Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα (συζήτηση)
 16.Στρατηγική για το αλκοόλ (συζήτηση)
 17.Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και οι εξελίξεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του Συμφώνου Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (συζήτηση)
 18.Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Υποχρέωση εκφόρτωσης (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 22.Συνέχεια που δόθηκε στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (556 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2357 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου