Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 15 april 2015 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 6.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 8.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 11.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Wijziging van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (debat)
 15.Honderd jaar na de Armeense volkerenmoord (debat)
 16.Stemmingen
  16.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (stemming)
  16.2.Besluit tot instelling van het Comité voor sociale bescherming (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (stemming)
  16.3.Besluit tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Wijziging van het MFK 2014-2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.Honderd jaar na de Armeense volkerenmoord (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat in Europa en erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II (B8-0326/2015) (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 18.Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 19.Aanwervingsquota voor mensen met een handicap in de EU-instellingen (debat)
 20.Samenstelling fracties: zie notulen
 21.Voorgenomen PNR-overeenkomst tussen de EU en Mexico (debat)
 22.Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 23.Stemverklaringen
  23.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Besluit tot instelling van het Comité voor sociale bescherming (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Besluit tot instelling van het Comité voor de werkgelegenheid (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Wijziging van het MFK 2014-2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.Honderd jaar na de Armeense volkerenmoord (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Internationale Dag van de Roma - zigeunerhaat in Europa en erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op Roma tijdens WO II (B8-0326/2015)
 24.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 25.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 26.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1734 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5843 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid