Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 25 marca 2015 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 6.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 12.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 13.Petycje: patrz protokół
 14.Przesunięcie środków: patrz protokół
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 16.Porządek obrad
 17.Konkluzje Rady Europejskiej (posiedzenie w dniach 19-20 marca 2015 r.) (debata)
 18.Sprawozdanie roczne dotyczące podatków - Decyzja przyjęta w sprawie polityki przejrzystości podatkowej (debata)
 19.Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy (debata)
 20.Głosowanie
  20.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) (A8-0050/2015 - Georgios Kyrtsos) (głosowanie)
  20.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) (A8-0051/2015 - Lefteris Christoforou) (głosowanie)
  20.3.Wniosek o uchylenie imunitetu poselskiego António Marinho e Pinto (A8-0062/2015 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
  20.4.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Ivana Jakovčica (A8-0059/2015 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  20.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (A8-0052/2015 - Victor Negrescu) (głosowanie)
  20.6.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Viktora Uspaskicha (A8-0061/2015 - Evelyn Regner) (głosowanie)
  20.7.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów poselskich przez Gabriele Albertiniego (A8-0058/2015 - Andrzej Duda)
  20.8.Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy (A8-0056/2015 - Gabrielius Landsbergis) (głosowanie)
  20.9.Sprawozdanie roczne dotyczące podatków (A8-0040/2015 - Eva Kaili) (głosowanie)
 21.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 22.Niedawne ataki terrorystyczne w Tunezji (debata)
 23.Warunki zatrudnienia, w tym minimalne stawki wynagrodzenia obowiązujące transporcie drogowym - Zgodność niemieckich przepisów z europejskim prawem dotyczącym płacy minimalnej w sektorze transportu (debata)
 24.Międzynarodowy Dzień Romów - wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej (debata)
 25.Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 26.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  26.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting) (A8-0050/2015 - Georgios Kyrtsos)
  26.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2014/015 GR/Attica Publishing activities) (A8-0051/2015 - Lefteris Christoforou)
  26.3.Wniosek o uchylenie imunitetu poselskiego António Marinho e Pinto (A8-0062/2015 - Kostas Chrysogonos)
  26.4.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Ivana Jakovčica (A8-0059/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  26.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (A8-0052/2015 - Victor Negrescu)
  26.6.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Viktora Uspaskicha (A8-0061/2015 - Evelyn Regner)
  26.7.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów poselskich przez Gabriele Albertiniego (A8-0058/2015 - Andrzej Duda)
  26.8.Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy (A8-0056/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  26.9.Sprawozdanie roczne dotyczące podatków (A8-0040/2015 - Eva Kaili)
 27.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 28.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 29.Odroczenie sesji
Debaty
Wersja poprawiona (1955 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6671 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności