Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 27. aprill 2015 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 6.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 11.Petitsioonid (vt protokoll)
 12.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Tööplaan
 15.Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine (arutelu)
 16.Alkoholistrateegia (arutelu)
 17.Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teine aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud (arutelu)
 18.Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 19.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 20.Lossimiskohustus (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Bologna protsessi rakendamine (lühiettekanne)
 23.Euroopa filmindus digitaalajastul (lühiettekanne)
 24.ELi uus metsastrateegia (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (556 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2357 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika