Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 27 aprilie 2015 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedinţiei
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 4.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 6.Componenţa delegaţiilor interparlamentare: a se vedea procesul-verbal
 7.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 8.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: consultaţi procesul-verbal
 11.Petiții: consultaţi procesul-verbal
 12.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Instalarea sistemului eCall la bordul vehiculelor (dezbatere)
 16.Strategia privind alcoolul (dezbatere)
 17.A doua comemorare a prăbușirii clădirii Rana Plaza și situația actuală a Pactului privind durabilitatea (dezbatere)
 18.Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (dezbatere)
 19.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 20.Obligația de debarcare (dezbatere)
 21.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Monitorizarea implementării procesului Bologna (prezentare succintă)
 23.Filmul european în era digitală (prezentare succintă)
 24.O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier (prezentare succintă)
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 26.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (556 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2357 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate