Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 15 aprilie 2015 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președinției
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 4.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 6.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Decizii privind anumite documente: consultaţi procesul-verbal
 9.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 12.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (dezbatere)
 15.Comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean (dezbatere)
 16.Votare
  16.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (vot)
  16.2.Decizia de instituire a Comitetului pentru protecție socială (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (vot)
  16.3.Decizia de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Modificarea CFM 2014-2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.Comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Ziua internațională a romilor – atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea de către UE a Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial (B8-0326/2015) (vot)
 17.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 18.Poziția Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 19.Cota de ocupare a forței de muncă în instituțiile UE pentru persoanele cu handicap (dezbatere)
 20.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 21.Acordul PNR UE-Mexic preconizat (dezbatere)
 22.Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)
 23.Explicații privind votul
  23.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Decizia de instituire a Comitetului pentru protecție socială (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Decizia de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Modificarea CFM 2014-2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.Comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Ziua internațională a romilor – atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea de către UE a Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial (B8-0326/2015)
 24.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 25.Calendarul următoarelor ședințe: consultaţi procesul-verbal
 26.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (1734 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5843 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate