2015, B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-0268/2015, B8-0269/2015, B8-0270/2015) (гласуване)

8.4. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (RC-B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-0252/2015) (гласуване)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). Mr President, the ECR Group is formally requesting a roll call vote on paragraph 20 – both parts of the split – and on recital N.

 
  
MPphoto
 

  President. – Unfortunately this request has been presented after the deadline and not all political groups are in agreement with that request so I cannot allow it.

 

8.5. Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (A8-0039/2015 - Elmar Brok) (гласуване)
 

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 14:

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). Mr President, the ECR Group would like to have an oral amendment to paragraph 36, to become a new paragraph 36a. It is the paragraph concerning the discrimination and persecution of Christians and other religious minorities. We would like to add the words ‘and ethnic’ to it. I understand it will have broader support across the House if we add those two words so it reads ‘and ethnic minority groups’.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 47:

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean (PPE). Monsieur le Président, avec l'accord du rapporteur, je souhaiterais ajouter un amendement oral au paragraphe 47, en vue de donner la bonne appellation aux groupes terroristes qui sont mentionnés en Afrique et, en particulier, de remplacer la mention du groupe terroriste Mujao par le groupe Al-Mourabitoune. Cela donnerait l'amendement suivant dans la version anglaise, après "Al-Qaida au Maghreb islamique":

‘Al-Mourabitoun born from the fusion of’ the... MUJAO ‘and Mokhtar Belmokhtar’s Masked Men Brigade’.

Pour mémoire, ce groupe terroriste a revendiqué l'attentat de Bamako, la semaine dernière, dans lequel un citoyen belge et un citoyen français ont été assassinés.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 2:

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Ihnen vorschlagen, diesen Antrag anzunehmen als Zusatz zu dem bisherigen Text. Die Antragsteller sind damit einverstanden.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

8.6. Годишен доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (A8-0023/2015 - Pier Antonio Panzeri) (гласуване)
MPphoto
 

   – Nach der Abstimmung über Ziffer 77:

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR). Herr Präsident! In dem zweiten Teil in der deutschen Übersetzung findet das Wort „juristisch“ gar nicht statt. Das heißt, wir stimmen in der deutschen Übersetzung über etwas ab, das es nicht gibt. Ich bitte die Übersetzerdienste, das zu ergänzen.

 
  
 

Der Präsident. – Vielen Dank für den Hinweis. Er ist in der Sache berechtigt. Nun ist der zweite Teil gerade abgelehnt worden. Insofern ist das hinfällig.

– Vor der Schlussabstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). Mr President, on behalf of the S&D Group and in agreement with the rapporteur and with other colleagues, in particular, of the Committee on Culture and Education, I present this oral amendment to follow paragraph 210: ʽReiterates that in the framework of the universality of human rights and on the basis of UNESCO Conventions, cultural diversity and cultural heritage are the world’s heritage and that the international community has the duty to cooperate in their protection and valorisation; considers that intentional forms of destructions of cultural and artistic heritage, as it is currently occurring in Iraq and in Syria, should be persecuted as war crimes and as crimes against humanityʼ. I hope this amendment will be supported.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). Mr President, I think there is a linguistic issue here. It is not ‘persecuted’. I think Ms Costa means ‘prosecuted’. You do not persecute a war crime.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

8.7. 28-а сесия на Съвета на ООН по правата на човека (RC-B8-0228/2015, B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015) (гласуване)
 

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 4:

 
  
MPphoto
 

  Victor Boștinaru (S&D). Mr President, for Amendment 4, I wish to put forward the following amendment: ‘Calls on the authorities of EU and LAS member states to respect the prohibition of torture as it is most notably enshrined in the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which most of them have signed and ratified; reiterates that forced confessions under torture are not valid’.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 3:

 
  
MPphoto
 

  Victor Boștinaru (S&D). Mr President, I also wish to move the following oral amendment: ‘Calls on the Council to verify whether there have been breaches of the EU Code of Conduct on Arms Exports in relation to repression’.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

8.8. Отношенията между ЕС и Лигата на арабските държави и сътрудничеството в областта на борбата с тероризма (RC-B8-0215/2008, B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015) (гласуване)

8.9. Устойчива експлоатация на лаврак (B8-0235/2015) (гласуване)

8.10. Положението във Венецуела (RC-B8-0236/2015, B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015) (гласуване)

9. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

10. Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

11. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

   (Abstimmungstunde vom Mittwoch)

 

11.1. Европейски семестър за координация на икономическите политики: заетост и социални аспекти в годишния обзор на растежа за 2015 г. (A8-0043/2015 - Sergio Gutiérrez Prieto)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

   Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE). Mr President, thank you for the opportunity of explaining my support for the Semester. I think it is crucially important if we are to really deal with the problems of poverty and inequality in Europe that we create a pro-jobs, enterprising Europe where countries are encouraged to create jobs and where the right environment is there. That is the best way to tackle poverty. The case in Ireland recently where in excess of 90 000 net new jobs have been created over a three-year period is an example of how the restructuring of our economy has helped to create more jobs, reducing unemployment from 15% to 10%. This year alone in Ireland in excess of 40 000 net new jobs will be created. So here is an example of a country that can restructure itself based on the recommendations that were there within the Semester and create real job opportunities for people.

Finally, can I say this. Another reason why I voted in favour of the Semester is that we need the same set of rules for every country within the eurozone and for every country within the European Union. We cannot have one rule for big countries and another rule for small countries. That is why it is important that we stick to these rules...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Mr President, I too supported this report because it makes a strong call for the European Union to shift its policies towards growth-led policies which focus on creation of quality jobs. It also highlights a number of key points such as the need to have refocusing of policies to achieve the 2020 targets, the fight against inequality, the need to move away from jobless growth, combating youth unemployment, giving SMEs adequate tools to operate voluntary mobility, and shifting taxation from labour to capital.

This report mentions introduction of a minimum income scheme throughout the EU and stresses that the employment and social considerations in the European Semester should be put on a par with macroeconomic ones. I believe that the employment and social aspects of the European Semester and Annual Growth Survey are fundamental in order to put Europe back on its track.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE). Pritariu pranešimui, nes pirmiausia jame pabrėžiama žaliosios ekonomikos nauda ir ekologinės pertvarkos būtinybė, nes būtent žaliosios ekonomikos plėtra gali padėti mums efektyviau naudoti išteklius ir užtikrinti tvarią plėtrą bei iki 2020 m. sukurti 5 mln. darbo vietų. Antra, pranešime raginama mažinti minimalaus darbo užmokesčio skirtumus skirtingose šalyse bei surengti konferenciją Europos minimalaus darbo užmokesčio sistemos klausimais. Minimalaus atlyginimo suvienodinimas leistų padėti spręsti konkurencijos, emigracijos problemas. Trečia, tekstas ragina valstybes nares užtikrinti, kad asmenys, kurie dirba savarankiškai, galėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis ir pakankama socialine apsauga. Šios nuostatos įgyvendinimas padėtų žmonėms derinti darbą ir šeimos gyvenimą, leistų į darbo rinką įsilieti tėvystės ar motinystės atostogose esantiems žmonėms ir neprarasti kvalifikacijos.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). Hr. formand! Det lyder jo vældigt godt, at man vil skabe beskæftigelse og inkludere sociale aspekter i sin politik. Men helt grundlæggende indeholder denne betænkning en stribe områder, hvor medlemslandene skal overdrage ny suverænitet, bl.a. – og vil jeg sige, mest alvorligt – hvad angår lønpolitikken. Det er direkte formuleret. Man skal have det, der kaldes European Framework for mindstelønninger. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der ønsker. F.eks. i Danmark har vi en model, hvor det er arbejdsmarkedets parter og arbejdstager og arbejdsgiver, som forhandler løn. Det er ikke noget, vi har brug for lovgivning om, og da slet ikke lovgivning fra EU. Må jeg ikke godt bede om, at institutionerne her holder fingrene langt, langt væk på dette område! Derfor stemte jeg nej til denne betænkning.

 

11.2. Управление на единния пазар в рамките на Европейския семестър през 2015 г. (A8-0018/2015 - Ildikó Gáll-Pelcz)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

   Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Mylène Troszczynski (NI). Monsieur le Président, cette assemblée a voté hier un nouveau chef d'œuvre de rapport. La mise en place d'une gouvernance centralisée du marché unique est à nouveau présentée comme le remède miraculeux aux maux de notre Europe qui permettrait avec certitude une croissance soutenue et la création d'emplois.

Mais comment donner un quelconque crédit à vos solutions quand toutes vos fumeuses théories se basent sur l'étude d'un rapport totalement déséquilibré et surtout pas objectif qu'est celui du coût de la non-Europe? Comment voulez-vous que les peuples d'Europe continuent de vous suivre, vous, élite déconnectée de la réalité et, surtout, souvent à contre-courant des opinions exprimées par nos concitoyens? Le véritable constat de vos politiques, c'est ceci: 11,4 % de chômage dans la zone euro, une croissance économique nulle et la déliquescence sociale, morale et politique de notre civilisation.

Ce rapport souhaite mettre sous tutelle les États membres, et les obliger à rendre des comptes réguliers et à mettre en place les recommandations contraignantes de la Commission.

C'est pourquoi nous avons voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Mr President, I voted in favour of this report as I believe the single market is one of the most powerful engines at EU level, and its potential needs to be fully exploited to boost growth, competitiveness and creation of new jobs.

The report fully reflects this. This report sends a strong message to the Commission and the Member States, and calls for improvement of single market governance to promote and facilitate growth and jobs, but also serves as the benchmark for commitment to structural reform in the Member States. In my region, the West Midlands, the report identifies a number of key sectors: SMEs, public procurement, digital single market, free movement of goods, better consumer protection and tools for single market integration.

I really applaud the recommendations as to how to improve these in order to unlock the potential of the single market. That could generate billions of euro in additional revenue.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). Hr. formand! Det, jeg især hæfter mig ved ved i denne betænkning, er, at det bliver understreget, at subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne naturligvis skal overholdes. Eller er det så naturligt? For jeg mener, at der i årevis er sket en krænkelse af både subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet. Derfor er det godt, at Kommissionen nu i højere grad lægger vægt på også at høre de nationale parlamenter, som i Lissabon-traktaten faktisk har fået magt til at undersøge, om reglerne er overholdt. Det sker slet ikke i tilstrækkelig grad i dag, og det er derfor, vi har set EU-lovgivningen blande sig i alle mulige detaljer – jeg vil nærmest sige latterlige detaljer til tider – som burde være overladt til medlemslandene selv at regulere. Det er på tide, at vi går den anden vej, sådan at medlemslandene kan tage suverænitet tilbage, og det kan bl.a. ske ved, at vi bruger meget mere krudt på at fokusere på subsidiaritetsprincippet. Så jeg glæder mig over, om ikke alle dele i denne betænkning, så i hvert fald de passager, der går i den retning.

 

11.3. Борба срещу сексуалното насилие над деца в интернет (RC-B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015, B8-0227/2015)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

   Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Mr President, I am pleased that Parliament voted on this resolution on the fight against child sexual abuse on the Internet, because it is critical that we act efficiently and decisively to eradicate this horrible practice that ruins the lives of millions of children worldwide every year.

In the UK, it is estimated that a staggering 1 in 58 children will suffer contact sexual abuse before turning 18, with approximately 10 000 new child victims being reported each year. As Internet availability grows worldwide, online child abuse is increasing at an alarming rate.

Online child sex offenders commit their atrocities and offences across borders; therefore we cannot let borders stop us from stopping them. The EU directive on combating this is crucial. Harmonising criminal offences in this field is also critical, and we must ensure that we have common minimum sanctions.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR) Násilie na deťoch v kyberpriestore nielenže narastá, ale aj naberá na intenzite a krutosti a začína nás presahovať. V Európe, celosvetovo nevieme, myslím si, sa s tým dobre vyrovnať. Naši najmenší a najzraniteľnejší sa nedokážu brániť sofistikovaným útokom kyberšikany a kybergroupingu. Je to zodpovednosť na nás dospelých. Preto vítam úsilie o užšiu spoluprácu všetkých zainteresovaných strán, európskych inštitúcií, polície, štátnych orgánov, neziskových organizácií, škôl, vychovávateľov atď. Je však potrebné zdôrazniť kľúčovú úlohu rodičov, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť pri výchove a ochrane detí; z toho dôvodu zdôrazňujem potrebu informovať ich a vzdelávať aj v tejto oblasti. A preto som hlasoval za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). Panie Przewodniczący! Od wielu lat zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski podejmują szereg inicjatyw mających na celu walkę z seksualnym wykorzystaniem dzieci w sieci. Działania te są głównie ukierunkowane na edukację oraz uświadamianie społeczeństwa, jak bezpiecznie korzystać z internetu i jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami, ale także nieodpowiedzialnymi zachowaniami z ich strony.

Statystyki z ostatnich lat pokazują, iż problem ten narasta. To pokazuje bardzo wyraźnie, iż w pierwszej kolejności musimy podjąć działania profilaktyczne. Jedynie uświadamiając dzieciom konsekwencje ich działań i wskazując zagrożenia czekające w globalnej sieci, możemy ograniczyć to zjawisko. By tak się stało, potrzebne jest zaangażowanie rodziców, opiekunów i nauczycieli. Na szczęście z upływem lat widać pewien postęp w tej materii, czemu z pewnością pomógł obchodzony od paru lat Dzień Bezpiecznego Internetu. Dlatego też pragnę podziękować wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji.

Na koniec chciałam wyrazić oburzenie, iż blisko połowa państw członkowskich nie wdrożyła dyrektywy dotyczącej zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci w internecie. To tylko pokazuje, jak lekceważony jest ten problem w Europie.

 
  
MPphoto
 

  Luigi Morgano (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato con convinzione a favore della risoluzione sull'abuso sessuale dei minori online. Le orribili immagini di abusi su bambini che circolano in Internet, gestite da criminali senza scrupoli, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, sanciti nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

I dati forniti dalle ONG relativamente alle pagine Internet contenenti materiale relativo ad abusi su minori sono agghiaccianti: l'80 % delle vittime ha un'età inferiore ai 10 anni.

Purtroppo le misure finora adottate dagli Stati membri per la prevenzione non sono sempre risultate efficaci. Per combattere l'adescamento dei minori nel mondo digitale, occorre garantire che qualsiasi contenuto illecito sia tempestivamente rimosso e segnalato alle autorità di contrasto, a cui però bisogna fornire adeguati strumenti giuridici atti a condurre indagini sugli autori dei reati e perseguirli.

L'ampiezza internazionale del fenomeno impone, quindi, un approccio europeo coordinato e globale che parta da una maggiore educazione e sensibilizzazione dei minori in merito ai potenziali rischi della rete e da provvedimenti che impegnino il settore dei social media ad assumersi la propria parte di responsabilità.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). Аз подкрепих общата резолюция относно сексуалното насилие над деца онлайн, защото смятам, че все по-цифровизираният свят, в който живеем не осигурява достатъчна защита на подрастващите от опасностите, които съществуват онлайн. Безспорно е, че децата все по-рано започват да ползват интернет и това ни задължава да дадем гаранциите, че там няма да се чувстват неудобно, както и че ще бъдат в безопасна и сигурна среда. Можем да постигнем това единствено с партньорство и съвместна работа между институциите, неправителствените организации, медиите и представителите на бизнеса. Трябва да подкрепим образователни и разяснителни инициативи, както пред малолетните и непълнолетните, така и пред техните родители, попечители и преподаватели.

Призовавам Комисията и правителствата на държавите-членки да се ангажират с представителите на алтернативни платежни системи за по-ефективно сътрудничество с правоприлагащите органи, за да постигнем по-добро идентифициране на разплащателните процеси, свързани с търговското разпространение на материали, съдържащи насилие над деца.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Elnök Úr, az internet világa a közösségi oldalak előretörésével óriási átalakuláson ment keresztül, nekünk pedig kötelességünk, hogy a súlyos bűncselekmények megelőzése céljával szabályozói oldalon lépést tartsunk a változásokkal. Botrányosnak tartom, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolása elleni intézkedésről szóló 2011/90/EU irányelvet az átültetési határidő után több mint egy évvel még csak a tagállamok kevesebb, mint a fele ültette át jogrendjébe teljes körűen. Felelőtlenül járunk el, ha nem teszünk meg mindent azért, hogy a tagállamok súlyának megfelelően kezeljék ezt a kérdést. A veszélyek összetettségét talán nem is vagyunk képesek teljesen átlátni. A cél egyértelmű: a meglévő szabályok hatékony betartásával, a technikai lehetőségek fejlesztésével, ám ha kell, a szabályok további korszerűsítésével lépjünk fel a sajnos egyre elterjedtebb jelenség ellen.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). Dziękuję Panu Przewodniczącemu za ludzkie i liberalne podejście do sprawy, dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja powiedziałbym w ten sposób, że z internetem jest tak jak z nożem: nóż może kroić chleb, który służy do pożywienia, i może też zabijać. Głosowałem tak jak głosowałem, ponieważ uważam, że trzeba jednak pokazywać tę złą stronę internetu, to, że jest on wykorzystywany dla czynienia zła, często zła, którego się już nie da odwrócić. Zwłaszcza dzieci powinny być pod szczególną ochroną. Myślę, że w tym Parlamencie są sprawy, które łączą – może nie jest ich tak wiele – ale ta sprawa powinna na pewno łączyć. Zmiany są konieczne: musimy pójść w kierunku większych, mądrych restrykcji, oczywiście nie tak, żeby wylać dziecko z kąpielą i aby tłumić wolność w internecie, ale jednak w tej sprawie powinniśmy działać w sposób bardzo zdecydowany.

 
  
MPphoto
 
 

   (Abstimmungstunde vom Donnerstag)

 

11.4. Убийството на руския опозиционен лидер Борис Немцов и положението с демокрацията в Русия (RC-B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015, B8-0252/2015)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

   Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Šodien es nobalsoju pret rezolūciju un gribētu paskaidrot, kāpēc. Kāds bija principā šīs rezolūcijas sākotnējais mērķis? Es domāju, ka izteikt savu negatīvo attieksmi pret Borisa Ņemcova nežēlīgo slepkavību, izteikt līdzjūtību viņa tuviniekiem, pieprasīt Krievijas varas iestādēm atrast un sodīt slepkavas.

Bet kā rezultātā izskatās šis teksts? Tas bija papildināts ar virkni citu jautājumu, nosaukums un saturs papildināts ar plašu tematu par demokrātijas stāvokli Krievijā. Rezolūcijā, kas veltīta Ņemcova nāvei, bija iekļauti papildu jautājumi par Igaunijas policijas virsnieku, par Krievijas politiķi Navaļniju un viņa brāli Oļegu, par Ukrainas lidotāju Nadeždu Šavčenko, par Krimas aneksiju, par Krievijas informācijas karu pret kaimiņiem un Polijas lidmašīnas katastrofu, un par daudziem citiem jautājumiem. Godātie kolēģi! Manuprāt, tā nav laba prakse sākt runāt par vienu tematu, pēc tam to praktiski aizvietot ar citu. Tāpēc es aicinu turpmāk pieturēties pie rezolūcijas sākotnējās idejas, nevis to radikāli mainīt apspriešanas gaitā. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR) Ja mám trochu iný názor ako kolega. Vraždu opozičného politika Borisa Nemcova dôrazne odsudzujem, verím, že prípad sa podarí vyšetriť, potrestať skutočných vinníkov, páchateľov. Rád by som vyjadril hlbokú sústrasť rodine zavraždeného a pripájam aj svoje modlitby. Hlasoval som za návrh uznesenia, pretože ma znepokojujú vyhlásenia prezidenta Putina, v ktorých sa zaviazal osobne dozerať na vyšetrovanie. Najvyšší ústavný činiteľ, podľa mňa, by mal namiesto zasahovania vytvoriť priestor pre nezávislé vyšetrovanie. Tento prípad spolu s ďalšími nevyriešenými vraždami novinárov a opozičných politikov z minulosti, žiaľ, nevykresľujú Rusko z hľadiska demokracie pozitívne. Uznesenie sa dotýka aj neschopnosti ruských vyšetrovateľov ukončiť prípad havárie poľského lietadla na území Ruska spred 5 rokov. Mňa to poburuje, že lietadlo ešte nie je vydané do poľských rúk. Neustále obštrukcie ruských orgánov prinavrátiť čierne skrinky naozaj považujem za poburujúce.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). Mr President, I voted against this resolution. The murder of Boris Nemtsov is a very tragic event. The first thing to analyse in such a crime is to pose the question of who benefits from it. Certainly not the President of Russia. Anti—Putin hysteria has inflated around this event, and clearly one of the elements of the resolution proves this statement. Therefore, there are clear elements of provocation in this murder. Who has profited from this situation apart from those who ordered Nemtsov’s killing? Certainly those who, while being superficially familiar with Boris, are making cheap self-advertising around his murder when not being allowed to cross the Russian border for the funeral.

As regards the state of democracy in Russia, people say that Boris Nemtsov was killed in the aftermath of an opposition rally, but nobody mentions that on the very same day he was inviting people to this rally through the very influential source of mass information financed by the state—owned company Gazprom – Radio Ekho Moskvy, so ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Herr Präsident! Ich habe mich gefreut, dass sich das Europäische Parlament zu dieser Problematik geäußert hat, und habe auch dafür gestimmt. Ich meine, auch in demokratischen Gesellschaften passieren schlimme Dinge, und die Frage ist eigentlich nur, wie man dann die Aufklärung durchführt. In Russland scheint es ja mittlerweile ein Drehbuch zu geben: Es passieren politisch motivierte Morde, und dann wird ganz schnell ein Täter ermittelt, aber die eigentlichen Hintergründe werden nicht aufgeklärt.

Das ist wirklich der Unterschied, auf den ich hier noch mal deutlich hinweisen möchte, der Unterschied zu demokratischen Gesellschaften. Ich bin schon der Meinung, dass Russland hier nicht nur aufklären, sondern auch Transparenz sicherstellen sollte. Transparenz ist übrigens ein Zeichen von entwickelten, demokratischen Gesellschaften, und genau hier hat Russland einen riesengroßen Nachholbedarf. Deshalb war es richtig und wichtig, dass sich das Europäische Parlament dazu geäußert hat.

 
  
MPphoto
 

  Jean-François Jalkh (NI). Monsieur le Président, chers collègues, l'assassinat de Boris Nemtsov est une tragédie qui ne doit en aucun cas être instrumentalisée. Or, ce texte belliqueux et excessif sert de prétexte à une attaque en règle contre la Russie. Le texte accuse insidieusement le gouvernement russe au motif que le meurtre a eu lieu dans une zone protégée. Cette même suspicion s'étend à l'accident d'avion de Smolensk, en avril 2010, qui coûta la vie au président polonais. La politique russe, dans son ensemble, est donc sur la sellette.

En dépit du soutien populaire indéniable que connaît M. Poutine dans son pays, on cherche à nous faire croire que la société russe étouffe sous une domination infâme. Cherchez l'erreur!

Enfin, la proposition de diligenter une enquête internationale est absolument irrecevable et constituerait un déni de la souveraineté russe. Après la Russie, pourquoi pas la Chine? Il y a moins de volontaires.

Aux antipodes de cette posture arrogante, l'Union européenne gagnerait à construire une relation respectueuse et durable avec une grande puissance continentale.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, cosúil le Feisirí eile chuir marú cheannaire an fhreasúra, Boris Nemtsov, déistin ormsa agus chuir a lán daoine an cheist: conas go bhféadfadh a leithéid tarlú chomh gairid leis an gCreimil. Bhí amhras agus imní ar dhaoine faoi sin.

Freisin, caithfidh mé a rá gur chuir sé déistin agus díomá orm nár ligeadh dár gcomhghleacaí agus mo chara, Sandra Kalniete, freastal ar an tsochraid. Coimeádadh í ag an aerfort, tógadh a doiciméid uaithi agus bhí uirthi fanacht ansin ar feadh mórán uaire gan a fhios aici cad a bhí ag tarlú. Ní maith an scéal é sin agus taispeánann sé nach bhfuil mórán measa ag Putin ar an daonlathas nó ar an Aontas Eorpach ach go háirithe.

Rud amháin nach bhfuil mé ró-shásta faoi inniu ná nach raibh vótáil le glao rolla againn ag an deireadh; bhí vóta ginearálta againn. Bheadh sé níos fearr dá mbeadh a fhios againn cé mhéad Feisire a bhí i bhfabhar na tuarascála seo. Bheadh sé níos fearr mar theachtaireacht do Putin dá mbeadh an figiúr ceart againn. Ach taobh amuigh de sin, vótáil mé le mo ghrúpa ins na vótaí go léir.

 
  
MPphoto
 

   Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ Tras las declaraciones de la VP/AR de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el asesinato del lider opositor ruso Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia, el Parlamento Europeo pide en una Resolución que se aclaren las circunstancias de la muerte del político opositor Boris Nemtsov, se investigue su brutal asesinato y se lleve a los culpables ante la justicia con rapidez.

Las instituciones europeas, el Parlamento Europeo por supuesto, y los gobiernos europeos han condenado este crimen y han insistido en que se produzca una investigación diligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor de este informe puesto que continúa en la línea de las opiniones del Parlamento hacia los países candidatos, en las que se reproduce una relación colonial entre un centro rico y poderoso frente a una periferia empobrecida y obediente.

En este caso, un voto positivo es equivalente al refrendo de la política de la Alianza Atlántica en los Balcanes, impuesta a través de guerras ilegales con el fin de dividir a los pueblos de la antigua Yugoslavia y reposicionar a Estados Unidos en Europa.

La Resolución era un llamamiento a las autoridades de la autoproclamada República de Kosovo a consolidar los atributos estatales de los que se ha ido dotando en los últimos años, motivo por el cual he votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Ich begrüße die Forderung nach Durchführung einer internationalen Ermittlung im Falle der Ermordung des russischen Oppositionsführers Boris Nemzow. Zu Recht wird die Aufklärung eines Mords gefordert, der in einem Klima der Einschüchterung und Schikanierung stattgefunden hat. Der beständige Einsatz der EU für die demokratischen und grundlegenden Werte ist lobenswert.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ In the interests of democracy, I would like to make it clear that I abstained on the final vote – which was not a roll-call vote. I believe that the public have the right to know how I voted on this resolution. I did, however, support many of the amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šią rezoliuciją, kurios tikslas paraginti atlikti nepriklausomą tarptautinį B. Nemcovo nužudymo tyrimą. Pritariu tam, kad ESBO, Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų turimos priemonės padėtų užtikrinti nešališką ir sąžiningą tyrimą. ES reikalinga vieninga ir nuosekli politika Rusijos atžvilgiu, pagal kurią 28 ES valstybės narės ir ES institucijos būtų įpareigotos laikytis tvirtos bendros pozicijos dėl žmogaus teisių vaidmens plėtojant ES ir Rusijos santykius ir dėl būtinybės nutraukti žodžio, susirinkimų ir asociacijų laisvių slopinimą Rusijoje. Pritariu, kad ES Taryba turėtų parengti bendrą politiką Rusijos atžvilgiu ir skirti daugiau lėšų Rusijos bei okupuoto Krymo pilietinei visuomenei. Rusijos valdžios institucijos turi nutraukti bet kokį politinį ir teisminį spaudimą opozicijos lyderiams, pilietinės visuomenės atstovams ir nepriklausomai žiniasklaidai.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette résolution ignominieuse qui fait fi du processus judiciaire russe. Une fois de plus, la Russie est rendue responsable de tous les maux, particulièrement du "climat de haine et de tension en Europe". Quand donc les eurocrates cesseront-ils de jeter systématiquement de l'huile sur le feu?

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Après l'assassinat de l'opposant Boris Nemsov et les dégradations de l'état de la démocratie en Russie, le Parlement européen se devait de condamner l'assassinat et de marquer sa solidarité envers les opposants politiques russes. Il était aussi primordial de rappeler à la Fédération de Russie ses obligations en matière de démocratie, d'état de droit et de droits de l'homme conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme, dont elle est signataire. Enfin, il est essentiel que l'Union européenne et ses États membres adoptent une position commune ferme face aux événements actuels, aussi bien en Russie qu'en Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. Esta Resolución rinde homenaje al político opositor ruso, fundador y dirigente del movimiento político Solidarnost Boris Nemtsov. Todo ello en un momento en que el clima de odio contra la oposición, defensores de derechos humanos y minorías va aumentando alarmantemente y es alentado por las propias autoridades rusas. A través de este texto, el Parlamento Europeo reclama una investigación internacional independiente del asesinato, al tiempo que pide al Consejo y demás instituciones de la UE un compromiso firme en la defensa de las libertades en Rusia e insta a la Alta Representante a la preparación de un programa de apoyo a la sociedad civil en Rusia y Crimea. Por todo lo anterior no puedo más que dar mi apoyo a esta Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – L’assassinat du chef de l’opposition russe Boris Nemtsov est une tragédie et nous en convenons tous. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas instrumentaliser cet assassinat. Malheureusement, ce texte sert à attaquer le gouvernement russe et le président Poutine (pourtant plébiscité par son peuple) et l’accuse indirectement du meurtre.

D’autre part, la proposition de diligenter une enquête internationale constitue un déni de la souveraineté russe. Il conviendrait plutôt que l’Union européenne noue des liens durables avec la Russie afin de ne pas s’aligner systématiquement sur la politique américaine. J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ La relazione risulta poco equilibrata e condivisibile e per questi motivi non ho inteso votare a suo sostegno.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Tras las declaraciones de la VP/AR de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia, el Parlamento Europeo pide en una Resolución que se aclaren las circunstancias de la muerte del político opositor Boris Nemtsov, se investigue su brutal asesinato y se lleve a los culpables ante la justicia con rapidez.

Las instituciones europeas, el Parlamento Europeo por supuesto, y los gobiernos europeos han condenado este crimen y han insistido en que se produzca una investigación diligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už dėl šios rezoliucijos, kadangi vis labiau yra reikalinga vieninga, tvirta, nuosekli ir visapusiška Europos Sąjungos politika Rusijos atžvilgiu, kurią remtų visos valstybės narės, teikdamos pagalbą, išreikšdamos paramą ir griežtą bei pagrįstą kritiką, paremtą visuotinėmis vertybėmis, kurių įsipareigojo laikytis tiek ES, tiek Rusija. Europos Parlamentas ne kartą reiškė susirūpinimą dėl demokratijos padėties Rusijoje ir dėl to, kad ji nuolat nesilaiko teisinės valstybės principų ir negerbia pagrindinių teisių. Rusijoje taip pat nesilaikoma teisinės valstybės principo, teisingo teismo proceso standartų, tinkamo proceso ir teisminių institucijų nepriklausomumo principų. Europos Parlamentas reiškia pagarbą Borisui Nemcovui, iškiliam opozicijos lyderiui, Solidarumo politinio judėjimo įkūrėjui ir vadovui, paskyrusiam savo gyvenimą demokratiškesnei, klestinčiai, atvirai Rusijai ir tvirtiems partneriškiems Rusijos ryšiams su kaimyninėmis šalimis ir partnerėmis. Parlamentas reiškia gilią užuojautą Boriso Nemcovo šeimai ir draugams, opozicijos veikėjams ir Rusijos žmonėms. Parlamentas smerkia Rusijos vadovų sprendimą neleisti kai kuriems ES diplomatams ir valstybinėms delegacijoms dalyvauti jo laidotuvėse ir taip trukdyti ES mėginimui išreikšti pagarbą drąsiems Rusijos piliečiams, kovojantiems už visuotines vertybes.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Borisz Nyemcov ellenzéki vezető meggyilkolása Oroszországban súlyos kérdéseket vet fel az állampolgári jogok betartása vonatkozásában. Az orosz ellenzék tagjai évek óta életük kockáztatásával állnak ki a demokratikus jogok betartása és a szólásszabadság elve mellett. Meggyőződésem, hogy az EU 28 tagállamának Oroszországgal kapcsolatban olyan egységes politika kidolgozására van szüksége, amely azt az üzenetet fogalmazza meg, hogy az EU és Oroszország kapcsolatában az emberi és a kisebbségi jogok betartása fontos szerepet játszik. Oroszországban véget kell vetni a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az egyesülés szabadsága elfojtásának. Az állásfoglalási indítványt szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Boris Njemcov, istaknuti reformist ruskog postsovjetskog društva i gospodarstva, bivši zamjenik predsjednika Vlade Ruske Federacije i jedan od čelnika ruske liberalne oporbe, ubijen je dva dana prije planiranog javnog prosvjeda protiv političkog, društvenog i gospodarskog stanja u državi i sukoba u Ukrajini, čiji je bio suorganizator.

Uz sućut obitelji gospodina Njemcova, izražavam i duboku zabrinutost zbog niza napada na oporbene političare, neovisne organizacije za ljudska prava i skupine civilnog društva u Rusiji. Očekujem da će ruske vlasti provesti cjelovitu, brzu i transparentnu istragu o ubojstvu i počinitelje hitro privesti pravdi.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Cette résolution témoigne de l'hystérie anti-russe qui anime le Parlement européen. Sans engager directement la responsabilité de Vladimir Poutine dans l'assassinat de Boris Nemtsov, les propositions de résolution tendent à le rendre indirectement coupable de tous les prétendus maux de la société russe et l'accusent d'instaurer un "climat de haine et de tension", qui serait à l'origine de cet acte criminel. Avant même l'ouverture de l'enquête sur les circonstances de cet assassinat, de telles allégations sont particulièrement déplacées et mettent en lumière le manichéisme atlantiste des institutions européennes.

J'ai évidemment voté contre ces propositions de résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Boris Nemțov a fost viceprim-ministru al Federației Ruse și un politician veritabil al mișcării de opoziție RPR-Parnas. Asasinarea lui la sfârșitul lunii februarie la Moscova se adaugă numărului tot mai mare de crime nerezolvate, motivate politic, și de decese suspecte ce au fost comise în Rusia după anul 1998.

Parlamentul European și-a exprimat de nenumărate ori îngrijorarea cu privire la starea democrației din Rusia și la eșecul sistematic al autorităților de a respecta statul de drept, democrația și drepturile omului. Mai mult, situația conflictuală cu Ucraina și prezența forțelor militare ruse pe teritoriul acestui stat încalcă în mod flagrant dreptul internațional și Declarația universală a drepturilor omului.

Am votat în favoarea acestei rezoluții și consider că Parlamentul European este îndrituit să solicite Federației Ruse să demareze o anchetă independentă pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care se fac vinovați de asasinarea lui Boris Nemțov. Totodată, consider că Uniunea Europeană trebuie să fie mult mai fermă în relația cu Ucraina, astfel încât acest stat să poată beneficia în aceste momente dificile de un sprijin politic, economic și financiar real din partea UE, în spiritul solidarității și al încercării de restabilire a păcii.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Bușoi (PPE), în scris. ‒ Boris Nemțov a fost unul din liderii opoziției liberale și democratice din Rusia (fondatorul mișcării politice Solidarnost), critic de prim rang al războiului din Ucraina, fost viceprim-ministru al Federației Ruse, fost guvernator al regiunii Nijni Novgorod, un reformator al societății și economiei ruse post-sovietice. În data de 27 februarie 2015, a fost ucis în apropierea Kremlinului, într-o zonă echipată cu camere video și patrulată de forțe ale poliției și ale serviciilor de securitate, cu două zile înainte de demonstrația pe care o organiza împotriva efectelor crizei economice și ale conflictului din Ucraina.

Transmit sincere condoleanțe familiei și apropiaților lui Boris Nemțov, membrilor opoziției și poporului rus. Susțin elaborarea de către Consiliu a unei politici unificate față de Rusia, prin care cele 28 de state membre și instituțiile UE să își exprime adeziunea la un mesaj comun ferm cu privire la rolul drepturilor omului în relația UE-Rusia, precum și cu privire la necesitatea de a pune capăt reprimării libertății de exprimare, de întrunire și de asociere în Rusia. Totodată, consider că obiectivele strategiei elaborate de UE trebuie să determine Rusia să respecte integral principiile OSCE și să motiveze liderii acestei țări în sensul scoaterii Rusiei din autoizolarea sa politică și economică.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ Tras las declaraciones de la VP/AR de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia, el Parlamento Europeo pide en una Resolución que se aclaren las circunstancias de la muerte del político opositor Boris Nemtsov, se investigue su brutal asesinato y se lleve a los culpables ante la justicia con rapidez.

Las instituciones europeas, el Parlamento Europeo por supuesto, y los gobiernos europeos han condenado este crimen y han insistido en que se produzca una investigación diligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della proposta di risoluzione sull'assassinio del leader di opposizione russo, Boris Nemtsov, e sullo stato della democrazia in Russia.

L'assassinio del leader russo Boris Nemtsov è delitto dai risvolti politici che travalica le motivazioni degli stessi mandanti. Nonostante sembri si stia facendo luce sull'omicidio, restano infatti aperti molti interrogativi e – con essi – resta insita la preoccupazione per la difficile fase politica ed economica che attraversa il Paese. Una situazione difficile cui l'Unione europea non può rimanere estranea.

Nella immediatezza delle esequie di Nemtsov sono state ribadite tutte le richieste che erano nel manifesto del leader politico assassinato: un sistema di accesso più democratico per tutti i partiti alle elezioni, una giustizia efficiente e pulita, la cessazione di propaganda e censura, la riforma del sistema giudiziario, la riduzione dei costi nel settore militare, sanità e istruzione, la fine della guerra contro l'Ucraina.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ritengo che l'assassinio di Boris Nemtsov, che condanno, debba essere oggetto da parte della Russia di indagini credibili, che garantiscano veramente un giudizio terso e imparziale. Non dobbiamo riavviare una Guerra Fredda: perciò asteniamoci da pregiudizi che potrebbero creare un'atmosfera ancora più cupa.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette résolution ignominieuse envers la Russie. Non contents d'avoir un véritable prisme idéologique s'agissant du conflit ukrainien, les parlementaires européens, dans cette résolution, accusent la Russie de tous les maux qui frappent l'Europe actuellement.

La Russie est ainsi désignée comme seule responsable du "climat de haine et de tension en Europe", État autoritaire à la justice politique arbitraire.

Un manichéisme qui ne devrait plus nous surprendre de la part d'un Parlement ouvertement atlantiste et qui se mue peu à peu en un véritable parti de la guerre, accumulant les attaques outrageuses envers la Fédération de Russie.

"Lorsqu'un gouvernement se prépare à la guerre, il décrit ses adversaires comme des monstres."

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Esprimo la mia piena condanna per l'omicidio del leader dell'opposizione Russa, Boris Nemcov. Ritengo che sia legittimo e in linea con i principi costituzionali e di diritto fare chiarezza assoluta sulla vicenda: ho votato pertanto a favore della presente risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione perché condivido con essa la forte condanna all'assassinio di Boris Nemcov, leader di primo piano della politica russa, il quale è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nei pressi del Cremlino due giorni prima di una manifestazione contro gli effetti della crisi economica e il conflitto in Ucraina, in programma il 1° marzo 2015 e da lui organizzata.

Voglio rendere omaggio a Boris Nemcov perché ha dedicato la sua vita alla realizzazione di una Russia più democratica, prospera e aperta e alla creazione di forti partenariati tra la Russia e i suoi vicini.

Tuttavia, non me la sento di avventurarmi in speculazioni intellettuali prima di aver accertato i fatti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Ao longo dos últimos anos a situação dos direitos humanos na Rússia tem vindo a degradar-se e as autoridades russas têm adotado um conjunto de leis com disposições ambíguas, utilizadas para impor mais restrições à oposição e aos agentes da sociedade civil e limitar a liberdade de expressão e de reunião.

Desde 1998 temos assistido na Rússia a um número crescente de assassínios por motivos políticos e mortes suspeitas, culminando recentemente com o assassínio de Boris Nemtsov nas proximidades do Kremlin dois dias antes de uma manifestação que estava a organizar e que deveria realizar-se a 1 de Março de 2015.

Tendo em conta a situação preocupante que se vive na Rússia, apoio a necessidade de uma política da UE em relação à Rússia firme, coerente e abrangente, subscrita pelos 28 Estados-Membros, que vincule uma mensagem comum firme sobre o papel dos direitos humanos nas relações UE/Rússia e a necessidade de pôr termo à repressão da liberdade de expressão, de reunião e associação na Rússia, bem como a libertação imediata de todos os presos políticos.

Defendo a necessidade de uma investigação internacional independente relativa ao assassinato de Boris Nemtsov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Voto a favore della risoluzione sull'omicidio di Boris Nemtsov. L'assassinio dell'attivista e oppositore politico russo, Boris Nemtsov, è un fatto che non possiamo che condannare duramente. Uno dei principi democratici su cui si regge l'Europa è che la stessa promuove il pluralismo politico e la libertà di manifestare il proprio pensiero. La frase di Voltaire "Disapprovo quel che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo" esprime perfettamente il concetto. Per tale ragione la morte di Nemtsov è intollerabile e un grave attentato a tale principio.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del texto presentado puesto que, al contrario de lo que pudiera parecer, no representa una condena a la vulneración de los Derechos Humanos, sino un paso más en la estrategia de determinados actores de la Unión Europea, bien coordinados con los norteamericanos, para aislar a Rusia.

El Parlamento Europeo no suele preocuparse por el acoso a líderes políticos. En realidad, ello solo representa un problema cuando hechos de este tipo tienen lugar en países en los que la UE tiene un especial interés.

Porque no voy a jugar el juego de los partidos mayoritarios y porque en este caso concreto la autoría del delito está resuelta, he decidido votar en contra de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ L'assassinio di Boris Nemcov, oppositore e riformista di primo piano, ucciso nelle vicinanze del Cremlino, che si aggiunge al crescente numero di morti sospette e di omicidi irrisolti avvenuti in Russia dal 1998, compreso quello di Anna Politkovskaja, non è che l'ennesimo tassello di una deriva che mina profondamente i rapporti tra Russia e Unione europea, scavando un fossato che rischia di divenire incolmabile.

Vietare l'ingresso nella Federazione russa ad alcuni deputati al Parlamento europeo, impedendo loro di partecipare alle esequie, accresce la percezione del senso di precarietà e di incertezza democratica che vi regna. Allo stesso tempo, il progressivo decadimento del rispetto dei diritti umani, frutto di scelte deliberate delle autorità russe che hanno adottato provvedimenti per imporre ulteriori restrizioni alle opposizioni e alla società civile, ostacolando le libertà di espressione e di riunione, non fa ben sperare per il futuro.

La ferma condanna dell'assassinio di Boris Nemcov è occasione per esortare le autorità russe a porre fine a tutte le azioni repressive e alle intimidazioni di natura politica e giudiziaria. La Russia può diventare un importante e strategico attore globale, a patto però che ciò avvenga nel rispetto del diritto internazionale e degli impegni assunti nel quadro dell'OSCE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), in writing. ‒ On 27 February 2015, Boris Nemtsov, former Deputy Prime Minister, the most prominent political figure of the liberal opposition and tireless advocate for a democratic, open and prosperous Russian Federation, was brutally murdered in Moscow. The killing came two days ahead of a public protest against the effects of the economic crisis and the conflict in Ukraine he was co-organising.

The Russian authorities must conduct a full, rapid and transparent investigation into this assassination, bringing those responsible to justice. While acknowledging the recent arrests, several trials and judicial proceedings in the latest period, including the cases of Navalny, Magnitsky, Khodorkovsky and Politikovskaya, have cast doubt on the independence and impartiality of judicial bodies.

The targeted and systematic attacks against political opposition figures, independent human rights organisations and civil society are a cause of grave concern for the international community at large. Russia, a full member of the Council of Europe and the Organization for Security and Co—operation in Europe (OSCE) and a signatory to the UN Declaration, must demonstrate with bold actions its willingness and resolution to adhere to the universal values and principles it has subscribed to, namely democracy, the rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This resolution strongly condemns the killing of Boris Nemtsov in what is being described as the most significant political assassination in recent Russian history. It also pays tribute to him as a prominent opposition leader, a founder and leader of the political movement Solidarnost and a leading critic of President Vladimir Putin and of the war in Ukraine, who committed his life to a more democratic, prosperous, open Russia and to strong partnerships between Russia and its neighbours and partners. The report also condemns the Russian leadership’s decision to prevent some EU diplomats and national delegations from attending his funeral. The resolution also points out that his killing is one of a growing number of unresolved politically motivated murders and suspicious deaths perpetrated in Russia since 1998, which include those of Anna Politkovskaya and Alexander Litvinenko. Thats why I voted in favour of this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ La présente résolution condamne fermement le meurtre de Boris Nemtsov, ancien Premier ministre, figure de proue de l'opposition russe et fervent critique de la guerre en Ukraine. Alors que cet assassinat s'ajoute au nombre croissant d'assassinats politiques et de morts suspectes non résolus perpétrés en Russie depuis 1998, il est nécessaire qu'une enquête internationale indépendante, menée dans le cadre de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et des Nations unies, fasse toute la lumière sur ce meurtre. Préoccupé par le climat violent à l'encontre des militants de l'opposition, des militants des droits de l'homme, des minorités et des pays voisins, qui s'est aggravé en Russie au cours des dernières années, j'estime que le Conseil, la Commission et les États membres se doivent de mettre en place une politique unifiée portant un message commun fort sur l'importance des droits de l'homme dans les relations entre l'Union européenne et la Russie et sur la nécessité de mettre un terme à la répression de la liberté d'expression, de réunion et d'association en Russie. Pour ces raisons, j'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ L'assassinat de Boris Nemtsov est une tragédie, qui ne doit en aucun cas être instrumentalisée. Or, ce texte belliqueux et excessif sert de prétexte à une attaque en règle contre la Russie.

Le texte accuse insidieusement le gouvernement russe au motif que le lieu du meurtre était dans une zone protégée. Cette même suspicion s'étend à l'accident d'avion de Smolensk, en avril 2010, qui coûta la vie au président polonais. La politique russe dans son ensemble est sur la sellette. En dépit du soutien populaire indéniable que connaît Vladimir Poutine dans son pays, on cherche à nous faire croire que la société russe étouffe sous une domination infâme.

Enfin, la proposition de diligenter une enquête internationale est absolument irrecevable et constituerait un déni de la souveraineté russe. Aux antipodes de cette posture arrogante, l'Union européenne gagnerait à construire une relation respectueuse et durable avec une grande puissance continentale.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση καθώς για ακόμα μια φορά το Ευρωκοινοβούλιο προωθεί ένα τελείως υποκειμενικό κείμενο, το οποίο έχει σοβαρότατες ανακρίβειες και αυθαίρετα συμπεράσματα. Ο μόνος σκοπός που εξυπηρετεί είναι η αύξηση της έντασης με τη Ρωσσία.

 
  
MPphoto
 
 

  José Inácio Faria (ALDE), por escrito. ‒ Votei a favor nesta resolução uma vez que concordo, em substância, com o conteúdo da declaração na sua condenação do assassinato de Boris Nemtsov, figura de proa da oposição ao governo de Putin e ex-vice-primeiro ministro da Rússia.

Não se tratando de um caso único mas sim de uma escalada de assassínios políticos levados a cabo desde 1998, a UE só pode sentir-se alarmada pela atmosfera de discriminação face a opositores políticos, pela delapidação dos valores fundamentais e do primado do direito na Rússia e pela crescente privação das liberdades fundamentais sentidas por parte do povo russo.

É, por isso, essencial ter em conta a crise económica, política e judicial na situação geral da Rússia e, na medida em que esta declaração denuncia todo esse contexto, contou com o meu voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O assassinato do líder da oposição russo Boris Nemtsov ainda não está totalmente esclarecido, pelo que urge uma investigação internacional independente para apurar o que se passou neste caso. Boris Nemtsov estava a investigar a participação da Rússia no conflito no leste da Ucrânia e foi assassinado nas proximidades do Kremlin, dois dias antes de uma manifestação que estava a organizar contra este conflito. Foram detidos cinco homens, mas está por esclarecer se algum deles foi responsável pelos disparos mortais.

Presto a minha homenagem a Boris Nemtsov e lamento o impedimento à entrada na Rússia a alguns eurodeputados e diplomatas, o que os impediu de assistir às exéquias de Boris Nemtsov. Em defesa da liberdade e da democracia, dos direitos humanos e da paz, é fundamental que as autoridades russas ponham termo a todos os atos de pressão, repressão e intimidação contra os líderes da oposição, os representantes da sociedade civil e os meios de comunicação social.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta resolução procura, a pretexto de um acto abominável, um assassinato, que condenamos e cujas causas ainda estão por apurar, retomar o posicionamento da maioria do Parlamento Europeu sobre o conflito na Ucrânia, de apoio incondicional ao regime golpista de Kiev, num processo de ilegítimo assalto ao poder por parte das forças mais reacionárias daquele país, e vincar os principais eixos da política externa da UE para com a Rússia, de escalada na confrontação.

Mais uma vez, a sistemática e inaceitável postura de ingerência no relacionamento com países terceiros, no caso a Rússia, perpassa por toda a resolução. As tentativas ou as concretizadas intervenções no plano nacional, para desestabilizar politicamente, e fazer alinhar os países visados com os interesses estratégicos da UE, nomeadamente recorrendo à criação e financiamento de ONGs, marcam igualmente presença.

A resolução procura explicitamente reforçar a política de cerco e provocação à Federação Russa. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Situácia v Rusku je napätá z dôvodu pretrvávajúcej krízy nielen v rusko-ukrajinských vzťahoch, ale aj vo vzťahu EÚ – Rusko. Európska únia nebola schopná zachytiť rastúce napätie v ukrajinsko-ruskej kríze v jej začiatkoch, a preto by sme dnes mali byť opatrní, ale aj dôslední v posudzovaní situácie v Rusku. Chcem vysloviť hlbokú spoluúčasť všetkým pozostalým pána Nemcova a zároveň vysloviť vieru, že ruské orgány vynaložia všetko úsilie, aby čo najskôr túto odsúdeniahodnú vraždu objasnili a zmietli tak zo stola akékoľvek pochybnosti v súvislosti s organizáciou vraždy zo strany politikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto negativamente alla risoluzione in quanto è usata soltanto come pretesto per attaccare politicamente la Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Για ακόμα μια φορά το Ευρωκοινοβούλιο προωθεί ένα τελείως υποκειμενικό κείμενο, το οποίο έχει σοβαρότατες ανακρίβειες και αυθαίρετα συμπεράσματα. Ο μόνος σκοπός που εξυπηρετεί είναι η αύξηση της έντασης με τη Ρωσσία. Για αυτούς τους λόγους καταψηφίζω στο σύνολο της την πρόταση ψηφίσματος για την Δολοφονία του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Boris Nemtsov και την κατάσταση της δημοκρατίας στην Ρωσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I strongly condemn the killing of Boris Nemtsov, who was a prominent opposition leader, who committed his life to a more democratic, prosperous and open Russia and to stronger partnership between Russia and the rest of the world. This killing is one of the many unresolved politically—motivated murders and suspicious deaths perpetrated in Russia since 1988. I agree on the need for an independent international investigation into the murder and I support the call on the authorities of the Russian Federation to stop the shameful propaganda against its neighbours, and the repressive acts and intimidations against political opponents. I therefore voted in favour of this motion for resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ El asesinato de Boris Nemtsov, ex vice Primer Ministro de la Federación de Rusia, uno de los líderes de la oposición liberal y democrática de Rusia, es altamente preocupante. Del mismo modo, no está claro si alguno de los cinco hombres que han sido detenidos por su muerte fue el autor de los disparos fatales. La situación de los derechos humanos en Rusia se ha deteriorado en los últimos años y las autoridades rusas han adoptado una serie de leyes que contienen disposiciones que son utilizadas para imponer mayores restricciones a las libertades básicas. Desde el Parlamento Europeo debemos reclamar una investigación internacional independiente sobre el asesinato, así como la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ Tras las declaraciones de la VP/AR de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia, el Parlamento Europeo pide en una Resolución que se aclaren las circunstancias de la muerte del político opositor Boris Nemtsov, se investigue su brutal asesinato y se lleve a los culpables ante la justicia con rapidez.

Las instituciones europeas, el Parlamento Europeo por supuesto, y los gobiernos europeos han condenado este crimen y han insistido en que se produzca una investigación diligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. Tras las declaraciones de la VP/AR de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia, el Parlamento Europeo pide en una Resolución que se aclaren las circunstancias de la muerte del político opositor Boris Nemtsov, se investigue su brutal asesinato y se lleve a los culpables ante la justicia con rapidez.

Las instituciones europeas, el Parlamento Europeo por supuesto, y los gobiernos europeos han condenado este crimen y han insistido en que se produzca una investigación diligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – L'uccisione dell'oppositore e leader politico russo Boris Nemtsov lascia un'ulteriore profonda ombra sullo stato della democrazia in Russia. Mosca è un partner economico e politico decisivo per l'Unione europea, proprio per questo non è possibile tollerare il progressivo sgretolamento delle libertà politiche nel Paese.

Ho votato con convinzione la risoluzione su questo caso, che esprime con forza il sostegno del Parlamento alle forze democratiche in Russia schierate a favore di una società aperta e di un programma riformista. Il Parlamento giustamente insiste nuovamente per esortare il Consiglio a definire una politica unitaria nei confronti della Russia sottolineando la priorità dei diritti umani e la necessità di gesti concreti che pongano fine alle repressioni contro la libertà di espressione, di riunione e di associazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. – I voted in favour of this resolution because we have the obligation to speak out on any incident in which people have to pay for their political beliefs or activities in defence of human rights with a price that is far too high: their life. We have reason to believe that there is a possibility this might have been the case for Boris Nemtsov. Therefore we demand an independent investigation into his murder that meets international standards. Through this resolution, we are reaching out to thousands of activists in Russia who face repression because they are standing up for what they believe in. At the same time, I find it regrettable that some Groups have been trying to use this resolution to address issues concerning Russia that go beyond the murder of Mr Nemtsov and the issue of repression against democratic activists. At all times it is to remain clear that we are reaching out to the Russian Government to restore relations based on respect for democratic values and the rule of law. But, once again, this will never stop us from speaking out. Boris Nemtsov may have been silenced by an assassin’s bullet, but we will not be silenced.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ La UE no puede ignorar lo que ocurre en Rusia. Y lo que ocurre allí tiene tintes cada vez más preocupantes. Los asesinatos de opositores y críticos ponen de manifiesto el clima de represión ideológica imperante. Por ello, es importante aprobar una Resolución de condena exigiendo una investigación seria e imparcial del asesinato de Boris Nemtsov. En ella, además, pedimos que se ponga fin a la campaña de difamación contra los valores democráticos, que son presentados como ajenos a la cultura rusa, la cual es exaltada a través de un nacionalismo descarnado.

Está claro que Rusia es un actor global de gran importancia y que va en nuestro interés mantener una relación estratégica con ellos. Pero difícilmente podremos alcanzar una relación sólida y basada en la confianza con un país laxo en el respeto de libertades como la de expresión, manifestación y asociación, que nosotros encontramos fundamentales, y en el que se transmite un mensaje negativo sobre Occidente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ El texto presentado subraya la posición de rechazo a cualquier tipo de amnistía para los perpetradores del derribo del vuelo MH17. Los Acuerdos de Minsk establecieron que «se otorgará perdón y amnistía, en virtud de una ley que prohíba la persecución y castigo de quienes estuvieran relacionados con los hechos acontecidos, en particular, en las regiones de Donetsk y Lugansk, en Ucrania». Esto suscitó la preocupación del gobierno holandés, puesto que 196 civiles holandeses fueron asesinados en un vuelo comercial sobre Donetsk. Sin embargo, el gobierno de Kiev ya ha asegurado que no se concederá una amnistía, por lo que la enmienda llueve sobre mojado en ese ámbito. En todo caso, entendemos que existe una falta de conexión directa entre ambos casos, y que el texto hubiera debido dedicarse de manera monográfica al caso del asesinato del líder opositor Nemtsov, por lo que hemos votado contra su aprobación.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. – Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zabójstwa rosyjskiego lidera opozycji Borysa Niemcowa oraz stan demokracji w Rosji to pierwszy tak wyraźny sygnał z Unii Europejskiej, że ta nie godzi się na politykę prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Do tej pory Unia nie potrafiła podjąć skutecznych działań wobec człowieka, który na oczach całego świata bezkarnie łamie elementarne zasady międzynarodowego porządku prawnego. Niebawem minie 5 lat od śmierci polskiej elity na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r. w Rosji nad Smoleńskiem, lecąc na obchody 70. rocznicy ludobójstwa dokonanego na polskich oficerach w Katyniu. Głosowałam za tą rezolucją, ponieważ znalazł się w niej zapis dotyczący konieczności zwrotu czarnych skrzynek i wraku polskiego samolotu TU-154. To dobrze, że PE w końcu wystąpił z takim apelem do władz rosyjskich. Jednakże ubolewam nad tym, że głosami polskich posłów z partii rządzącej część paragrafu dotycząca konieczności przeprowadzenia niezależnego śledztwa międzynarodowego nie znalazła się w końcowym tekście rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in support of this resolution as it strongly condemns the killing of Boris Nemtsov and pays tribute to the role he played as an opposition leader, founder and leader of the political movement Solidarnost, and leading critic of President Vladimir Putin. His killing is one of a growing number of unresolved politically—motivated murders and suspicious deaths perpetrated in Russia since 1998, including Anna Politkovskaya and Alexander Litvinenko. Members of the European Parliament are calling for an independent international investigation into the murder. Boris Nemtsov committed his life to a more democratic, prosperous, open Russia and to strong partnerships between Russia and its neighbours and partners.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒Tras las declaraciones de la VP/AR de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia, el Parlamento Europeo pide en una Resolución que se aclaren las circunstancias de la muerte del político opositor Boris Nemtsov, se investigue su brutal asesinato y se lleve a los culpables ante la justicia con rapidez.

Las instituciones europeas, el Parlamento Europeo por supuesto, y los gobiernos europeos han condenado este crimen y han insistido en que se produzca una investigación diligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. – El texto presentado subraya la posición de rechazo a cualquier tipo de amnistía para los perpetradores del derribo del vuelo MH17. Los Acuerdos de Minsk establecieron que «se otorgará perdón y amnistía, en virtud de una ley que prohíba la persecución y castigo de quienes estuvieran relacionados con los hechos acontecidos, en particular, en las regiones de Donetsk y Lugansk, en Ucrania». Esto suscitó la preocupación del gobierno holandés, puesto que 196 civiles holandeses fueron asesinados en un vuelo comercial sobre Donetsk. Sin embargo, el gobierno de Kiev ya ha asegurado que no se concederá una amnistía, por lo que la enmienda llueve sobre mojado en ese ámbito. En todo caso, entendemos que existe una falta de conexión directa entre ambos casos, y que el texto hubiera debido dedicarse de manera monográfica al caso del asesinato del líder opositor Nemtsov, por lo que hemos votado contra su aprobación.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za zajednički prijedlog rezolucije o ubojstvu ruskog oporbenog čelnika Borisa Njemcova i stanju demokracije u Rusiji jer smatram da je u ovom slučaju potrebna neovisna istraga koja će pridonijeti osnaživanju temeljnih ljudskih prava i vladavine prava u Rusiji. Smatram da se poštivanjem međunarodnog prava posredovanjem i diplomacijom može postići strateški dogovor između Europske unije i Rusije kako bi se osiguralo brzo smirivanje napetosti. U tom kontekstu potrebno je stati na kraj svim kršenjima ljudskih prava, represivnim mjerama i drugim oblicima pritiska, kako bi se u skladu s ruskim Ustavom mogao uspostaviti istinski dijalog u vidu provođenja plana reformi i promicanja otvorenog društva.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ L'assassinat de Boris Nemtsov est une tragédie, qui ne doit en aucun cas être instrumentalisée. Or, ce texte belliqueux et excessif sert de prétexte à une attaque en règle contre la Russie.

Le texte accuse insidieusement le gouvernement russe au motif que le lieu du meurtre était dans une zone protégée. Cette même suspicion s'étend à l'accident d'avion de Smolensk, en avril 2010, qui coûta la vie au président polonais! La politique russe dans son ensemble est sur la sellette. En dépit du soutien populaire indéniable que connaît M. Poutine dans son pays, on cherche à nous faire croire que la société russe étouffe sous une domination infâme: cherchez l'erreur.

Enfin, la proposition de diligenter une enquête internationale est absolument irrecevable et constituerait un déni de la souveraineté russe. Aux antipodes de cette posture arrogante, l'Union européenne gagnerait à construire une relation respectueuse et durable avec une grande puissance continentale.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. I supported this resolution. The Russian authorities should respect their international obligations to uphold human rights and the rule of law. It is crucial to have an independent investigation into the murder of the opposition leader Nemtsov to ensure that those responsible for this barbaric act, whether politically motivated or not, should be held to account.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la proposition de résolution concernant l’assassinat du chef de l’opposition russe Boris Nemtsov et l'état de la démocratie en Russie. Ce projet de résolution rend hommage à Boris Nemtsov, condamne fermement son assassinat et réclame la mise en place d’une enquête indépendante et internationale. Il rappelle que la situation des droits de l’homme n’a cessé de se dégrader en Russie ces dernières années et demande aussi que tous les prisonniers politiques soit libérés.

Cette proposition a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), in writing. – EH Bildu has voted against the JMRs on the murder of Russian opposition leader Boris Nemtsov and the state of democracy in Russia as we consider that we are in front of a propaganda resolution based on neo—liberal positions opposed to Russia.

Current EU policies against – and isolation of – Russia have shown that these are contributing to and promoting an ideological and politically—based reinterpretation of human rights as a field of power struggle and are therefore counterproductive. These should be reversed. However, this JMR goes deeper on that line, stating that ‘there is a need for a united, firm, coherent and comprehensive EU policy towards Russia’ in the form of further sanctions.

Moreover, the JMR uses the murder of Boris Nemtsov and other crisis such as the accidents involving flights MH17 and Tu-154 for political purposes in an attempt to strengthen the evil image of Russia.

EH Bildu is against the assassination of Boris Nemtsov, censures the Russian authorities’ failure to respond to criticism and expresses deep concern at the dramatically—worsened conditions for civil society in Russia. However, for the above—stated reasons, we felt unable to support the JMR voted on today in the European Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Keller (S&D), písemnĕ. ‒ Hlasoval jsem proti navrženému usnesení, neboť má, podle mého názoru, výrazně manipulativní charakter. Konstatování o zavraždění Borise Němcova je zapracováno do kontextu často diskutovaných ať již reálných anebo hypotetických nedostatků a provinění současného Ruska. Tím se vytváří dojem, že také úkladná vražda opozičního politika je dílem tohoto režimu. Vražda však dosud nebyla vyšetřena a orgány činné v šetření pracují s mnoha verzemi motivu pachatelů. Odmítám se podílet na vynášení soudů nad někým ještě dříve, než mu bude prokázána vina. Takový přístup považuji za morálně pochybný a politicky nezodpovědný.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I am shocked about the murder of Russian opposition politician Boris Nemtsov and am very concerned about the direction Russia is moving in, turning into a state of repression, hate speech and fear. I therefore supported the resolution condemning the assassination and calling for a full, rapid and transparent investigation to be conducted into it. I am also deeply concerned about the attacks against political opposition figures, independent human rights organisations and civil society groups in Russia. Stronger support for them is necessary.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemnĕ. ‒ Dnes, 12. 3. 2015, jsem hlasovala proti společnému usnesení Evropského parlamentu o vraždě lídra ruské opozice Borise Němcova a stavu demokracie v Rusku. Dle mého názoru došlo v návrhu usnesení k nepatřičnému směšování vzájemně nesouvisejících událostí a snaze připodobnit vraždu Borise Němcova k případu bloggera Alexeje Navalného či vraždě spisovatelky, novinářsky a aktivistky Anny Politkovské. Jedná se o tři naprosto na sobě nezávislé případy a vyšetřování. Toto zjednodušování, mystifikace a snaha o vytváření umělých konspiračních teorií mi byla vždy cizí. Navíc bylo, z pro mě absolutně nepochopitelných důvodů, do návrhu zahrnuto také sestřelení malajsijského letounu MH 17 nad východní Ukrajinou, jako kdyby snad toto sestřelení nějak mělo souviset s politickou situací v Ruské federaci či snad dokazovat, že vraždu Borise Němcova měl na svědomí ruský prezident Vladimír Putin. Dále nám dle mého názoru absolutně nepřísluší jakkoliv hodnotit stav demokracie v Rusku. Proto jsem se rozhodla nepřispívat ke všeobecné hysterii a narůstající rusofobii na území EU a hlasovala jsem proti tomuto usnesení, neboť Ruskou federaci nadále považuji za partnera EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Voto positivamente la risoluzione sull'assassinio del leader di opposizione russo Boris Nemcov e lo stato della democrazia in Russia, poiché ritengo che l'Unione europea debba adottare un indirizzo politico unitario e coerente nei confronti della Russia.

Lo scorso febbraio l'ex vice Primo ministro della Federazione russa è stato assassinato nei pressi del Cremlino. Nel corso della sua esperienza politica, Boris Nemcov ha mostrato il proprio impegno teso a promuovere la modernità e la democrazia in tutto il territorio russo.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ La résolution commune condamne fermement l'assassinat de Boris Nemtsov et s'inquiète logiquement du climat délétère en Russie pour toute opposition citoyenne du fait de l'intense et grossière propagande actuellement mise en œuvre par le pouvoir russe.

Toutefois, en demandant "une enquête internationale indépendante", ce texte communique un message de défiance des institutions européennes vis-à-vis de la Russie. Il renforce une logique de confrontation instrumentalisée par le pouvoir russe pour détourner la population des problèmes économiques et des sérieux manquements à l'état de droit.

J'ai donc voté contre ce texte, y préférant la résolution que nous avons déposée avec mon groupe, qui condamne les exactions nombreuses contre l'état de droit en Russie sans rentrer dans une confrontation qui ne mène nulle part.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ J'ai, comme les autres députés du Front National, voté contre la résolution "sur l'assassinat de Boris Nemtsov, figure de l'opposition russe, et l'état de la démocratie en Russie". Bien entendu, toute violence, et a fortiori tout meurtre, est condamnable. Il est encore plus préoccupant de constater qu'il s'agit du meurtre d'un homme politique d'opposition. Le Parlement européen pourrait parfaitement voter une résolution dans laquelle il se dirait préoccupé et déclarerait attendre les résultats de l'enquête judiciaire qui sera menée. Les groupes politiques ont cependant décidé de déposer une résolution commune totalement partisane et idéologique, où le gouvernement russe est accusé de tous les maux. Le paragraphe 7 en fournit un triste exemple, lorsqu'il demande notamment aux autorités russes de "mettre fin à la guerre honteuse de propagande et d'information qu'elles mènent contre leurs voisins, le monde occidental et leur propre peuple, guerre qui fait de la Russie un État marqué par la répression, les discours de haine et la peur." L'Union européenne est mal placée pour accuser d'autres de mener une guerre de propagande et d'information. Nous avons tous pu le constater lors des référendums sur la constitution européenne et sur le traité de Lisbonne, par exemple.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette résolution car je la juge irréaliste et dangereuse. Elle accuse en effet sans preuves Vladimir Poutine d'avoir commandité l'assassinat de Boris Nemtsov. Et elle accuse plus généralement la Russie d'être devenue "un État marqué par la répression, les discours de haine et la peur". L'Union voudrait déclencher une guerre avec la Russie qu'elle ne s'y prendrait pas autrement, surtout quand on sait que parallèlement, Jean-Claude Juncker a émis l'idée de créer une armée européenne contre la Russie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del texto presentado puesto que, al contrario de lo que pudiera parecer, no representa una condena a la vulneración de los Derechos Humanos, sino un paso más en la estrategia de determinados actores de la Unión Europea, bien coordinados con los norteamericanos, para aislar a Rusia.

El Parlamento Europeo no suele preocuparse por el acoso a líderes políticos. En realidad, ello solo representa un problema cuando hechos de este tipo tienen lugar en países en los que la UE tiene un especial interés.

Porque no voy a jugar el juego de los partidos mayoritarios y porque en este caso concreto la autoría del delito está resuelta, he decidido votar en contra de la Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Borís Nemtsov, antiguo Viceprimer Ministro de la Federación de Rusia y exgobernador de Nizhni Nóvgorod, era uno de los líderes de la oposición liberal y demócrata de Rusia, y fue asesinado cerca del Kremlin dos días antes de una manifestación prevista para el 1 de marzo de 2015 contra los efectos de la crisis económica y el conflicto en Ucrania, de la que era organizador.

Condeno firmemente el asesinato de Borís Nemtsov, al ser un crimen político muy significativo y que no deja de sorprender que muriera tiroteado cerca del Kremlin, en una zona con cámaras de vigilancia y presencia de la policía y los servicios de seguridad.

Aprovecho para rendir homenaje a Borís Nemtsov como líder destacado de la oposición y firme luchador por una Rusia más democrática, más próspera y abierta. Asimismo quiero expresar mis sentidas condolencias a su familia y allegados.

Voto favorablemente a esta Resolución en la cual el Parlamento Europeo pide a las autoridades rusas, en aras del respeto democrático, que pongan fin a todo tipo de presiones, actos represivos e intimidaciones, de naturaleza tanto política como judicial, contra los líderes de la oposición, los representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Lundgren (EFDD), in writing. While I do condemn the murder of Boris Nemtsov in the strongest possible terms and hope that the perpetrators of this awful crime will feel the full weight of justice, I wish to make it very clear that I object to what I see as the emergence of a separate EU foreign policy which, inter alia, calls for the Russian Federation to take certain actions. In my view, the EU has no right to call for any other countries to make any changes to their domestic policies whatsoever. Nevertheless, I chose to support this motion in order to express my condolences to the family, friends and supporters of Mr Nemtsov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. Podržavam hitnu rezoluciju kojom se osuđuje atentat na Borisa Njemcova, oporbenog vođu i velikog kritičara Vladimira Putina i rata u Ukrajini. Ubijeni bivši potpredsjednik Vlade Ruske Federacije smaknut je prije nego što je stigao objaviti izvješće o sudjelovanju Rusije u sukobima u Ukrajini.

Pozdravljam zahtjev da se provede nepristrana međunarodna istraga o ubojstvu i da Europska unija u oblikovanju politike prema Rusiji uzme u obzir trenutnu političku atmosferu, propagandu i informacijski rat protiv susjednih država te ozbiljno kršenje vladavine prava i ljudskih prava.

Rusija je članica Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i OESS-a, međutim, stanje ljudskih prava u Rusiji dramatično se pogoršava u posljednjih nekoliko godina. Najnoviji primjeri su zatvaranje oporbenog čelnika Alekseja Navalnija zbog podržavanja demonstracija i nezakonito pritvaranje Nadije Savchenko.

Za svaku osudu je činjenica da su neke visoke strane dužnosnike, uključujući i zastupnicu u Europskom parlamentu Sandru Kalniete, ruske vlasti spriječile da odaju posljednju počast na sprovodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Απείχα από την ψηφοφορία γιατί το ψήφισμα δεν ήταν αντικειμενικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ A voté contre cette résolution purement idéologique qui, dans une vision simplifiée de la réalité, rend la Russie et son président coupables de tous les maux, y compris du "climat de haine et de tension en Europe".

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Accolgo favorevolmente la proposta di risoluzione concernente l'assassinio del leader di opposizione russo Boris Nemtsov e lo stato della democrazia in Russia. Considerando l'accaduto sarebbe appropriata un'indagine internazionale indipendente sull'omicidio.

Il fatto inoltre di detenere persone illegalmente, va contro i principi da rispettare e ai diritti umani. La Russia rimane un importante attore globale, rimane però il fattore essenziale del rispetto del diritto internazionale e degli impegni assunti nel quadro dell'OSCE.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Il 27 febbraio Boris Nemcov, ex vice Primo ministro della Federazione russa, ed ex governatore di Nižnij Novgorod, è stato assassinato nei pressi del Cremlino, a Mosca. Nel corso della sua carriera politica, Nemcov si è contraddistinto per l'impegno nella promozione, all'interno del paese, della democrazia, e della modernità.

Ho sostenuto con favore la risoluzione sull'assassinio di Boris Nemcov, poiché ritengo che essa sia un atto di omaggio doveroso nei confronti della vittima.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Creo que es necesario que desde este Parlamento impulsemos que se lleve a cabo una investigación internacional independiente para aclarar el asesinato del político ruso Boris Nemtsov.

Por eso, todo mi apoyo a la Resolución que pide que este asunto sea tratado con todo el rigor, ya que estamos ante el asesinato político más importante en la historia reciente rusa.

Todos los europeos debemos estar preocupados por lo que ocurre en Rusia, donde cada vez existe un mayor discurso de odio y miedo, y se producen situaciones como el asesinato de este líder opositor ruso, que estaba reuniendo pruebas de la implicación rusa en la guerra en el este de Ucrania y que fue asesinado tan sólo dos días antes de la manifestación contra dicha guerra que iba a encabezar.

Nemtsov, como señala esta Resolución, comprometió su vida por una Rusia más próspera y democrática, y por una relación amistosa más fuerte entre Rusia y sus vecinos.

Además, lamento profundamente que se haya denegado la entrada en Rusia de algunos diputados al Parlamento Europeo y diplomáticos que querían asistir al funeral.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Ich verurteile jegliche Art von Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Jedoch sind die Umstände in diesem Fall alles andere als geklärt und jegliche Einmischung und Schuldzuweisung seitens der Europäischen Union ist unangemessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce texte mensonger prouve tout l'aveuglement de ce Parlement sur la situation en Russie. Ainsi, dès la première ligne, les faits sont recomposés à la mane idéologique atlantiste. Boris Nemtsov est décrit comme la "figure de proue de l'opposition libérale en Russie" alors que son parti a fait moins de 1 % aux dernières élections. On fait mieux comme figure de proue.... Quelques lignes plus loin, l'antisémite et raciste Alexeï Navalny est présenté comme le "frère" de Nemtsov...

À ce point d'aveuglement face à de pareils ennemis de la liberté, on pourrait tout aussi bien écrire que la terre est plate. Je déplore que le Parlement européen puisse voter en cadence une aussi grossière propagande. Plus que de l'ignorance, c'est le signe de la volonté manipulatrice des initiateurs de ce texte d'entrer dans une logique de guerre face à la Russie. Les auteurs de ce texte et ceux qui le votent sont des fauteurs de guerre irresponsables! Il n'est pas sûr qu'ils en soient inconscients. Nous devons tout faire pour empêcher cette guerre. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente esta resolução por considerar importante uma investigação internacional independente do assassínio de Boris Nemtsov, que estava a investigar a participação da Rússia no conflito no leste da Ucrânia e que foi assassinado nas proximidades do Kremlin dois dias antes de uma manifestação que estava a organizar contra este conflito. Foram detidos cinco homens, mas está por esclarecer se algum deles foi responsável pelos disparos mortais.

Deploro também a recusa de entrada na Rússia a alguns eurodeputados e diplomatas, o que os impediu de assistir às exéquias de Boris Nemtsov.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution that condemns the killing of Boris Nemtsov and pays tribute to a man who committed his life to fighting for a more democratic, prosperous and open Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ The resolution on the murder of the Russian opposition leader Boris Nemtsov and the state of democracy in Russia calls for an independent international investigation into the murder of Russian opposition politician Boris Nemtsov, who was gathering evidence about Russian involvement in the war in eastern Ukraine and was killed just two days before he was to lead a demonstration against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), în scris. ‒ Un moment de dramă și potențială răscruce pentru destinul Rusiei și o Rezoluție importantă, fără echivocuri, a Parlamentului European, adoptată în ciuda unor rezerve neașteptate, ba și cu ușor iz suprarealist, din partea unor colegi din alte state membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Mint ismeretes, Borisz Nyemcovot, az orosz liberális és demokratikus ellenzék egyik vezetőjét, Putyin elnök és rendszere egyik legélesebb kritikusát, aki egy modern, demokratikus és nyitott Oroszországért küzdött, továbbá aki közzé kívánta tenni vizsgálódásai eredményét Oroszország donyeck-medencei konfliktusban játszott szerepét illetően, az általa 2015. március 1-jére szervezett tüntetés előtt két nappal meggyilkolták. Arra nincs bizonyíték, hogy a gyilkosságot a hatalom megbízásából, jóváhagyásával vagy akár érdekében követték el, az viszont tény, hogy, amint erre az EP is számos alkalommal fölhívta a figyelmet, az emberi jogok helyzete Oroszországban folyamatosan romlik, rendszeresen megsértik a jogállami normákat és több mint megalapozott kétségek merülnek föl az igazságszolgáltatás függetlenségére vonatkozóan.

Tény továbbá, hogy Oroszországban rendszeresen kerül sor politikai indíttatású gyilkosságokra és gyanús halálesetekre, amelyek rendre tisztázatlanok maradnak, de amelyekre nem kerülhetne sor az orosz hatóságok által teremtett politikai környezet, az utóbbi években az ellenzéki aktivisták, emberi jogi jogvédők, kisebbségek és szomszédos nemzetek ellen irányuló, az állami propaganda és hivatalos média által keltett és fölerősített gyűlölködő légkör nélkül. Mindezek okán az állásfoglalás-tervezetben foglaltakat mint az állásfoglalás egyik szerzője messzemenően indokoltnak tartom.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Cette résolution est une caricature de la haine anti-russe primaire qui règne au sein des institutions européennes. Par pure idéologie, elle rend M. Poutine responsable de tous les maux de la société russe et l’accuse d’instaurer un climat de haine et de tension en Europe, avant même que l’enquête sur la mort de Boris Nemtsov n’ait commencé. L’inversion accusatoire est à son sommet…

J’ai évidemment voté contre cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ Le Parlement européen souhaite que toute la lumière soit faite sur l’assassinat, en Russie, de l’opposant Boris Nemtsov. Au nom du respect des droits de l’homme et de mon attachement aux valeurs démocratiques, je partage cette préoccupation légitime. En revanche, je ne peux accepter un texte prenant la forme d'un réquisitoire à charge et sans preuve contre la Russie.

Ce type de résolution contribue à l’escalade de la détérioration de la relation UE-Russie, ce que je déplore vivement. Je suis attachée à un dialogue direct et franc, mais respectueux, entre l’Union européenne et la Russie, comme avec l’ensemble de ses partenaires. Rappelons que nos relations d’amitié sont fortes, que nos relations commerciales sont étroites et que nous combattons ensemble le terrorisme dans le monde. Je n’ai donc pas voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Intendiamo esprimere oggi tutto il nostro cordoglio per l'assassinio di Boris Nemtsov, esponente politico ed attivista dell'opposizione, promotore di una modernizzazione della società civile russa. Ci aspettiamo dalle competenti autorità giudiziarie delle indagini rapide e trasparenti per la ricerca dei mandanti e dei colpevoli. Ancora una volta, desideriamo manifestare la nostra forte preoccupazione per gli attacchi perpetrati nei confronti degli esponenti politici di opposizione, figure indipendenti, promotori dei diritti umani e della società civile.

Chiediamo alla Commissione ed al Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea di incrementare l'assistenza finanziaria prevista a favore della società civile, attraverso lo Strumento europeo per la democrazia ed i diritti umani al fine di instaurare un rapporto di sostegno credibile e di lunga durata.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della suddetta risoluzione che invia un forte messaggio in difesa dei diritti umani e invita a porre fine alle repressioni contro la libertà di espressione, di riunione e di associazione in Russia. Nel documento si richiede che sia condotta un'indagine internazionale indipendente sull'omicidio dell'oppositore politico russo Boris Nemcov, ucciso due giorni prima di una manifestazione da lui organizzata contro il conflitto in Ucraina.

Concordo sul fatto che la Russia debba porre fine a tutte le pressioni, le azioni repressive e le intimidazioni contro i leader dell'opposizione, della società civile e dei media, e mi accodo alle richieste di rilascio di tutti i prigionieri politici.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Аз не подкрепих предложението за резолюция, защото смятам, че политиката на ЕС относно Русия от последната година не води до никакви конструктивни резултати, а напротив - носи трудности за милиони европейски граждани и не може да продължава в сегашния си вид.

Убийството на Борис Немцов безспорно е акт, който осъждам и смятам, че съответните органи на Руската федерация трябва да положат нужните усилия за изясняване на обстоятелствата около това убийство.

Същевременно с това обаче не смятам, че е в компетенциите на Европейския парламент да дава оценки за руския ракурс, което се прави чрез този текст.

Трябва, вместо това, да се търси начин за разтапяне на ледовете. С подобни текстове градим нови стени в Европа. Вярвам, че чрез подобни актове само се влошават и без това обтегнатите отношения между ЕС и Руската федерация.

Съюзът трябва да предлага решения за трудностите, които преживяват европейските граждани. Потърпевши са редица наши граждани и отрасли, като например земеделието и туризма, особено за страни, традиционно познати на руския пазар, като например моята страна - България. Смятам, че текстът на резолюцията в това отношение е ненужно провокативен и едностранен и не отразява липсата на адекватни политики от страна на ЕС по отношение на компенсациите за неговите граждани и държави членки за политики, които се решават в Брюксел.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. I voted in favour of this resolution to show that this Parliament in general and the Liberals in particular support the right of the Russian people to freedom, respect for their rights and of a life free of brutal killings of important popular figures. It is very important that the truth about the murder of Boris Nemtsov comes to the surface and that the killers, and those behind them, are brought to justice!

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin resolutsiooni, mis mõistab tugevalt hukka Venemaa opositsiooniliidri Boris Nemtsovi tapmise. See on kõige märkimisväärsem poliitiline mõrv Venemaa lähiajaloos. Vaenulikkust aitab õhutada Venemaa aktiivne propagandategevus, mis on suunatud nii Vene ühiskonnale kui ka teistele riikidele. Lisaks mõistakse resolutsioonis hukka ka Eesti kaitsepolitsei ametniku Eston Kohveri röövimine Eesti territooriumilt ning nõutakse Venemaa võimudelt Kohveri viivitamatut vabastamist ja Eestisse tagasi saatmist.

Ka tuleb lõpule viia Malaisia reisilennuki allatulistamise uurimine ja süüdlaste vastutusele võtmine.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerato che Boris Nemtsov, ex vice Primo ministro della Federazione russa, riformista di primo piano della società e dell'economia nella Russia post-sovietica e uno dei leader dell'opposizione liberale e democratica russa, è stato assassinato nei pressi del Cremlino due giorni prima di una manifestazione contro gli effetti della crisi economica e il conflitto in Ucraina, in programma il 1° marzo 2015 e da lui organizzata;

considerato che la Federazione russa, quale membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e quale firmataria della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, si è impegnata a osservare i principi universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani;

condannando l'assassinio di Boris Nemtsov (tra i più gravi nella storia Russa), il quale è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nei pressi del Cremlino, in una zona sorvegliata da videocamere e presidiata da polizia e servizi di sicurezza;

chiedendo che sia condotta un'indagine internazionale indipendente sull'omicidio.

Per tali ragioni ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam ovu rezoluciju jer sam užasnuta ubojstvom poznatog političara i vođe ruske opozicije Borisa Njemcova. Ovo ubojstvo predstavlja izravni napad na naša temeljna načela - pravo na život i slobodu govora. Duboko sam zabrinuta za stanje demokracije u Rusiji te razinu zaštite ljudskih prava u toj državi jer Rusija zanemaruje svoje međunarodne obveze preuzete članstvom u Vijeću Europe i OSCE-u. Zato je važno provesti sveobuhvatnu i nepristranu istragu te kazniti počinitelje. Pravda mora biti zadovoljena u ime svih građana Rusije koji znaju što znači boriti se za demokratsku i modernu Rusiju. Oni zaslužuju našu solidarnosti, kao i svi oni koji se bore za prave vrijednosti. Ujedno podržavam poziv upućen ruskim vlastima da oslobode sve političke zatvorenike a posebice Nadju Savčenko.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Boris Nemcov, oppositore di Putin e della guerra in Ucraina, che ha dedicato la sua vita alla realizzazione di una Russia più democratica, è morto a pochi passi dal Cremlino in circostanze sospette, in una zona in cui la vigilanza, video e della polizia, dovrebbe essere ai massimi livelli. Il Parlamento chiede quindi giustamente che sia condotta un'indagine internazionale sull'omicidio. La Russia deve porre fine alla guerra di propaganda che non fa che fomentare odio e provocare scontri.

Vorrei ricordare che la Federazione russa, insieme all'Unione europea, ha preso l'impegno di tutelare i valori democratici e i diritti fondamentali universali. Esorto le autorità giudiziarie russe ad applicare il diritto umanitario, richiedendo il rilascio di tutti i prigionieri politici, in particolare e con urgenza quello di Nadija Savčenko, rapita nel territorio ucraino e detenuta illegalmente in un carcere russo, le cui condizioni di salute destano preoccupazione, e quello del funzionario di polizia Eston Kohver, prelevato dal territorio estone e portato in Russia.

È nel nostro interesse che siano attenuate le tensioni e vengano ripristinare le relazioni diplomatiche e per fare questo è necessario che l'intera Unione europea definisca una politica unitaria che comporti da parte della Russia il rispetto dei diritti fondamentali.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Posljednjih godina stanje ljudskih prava u Rusiji se pogoršava i ruske vlasti donijele niz zakona koji sadrže nejasne odredbe, a koji se upotrebljavaju za daljnje ograničavanje oporbenih aktera kao i aktera civilnog društva te otežavanje ostvarenja slobode izražavanja i okupljanja; budući da je Ministarstvo pravosuđa iskoristilo nove ovlasti koje su mu dodijeljene kako bi 42 skupine označilo kao „strane agente”, uključujući najstručnije i najpouzdanije organizacije za ljudska prava u zemlji. Više suđenja i sudskih postupaka u proteklih nekoliko godina, uključujući slučajeve Magnickog, Hodorkovskog i Politkovske, bacilo je sumnju na neovisnost i nepristranost pravosudnih institucija u Ruskoj Federaciji. Najnoviji tragičan primjer ubojstva Borisa Njemcova samo je dodatan dokaz u prilog prethodnim činjenicama.

Ruske vlasti moraju prekinuti trenutnu propagandu i informacijski rat protiv svojih susjeda, zapadnog svijeta i vlastita naroda, koji Rusiju pretvaraju u državu koju odlikuju represija, govor mržnje i strah, u kojoj je razlog za nacionalnu euforiju pripojenje Krima i zaoštravanje ratnog stanja u Ukrajini, u kojoj se krše prava krimskih Tatara i u kojoj Kremlj njeguje i potiče mržnju i nasilje, kršeći time međunarodno pravo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Pitanje stanja demokracije u Rusije nakon egzekucije Borisa Njemcova u Moskvi zaslužuje široku raspravu Europskog parlamenta s visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federicom Mogherini.

Iako je ugledni predstavnik ruske političke oporbe Gari Kasparov izjavio da je ubojstvo glasnog kritičara Kremlja Borisa Njemcova ugasilo svaku nadu u mirnu političku tranziciju u Rusiji važno je inzistirati na transparentnoj, neovisnoj i temeljitoj istrazi koja će otkriti izvršitelje i naručitelje ovog ubojstva.

Europskoj uniji koja promiče demokraciju i ljudska prava, slobodu i vladavinu prava u skladu sa svojim temeljnim načelima dužnost je kontinuirano uključivati poštovanja ovih vrijednosti u sve segmente svojih odnosa s Rusijom. Ujedno EU treba pružiti jasnu podršku tisućama ruskih građana koji su se simbolično okupili ispred Centra Saharov prije početka ispraćaja Borisa Njemcova, te odaslati nedvosmislenu potporu ruskoj oporbi.

Nadalje, smatram da Europski parlament treba strogo osuditi uskraćivanje ulaska u Rusiju kolegici zastupnici Sandri Kalniete koja je željela prisustvovati sprovodu Borisa Njemcova, a umjesto toga je satima zadržana u moskovskoj zračnoj luci pod izgovorom da predstavlja opasnost za državnu sigurnost i za javni red Ruske Federacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Mi ha molto rattristato l'assassinio di Boris Nemcov, avvenuto in una zona altamente sorvegliata vicino al Cremlino e presidiata da polizia e servizi di sicurezza. Boris Nemcov, leader dell'opposizione a Vladimir Putin e della guerra in Ucraina, ha dedicato la sua vita alla realizzazione di una Russia democratica, di una società aperta e di un programma riformista.

Ritengo che la Russia sia un partner importante dell'UE e spero fortemente che sia fatta chiarezza sull'omicidio di Boris Nemcov con un'indagine internazionale, per far si che si attenuino le tensioni e si rispristino delle buone relazioni diplomatiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Boris Nemtsov, antigo vice-primeiro-ministro da Federação da Rússia, proeminente reformista da sociedade e da economia russas da era pós-soviética e um dos líderes da oposição liberal e democrática da Rússia, foi assassinado nas proximidades do Kremlin, dois dias antes de uma manifestação que estava a organizar contra os efeitos da crise económica e o conflito na Ucrânia. Nas semanas que precederam o seu assassínio, Boris Nemtsov estava a investigar a participação da Rússia no conflito de Donbass e era sua intenção publicar um relatório sobre o assunto. A Rússia, enquanto membro de pleno direito do Conselho da Europa e país signatário da Declaração das Nações Unidas, comprometeu-se a respeitar os princípios da democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos. No entanto, diversos julgamentos e processos judiciais têm posto em causa a independência e a imparcialidade dos órgãos judiciais da Rússia. Por outro lado, o clima político que as autoridades russas criaram preparou um terreno fértil para assassínios deste tipo. Votei, por isso, favoravelmente a presente resolução, que solicita uma investigação internacional independente do assassínio e reitera a necessidade de uma política da UE em relação à Rússia que seja firme, coerente e abrangente.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL), písemně. – Hlasoval jsem proti rezoluci tykající se vraždy B. Němcova. Jsem přesvědčen, že takový dokument nemůže míchat různá témata, být využíván k útokům na partnerskou zemi, jelikož zatím nebylo vyšetřování dovedeno do konce. Je naprosto nesmyslné do tohoto textu zasazovat např. tragickou událost havárie polského letadla u Smolensku. Cely text má asi takový ráz, jako kdyby Evropský parlament vyzýval americký Kongres a americkou vládu k vyšetření násilných usmrcení amerických občanů tmavé pleti nebo k vyšetření politických vražd J. F. Kennedyho, Martina Luthera Kinga nebo R. Kennedyho.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a resolução do PPE, que condena o homicídio de Boris Nemtsov, que foi abatido perto do Kremlin, numa área equipada com câmaras de vídeo, com serviços de polícia e de segurança, e que é o assassínio político mais significativo na história recente da Rússia, cujo assassinato se reveste de contornos especiais por ser um proeminente líder da oposição e um destacado crítico do Presidente Vladimir Putin e da guerra na Ucrânia. Defendia uma Rússia mais democrática, próspera e aberta e fortes relações de parceria com os seus vizinhos e parceiros mundiais. Por tudo isto, importa solicitar uma investigação internacional independente deste assassinato. Finalmente, deixo o meu apoio às forças democráticas na Rússia, que estão empenhadas numa sociedade mais aberta e numa agenda reformista.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Anna Politkovskaïa, Aleksander Litvinenko, Stanislav Markelov, Anastasia Babourova, Natalia Estemirova, Sergueï Magnitski, Boris Nemtsov...la liste des assassinats politiques perpétrés en Russie depuis 1998 est longue, beaucoup trop longue.

Ce midi, le Parlement européen a fermement condamné l'assassinat de Boris Nemtsov, figure emblématique de l'opposition libérale et démocratique en Russie.

Il était la voix de l'opposition à la politique de Vladimir Poutine. Il avait dédié sa vie à une Russie plus démocratique, prospère et ouverte. Ce 27 février, ses adversaires l'ont définitivement muselé. Lâchement, ils l'ont abattu de quatre balles dans le dos, juste à côté du Kremlin, tout un symbole.

Avec cette mort suspecte, c'est à nouveau l'ensemble du régime de Poutine qui est pointé du doigt par la communauté internationale. Une communauté internationale toujours plus préoccupée par cette politique d'oppression et d'intimidation envers les militants de l'opposition et les minorités des pays voisins qui méprise les droits de l'homme sans complexe.

C'est dans ce contexte que l'Union européenne a décidé de maintenir ses sanctions contre le régime de Vladimir Poutine, mais de continuer à soutenir le peuple russe.

 
  
MPphoto
 
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution concernant l'assassinat du chef de l'opposition russe Boris Nemtsov et l'état de la démocratie en Russie. En condamnant l'assassinat de Boris Nemtsov, principal opposant russe, le Parlement européen a rappelé la nécessité pour l'Union européenne d'adopter une stratégie commune et ferme à l'égard de la Russie, notamment en matière de sanctions.

L'assassinat de Boris Nemtsov n'est malheureusement pas un cas isolé et les écologistes ont toutes les raisons de croire que l'enquête en cours n'est pas menée de manière impartiale. Le nationalisme russe atteint aujourd'hui un niveau inquiétant, qui se reflète notamment dans une propagande extrêmement agressive mais également dans le conflit ukrainien.

Les États européens ne peuvent se contenter de détourner le regard quand il est question de violations graves et persistantes des droits de l'homme et de la démocratie. Il est donc impératif que l'Union européenne progresse par la voie diplomatique, mais également qu'elle s'engage sans ambiguïté à soutenir la société civile russe, y compris financièrement. L'Union européenne a tout à gagner d'une stratégie claire appuyant celles et ceux qui luttent pour le pluralisme dans le pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Uma sociedade livre e democrática não deve temer a liberdade de expressão e de associação. Uma sociedade livre e democrática tem de aprender a conviver com uma oposição crítica e com uma comunicação social independente. O assassinato ou a prisão de políticos da oposição, sempre em condições pouco claras, ameaça tornar-se uma contante na Rússia. A posição da União Europeia deve ser clara na condenação deste tipo de procedimentos e na exigência de maior transparência e independência na investigação destes casos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Tras las declaraciones de la VP/AR de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia, el Parlamento Europeo pide en una Resolución que se aclaren las circunstancias de la muerte del político opositor Boris Nemtsov, se investigue su brutal asesinato y se lleve a los culpables ante la justicia con rapidez.

Las instituciones europeas, el Parlamento Europeo por supuesto, y los gobiernos europeos han condenado este crimen y han insistido en que se produzca una investigación diligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Hier, nous avons réclamé une enquête internationale indépendante sur l'assassinat, survenu début mars, de Boris Nemtsov, figure de proue de l'opposition en Russie. Le texte de la résolution que nous avons votée déplore que "les dernières évolutions démontrent que la Russie emprunte une voie qui n'est pas celle d'une démocratie saine, laquelle se caractérise par le respect de l'opposition, de l'état de droit et de l'indépendance du pouvoir judiciaire". La résolution demande également aux autorités russes "de cesser toute forme de pression, de répression ou d'intimidation, tant politique que judiciaire" à l'encontre des figures de l'opposition, des représentants de la société civile et des médias indépendants, pour qu'ils puissent exercer librement leurs activités... ainsi que la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, dont la pilote ukrainienne Nadia Savtchenko et le policier estonien Eston Kohver. Nous avons enfin recommandé au Conseil de développer à l'égard de la Russie une politique unifiée qui porte un message commun fort sur l'importance des droits de l'homme dans les relations entre l'Union européenne et la Russie, et sur la nécessité de mettre un terme à la répression de la liberté d'expression, de réunion et d'association en Russie.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu cette résolution qui condamne fermement l'assassinat de Boris Nemtsov et demande une enquête internationale indépendante.

Cet opposant au régime russe était en train de rassembler des informations et preuves sur l'implication de la Russie dans la guerre dans l'est de l'Ukraine et a été assassiné deux jours avant une manifestation sur ce sujet.

Boris Nemtsov s'est battu pour défendre la démocratie en Russie et a toujours travaillé pour le développement de liens étroits avec les voisins et partenaires de la Russie.

La situation en Russie demeure préoccupante sur le plan du respect des droits de l'homme et des libertés; le régime continue à exercer une pression et à utiliser l'intimidation sur les figures de l'opposition.

L'Union doit réfléchir à la mise en place de davantage de soutien pour la société civile russe, afin de mettre un terme à la répression de la liberté d'expression, de réunion et d'association.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho deciso di votare in maniera contraria perché questa relazione è assolutamente sbilanciata contro la Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – El texto presentado subraya la posición de rechazo a cualquier tipo de amnistía para los perpetradores del derribo del vuelo MH17. Los Acuerdos de Minsk establecieron que «se otorgará perdón y amnistía, en virtud de una ley que prohíba la persecución y castigo de quienes estuvieran relacionados con los hechos acontecidos, en particular, en las regiones de Donetsk y Lugansk, en Ucrania». Esto suscitó la preocupación del gobierno holandés, puesto que 196 civiles holandeses fueron asesinados en un vuelo comercial sobre Donetsk. Sin embargo, el gobierno de Kiev ya ha asegurado que no se concederá una amnistía, por lo que la enmienda llueve sobre mojado en ese ámbito. En todo caso, entendemos que existe una falta de conexión directa entre ambos casos, y que el texto hubiera debido dedicarse de manera monográfica al caso del asesinato del líder opositor Nemtsov, por lo que hemos votado contra su aprobación.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Sander (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution, qui condamne fermement le meurtre de Boris Nemtsov, opposant russe tué par balle à proximité du Kremlin, et demande une enquête internationale indépendante sur cet assassinat. Boris Nemtsov, ancien vice-Premier ministre de la Fédération de Russie et ancien gouverneur de Nijni Novgorod, était une figure de l'opposition libérale et démocratique russe et avait organisé de nombreuses manifestations contre les retombées de la crise économique et le conflit en Ukraine. Dans cette résolution, le Parlement s'inquiète de la violence du climat politique en Russie et demande la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, dont Nadia Savtchenko, membre du Parlement ukrainien et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del texto presentado puesto que, al contrario de lo que pudiera parecer, no representa una condena a la vulneración de los Derechos Humanos, sino un paso más en la estrategia de determinados actores de la Unión Europea, bien coordinados con los norteamericanos, para aislar a Rusia.

El Parlamento Europeo no suele preocuparse por el acoso a líderes políticos. En realidad, ello solo representa un problema cuando hechos de este tipo tienen lugar en países en los que la UE tiene un especial interés.

En este caso concreto, la autoría del delito está resuelta.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today I voted in support of the joint motion for a resolution on the murder of the Russian opposition leader Boris Nemtsov and the state of democracy in Russia. Boris Nemtsov was a strong advocate for a modern, prosperous and democratic Russian Federation, open to the world. His killing is one of a growing number of unresolved politically motivated murders and suspicious deaths perpetrated in Russia since 1998. Members of the European Parliament are calling for an independent international investigation into the murder.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Tudi sam se pridružujem vsem, ki obsojajo umor pomembnega opozicijskega voditelja Borisa Nemcova. To dejanje je zadalo hud udarec upanju, da se dialog z Rusijo lahko začne na višji ravni. Postavlja se niz vprašanj, celo več kot imamo odgovorov, kaj se v resnici dogaja z demokracijo v Rusiji. Občutek imam, da taka dejanja samo potrjujejo prepričanja, da je ustrahovanje in nasilje nekaj vsakdanjega v ruski politiki. Tu pa je seveda na mestu tudi vprašanje, ali se demokracijo lahko vsili v povezavi z vprašanjem smiselnosti sankcij in posledične škode, ki smo si jo s tem povzročili tudi sami. Vse sile je potrebno usmeriti v to, da z dialogom dosežemo višjo stopnjo spoštovanja človekovih pravic v Rusiji. Omogočiti je potrebno hitro, transparentno in nepristransko preiskavo okoliščin umora ter najti krivce. Zato sem tudi podprl resolucijo, ki poziva Rusijo k ureditvi teh problemov in izboljšanju politične situacije v državi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Ako spoluautor návrhu rezolúcie si myslím, že bez ohľadu na to, kto Borisa Nemcova zavraždil, ide o veľkú stratu nielen pre Rusko. Nemcov totiž pripravoval publikovanie dôkazov o účasti ruskej armády v konflikte na Ukrajine. Nepochybujem o tom, že Putinov režim aj túto udalosť využije na propagandistické účely a ďalšiu diskreditáciu opozície. Táto úkladná vražda je zároveň odrazom kritického stavu ruskej spoločnosti, keď môže byť opozičný predstaviteľ úkladné zavraždený pred Kremľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Prije svega, ovim putem želio bih izraziti svoju najiskreniju sućut obitelji i prijateljima Borisa Nemcova. Nedavni događaji u Rusiji, među kojima je posljednje upravo ubojstvo lidera opozicije Borisa Nemcova, ukazuju na ozbiljno narušavanje demokracije, ljudskih prava te ugrožavanje vladavine prava u toj zemlji.

Izražavam svoju zabrinutost vezano uz ovu situaciju i podržavam rezoluciju kako bi zajedničkim snagama stvorili čvrstu, dosljednu i sveobuhvatnu politiku EU prema Rusiji. Pozivam Ruske vlasti da zaustave sramotnu ratnu propagandu i kršenje osnovnih ljudskih prava, da zaustave kontinuirano zastrašivanje i zlostavljanje članova opozicije, te da puste na slobodu sve političke zatvorenike kao i otete Nadiju Savchenko i Estona Kohvera.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution as it condemns the assassination of an opposition leader in Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovu rezoluciju i strogo osuđujem ubojstvo Borisa Njemcova jer se radi o napadu na slobodu govora, ali i napadu na sva ona načela koja mi u Europskoj uniji držimo za temeljna. Mi moramo postupiti po savjesti te poduzeti sve što je potrebno kako bi se provela temeljita međunarodna istraga. To nije interes samo nas u Europskoj uniji nego i svih građana Rusije pogotovo jer vidimo da su u posljednjih nekoliko godina njihova prava ozbiljno narušena. Također smatram važnim pružiti potporu i iskazati solidarnost ruskim demokratima i njihovim nastojanjima u stvaranju dostojanstvene i na pravim vrijednostima temeljene Rusije.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η πράξη της δολοφονίας του Boris Nemtsov είναι καταδικαστέα, όπως και η χρησιμοποίησή της για την κλιμάκωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσής με τη Ρωσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a határozatot, mert fontosnak tartom, hogy az EP teljes politikai súlyával, egységben ítélje el ezt a felháborító politikai bűncselekményt és az arra való cinikus orosz kormányzati reagálást. A határozat jelentős eleme, hogy a tragédia kapcsán az EP ismét emlékeztetett az EU egységes, határozott, minden tagállam által támogatott politikájának fontosságára Oroszországgal szemben. Szükségesnek tartom ugyanis felhívni a figyelmet arra, hogy az EU-tagállamok vezetői között is akad olyan, aki egyfajta politikai példaképként tekint Putyin torz, elnyomó demokráciafelfogására, amelybe belefér akár a politikai ellenfelekkel való erőszakos leszámolás is. Határozatunkat úgy tekintem, mint egyúttal az EP határozott figyelmeztetését minden hasonlóan gondolkodó politikus számára.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. ‒ The Russian Federation has destabilized its surrounding region, provoking a conflict in eastern Ukraine and supplying the ‘separatists’ with arms. I have been highly critical of Russian involvement in Ukraine and have repeatedly called on Moscow to fulfil its international commitments, including the upholding of political rights and freedom of speech. The recent political assassination of Boris Nemtsov, a vocal critic of Putin and an influential opposition leader, shows how dangerous the political situation within Russia has become. Russia, as a member of the UN, has an international duty to protect political rights – an excuse ironically used by Putin last February to justify the Russian invasion and annexation of Crimea. The rights of Crimean Tatars have been heavily violated in Crimea since Russia’s illegal annexation. Russia sadly is a nation where political figures, journalists, and civilians fear censure, imprisonment, or death for criticizing the government, so has no right to use its ‘international commitment to protect political rights and the freedom of speech’ as a justification for the military invasion of the territory of a sovereign nation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Nous avons tous été indignés du meurtre de M. Nemtsov à Moscou. Personne ne devrait mourir pour sa liberté de penser et de s'exprimer. La liberté d'expression a de nouveau été poignardée. Il était pour des valeurs que nous respectons et partageons tous, opposant à la guerre. C'est une grande perte pour la démocratie en Russie. Les citoyens russes ont le droit à une réelle liberté, une réelle justice, une réelle démocratie! J'ai donc voté en faveur de cette résolution et l'ai cosignée.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ Recent events show that the path Russia is taking is not that of a functioning democracy, which is characterised by respect for the opposition, the rule of law and the independence of the judiciary. This is the reason why I voted in favour of this resolution calling on the Russian authorities to stop all pressure, repressive acts and intimidation, both political and judicial, against opposition figures, representatives of civil society and the independent media, to allow them to carry out their activities freely. I also voted in favour of this resolution to condemn the terrible assassination of Boris Nemtsov.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El texto presentado subraya la posición de rechazo a cualquier tipo de amnistía para los perpetradores del derribo del vuelo MH17. Los Acuerdos de Minsk establecieron que «se otorgará perdón y amnistía, en virtud de una ley que prohíba la persecución y castigo de quienes estuvieran relacionados con los hechos acontecidos, en particular, en las regiones de Donetsk y Lugansk, en Ucrania». Esto suscitó la preocupación del gobierno holandés, puesto que 196 civiles holandeses fueron asesinados en un vuelo comercial sobre Donetsk. Sin embargo, el gobierno de Kiev ya ha asegurado que no se concederá una amnistía, por lo que la enmienda llueve sobre mojado en ese ámbito. En todo caso, entendemos que existe una falta de conexión directa entre ambos casos, y que el texto hubiera debido dedicarse de manera monográfica al caso del asesinato del líder opositor Nemtsov, por lo que hemos votado contra su aprobación.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución ya que considero que el Parlamento debe mostrar claramente su rechazo a cualquier asesinato por causas políticas, como fue el caso de Borís Nemtsov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ Tras las declaraciones de la VP/AR de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia, el Parlamento Europeo pide en una Resolución que se aclaren las circunstancias de la muerte del político opositor Boris Nemtsov, se investigue su brutal asesinato y se lleve a los culpables ante la justicia con rapidez.

Las instituciones europeas, el Parlamento Europeo por supuesto, y los gobiernos europeos han condenado este crimen y han insistido en que se produzca una investigación diligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra del texto presentado puesto que, al contrario de lo que pudiera parecer, no representa una condena a la vulneración de los Derechos Humanos, sino un paso más en la estrategia de determinados actores de la Unión Europea, bien coordinados con los norteamericanos, para aislar a Rusia.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ With my colleagues, I voted in favour of the statement because in an atmosphere where nationalistic fervour is being generated, we have to be careful in the language we use in order not to add to that fervour, but to challenge it. This European Parliament regularly and rightly draws attention where people anywhere in the world lose their life because of their political beliefs or the defence of human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Boris Nemtsov, antigo vice-primeiro-ministro da Federação da Rússia, antigo governador de Nizhny Novgorod, foi assassinado nas proximidades do Kremlin dois dias antes de uma manifestação que estava a organizar, e que deveria realizar-se em 1 de março de 2015, contra os efeitos da crise económica e o conflito na Ucrânia.

Lamentamos este assassínio a sangue frio, repudiamos estes métodos e condenamos os seus autores. Apelamos a uma completa investigação que possa relevar as motivações e os autores visando uma completo esclarecimento. Não acompanhamos aqueles que procuram desde já tirar conclusões à medida dos interesses que defendem, sem sequer aguardar pelas conclusões das investigações que dizem estar falseadas à partida.

A Rússia deve representar um parceiro incontornável para a UE. É, portanto, no interesse da EU dialogar com este importante país e contribuir para a paz na região.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Ich verurteile jegliche Art von Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Jedoch sind die Umstände in diesem Fall alles andere als geklärt und jegliche Einmischung und Schuldzuweisung seitens der Europäischen Union ist unangemessen

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ With my colleagues, I voted in favour of the statement because in an atmosphere where nationalistic fervour is being generated, we have to be careful in the language we use in order not to add to that fervour but to challenge it. This European Parliament regularly and rightly draws attention where people anywhere in the world lose their life because of their political beliefs or the defence of human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristina Winberg (EFDD), in writing. ‒ While I do condemn the murder of Boris Nemtsov in the strongest possible terms and hope that the perpetrators of this awful crime will feel the full weight of justice, I wish to make it very clear that I object to what I see as the emergence of a separate EU foreign policy which, inter alia, calls for the Russian Federation to take certain actions. In my view, the EU has no right to call for any other countries to make any changes to their domestic policies whatsoever. Nevertheless, I chose to support this motion in order to express my condolences to the family, friends and supporters of Mr. Nemtsov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ Odsudzujem nielen chladnokrvné zabitie Nemcova, ale aj prístup Ruska k tým, ktorí si chceli uctiť jeho pamiatku. Hovorila som s ukrajinským poslancom, ktorý bol väznený a bitý len preto, že sa plánoval na pohrebe zúčastniť. Lotyšskej europoslankyni Sandre Kalniete zase ruské autority odopreli vstup do krajiny, čím jej účasť na poslednej rozlúčke úplne znemožnili. Poľskému predsedovi Senátu Bogdanovi Borusewiczovi odmietli vydať víza. Všetky cestovné obmedzenia boli neodôvodnené a Moskva nimi dala jasný signál, akým smerom sa budú jej vzťahy s EÚ v najbližšom období uberať.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałem za przyjęciem wspólnego tekstu rezolucji, gdyż uważam, że potępienie brutalnego mordu politycznego, którego ofiarą padł Borys Niemcow, jest obowiązkiem każdego europejskiego polityka. Rosja obecnie stała się zbrodniczą dyktaturą, która problemy zewnętrzne i wewnętrzne rozwiązuje przy użyciu siły. Wspieranie przemian demokratycznych w tym kraju powinno być jednym z podstawowych obowiązków UE, a politycy tacy jak Borys Niemcow – odważni liderzy opozycji i krytycy opresyjnego reżimu Władimira Putina – powinni być w centrum tego zainteresowania. Tylko dzięki demokratyzacji Rosja może stać się wiarygodnym partnerem UE.

W obliczu trwającej agresji na Ukrainę, łamiącej wszelkie zasady prawa międzynarodowego, jakakolwiek współpraca z Federacją Rosyjską jest niemożliwa. Potrzebny jest solidarny i stanowczy nacisk całej wspólnoty międzynarodowej, w tym wszystkich państw członkowskich UE, na władze rosyjskie, aby doprowadzić do zaprzestania przez nie prowadzenia agresywnych działań destabilizujących sytuację w Europie. Na szczególne potępienie zasługuje przetrzymywanie na terenie Federacji Rosyjskiej wraku i czarnych skrzynek samolotu TU-154, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Skorumpowane, zależne od władzy wykonawczej rosyjskie sądownictwo nie jest w stanie obiektywnie i uczciwie wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wydarzenia. Tylko umiędzynarodowienie śledztwa w tej sprawie może wskazać winnych śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i pozostałych ofiar.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pretexto de um ato abominável, um assassinato, que condenamos, retoma-se e tenta-se reforçar o posicionamento do Parlamento Europeu sobre o conflito na Ucrânia, de apoio incondicional ao regime golpista de Kiev, num processo de ilegítimo assalto ao poder por parte das forças neonazis e de extrema-direita daquele país, e reafirma-se a posição hipócrita de política externa da UE para com a Rússia.

Consideramos inaceitável a postura sistémica de ingerência a que o PE e a UE se permitem no relacionamento com países terceiros, no caso a Rússia, com tentativas ou concretizadas intervenções no plano nacional, para desestabilizar politicamente, e fazer alinhar os países visados com os interesses estratégicos da UE, nomeadamente recorrendo à criação e ao financiamento de ONG’s.

No caso presente, trata-se explicitamente de reforçar a política de cerco e provocação à Federação Russa. Cabe às autoridades judiciais deste país investigarem o crime de assassinato de Nemtsov, sem interferências externas.

Votámos contra.

 

11.5. Годишен доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент (A8-0039/2015 - Elmar Brok)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

   Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). Mr President, I voted against this report. It advocates the enforcement of the policy giving the EU a negative role in the current conflicts in its neighbourhood. As a native Russian speaker living in an EU Member State, I am desperate seeing the policies the EU has had towards Russia after the dissolution of the USSR. The new Europe was built for the first 15 years without Russia, but for the last eight years against Russia. The Eastern Partnership Programme has turned to the so—called Baltic—Black—Caspian Sea Arch, from a bridge into an abyss.

In October 2013, there was another resolution here in Strasbourg on the principles of EU foreign policy, tabled by Mr Brok, where our relations towards Russia were defined as ‘critical engagement’. In fact it was a unilateral declaration of a Cold War towards Russia. The resolution which was adopted today does not turn the EU back from the way of war. Those politicians who have supported this trend will be responsible before the court of history.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Herr Präsident! Ich habe für den Bericht gestimmt. Meine Stimmerklärung unterscheidet sich natürlich auch deutlich von der meiner Kollegin, die vor mir gesprochen hat, weil ich erstens der Auffassung bin, dass wir europäische Außenpolitik noch nie so gut gemacht haben wie jetzt. Das scheint auch an den Bedingungen zu liegen: Wir haben eine Beauftragte, die Hohe Vertreterin für die Außenbeziehungen, die der Sache gerecht wird. Zum Zweiten ist es Aufgabe der Europäischen Union, auf Herausforderungen in dieser unserer Welt zu reagieren.

Man kann das sehen, wie man will. Aus meiner Sicht ist Russland auf einem schlechten Weg. Dann gehört es sich ganz einfach, dass man die Diskussion fortsetzt, aber konsequent und geschlossen. Ich denke, dieser Forderung sind die Vertreter der Europäischen Union auf allen Ebenen bisher auch gerecht geworden.

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). Panie Przewodniczący! Dobrze, że w sprawozdaniu o polityce zagranicznej Unii Europejskiej wezwano Komisję Europejską do nadzorowania solidarnego przestrzegania sankcji w stosunku do Rosji, ale szkoda, że tak mało powiedziano o rosyjskim embargu na eksport naszej żywności. Rosja przecież otwarcie oświadcza, że będzie to embargo stosować selektywnie. W tej sytuacji Parlament powinien był jasno wykluczyć wykorzystywanie rosyjskiego embarga na eksport żywności do przejmowania na rynkach wschodnich miejsc przez te kraje, które będą przez Rosję traktowane przychylnie, do przejmowania rynków zbytu tych krajów, które z tych rynków przez Rosję będą wykluczone. Przyjęcie takiej zasady, którą w sposób oczywisty musimy stosować, to nie jest tylko wymóg solidarności, to jest wymóg zwyczajnej przyzwoitości. Szkoda, że o tym nie powiedzieliśmy otwarcie.

 
  
MPphoto
 

   Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ El Informe anual hace balance de los avances más importantes en el ámbito de la PESC y trata de los derechos humanos, la no proliferación de armas y la propagación de los valores de la UE. También analiza las cuestiones geográficas sobre las principales áreas de la PESC: la ampliación, las relaciones transatlánticas, las relaciones con Rusia, la vecindad de la UE, Oriente Medio y Asia.

Esta informe ha sido consensuado con un amplio acuerdo entre los cuatro grupos políticos del Parlamento: PPE, S&D, ALDE y Verdes. Se posiciona con claridad respecto de las acciones de Rusia en relación a Ucrania, y en relación a Oriente Medio pone énfasis en la solución de los dos Estados.

Destaca la necesidad de centrarse en la lucha contra el ISIS y abordar los crecientes desafíos derivados del fracaso del Estado en Siria, Irak, Libia y el Sahel.

Los socialistas y demócratas hemos influido ampliamente en la redacción del informe a través de las enmiendas de transacción que se han acordado.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque insiste en la deriva militarista de la Unión Europea, aboga por una cooperación más estrecha entre la UE y la Alianza Atlántica y apoya la fusión de la seguridad interior y exterior.

En la propuesta de votación, estaban ausentes elementos que considero imprescindibles para apoyar cualquier iniciativa relacionada con la Política Común de Seguridad y Defensa, tales como el avance hacia el desarme nuclear a escala mundial, el apoyo y desarrollo estricto del Derecho Internacional en todas las actividades militares de la UE y la separación de las acciones civiles y militares.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Ich begrüße den Schutz der europäischen Werte und Interessen sowie die Stärkung des politischen und rechtlichen Systems in Europa zur Wiederherstellung und Gewährleistung von Frieden und Stabilität.

Die Förderung der Sicherheit der Mitgliedstaaten, sowie ihrer Bürger, Demokratisierung, Rechtsstaatlichkeit und soziale Entwicklung in der Nachbarschaft der EU müssen weiterhin gestärkt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Ce rapport est orienté idéologiquement avec la mise en exergue d’un "ordre mondial". Il dessine clairement la volonté d’un gouvernement mondial sous l’égide de l’OTAN et des États-Unis, alors même que tous les États membres de l'Union ne sont pas membres de l'OTAN, et un véritable centralisme démocratique qui va à l’encontre de la souveraineté des États membres. Ceux-ci se voient obligés "d’appuyer activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté". Il vise notamment à instaurer un marché unique en matière de sécurité, pour un gouvernement mondial unique dans lequel l’Union européenne ne serait que le laquais des États-Unis. J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ As I do not believe that the role of High Representative should exist, it seemed consistent to vote against this report. In addition, there is much of the text with which I disagree.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report. The European Security and Defence policy strategy needs to be revised and concrete efforts made to meet current and future security challenges. This is extremely topical as the current Russian Federation aggression against Ukraine brings continuous violations of international norms and breaches of human rights. I truly support the rapporteur’s view that a new comprehensive political vision and strategy are needed in order to contain Russia’s revisionist ambition, sustain international norms and withstand the on-going information and propaganda war against the EU and our values. The EU should step up its diplomatic efforts, urging Russia to respect its commitments and international obligations regarding Georgia, Moldova and Ukraine. Bearing in mind the worrying geo-political developments in the EU neighbourhood, one must reiterate the Member States’ responsibility to act in solidarity when it comes to addressing security threats, move from reactive to proactive approach, strengthen collective defence and collaboration with NATO and respond in a univocal manner to common threats. For example, sanctions against Russia can be lifted only when it withdraws from Crimea and fully implements the Minsk Agreement, and this should apply to every Member State.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport dont je désapprouve totalement les fondements et les orientations. Elmar Brok et ses partisans sont les promoteurs d'une politique irresponsable et dangereuse que je combats au sein du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai metinės ataskaitos Europos Parlamentui. Pritariu, kad ES užsienio ir saugumo politikos prioritetiniai uždaviniai turėtų būti šie: apsaugoti Europos vertybes ir interesus, gerinti ES indėlį į jos valstybių narių teritorinę gynybą ir piliečių saugumą stiprinant jos gebėjimą apsiginti nuo pavojų, su kuriais ji susiduria, įskaitant terorizmą, prekybą ginklais, narkotikus ir prekybą žmonėmis. Būtina remti saugumą, demokratizaciją, teisinės valstybės principus ir ekonominį bei socialinį vystymąsi ES kaimyninėse šalyse. ES taip pat turi imtis lyderės vaidmens sprendžiant konfliktus bei vykdant taikos palaikymo veiklą.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Il s'agit du rapport annuel de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le rapport met en avant l'instabilité croissante dans le voisinage de l'Union et insiste sur le fait que l'Union doit devenir un acteur crédible sur la scène internationale. Pour cela, la politique étrangère de l'Union doit s'appuyer sur une vision commune des intérêts, des valeurs et des objectifs de l'Europe. Pour que l'Union pèse sur la scène internationale en général et sur son voisinage en particulier, il est crucial que toutes les politiques de l'Union et de ses États membres aillent dans la même direction. La cohérence est la clé si l'Europe veut peser dans le monde.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport annuel de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité témoigne à nouveau de la soumission de l'Union à un dogme mondialiste et à un commandement suprême des États-Unis via l'OTAN. À cet effet, le rapport est très clairement "anti-russe" avec la volonté que l'Union et tous les États membres parlent d'une seule voix afin de condamner le régime de Poutine. Ce rapport entend aussi détruire l'essence même des États-nations en bradant leur souveraineté même en matière de politique extérieure. Enfin, il est fait mention d'un "marché unique des produits de "cybersécurité"", marché unique nous conduisant vers toujours plus de fédéralisme européen et d'effacement des frontières au profit des grandes multinationales et du monde de la finance.

J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Non condivido le posizioni sostenute in questa relazione. Il testo è pieno di buoni propostiti, che sappiamo già rimarranno tali e si dimentica, come troppo spesso accade, delle reali necessità dei nostri cittadini e delle nostre imprese. L'UE persiste nelle sue posizioni antirussa, ribadendo il proprio sostegno alle sanzioni comminate, quando ormai è chiaro a tutti l'impatto devastante che esse hanno avuto sulle PMI e sull'agricoltura in Veneto e in Italia. Per tutti questi motivi non ho inteso sostenere col mio voto questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har röstat nej till betänkandet.

Betänkandet är kort sagt en strategi för att bygga EU:s förenta stater med gemensam utrikespolitik, militarisering, NATO-koppling och konfrontation på agendan .

EU påstår sig vara ett ”fredsprojekt”. Detta betänkande visar en helt annan inriktning. Därför har jag röstat nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. El Informe anual hace balance de los avances más importantes en el ámbito de la PESC en el último año, en términos de su estructura institucional y de cuestiones horizontales como derechos humanos, no proliferación, propagación de los valores de la UE y sobre sus principales áreas geográficas: ampliación, relaciones transatlánticas, relaciones con Rusia, vecindad de la UE, Oriente Próximo y Asia.

El informe, con un amplio acuerdo entre los Grupos PPE, S&D, ALDE y Verts/ALE, adopta una línea dura respecto de las acciones de Rusia en relación con Ucrania y un enfoque equilibrado para el proceso de paz en Oriente Próximo, con énfasis en la solución de los dos Estados. También se destacan la necesidad de centrarse en la lucha contra el EI y abordar los crecientes desafíos derivados del fracaso del Estado en Siria, Irak, Libia y el Sahel.

Por todo ello, he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kadangi veiksminga Europos Sąjungos užsienio politika turi būti pagrįsta bendra pagrindinių Europos interesų, vertybių ir tikslų, plėtojant užsienio santykius vizija ir bendru visai ES kylančių grėsmių, suvokimu. Taigi, pagrindiniai ES užsienio ir saugumo politikos uždaviniai yra apsaugoti Europos vertybes ir interesus, taip pat įtvirtinti politinę ir teisinę sistemą Europoje, taip atkuriant ir užtikrinant taiką ir stabilumą. Be to, labai svarbu gerinti ES indėlį į jos valstybių narių teritorinę gynybą ir piliečių saugumą, stiprinant jos gebėjimą apsiginti nuo pavojų, su kuriais ji susiduria, įskaitant terorizmą, prekybą ginklais, narkotikus ir prekybą žmonėmis. Taip pat būtina remti saugumą, demokratizaciją, teisinės valstybės principus ir ekonominį bei socialinį vystymąsi ES kaimyninėse šalyse. Europos Parlamentas mano, kad būtina stiprinti ir sujungti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių politinius, ekonominius, finansinius ir gynybos išteklius, siekiant kiek įmanoma padidinti ES įtaką pasaulyje, sukurti sąveikas ir užtikrinti taiką ir stabilumą Europoje bei jos kaimyninėse šalyse.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ In questi ultimi anni l'Europa si trova a dover fare i conti con un contesto politico in continua trasformazione e con una sempre più difficile gestione dei problemi di sicurezza, sia all'interno che all'esterno del territorio dell'Unione. L'Europa ha dunque più che mai bisogno di consolidare il proprio ruolo nella difesa dei suoi cittadini e nel sostegno dei processi democratici nelle aree confinanti. Nella relazione che ho votato, la necessità di una rinnovata e coerente gestione dei flussi migratori riassume al meglio queste due sfide, chiedendo da una parte un maggior sostegno ai paesi che ospitano i richiedenti di asilo e dall'altra un rafforzamento dei programmi di protezione regionale nelle aree di crisi.

Sappiamo bene come ancora, in politica estera, i paesi europei preferiscano spesso soluzioni bilaterali e portino avanti priorità ed interessi diversi, rendendo molto difficile una pianificazione strategica comune delle missioni civili e militari nelle zone di crisi. Nel ribadire la necessità di uno sforzo congiunto per approfondire e consolidare la politica di sicurezza e di difesa comune europea, dobbiamo impegnarci affinché la cooperazione con i nostri partner, ed in particolare con la NATO, si caratterizzi per un processo decisionale sempre più integrato che permetta in questo modo di evitare dispersione di risorse.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted yes since I agree with the content of my colleague's report and retain that the figure of the High Representative should be strengthened in order to reinforce the credibility of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Le rapport annuel de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité permet de dresser un constat simple: l'Union est totalement alignée sur les intérêts des États Unis et de l'OTAN. En effet, le rapport propose d’unifier les "voix" des États membres contre la Russie de Vladimir Poutine et de poursuivre l'élargissement de l'Union européenne vers l'est. De plus, il souhaite renforcer la vassalisation de la politique étrangère des États membres à celle de l'Union "dans un esprit de loyauté". Le totalitarisme des technocrates de Bruxelles n'a plus de limite quand il s'agit d'obéir avec servilité aux intérêts des États-Unis. En l'espèce, il menace la souveraineté des États membres dans la conduite de leur politique étrangère.

J'ai évidemment voté contre ces propositions de résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ El informe anual hace balance de los avances más importantes en el ámbito de la PESC y trata de los derechos humanos, la no proliferación de armas y propagación de los valores de la UE. También analiza y las cuestiones geográficas sobre las principales áreas de la PESC: la ampliación, las relaciones transatlánticas, las relaciones con Rusia, la vecindad de la UE, Oriente Medio y Asia.

Esta informe ha sido consensuado, con un amplio acuerdo entre los cuatro grupos políticos del Parlamento: PPE, S&D, ALDE y Verts/ALE. Se posiciona con claridad respecto de las acciones de Rusia en relación a Ucrania, y en relación a Oriente Medio pone énfasis en la solución de los dos Estados.

Destaca la necesidad de centrarse en la lucha contra el ISIS y abordar los crecientes desafíos derivados del fracaso del Estado en Siria, Irak, Libia y el Sahel.

Los socialistas y demócratas hemos influido ampliamente en la redacción del informe a través de las enmiendas de transacción que se han acordado.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Le traité de Lisbonne a donné à l'Union européenne une dimension nouvelle en matière de politique étrangère. La haute représentante est chargée de définir une politique étrangère et de sécurité commune à tous les États membres. Je salue son travail et constate également les différents efforts à entreprendre pour optimiser cette fonction. Toutefois, les conflits en cours aux frontières de l'Union, tant orientales que méridionales, démontrent une fois de plus la nécessité pour les pays européens de parler d'une seule voix. J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione annuale dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo.

La crisi in Ucraina e i fatti di Parigi hanno sollecitato a livelli senza precedenti la stabilità e la sicurezza dell'Unione europea. Inoltre, anche a causa del periodo di congiuntura attuale, l'Unione europea non si è dimostrata in grado di utilizzare appieno il proprio potenziale per definire il contesto politico e di sicurezza internazionale. La mancanza di coordinamento e di coerenza programmatica tra le politiche dell'UE hanno limitato ulteriormente l'influenza dell'Europa nel mondo.

L'Unione europea, per essere considerata un attore credibile, deve quindi dotarsi di una politica estera comune ambiziosa ed efficace, basata su una visione condivisa degli obiettivi.

Si sente inoltre la necessità di una nuova strategia europea in materia di sicurezza, che tenga conto dei cambiamenti geopolitici intervenuti di recente. Solo attraverso la piena condivisione di informazioni tra le intelligence degli Stati membri ed una maggiore cooperazione con i paesi del Medio Oriente e dell'Africa del Nord, l'Unione europea riuscirà a rispondere in modo efficace alle nuove sfide ed a garantire sia la sicurezza ai suoi cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La politica estera dell'Unione ha effettivo bisogno di rafforzamento importante, come è emerso in occasione della crisi Ucraina, gestita, di fatto, da Merkel ed Hollande, invece che dall'Alto rappresentante.

Ancora, l'idea di esercito europeo rilanciata dal Presidente Juncker rientra nella logica della voce unica europea, ma tutto dipenderà dalla reale volontà politica degli Stati a concedere all'UE la possibilità di distinguersi con una voce propria.

Questa potrebbe infatti essere l'occasione per avere finalmente un'autonomia in ambito di politica estera ed esprimerci con una voce unica in organismi come la NATO, cosa che, di fatto, oggi non avviene.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE), par écrit. ‒ Même si je souscris en grande partie au rapport de M. Brok, j'ai préféré m'abstenir sur le vote final.

Certes, ce rapport dessine les contours d'une politique étrangère ambitieuse pour l'Union, adaptée aux défis actuels et à venir – terrorisme, immigrations irrégulières et sécurité énergétique notamment. Je salue également la condamnation de l'intervention militaire russe en Ukraine et la réaffirmation d'une stratégie commune à l'égard de la Russie contenues dans ce rapport.

Toutefois, je ne retrouve pas dans le texte de M. Brok l'engagement pour le gel des adhésions à l'Union pris par M. Juncker en juillet dernier. Une pause dans le processus d'élargissement de l'Union est nécessaire.

La vague d'adhésions de 2004 et l'adhésion de la Croatie en 2013 ont complexifié le fonctionnement de l'Union de façon considérable.

Par ailleurs, l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) mis en place par la Commission représente une manne d'argent considérable qu'il serait préférable d'utiliser afin de consolider les acquis de l'Europe à 28.

À l'heure actuelle, il paraît donc préférable de se concentrer sur la finalisation de l'adaptation institutionnelle aux précédentes adhésions et sur les problématiques internes auxquelles l'Union est confrontée.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ Un rapport qui laisse apparaître la volonté de la part de l'Union européenne de se faire le chantre d'un "ordre mondial" sous la houlette de l'OTAN et des États-Unis.

Il n'est donc pas un hasard que le texte soit farouchement et aveuglément antirusse, mais surtout parfaitement totalitaire dans sa vision de la démocratie puisque les États membres sont sommés d'aduler d'une seule voix et sans discussion possible la politique étrangère de l'Union.

Pour les oligarques européens, la politique étrangère de l'Union ne doit avoir pour but que l'élargissement; l'élargissement à tout prix du léviathan européen, sans prise en compte des réalités et intérêts des États membres ou même de ceux des pays tiers.

J'ai donc refusé de participer à cette grande messe du gouvernement mondial que célèbre l'Union européenne comme vassal des États-Unis.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Sottolineo l'importanza vitale della difesa collettiva assicurata dalla NATO. Ritengo importante rammentare che l'UE ha l'obbligo di garantire che la propria azione esterna sia progettata e attuata allo scopo di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale.

Sostengo inoltre che gli Stati membri siano chiamati con responsabilità a migliorare con urgenza la capacità di contribuire alla difesa territoriale. Per tali ragioni, ho votato a favore della presente relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione perché favorisce una visione condivisa degli affari esteri e della politica di sicurezza e fornisce una percezione comune delle minacce contro l'UE nel suo insieme.

I recenti attacchi terroristici nei paesi dell'UE hanno dimostrato che è sempre più difficile separare la sicurezza interna da quella esterna e ritengo che gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione debbano intensificare la condivisione dell'intelligence correlata alla sicurezza. Auspico inoltre che la cooperazione nell'ambito della lotta al terrorismo sia rafforzata nelle relazioni dell'UE con i paesi del Medio Oriente e dell'Africa del Nord.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Este relatório demonstra com clareza a importância de desenvolver uma política externa e uma política de segurança que sejam coerentes, alicerçada numa visão comum de interesses, valores e objetivos. Mais ainda, defende uma abordagem integrada, que compreenda as várias políticas com impacto externo. Partilho esta visão e considero essencial, em linha também com o defendido por este relatório, que a União não se coíba de ambicionar um papel de influência na definição da política internacional.

Saliente-se, ainda, que o relatório evidencia, de forma clara, a importância de uma política externa forte para uma política de imigração eficaz. Bem assim, sublinha a urgência de debelar a tragédia que se vai passando às portas da Europa, em concreto na fronteira central e de leste do Mediterrâneo.

Por tudo isto, apoiei a aprovação deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ An ambitious and effective EU foreign policy needs to be based on a shared vision of key European interest where the EU is a credible actor. Priority tasks for EU foreign policy are particularly protecting European values and interests and enforcing the political and legal order in Europe, thereby restoring and safeguarding peace and stability, supporting security, democratisation, the rule of law and economic and social development in the EU’s neighbourhood. I welcome the report from the High Representative and I am concerned that the EU has so far not been able to use its full potential to shape the international political and security environment. To the objectives of the motion for a resolution we need a higher level in policy coordination and coherence between EU policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Ho deciso di votare contro perché ritengo del tutto insufficiente il ruolo svolto dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Non si può non notare le anomalie presenti nella sua relazione.

Si parla di un rafforzamento della politica estera dell'UE ma poi, in concreto, la stessa è inconsistente. Emblematico è stato il caso dell'accordo di Minsk dello scorso febbraio per siglare la tregua tra Russia e Ucraina in cui gli ambasciatori dell'UE sono stati Merkel e Hollande. Dell'Alto rappresentante nessuna traccia.

Si parla di una sempre più stretta collaborazione con USA e NATO, come se la loro influenza non fosse già più che abbandonate, oltre che dannosa. Una politica estera inconsistente che ha contribuito ad alimentare focolai di guerra in giro per il mondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque insiste en la deriva militarista de la Unión Europea, aboga por una cooperación más estrecha entre la UE y la Alianza Atlántica y apoya la fusión de la seguridad interior y exterior.

En la propuesta de votación, estaban ausentes elementos que considero imprescindibles para apoyar cualquier iniciativa relacionada con la Política Común de Seguridad y Defensa, tales como el avance hacia el desarme nuclear a escala mundial, el apoyo y desarrollo estricto del Derecho Internacional en todas las actividades militares de la UE y la separación de las acciones civiles y militares.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ The report is an annual account of the work done by the office of the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy. Federica Mogherini took over this role from Catherine Ashton in 2014. The report states that Europe is facing a changed political and security environment, especially in its immediate neighbourhood. However it also portrays the EU as a credible actor with an ambitious and effective EU foreign policy. But most importantly the report speaks about the need to support security and stabilisation in the southern neighbourhood of the EU, the region which is most relevant to Malta. It claims that the EU’s instruments and resources should support the building of functioning and inclusive states capable of delivering security for their citizens, promoting democracy and confronting religious extremism. It also points to the unused potential of cross-border trade within the region. Finally, it insists on close cooperation with the authorities of the countries concerned on managing migration flows while respecting human rights. As this report acknowledges the changed reality, especially in the Mediterranean area, and pushes for more attention to the needs of the region, therefore, I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport présente une évaluation de la politique étrangère et de sécurité commune européenne. Je suis convaincu que dans le cadre de la détérioration de l'environnement sécuritaire de l’Union à ses frontières orientales et méridionales, l'influence de l'Union européenne dans le monde doit être la première priorité d'une politique étrangère et de sécurité commune efficace. À ce titre, il est nécessaire que l'Union s'engage à soutenir ses voisins orientaux et à contenir la Russie, à renforcer la sécurité et la stabilisation au sud et à augmenter ses ressources au service de ces objectifs. Alors que ces derniers mois ont parfois montré un manque de coordination des politiques externes de l'Union, je considère que ce rapport présente une analyse précise et affutée de la situation et des pistes d'amélioration ainsi que des réformes à engager. Pour ces raisons, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce rapport annuel revient sur la politique étrangère de l’Union européenne et les actions de la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. L’Union européenne est amenée à jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale dans les prochaines années et en tant que représentant des peuples européens, il est important que le Parlement européen se prononce sur les grandes lignes de sa politique extérieure. À titre d’exemple, j’ai soutenu un amendement demandant plus de transparence dans les négociations qui ont lieu avec les États-Unis sur le traité de libre-échange transatlantique. En revanche, je n’ai pas souhaité soutenir certains paragraphes concernant les sanctions appliquées à la Russie. Soucieuse de voir le droit international appliqué dans nos relations avec les pays tiers, je considère cependant que le choix de certains termes très forts dans ce rapport concernant ce pays n’est pas de nature à apaiser les tensions existantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Le Parlement européen a examiné aujourd'hui en séance plénière la politique menée par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le rapport de M. Brok comporte des déclarations auxquelles nous ne pouvons que souscrire, notamment sur la question de la Russie et de l'Ukraine.

Cependant, nous déplorons que sur la question de l'élargissement, ne soit pas prise en compte la nouvelle orientation politique portée par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui s'engageait en juillet dernier pour un gel des nouvelles adhésions. L'Union européenne a besoin de faire une pause dans son processus d'élargissement afin de consolider ce qui a été réalisé à 28. C'est pourquoi, en cohérence avec nos engagements pris lors de la campagne des élections européennes, la délégation française du groupe ALDE a choisi de s'abstenir sur le vote final.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. ‒ As an MEP for Northern Ireland, I have seen at first hand the vital role played by our armed forces in keeping our people and our communities safe from terrorism and other threats to security. I am immensely proud of our servicemen and women, who make so many sacrifices and put themselves on the line to serve their country both at home and abroad.

And that this why it saddens me when I see reports such as this one calling for a pooling of resources, a coordination of defence budgets and most unhelpful of all – a permanent military operational headquarters in Europe.

National governments must retain complete sovereignty over matters of national security. This means spending of at least 2 % of GDP on defence. It means the capacity to develop new and advanced defence technologies without intrusion or limit.

Of course, there does remain room and indeed a need for cooperation between EU Member States and further afield. The international coalition formed to fight ISIS is indicative of this. However, this does not in any way strengthen the argument that we would be best served by an integrated, federalist and diluted defence agenda.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ Ce rapport est orienté idéologiquement, avec la mise en exergue d’une intégration et d'une gouvernance mondiale renforcées. Il dessine clairement la volonté d’un gouvernement mondial sous l’égide de l’OTAN et des États-Unis, alors même que tous les États membres de l'Union ne sont pas membres de l'OTAN, et d'un véritable centralisme qui va à l’encontre de la souveraineté des États membres. Ceux-ci se voient obligés "d’appuyer activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté". Il vise notamment à instaurer un marché unique de la cybersécurité, dominée par une autorité mondiale unique, dans laquelle l’Union européenne ne serait que le laquais des États-Unis. J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Уважаеми колеги,

гласувах „въздържал се“ по доклада на колегата Брок относно годишния доклад на върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент. Смятам, че докладът има своите силни страни, като тези за заплахата, идваща от страна на Ислямска държава, ситуацията в Украйна, както и сериозните терористични заплахи, пред които са изправени много от държавите – членки на ЕС. От друга страна, обаче, няма как и да не отбележа, че в доклада са направени генерализирани заключения, които по никакъв начин не допринасят за развитието на общата политика за сигурност и защита на Европейския съюз и неговите страни членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την παρούσα έκθεση καθότι μέσου αυτής επιδιώκεται η ισχυροποίηση των δεσμών ΕΕ-ΝΑΤΟ.

 
  
MPphoto
 
 

  José Inácio Faria (ALDE), por escrito. ‒ O relatório anual para 2014 dá conta de um agravamento do ambiente de segurança em torno da UE, especialmente nos países da Política Europeia de Vizinhança. Simultaneamente faz saber que "a ordem internacional baseada na lei, a estabilidade e a segurança da Europa são desafiadas a um nível sem precedentes desde o início do processo da integração europeia". Acresce a ausência de coordenação nas políticas da UE em matéria de segurança e defesa, diminuindo a influência da Europa no mundo "e a sua capacidade para se afirmar como garante da segurança mundial."

O relatório apela a uma política que se baseie numa visão comum de interesses, valores e objetivos europeus, melhorando a capacidade de autodefesa para lidar com as crescentes ameaças exteriores não-convencionais. O papel da PEV no que toca ao primado do direito e ao desenvolvimento económico na periferia da UE é saudado, bem como a democratização e as ações de manutenção da paz no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa.

Apoio uma UE enquanto interveniente mais credível e preparada para resolver conflitos, quer na sua vizinhança imediata quer globalmente, bem como capaz de espelhar os valores europeus de dignidade humana e primado do direito no Mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O ambiente de segurança em torno da UE tem vindo a deteriorar-se, estando a estabilidade e a segurança da Europa a serem constantemente desafiadas a um nível sem precedentes. Não posso, por disso, deixar de manifestar a minha apreensão, também muito pela crise interna, pelo facto de a UE ainda não ter conseguido utilizar todo o seu potencial para encontrar um ambiente político mais favorável e uma segurança internacional mais consentânea com os valores europeus.

Para mim, é importante proteger os valores e interesses europeus e aplicar a ordem política e jurídica na Europa, melhorando o seu contributo para a defesa territorial dos seus Estados-Membros e a segurança dos seus cidadãos. A UE deve, ainda, desempenhar um papel importante na resolução de conflitos e reforçar, em conjunto com os parceiros, a ordem política, económica e financeira mundial pluralista e baseada em regras, incluindo o respeito do primado do direito e dos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ Ce rapport est à l'image de son auteur: irresponsable. En effet, au-delà de l'attaque frontale à la souveraineté des États en matière de politique étrangère, ce rapport souligne "l'obligation prise par les États membres lors de la ratification du traité sur l'Union européenne d'appuyer activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté". M. Brok souhaite une Europe manichéenne où "le bien" serait les États-Unis et son vassal l'Union européenne, et "le mal", la Russie. Une telle vision ne mène qu'au chaos. Je note que mes collègues de "l'UMPS" ont voté pour ce rapport. Ce qui en dit long sur leur aventurisme en matière diplomatique.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório parte do pressuposto de que a segurança da UE e dos seus Estados-Membros e países vizinhos está a ser posta em causa pela Rússia e que está a ocorrer uma transformação da ordem política global. De acordo com o relatório, a UE não tem sido capaz de agir de forma adequada devido à falta de coordenação política e à falta de coerência entre as políticas da UE, mas também devido a limitações financeiras. Salienta que é necessário dotar a UE e os Estados-Membros de capacidade de defesa e aprofundar a Política Comum de Segurança e de Defesa com a NATO. Leia-se: aprofundar a militarização da UE. Obviamente votámos contra.

Rejeitamos a UE como um bloco político-militar imperialista, cuja política dita «externa» responde aos objetivos de domínio económico do grande capital europeu e das principais potências imperialistas do continente, criando melhores condições de apropriação de mercados, recursos e rotas comerciais.

São necessárias ruturas democráticas na UE, é necessário um processo de desmilitarização e desarmamento, a dissolução da NATO e a criação de um sistema de segurança coletivo que respeite e assegure a soberania dos Estados e a livre opção dos povos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Ak Európska únia chce zohrávať kľúčovú úlohu vo svetovom politickom dianí, musí mať ambicióznu a účinnú zahraničnú politiku. Tú by sme však mali kreovať na spoločnej vízii spoločných európskych záujmov, hodnôt a cieľov vo vonkajších vzťahoch a na spoločnom vnímaní hrozieb, ktoré sa týkajú celej Európskej únie. Dramaticky sa zhoršujúce bezpečnostné prostredie v blízkosti hraníc Európskej únie, napríklad v susedstve Slovenskej republiky na Ukrajine, poukazuje na prebiehajúcu premenu globálneho politického usporiadania. Toto je sprevádzané aj vnútornou krízou, najmä teroristickými útokmi v poslednom období. V neposlednom rade treba posilniť a modernizovať aj sieť európskych zastupiteľstiev a delegácií vo svete, tak aby odrážali potreby zahraničnej politiky Európskej únie v 21. storočí.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto in maniera contraria alla relazione che continua nell'assurda politica di sanzioni alla Russia, che auspica che la Turchia riprenda in modo più attivo e convinto il suo cammino verso l'adesione all'UE, che promuove il TTIP e molti altri punti che mi trovano in completo disaccordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω στο σύνολο την παρούσα έκθεση, διότι δια μέσου αυτής επιδιώκεται η ισχυροποίηση των δεσμών ΕΕ-ΝΑΤΟ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ I voted against the Annual Report from the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament. I did so because it contains a deeply worrying reference to an EU military HQ. NATO is the cornerstone of our defence policy and I do not believe that the EU should have any role in defence matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The annual report takes stock of the most important developments in the realm of the CFSP over the last year, in terms of the institutional set-up of the CFSP, horizontal issues, such as human rights, non-proliferation and the spread of EU values and geographical issues concerning the main areas of the CFSP: enlargement, transatlantic relations, relations with Russia, the EU neighbourhood, the Middle East and Asia. The report is a consensual one, with broad agreement between the four political groups: EPP, S&D, ALDE and Greens. The report takes a hard line on Russia’s actions vis-a-vis Ukraine and a balanced approach to the Middle East peace process, with an emphasis on the two-state solution. The need to focus on the fight against ISIS and address the mounting challenges stemming from state failure in Syria, Iraq, Libya and the Sahel are also stressed. I consequently supported the adoption of the report in the plenary.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az elmúlt időszak geo-politikai eseményei az EU közvetlen szomszédságában, illetve a távolabbi térségekben felvetik annak megalapozott szükségességét, hogy felülvizsgáljuk közös külpolitikánkat.

Meg kell állapítanunk, hogy a pénzügyi megszorítások, valamint az együttműködés hiánya veszélyezteti Európának a nemzetközi békefenntartásban betöltött szerepét úgy regionális, mint globális szinten.

Éppen ezért szükségünk van egy összehangoltabb, erősebb közös külügyi politikára, egy közös Európai Biztonsági Stratégiára, amely képes hatékonyan reagálni az új kihívásokra. Egységesen kell, hogy fellépjünk olyan területeken, mint a terrorizmus elleni küzdelem, a migráció vagy az energiapolitika.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ No hay duda de que en el último año la seguridad de la UE ha empeorado considerablemente, sobre todo en nuestra área de influencia más cercana. La UE no ha desarrollado adecuadamente el papel que le corresponde en la escena internacional, por lo que se debe avanzar hacia una mayor coordinación e integración que nos permita responder a la dimensión de los retos que tenemos por delante así como asumir un liderazgo en la resolución de conflictos. Debemos explotar plenamente las posibilidades del Tratado de Lisboa en política exterior, así como reforzar la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo en el contexto de las relaciones de la UE con países de Oriente Próximo y África del Norte.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ El informe anual hace balance de los avances más importantes en el ámbito de la PESC y trata de los derechos humanos, la no proliferación de armas y la propagación de los valores de la UE. También analiza y las cuestiones geográficas sobre las principales áreas de la PESC: la ampliación, las relaciones transatlánticas, las relaciones con Rusia, la vecindad de la UE, Oriente Medio y Asia.

Este informe ha sido consensuado, con un amplio acuerdo entre los cuatro grupos políticos del Parlamento: PPE, S&D, ALDE y Verts/ALE. Se posiciona con claridad respecto de las acciones de Rusia en relación a Ucrania, y en relación a Oriente Medio pone énfasis en la solución de los dos Estados. Destaca la necesidad de centrarse en la lucha contra el ISIS y abordar los crecientes desafíos derivados del fracaso del Estado en Siria, Irak, Libia y el Sahel. Los socialistas y demócratas hemos influido ampliamente en la redacción del informe a través de las enmiendas de transacción que se han acordado.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. El informe anual hace balance de los avances más importantes en el ámbito de la PESC y trata de los derechos humanos, la no proliferación de armas y la propagación de los valores de la UE. También analiza y las cuestiones geográficas sobre las principales áreas de la PESC: la ampliación, las relaciones transatlánticas, las relaciones con Rusia, la vecindad de la UE, Oriente Medio y Asia.

Esta informe ha sido consensuado, con un amplio acuerdo entre los cuatro grupos políticos del Parlamento: PPE, S&D, ALDE y Verts/ALE. Se posiciona con claridad respecto de las acciones de Rusia en relación a Ucrania, y en relación a Oriente Medio pone énfasis en la solución de los dos Estados.

Destaca la necesidad de centrarse en la lucha contra el ISIS y abordar los crecientes desafíos derivados del fracaso del Estado en Siria, Irak, Libia y el Sahel.

Los socialistas y demócratas hemos influido ampliamente en la redacción del informe a través de las enmiendas de compromiso que se han acordado.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport annuel relatif aux affaires étrangères et à la politique de sécurité, qui démontre que l'Union européenne s'éloigne chaque jour un peu plus de l'idéal de paix qui l'avait animé à ses origines.

Ce rapport fait la promotion d'un nouvel ordre mondial sous l'égide de l'OTAN et des États-Unis. Cette politique atlantiste s'exprime notamment par une politique antirusse de plus en plus caricaturale, dont on peut voir actuellement les tristes résultats en Ukraine.

Pour favoriser cette politique atlantiste, le rapport demande également aux États européens de parler d'une seule voix, c'est-à-dire d'abandonner leur souveraineté en matière de politique étrangère, au profit des institutions européennes. Ce transfert de souveraineté justifie en lui-même le rejet de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ En soi, rien que le tropisme atlantiste du rapporteur, qui fait de l’OTAN le seul cadre possible et souhaitable de défense des États membres de l’Union européenne, aurait suffi à motiver mon vote négatif. Ou encore la conviction, qui traverse le texte, que les intérêts diplomatiques et de sécurité de l’Union européenne transcendent ceux de chacun de ses membres.

Je m’attarderai cependant sur l’article 29. On y lit que "l’ordre juridique européen", que le rapporteur entend préserver et renforcer, "se fonde sur le respect des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés fondamentales, de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale des États, ainsi que sur la résolution pacifique des conflits".

Dans ce cas, la première action à entreprendre est de dissoudre l’Union européenne! Car quid de la souveraineté des États membres soumis à une litanie de réglementations qui dictent leurs budgets et leurs politiques? Quid des droits fondamentaux des Grecs mis sous tutelle de la troïka? Quid de l’intégrité territoriale de la Serbie amputée du Kosovo avec la complicité de l’Europe de Bruxelles? Quid de la participation des États européens aux conflits yougoslave, iraquien, afghan, libyen et demain peut-être syrien, sans parler du rôle de l’Union européenne dans la crise ukrainienne?

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra ya que el informe Brok insiste en que los recursos políticos, económicos, financieros y de defensa de la Unión Europea y de sus Estados miembros deben combinarse con el fin de maximizar la influencia geoestratégica de la Unión para convertirla en un actor político clave en el tablero mundial. Para ello establece la subordinación de todas las políticas estratégicas bajo la CFSP/CSDP y solicita de manera explícita el aumento de recursos para temas relacionados con la defensa. Votamos en contra por tanto ya que el informe no refleja la posición negativa de la UE respecto a los conflictos de los países vecinos (tanto los del Sur como los del Este); el informe no se centra en la resolución pacífica de los conflictos; defiende la naturaleza geopolítica de la ATCI, no hace referencia a la separación entre la política de la UE y la política de la OTAN, como tampoco alude a la separación de las acciones civiles de las militares en materia de política de seguridad y cooperación de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. Le Parlement européen a examiné aujourd'hui en session plénière la politique menée par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le rapport de M. Brok comporte des déclarations auxquelles je ne peux que souscrire, notamment sur la question de la Russie et de l'Ukraine. Cependant, je regrette que sur la question de l'élargissement ne soit pas prise en compte la nouvelle orientation politique portée par le président de la Commission européenne, Jean-Claude JUNCKER, qui s'engageait en juillet dernier envers un gel des nouvelles adhésions. L'Union a besoin de faire une pause dans son processus d'élargissement afin de consolider ce qui a été réalisé à 28. C'est pourquoi, en cohérence avec nos engagements pris lors de la campagne des européennes, la délégation française du groupe de l'ADLE a choisi de s'abstenir sur le vote final.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ The annual report takes stock of the most important developments in the realm of the Common Foreign Security Policy (CFSP) over the last year, in terms of the institutional set-up of the CFSP, horizontal issues, such as human rights, non-proliferation and the spread of EU values and geographical issues concerning the main areas of the CFSP: enlargement, transatlantic relations, relations with Russia, the EU neighbourhood, the Middle East and Asia. I abstained from the vote on this report as it recommends setting up an EU standing army, which I oppose

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because I believe it is important that the EU continues to demonstrate its position on the key security issues facing the world. We are currently at an important moment in global security policy and it is important that the EU and its Member States coordinates closely to protect European values and establish its potential as a global player.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado en contra ya que el informe Brok insiste en que los recursos políticos, económicos, financieros y de defensa de la Unión Europea y de sus Estados miembros deben combinarse con el fin de maximizar la influencia geoestratégica de la Unión para convertirla en un actor político clave en el tablero mundial. Para ello establece la subordinación de todas las políticas estratégicas bajo la CFSP/CSDP y solicita de manera explícita el aumento de recursos para temas relacionados con la defensa. Votamos en contra por tanto ya que el informe no refleja la posición negativa de la UE respecto a los conflictos de los países vecinos (tanto los del Sur como los del Este); el informe no se centra en la resolución pacífica de los conflictos; defiende la naturaleza geopolítica de la ATCI, no hace referencia a la separación entre la política de la UE y la política de la OTAN, como tampoco alude a la separación de las acciones civiles de las militares en materia de política de seguridad y cooperación de la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Podržavam godišnje izvješće Visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku imajući na umu velika iskušenja i izazove s kojima se Europska unija suočava. Sigurnosno okruženje se pogoršalo, postoji problem ISIS-a, s pokušajima izvoza terorizma i ugrožavanja građana EU-a. Na području Ukrajine vodi se rat, a odnosi s Rusijom su pogoršani. EU ima problem u usklađivanju zajedničkih stajališta i dosljednosti u provedbi usvojenih stajališta. Problem je i nedovoljna fleksibilnost financijskog sustava Unije s obzirom na dinamiku zbivanja na terenu. Vanjska politika sve je više povezana s unutarnjim politikama EU-a. Na isti način treba uzeti u obzir vanjsku i unutarnju sigurnost. EU se treba postavljati kao vjerodostojan sudionik u međunarodnim procesima, potrebna je modernizacija mreže delegacija EU-a. Imperativ je očuvanje postignutog stupnja sigurnosti i stabilnosti te europskog političkog i pravnog poretka.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Ce rapport est un fruit de l’idéologie qui anime malheureusement les institutions européennes, trop souvent à la remorque de la politique étrangère des États-Unis et de l’OTAN, alors même que plusieurs États membres ne font pas partie de l’Alliance Atlantique. Les États membres se voient obligés "d’appuyer activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté". Ils perdraient dès lors leur souveraineté en matière de politique étrangère au profit de ce qui a été décidé à Bruxelles, dans l’intérêt unique de l’Union européenne, au secours ou en soutien – trop souvent – des États-Unis. J’ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. Given the fact that the security environment has rapidly deteriorated, especially in Europe’s immediate neighbourhood, I am supportive of the key messages delivered in the Parliament’s resolution on the High Representative’s Annual Report. On-going violence needs to stop. The EU should play an active role in preserving European values and freedoms, the rule of law and democracy. At the same time, we should keep providing support for our partners in order to encourage development and to avoid open conflicts.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Elmar Brok sur le rapport annuel de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen. Ce rapport fait le bilan de l'action européenne en matière d'affaires étrangères, notamment en ce qui concerne la gestion de la crise ukrainienne et les sanctions européennes à l'encontre de la Russie.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), in writing. ‒ EH Bildu has voted against report as it insists that political, economic, financial and defence resources of the EU and Member States must be combined in order to maximise the EU’s geostrategic influence and unleash its full potential as a global player, at the same time that it promotes the subordination of all strategic policy areas under CFSP/CSDP and demands increased resources for defence and military. Furthermore the report advocates further militarisation of the EU, stronger EU-NATO cooperation and supports the merge of internal and external security.

EH Bildu is an anti-militaristic coalition that strongly opposes the figure of NATO, hence since that starting point we are unable to support it. Moreover, we object it because it does not reflect EU’s negative and escalating role regarding the current conflict in the southern and eastern EU-neighbourhood. It speaks of peaceful conflict solution but focuses at the same time on boosting permanent structured cooperation and it promotes TTIP and its geopolitical character.

Instead of these, we demand no military funding from EU-budget; all activities to be strictly within UN Charter and International Law; a civilian EU with strict civil peaceful approaches to conflict solutions; and a strict separation of EU from NATO.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή ( S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τομέα της πολιτικής και της ασφάλειας και πιστεύω ότι μια φιλόδοξη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της ΕΕ χρειάζεται να βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για τα βασικά ευρωπαϊκά συμφέροντα, τις αξίες και τους στόχους στις εξωτερικές σχέσεις, καθώς και σε μια κοινή αντίληψη των απειλών που επηρεάζουν την ΕΕ στο σύνολό της.

Βρισκόμαστε εν μέσω μιας δραματικής επιδείνωσης του περιβάλλοντος ασφάλειας γύρω από την ΕΕ και πιστεύω ότι οι πολιτικοί, οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και αμυντικοί πόροι της ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να ενισχυθούν και να συνδυαστούν, ώστε να μεγιστοποιηθεί η παγκόσμια επιρροή της ΕΕ, να δημιουργηθούν συνέργειες και να διασφαλιστούν η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ευρώπη και στις γειτονικές της χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I agree with large parts of the report, as it argues that the EU has yet to unleash its full potential to shape the international and security environment and needs a more proactive and credible foreign policy, based on a joint perception of interests and threats. However, the report calls for the establishment of an EU permanent military operational headquarters, which could lead to creation of an EU army. I do not agree with this, I therefore abstained from voting on the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Zwar enthält der Bericht A8-0039/2015 viele richtige Punkte, insbesondere das Bekenntnis zur NATO und den Hinweis auf die Wichtigkeit einer eigenen territorialen Verteidigung der Nationalstaaten. Auch der notwendige Kampf gegen den in verschiedenen Formen auftretenden internationalen Terrorismus wird im Bericht zu Recht betont. Allerdings sehe ich die Artikel 33 bis 36 als problematisch an. So weisen diese Abschnitte zwar auf die Notwendigkeit guter Beziehungen zwischen Russland und der EU hin. Sie sehen jedoch allein Russland in der Verantwortung. Auch wenn ich Russland in einer besonderen Verantwortung sehe, sollte aktuell nichts unternommen werden, was eine verbale Aufrüstungsspirale und letztlich auch eine Eskalationsspirale in Gang setzen könnte. Russland sollte unter Vermeidung größeren Gesichtsverlusts wieder an den Verhandlungstisch zurückgeholt werden. Es wäre wichtig, sich noch Möglichkeiten offen zu halten, Russland bereits mittelfristig wieder als Partner der EU gewinnen zu können.

Aus diesem Grund werde ich mich bei der Abstimmung enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – A jelentés mind tartalmában, mind szerkesztésében erősen vitatható, így nem tudtam támogatni. Az Európai Unió Külügyi Szolgálata az EU egyik állatorvosi lova, mely számos kihívással küzd mind szakmaiságát, mind irányvonalát, mind más aspektusokat tekintve. A legnagyobb veszélyeket kontinensünk és polgáraink jövőjére a Külügyi Szolgálat tevékenysége kapcsán az jelenti, hogy az EU keleti és déli szomszédságában zajló háborús konfliktusok eszkalálódása ellen nem lépett fel. Súlyos problémákat okozhatnak a TTIP kapcsán folytatott tárgyalások is.

 
  
MPphoto
 
 

  Kashetu Kyenge (S&D), per iscritto. ‒ Approvando questa risoluzione, ribadiamo la necessità di avere una politica estera comune forte ed efficace, a sostegno dei diritti umani, improntata sui valori di pace fondanti dell'Unione europea. Chiedendo una vera politica di difesa comune, quest'Aula non sostiene una corsa al riarmo ma, al contrario, una razionalizzazione e riduzione delle spese militari, riducendo i bilanci dei singoli Stati Membri a riguardo.

I nostri valori, su cui sono fondate le regole della nostra convivenza, sono il vero antidoto contro una politica estera aggressiva. Con questo voto l'Aula sottolinea ulteriormente l'importanza delle relazioni con il continente africano, in ragione dell'insicurezza che dalla regione del Sahel si ripercuote a Nord, fino ai confini Sud dell'Unione e a Sud, fino a sconvolgere gli equilibri geopolitici dell'Africa sub-sahariana. Non possiamo più tollerare la perdita di vite umane a ridosso dei nostri confini.

Per questo la gestione delle questioni relative ai fenomeni migratori deve essere integrata nell'azione esterna dell'Unione, sola in grado di adottare una risposta efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Voto positivamente la relazione annuale dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, in quanto incoraggia l'UE e gli Stati membri ad adottare un atteggiamento proattivo nell'implementazione di una politica estera e di sicurezza dell'UE che possa continuare a tutelare efficacemente l'integrità dei propri cittadini.

Infatti, la trasformazione dell'ordine politico mondiale e le recenti crisi rischiano di rendere l'UE più vulnerabile rispetto ad alcuni gravi fenomeni, capaci di minare la stabilità e la sicurezza dell'intero continente europeo.

Per questi motivi dobbiamo lavorare con grande sforzo e in maniera coordinata per la tutela della sicurezza di tutti i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ La politique étrangère esquissée par le rapport Brok relève tout d'abord de l'incohérence et du refus d'accepter les errements de l'Union en la matière. Ce texte souligne que les relations internationales sur le continent européen se sont dégradées, notamment entre les partenaires de la politique de voisinage de l'Union et la Russie. À cela s'ajoute la volonté clairement exprimée de renforcer l'alliance transatlantique dans le cadre de l'OTAN, tout en promouvant la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense entre les États membres.

Or, les relations entre la Russie et l'Union se sont en grande partie dégradées du fait de l'absence d'indépendance de l'Union vis-à-vis des États-Unis. En filigrane, le rapport exprime une certaine méfiance à l'égard de la Russie sous couvert de stratégie de sécurité et d'indépendance énergétique.

Enfin, le rapport présenté au Parlement défend l'affaiblissement de la souveraineté des États en cherchant à accélérer l'intégration politique supranationale et mondiale. La défense du marché unique, notamment dans le domaine de la cybersécurité, apparaît clairement comme le pivot d'une confiscation des libertés des nations et des peuples. Considérant l'ensemble de ces dangers, j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. ‒ Doroczne sprawozdanie wysokiej przedstawiciel zawiera dużo ważnych i rozsądnie sformułowanych celów oraz środków wspierających bardziej skuteczną politykę wewnętrzną Unii. Osobiście uznaję sprawozdanie p. posła Broka za kompetentnie przygotowany dokument, odnoszący się adekwatnie do aktualnych wyzwań w sprawach pokoju, bezpieczeństwa, przestrzegania praw człowieka, wartości wspólnotowych oraz fundamentalnych interesów ekonomicznych UE. Rezolucja jest zrównoważona geograficznie, Unia nie pozostaje bierna wobec ważnych wydarzeń i rozwoju sytuacji politycznej na różnych kontynentach, a szczególnie są to zdarzenia na Ukrainie, polityka Rosji oraz NATO. Obecność i udział w debacie wysokiej przedstawiciel F. Mogherini wzmacnia wartość tego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. Ante la creciente inestabilidad registrada en los últimos años en las fronteras de la Unión Europea, he subrayado que desde la UE no queremos combatir sino que preferimos cooperar y convencer. Europa afronta el período de mayores amenazas y desafíos de su historia reciente: seguridad, estados fallidos y conflictos tanto en la Vecindad Oriental como Sur. Por ello, es necesario reforzar nuestra cooperación interior entre Estados, Inteligencia y Diplomacia y ampliar nuestra influencia resolutiva en el exterior, renovando nuestra política de vecindad.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe porque insiste en la deriva militarista de la Unión Europea, aboga por una cooperación más estrecha entre la UE y la Alianza Atlántica y apoya la fusión de la seguridad interior y exterior.

En la propuesta de votación, estaban ausentes elementos que considero imprescindibles para apoyar cualquier iniciativa relacionada con la Política Común de Seguridad y Defensa, tales como el avance hacia el desarme nuclear a escala mundial, el apoyo y desarrollo estricto del Derecho Internacional en todas las actividades militares de la UE y la separación de las acciones civiles y militares.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Godišnje izvješće zastupnika Broka o vanjskoj i sigurnosnoj politici Europske unije ističe kako Unija zbog unutarnje krize nije iskoristila svoju moć da oblikuje međunarodno okruženje koje se drastično pogoršalo.

Prioritet Unije je kreirati vanjsku politiku koja se temelji na njenim ključnim interesima, vrijednostima i ciljevima. Financijska nestabilnost i ograničenja onemogućuju brze odgovore na krize. Loša suradnja s trećim državama te nedostatak dosljednosti i usklađivanja država članica stvaraju prepreku ostvarivanju ciljeva vanjske i sigurnosne politike Unije.

Od Komisije se traži da bude aktivnija u strateškom planiranju i operativnom djelovanju te da kreira sveobuhvatnu političku strategiju rješavanja novih prijetnji i izazova, uzimajući u obzir globalne promjene.

Nedavni teroristički napadi, sukobi u Ukrajini, ali i na Bliskom istoku, uvelike utječu na sigurnost naših građana i ugrožavaju interese Unije. Trebamo zauzeti jasan stav o bitnim temama kao što su terorizam, migracije, energetska sigurnost te odnosi prema Rusiji, istočnom i južnom susjedstvu.

Podržavam stavove izvjestitelja o Godišnjem izvješću Visoke predstavnice Europsko unije Frederice Mogherini koje za cilj ima upozoriti na izostanak učinkovitog reagiranja Unije u kriznim situacijama. Važno je što prije izraditi usklađene strategije suradnje i partnerstva unutar Unije i s državama koje nisu članice u svrhu jačanja sigurnosti te promicati demokraciju i ljudska prava.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport pentru următoarele motive: situația de securitate în jurul Uniunii Europene este din ce în ce mai gravă, atât în est, în ceea ce privește Ucraina și Rusia, cât și în sud, unde terorismul se dezvoltă alarmant.

Acest aspect este o provocare serioasă pentru politica externă a Uniunii. Trebuie să răspundem eficient și strategic, fără a pierde vreo clipă din vedere apărarea valorilor centrale europene. Tot ceea ce facem trebuie să întărească democrația și statul de drept, precum și drepturile omului pentru toți.

Consider că Uniunea Europeană are un rol vital în susținerea păcii și stabilității în Orientul Mijlociu. Extremismul religios și teroarea nu costă doar mii de vieți în Siria, Irak și în alte zone, dar cresc în egală măsură amenințarea la adresa propriei securități naționale.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Nestabilná sociálna, ekonomická, politická situácia v spojení s ideologickou a náboženskou neznášanlivosťou najmä v rozvojových krajinách sveta ohrozuje bezpečnosť nielen v členských krajinách Európskej únie, ale aj v celej Európe. Boj proti terorizmu, riešenie prílevu utečencov do Európskej únie, kontrola zbraní, energetická bezpečnosť a nutnosť zvýšenia obranyschopnosti členských štátov sú len časťou množstva problémov, ktoré musí Európska únia v záujme svojej bezpečnosti naliehavo riešiť.

Ochrana európskych hodnôt, demokracie, zákonnosti, mierovej stability, ako aj záujem na politickom a právnom poriadku v celej Únii si vyžadujú, aby sa Európska únia aktívnejšie zapájala do medzinárodného riešenia problémov a stala sa dôležitým partnerom s jasnými víziami a posolstvom. K tomu je potrebné vytvoriť všetky ekonomické, politické aj právne predpoklady.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒

Καταψηφίζω την έκθεση διότι πέραν των άλλων διαφωνώ πλήρως σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. στα θέματα της Τουρκίας και των Σκοπίων.

Παρότι η Τουρκία συστηματικά παραβιάζει το διεθνές δίκαιο απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο και αρνείται να τηρήσει τους όρους και προϋποθέσεις της προενταξιακής της πορείας, η Ε.Ε. δεν έλαβε δραστικά μέτρα κατά της Τουρκίας μέχρις ότου συμμορφωθεί προς τις διεθνείς της υποχρεώσεις έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Αντίθετα, η Ε.Ε. συνεχώς επιβραβεύει την παράνομη στάση της Τουρκίας και ενθαρρύνει την εισαγωγή στην Ένωση τουρκικών γεωργικών προϊόντων, που πλήττουν οικονομικά τους Έλληνες και Κύπριους αγρότες.

Για τα Σκόπια, τα οποία η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ως οντότητα, η Ε.Ε. αντί να καταδικάσει την προκλητική και αλυτρωτική στάση των Σκοπίων απέναντι στην Ελλάδα που εκφράζεται με την παραχάραξη της ιστορίας και την καπηλεία του ονόματος της Μακεδονίας μας, θωπεύει το μόρφωμα αυτό και αναζητά τρόπους για μελλοντική ένταξη του την Ε.Ε. ενέργεια που με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Ας γνωρίζει η ηγεσία της Ε.Ε. ότι ο Ελληνικός λαός δεν πρόκειται δεχτεί την καπηλεία του ονόματος της Μακεδονίας μας από τα Σκόπια. Επίσης, δεν πρόκειται για το όνομα των Σκοπίων να δεχθεί σύνθετη ονομασία με οποιοδήποτε γεωγραφικό προσδιορισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ Vote contre cette résolution. Ce rapport est, somme toute, très idéologique et n’est qu’une litanie anti-russe. De plus, il constitue une attaque envers la souveraineté des États membres en matière de politique étrangère et de défense, ce à quoi nous nous opposons.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ L'attuale trasformazione dell'ordine politico, a livello mondiale, ha reso l'Unione europea particolarmente vulnerabile a fenomeni come il terrorismo, il traffico di armi e di droga, e la tratta di esseri umani.

Riconoscendo la gravità di un tale quadro, ho deciso di sostenere la relazione a firma del collega Brok, un documento che incoraggia le istituzioni comunitarie e gli Stati membri ad assumere un atteggiamento proattivo nella definizione di una politica estera e di sicurezza comunitaria, votata a preservare la sicurezza dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ La Unión Europea afronta un escenario complicado en materia de seguridad, ante recientes acontecimientos que han vuelto a poner sobre la mesa las amenazas que vivimos, tal y como señala el diputado Elmar Brok en su informe relativo a la actividad de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos exteriores y Política de Seguridad.

Estoy de acuerdo, y por eso mi apoyo a la propuesta, en que la UE todavía tiene que explotar todo su potencial en materia de política exterior, y aquí debemos ser más proactivos, creíbles y estratégicos.

Tenemos que trabajar más intensamente para afrontar retos como la situación en Ucrania o la amenaza terrorista cada vez mayor puesta de manifiesto por los atentados recientes en París y Copenhague. Para ello es preciso mejorar los procedimientos y estructuras internas en la UE que van a permitir que defendamos nuestros valores democráticos y hagamos una contribución de verdad importante a la consolidación del orden internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Gegen den Jahresbericht der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik stimmte ich, da dieser meiner Meinung nach einen klaren Bruch gegenüber der Neutralität meines Mitgliedslandes Österreich darstellt. Die Forderungen des Berichts, wie zum Beispiel die Unterordnung aller strategischen Politikbereiche der GASP/GSVP, die Bereitstellung von mehr Ressourcen für die Verteidigung und das Militär, die Militarisierung der EU sowie die engere Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO, kann ich nicht unterstützen. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik mag sicherlich ein Grundpfeiler der Europäischen Union sein, jedoch nicht auf Kosten der außen- und sicherheitspolitischen Souveränität der Mitgliedsländer.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Déjà lors du vote en commission parlementaire, ce rapport sur la politique étrangère et de sécurité commune n'était pas brillant, il atteint maintenant des sommets. Je suis opposé au principe que l'Union devrait "parler d'une seule voix" sur ces questions, au détriment des positions souveraines des États membres. A fortiori si le cadre donné est celui-ci. Le rapport s'acharne une fois de plus sur la Russie, quitte à "soutenir des partis politiques" financièrement. La politique de voisinage est dès lors qu'un outil de plus contre la Russie. Dans ce contexte, le rapport demande d'associer tous ses moyens politiques, financiers et défensifs à l'organisation belliciste qu'est l'OTAN. Pour couronner le tout, elle soutient sans condition le Grand Marché Transatlantique et s'aligne sur toute la politique des États-Unis à l'international, ce grand "partenaire stratégique essentiel de l'Union".

C'est un bel exemple de tout ce que nous devons dénoncer en un seul texte. Je salue à ce titre l'excès de zèle du président de la commission des affaires étrangères, dont je suis membre, et rapporteur de ce dossier. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o presente relatório por concordar na generalidade com as políticas de vizinhança nele defendidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it highlights the necessity for a coherent EU migration policy and the need to address the root causes of irregular migration. The report also focuses on the fact that migration management should become a key part and priority of EU external action and its cooperation with neighbours to prevent more loss of life at the EU’s borders.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Vu les menaces auxquelles l’Union européenne est confrontée quotidiennement en matière de sécurité et l’importance que revêt la bonne gestion de la politique étrangère, une nouvelle stratégie européenne est nécessaire sur certains aspects. En effet, il est essentiel de déployer les ressources politiques, économiques et financières de l’Union afin de renforcer les défenses des États membres et de rendre plus efficace la politique de sécurité et de défense commune. En outre, il faut surmonter le manque de coordination et de cohérence qui caractérise les différentes politiques de l’Union. L’Europe doit continuer à s’affirmer sur le plan mondial, notamment à travers un plus grand soutien à ses voisins du sud, mais également, de manière plus générale, pour ce qui est de la résolution des divers conflits mondiaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Annual Report from the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament, that takes stock of the most important developments in the realm of the CFSP over the last year, in terms of the institutional set-up of the CFSP, horizontal issues such as human rights, non-proliferation and the spread of EU values and geographical issues concerning the main areas of the CFSP: enlargement, transatlantic relations, and relations with Russia, the EU neighbourhood, the Middle East and Asia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), in writing. ‒ Ideile forta ale raportului sunt: (1) nevoia de unitate , mai ales in fata unor crize precum cea ucraineana; (2) sprijin pentru Ucraina, Moldova, Georgia. Mogherini a facut un Raport, prin natura lucrurilor, pe un an de tranzitie politica de la fosta Comisie si fostul Inalt Reprezentant. Pare sa se fi instapanit foarte bine pe portofoliu, s-ar putea sa avem o surpriza placuta cu ea.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A jelentés az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének éves jelentéséhez kapcsolódóan kiáll az európai integráció elmélyítése, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika keretében történő szorosabb együttműködés, az e politikák biztosította lehetőségek jobb kiaknázása, mindezzel pedig Európa belső biztonságának és külső befolyásának erősítése mellett. Mindezt messzemenően támogatom.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Le rapport annuel de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité témoigne de la soumission inconditionnelle de la politique extérieure de l’Union aux États-Unis et à l’OTAN. Il propose d’unifier les "voix" des États membres en ce qui concerne la Russie pour condamner unanimement Poutine.

Il impose un réflexe de soumission puisqu’il souligne "l'obligation prise par les États membres lors de la ratification du traité sur l'Union européenne d'appuyer activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté".

Il sacrifie l’État-nation, pourtant support indispensable à une armée, au profit de la logique marchande et du "marché unique des produits de cybersécurité", entraînant vers toujours plus de fédéralisme, pour le plus grand bonheur des multinationales.

J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Ancora una volta esprimiamo il nostro rammarico per il fatto che l'Unione europea non sia in grado di utilizzare appieno il proprio potenziale per delineare il contesto politico e di sicurezza internazionale. La mancanza di coordinamento e di coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE, aggravata dalle recenti restrizioni finanziarie, pone ulteriori limiti all'influenza dell'Europa nel mondo e alla sua capacità di porsi quale garante della sicurezza a livello regionale e globale, contribuendo alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi.

L'UE potrà porsi come attore credibile soltanto se saremo in grado di avere una visione condivisa degli interessi, dei valori e degli obiettivi chiave in materia di relazioni esterne. Abbiamo bisogno di risorse politiche, economiche, finanziarie e di difesa comuni, rafforzate e combinate per rendere massima l'influenza dell'UE nel mondo, per produrre sinergie e assicurare la pace e la stabilità in Europa e nel suo vicinato. Le istituzioni comunitarie e gli Stati membri possono ora utilizzare appieno gli strumenti previsti dal Trattato di Lisbona per passare da un approccio, fino ad ora principalmente reattivo, ad una politica estera e di sicurezza dell'UE proattiva, coerente e strategica, basata su valori comuni e posta in essere nell'interesse comune europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport car il présente un premier bilan juste et nuancé de la politique étrangère de l'Union européenne cette année, des efforts engagés et de ceux à poursuivre pour affirmer le poids de notre continent dans l'arène internationale, tout en préservant l'indépendance de la France.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole alla relazione del collega Brok, che traccia un quadro di valutazione della politica estera e di sicurezza comune europea. Più concretamente, essa fornisce una serie di raccomandazioni al fine di migliorarla tenendo conto delle nuove sfide e minacce che l'Unione deve fronteggiare. L'UE non è stata a tutt'oggi in grado di utilizzare appieno il proprio potenziale per tracciare il contesto politico e di sicurezza internazionale.

Inoltre, la mancanza di coordinamento e di coerenza tra le politiche comunitarie, come pure le restrizioni finanziarie, pongono ulteriori vincoli all'influenza dell'Europa nel mondo e alla sua capacità di porsi quale garante della sicurezza a livello regionale e globale, contribuendo alla prevenzione e alla gestione dei conflitti. La relazione ribadisce, quindi, la necessità di riforma delle compagini interne del servizio europeo per l'azione esterna in modo da assistere meglio l'Alto rappresentante e sottolinea la necessità di meglio razionalizzare la struttura per fornire una capacità maggiore di monitoraggio e risposta alle crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. I believe the European Union is indeed moving forward, as this report mentions, in the creation of a true, united and cohesive foreign policy, but it important to understand that in the critical times we are living in, it is not enough. The security concerns threatening our East, the rise of radical fundamentalism almost to a self-proclaimed ‘state’ level and the advent of a new and dangerous world dynamic make it more important than ever that the EU is able to talk with one unified voice and to defend itself and its interests abroad with a stronger policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin raportit, sest ennekõike on Euroopa huvi, et meie vahetu naabrus rahuneks ja demokratiseeruks. Selleks peab Euroopa Liit jätkama selge laienemis- ja naabruspoliitikaga. Kui Euroopa Liit on edukas oma lähinaabruses, siis saab eeldada edukust ka kaugemal. Kindlasti peab Euroopa Liit tugevdama koostööd NATOga ning riikidega, kes jagavad Euroopa Liiduga samu väärtusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Pargneaux (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport. Ce rapport équilibré souligne les nouveaux défis de la politique extérieure européenne, notamment vis-à-vis de son voisinage du Sud. L'attention particulière envers le Sahel – point que j'ai personnellement amendé – est incluse dans le texte final et constitue le défi sécuritaire – avec la Libye – le plus immédiat pour l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerato che a causa del drastico peggioramento del contesto della sicurezza in tutta l'UE, l'ordine internazionale basato sul diritto, la stabilità e la sicurezza dell'Europa è sollecitato a livelli senza precedenti fin dall'inizio dell'integrazione europea, cosa che mette in risalto la trasformazione in corso dell'ordine politico mondiale; che una politica estera dell'Unione ambiziosa ed efficace deve basarsi su una visione condivisa degli interessi, dei valori e degli obiettivi europei chiave in materia di relazioni esterne, nonché su una percezione comune delle minacce contro l'UE nel suo insieme; che è necessario avviare in via prioritaria un processo di riflessione strategica sulla politica estera e di sicurezza dell'UE; che, a causa dei recenti sviluppi, è necessario elaborare una nuova strategia europea in materia di sicurezza, che tenga conto dei cambiamenti geopolitici intervenuti di recente e possa quindi fornire una risposta a nuove sfide e minacce, ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. ‒ The EU will have to seriously consider the role of a common foreign strategy in order to be able to act for its interests in a world which is getting more and more polarized. A common foreign strategy has been too long forgotten and is becoming a clear necessity, at least before the integrity of the Union comes severely under threat.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa risoluzione perché ritengo che, data la situazione attuale, sia fondamentale l'azione portata avanti dall'Alto rappresentante nell'ambito della politica estera e di sicurezza, le cui priorità secondo il Parlamento dovrebbero essere molteplici e volte a riaffermare il ruolo dell'UE come attore globale.

Dobbiamo innanzitutto proteggere i valori e gli interessi europei, attraverso il rispetto dell'ordine politico e giuridico dell'Europa, oltre a migliorare la difesa territoriale per proteggere gli Stati membri dagli attacchi terroristici e dalla criminalità organizzata. È necessario diffondere e favorire nei paesi terzi, specialmente in quelli confinanti con l'UE, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo economico, assumendo un ruolo guida per la risoluzione dei conflitti e per il rafforzamento dell'ordine politico, economico e finanziario globale.

Chiediamo inoltre che l'assistenza finanziaria per le azioni esterne, fornita dall'UE e dai suoi Stati membri, venga riorientata e utilizzata con maggiore efficacia. Questa assistenza deve essere indirizzata alla società civile e alle ONG che operano sul campo, attraverso anche un alleggerimento delle pratiche burocratiche perché i progetti per i finanziamenti possano essere adottati più velocemente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Sigurnosno okruženje oko EU-a se dramatično pogoršalo zbog mnogobrojnih novih i kriza koje traju već neko vrijeme, posebice u njegovu neposrednom susjedstvu, gdje se red, stabilnost i sigurnost Europe, koji se temelje na međunarodnom pravu, suočavaju s dosad najvećim izazovom od početka procesa europske integracije. Nedavni teroristički napadi u državama EU-a pokazuju da je sve teže odvojiti unutarnju od vanjske sigurnosti stoga podržavam poziv državama članicama i institucijama EU-a da efikasnije udruže svoje napore u tim područjima.

Posebno bih želio istaknuti izuzetno važan dio izvješća koji podsjeća da se energija sve više rabi kao instrument vanjske politike te da suradnja u području energije čini temelj europske integracije. Politička realnost jest da je, osim sigurnosti, i energija postala kisik za demokraciju, stoga je pravo vrijeme da političku integraciju Europske unije nadogradimo i onom energetskom.

Europska vanjska i sigurnosna politika trebaju temeljitu reviziju koja će zaštititi europske vrijednosti i interese i ojačati politički i pravni poredak u Europi te tako ponovno uspostaviti i očuvati mir i stabilnost. U ovim turbulentnim vremenima kada, zahvaljujući globalizaciji, lokalne krize vrlo brzo mogu prerasti u regionalne pa i globalne, imamo jedinstvenu priliku ojačati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Unije koja je dosada često bila prostor dilema.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Les attaques terribles perpétrées en France contre Charlie Hebdo ont montré une fois de plus que l'atteinte à la sécurité et à la vie des citoyens européens pouvait venir de l'extérieur mais également de l'intérieur. L'Union doit désormais combiner et coordonner sa sécurité intérieure et extérieure. Ce point a bien été souligné dans le rapport annuel pour les affaires étrangères et la politique de sécurité adopté par le Parlement européen. J'ai voté en faveur de ce texte et je réaffirme mon soutien pour les principales idées mises en avant afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de la politique étrangère de l'Union. Il est particulièrement important que l'Union coordonne davantage sa politique étrangère avec celle des États membres afin d'être plus cohérente, crédible et efficace sur la scène internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A presente resolução diz respeito ao relatório anual ao Parlamento Europeu, apresentado pela Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança com vista à redefinição da política externa da UE. As principais prioridades definidas são a proteção dos valores europeus, a implementação de reformas estruturais com vista a uma maior coordenação das políticas, o apoio à segurança, à democratização, ao primado do direito e o desenvolvimento económico e social na vizinhança da UE. Relativamente à política de vizinhança, o relator apresenta duas abordagens distintas, em função da região: a Leste, propõe uma abordagem ambiciosa, baseada em perspetivas europeias; a Sul, propõe um quadro de cooperação mais focado nos grandes desafios que a região enfrenta. A este propósito, parece-me que seria de pugnar por uma PEV única para todos os vizinhos, quer a Leste, quer a Sul, até porque nós temos uma zona charneira que é simultaneamente leste e mediterrânica, em que, portanto, estas duas componentes se podem misturar. Seria, naturalmente, uma política flexível, com diversos graus de relacionamento e cooperação com cada país, mas em que seria dada igual prioridade política e as mesmas oportunidades ao Sul e ao Leste. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o presente relatório uma vez que este chama a atenção para o agravamento drástico do ambiente de segurança em torno da UE, em especial na sua vizinhança imediata, onde a ordem internacional baseada na lei, a estabilidade e a segurança da Europa são desafiadas a um nível sem precedentes. Considero igualmente importante que se promova o desenvolvimento dos recursos industriais e tecnológicos necessários para melhorar a cibersegurança. É imperioso que a UE e os seus Estados—Membros se mostrem solidários e se manifestem a uma só voz perante a Rússia. É fundamental existir uma estreita coordenação entre a UE e os EUA e com a participação de grandes potências (como a Rússia e a China), uma estratégia que encoraje os intervenientes regionais (incluindo a Turquia, o Iraque, Israel, a Jordânia, o Egipto, os governos do Conselho de Cooperação do Golfo, o Irão, a Liga Árabe e as forças curdas) a unirem-se, a fim de pôr cobro às guerras. Considero também pertinente a chamada de atenção para o facto de a energia ser cada vez mais utilizada como um instrumento da política externa e que a integração europeia assenta na cooperação também neste domínio.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte qui évalue le rapport annuel de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Nous sommes favorables à une politique étrangère ambitieuse et efficace dotée d'une vision commune, qui permette à l'Union européenne de peser sur la scène internationale. Les instruments de cette politique doivent être à la hauteur des objectifs que l'Union s'est fixée: par exemple, l'aide humanitaire pourrait être allouée plus efficacement et le réseau de délégations de l'Union européenne gagnerait à être modernisé et mieux adapté aux réalités du terrain, surtout dans les zones de conflit. La politique commerciale devrait toujours venir en appui à nos principes et valeurs et être utilisée comme moyen de pression pour les défendre. Nous appelons à la constitution d'une véritable politique de défense commune, qui serait coordonnée avec d'autres domaines tels que la politique énergétique ou la politique migratoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Têm sido constantes as ameaças à segurança da União Europeia e dos seus Estados Membros. Algumas estruturas criadas revelam-se insuficientes para dar resposta ao actual ambiente. Neste sentido, é prioritário repensar as estruturas actuais de maneira a proteger os valores e interesses europeus e aplicar a ordem política e jurídica na Europa, de maneira a garantir a paz e a estabilidade. É importante que a UE apoie a segurança, não só nos seus Estados Membros, mas também nos Estados vizinhos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ El Informe anual hace balance de los avances más importantes en el ámbito de la PESC en el último año, en términos de su estructura institucional y de cuestiones horizontales como derechos humanos, no proliferación, propagación de los valores de la UE y sobre sus principales áreas geográficas: ampliación, relaciones transatlánticas, relaciones con Rusia, vecindad de la UE, Oriente Próximo y Asia.

El informe, con un amplio acuerdo entre los Grupos PPE, S&D, ALDE y Verts/ALE, adopta una línea dura respecto de las acciones de Rusia en relación con Ucrania y un enfoque equilibrado para el proceso de paz en Oriente Próximo, con én