Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 27. apríla 2015 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 5.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 6.Zloženie medziparlamentných delegácií: pozri zápisnicu
 7.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 11.Petície: pozri zápisnicu
 12.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Program práce
 15.Zavádzanie palubného systému eCall (rozprava)
 16.Stratégia zameraná na alkohol (rozprava)
 17.Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (rozprava)
 18.Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie (rozprava)
 19.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 20.Povinnosť vylodiť úlovky (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Vykonávanie bolonského procesu (stručná prezentácia)
 23.Európsky film v digitálnej ére (stručná prezentácia)
 24.Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ (stručná prezentácia)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (556 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2357 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia