Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 27. april 2015 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Valgs prøvelse: se protokollen
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 6.De interparlamentariske delegationers sammensætning: se protokollen
 7.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 11.Andragender: se protokollen
 12.Modtagne dokumenter: se protokollen
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Arbejdsplan
 15.Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system (forhandling)
 16.Alkoholstrategi (forhandling)
 17.Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (forhandling)
 18.Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande (forhandling)
 19.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 20.Landingsforpligtelse (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen (kortfattet forelæggelse)
 23.Europæisk film i den digitale tidsalder (kortfattet forelæggelse)
 24.En ny EU-skovstrategi (kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (556 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2357 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik