Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 27. huhtikuuta 2015 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 6.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 11.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto (keskustelu)
 16.Alkoholistrategia (keskustelu)
 17.Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (keskustelu)
 18.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (keskustelu)
 19.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 20.Purkamisvelvoite (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Bolognan prosessin täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 23.Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla (lyhyt esittely)
 24.Uusi EU:n metsästrategia (lyhyt esittely)
 25.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (556 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2357 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö