Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 4.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 6.Skład delegacji międzyparlamentarnych: patrz protokół
 7.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 8.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę: Patrz protokól
 11.Petycje: Patrz protokól
 12.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 14.Porządek obrad
 15.Wdrożenie systemu pokładowego eCall (debata)
 16.Strategia dotycząca alkoholu (debata)
 17.Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (debata)
 18.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (debata)
 19.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 20.Obowiązek wyładunku (debata)
 21.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 22.Wdrażanie procesu bolońskiego (krótka prezentacja)
 23.Film europejski w dobie cyfrowej (krótka prezentacja)
 24.Nowa strategia leśna UE (krótka prezentacja)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (556 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2357 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności