Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 15 kwietnia 2015 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 6.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 9.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Przesunięcie środków: patrz protokół
 12.Składanie dokumentów: patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Zmiana rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (debata)
 15.Setna rocznica ludobójstwa w Armenii (debata)
 16.Głosowanie
  16.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (głosowanie)
  16.2.Decyzja ustanawiająca Komitet Ochrony Socjalnej (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (głosowanie)
  16.3.Decyzja ustanawiająca Komitet ds. Zatrudnienia (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Zmiana rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.Setna rocznica ludobójstwa w Armenii (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Międzynarodowy Dzień Romów - wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej (B8-0326/2015) (głosowanie)
 17.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 18.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 19.Stosowanie parytetów przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w instytucjach UE (debata)
 20.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 21.Przewidywana umowa PNR UE-Meksyk (debata)
 22.Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)
 23.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  23.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros) (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Decyzja ustanawiająca Komitet Ochrony Socjalnej (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Decyzja ustanawiająca Komitet ds. Zatrudnienia (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Zmiana rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.Setna rocznica ludobójstwa w Armenii (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Międzynarodowy Dzień Romów - wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej (B8-0326/2015)
 24.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 25.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 26.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1734 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5843 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności