Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 15. apríla 2015 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 5.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 6.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 12.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Zmena viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 (rozprava)
 15.100. výročie arménskej genocídy (rozprava)
 16.Hlasovanie
  16.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (hlasovanie)
  16.2.Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (hlasovanie)
  16.3.Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Zmena VFR na roky 2014 – 2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.100. výročie arménskej genocídy (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Medzinárodný deň Rómov – odpor voči Rómom v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny (B8-0326/2015) (hlasovanie)
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 18.Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 19.Kvóty pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím v inštitúciách EÚ (rozprava)
 20.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 21.Predpokladaná dohoda o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) medzi EÚ a Mexikom (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
 23.Vysvetlenia hlasovania
  23.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre sociálnu ochranu (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Výbor pre zamestnanosť (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Zmena VFR na roky 2014 – 2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.100. výročie arménskej genocídy (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Medzinárodný deň Rómov – odpor voči Rómom v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny (B8-0326/2015)
 24.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 25.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 26.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1734 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5843 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia