Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 27 april 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 6.Samenstelling interparlementaire delegaties: zie notulen
 7.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 10.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 11.Verzoekschriften: zie notulen
 12.Ingekomen stukken: zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Ingebruikname van het eCall-boordsysteem (debat)
 16.Alcoholstrategie (debat)
 17.Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (debat)
 18.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
 19.Samenstelling fracties: zie notulen
 20.Aanlandingsplicht (debat)
 21.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces (korte presentatie)
 23.De Europese film in het digitale tijdperk (korte presentatie)
 24.Een nieuwe EU-bosstrategie (korte presentatie)
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (556 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2357 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid