Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 15 april 2015 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 5.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 6.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Anslagsöverföringar: se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (debatt)
 15.100-årsminnet av folkmordet på armenierna (debatt)
 16.Omröstning
  16.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot) (omröstning)
  16.2.Beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog) (omröstning)
  16.3.Beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  16.4.Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  16.5.100-årsminnet av folkmordet på armenierna (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  16.6.Romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget (B8-0326/2015) (omröstning)
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 18.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 19.Anställningskvoter för personer med funktionsnedsättning i EU-institutionerna (debatt)
 20.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 21.Planerat avtal mellan EU och Mexiko om passageraruppgifter (debatt)
 22.Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 23.Röstförklaringar
  23.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (A8-0124/2015 - Jean-Paul Denanot)
  23.2.Beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd (A8-0066/2015 - Marita Ulvskog)
  23.3.Beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté (A8-0065/2015 - Marita Ulvskog)
  23.4.Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (A8-0125/2015 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)
  23.5.100-årsminnet av folkmordet på armenierna (RC-B8-0342/2015, B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015, B8-0349/2015)
  23.6.Romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget (B8-0326/2015)
 24.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 25.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 26.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1734 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5843 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy