Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 25. marts 2015 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Valgs prøvelse: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 9.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 13.Andragender (jf. protokollen)
 14.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Arbejdsplan
 17.Konklusionerne fra Det Europæiske Råd (19.-20. marts 2015) (forhandling)
 18.Årlig skattebetænkning - Vedtagen beslutning om politik for gennemsigtighed på skatteområdet (forhandling)
 19.Makrofinansiel bistand til Ukraine (forhandling)
 20.Afstemningstid
  20.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting (A8-0050/2015 - Georgios Kyrtsos) (afstemning)
  20.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/015 GR/Attica (A8-0051/2015 - Lefteris Christoforou) (afstemning)
  20.3.Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos parlamentariske immunitet (A8-0062/2015 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  20.4.Anmodning om ophævelse af Ivan Jakovčic' parlamentariske immunitet (A8-0059/2015 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  20.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/016 IE/LUFTHANSA TECHNIK (A8-0052/2015 - Victor Negrescu) (afstemning)
  20.6.Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (A8-0061/2015 - Evelyn Regner) (afstemning)
  20.7.Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet og privilegier (A8-0058/2015 - Andrzej Duda)
  20.8.Makrofinansiel bistand til Ukraine (A8-0056/2015 - Gabrielius Landsbergis) (afstemning)
  20.9.Årlig skattebetænkning (A8-0040/2015 - Eva Kaili) (afstemning)
 21.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 22.De nylige terroranslag i Tunesien (forhandling)
 23.Ansættelsesvilkår, herunder mindstelønnen i transportsektoren - Overensstemmelse mellem de tyske regler om mindsteløn i transportsektoren og EU-retten (forhandling)
 24.International romadag – roma-had i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
 26.Stemmeforklaringer
  26.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting (A8-0050/2015 - Georgios Kyrtsos)
  26.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/015 GR/Attica (A8-0051/2015 - Lefteris Christoforou)
  26.3.Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos parlamentariske immunitet (A8-0062/2015 - Kostas Chrysogonos)
  26.4.Anmodning om ophævelse af Ivan Jakovčic' parlamentariske immunitet (A8-0059/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  26.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/016 IE/LUFTHANSA TECHNIK (A8-0052/2015 - Victor Negrescu)
  26.6.Anmodning om ophævelse af Viktor Uspaskichs parlamentariske immunitet (A8-0061/2015 - Evelyn Regner)
  26.7.Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet og privilegier (A8-0058/2015 - Andrzej Duda)
  26.8.Makrofinansiel bistand til Ukraine (A8-0056/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  26.9.Årlig skattebetænkning (A8-0040/2015 - Eva Kaili)
 27.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 28.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 29.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1955 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6671 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik