Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 15 април 2015 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 6.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Решения относно някои документи: вж. протокола
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Трансфер на бюджетни средства
 12.Внасяне на документи: вж. протоколи
 13.Ред на работа
 14.Изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (разискване)
 15.100 годишнина от Арменския геноцид (разискване)
 16.Време за гласуване
  16.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Франция (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (гласуване)
  16.2.Решение за създаване на Комитет за социална закрила (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (гласуване)
  16.3.Решение за създаване на Комитет по заетостта (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.100 годишнина от Арменския геноцид (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през II Световна война (B8-0326/2015) (гласуване)
 17.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 18.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 19.Квоти за работни места за лица с увреждания в институциите на ЕС (разискване)
 20.Състав на политическите групи: вж. протокола
 21.Предвидено споразумение между ЕС и Мексико относно резервационните данни на пътниците (разискване)
 22.Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
 23.Обяснение на вот
  23.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Франция (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Решение за създаване на Комитет за социална закрила (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Решение за създаване на Комитет по заетостта (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Изменение на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.100 годишнина от Арменския геноцид (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Международен ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на възпоменателния ден на ромския геноцид през II Световна война (B8-0326/2015)
 24.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 25.График на следващите заседания: вж. протокола
 26.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1734 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (5843 kb)
Правна информация - Политика за поверителност