Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 15. aprill 2015 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 6.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 8.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Mitmeaastase finantsraamistiku (aastateks 2014–2020) muutmine (arutelu)
 15.Armeenia genotsiidi 100. aastapäev (arutelu)
 16.Hääletused
  16.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (hääletus)
  16.2.Otsus sotsiaalkaitsekomitee asutamise kohta (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (hääletus)
  16.3.Otsus tööhõivekomitee asutamise kohta (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmine (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.Armeenia genotsiidi 100. aastapäev (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Rahvusvaheline romade päev - romavastasus Euroopas ja II maailmasõja ajal toime pandud romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamine ELis (B8-0326/2015) (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 18.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 19.Puudega inimeste tööhõivekvoodid ELi institutsioonides (arutelu)
 20.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 21.Kavandatav ELi ja Mehhiko vaheline broneeringuinfo leping (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 23.Selgitused hääletuse kohta
  23.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Otsus sotsiaalkaitsekomitee asutamise kohta (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Otsus tööhõivekomitee asutamise kohta (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) muutmine (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.Armeenia genotsiidi 100. aastapäev (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Rahvusvaheline romade päev - romavastasus Euroopas ja II maailmasõja ajal toime pandud romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamine ELis (B8-0326/2015)
 24.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 25.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 26.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1734 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5843 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika