Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 25 mars 2015 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Valprövning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 12.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Anslagsöverföringar: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Arbetsplan
 17.Slutsatserna från Europeiska rådets möte (19–20 mars 2015) (debatt)
 18.Det årliga skattebetänkandet - Beslut om politik för skattetransparens (debatt)
 19.Makroekonomiskt stöd till Ukraina (debatt)
 20.Omröstning
  20.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting (A8-0050/2015 - Georgios Kyrtsos) (omröstning)
  20.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekte: ansökan EGF/2014/015 GR/Attica Publishing (A8-0051/2015 - Lefteris Christoforou) (omröstning)
  20.3.Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (A8-0062/2015 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  20.4.Begäran om upphävande av Ivan Jakovčić immunitet (A8-0059/2015 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  20.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (A8-0052/2015 - Victor Negrescu) (omröstning)
  20.6.Begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet (A8-0061/2015 - Evelyn Regner) (omröstning)
  20.7.Begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet och privilegier (A8-0058/2015 - Andrzej Duda)
  20.8.Makroekonomiskt stöd till Ukraina (A8-0056/2015 - Gabrielius Landsbergis) (omröstning)
  20.9.Det årliga skattebetänkandet (A8-0040/2015 - Eva Kaili) (omröstning)
 21.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 22.Terroristattacker nyligen i Tunisien (debatt)
 23.Arbetsvillkor, också miniminivåer för löner, inom transportsektorn - Överensstämmelsen mellan de tyska bestämmelserna och EU-rätten när det gäller minimilön inom transportsektorn (debatt)
 24.Romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget (debatt)
 25.Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 26.Röstförklaringar
  26.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting (A8-0050/2015 - Georgios Kyrtsos)
  26.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekte: ansökan EGF/2014/015 GR/Attica Publishing (A8-0051/2015 - Lefteris Christoforou)
  26.3.Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet (A8-0062/2015 - Kostas Chrysogonos)
  26.4.Begäran om upphävande av Ivan Jakovčić immunitet (A8-0059/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  26.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (A8-0052/2015 - Victor Negrescu)
  26.6.Begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet (A8-0061/2015 - Evelyn Regner)
  26.7.Begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis immunitet och privilegier (A8-0058/2015 - Andrzej Duda)
  26.8.Makroekonomiskt stöd till Ukraina (A8-0056/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  26.9.Det årliga skattebetänkandet (A8-0040/2015 - Eva Kaili)
 27.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 28.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 29.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1955 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (6671 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy