Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 25 март 2015 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Внасяне на документи: вж. протоколи
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 12.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 13.Петиции: вж. протоколи
 14.Трансфер на бюджетни средства
 15.Решения относно някои документи: вж. протокола
 16.Ред на работа
 17.Заключения от заседанието на Европейския съвет (19 - 20 март) (разискване)
 18.Годишен доклад относно данъчното облагане - Прието решение относно политиката на данъчна прозрачност (разискване)
 19.Макрофинансова помощ за Украйна (разискване)
 20.Време за гласуване
  20.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting - Гърция (A8-0050/2015 - Georgios Kyrtsos) (гласуване)
  20.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities от Гърция) (A8-0051/2015 - Lefteris Christoforou) (гласуване)
  20.3.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Антониу Мариню и Пинту (A8-0062/2015 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  20.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Иван Яковчич (A8-0059/2015 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)
  20.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (A8-0052/2015 - Victor Negrescu) (гласуване)
  20.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских (A8-0061/2015 - Evelyn Regner) (гласуване)
  20.7.Искане за защита на привилегиите и имунитета на Габриеле Албертини (A8-0058/2015 - Andrzej Duda)
  20.8.Макрофинансова помощ за Украйна (A8-0056/2015 - Gabrielius Landsbergis) (гласуване)
  20.9.Годишен доклад относно данъчното облагане (A8-0040/2015 - Eva Kaili) (гласуване)
 21.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 22.Неотдавнашни терористични атаки в Тунис (разискване)
 23.Условия на трудова заетост, включително минимални възнаграждения, приложими в сектора на транспорта - Съответствието на германските разпоредби със законодателството на ЕС относно минималната заплата в транспортния сектор (разискване)
 24.Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през II Световна война (разискване)
 25.Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
 26.Обяснение на вот
  26.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting - Гърция (A8-0050/2015 - Georgios Kyrtsos)
  26.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities от Гърция) (A8-0051/2015 - Lefteris Christoforou)
  26.3.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Антониу Мариню и Пинту (A8-0062/2015 - Kostas Chrysogonos)
  26.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Иван Яковчич (A8-0059/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  26.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (A8-0052/2015 - Victor Negrescu)
  26.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских (A8-0061/2015 - Evelyn Regner)
  26.7.Искане за защита на привилегиите и имунитета на Габриеле Албертини (A8-0058/2015 - Andrzej Duda)
  26.8.Макрофинансова помощ за Украйна (A8-0056/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  26.9.Годишен доклад относно данъчното облагане (A8-0040/2015 - Eva Kaili)
 27.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 28.График на следващите заседания: вж. протоколи
 29.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1955 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (6671 kb)
Правна информация - Политика за поверителност