Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2015. gada 15. aprīlis - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 5.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 6.Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 8.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 9.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 10.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 11.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 12.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 13.Darba kārtība
 14.Grozījumu izdarīšana daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam (debates)
 15.Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta (debates)
 16.Balsošanas laiks
  16.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (balsošana)
  16.2.Lēmums, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (balsošana)
  16.3.Lēmums, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Grozījumu izdarīšana DFS 2014.–2020. gadam (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Starptautiskā romu diena - negatīvā attieksme pret čigāniem Eiropā un Otrā pasaules kara laikā pret romiem vērstā genocīda atceres dienas atzīšana ES līmenī (B8-0326/2015) (balsošana)
 17.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 18.Padomes nostāja pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 19.Personām ar invaliditāti paredzētās nodarbinātības kvotas ES institūcijās (debates)
 20.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 21.Paredzētais ES un Meksikas nolīgums par pasažieru datu reģistru (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
 23.Balsojumu skaidrojumi
  23.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Lēmums, ar ko izveido Sociālās aizsardzības komiteju (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Lēmums, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Grozījumu izdarīšana DFS 2014.–2020. gadam (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.Pret armēņiem vērstā genocīda 100. gadskārta (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Starptautiskā romu diena - negatīvā attieksme pret čigāniem Eiropā un Otrā pasaules kara laikā pret romiem vērstā genocīda atceres dienas atzīšana ES līmenī (B8-0326/2015)
 24.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 25.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 26.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1734 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5843 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika