Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 15. april 2015 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 6.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 8.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 10.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 11.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (forhandling)
 15.100-året for det armenske folkedrab (forhandling)
 16.Afstemningstid
  16.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (afstemning)
  16.2.Afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (afstemning)
  16.3.Afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.100-året for det armenske folkedrab (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.International romadag – roma-had i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig (B8-0326/2015) (afstemning)
 17.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 18.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 19.Ansættelseskvoter for personer med handicap i EU-institutionerne (forhandling)
 20.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 21.Påtænkt PNR-aftale mellem EU og Mexico (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
 23.Stemmeforklaringer
  23.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Ændring af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.100-året for det armenske folkedrab (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.International romadag – roma-had i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig (B8-0326/2015)
 24.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 25.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 26.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1734 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5843 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik