Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (συζήτηση)
 15.Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (συζήτηση)
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  16.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (ψηφοφορία)
  16.2.Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (ψηφοφορία)
  16.3.Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Τροποποίηση ΠΔΠ 2014-2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Διεθνής Ημέρα των Ρομά - αντι-αθιγγανισμός στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας αφιερωμένης στη μνήμη της γενοκτονίας των Ρομά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (B8-0326/2015) (ψηφοφορία)
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Ποσοστώσεις απασχόλησης για άτομα με αναπηρία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Σκοπούμενη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και Μεξικού (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
 23.Αιτιολογήσεις ψήφου
  23.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Τροποποίηση ΠΔΠ 2014-2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Διεθνής Ημέρα των Ρομά - αντι-αθιγγανισμός στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας αφιερωμένης στη μνήμη της γενοκτονίας των Ρομά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (B8-0326/2015)
 24.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1734 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5843 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου