Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 15. dubna 2015 - BruselRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 4.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 5.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 6.Výklad jednacího řádu: viz zápis
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 8.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 9.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 10.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 11.Převod prostředků: viz zápis
 12.Předložení dokumentů: viz zápis
 13.Plán práce
 14.Změna víceletého finančního rámce na období 2014–2020 (rozprava)
 15.Sté výročí arménské genocidy (rozprava)
 16.Hlasování
  16.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (hlasování)
  16.2.Rozhodnutí o zřízení Výboru pro sociální ochranu (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (hlasování)
  16.3.Rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Změna víceletého finančního rámce na období 2014–2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.Sté výročí arménské genocidy (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Mezinárodní den Romů – protiromské nálady v Evropě a uznání památného dne romské genocidy během druhé světové války (B8-0326/2015) (hlasování)
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 18.Postoj Rady v 1. čtení: viz zápis
 19.Kvóty pro zaměstnávání osob s postižením v orgánech EU (rozprava)
 20.Členství v politických skupinách: viz zápis
 21.Předpokládaná dohoda mezi EU a Mexikem o jmenné evidenci cestujících (rozprava)
 22.Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
 23.Vysvětlení hlasování
  23.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Rozhodnutí o zřízení Výboru pro sociální ochranu (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Změna víceletého finančního rámce na období 2014–2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.Sté výročí arménské genocidy (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Mezinárodní den Romů – protiromské nálady v Evropě a uznání památného dne romské genocidy během druhé světové války (B8-0326/2015)
 24.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 25.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 26.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1734 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5843 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí