Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 15. huhtikuuta 2015 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 6.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 9.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 10.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen (keskustelu)
 15.Armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivä (keskustelu)
 16.Äänestykset
  16.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (äänestys)
  16.2.Päätös sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (äänestys)
  16.3.Päätös työllisyyskomitean perustamisesta (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.Armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivä (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Kansainvälinen romanipäivä – mustalaisvastaisuus Euroopassa ja toisen maailmansodan aikaisen romanien kansanmurhan muistopäivän tunnustaminen EU:ssa (B8-0326/2015) (äänestys)
 17.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 18.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 19.Vammaisten henkilöiden työllistämiskiintiöt unionin toimielimissä (keskustelu)
 20.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.Suunnitteilla oleva EU:n ja Meksikon välinen PRN-sopimus (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 163 artikla)
 23.Äänestysselitykset
  23.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Päätös sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Päätös työllisyyskomitean perustamisesta (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.Armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivä (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Kansainvälinen romanipäivä – mustalaisvastaisuus Euroopassa ja toisen maailmansodan aikaisen romanien kansanmurhan muistopäivän tunnustaminen EU:ssa (B8-0326/2015)
 24.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 25.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 26.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1734 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5843 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö